thoralf

Alla inlägg under februari 2018

Av Thoralf Alfsson - 28 februari 2018 19:28

De lokala tidningarna tar upp att jag inte finns med bland 60 utvalda som valberedningen presenterade idag. Att jag inte fanns med var dock ingen överraskning för mig, utan snarare helt förväntat. Men det fanns ändå givetvis en liten förhoppning.

 

http://www.barometern.se/kalmar/tva-lansbor-pa-sds-riksdagslista/

http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/sds-lista-har-tva-lokala-namn-i-toppen/


"Det är valberedningen som presenterade sitt förslag på onsdagen. På listan finns Thoralf Alfsson inte med. Han hamnade utanför listan även 2014.

– Det var inget jag hade förväntat mig. Det hade varit roligt om de hade uppskattat saker och ting, men nu hamnar jag väl på en placering från 61 och ner, troligtvis på plats 63, säger Thoralf Alfsson.


– Nej, men i och med att jag var vid sidan av listan 2014 och ända har arbetat lika ihärdigt för partiet skulle man ju kunnat tänka sig att de hade sett det. Men jag jobbar vidare med traditionellt valarbete för partiet. Jag är Sverigedemokrat i första hand och mig själv i andra hand."


Jag hade ändå hoppats att man i partiledningen och valberedningen skulle uppmärksammat det jobb jag lagt ned under denna mandatperiod trots petningen från riksdagslistan i valet 2014. Många hade säkert lagt av eller bytt parti men jag fortsatte att jobba hårt för mitt parti. Jag hoppas dock att våra väljare, gräsrötter och mina läsare på bloggen uppskattar det jobb och den tid jag lägger ned på att granska och gräva efter lokala missförhållanden eller sådant som media inte har någon lust att rapportera om.


Eftersom jag hade plats 5 på distriktets nomineringslista till riksdagen och att nu Mattias B Johansson och Anne Oskarsson kom med bland de 60 utvalda kommer jag då placeras på plats nummer 63 på riksdagsvalsedeln för Kalmar län. Ändå något.


Det kom ju flera överraskningar på listan så jag är inte ensam.


Lite surt då jag tycker mig ha uträttat betydligt mer än flera andra på dagens lista men det är verkligheten och jag får förhålla mig till detta. Det är inget fel på att hålla på med kommunpolitik heller. Många gånger är det trevligare och roligare än riksdagspolitiken och så slipper man veckopendlingen till Stockholm 😉Av Thoralf Alfsson - 28 februari 2018 12:15

 

Nytt förslag på Kalmar kommuns logotyper.


För ca ett år sedan meddelande majoriteten att man ville förändra kommunens logotype. Det var ett ganska bedrövligt och färglöst förslag i förhållande till den använda logotypen. Förslaget mötte många protester, inte minst från statsheraldiker. Läs mitt blogginlägg


I samband med detta hade en helt anonym person tagit fram logotype för min blogg som var en parafras på Kalmar kommuns logotype. Där tornet skulle representera ett T och porten i tornet ändrats till formen av ett A. Med andra ord mina initialer. Jag tyckte idéen var så pass bra att jag ändrade min header enligt den anonymas förslag.


Nu har Kalmar kommun tagit fram ett nytt förslag på logotype som är betydligt bättre än tidigare förslag. Med anledning av detta blev jag kontaktad av Barometern som ville höra min åsikt och undrade om jag tagit patent på min logotype. Det blev en artikel i dagens Barometern och därmed också lite reklam för min blogg, ännu en gång.

http://www.barometern.se/kalmar/ja-till-nygammal-grafisk-profil/


 ”Henrik Nilsson, kommunikationschef på Kalmar kommun, ser inga likheter mellan logotypen på kommunens hemsida och den Alfsson använder.

– Hans är likt förslaget vi hade för ett år sedan. Det vi går fram med nu är på intet sätt likt.

 

Är det inte snarlikt menar du?

