thoralf

Senaste inläggen

Av Thoralf Alfsson - 5 november 2018 21:37

Efter att jag tittat på både Rapport och Aktuellt inser jag att talmannen Andreas Norlén måste agera. Ulf Kristersson har redan förlorat i och med Annie Lööf och Jan Björklund redan gett sina besked angående omröstningen om Ulf Kristersson som statsminister.


Det finns därmed ingen anledning för Andreas Norlén att vänta till på måndag innan han föreslår Ulf Kristersson som statsminister. Andreas Norlén bör redan imorgon tisdag gå ut med en ny presskonferens och göra det han tänkt göra på måndag redan imorgon.


Då skulle en omröstning kunna ske redan denna vecka på torsdag om en bordläggning görs imorgon och på onsdag. När sedan Ulf Kristersson fallit i omröstningen kan talmannen redan på fredag ge Stefan Löfven samma uppdrag som Ulf Kristersson och därmed spara minst en vecka eller mer i tid. 


Annie Lööf tycks vara rabiat. Hon kan inte heller räkna, Alliansen och MP har enbart 159 mandat men det krävs som alla säkert vet 175 mandat för att få en majoritet. Hur Annie Lööf skall kunna styra en regering med 159 mandat som dessutom skall vara beroende av Socialdemokraterna är en gåta.


Uppenbarligen vill Annie Lööf och Jan Björklund inte ha en borgerlig regering. De tycks föredra en vänsterregering!

Av Thoralf Alfsson - 5 november 2018 10:26

Har sett talmannens presskonferens i riksdagen. Bra att Anderas Norlén nu ser till att omröstningarna startar men varför meddelande han inte detta redan under slutet av förra veckan. I så fall kunde omröstningen börjat i riksdagen redan denna vecka.


Jag förutsätter att Ulf Kristersson bara kommer ha KD med sig i sitt regeringsförslag. Men tyvärr finns det inga förutsättningar för att Ulf och Ebba kommer en majoritet med sig i riksdagen. Det mest sannolika är att C och L lägger ned sina röster och att de rödgröna röstar nej till Ulf Kristersson. Sverigedemokraterna kommer sannolikt också rösta nej eller avstå eftersom Ulf Kristersson inte kommer samtala något med Jimmie Åkesson. I varje fall inte offentligt.


Det kommer bli den definitiva spiken i kistan på Alliansen. Död och begraven. Men som Sverigedemokrat skulle jag inte gråta. Nu gäller det att bygga vidare på ett konservativt block tillsammans med M och KD. Det är väljarnas önskemål enligt flera opinionsundersökningar.


Efter att Ulf Kristersson fallit i omröstningen i nästa vecka kommer talmannen sedan ge Stefan Löfven samma möjlighet. När sedan även Stefan Löfven faller kommer vi sannolikt vare framme vid månadsskiftet november/december.


Vi kommer sannolikt ha en regeringslös jul och nyår.

Av Thoralf Alfsson - 4 november 2018 09:15

I debatten pratas det mycket om subventionerade jobb eller låtsas jobb som den kritiske ofta säger. I statistiken från Arbetsförmedlingen kallas det dock för samlingsnamnet ”Arbete med stöd”. Det rymmer flera olika former av anställningsstöd som introduktionsjobb, särskilt anställningsstöd, instegsjobb, traineejobb, extra tjänster, moderna beredskapsjobb och lönebidrag.


När Arbetsförmedlingen ofta enbart visar sin statistik med siffror och redovisar förändringarna månad för månad i procent så är det inte lätt att få en överblick av situationen på arbetsmarknaden. Media gör ju heller inte speciellt mycket för att belysa utvecklingen utan media fungerar oftast som en megafon för Arbetsförmedlingen och den sittande rödgröna regeringen.


Lokala journalister tycks vare sig ha tid eller intresse av att följa upp den lokala arbetsmarknadssituationen. De är nog tyvärr hårt pressade av sina arbetsgivare på mer än ett sätt.


Som ett led i mitt lilla statistikprojekt har jag tittat lite djupare på statistiken för Kalmar kommun när det gäller subventionerade jobb eller ”Arbete med stöd” som arbetsförmedlingen kallar det. Om man dessutom visar siffrorna med grafik istället så får man en helt annan överblick när det gäller utvecklingen.

I mitt förra blogginlägg visade jag lite statistik på den totala antalet arbetssökande och skillnaden mellan inrikes och utrikes födda.


    


Kalmar kommun har dock klarat sig relativt väl i förhållande till flera andra kommuner i Kalmar län där arbetslösheten uppgår till 45-55 procent bland utrikes födda.


Om vi först tittar på de totala siffrorna för Öppet arbetslösa i Kalmar kommun.


 


Här ser vi direkt några trender. Antalet öppet arbetslösa inrikes födda minskar stadigt över tiden. Det motsatta gäller personer som är utrikes födda. Något som är helt naturligt med tanke på den stora invandringen till kommunen. Vilket du kan läsa om i mitt blogginlägg om befolkningsutvecklingen i Kalmar kommun.

En annan trend vi också kan se är hur årstiden påverkar antalet öppet arbetslösa. Under sommarmånaderna går antalet öppet arbetslösa alltid ned. Men vi kan också se att detta först och främst bara berör inrikes födda.


Om vi istället tittar på antalet som har ”Arbete med stöd” bland inrikes och utrikes födda så kan vi se liknande trender.


 


Här ser vi dock lite annorlunda utveckling för inrikes födda. Effekterna av finanskrisen 2008 tycks leva kvar länge och påverka utvecklingen negativt. Utrikes födda visar även här upp en klart stigande trend som bara tycks fortsätta och fortsätta.


Nystartsjobb är en annan grupp som av någon anledning inte ingår i gruppen ”Arbete med stöd”. Jag har inte tagit reda på varför det är så men jag har även tagit fram den grafiken.


 


Här kan man se en markant ökning bland utrikes födda medan utvecklingen är den rakt motsatta när det gäller inrikes födda. Här kan man verkligen undra varför antalet inrikes födda minskar så drastiskt. Finns det politiska beslut bakom denna utveckling?


Slår man sedan samman siffrorna för Arbete med stöd och Nystartsjobb får man nedanstående diagram.


 


Trenderna är de samma. Men varför börjar trenden för inrikes födda vika så kraftigt vid ca januari 2016. Från ca 800 personer med subventionerade jobb till under 600 personer som är inrikesfödda i september 2018. Samtidigt har antalet utrikes födda med subventionerade jobb ökat månad för månad, från ca 100 personer till drygt 300 personer.


Är det så att personer som är utrikes födda prioriteras före personer som är inrikes födda (svenskar) när det gäller subventionerade jobb?

 

I november 2015 infördes dessutom en helt ny anställningsform av den rödgröna regeringen som kallas för extratjänst och från 2017 har även så kallade moderna beredskapsjobb införts. Dessa subventionerade jobb är förbehållna den offentliga sektorn, det vill säga kommuner, landsting och statliga verksamheter.


Inom Kalmar kommun var man långsamma i starten men när man väl kom underfund med hur det fungerade så tog det fart under mitten av 2017.


Det vill säga att staten står för hela lönekostnaden.

 

Nu "byts" andra subventionerade jobb ut, där kommunen måste betala delar av lönekostnaden mot de nya extratjänsterna, där staten står för hela lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter. Så här ser utvecklingen ut i Kalmar kommun. Det kan vara en orsak till de minskade kostnaderna för kommunens försörjningsstöd/socialbidrag under 2018.


 


Bara kostnaden för dessa extratjänster och moderna beredskapsjobb kan uppgå till ca 30-35 miljoner kronor bara i Kalmar kommun.


Om jag sedan som avslutning även tar upp det som av Arbetsförmedlingen kallas för ”Sökande i program”. Det vill säga de som har någon form av utbildning, jobb o utvecklingsgarantin eller etableringsreformen o.s.v så ser denna grupp ut enligt nedan.


 


Vi ser samma trend här. Antalet inrikes födda sjunker stadigt medan personer som är utrikes födda stiger konstant.


Är det en undanträngningseffekt av inrikes födda som vi ser hos Arbetsförmedlingen? En diskriminering av inrikes födda, det vill säga i huvudsak svenskar?

Av Thoralf Alfsson - 3 november 2018 17:14

Det blev en längre Allhelgonapromenad längs östra kusten på Öland idag. Jag utgick från trollskogen och det nygyggda Naturum som ännu ej öppnats, invigs under påsken 2019. Sedan följde jag den östra kusten ned till Ängjärnsudde, ca 5km och sedan tillbaka. 


Har haft funderingar på att vandra Öland runt. Det kanske var första etappen. Vem vet. Det borde handla om ca 350-400km för att ta sig runt. Borde bli ca 50 etapper om man vandrar ca 7-8 km varje etapp.


Här kommer några foto från dagen.


 

Slingrande stigar nära kustlinjen.


 

Vacker vy norrut från Ängjärnsudde. 


 

Ängjärnsudde, Ölands ostligaste punkt.


 

Länsstyrelsen ägnade sig förra året åt naturbränning av delar av Bödaskogen för att gynna den biologiska mångfalden. Det ser inte vackert ut idag.


 

Skulle jag bilda min egen Bilderberggrupp skulle jag ha årliga möten på denna plats. Jag missade att provsitta. Får göra det nästa gång jag passerar förbi.

Av Thoralf Alfsson - 2 november 2018 20:07

Hörde idag ett inslag på nyheterna om elpriserna och då speciellt elnätsavgifterna på radion. Det var även ett inslag i SVT Rapport. Elnätsavgifterna har höjts med ca 50 procent under de senaste 5 åren. Elnätsavgiften kan i vissa månader vara högre än elpriset per kwh.Jag har skrivit om detta flera gånger. Sista gången var så sent som den 14 juli då jag jämförde två olika elräkningar som jag själv fått.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2018/07/14/11549149-det-hoga-elpriset-pa-landsbygden/

http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/07/10/11459227-stromavbrott-kommer-bli-vanligare/


Elbolagen skyller på att man måste bygga ut nätet.

 

Det kan vi tacka klimatalarmisterna för! Orsaken till att elnätet måste byggas om beror på att t.ex flera kärnkraftverk stängs ned. Vi kommer om något år ha tappat bort ca 2 000 MW kärnkraftsel som måste ersättas på något annat sätt. Det vill säga den elen måste komma in i vårt elnät från någon annan anslutningspunkt.


Sedan har vi alla vindkraftverk som byggs och som också måste anslutas till elnätet. På Öland kunde inte fler vindkraftverk sättas upp på grund av att kapaciteten att föra över elen till fastlandet inte räcker till. NU har EON byggt om detta för minst 100 miljoner kronor för att klara nya vindkraftverk på Öland eller fler havsbaserade vindkraftverk på Ölands östkust.

https://www.eon.se/artiklar/vi-saekrar-elfoersoerjningen-pa-oeland.html


Sedan innebär alla elbilar att kapaciteten för laddstolpar måste byggas ut kraftigt. Den infrastrukturen finns inte idag. Det kommer innebära enorma mängder el till tätbebyggda stadsområden när alla skall ladda sin elbil på natten inför nästa dags bilkörande.


Bara för en dryg vecka skrev jag om att kärnkraften är den absolut bästa lösningen om man vill minska utsläppen av koldioxid.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2018/10/23/11569788-stabilt-robust-och-fornybart/Allt detta kan vi tacka alla klimatalarmister för och i synnerhet Miljöpartiet och Centerpartiet som driver på om klimatförändringarna och utsläpp av koldioxid. Vi får heller inte glömma energiminister Ibrahim Baylan. En person som är fullständigt okunnig på sitt eget politiska område.

 

Tänk om vetenskapen om 10-20 år kommer fram till att klimatlarmen var falsklarm.

Av Thoralf Alfsson - 1 november 2018 19:16

Egentligen kanske man borde vara väldigt skadeglad när SSU granskas och det ena efter det andra avslöjandet kommer att socialdemokraternas ungdomsförbund i Skåne kapats av islamister med antisemitiska och homofobiska uttalanden på framförallt sociala medier. Men nej, jag är inte skadeglad. Det är bara för sorgligt att vi låtit det hela gått så långt.


Den politiska korrektheten har uppenbarligen varit så övergripande och total inom SSU att ingen vågat reagera och säga ifrån. I synnerhet inte när ett valår och en valrörelse var i antågande. Då gällde det uppenbarligen att tysta allt fram till valdagen.I mitt stilla sinne undrar jag om även media spelat med i detta?

 

Läs framförallt dessa artiklar från alternativmedia.


https://samnytt.se/avslojar-sa-har-vill-islamisterna-ta-over-hela-ssu/


https://ledarsidorna.se/2018/11/rasismen-och-homofobin-inom-ssu-aftonbladets-ledarredaktion-var-delaktig-i-morklaggningen/


”Så här berättar en av våra källor om sin första kontakt med förbundet. Källan fick så småningom förtroende från dåvarande ordförande för SSU Skåne Rizwan Elahi, mannen med kopplingar till Ahmadiyya-mosken i Malmö som gjort sig rikskänd genom sina homofobiska ställningstaganden.” 

 

I Kalmar kommunfullmäktige sitter socialdemokraten Nasim Malik som är Ahmadiyyamuslim från Pakistan.


Svensk media undviker att nämna att avslöjandet om SSU i Skåne har sitt upphov i ett avslöjande av Samhällsnytt redan den 15 oktober. Jag är inte det minst förvånad över hur svensk media agerar. Det är inte första gången och definitivt inte heller sista gången.


Media beskriver det som en falangstrid inom SSU och jag tolkar det jag läst som att den ena falangen handlar om islam/muslimer i väldigt stor utsträckning. Det förvånar mig heller inte i det invandrartäta Malmö och Skåne.


Många har länge förutspått att vi skall få ett renodlat muslimskt parti på riksnivå och att det partiet lätt kommer klara fyra procentsspärren till riksdagen. Men de muslimer som varit och är politiskt aktiva har valt att försöka gå den snabba vägen genom andra partier. Helt enkelt infiltrera partier för att kunna påverka i islamistisk riktning. Vi har sett detta i snart alla partier förutom Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och det har sina naturliga förklaringar.


Nu tror jag faktiskt att det inte bara är SSU som infiltrerats. Det vet sedan avslöjanden inom framförallt Miljöpartiet och Centerpartiet. Det finns tydliga tecken på att det även kan finnas inom Grön ungdom och Centerpartiets ungdomsförbund CUF. Det är ju två partier med väldigt naiva medlemmar och politiker. Jag hoppas att dessa båda ungdomsförbund granskas av någon som kan sin sak. Jag har ju lyft en del i Kalmar tidigare men det uppskattas inte.


Allt eftersom dessa individer avslöjas och deras verkliga agendor blottläggs så kommer deras taktik och arbetssätt att förändras. De kommer inse att genvägen genom de etablerade partierna inte är så framgångsrik. Följden kommer bli att det kommer startas och etableras minst ett muslimskt parti med dold ”islamistisk” inriktning till valet 2022.


Om detta skulle bli verklighet kan det paradoxalt nog kunna innebära att regeringsbildning blir betydligt lättare än vad den är idag, då det sannolikt skulle få betydligt fler svenskar att vakna och rösta mer nationalistiskt. Det vill säga på SD, KD och i viss mån även M.


Det attentatsförsök som dansk polis avslöjade för några veckor sedan misstänks vara planlagt av regimen i Iran. Med andra ord av shiamuslimer.

Har vi tagit hit Mellan Östern så får vi också Mellan Östern! Den som trott något annat är fullständigt verklighetsfrånvänd och naiv.


Jag hoppas att alla förstår att det handlar om det shiamuslimska Iran och att det finns tiotusentals shiamuslimer i Sverige med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Se denna video från 2016 i Malmö. En motsvarande shiademonstration var den 27 oktober 2018. Den finns på Facebook men jag har inte hittat något klipp på Youtube att lägga in på bloggen. Det var inte färre personer i år.


Se videon först kommer männen sedan kvinnorna. Tänk om Prideparaden skulle delas upp på det sättet. Vilket liv det skulle bli! Men när det gäller islam är det inget problem. Det varit helt tyst i media.UPPDATERING

 

Ledarsidorna kommer idag med fler uppgifter om SSU.


Av Thoralf Alfsson - 1 november 2018 08:11

 


På absolut bästa nyhetsplats ännu en gång, sidan 3. Jag kan inte komma ifrån vissa känslor om hur journalisterna tänker och arbetar. I vanliga fall brukar de höra av sig och vill ha en kommentar men det har Barometerns journalister inte gjort när det gäller de senaste artiklarna.


Jag ställde däremot upp på en längre intervju den 25 september. Intervjuades under närmare en timme av två journalister. Det har fortfarande inte blivit någon artikel av det materialet.


I dagens artikel säger Mattias B Johansson något märkligt.


"Men utredningen har dragit ut på tiden. Och nu närmar sig en viktig deadline. Den 17 december ska kommunfullmäktige välja representanter till kommunala nämnder och styrelser. Om Alfsson ska kunna sitta i någon nämnd måste han frias av sitt parti innan dess.

Mattias Bäckström Johansson kan inte ge något definitivt besked om när utredningen är klar.

– Vi har några ordinarie partistyrelsemöten kvar. Troligen kommer utredningen att vara klar innan årets slut.

När är de mötena?

– Innan årets slut. Vi har inga offentliga datum, säger Mattias Bäckström Johansson."

 

Jag visste faktiskt inte att partistyrelsens möte var hemliga.


Medlemsutskottet hade den 29 oktober fått in alla yttranden angående mitt personärende. Det finns faktiskt inget som hindrar dem från att ta ett beslut omgående och skicka beslutet vidare till partistyrelsen.

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards