thoralf

Senaste inläggen

Av Thoralf Alfsson - Onsdag 27 juli 23:02

 

Jag uppmärksammade idag något som liknade ett bråk när jag var på väg till Byxelkrok och passerade BödaBaden vid 18-tiden. Stämningen verkade uppiskad. En grupp människor med många barn satt på vägen och de väntade inte på bussen.


Några timmar senare ser jag att Barometern skriver om ett bråk vid BödaBaden och att polis är på plats. Jag åker tillbaka för att se vad som pågår. Jag tar fram kameran för att ta några bilder på BödaBaden för ett blogginlägg om det skulle vara något allvarligt som inträffat. Det dröjer dock inte många sekunder innan personal vid asylförläggningar kommer utstörtande.


 

En synnerligen otrevlig attityd från ansvariga Malin Sundelin så fort hon kommer fram till mig. Följande dialog uppstår. (jag återger inte allt)


Jag: Vad är det för bråk?

Malin: Det är inget bråk.

Jag : Men polisen är ju på plats.

Malin: Det är inget bråk eller problem.

Jag: Men Barometern skriver på nätet om ett bråk och att polisen precis kommit till Bödabaden.

Malin: Jag har ringt polisen för jag behövde prata om en privatsak.

Jag: Menar du att polisen åker från Kalmar (ca 85km) för att du vill prata om en privatsak en onsdagskväll utan att det är något bråk?

Malin: Ja.

Jag: Så det är inget bråk?

Malin: Jag ville prata med polisen om en sak. Jag vet vem du är!


Ikväll har Barometern följande nyhet.


 

 


Uppenbarligen anser Malin Sundelin att grov kvinnofridskränkning inte är något bråk eller problem!


Det polisen inte uppger eller Barometern inte skriver något om är att ambulans också var på plats. Vad jag såg var det en yngre flicka som var på väg att lastas in i ambulansen.


 


Men som Malin Sundelin sa, så var det inga problem vid hennes asylförläggning. Trots att jag såg flera saker så ljuger hon mig ändå rakt upp i ansiktet. Hur mycket tror ni de mörkar om allt annat som händer på deras asylförläggningar? Allt på grund av att de tjänar en jäkla massa pengar på asylsökande!


Och dessa personer driver den kristna Löttorps camping. De gillar givetvis inte att jag skrev om deras verksamhet för snart ett år sedan. Det är snart dags att göra en uppföljning när alla siffror finns för 2015 hos Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.


Läs mitt blogginlägg från 2015 om campingen.


UPPDATERING!

 

Barometern har uppdaterat sin artikel och samtidigt mörkar man att det handlar om en asylförläggning och att den anhållne mannen är asylsökande. Meningen i tidigare artikel att Bödabaden är ett asylboende har helt enkelt tagits bort. Varför?

 

Nedan finns ny artikel i Barometern.

 

 

 

 

Samma artikel i Östra Småland nedan, som inte mörkar att det handlar om ett asylboende.

 

Exakt samma artikel men Östran skriver "asylboende", medan Barometern byter ut det till "camping" för att förvilla sina läsare då det finns minst fyra campingar i Böda. Fy fan så ruttet av Barometern. Dessutom är Bödabaden ingen camping idag, bara ett asylboende!

 

 

 


Efter mitt påpekande har nu Barometern ändrat sin artikel och ersatt camping med asylboende!

 

Sveriges Radio Kalmar döljer dock fakta i sin sändningar och artiklar. Men jag är inte det minsta förvånad över hur P4 Kalmar agerar.

 

 

Detsamma gäller artikeln på Ölandsbladets webbsida.


 ANNONS
Av Thoralf Alfsson - Onsdag 27 juli 11:46

 

 

När jag i fredags läste artikeln där länsrådet och tillförordnade landshövdingen Malin Almqvist kallade mörkningen på Länsstyrelsen för ”tokigt” blev jag ganska upprörd och irriterad. Det handlar om minst tjänstefel!

 

När Malin Almqvist sedan uttalar sitt förtroende för den tjänsteman som mörkat och tystat hela affären och låtit skattebetalarna betala för Stefan Carlssons telefonsex blir det än mer bisarrt.

 

Har du fått någon förklaring från avdelningschefen varför han inte agerade?

”– Det stannar mellan oss. Vi har haft ett bra samtal där han har erkänt att det blev tokigt. Jag har förtroende för avdelningschefen och man gör fel. Man får göra fel bara man står för dem, och det gör han. Vi har lärt oss något av det här.”

Från artikel i Barometern.

 

”Det stannar mellan oss”. Jojo, det förstår nog alla läsare.

 

Egentligen borde det stå följande.

 

”Man får göra tjänstefel bara man står för dem”

 

Ja, Malin Almqvist det är ett tokigt uttalande! Du har så rätt.

 

Det är ett häpnadsväckande uttalande från Malin Almqvist. Med den inställningen tror jag inte mycket på de granskningar som Länsstyrelsen själva initierat. Inte ens den externa granskning man säger sig beställt. Det är ändå Länsstyrelsen som beställer och betalar. Men rapporterna måste ju bli offentliga handlingar så småningom.

 

 

I mitt blogginlägg den 4 juli, precis efter att det hela avslöjats skrev jag följande.

 

 

”Jag anser att det finns tjänstemän på Länsstyrelsen som begått tjänstefel. Om ingen anmäler både landshövding Stefan Carlsson för detta och Länsstyrelsen kommer jag själv göra en anmälan så att åklagare får undersöka vad som pågått på Länsstyrelsen.”

 

 

Efter att jag läst Malin Almqvist märkliga uttalanden i Barometern beslutade jag mig för att göra en anmälan av både Stefan Carlsson och den mörkande avdelningschefen Jonas Wendell. Anmälan lämnades in under tisdagen till polisen i Kalmar. Här nedan kan du läsa min anmälan.

 

 

Polismyndigheten
Box 931
391  80    Kalmar
Anmälan om misstanke om brott

Jag anmäler Kalmar Läns landshövding, Stefan Carlsson (P-nr) med anledning av misstanke om olovligt brukande enligt 10 kap 10 § brottsbalken. Anmälan avser att Stefan Carlsson olovligen brukat en av Länsstyrelsen i Kalmar län för honom tillhandahållen tjänstetelefon med abonnemang genom att ringa betaltelefonsexsamtal vid ett stort antal tillfällen under tid från i vart fall februari 2014 och fram till den sista augusti 2015 och för ett stort totalt belopp och därigenom orsakat Länsstyrelsen såväl ekonomisk skada som olägenhet i form av skada för det förtroende allmänheten bör ha för myndigheten.


Jag anmäler även tjänstemannen Johan Wendell (P-nr) vid Länsstyrelsen i Kalmar Län med anledning av misstanke om tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken alternativt för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen om offentlig anställning (1994:260). Alternativt får anses att Wendel gjort sig skyldig till medhjälp till olovligt brukande enligt 10 kap 10 § samt 23 kap 4 § brottsbalken alternativt skyddande av brottsling enligt 17 kap 11 § brottsbalken då han känt till de av Stefan Carlsson gjorda samtalen till betaltjänster under i vart fall 1 år utan att han satt stopp för det och utan att han eller någon under honom lydande tjänsteman krävt Stefan Carlsson på betalning för de utförda samtalen.


Beskrivning av ärendet

Efter att undertecknad fått del av uppgifter från personal på Länsstyrelsen i Kalmar län om att Stefan Carlsson använde sin telefon med abonnemang tillhandahållen för honom av Länsstyrelsen till att ringa frekventa samtal till betaltjänster, företrädesvis tjänster med sexuell innebörd, begärde jag att få ut listor över utförda samtal med Carlssons tjänstemobil. En första begäran insändes den 20 maj 2016 avseende landshövdingens mobiltelefon. Jag fick först ut telefonräkningar för tiden 2014-10-04 till 2016-04-07 avseende mobiltelefon och länsstyrelsen totala telefonfakturor. Jag gjorde ytterligare påstötningar efter diverse mail. Den 22 juni 2016 begärde jag ut fakturorna för den fasta telefonen på residenset, bilaga 5, varefter jag den 28 juni fick listor med fakturorna men där Länsstyrelsen utelämnat fakturaspecifikationen. Av fakturorna kunde ändå utläsas att kostnaderna för Stefan Carlssons telefonabonnemang stigit redan i början av 2013 varefter kostnaden sedan stigit, eller varit på ett mycket högre belopp än tidigare, ända fram till 1 september 2015, varefter det plötsligt stängs av. Fakturorna bifogas, bilaga 1. Jag har efter det begärt att utfå fakturaspecifikationerna men nekats detta av sekretesskäl den 1 juli 2016 något jag överklagat till Kammarrätten. Sekretessbelagda fakturaspecifikationerna bifogas, bilaga 2.


Efter min begäran om fakturorna för telefonabonnemanget på landshövdingens residens den 22 juni betalade helt plötsligt Stefan Carlsson tillbaka 20 514 kronor till länsstyrelsen den 27 juni (kvitto bifogas, bilaga 3).


Efter att Sveriges Radio P 4 Kalmar uppenbarligen fått reda på min begäran om att utfå uppgifterna om telefonabonnemanget begärde även Sveriges Radio P4 ut telefonfakturorna den 29 juni, efter att Stefan Carlsson betalat in 20 514 kronor till Länsstyrelsen Kalmar län. Sveriges Radio P 4 har efter den 1 juli intervjuat personal på Länsstyrelsen, bland annat Johan Wendell, varvid denne bekräftat vad det sekretessbelagda fakturorna innehöll för samtal och att Stefan Carlsson verkligen ringt betaltjänster. Att så var fallet ska ha uppmärksammats av Länsstyrelsens ledning av en husmor på Länsresidenset. Det har också framkommit att i vart fall 3 personer inom Länsstyrelsens ledning, Johan Wendell, Benny Jönsson och Pernilla Sampson, känt till detta under en längre tid, som det har framkommit av tidiga uppgifter från Länsstyrelsen, redan från i vart fall våren 2015, men att de inte stängde av telefonen förrän den 1 september 2015 och inte krävde Stefan Carlsson på betalning för samtalen förrän efter den 22 juni 2016 (bilaga 4 printscreen tidningsartikel) och länk.

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/sexsamtalen-kanda-i-ett-ar/


Motivering

Jag anser att Stefan Carlsson brutit mot ovanstående lagrum genom att använda den till honom av Länsstyrelsen utgivna fasta telefonen med abonnemang på ett sätt som för Stefan Carlsson och alla andra måste vara självklart att han inte har befogenhet till. Av förarbetena avseende olovligt brukande framgår att en telefon är en sak som kan vara föremål för någon annans äganderätt. Att använda Länsstyrelsens fasta telefon till att ringa betaltjänster avseende sexsamtal är något som Carlsson måste ha känt till eller i vart fall förstått var utanför hans behörighet. Här torde Länsstyrelsen ha en policy för användande av myndighetens egendom, om inte annat så är detta något som för tjänstemän måste vara känt och självklart. Skada har uppkommit genom att Länsstyrelsen fått ta de kostnader för betaltjänsterna som uppkommit i vart fall fram tills dessa betalts av Stefan Carlsson själv, vilket dock sker först i juni 2016, ett år och mer efter dessa uppkommit. I vart fall har Länsstyrelsens orsakats en ränteförlust för de summor man har legat ute med. Av förarbetena framgår också att det räcker med en beaktansvärd fara för en slutlig förlust för den som drabbas av brottet. Varje gång som Stefan Carlsson ringt ett betalsamtal av denna typ måste anses utgöra ett brottstillfälle, varför antalet brottstillfällen torde utgöra ett mycket stort antal och pågått under en mycket lång tid, troligen under mer än 2 års tid. Varje tillfälle bör därför upptas som en brottsmisstanke.


Jag anser även att personalen på Länsstyrelsen, och då i vart fall Johan Wendell, som känt till detta under en längre tid och inte gjort något åt detta gjort sig skyldig till tjänstefel alternativt för brott mot lagen om offentlig anställning som inte kan anses som ringa, och/eller medhjälp till olovligt brukande och/eller skyddande av brottsling. Wendell har genom detta orsakat Länsstyrelsen skada som också förvärrats under tiden. Johan Wendell har en hög och ansvarsfull ställning inom Länsstyrelsen. Han har i sin egenskap som tjänsteman vid myndigheten uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller, och i vart fall, genom underlåtenhet åsidosatt vad som gäller för uppgiften. Avseende brott mot lagen om offentlig anställning så har han uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Avseende medhjälp till olovligt brukande har Wendell, som haft möjlighet till detta, inte satt stopp för betalsamtalen, och efter att telefonen stängts av inte krävt Carlsson på betalning för samtalen vilket har förvärrat skadan för Länsstyrelsen. Avseende skyddande av brottsling har Wendell motverkat att brottet olovligt brukande, begånget av Stefan Carlsson uppdagats eller beivrats.Thoralf Alfsson 

Baggensgatan 12b

392 30 Kalmar

Mobil 072-5179099

Mejl thoralf.alfsson@telia.com 


ANNONS
Av Thoralf Alfsson - Tisdag 26 juli 23:10

Jag tror att många inte förstår vilka enorma summor med pengar/skattemedel som strömmar från Migrationsverket till kommuner och landsting. I mitt nya infoblad tar jag upp bland annat dessa kostnader för skattebetalarna under 2015.


Jag har NU också fått motsvarande kostnader för det första halvåret under 2016. Det visar sig att länets tolv kommuner och landstinget i det närmaste redan fått lika många miljoner kronor från Migrationsverket som under hela 2015. Närmare 500 miljoner kronor!


Emmaboda och Kalmar kommun har redan fått mer i ersättning under 2016 än vad kommunerna fick under 2015. Detsamma gäller för Kalmar läns landsting som erhållit närmare 100 miljoner kronor redan under 2016.


Det blir nya obehagliga rekord i samtliga länets kommuner under 2016. Dessa siffror får du dock aldrig läsa i lokalmedia. De har inget nyhetsvärde enligt journalisterna.


Här nedan finns en sammanställning och jämförelse kommun för kommun och landstinget. Alla siffror i miljoner kronor.


 

Av Thoralf Alfsson - Måndag 25 juli 23:19

Lyssnade idag på lunchekot innan jag gick ner till stranden och badade. Jag behövde faktiskt kyla av mig lite efter att jag hört Sveriges Radios analys av den senaste veckans terrordåd i Tyskland. Ulrika Björksten som är Sveriges Radios utsända i Tyskland hade kommit fram till följande.


”Finns det nåt som binder samman dem så handlar det om framförallt psykisk sjukdom”

 

När sedan inslaget fortsätter så återger hon vilka förslag som Bayerns inrikesminister föreslår för att stoppa dessa terrordåd.


”Snabbare kunna utvisa flyktingar som bedöms kunna bli farliga eller vara farliga”.

 

”Skärpa gränskontrollerna till Tyskland”

 

Är det så man stoppar psykisk sjukdom enligt Sveriges Radio?


Ulrika Björkstens slutledningsförmåga är med andra ord under all kritik. Det som binder samman alla dessa terrordåd är att gärningsmannen i samtliga fall kommer från ett MENA-land. Ett MENA-land där islam är den härskande religionen och kulturen präglas av islam. Det är det som binder samman fallen!


Dick Erixon på Samtiden skriver idag också en bra ledare där han beskriver det som diktaturfasoner.


”Syftet är att kritiker mot den förda migrationspolitiken inte ska ”få vatten på sin kvarn”. Därmed frångår Sverige grundläggande regler för yttrandefrihet och ett öppet samhälle, det vill säga att alla fakta ska upp på bordet. Staten hemlighåller statistik och uppgifter som talar mot den politik som regeringen genomför. Det är inget mindre än diktaturfasoner.

 

Sluta använda signalement och brottsstatistik som politiska verktyg, sluta mörka fakta och aktuella uppgifter om kriminaliteten. Det är en ynkedom att regering och dess myndigheter gör allt för att undgå en i tiden helt central samhällsdiskussion.”

 

 

 

Som av en händelse har jag precis fått hem första tryckningen av 5 000 infoblad som riktar sig till befolkningen i Kalmar län och de 12 kommuner som finns i länet. Infobladet fokuserar på migrationskostnader och befolkningsutbyte på kommunal nivå. Jag tänker dela ut en hel del av detta infoblad under de kommande månaderna. Om någon skulle vilja dela ut infobladet i sin hemkommun i länet går det bra att köpa dessa infoblad av mig.

 

Jag bekostar dessa blad själv, utan något bidrag från Sverigedemokraterna! Min kostnad är ca 33 öre/st

 

5st   0 kronor (jag står för bladen och porto)

10st  15 kronor (porto 13 kronor + blad 3 kronor)

100st  80 kronor  (porto 49 kronor+ blad 33 kronor)

250st  130 kronor (porto 49 kronor + blad 80 kronor)

 

Vill du stödja eller beställa 10st eller fler infoblad kan du antingen använda Swish till 072-5179099 eller sätta in pengar på konto. Om du beställer infoblad glöm inte att skicka ett mejl med leveransadress och antal till thoralf.alfsson@telia.com

 

Konto

Thoralf Alfsson

Swedbank

Clearing nr.  83931

Konto nr.  2530030291

 

Så här ser det 4-sidiga infobladet ut.

 

Baksida                                                     Framsida

 


Mittuppslag

 

 

 

 

Av Thoralf Alfsson - Måndag 25 juli 19:41

 


Vad vill Barometern säga med denna rubrik. Att de som bor i Kolboda är gruppvåldtäktsmän?


Eller är det så att tidningen vill peka ut Kolboda på grund av att Kolbodabaden är en asylförläggning året runt och att Kolbodagården köpts in av Kalmar kommun och som nu fungerar som boende för ensamkommande barn.Av Thoralf Alfsson - Söndag 24 juli 22:35

I fredags ställde jag en fråga till det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson via facebook angående hans svar på Barometerns frågor om landshövding Stefan Carlsson alkoholproblem som publicerades i Barometern den 30 juni.


”– Jag har stor respekt för hans beslut. Det är modigt gjort.

 

 – Nej. Eftersom att jag bor utanför Kalmar kör jag nästan alltid. Jag skulle heller inte orka med mitt uppdrag om jag var på middagar med alkohol var och varannan kväll.”

Johan Persson (S)

 

Då kändes väl svaret ganska rimligt. MEN Johan Persson kände då redan till att landshövdingen hade ringt sexsamtal för drygt 20 000 kronor på skattebetalarnas bekostnad. Jag frågade Johan Persson om han tyckte det var ”modigt” av landshövdingen att ringa sexsamtal eller om han helt enkelt ljög i svaret till Barometern.


Svaret från Johan Persson uteblev och han blockerade mig på Facebook. Tydligen var frågan väldigt känslig. Han får givetvis blockera vem han vill men jag anser det vara dålig stil!

 

Tidigare i år skrev jag på bloggen att jag hade graverande uppgifter om två toppersoner i länet nu vet ni den ena. Frågan är hur jag skall göra med den andra? I det fallet kan även en lokal stor och stöddig näringslivstopp följa med på köpet ;-)


Johan Perssons sambo länsrådet Malin Almqvist svarade vid samma tidpunkt på liknande sätt trots att hon visste att landshövdingens sjukskrivning egentligen berodde på hans sexsamtal och att de var på väg att avslöjas. Från artikel i Östra Småland.


”– Man berömmer honom för hans mod och öppenhet, säger Malin Almqvist.”

 

Malin Almqvist är till och med helt övertygad om att landshövdingen skulle komma tillbaka i tjänst.


Ni kritiseras för att inte öppet ha informerat om förändringarna. Det gick inte ut något pressmeddelande om att Stefan Carlsson träder tillbaka som landshövding och ni har inte informerat på hemsidan. Du är tf kommunikationschef.

– Vi valde att göra på det här sättet och informerade personalen via ett mejl.

Men alla andra? Stefan Carlsson är ju landshövding för alla länsbor.

– Ja, men nu gjorde vi så här.

Tror du att Stefan Carlsson kommer tillbaka?

– Det är jag helt övertygad om.

 

När jag begärde ut telefonräkningarna för landshövdingens residens den 22 juni så skall Malin Almqvist för första gången blivit informerad om dessa sexsamtal enligt henne själv. Hon skall då även informerat regeringen om situationen. Jag förmodar att det var civilminister Ardalan Shekarabi som informerades. Ardalan Shekarabi har varit i Kalmar ett flertal gånger de senaste månaderna. Han till och med 1:a majtalade i Kalmar. Johan Persson och Ardalan Shekarabi är bästa kompisar. Johan Persson sitter i socialdemokraternas partistyrelse och har ofta besök av ministrar hemma i Bjursnäs eller på sommarstället på östra Öland.


Jag tror inte att det är en vågad gissning att Johan Persson, civilminister Ardalan Shekarabi och länsrådet Malin Almqvist tillsammans diskuterade dessa sexsamtal redan den 23 juni eller under midsommarhelgen och att det var dessa tre som rekommenderade eller gav order till landshövding Stefan Carlsson om sjukskrivning och att det som skäl skulle anges alkoholproblem. Skademinimering inför vad som skulle komma.


Sedan låtsades de något helt annat för media när nyheten om landshövdingens påstådda alkoholproblem släpptes den 28 juni. Landshövdingen hade då redan den 27 juni betalat tillbaka 20 514 kronor till länsstyrelsen för sexsamtalen.


Vilket hyckleri! Frågan är om dessa tre även utsåg Johan Wendell som syndabock för att rädda övriga i länsstyrelsens ledningsgrupp och länsrådets Malin Almqvists skinn? Jag bara undrar?


I fredags publicerades en intervju med Malin Almqvist i Barometern. Rubriken löd ”Mörkning av sexsamtal från residenset – ”tokigt”.”


”Avdelningschefen och jag har haft ett samtal om vad som hände och han erkänner att han har gjort fel. Det var tokigt att han inte gick vidare med uppgifterna. Vi har redan fattat beslutet att det ska tillsättas en extern granskning av händelsen vertikalt med en ekonomisk granskning. Vi jobbar vidare med tystnadskulturen. Det är inte okej. Man måste kunna berätta om sådant som är tokigt. Vi inför ett whistleblowersystem för att kunna lyfta upp det som är tokigt, säger Malin Almqvist, länsråd och tf landshövding.”

 

Har du fått någon förklaring från avdelningschefen varför han inte agerade?

”– Det stannar mellan oss. Vi har haft ett bra samtal där han har erkänt att det blev tokigt. Jag har förtroende för avdelningschefen och man gör fel. Man får göra fel bara man står för dem, och det gör han. Vi har lärt oss något av det här.”

 


Länsrådet och tf landshövdingen Malin Almqvist kallar det för "tokigt". Det tyder enligt min mening på att hon inte har förstått allvaret i den mörkning som pågått hos länsstyrelsen toppskikt. Det är inte tokigt, det handlar om tjänstefel eller kanske medhjälp till brott eller skyddande av brottsling. Jag tror att det är Malin Almqvist som tänker helt tokigt! Men det kommer rättsväsendet få utreda!


Skall man tolka det som att avdelningschef Johan Wendell agerar syndabock så att alla andra går fria och därmed har länsrådet Malin Almqvist fortsatt förtroende för Johan Wendell och han får fortsätta som avdelningschef och i länsstyrelsens ledningsgrupp. Winwin för båda parter!


Jag tycker det stinker!

 

UPPDATERING!

 

Så befriande att både polisen i Vimmerby och webbtidningen Dagens Vimmerby berättar hela sanningen. Tänk om övrig media som DN, Expressen, Aftonbladet, SvD och så vidare kunde skriva kalla fakta, utan att mörka uppgifter och fakta. Skall bli intressant att se vad lokaltidningarna Barometern, Östra Småland och Vimmerby Tidning skriver om detta ;-)


 


 

Av Thoralf Alfsson - Söndag 24 juli 06:54

 

Sara Mohammad med kamrater i Almedalen 2015.  Foto Thoralf Alfsson


Lyssnade i efterhand på sommarpratare Sara Mohammad. Skrämmande berättelser om grymheter inom familjen som styrs av religionen islam. 


Sara Mohammad riktar också kritik mot feminister och vänstern, i synnerhet mot Jonas Sjöstedt och Gudrun Schyman. Hennes besvikelse och bitterhet går inte att ta miste på.Tyvärr tror jag att de som ännu inte förstått vad islamiseringen i Sverige är för något kommer begripa det ens efter att de lyssnat på Sara Mohammads sommarprogram. De goda är både blinda och döva!


Av Thoralf Alfsson - Lördag 23 juli 08:51

På bara fem dagar har det begåtts fyra gruppvåldtäkter eller försök till gruppvåldtäkter i Kalmar län. Två i Kalmar, en i Västervik och ett försök till gruppvåldtäkt i Borgholm. Polisen är väldigt förtegen om gruppvåldtäkterna, inga uppgifter eller signalement på gärningsmännen. Förutom att polisen säger att gärningsmännen i Borgholm talade skånska. Undrar om man talar skånska i Malmö? I de övriga gruppvåldtäkterna pratade tydligen inte gärningsmännen om man skall tro polisen! Gruppvåldtäkterna utfördes under tystnad. Annars hade väl polisen även angett detta!


Eller skall vi tolka det som att gärningsmännen i dessa fall inte talade svenska?

 

Idag på lördagsmorgon har polisen fortfarande inte gripit någon av de minst 12 gärningsmännen. Inga signalement har offentliggjorts av polisen. Vill polisen verkligen lösa brott?


Det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson fick igår stort utrymme i en artikel i Barometern angående gruppvåldtäkterna och det trygghetsarbete som kommunen gör. Johan Persson hade uttalat sig på Facebook. Jag skrev då två frågor på hans facebooksida! Under kvällen blev jag blockerad på hans FB-sida och är fortfarande det. Jag möts av följande meddelande idag. Ynkligt är bara förnamnet om Johan Persson blockerat mig!


 

 

Eftersom jag har väldigt många läsare i Kalmar och länet så tar jag gärna emot tips angående dessa gruppvåldtäkter. Skicka tipsen till thoralf.alfsson@telia.com

 

Givetvis är alla som tipsare anonyma!Som av en händelse har jag precis fått hem första tryckningen av 5 000 infoblad som riktar sig till befolkningen i Kalmar län och de 12 kommuner som finns i länet. Infobladet fokuserar på migrationskostnader och befolkningsutbyte på kommunal nivå. Jag tänker dela ut en hel del av detta infoblad under de kommande månaderna. Om någon skulle vilja dela ut infobladet i sin hemkommun i länet går det bra att köpa dessa infoblad av mig.


Jag bekostar dessa blad själv, utan något bidrag från Sverigedemokraterna! Min kostnad är ca 33 öre/st


5st   0 kronor (jag står för bladen och porto)

10st  15 kronor (porto 13 kronor + blad 3 kronor)

100st  80 kronor  (porto 49 kronor+ blad 33 kronor)

250st  130 kronor (porto 49 kronor + blad 80 kronor)


Vill du stödja eller beställa 10st eller fler infoblad kan du antingen använda Swish till 072-5179099 eller sätta in pengar på konto. Om du beställer infoblad glöm inte att skicka ett mejl med leveransadress och antal till thoralf.alfsson@telia.com


Konto

Thoralf Alfsson

Swedbank

Clearing nr.  83931

Konto nr.  2530030291


Så här ser det 4-sidiga infobladet ut.


Baksida                                                     Framsida

 


Mittuppslag

 Presentation


Thoralf Alfsson
Sverigedemokrat

Sverigedemokrat från Kalmar.

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktigeledamot sedan 2006.

Vill du kontakta mig kan du ringa 072-5179099 eller mail thoralf.alfsson@telia.com


Fråga mig

692 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
28
29
30
31
<<< Juli 2016
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Bloggportalen

MediaCreeper

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se