– Vi använder vapnet som kommunen har haft i 20 år. Om det är likt eller inte är i betraktarens ögon. Vi kommer aldrig använda det utan att det står Kalmar eller Kalmar kommun under.”

 

Vad bra! Då har jag svart på vitt att Kalmar kommun inte kommer bråka om min logotype när de har registrerat sina nya logotyper  ;-)

 


Av Thoralf Alfsson - 27 februari 2018 19:46

 

Barometern har intervjuat biskop Fredrik Modéus angående hans uttalande om ansökan om böneutrop från en moské i Växjö. Biskopen välkomnade muslimernas ansökan om böneutrop. Något som väldigt många tyckte var mycket märkligt av en företrädare för Svenska kyrkan i synnerhet efter som det råder en förföljelse av kristna i många muslimska länder i framförallt Mellersta Östern.


 En förföljelse som många muslimer tar med sig till Europa och inte minst sin antisemitism, vilket Malmö är ett exempel på. Men det har uppenbarligen inte biskop Fredrik Modéus ännu förstått. Han läser tydligen bara Aftonbladet och Expressen och ser på SVT och lyssnar på SR och då har han uppenbarligen inte fått veta sanningen om Malmö.


Kan en biskop verkligen vara så ovetande och inskränkt? För någon vecka sedan skrev jag ett blogginlägg om att våra ledamöter i kyrkofullmäktige som var på utbildning i Växjö hade köpt en present till biskopen. Det tas upp i Barometerns artikel.


”I samband med en utbildning för kyrkopolitiker i stiftet fick du en gåva av några SD-politiker. En Koran med några kommentarer. Hur reagerade du?

– Det stämmer, jag fick en gåva och den tog jag emot. Men boken var inslagen i ett paket så det var först när jag kom hem som jag öppnade det. Jag var redan innan väl förtrogen med Koranens budskap.”

 

Biskop Fredrik Modéus säger att han redan innan var väl förtrogen med koranens budskap. Det måste väl också inbära att han är väl förtrogen med Sharialagar? Och hur de går fullständigt på tvärs med svensk lagstiftning och Sveriges rikes lag. Men han tycks fullständigt blunda för detta!


I den kristna tidningen Dagen publicerades en artikel skriven av Tomas Samuel, fd imam som ville informera om innebörden av böneutrop inom islam. Jag anser att biskop Fredrik Modéus i all välmening borde läsa den artikeln. För jag tror inte att biskopen är så förtrogen med koranen och islam.


”Böneutropet ska påminna människor om när det var dags att be. På den tiden fanns inga klockor med alarm. När den muslimska befolkningen ökade i antal så fanns ett verkligt behov av att påminna människor om de olika bönetiderna. Men det behovet existerar knappt i dag eftersom vi har armbandsur, klockor på väggar, och i våra mobiltelefoner.

 

Böneutropet ska proklamera islam över en stad. Denna innebörd i böneutropet återfinns i kommentaren till ”Umdat Al-Ahkam” som är en av de viktigaste böckerna för islamisk juridik (fiqh). I den kan vi läsa under kapitlet för böneutrop ”Adhan”. Jag citerar: ”Adhan är en mycket viktig ritual i religionsutövningen av islam, man kan likna det vid den muslimska flaggan och utropet visar att folket i staden är muslimer. Det är också viktigt för proklamationen av Allahs ord och på så sätt manifestera Allahs religion (islam).

 

Böneutropet inleds med ”takbir” genom att proklamera ”Allaho akbar” för att visa att Allah är den störste och att allting och alla, utom Allah i islam, ska böja sig. Det islamiska vittnesbördet är den andra satsen i böneutropet (Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud). Detta bekräftar islam och proklamerar det (islam) över landet.”

 

Det går med andra ord inte att jämföra kyrkklockor med böneutrop från en moské!

 

Det som skrämmer mig ännu mer är att säkert 98-99 procent av det svenska folket inte förstår eller begriper vad som pågår i vårt samhälle och i invandrartäta områden. Moskéer och böneutrop ökar segregationen i vårt samhälle, precis raka motsatsen mot det som staten satsar 10-tals miljarder kronor på att förhindra.

 

Det är sorgligt att Svenska kyrkan och biskop Fredrik Modéus medvetet medverkar till att förstärka dessa motsättningar och att segregationen cementeras.

 


Av Thoralf Alfsson - 26 februari 2018 22:35

Vid dagens kommunfullmäktige möte presenterade polisen sin egen och den senaste Trygghetsundersökningen för Kalmar läns kommuner. Mycket siffror, men de pekar i många fall mot ett otryggare samhälle. Men polisen tycker uppenbarligen tvärtom.


En av siffrorna som fastnade i mitt minne under presentationen var att 86-87 procent av befolkningen i Kalmar kommun inte utsatts för brott eller i varje fall själva upplevt att de inte utsatts för brott vilket polisen tyckte att det var ett väldigt bra resultat, om man jämförde med övriga delar i landet.


Jag ställde då frågan i kommunfullmäktige om jag uppfattat procentsatsen rätt. För i så fall innebär det att 13-14 procent upplevt att de utsatts för ett brott under 2017, det vill säga 8 000 – 9 000 personer boende i Kalmar kommun har utsatts för något brott. Jag frågade om polisen i Kalmar att ansåg att det var ett bra resultat. Svaret blev att det var ett bra resultat i jämförelse med övriga landet.


Jag tycker det är ett förbannat dåligt resultat så länge tusentals personer i Kalmar utsätts för brott!

Av Thoralf Alfsson - 26 februari 2018 17:31

Igår var jag sekreterare på SD Vimmerbys årsmöte, så det blev en del bilkörning igår och då passade jag på att lyssna på några intervjuer som jag upplevde som lyssningsvärda.


Först lyssnade jag på söndagsintervjun med Alexander Bard.Sedan Kvartals fredagsintervju med Hanif Bali.


https://kvartal.se/fredagsintervjun/gst-i-fredagsintervjun-232-hanif-bali


Av Thoralf Alfsson - 25 februari 2018 21:54

Precis som jag skrivit i ett tidigare blogginlägg blir förlusten nästan 10 miljoner kronor under 2017 för vindkraftverket. Värdet på vindkraftverket har sjunkit dramatiskt och därför tvingas kommunen till en nedskrivning med 8,6 miljoner kronor.


Så här skriver Serviceförvaltningen i sin årsrapport.


”Serviceförvaltningen redovisar ett nollresultat för vindkraftsverksamheten genom att kommunens verksamheter debiteras nettokostnaden via ett internpris som speglar kostnaden. Under 2017 har nedskrivning av kommunens vindkraft gjorts med 8,6 mnkr, baserat utifrån försäljning av andelar i vindkraftsparken gjorda under året. Marknadsvärdet av sålda andelar motsvarar uppräknat till ett helt vindkraftverk 14,4 mnkr. Nedskrivningen påverkar inte serviceförvaltningens resultat då förvaltningen har fått budgetkompensation för den. För kommunen har vindkraften inneburit en kostnad på 1,0 mnkr exklusive nedskrivning. Underskottet beror på att energiskattesubventioneringen är borttagen sedan mitten av 2016.”

 

Förutom nedskrivning har även driften gått med en förlust på 1,0 miljoner kronor under 2017. Vilket innebär att förlusten blir 9,6 miljoner kronor för 2017.


Det värsta är dock att jag tror att Barometern och Östra Småland inte kommer skriva en enda rad om detta. Det skulle ju innebära att jag fått rätt i min kritik av investeringen i ett vindkraftverk, det vill inte lokalmedia.

Av Thoralf Alfsson - 24 februari 2018 23:28

”Under förra året ökade vi med 855 invånare till 67 426 Kalmarbor. Det är den tredje största ökningen sedan kommunen bildades i början av 70-talet. De tidigare rekorden var 2015 och 2016 så det har verkligen hänt något de senaste åren.”

 

Johan Persson (S)

 

Ovanstående skrev kommunalrådet Johan Persson på sin blogg för några veckor sedan. I veckan kom SCB med sin statistik. Kalmar kommun ökade befolkningen med 880 personer. Utav dessa var 555 utrikes födda. Det motsvara 63 procent av befolkningsökning.


Det gör uppenbarligen det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson överlycklig. Jag blir mest bekymrad!


Under de senaste tre åren har befolkning i Kalmar kommun ökat med 2 775 personer. Utav dessa var 1 687 utrikes födda eller 61 procent. Det har nog alla kalmarbor upptäckt utom Johan Persson.


Johan Persson, det har hänt något i Kalmar och det tycks du inte förstå! Inte heller vilka konsekvenser det kommer ge i ett mer segregerat samhälle där tryggheten minskar och välfärden krackelerar!

 

PS

Ibland blir man besviken på vissa personer. Men jag har bra minne.

Av Thoralf Alfsson - 24 februari 2018 10:29

Torsås kommun försökte i det längsta hålla sig ifrån invandringsvågen men sedan 2014 har även Torsås kommun gått samma väg som så många andra kommuner.

 

Detta ser jag tydligt när statistiken sammanställs. Torsås kommun tillhör en av de minsta kommunerna i Kalmar län med ca 7 000 invånare. Kommunen styrs av sex partier sedan 2014 som bildat en majoritet för att hålla Sverigedemokraterna och Centerpartiet utanför makten. Det skall bli intressant att se vad väljarna tycker om detta i valet den 9:e september.


Jag har skickat min sammanställning med tre frågor till kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor (S) och vice ordförande Mona Magnusson (M) men ingen av dem har valt att svara på mitt mejl. Ett ynkligt och bedrövligt agerande.


Mina tre frågor var följande.


Var du medveten om dessa siffror tidigare?

Hur ser du på den utveckling som framgår av statistiken?

Är du oroad inför framtiden?


Jag skickade även min sammanställning till kommunchefen Håkan Petersson och fick då följande svar.


 


När jag sedan påtalade att han som kommunchef är avlönad av kommunens medborgare och de skattemedel de surt betalar in fick jag följande svar. Uppenbarligen skulle jag bli rädd om det diariefördes. Det är ett minst sagt pinsamt svar från en kommunchef som givetvis skall diarieföra alla sina mejl.


 


Att ansvariga tjänstemän och politiker inte ens kan svara på min första fråga är skandal. De förtlänar definitivt inte fortsatt förtroende efter valet i september.


Här kommer då min sammanställning av Torsås kommun med mina kommentarer.


Som så många andra kommuner har även Torsås drabbats av en stor invandring som nu påverkar kommunens ekonomi negativt och risken är stor att det förvärras under de närmaste åren.


Hur ser befolkningsutvecklingen ut i Torsås? I stort sett har befolkningsmängden varierat runt 7 000 invånare under senaste 15 åren. Men sammansättningen av befolkningen har förändrats över tid.


 

Antalet invånare med svensk bakgrund har minskat med nästan 1 000 personer sedan 2002 men antalet invånare med utländsk bakgrund har under samma tid ökad med nästan 600 personer. Siffrorna för 2017 har ännu inte kommit från SCB.


Arbetsmarknaden är inte den allra bästa i Torsås. Många pendlar till Kalmar eller Karlskrona för att arbeta. Det innebär att arbetslösheten är ganska ok bland inrikes födda men däremot har utvecklingen bland utrikes födda varit en mindre katastrof under de senaste tio åren.


 

Idag ligger arbetslösheten bland inrikes födda ca 5 procent. När det gäller utrikes födda är dock utvecklingen helt annorlunda och har under de senaste månaderna pendlat runt 40 procent. En mycket besvärlig och alarmerande utveckling för Torsås kommun.


