thoralf

Alla inlägg under september 2014

Av Thoralf Alfsson - 30 september 2014 08:52

”I liknande ordalag försvarar Mikael Damberg, gruppledare för S, att partiet ansluter sig till den överenskommelse om migrationen som MP har med Alliansen. S släpper kravet att hänsyn ska tas till arbetsmarknaden innan arbetskraftsinvandring godkänns.”

 

Läs artikel från SVT.


Nu sviker då Socialdemokraterna ännu en gång sina kärnväljare inom LO till förmån för en mer eller mindre helt oreglerad arbetskraftsinvandring till Sverige. Vad har Stefan Löfven bakom pannbenet? Har han inte varit ordförande för ett LO-förbund?


Nyligen flaggade Socialdemokraterna i Danmark för att asylreglerna måste skärpas då antalet asylsökande ökat drastistkt. En särskild form av tillfälliga uppehållstillstånd skulle inrättas.


I nedanstående diagram kan du se vad som är orsaken till de starka reaktionerna inom dansk politik.


 


Dansk Folkepartis Peter Skaarup inleder DF:s veckobrev med följande formulering.


”Det er for længst gået op for de fleste, at det eksplosivt voksende antal asylansøgere, der søger mod Danmark, udgør en kæmpe udfordring. De nyeste meldinger går på, at hvis den nuværende tilstrømning fortsætter, så vil vi nå op på 20.000 asylansøgere i år! En række borgmestre har meldt ud, at de ikke har ressourcerne til at tage imod flere asylansøgere. I en Megafon-måling, der blev offentliggjort i weekenden, lød det fra 55 procent af de adspurgte borgere, at de eksisterende asylregler skal strammes.”

  

I en opinionsmätning svarar 55 procent av danskarna att man bör skärpa reglerna för asyl. Dansk Folkeparti är inne på samma linje som Sverigedemokraterna att man skall hjälpa i närområdet men man vill också införa begränsningar i välfärdssystemen för nyanlända i Danmark.


”Allerhelst så vi, at Danmark fører en helt anden politik med centre i nærområderne, hvor vi hjælper flygtningene lokalt. Der kan vi hjælpe flere. Vi må samtidig begrænse antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark, ved at tilbyde disse mindre luksuriøse forhold, end det er tilfældet for tiden.”

 

Jag delar helt och fullt Dansk Folkepartis åsikter om att det i första hand skall beviljas tillfälliga uppehållstillstånd och att nyanlända personer inte skall ha fri tillgång till våra välfärdssystem. Vi har idag alldeles för generösa bidragssystem med t.ex retroaktiv föräldrapenning och omedelbar tillgång till barnbidrag.


Kraven måste ökas radikalt både på asylsökande men kanske framförallt på anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring.


Om galenskapen får fortsätta i Sverige kommer sannolikt våra välfärdssystem krackelera fullständigt och statens underskott fortsätta att skjuta i höjden inom en mycket nära framtid.

 

Inte minst med tanke på att det är de rödgröna som nu skall försöka styra moder Svea. Jag fasar för framtiden!

  

Men för att få lite perspektiv på galenskapen och danska politikers reaktioner till skillnad mot 7-klöverns politiker i Sverige måste statistiken över antalet asylsökande sättas in i sitt rätta sammanhang!


 


Vilka åtgärder kommer den nya regeringen vidta? Inga är nog den tragiska sanningen.


Vårt enda hopp står faktiskt till ett extra val och att Sverigedemokraterna då stärker sin ställning ännu en gång!

Av Thoralf Alfsson - 29 september 2014 11:00

Idag avgår jag som riksdagsledamot!


Jag skulle kunna skriva en hel del om hur dessa fyra år varit i riksdagen. Inte bara om relationerna och den arbetssituation som rått i riksdagen, utskotten och kammaren. Hur ledamöter från 7-klövern uppfört sig, både goda och bedrövliga exempel. Men även hur det varit innanför de låsta dörrarna till Sverigedemokraternas riksdagskansli. Bara en sådan enkel sak hur ledamöter och tjänstemän placerades ut i arbetsrum i de två våningsplanen är intressant och talande i sig. Eller om den så kallade Pol.Kom-gruppen och dess makt. Eller om alla utvecklingssamtal som hållits med riksdagsledamöterna ;-)

 Det finns väldigt mycket mer att skriva om men det skulle bli alldeles för omfattande för ett blogginlägg. Det skulle bli en hel bok! Men vem vet?


Som bloggare får jag dock en friare roll i fortsättningen när det gäller rikspolitiken ;-)


Den nya riksdagsgruppen får dock helt andra förutsättningar än den som varit under den gångna mandatperioden. De nya riksdagsledamöterna kommer till och med få det riktigt bekvämt i förhållande till hur vi haft det. Även om det uppstår en del nya utmaningar på riksdagskansliet då flera tjänstemän blir riksdagsledamöter och måste ersättas.


Utskotten har 17 ledamöter. Alliansen har haft 8 ledamöter, de rödgröna 8 ledamöter och Sverigedemokraterna en ledamot. Detta har givetvis varit en jobbig situation för våra ledamöter att behöva vara ensam med i många fall en tung arbetsbörda. Nu ser det dock betydligt ljusare ut. Nu blir det två sd-ledamöter i utskotten på bekostnad av en moderat i utskotten, vilket är min egen bedömning.  När SD dessutom har hela 49 ledamöter och det bara är 15 utskott + EU-nämnd kan i princip alla utskott även ha en arbetande ersättare och minst en tjänsteman knuten till varje utskott. Det skulle innebära 3 ledamöter + 1 tjänsteman i varje utskott vilket skulle bli rena himmelriket i jämförelse med tidigare mandatperiod. Men å andra sidan kan det också ställas nya krav på varje ”utskott” att de även levererar annat till partiet i form av debattartiklar, handlingsprogram, utskottsinitiativ och inte minst jobbar utåt i utskottens frågor mot näringslivet och fackliga organisationer o.s.v.


Ett förslag som jag drivit ett antal gånger i den gamla riksdagsgruppen är att utskottsledamöterna skall skriva debattartiklar i ämnen som rör utskotten som sedan distrubueras till t.ex ordförande i distrikt och kommunföreningar för att användas i de lokala tidningarna. Tyvärr har jag inte fått gehör för detta. Det har bara varit de stora tidningarna som prioriterats av presschef med medarbetare, ett typiskt storstadssyndrom enligt min mening.


Om varje utskott skrev 4 debattartiklar varje riksdagsår i detta syfte skulle de lokala organisationerna få 60 debattartiklar att kunna använda i lokaltidningar varje år och 240 under en mandatperiod.


Kvittningssytemet i riksdagen är en annan sak som vi under mandatperioden har varit utestängda ifrån. Det har inneburit att vi mer eller mindre krävts hundraprocentig närvaro vid voteringarna då alliansens övervikt endast varit tre röster. Nu blir dock situationen helt annorlunda då de rödgröna har 159 mandat och alliansen 141 mandat och Sverigedemokraterna 49 mandat. En betryggande numerär vågmästarroll. Det innebär en betydligt bättre arbetsituation och att man inte behöver tvinga t.ex sjuka personer att närvara vid voteringarna utan att riskera att det pralamentariska läget förändras.


Från och med idag är jag alltså ”arbetslös”. Men i praktiken kommer jag fortsätta jobba för partiet på mer eller mindre heltid, förutom att jag kommer göra några semesterresor under det närmaste halvåret. Resor som jag inte kunnat göra tidigare på grund av närvaroplikten i riksdagen och voteringarna. Det kanske även blir en långresa under vintermånaderna.


Idag har vi det sista kommunfullmäktigemötet i Kalmar för den gångna mandatperioden. Få ärenden på dagordningen och någon större debatt är inte att vänta. Däremot blir det intressant att se om det blir några samtal om framtida val till oppositionsråd, nämnder och styrelser.


Idag börjar jag på ett nytt liv. Jag skall tänka lite mer på mig själv i fortsättningen.

Av Thoralf Alfsson - 28 september 2014 19:19

Mobbningen av Sveriges tredje största parti håller på att ta helt nya proportioner. I Sveriges riksdag finns det en klar majoritet för en icke socialistisk regering men Alliansen kastar ändå in handduken och ger en ytterligt svag minoritet uppdraget att bilda regering. Minst sagt häpnadsväckande!


Orsaken är att man inte vill prata eller ta stöd av Sverigedemokraterna!


Uppenbarligen är Moderaternas antagna policy av partistyrelsen från den 24 november 2006 fortfarande högst aktuell. Där bland annat följande sägs enligt EXPO.


”I direktiven framgår det att moderaterna inte ska samverka med eller göra sig beroende av Sverigedemokraterna på något sätt:


”Vi ingår inte samarbete, förhandlar inte och ingår inte valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna”.


I kommuner där moderaterna ingår i ett minoritetsstyre ska partiet inte förhandla med Sverigedemokraterna inför ett beslut. På så sätt ska Sverigedemokraterna tvingas att bekänna färg i sakpolitiska frågor, menar moderaterna.”


Alla som har öppna ögon ser ju hur ”väl” moderaterna lyckats med sin taktik. I valet 2010 kom SD in i Riksdagen med ett fördubblat valresultat. I senaste valet blev det mer än en fördubbling och 49 mandat i riksdagen. Till väldigt stor del på bekostnad av mandat som Moderaterna förlorade.


Jag hör nu rykten om att policyn i detta dokument är i allra högsta grad levande även idag. Det är minst sagt häpnadsväckande uppgifter som når mig om hur vissa moderata politiker agerar på det lokala planet. Om Alliansväljarna visste hur deras valda politiker spelar sina kort skulle de nog bli fullständigt tokiga.


Jag kommer i senare blogginlägg berätta allt om detta och rent ut sagt hänga ut dessa ”nya moderater” och Allianspolitiker som så fullständigt missbrukar det förtroende som väljarna gett dem. Om de nu inte tar sitt förnuft till fånga och agerar ansvarsfullt mot väljarna.


På det lokala planet har jag också noterat hur bittra de ”rödgoda” personerna Ahonen, H-G Strömer, Henrik Rydström o Martin Nilsson är men även borgerliga skribenter som t.ex Ulf Wickbom. De har alla ägnat sig åt att spy galla över Sverigedemokraternas framgångar i sin egen besvikelse. Jag har ingen anledning att bemöta deras påhopp och rena lögner då deras bitterhet avslöjar dem och visar vilka patetiska figurer de i själva verket är. Jag lutar mig bara tillbaka med ett leende på läpparna och hoppas att de fortsätter i samma stil och med samma retorik så är förutsättningarna goda för en ny fördubbling av valresultatet 2018.


Men efter valet kom det ut en ny politiskt korrekt krönikör på Östran som tydligen hade bestämt sig för att visa hur duktig även hon är. Liselotte Erndin Dahlberg höjer sig själv till skyarna och anser alla 800 000 väljare som röstat på SD som mindre vetande och okunniga.


”13 procent har valt att rösta på SD i år. Det är deras rätt. Deras demokratiska rätt. Vi som inte valt att gå den smutsiga vägen har också använt oss av demokrati.”


”Vi kallar dem idioter, bonnläppar, vi skäms över att bo i samma stad och vi plockar bort dem från vänlistan på Facebook.


Reaktionen är förståelig. Vi markerar vår avsky för dessa åsikter och tar kraftfullt avstånd från allt vad SD står för. Detta är mänskligt eftersom vårt hjärta säger att detta är fel, fel, fel! Vi vill skrika, ruska om och stoppa ned den där jäkla blåsippan i käften på dom!”


Vi Sverigedemokrater känner igen tongångarna att förklaras dum, obildad, okunning, främlingsfientlig, inhuman o.s.v Liselotte är bara en i mängden! Jag är fullständigt övertygad om att hon aldrig träffat och pratat med en förtroendevald Sverigedemokrat. Jag är lika övertygad om att hon aldrig läst vårt principprogram eller partiprogram eller något annat dokument. Hon grundar säkert hela sin uppfattning på artiklar i svensk media.


Är det någon som är okunnig är det just Liselotte Erndin Dahlberg! Rubriken på hennes krönika är ”En hatad människa kommer aldrig att lyssna”. Jag skulle vilja säga att en människa som hatar så mycket som uppenbarligen Liselotte gör kommer aldrig att lyssna. Utan de kommer precis som Ahonen, H-G Strömer, Henrik Rydström och Martin Nilsson fortsätta sprida sina lögner omkring sig då det är deras enda argument, förutom att de är de ”goda och fina” människorna. Som dessutom alltid backas upp av journalistkåren.


PS

Jag läste en minst sagt osmaklig artikel om Mattias Bäckströn Johansson som nu skall representera Västernorrland i riksdagen. Ett väldigt fint sätt av lokaltidningen att hälsa en riksdagsledamot välkommen. Den ovan nämnda bitterheten över valresultat riktigt lyser i artikeln.

Av Thoralf Alfsson - 27 september 2014 10:09

Hemma igen efter en skön veckas semester på Kreta. Tyvärr blev hemresan lite jobbig med försenat flyg och dåligt med sömn då vi först landade 06:30 på Arlanda på fredagsmorgonen.


Därav tystnaden på bloggen!


Tyvärr känner jag av en begynnande förkylning då jag haft lite huvudvärk och idag vaknade jag med svullnad i halsen. Men det är väl ganska typiskt när man varit igång till 110 procent under en längre tid och sedan kopplar av så kommer en reaktion som på posten. Vi får se hur det utvecklar sig men det känns inte bra idag.

Av Thoralf Alfsson - 24 september 2014 21:31

”Norge bör bygga upp en forskningsstiftelse åt Sverige. Där bör personer från etablerade norska och danska fackmiljöer anställas. Som broderfolk bör vi finansiera driften.

 

Svenskarna behöver nämligen hjälp. Långt framskriden ideologisk blockering gör dem ur stånd att hjälpa sig själva.”

 

Jag tror att Elin Örjasater har träffat en riktigt öm tå inom den svenska akademiska ankdammen där alla är så politiskt korrekta. Läs hennes debattartikel med rubriken ”Sverige vet inte vad invandringen kostar”.


Jag tror helt och fullt på de skrämmande uppgifterna om dåligt underbyggda underlag för statistik som Elin Örjasaeter lyfter fram. Det bekräftar ju 7-klöverns politiker titt som tätt genom sina påståenden om att invandringen inte kostar något utan att den istället är ”berikande” för Sverige. Om det vore sant skulle de ju inte säga nej till att göra beräkningar på ”intäkter och kostnader”.


Brottsförebygganderådet har gjort två utredningar om brott bland invandrare och svenskar. En kom 1996 och den andra kom 2005 tror jag. I den första fanns uppgifterna uppdelade på nationalitet och om jag minns rätt var den väldigt utpekande när det gäller vissa MENA-länder när det gällde sexualbrott. I utredningen som kom 2005 var dock inte lika finfördelad, utan endast uppdelad på i stort sett bara världsdelar. Allt för att inte vissa nationaliteter skulle kunna pekas ut i vissa avseenden. Jag tror att exakt detsamma råder inom SCB, Socialstyrelsen och andra myndigheter som tar fram statistik. Det är rent ut sagt planerat att undanhålla fakta för befolkningen om invandringens konsekvenser.


När det gäller just Brottsförebygganderådet har jag motionerat om detta i riksdagen men givetvis fick jag inget bifall för min motion. Läs min motion.


Vi behöver säkert hjälp från våra nordiska grannländer med att få fram adekvat statistik på dessa områden. Problemen kommer sannolikt öka med en rödgrön regering. Något annat skulle vara högst förvånande.


I Danmark vågar man ta fram och publicera känslig statistik!


 

Av Thoralf Alfsson - 23 september 2014 20:53

Jag misstänker starkt att man på Barometerns ledarredaktion läst mina blogginlägg och debattinlägg om vindkraften och dess subventioner. Ett ämne som jag återkommit till många gånger i bloggen och något som jag också ifrågasatt i riksdagen under debatter i Skatteutskottet men som jag även ställt skriftliga frågor om till finansminister Anders Borg och skrivit motioner om.


Elcertifikat, sänkt fastighetsskatt och befrielse från energiskatt är tre olika subventioner som gjort vindkraften lönsam men snedvridit marknaden och därmed också investeringarna till olönsam vindkraft.


 


Därför är det glädjande att läsa den vindkantring som dagens ledarartikel med rubriken ”Vindkraft på grund” ger uttryck för.


Den ligger helt i linje med Sverigedemokraternas politik när det gäller vindkraft.

 

Jag gissar dock att det är en konsekvens av valresultatet och att Miljöpartiet nu skall ingå i regeringen. Då gäller det för ledarredaktionen att ifrågasätta Miljöpartiets politik även på ledarsidorna.


Statliga Vattenfall har beslutat avveckla en vindkraftspark, Yttre Stengrund i Kalmarsund som installerades så sent som 2001 på grund av att man inte får ekonomin att gå ihop. Efter endast 13 år är alltså dessa vindkraftverk skrotfärdiga. Jag tror många kommuner och landsting som investerat i vindkraftverk blir oroliga över detta faktum. Vindkraftverken kan bli en dyr historia när avskrivningen inte kan ske på 20-25 år som flera aktörer räknar med i sina investeringskalkyler.


Min åsikt är att energiskattebefrielsen borde upphöra snarast och fastighetsskatten på vindkraftverk höjas till samma nivå som andra industrifastigheter och att fastighetsskatten för vattenkraftverk snarast bör sänkas. Idag har vindkraftverk en fastighetsskatt på 0,2 procent, industrifastigheter 0,5 procent och vattenkraftverk 2,8 procent. I mina ögon sett en fullständigt vansinnig fördelning!


Tyvärr kan jag inte driva frågan längre i riksdagen! Jag får hoppas att någon annan tar vid.


Det skall bli väldigt intressant att se hur den nya regeringen kommer hantera energipolitiken. Kommer Stefan Löfven låta Miljöpartiet få något inflytande överhuvudtaget? Vad kommer hända med kärnkraften? Kommer avvecklingen börja i förtid av O1 och O2 i Oskarshamn?


Det kanske är en fråga som inte intresserar mina bloggläsare i någon större utsträckning men den intresserar mig väldigt mycket och jag kommer följa frågan noga under den kommande mandatperioden. Speciellt vad som händer i Skatteutskottet där jag tror att David Lång kommer ta över för Sverigedemokraterna om han nu inte blir vice talman istället ;-)

Av Thoralf Alfsson - 22 september 2014 21:46

Läste idag en krönika som publicerats av Samtiden med rubriken ”Islams heliga ringdans med tokvänstern”. Den fick mig osökt att tänka på ett par samtal jag hade med väljare under valrörelsen i Kalmar.


En kvinna med insyn i olika verksamheter inom kommunen och frivillig organisationer berättade att sunnimoskén på Storgatan i Kalmar även fungerar som boende för flera sunnimuslimer som fått avslag på sina asylansökningar och som nu lever som papperslösa. Eftersom det är en källarlokal är jag ganska övertygad om att det inte är tillåtet att ha inneboende i denna lokal. När hon frågat hur de kan bo där har hon fått till svar att det finns kök i lokalen så det är inget problem. Frågan är hur många som bor i lokalen?


Men risken är nog ytterst minimal att polisen tillsammans med Migrationsverket skulle göra ett tillslag mot en moské. Då skulle man dra rasistkortet omgående! Så den verksamhet som kvinnan påstod skulle pågå i lokalen lär säkerligen fortsätta utan ingripande av vare sig polis, brandskyddsmyndighet eller Migrationsverket


För några veckor sedan skrev jag ett blogginlägg efter att någon hängt upp en ISIS-flagga i Smedby där jag undrade vad som pågår i den sunnimoské som finns på Storgatan. Efter blogginlägget fick jag ett antal otrevliga kommentarer och mejl.


Enligt en person som säger sig ha insyn i antirasistiska vänsterkretsar i Kalmar påstår också att kopplingar finns mellan dessa vänsterkretsar och radikala muslimer i Kalmar. Något som inte förvånar mig utan snarare något som jag misstänkt.


Enligt personen pågår ISIS propaganda i moskén på Storgatan och det skall finnas unga personer/grupperingar som stödjer ISIS i Kalmar. Det skall ha varit några av dessa som hängde upp ISIS-flaggorna i Smedby. Det skall också finnas minst en imam som propagerar för ISIS i källarmoskén enligt personen.


Om de uppgifter jag fått från denna person stämmer är det minst sagt oroväckande!


När jag tidigare granskade denna moské visade det sig att NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet betalade delar av hyran för moskén då den används som utbildningslokal för kurser som framförallt vänder sig mot muslimer. Läs mitt blogginlägg.


Nu kan det alltså vara så att NBV indirekt stödjer IS eller ISIS! Det skulle inte förvåna mig det minsta om våra skattemedel tar denna omväg till ISIS-propaganda!


Avpixlat skriver idag i en artikel om att flera moskéer i Danmark vägrar ta avstånd från ISIS. Danska medier har intervjuat företrädare som snarare stödjer ISIS än fördömer det vanvettiga våld som ISIS utövar.

När kommer svensk media ställa samma frågor till imamer som företräder moskéer i Sverige? Något för Expressen och David Baas att ta tag i, när han nu portats av Sverigedemokraterna! Kan bli ett riktigt scoop!

Av Thoralf Alfsson - 22 september 2014 08:16

Det är intressant och roande att läsa alla analyser och bortförklaringar till att alla partier i 7-klövern blev förlorare i valet och att den stora vinnaren blev Sverigedemokraterna. Den ena förklaringen mer bisarr än den andra och alla försöker få in sin personliga vinkel/förklaring som skall passa den egna agendan. Den senaste i raden att undvika elefanten i rummet är Göran Persson.

Till och med muslimska företrädare ger sig in på att tolka valresultatet men de har givetvis ingen självkritik att komma med utan det är bara beskyllningar om islamofobi. Men i deras fall hade jag inte förväntat mig något annat.


Den stora frågan är dock om media och 7-klöverns politiker kommer fortsätta att blunda för elefanten i rummet. Idag kan man läsa att Danmark kommer strama upp sina asylregler och inte ge PUT i samma utsträckning längre. I Tyskland och Österrike höjs röster för att begränsa antalet asylsökande. Det samma lär gälla i en rad andra länder där nationalistiska partier gått framåt i valen. Vad kommer hända i Frankrike efter Le Pens framgångar?


Finns det någon toppolitiker inom 7-klövern i Sverige som vågar ta steget och ropa att kejsaren är naken? Nej, jag tror inte det.


Finns det någon ledande person inom näringslivet som vågar ta bladet från munnen? Nej, jag tror inte det.


Finns det någon ledande person inom medievärlden som vågar trotsa sina politiskt korrekta kollegor genom att skriva om elefanten i rummet? Nej, jag tror inte det.


Jag tror inte det finns någon inom 7-klövern, näringslivet eller media som har den kraften och kuraget att gå emot hela etablissemanget! Tyvärr är det nog så illa ställt i Sverige.


Jag tror hela Europa tittar på Sverige med förundran och undrar vilka syltryggar det är som styr landet. Samtidigt som de förnöjt låter alla islamister söka asyl i Sverige. Det förlovade landet där alla människors lika värde är viktigare än något annat. Banditer, mördare, krigsförbrytare och terrorister hälsas alla välkomna till det förlovade landet i norr. Där den egna befolkningen betalar enorma summor för att koloniseringen av det egna landet skall kunna fortgå.

Som dessutom förnekar sin egen religion och välkomnar islamiseringen i religionsfrihetens goda namn. Där kyrkobyggnader i en allt snabbare takt omvandlas till moskéer och Svenska kyrkan anställer imamer.

 

När skall galenskapen ta slut?

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
21
22 23 24
25
26
27 28
29 30
<<< September 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards