thoralf

Senaste inläggen

Av Thoralf Alfsson - Torsdag 11 jan 23:13

 

Jan Helin                   Foto Thoralf Alfsson


Jan Helin har stor erfarenhet av Fake news från sin tid som chefredaktör på Aftonbladet. Frågan är om han tar med sig dessa erfarenheter även till SVT.


I kvällens Opinion live diskuterades fake news och Jan Helin som är programdirektör på SVT fick rejält med kritik för hans projekt med Vinnova om att försöka motverka falska nyheter eller nyheter som inte berättar hela sanningen. Jag gjorde omgående reflektionen att är det inte det som just kvällspressen ägnat sig åt i decennier. Inte minst Aftonbladet där just Jan Helin varit chefredaktör och ansvarig utgivare.


Nu fick Jan Helin kritik från flera håll i studion av bland annat Dick Erixon, Janne Josefsson och Håkan Boström. Dick Erixon drog ett bra exempel på hur SVT:s korrespondenter lägger in sina egna nyhetsvärderingar istället för att hålla sig till fakta. Janne Josefssons slutord till Jan Helin var något i stil med att SVT istället skulle höja sin kvalitet på Nyheterna så att folk litade på det som presenteras i Aktuellt och Rapport. Det är ett trovärdighetsproblem!


Idag läste jag en artikel skriven av SVT om att antalet så kallade ”extra tjänster” ökat dramatiskt under andra halvåret 2017 eller med ca 7 000 jobb. Dessa extra tjänster går till nyanlända och långtidsarbetslösa och betalas helt och hållet av staten. Men dessa extra tjänster finns bara inom offentlig verksamhet. Så långt är allt ok, förutom att detta sannolikt kostar svenska skattebetalare ca 3,5 miljarder kronor per år med dagens drygt 11 000 extra tjänster.


Det som är Fake i artikeln är att Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg säger följande.


”Av de här 11 000 tjänsterna har hälften har gått till inrikes födda och hälften till utrikes födda. Grupper som står lite längre bort från den svensk arbetsmarknaden.”

 

Enligt Arbetsförmedlingens egen statistik som också uppdaterats idag har 7 867 extra tjänster gått till utrikes födda medan endast 3 301 extra tjänster gått till födda i Sverige.


Det innebär en fördelning i procent till 70/30 vilket är långt ifrån hälften till varje grupp. Vem som helst kan dessutom kontrollera att SVT och generaldirektören kommer med fake news. Den troliga anledningen är att man inte vill peka ut utrikes födda som den grupp som har störst behov av stöd.


Här har Jan Helin något att jobba med på SVT och Stefan Löfven borde ta generaldirektör Mikael Sjöberg i örat eftersom han sprider falska uppgifter till public service.


Fakta

En extratjänst är en anställningsform som är subventionerad av staten och är riktad till nyanlända och långtidsarbetslösa. Anställningsformen bekostas helt av staten och kan maximalt sträcka sig över två år.


En person som får en extratjänst kan arbeta inom till exempel sjukvård, skola, äldrevård, barn- och funktionshindersomsorg. Det måste vara en offentligt finansierad verksamhet och kan innefatta arbete hos kommunala och statliga myndigheter som inte bedriver någon affärsverksamhet.


Av Thoralf Alfsson - Torsdag 11 jan 13:23

I Koranens sura 5:33-34 berättas att Muhammed fångade män som varit uppstudsiga. Han lät hugga av deras händer och fötter samt värmde upp spikar, vilka lades på deras ögon, varpå de lämnades att dö i ödemarken. Anser du att detta pekar på en mer primitiv inställning än kristendomens ”vänd andra kinden till”? Ja/Nej


Ge ditt svar i högermarginalen på bloggen under rubriken Omröstning.

 

Av Thoralf Alfsson - Onsdag 10 jan 23:27

Vid gårdagens debatt om Kalmarhems köp av en andel i ett vindkraftverk yttrade sig Centerpartiets kommunalråd Ingemar Einarsson om hur bra förnyelsebar energi är. Han sa ungefär så här.


”Solenergi och vindkraft är jättebra. När solen inte lyser så blåser det alltid.” Jag frågade efter evidens på det uttalandet och fick till svar att allt han säger är ”evidensbaserat”. Suck.....


Hur många anser att man kan ta centerpartister på allvar?


Nu har det snöat i Sahara ännu en gång enligt Aktuellt och Smhi.  Om jag minns rätt så snöade det även förra året i Sahara. Enligt meteorologen har det bara snöat tre gånger på de senaste 40 åren i Sahara. Visst är det märkligt att två av dessa gånger inträffat i år och förra året med tanke på den globala uppvärmningen som är enorm enligt klimatalarmisterna. Som dessutom påstår att 2016 och 2017 varit de varmaste åren sedan senaste istiden.


”Det är sannerligen inte särskilt ofta som det snöar i Saharaöknen, men det skedde faktiskt så sent som förra året. Innan dess var det 37 år sedan. Även den gången var det i just Aïn Séfra-området.” 


https://www.expressen.se/nyheter/klimat/bildbeviset-visst-snoar-det-i-sahara/

Av Thoralf Alfsson - Onsdag 10 jan 10:18

Islam har regler som säger att en man får ha fyra hustrur men en kvinna endast får ha en man, samt att en man får gifta sig med en icke muslimsk kvinna men en kvinna inte får gifta sig med en icke muslimsk man. Pekar detta på ojämlikhet i läran? Ja/Nej


Ge ditt svar i högermarginalen på bloggen under rubriken Omröstning.


"Islam rättfärdigar polygami. En man får gifta sig med upp till fyra hustrur. Mannen skall dock begränsa sig till en enda om han tror sig om att inte kunna behandla flera hustrur lika, vilket skulle kunna göra det lättare för honom att undvika partiskhet – sura 4 vers 3 i Koranen."

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/mannen-med-de-tre-fruarna-fick-inte-bostaderna-i-nacka

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 9 jan 13:30

 


Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är alltid väldigt kritiska till privata företag som ägnar sig åt skatteplanering för att förbättra sin ekonomi. Sedan har vi också deras hatiska inställning till vinster i välfärden, i varje fall så länge det handlar om skola och äldreomsorg. Men inte när det gäller migration,  asylboenden och ensamkommande ”barn”.


Vid dagens kommunstyrelsemöte beslutade dessa partier tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet att kommunens bostadsbolag, Kalmarhem, får ägna sig åt just skatteplanering. Kalmarhem får göra en investering som endast har syftet att lura staten på moms.

 

Genom att köpa 4/32 (12,5 procent) av ett vindkraftverk, vilket innebär en effekt på 187 kW till en kostnad av 1,8 miljoner kronor. Det innebär att Kalmarhem överskrider gränsen på 125 kW för att räknas som elproducent. I praktiken och med dagens lagstiftning innebär det att som ett bostadsföretag har man oftast begränsad avdragsrätt för moms. Det innebär också att Kalmarhem inte behöver betala moms på energiskatten.


Men hör och häpna det gäller inte bara den egenproducerade elproduktionen vid vindkraftverket, utan all elenergi som Kalmarhem hanterar i sin verksamhet.


Den lilla andelen i vindkraftverket skall enligt Kalmarhems kalkyl generera intäkter på ca 230 tkr men samtidigt kostnader på ca 200 tkr. Alltså i stort ett nollresultat eller ett väldigt litet plus.


Men det stora hokus pokus är att Kalmarhem slipper betala ca 850 000 kronor i moms till staten enligt Kalmarhems kalkyl. Företaget är alltså inte ett dugg intresserad av vindkraftverket och förnyelsebar elproduktion i sig utan bara att skaffa sig elenergi som man kan undanhålla momsen på energiskatten.

 

Är inte detta skatteplanering så vet jag inte vad det annars är. Skatteplanering beslutad av Socialdemokrater och Vänsterpartiet i Kalmar! Visst är det ideologiskt hyckleri!

 

Nu kan ju givetvis lagstiftningen förändras. Så här skriver pwc i en utredning som en kommun beställt.


”Det finns ingen särskild avsikt från lagstiftaren att moms skall utebli i dylika situationer, dock blir det konsekvensen pga. utformningen av lagstiftningen. Då syftet inte är att vissa sektorer ska slippa momskostnaden på energiskatten kan man tänka sig att lagstiftaren kommer att vilja förändra denna möjlighet.”

 

Skall bli intressant att se hur lång tid denna möjlighet kommer finnas kvar innan lagstiftningen förändras. Ju fler bostadsbolag som kommer ägna sig åt denna verksamhet desto snabbare kommer förändringen i lagstiftningen.

 

Det skalll bli intressant att se vad media skriver om detta momsupplägg?


Jag yrkade avslag på denna investering och begärde votering i kommunstyrelsen. Fick med mig M, L och KD. Men Allianspartierna ville att Kalmarhem skulle investera i solenergi istället för vindkraft och därmed uppnå samma momsupplägg.


UPPDATERING


Bra artikel i Östra Småland.


 

 

PS

 

Hultsfred, Högsby och Mönsterås kommun äger ett vindkraftverk tillsammans som går med stora förluster årligen. Ett tips kan ju vara att de säljer en lämpligt stor andel till sina kommunala bostadsbolag i respektive kommun för att utnyttja detta kryphål i lagstiftningen ;-)


Av Thoralf Alfsson - Måndag 8 jan 21:00

Tycker du att kvinnors halverade arvsrätt och värde av vittnesmål i jämförelse med mäns är ett negativt inslag i islam? Ja/Nej


Ge ditt svar i högermarginalen på bloggen under rubriken Omröstning.

 

En förälder dör och efterlämnar en son/söner och en dotter/döttrar. Dottern får hälften så stor del som sin bror (K 4:11). Detta beror på att de ekonomiska fördelar som kvinnorna fått framför männen i äktenskap och familj har en social motsvarighet.

Av Thoralf Alfsson - Söndag 7 jan 17:14

Fackförbundet Livs avsätter Sverigedemokraten Erik Arvidsson från den lokala fackklubben vid Guldfågeln i Mörbylånga på grund av att han har ett förtroendeuppdrag för SD.


Jag skrev om detta ärende i ett blogginlägg den 20 december men nu har beslutet kommit från Livsmedelarbetarförbundet om att man beslutat avsätta Erik Arvidsson.


 

Läs hela historien här.


Av Thoralf Alfsson - Söndag 7 jan 11:40

 


Tjänstemän och politiker inom Mörbylånga kommun visar nu prov på ett enormt hyckleri och inskränkt tänkande. En mentalitet som borde få varenda väljare att också tänka om men jag tror dock att det är att hoppas på för mycket av den indoktrinerade väljarkåren. Tyvärr har den politiska korrektheten och åsiktskorridoren tagit ifrån stora delar av väljarkåren sin förmåga att tänka självständigt.


För bara några månader sedan var 60 miljoner kronor i kostnader inget problem. Idag är 2,7 miljoner kronor ett stort problem för tjänstemän och 7-klöverns politiker i Mörbylånga kommun.

 

Det handlar om de så kallade ensamkommande ”barnen” från i huvudsak Afghanistan som fått sin ålder uppskriven. Mörbylånga har haft som princip att de som efter Migrationsverkets åldersbestämningar har skrivits upp i ålder till 18 år eller mer har fått bo kvar på HVB-hem trots att kommunen därmed inte längre får någon ersättning från Migrationsverket.


Men hör och häpna, för sedan har tjänstemän eller framförallt tjänstekvinnor gissar jag hos Mörbylånga kommun gjort en egen åldersbestämning då alla med uppskriven ålder inte fått bo kvar på HVB-hem.

 

Allt enligt en artikel i Barometern där följande kan läsas.

 

”Mörbylånga har hittills tillämpat ett eget regelsystem, där huvudregeln varit att kommunen behåller ansvaret för ungdomar som fått sin ålder uppskriven. De har då fått bo kar i HVB-hem, familjehem eller stödboende fram till att Migrationsverkets beslut i asylfrågan vunnit laga kraft. Undantag har gjorts i vissa fall då det stått klart att den unge är över 18 år.”

 

Man kan ju verkligen frågat sig hur Mörbylånga kommun fastställt att det ”stått klart” i vissa fall men inte i andra. Vem har gjort denna åldersbestämningen?


Men det stora hyckleriet består i att när kommunen själv skall ta ansvar för kostnaderna så är 2,7 miljoner kronor alldeles för mycket enligt tjänstemännen på kommunen.


”2,7 miljoner kronor kommer att fattas under 2018 om kommunen inte ändrar sina rutiner. Alternativet är att ”bemanningen måste minskas till en nivå där ungdomars trygghet och säkerhet riskeras”, står det i tjänstemannautlåtandet.”

 

Frågan är hur mycket extra det kostat kommunen under 2017? Under 2016 fick Mörbylånga kommun 60,4 miljoner kronor i ersättning från Migrationsverket men då var det givetvis inget problem för tjänstemän och 7-klöverns politiker i Mörbylånga. Det tycks inte förstå att vare sig det gäller 2,7 miljoner kronor från kommunens kassa eller om det gäller 60,4 miljoner kronor från statens kassa så är det i båda fallen även invånarna i Mörbylånga kommun som har betalat in detta i inkomstskatter, punktskatter, moms och avgifter.


Det är ett enormt hyckleri och visar på en fullständigt inskränkt tänkande som inte sträcker sig längre än till kommungränsen eller i detta fall till Ölandsbron.


”Verksamhetsområdeschef Ann-Katrin Ståhl och kommunens utredare Klas-Göran Gidlöf föreslår därför att politikerna upphäver ordningen med att kommunen behåller ansvaret för ungdomar som väntar på utvisning, har fyllt 18 år eller som fått sin ålder uppskriven och som väntar på att beslutet ska vinna laga kraft.”

 

Det är minst sagt anmärkningsvärt att Mörbylånga kommun inte följer vårt lands lagar och regelverk utan instiftar en egen praxis.


Mörbylånga kommun borde istället anmäla de personer som fått sin ålder uppskriven för att de ljugit om sin ålder och därigenom tillförskansat sig fördelar som de inte haft rätt till. Ett brott som kostat svenska skattebetalare mångmiljardbelopp!

Presentation


Thoralf Alfsson
Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

988 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3 4
5 6 7
8
9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se