thoralf

Alla inlägg under augusti 2015

Av Thoralf Alfsson - 31 augusti 2015 23:24

Niklas Orrenius lägger på när han får en besvärlig fråga! Pinsamt och vilken ursäkt! Han låter nästan gråtfärdig. Visst är det synd om honom!


Av Thoralf Alfsson - 31 augusti 2015 23:00

 

Nordkalk och Storugn AB                                            Foto Thoralf Alfsson


Under en period (2007-2009) på mitt gamla jobb på ÅF gjorde jag en del jobb hos Nordkalk på Gotland. Just det företag som ansökt om att få öppna ett nytt dagbrott för kalkbrytning. En ansökan som numera i media kallas för Ojnareskogen.


Jag kommer ihåg att dåvarande IF Metall ordförande Stefan Löfven besökte Nordkalk vilket väckte stor uppmärksamhet. Jag var själv på Gotland samma vecka. Syftet med besöket var lobbying för att ansökan skulle beviljas.


”Stefan Löfven, Metalls förbundsordförande, besöker Gotland den 17 maj. Syftet är att bilda opinion för Nordkalks planerade stentäkt i Bunge.
Programmet är ännu inte bestämt. Men enligt Tony Johansson, klubbordförande för Metall på Nordkalk, är ett av målen att arrangera ett öppet möte för allmänheten. (GT)”Den lokale fackordföranden Tony Johansson var mycket nöjd med besöket och vad Stefan Löfven framförde i lokalmedia och i alla möten med motståndarna till ett nytt dagbrott. Så här skrev Hela Gotland efter besöket.


”Stefan Löfven uppmanade till samarbete och en konkret diskussion för att lösa miljö- och sysselsättningsfrågorna. Enligt honom är kalkindustrin på Gotland hela öns sak, och även av riksintresse.
-  Den spelar en betydande roll i vår tillväxt. Vi behöver industrin, för hela samhället. Tjänstesektorn lever till stor del tack vare industrin. Kalksten måste brytas någonstans, så varför inte på Gotland, säger han.”

 

ledarsidan i Hela Gotland skrev Mats Linder följande efter Stefan Löfvens besök.


”IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven besökte Gotland i tisdags. Det är rätt uppenbart att han inte bara ville stödja sina lokala medlemmar, utan även de företag de arbetar för. Löfven besökte både Nordkalk och Cementa, och sade brytningen på Gotland är av riksintresse. Miljön blir en förlorare om vi tvingas till långväga import av kalk.”

 

Ojnareskojaren Stefan Löfven som nu beslutat att göra Ojnareskogen till Natura 2000 område. Löfven har säkert fullständigt glömt bort hans besök på Gotland 2008 och vad han då tänkte och sa till sina medlemmar och till media. Eller i varje fall hoppas han att alla andra har glömt bort besöket och tidningsartiklarna.


Stefan Löfven dansar uppenbarligen helt efter Miljöpartiets och Åsa Romsons pipa. En katastrof för socialdemokraterna som nu medverkar till nedläggningen av en industri som är väldigt viktig för Sveriges självförsörjning av kalk. Något som kommer påverka flera andra industrinäringar i Sverige som t.ex stålindustrin. Hur skall vi klara vår industri om vi blir allt med beroende av import av både råvaror och industriprodukter vid ett krigstillstånd i vårt närområde.


Med Miljöpartiet i regeringen kommer svensk industri få det väldigt svårt att klara konkurrensen med andra länder. Med en ojnareskojare som statsminister blir det än jäkligare.

Av Thoralf Alfsson - 31 augusti 2015 13:45

 


Idag går fyra ordföranden för idrottsföreningar till storms i en debattartikel mot Kalmar kommuns och det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Perssons planer på att bebygga idrottsområdet Fredriksskans med 200 bostäder. Man dömer ut kommunens förslag till detaljplan fullständigt och menar att det skulle vara en katastrof för idrotten i Kalmar.


”Tror planförfattarna verkligen på fullaste allvar att 200 lägenheter på området inte kommer att påverka idrotts- och eventmöjligheterna på arenan? Om det börjar byggas så förlorar vi dessa ytor för alltid! Var och en kan själv studera de principskisser och modellbilder över hur det nya området kommer att gestalta sig.


Är det så vi vill ha detta unika område som många städer skulle betala dyrt för att utveckla som en grön oas? En oas förbehållet friskvård genom idrott och rekreation. Kommunen planerar för 2 000 nya lägenheter. Det finns andra områden att prioritera först, stadens framtid står inte och faller med att bygga bostäder på Fredriksskans.”


Läs hela debattartikeln.


Kommer Johan Perssons maktfullkomlighet eller folkviljan vinna? Om Johan Persson driver igenom denna detaljplan tror jag att hans popularitet kommer minska drastiskt!


När detaljplanen var uppe för godkännande för samråd i Samhällsbyggnadsnämnden var det endast Sverigedemokraterna som var kritiska! Här kommer ett litet utdrag från protokollet.


   


Idag den 31 augusti går samrådstiden ut. Alla invånare i Kalmar kommun har rätt att yttra sig.

Jag och Sverigedemokraterna Calmar skickade i fredags in ett samrådsyttrande till Samhällsbyggnadsnämnden där vi motsätter oss hela detaljplanen. Den bör förpassas till papperskorgen. Vårt yttrande enligt följande.


Samrådsyttrande angående detaljplanen för södra Fredriksskans.

 

Sverigedemokraterna anser att Fredriksskansområdet skall bevaras enligt den tidigare detaljplanens syfte, för idrott. Fredriksskansområdet kan öppnas upp och utvecklas för att göra området mer attraktivt för rekreation. Området kan också förändras till att få en mer parkliknande karaktär genom att trädridåer skapas mellan de öppna ytorna och att en mer attraktiv miljö skapas vid strandytorna med t.ex sittplatser.

Vi anser att det är av stor vikt att gröna lungor och grönområden bevaras i de centrala delarna av Kalmar stad. I den liggande översiktsplanen (sid 129) utpekas Fredriksskansområdet som ”kultur, natur och rekreationsstråk med höga värden”. Enligt vårt synsätt är det därför en stor avvikelse med översiktsplanen att bebygga området med 200 bostäder i en första etapp.

 

I den aktuella Grönstrukturplanen (sid 37) finns förslag till utveckling och åtgärder enligt följande.

 

”I stadsdelar där parktillgången är liten i förhållande till folkmängden (Tegelviken, Malmen, Kvarnholmen och Funkabo) bör befintliga parker och naturområden ses som mycket värdefulla. De bör bevaras och utvecklas för att erbjuda hög kvalitet. Vid utveckling av stadsdelarna bör man också utreda möjligheterna att skapa nya park- och naturområden samt stärka förbindelserna till närliggande parker och naturområden.”

 

Boverket skriver dessutom följande i sin vision 2025 om grönområden.

"De är nödvändiga för att dämpa effekterna i staden av klimatförändringarna och för människors hälsa och välbefinnande. Grönområdena utvecklas så att områdena i ökad utsträckning används för rekreation och spännande utevistelser för att bidra till utjämning av vattenflödena i staden och som luftrenare och ljuddämpare. " 

 

Men det finns även andra viktiga aspekter att ta hänsyn till inför framtiden. Kalmar håller på att utvecklas till en evenemangsstad av stora mått och behovet av ytor för dessa evenemang är väldigt viktig och här fyller redan Fredriksskansområdet en viktig roll. En roll som sannolikt kommer öka i framtiden om nu staden skall utvecklas som evenemangsstad. I år har vi haft musikkonsert med Roxette och en stor agilitytävling på Fredriksskansområde förutom all annan vardaglig verksamhet som skolorna och föreningar förlägger till Fredriksskansområdet. Verksamheter som förhoppningsvis alla vill att de skall utvecklas positivt.

Att inskränka området för idrott och rekreation endast till A-planen kommer utan tvekan innebära att områdets attraktivitet begränsas drastiskt.


Fredriksskans idrottsplats firar 2019 sitt 100-årsjubileum som idrottscentrum i centrala Kalmar. Fredriksskansområdet anser vi därmed även utgör en del av Kalmars kulturarv och något som därmed är viktigt att skydda och bevara för framtida generationer.

 

Sverigedemokraterna anser att den nya detaljplanen för Södra Fredriksskans strider både mot den gällande översiktsplanen och grönstrukturplanen, även om dessa inte är juridiskt bindande. Därför är vi mycket kritiska mot förslaget att bebygga Fredriksskansområdet enligt den föreslagna detaljplanen för Södra Fredriksskans. Om detaljplanen fullföljs och området bebyggs med 200 eller fler bostäder kommer detta aldrig gå att göra ogjort. En stor förlust för framtida generationer i Kalmar.

 

Vi anser istället att området skall utvecklas till att bli ett stadsnära grönt och blått stadsrum i samverkan med Lindö, Ängö, Kvarnholmen och Malmfjärden. Ett område som skulle kunna fungera som ett mycket attraktivt rekreationsområde för de boende på Kvarnholmen, Varvsholmen, Ängö, Getingen och Malmen.

 

 

 

Thoralf Alfsson

Sverigedemokraterna Calmar


 

 

Av Thoralf Alfsson - 30 augusti 2015 23:20

 

"Människojägaren" Niklas Orrenius.  Foto Thoralf Alfsson


DN har förklarat krig” skriver Marika Formgren på sin blogg idag efter att hon läst Julia Caesars krönika om hur hon under lång tid jagats av DN:s journalister.


”Tänk om hon hade dött. Det var min första tanke när jag hörde om DN:s trakasserier mot Julia Caesar. Vi har alltså en 70-årig kvinna med hjärtproblem, som efter ett långt yrkesliv som journalist väljer att skriva under pseudonym för att skydda sina barn och barnbarn och sig själv från hotbilder som är allt annat än inbillade. Vid hennes ytterdörr står plötsligt Niklas Orrenius, Sveriges mesta agendajournalist, och gapar och skriker att hon ska komma ut. Genom fönstret stirrar fotografen på henne. Och detta var inte första gången DN markerade att ”vi vet var du bor, vi kan hänga ut dig om vi vill” – utan fjärde gången. Att utsättas för en sådan chock och kraftig stressreaktion kan faktiskt ta livet av en sjuk äldre människa. Kalkylerade DN med den risken? Är Peter Wolodarski så förblindad av sin kamp mot väderkvarnen ”näthatet” att han tycker att 70-åriga kvinnors liv är försumbara offer?”

 

Jag har haft kontakt med Julia Caesar. När hon tänkte börja publicera sina krönikor var ett alternativ att publicera dem på min blogg men hon valde en sajt som inte låg i Sverige, utan i Danmark. Något jag tror var mycket klokt med tanke på hur etablissemanget i Sverige fungerar och hur t.ex Peter Wolodarski uttrycker sig offentligt.


”Peter Wolodarski har uppenbarligen fått detta med ”näthat” på hjärnan. Han har visat att han vill se inskränkningar i yttrandefriheten för att komma åt det han kallar ”näthat”. Det är mycket problematiskt i sig, och en varningssignal att ta på största allvar, att chefredaktören på Sveriges största morgontidning – som dessutom utger sig för att vara ”liberal” – inte har djupare förståelse för yttrandefrihetens betydelse för en fungerande demokrati.

Men att han dessutom skickar agendajournalister för att försöka skrämma Julia Caesar till tystnad får varningssignalerna att slå om till krigslarm. För Julia Caesar är ingen näthatare.”

 

Marika Formgren uppmanar till bojkott av Dagens Nyheter och uppmanar samtidigt andra aktörer till bojkott av DN. I praktiken innebär det enligt min mening en bojkott av alla företag som ägs av Bonnier. Annars kommer en bojkott sannolikt inte få någon effekt. Jag har frågat mig många gånger varför Bonnier låter antisemiter få tillgång till deras företag och nyhetskanaler.


Jag skrev i november 2014 ett blogginlägg där jag tog upp den maktkoncentration som råder inom svensk media med Bonnier i första ledet. Läs mitt blogginlägg "Medias maktkoncentration" och ta del av min grafiska presentation.


 


Marika Formgren ger i sitt blogginlägg instruktioner om hur man som användare mest effektivt bojkotter DN. Här kommer hennes 6 råd/anvisningar.


”Hur gör man om man vill bojkotta DN? Jag ger några grundsteg nedan, men kreativa hjärnor kan säkert komma på fler.


1) Om du har en prenumeration på DN – säg upp den. Om din vän, släkting eller kollega har en prenumeration – argumentera för att de ska säga upp den.

Om personen säger att hon måste ha en papperstidning på morgonen – rekommendera Svenska Dagbladet i stället. SvD är inte en perfekt tidning, men har mig veterligt inte hotat 70-åriga kvinnor för att skrämma till tystnad.

Om personen säger att hon inte vill avstå från DN:s ”kvalitetsjournalistik”, upplys om lögnerna: Den rasistiska brandmannen från Boden, Sandvikens miljardvinst på invandring, OECD-rapporten om den lönsamma invandringen. Påpeka att DN vill stämpla människor som oroar sig för våldsbrott och otrygghet som ”förnekare”. Hänvisa till Tino Sanandaji, som gång på gång har visat hur DN snedvinklar och till och med ljuger som ett led i sin ”agendajournalistik”.

Om personen säger att hon är så förtjust i skribenten XX på DN – erkänn att detta är en uppoffring man måste göra. DN har några riktigt vassa skribenter som det är tråkigt att avstå från att läsa, men ju snabbare DN:s anseende och ekonomi sjunker, desto snabbare lär de bästa skribenterna rekryteras av andra tidningar. Och om abstinensen blir för svår finns unvisit och adblock.


2) Gå inte in på sajten dn.se utan adblock. Adblock inaktiverar annonser, och stryper därmed en viktig inkomstkälla för DN. Är du inte så datorvan och tycker att det verkar krångligt? Be någon tonåring i bekantskapskretsen om hjälp.


3) Länka inte till artiklar på dn.se utan att först göra unvisit, och om du själv får en länk till dn.se – gör unvisit innan du följer den. Man går till sajten unvis.it och klistrar in länken för att få en unvisit-länk. Syftet är liknande som med adblock – att inte mata DN med dina klick, för att strypa tidningens inkomster.


4) Om du har ett företag eller jobbar med marknadsföringen på ett företag – annonsera inte i DN. Inget företag som tänker på sitt rykte vill väl förknippas med en tidning som trakasserar äldre kvinnor och vill strypa yttrandefriheten?


5) Om du inte kan göra ovanstående, använd din konsumentmakt. Bläddra igenom DN på biblioteket, kontakta de företag som annonserar i DN och som du skulle kunna köpa något av. Förklara att så länge de annonserar i en tidning som trakasserar människor för att skrämma dem till tystnad så kommer du att handla av deras konkurrent i stället. Stå sedan vid ditt ord.


6) Om du sitter i en sådan position att du ibland skriver debattartiklar eller blir intervjuad av journalister – välj så långt du kan andra kanaler än DN. Det finns mängder av medier i Sverige, och DN:s debattsida skulle snabbt förlora sin status som ”den viktigaste” om människorna som skriver debattartiklar vände sig till andra tidningar.”

 

Men kom ihåg det Marika Formgren skriver i sitt blogginlägg!


Eftersom det finns dårar vill jag inskärpa detta: Det är HELT FÖRKASTLIGT och dessutom kontraproduktivt att försöka ”ge igen med samma mynt”. Det spelar ingen roll att DN har behandlat Julia Caesar på ett vidrigt och ovärdigt sätt. Varje idiot som mejlar ett hot till Peter Wolodarski eller Niklas Orrenius hjälper DN på traven i tidningens kamp mot yttrandefrihet, eftersom strategin sedan länge är att peka på en extrem minoritet för att med lagen i ryggen tysta den stora majoritet som aldrig skulle komma på tanken att använda hot eller våld.

Av Thoralf Alfsson - 30 augusti 2015 10:26

Stark krönika av Julia Caesar om hur DN och Peter Wolodarski beordrat ut Niklas Orrenius och Annika Hamrud att jaga fram identiteten på Julia Caesar. Måste läsas!


http://snaphanen.dk/2015/08/29/sondagskronika-mardrommen/


Jag väntar med stort intresse på hur DN och Peter Wolodarski och hans kollegor i kvällstidningarna kommer att bemöta Julia Caesar? Jag har dock endast negativa förväntningar!


 


Peter Wolodarski på DN framstår mer och mer som en belastning för Bonnierfamiljen. I synnerhet efter hur journalistiken sett ut i DN efter knivmorden på IKEA. Kollegorna på Expressen och Aftonbladet har nog också passerat zenit!Lars Bern har också tröttnat på ovanstående herrar och deras ledarskap. Läs hans blogginlägg med rubriken "Den goda dumheten".


Under de två senaste veckorna har antalet medlemmar i Sverigedemokraterna Calmar ökat med ca 10 procent. På bara två veckor! Inget tyder på att ökningen skall avta.


Gå med i Sverigedemokraterna du också! Du väljer själv om du vill vara passiv eller aktiv medlem.

Av Thoralf Alfsson - 28 augusti 2015 22:46

 

Lilla Högsby station en fredag.                                      Foto Thoralf Alfsson


Har de senaste veckorna fått flera vittnesmål över de effekter som Migrationsverkets och Kalmar Läns Trafiks överenskommelse om gratis busskort till asylsökande fått (gäller även tåg inom länet). Ett antal fullbetalande kunder har slutat eller funderar på att sluta åka med kollektivtrafiken på grund av de olägenheter som de nu upplever med överfyllda bussar eller tåg på vissa avgångar och vissa sträckor. Att betala fullt pris men sedan tvingas stå upplevs inte som ett tillfredsställande alternativ enligt dessa resenärer.


Jag kan inte bedöma hur stort problemet är men jag tror att de vittnesmål jag fått stämmer i väldigt stor utsträckning. Om etniska svenskar som betalar ordinarie pris på sina månadskort istället börjar köra bil på grund av att man känner sig otrygg och obekväm på bussar och tåg kan de långsiktiga konsekvenserna bli kostsamma för Kalmar Läns trafik.


Den irritation som vissa grupper känner i samhället över att man måste betala 1 440 kronor för ett månadskort, samtidigt som asylsökande får dessa månadskort gratis, månad efter månad och år efter år kommer sannolikt leda till starka protester och väljarflykt från de partier som stödjer dessa galenskaper och diskriminering av den egna befolkningen.


Sverigedemokraternas landstingsgrupp har nu ställt en interpellation till kommande Landstingsfullmäktige angående dessa gratis busskort och om en enskild tjänsteman på Kalmar Läns trafik kan ta ett beslut om subventioner på årsbasis om ca 50 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar.

Frågan är om det socialdemokratiska landstingsrådet Anders Henriksson själv kommer svara på interpellationen eller om han kommer skicka fram någon annan att svara! För att rädda sitt eget skinn!


Anders Henriksson valdes nyligen dessutom till vice ordförande för SKL (Sveriges Kommuner o Landsting). Därför blir det extra intressant att se om Anders Henriksson själv vågar svara på interpellationen eller om han fegar ur. Jag tror personligen på det senare!


De senaste dagarna har jag varit upptagen med att ta hand om alla saker i mitt föräldrahem i Södra Vi. Huset skall ut till försäljning! När jag stannade i Vimmerby för att handla hajade jag till vid denna skylt. Tyckte först att det stod al-Shabab. Men det kanske inte är så avlägset! Är det den här utvecklingen som svenskar önskar sig eller är det bara 7-klöverns våta dröm? Min är det definitivt inte!


 
Många intressanta möten de senaste dagarna. Samtal som visar att många reagerar på hur media arbetar, inte minst på det lokala planet. Väldigt många har reagerat på hur lokal media inte låter mig uttala mig i olika frågor. Både lokalt och nationellt, har kanske inte tänkt så mycket själv på det men när andra reagerat så kanske det ligger något i deras reflektioner. Samtidigt stämmer det att media mer sällan hör av sig för att få min uppfattning i en politisk fråga.


Ser fram emot morgondagen i Sölvesborg! Har några möten inbokade efter Jimmies sommartal som kan bli riktigt intressanta. Men det lär jag återkomma till på bloggen. Men framförallt ser jag ifram emot alla spontana möten under dagen och kvällen med nya och gamla medlemmar i Sveriges bästa parti!


Nytt All Time High på bloggen och då är det flera dagar kvar på månaden! Mycket roligt och trevligt!


PS


Jag älskar DÖ!Av Thoralf Alfsson - 26 augusti 2015 20:33

Det är pinsamt att se och läsa hur vänsterpartisten Bertil Dahl i Kalmar försöker vinna politiska poäng på att pensionärerna skall få åka buss gratis. Bertil Dahl och Vänsterpartiet är samtidigt de ivrigaste förespråkarna för att asylsökande skall få gratis busskort. Det visar med all tydlighet vilka Vänsterpartiet prioriterar först, asylsökande eller pensionärer. Javisst ja, man får inte ställa grupp mot grupp.


Det här blir det 70:e blogginlägget under juli och augusti. Det var de månaderna jag skulle koppla av lite och gå ner i varv. Tyvärr blev det inte så! Nyheterna och all sköns dumheter har flödat som aldrig förr under dessa sommarmånader. Det har helt enkelt varit omöjligt att strunta i att skriva om bland annat 7-klöverns naiva förhållningsätt till invandringen, busskort till asylsökande eller SSU Kurdistan o.s.v


Samtidigt blev det nytt besöksrekord och ”All Time High” på bloggen under juli månad. Rekordet kommer dock att ryka all världens väg under augusti, kanske redan under torsdagen!


Även om det varit glest mellan opinionsmätningarna så har de som kommit givit desto mer eko av sig. När man sammanställer alla opinionsmätningar så inser man hur SD fullständigt håller på att krossa övriga partier med våra framgångar. Under 2015 har det kommit 52 opinionsundersökningar och i hela 36 av dessa har SD slagit rekord. Vi har slagit rekord i 70 procent av opinionsundersökningarna under 2015.

http://status.st/


Sifo 7st varav 5 rekord

Ipsos 6st varav 4 rekord

Skop 2st varav 2 rekord

Sentio 8st varav 5 rekord

Novus 7st varav 4 rekord

Demoskop 7st varav 3 rekord

SCB 1st varav 1 rekord

Yougov 7st varav 6 rekord

ST-Inizio 7st varav 6 rekord


Listan talar sitt eget språk!


När jag sedan summerar mina egna upplevelser i möten med människor, samtal på telefon, mejl och kommentarer på bloggen så ser jag ingen tendens till minskad uppslutning och tillströmning av nya sympatisörer. Jag ser snarare en ökad tillströmning under augusti. Denna tillströmning tror jag ännu inte syns i opinionsundersökningarna. Den kommer visa sig under hösten.


På lördag tror jag att vi sverigevänner kommer få en helt fantastisk dag i Sölvesborg. Jag är övertygad om att Jimmie Åkesson kommer leverera även i årets sommartal på hemmaplan. Uppslutningen till sommartalet är flera hundra procent större än tidigare år enligt min bedömning av intresset i Kalmar län. Vi ordnar med en bussresa till sommartalet. 


De som lyckats få tag i en middagsbiljett kan skatta sig lyckliga (jag har en). Men väldigt många utan middagsbiljett kommer åka till Sölvesborg bara för att lyssna till Jimmie Åkesson och umgås med riktiga sverigevänner under eftermiddagen. Om det blir 1000 personer under talet kommer media skriva 500 personer, kommer 2 000 personer kommer media skriva 1 000 personer. Oavsett hur många som verkligen kommer, så kommer media förminska och halvera antalet personer. Jag tror det kan bli lite kaos i Sölvesborg men även i vissa journalisters samvete.


Efter sommartalet kommer jag sannolikt försöka varva ner lite och ta det lite lugnare med bloggen men med tanke på utvecklingen i samhället och inom 7-klövern är det inte säkert att så blir fallet. Jag har i varje fall planerat in en vecka på Kreta i september tillsammans med mina barn med familjer. Försöker även få in en resa till min mycket gode vän Anders i Spanien under oktober.Av Thoralf Alfsson - 25 augusti 2015 16:35


Hoppas nu bara att han inte blir av mitt sitt jobb!

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards