thoralf

Senaste inläggen

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 28 juli 23:36

För några dagar sedan fick diakon Katarina Borgemo mycket i utrymme i Barometern angående EU-migranterna i Kalmar. Eftersom Migrationsverkets chef i Högsby heter Lars Borgemo blev jag lite nyfiken och kollade lite på social medier.


Katarina Borgemo har Ilyass Ahmed Ali från Flen som vän på Facebook. Han är uppenbarligen IS-sympatisör och anhängare av Mursi och Muslimska Brödraskapet. En vän som jag rekommenderar Katarina Borgemo att omgående ta bort från sin vänlista.


 


För några dagar sedan uppdaterade Ilyass Ahmed Ali sin omslagsbild på Facebook.


 


Bytet av omslagsbild har än så länge gillats av 18 personer däribland följande.


Omaraks Hamaoud, jobbar på Komvux Oskarshamn


 


Mahdi Djama, bor i Mjölby


 


Hassan Abdulrahim, studerat på Linneuniversitetet.

 


Abdal Abdalsalam, jobbar på Oskarshamn kommun

 


Detta var bara en ren tillfällighet att jag hittade dessa personer och IS-sympatisörer som jobbar inom Komvux i Oskarshamn och inom Oskarshamns kommun. Hur många fler IS-sympatisörer finns det?


Jag blir minst sagt skrämd när jag ser hur öppet de visar sina sympatier för terroristerna inom IS eller Muslimska brödraskapet.


Grattis Sverige och alla svennar!


Av Thoralf Alfsson - Måndag 27 juli 20:35


Idag har flera riksmedier haft nyheten om gratis busskort till asylsökande i Kalmar län.


Avtalet mellan Migrationsverket och Kalmar Länstrafik som ger asylsökande gratis busskort har inget stöd i regeringens regleringsbrev till Migrationsverket. Därför har jag ställt frågan till Migrationsverket i Högsby på vilka grunder i regleringsbrevet de ger asylsökande gratis busskort till en kostnad av 530 000 kronor/månad. Jag har dock inte fått något svar från Migrationsverket. Den budgetansvariga som tecknat avtalet har semester. Därför kan uppenbarligen inte ens chefen Lars Borgemo svara på min fråga!


Enligt min mening finns inget utrymme för dessa gratis 30-dagarskort till asylsökande i regleringsbrevet eller den budgetram som ingår från regeringen!

 

Dessutom är avtalet ett falsarium på mer än ett sätt.


  • Kortet ges gratis till asylsökande, enligt avtalet skall korten försäljas av Migrationsverket.
  • Korten ges även till personer som fått avslag på sin asylansökan och som därmed skall avvisas.
  • Avtalet innebär en kostnadsökning på ca 500 procent mot tidigare system.

 

Här kan du läsa delar av avtalet.


 

 

 


Att Migrationsverket inte försäljer 30-dagarskorten utan istället delar ut dem kostnadsfritt är ett avsteg från avtalet och strider dessutom mot regeringens regleringsbrev som kräver kostnadseffektivitet från Migrationsverket.


Att 30-dagarskortet dessutom ges gratis till personer som fått avslag på sin asylansökan är minst sagt provocerande mot landets skattebetalare, speciellt mot svaga grupper i samhället som t.ex fattigpensionärer som också lever isolerat och sällan kan besöka släktingar eller bekanta.


När avtalet tecknats skrev Kalmar läns landsting följande i ett pressmeddelande.


”Avtalet innebär att Migrationsverket på uppdrag av KLT får sälja 30-dagars periodkort till samtliga som finns på asylboenden i länet. Med 30-dagars kort blir det enklare för nyanlända att åka buss och tåg för att ta sig till olika aktiviteter i länet. Totalt beräknas det handla om 3 500 färdbevis i månaden som kommer att säljas.”


Tidigare har Migrationsverket köpt resor av KLT vid behov som uppstått för de asylsökande. Kostnaden för dess resor uppgick under 2014 till lite drygt 1 miljon kronor.


Nedan ett utdrag av resekostnader hos Kalmar Länstrafik under 2014.


 


Det nya avtalet innebär en kostnadsökning från ca 1 miljon kronor/år till ca 6,4 miljoner kronor/år. En ökning på ca 500 procent!


Det kan knappast överensstämma med regeringens krav på kostnadseffektivitet i regleringsbrevet till Migrationsverket.


   


UPPDATERING!


"SSU i Kalmar uttrycker sin glädje över beslutet.


– Det är ett förslag för den fria rörligheten och människans rättigheter, en solidarisk handling för de som lätt blir instängda och får nu möjligheten att vidga sina vyer. Det kommer leda till att människor ser hela vårt län och ser möjligheterna i det. Framtida boende, framtida jobb och framtida drömmar, skriver Klara Linder, Distriktsordförande i Kalmar läns SSU-distrikt."

Av Thoralf Alfsson - Måndag 27 juli 11:00

Östra Småland har idag en artikel skriven av Agneta Adéen om att Kalmar kommun kan göra en ”rejäl hacka” på 50 miljoner kronor vid försäljningen av marken vid Fredriksskans.

Vid ett möte i Samhällsbyggnadsnämnden framgick att Kalmar kommun även har stora kostnader vid en exploatering av marken. Det mest sannolika är att kommunen knappast gör någon vinst överhuvudtaget, kanske till och med en förlust ekonomiskt. Det finns två anledningar till detta. Marken är en gammal soptipp som måste saneras och kommunen räknar med en kostnad på 20-25 miljoner kronor för saneringen men det kan bli kostsammare. Sedan skall även infrastrukturen ordnas med vägar, vatten, avlopp och inte minst dagvatten ordnas till mångmiljonbelopp.


Om sedan även en badplats skall iordningsställas med vattenrening och muddring av Malmfjärden. Så handlar det sannolikt istället om stora kostnader och inte en "rejäl hacka".


Jag hoppas att Östra Småland och Agneta Adéen även skriver en ny artikel där kostnaderna för denna etablering lyfts fram! Eller är det så att redaktionen på tidningen sitter i Johan Perssons knä och inte lyfter fram hela sanningen angående exploateringsplanerna av Fredriksskansområdet.


I förra veckan publicerade Östra Småland min insändare om Fredriksskansområdet. Har det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson kontaktat tidningen med önskemål om lite support från den socialdemokratiska tidningen Östra Småland efter min insändare?


Kalmar kommun har gjort en ”volymstudie” som finns med i samrådshandlingarna. Jämför den med mitt foto från Fredriksskansgatan.

 

Det är hög tid att invånarna i Kalmar protesterar mot dessa byggplaner innan det är för sent!


 

 


Av Thoralf Alfsson - Söndag 26 juli 23:52

 

Kurder demonstrerar vid riksdagen i Stockholm.                                Foto Thoralf Alfsson


Chang Frick på Nyheter idag tycker uppenbarligen att det är ett bra initiativ av SSU Norra Kalmar att byta föreningsnamn till SSU Kurdistan. Chang Frick har en märklig ingång i sin artikel. Jag har aldrig ifrågasatt att någon bedriver en kamp mot IS! Den som följt min blogg vet vilken syn jag har på IS och andra terroristorganisationer men även min syn på Turkiets försök att bli medlem i EU. Att jag reagerade på och länkade till artiklarna om SSU namnbytet i media handlar om vilket värde man sätter på sin egen självaktning och identitet genom sitt föreningsnamn.


SSU i Kalmar får givetvis kalla sig precis vad de vill men jag tror inte att det är rätt sätt att motarbeta terroristerna och mördarna i IS. Om man vill väcka opinion är det nog demonstrationer, politiskt arbete och lobbying som ger framgång, inte att byta föreningsnamn. Det är bara en symbolhandling som mycket väl kan få motsatt effekt bland medlemmarna i föreningen. Ett föreningsnamn skall enligt min mening avspegla föreningens identitet, syfte och/eller placering.


SSU Kurdistan får gärna komma med förslag på hur rekryteringen av Jihadkrigare till IS  från Sverige skall stoppas. Men även hur terrorism rent generellt skall bekämpas i Sverige och i resten av världen, inte minst muslimsk extremism. Jag kan dock inte dra mig till minnes att jag läst vare sig insändare eller debattartiklar på det ämnet vare sig i Barometern eller Östra Småland skrivna av SSU i Kalmar.


Sverigedemokraterna i Kalmar valde för några år sedan att ändra namnet på vår politiska ideella förening från SD Kalmar till SD Calmar. Den äldre stavningen av Kalmar. Med det namnbytet ville vi peka på Kalmars kulturhistoria och stadens historiska betydelse för Sverige. Något som vi även försöker värna om i den politik som Sverigedemokraterna bedriver i Kalmar.


Den som känner till lite om det segregerade Kalmar förstår kanske också varför SSU Norra Kalmar väljer att byta namn till SSU Kurdistan. Norrliden är den stadsdel i Kalmar med högst andel invandrare. För några månader sedan hade Barometern artiklar från olika stadsdelar i Kalmar. När det var dags för Norrliden fick familjen Eliassi ett stort utrymme. Där enbart en familj med kurdiskt ursprung nu har ca 350 familjemedlemmar boende i Norrliden enligt Barometern. Ordförande för SSU Kurdistan heter Dimen Eliassi. Jag undrar hur stor andel av medlemmarna i SSU Kurdistan som har Eliassi som efternamn eller är nära knutna till familjen. Frågan är om familjen Eliassi har ”kapat” SSU Norra Kalmar och gjort den till en familjeförening?


Varför marknadsför inte SSU detta symboliska namnbyte?

 

Det märkliga är att vare sig SSU i Kalmar, SSU Kalmar län eller SSU på riksplanet har tagit upp nyheten om namnbytet på vare sig deras hemsidor eller Facebooksidor. Trots att namnbytet skedde för ca två månader sedan.


Är SSU inte lika roade av namnbytet som SSU Kurdistan i Norrliden? Vill man helst lägga locket på för att undvika rubriker i media?

 

Men det kanske Chang Frick kan svara på!

Av Thoralf Alfsson - Söndag 26 juli 20:10

Tyvärr regnade lördagen mer eller mindre bort helt och hållet men fredagen var bra.


Jag hade dock ändå förväntat mig en något större tillströmning av nyfikna människor som ville diskutera det nya politiska landskapet efter våra framgångar i opinionen. Decemberöverenskommelsen borde varit ett annat ämne som skulle intresserat många. Min slutsats är ändå att det fortfarande är lite skämmigt att prata med Sverigedemokraterna på offentlig plats på Kvarnholmen.


Vi fick dock många besök och flera nya medlemmar i partiet.


Ett av Kalmars kommunalråd gick förbi med blicken stirrande åt ett helt annat håll och näsan i vädret. Detsamma gällde ett oppositionsråd i landstinget med fru. Det finns också en rolig historia angående att vi fick en väldigt bra plats på Kvarnholmen på Storgatan i närheten av korsningen till Kaggensgatan. Men den historian får jag ta vid något annat tillfälle med hänsyn till arrangörerna av marknaden ;-)


För min egen del är det mycket glädjande att så många kommer fram och tackar mig för min blogg och jag känner att de verkligen menar det också. Mycket skönt! Och bra ”lön” för mitt jobb med bloggen.


Flera tackade också får min insändare i Östra Småland som publicerades i torsdag angående majoritetens byggplaner på Fredriksskansområdet.


Nu laddar vi upp för Stadsfesten den 6-8 augusti. Då skall vi utöka vårt sortiment med både Kaffe och annan teknisk utrustning för att kunna informera våra väljare mer om vår politik, både lokalt och på riksplanet.

Av Thoralf Alfsson - Lördag 25 juli 15:43

 


Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta när jag läser om denna nyhet i Östra Småland. SSU:s förbundsledning hyllar namnbytet.


SSU Norra Kalmar har bytt namn till SSU Kurdistan!


https://www.facebook.com/pages/SSU-Kurdistan-Kalmar-L%C3%A4n/634919733278079?fref=ts

 

Är det någon som undrar vad som händer i Sverige? Att socialdemokraterna inte förespråkar assimilation vet nog de flesta utan man vill se en integration av invandrare i det svenska samhället. Uppenbarligen är detta namnbyte ett resultat av den integration som socialdemokraterna förespråkar. Man går till och med så långt att man ”utplånar” sig själva och sin egen identitet.


Snart har nog de flesta etniskt svenska socialdemokraterna lämnat partiet. Sedan valet har partiet förlorat ca 20 procent av sina väljare. Med SSU Kurdistan krymper säkert väljarbasen ytterligare, inte minst i Kalmar. Detta namnbyte borde få ett genomslag till och med på riksnivå i media.


Stefan Löfven kommer sannolikt snart göra Anna Kinberg Batra sällskap som blott ett 20 procents parti. Ett parti vars stora väljarbas består av invandrare, som röstar för ett bidragssamhälle.


Som Sverigedemokrat kan man bara luta sig tillbaka och välkomna nya väljare och medlemmar. 7-klövern gör hela jobbet åt oss.


Krisen inom Socialdemokraterna tycks nu vara total och man får nog tillsätta ännu en nationell samordnare ;-)

Av Thoralf Alfsson - Fredag 24 juli 23:42

Det är bara pinsamt att läsa dagens kommentarer om att Sentio inte skulle vara tillförlitliga i sina mätmetoder. Under 2009 var det dock inget problem för Expressen då SD backat i en mätning.


 

 


Alla vet sedan hur det gått för SD i valen sedan 2009.

Av Thoralf Alfsson - Fredag 24 juli 07:10

    


Som förväntat tiger DN, Expressen och Aftonbladet om Sentios opinionsmätning som gav Sverigedemokraterna 23,3 procent och platsen som näst största parti i Sverige. Moderaterna fick 20,8 procent, 2,5 procentenheter mindre än SD. Sverigedemokraterna var bara 0,8 procentenheter efter Socialdemokraterna som fick 24,1 procent.


Den enda  journalist på nationell nivå som vågar skriva om opinionsmätningen är Per Gudmundsson.


 


I vårt grannland Norge rapporterar man dock om den svenska opinionen och Sverigedemokraternas framgångar. Det visar vilken inkompetens och förnekelse som råder en svensk toppmedia och inte minst vilken inkompetens som chefredaktörerna besitter!


Frågan är om de sitter i knät på 7-klövern? Eller om de bara försöker undanhålla svenska folket sanningen?


 Presentation


Thoralf Alfsson
Sverigedemokrat

Sverigedemokrat från Kalmar.

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktigeledamot sedan 2006.

Vill du kontakta mig kan du ringa 072-5179099 eller mail thoralf.alfsson@telia.com


Fråga mig

570 besvarade frågor

Gilla bloggen

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6
7 8 9
10
11 12
13
14
15
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
29
30
31
<<< Juli 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Bloggportalen

MediaCreeper

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se