När man synar kommunens ekonomi i sömmarna så förstår nog alla med lite sunt förnuft att en katastrof kan vänta om hörnet för kommuner med en liknande utveckling. Under 2017 delade regeringen ut de så kallade välfärdsmiljarderna (10 miljarder kronor) till kommunerna för att välfärden skulle kunna upprättas. Torsås kommun fick genom detta statsbidrag ta del av ca 10 miljoner kronor. I regeringens dokument över fördelningen till kommunerna står det dock följande.


”Stöd med anledning av flyktingsituationen inom utgiftsområde 25.”


Att sedan kalla det för ”välfärdsmiljarderna” är ju direkt felaktigt utan skulle utan tvekan betraktas som Fake news från statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson.


Men situationen blir inte bättre när man även tittar på hur det ser ut i den åtgärd som kallas för etableringsreformen.


 

Etableringsreformen fungerar som en stötfångare för kommunerna som avlastas från dessa kostnader för nyanlända som blir skrivna i kommunen under de första 24 månaderna. Efter dessa månader går det fulla ekonomiska ansvaret över helt och hållet på kommunen.


Dessutom så har förstås Torsås kommun redan kostnader för försörjningsstöd till personer med utländsk bakgrund på ca 2,5 miljoner kronor.


Torsås kommun har också fått enormt mycket pengar från Migrationsverket i ersättningar för asylsökande och de kostnader som uppstått i kommunen framförallt för ensamkommande unga män. Kostnadsutvecklingen har varit dramatisk de senaste 4 åren. Under 2017 uppgick ersättningarna till hela 60 miljoner kronor.


 

Ökning sedan 2012 är flera tusen procent. Från 2,7 miljoner kronor 2012 till helt sanslösa 60 miljoner kronor under 2017. Kom ihåg att det handlar om våra gemensamma skattemedel.


Om jag summerar de nämnda kostnaderna så blir den totala summan närmare 80 miljoner kronor under 2017 för att hålla igång invandringen under ett enda år i Torsås kommun innan kostnaden går över helt och hållet på kommunens skattebetalare. Om jag jämför det med de beräknade skatteintäkterna på ca 280 miljoner kronor så utgör det nästan 30 procent.


Om Torsås kommun skulle finansiera hela invandringskostnaden under 2017 självt skulle kommunen vara tvungen att höja kommunalskatten med nästan 30 procent. Det vill säga från dagens 21,43 kronor till drygt 27 kronor. En höjning med ca 6 kronor. Till detta skall givetvis även landstingsskatten läggas på 11,37 kronor.


Totalt i kommunal o landstingsskatt ca 39 kronor per hundralapp!

 

 De personer som inte förstår att alla dessa kostnader både påverkar möjligheten att uppehålla och förbättra välfärden måste vara väldigt naiva och okunnig eller helt enkelt helt ointresserade. De personer som fortsätter rösta på något av partierna som vill ha en generös migrationspolitik. Det vill säga mer eller mindre alla partier förutom Sverigedemokraterna kan inte ha alla hästar hemma eller så är man fruktansvärt okunniga och litar på de hycklande politikerna inom partierna i 7-klövern.


Om man summerar dessa kostnader som staten har tagit på sig för att klara migrationssituationen i Torsås kommun så borde var och en förstå att det kommer att bli kärvt när Torsås kommun måste ta hela det ekonomiska ansvaret själva om något år.


Väntar katastrofen om hörnet? Det är bara staten som kan rädda Torsås kommun! Med lånade pengar och sämre välfärd.


Här nedan finns en detaljerad sammanställning av ersättningarna från Migrationsverket.

 


Tidigare granskade kommuner.


Vimmerby kommun

Högsby kommun

Hultsfred kommun

Nybro kommun

Mönsterås kommun


Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3 4
5 6 7
8
9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
22
23 24 25
26 27 28
<<< Februari 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards