thoralf

Alla inlägg under februari 2013

Av Thoralf Alfsson - 28 februari 2013 19:34

Nyligen kunde vi läsa om befolkningsutvecklingen i landets kommuner. I Kalmar län ”jublar” man i några kommuner för att man visar en ökande befolkning. Det man inte pratar så mycket om är vad  ökningen består av!


I Kalmar har vi ett socialdemokratiskt kommunalråd, Johan Persson som gläds över utvecklingen. Snart kommer säkert den nya majoriteten i Kalmar bestående av S+V+C att föreslå ökad så kallad ”flyktingmottagning” enligt Länsstyrelsens önskemål. Kalmar kommun skall upp till minst 210 personer/år enligt landshövdingens önskemål.


Det Johan Persson och tjänstemännen på Kalmar kommun borde göra är att titta lite på hur statistiken ser ut. Det som är mest avslöjande är utvecklingen av ekonomiskt bistånd till kommuninvånarna om man delar upp det på personer med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund.


 


År 1983 gick endast 3 procent av socialbidragen till personer med utländsk bakgrund. Sedan dess har utvecklingen varit skrämmande, möjligen är det därför man döpte om socialbidrag till ekonomiskt bistånd. Fram till 2011 har utvecklingen varit bedrövlig och nu går hela 66 procent av det ekonomiska biståndet till personer med utländsk bakgrund. Dessa siffror är en utmärkt måttstock på hur integrationen/assimileringen fungerar i vårt samhälle. I Kalmar har den fullständigt misslyckats.


Med länsstyrelsens nya planer på ökad ”flyktingmottagning” kommer denna utveckling fortsätta. Här råder inte sunt förnuft.


När man sedan tittar på befolkningsutvecklingen för Kalmar kommunförstår man varför.


 


Befolkningsökning för personer med svensk bakgrund är ca 50 personer/år om man ser till de senaste 10 åren.  När det gäller personer med utländsk bakgrund är motsvarande siffra ca 250 personer/år.


För att få en liten fingervisning om hur integrationen ser ut kan man även räkna ut ett medelvärde när det gäller ekonomiskt bistånd/individ (hela befolkningen) för de båda grupperna.  


 


Här framgår det med all tydlighet hur kostnaderna för kommunen fördelar sig mellan personer med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund. Sunt förnuft vore givetvis att göra allt för att gruppen med svensk bakgrund skall öka och samtidigt minska gruppen med personer med utländsk bakgrund om man vill förbättra kommunens ekonomi.


Landets kommunpolitiker gör istället motsatsen, ivrigt påhejade av landets ologiska och minst sagt okunniga journalister!


Nu ägnar sig dessa kommunpolitiker åt att kräva högre ersättningar eller att etableringsersättningen skall erhållas längre än två år från staten och med Erik Ullenhag som integrationsminister kommer de säkert att lyckas.Källa SCB och Socialstyrelsen

Av Thoralf Alfsson - 27 februari 2013 23:12

Först vill jag tacka för alla kommentarer, mejl och telefonsamtal angående debattartikeln om vindkraft. Väldigt roligt med så mycket uppskattning.


Sitter just nu på ett hotell i Visby. Denna vecka är plenifri i riksdagen så jag har passat på att besöka en av mina kunder i mitt tidigare jobb under två dagar. Har gjort ett litet programmeringsjobb i ett styrsystem i deras anläggning. Även roligt att vara ute i verkligheten och träffa sina gamla kunder och bo på samma hotell som förr.


Ikväll känner jag mig dock helt ”urblåst” i skallen för att kunna skriva ett blogginlägg.

Av Thoralf Alfsson - 26 februari 2013 18:14

 

  

Vindkraftverk vid Istad på Öland. Foto Thoralf Alfsson


Min debattartikel angående de stora subventionerna för vindkraft publicerades idag i Barometern. Skall bli intressant att se hur reaktionerna blir på artikeln. Om några miljöpartister går till storms och försvarar utbyggnaden av vindkraft i Sverige.


Läs artikeln i Barometern. Finns även möjligheten att kommentera hos Barometern.

Av Thoralf Alfsson - 25 februari 2013 21:56

Vi har sett kommunala tjänstemän ibland annat i Göteborg sko sig själva, på Migrationsverket avslöjades nyligen tjänstemän som sålt uppehållstillstånd, hos McDonalds har företagare sålt arbetsintyg för 100 000 kronor/st. För att inte tala om alla bedrägerier med assistansersättningar som nästan dagligen avslöjas. Utan tvekan är det många som utnyttjat det faktum att just kostnaderna för invandring är tabubelagda och att det är mycket känsligt att granska detta.


Varför skulle det då inte kunna förekomma bedrägerier med utbetalningar av ersättningar till invandrare? Inte minst då det framkommit att stora överutbetalningar skett vid Invandrarservice i Kalmar. Speciellt då alla underlag, kvitton och verifikationer saknas vid Invandrarservice.


Att ställa frågan om det även förekommit ekonomiska oegentligheter vid Invandrarservice är ganska självklar för mig. Det finns alldeles för många varningssignaler!


Den uppfattningen delar inte Markku Ahonen med mig. Han går till ”våldsam” attack mot mig i ett blogginlägg.


”Kalmars egen självutnämnde bödel, den överbetalde riksdagsmannen Thoralf Alfsson, på sin blogg riktar misstankarna mot tjänstemän på Invandrarservice om att dessa låtit pengar hamna i egna fickor så är det grovt förtal som förtjänar en polisanmälan.”

 

Läs arge Ahonens blogginlägg.

 

Som jag skrev i mitt tidigare blogginlägg har jag begärt ut all dokumentation om den nedlagda utredningen. Jag hade även begärt ut ett sammandrag av hur mycket arbetstid socialförvaltningen lagt ned på den nedlagda granskningen/utredningen. Idag fick jag följande svar.


”Hej!


Cecilia Frid har gått på semester och hon har bett mig lämna kompletterande upplysningar, enligt ditt önskemål.


Vårt journalsystem är digitalt och kontrollerna av tidigare underlag i ärendena har huvudsakligen gjorts av handläggare inom försörjningsstödsenheterna, i samband med att man där har övertagit
ärendena från Invandrarservice. I samband med denna fortsatta handläggning har man kunnat konstatera att underlag saknas. Själva aktgranskningen har således inte genererat någon  beräkningsbar mertid. Någon specifik protokollföring av åtgärden har inte gjorts, utan den dokumentation som har förts - om och i ärendena - har varit ett led i det löpande
handläggningsarbetet.


M v h
Johnny Lesseur
Verksamhetschef”


Ett i mina ögon mycket märkligt svar som tyder på att man egentligen inte lagt något större tid på att granska dessa akter. Att saker och ting inte står rätt till kan man utan tvekan utläsa av de svar och den rapport som ligger till grund för att ”lägga locket” på granskningen.


Med detta facit känns det bra att vi Sverigedemokrater yrkade på att inte ge socialnämnden ansvarsfrihet när frågan behandlades i kommunfullmäktige i juni 2012.


      


PS  

Idag har det varit kommunfullmäktige i Kalmar. Äntligen har kommunen beslutat sälja sin biogas-anläggning. Ännu ett projekt som kostat skattebetalarna ca 30 miljoner kronor och skattebetalarna kan tacka Miljöpartiet i Kalmar för denna ”gåva”. Läs mitt blogginlägg från maj 2012.

Av Thoralf Alfsson - 24 februari 2013 22:36

 


I kölvattnet på denna historia har en av mina läsare kontaktat Clas Svahn på DN och frågat vad som är rasistiskt i lektorns mejl. I sitt svar visar Clas Svahn på de fördomar som finns på DN:s redaktion. På DN:s redaktion menar man att skriva Mohammed kan likställas med ”blatte” och ”svartskalle” om man skall tro Clas Svahn.


 


Min bloggläsare reagerade på svaret och skrev följande svar till Clas Svahn innan han även skickade det till mig.


 


Min egen reflektion är att Clas Svahn ägnar sig åt ”Guilt by association” i sitt resonemang.


Sedan en varning till alla läsare av kvällspressen och annan pk-media.


 

Av Thoralf Alfsson - 22 februari 2013 23:10

 


I maj 2012 kom kommunens revisorer med en mycket kritisk rapport över den enhet som hanterade invandringsfrågor inom Kalmar kommun. Invandrarservice hade på ett mycket graverande sätt misskött utbetalningar till invandrare. För stora belopp hade systematiskt delats ut till invandrare och deras familjer. Det sades inofficiellt att så mycket som 1 miljon kronor kan ha betalats ut för mycket varje månad under flera års tid. Jag skrev om detta i flera blogginlägg.


Invandrarservice i stor skandal


Kalmar kommun mörkar ännu en gång


Har 20-30 miljoner kronor försnillats av Invandrarservice


Revisionsrapporten


Vi avstod från att agera annat än i kommunfullmäktige vilket framgår av ovanstående blogginlägg. Anledningen till detta var att Socialnämnden beslutade göra en utökad granskning av personakter på Invandrarservice. Revisorernas granskning bestod av 25 personakter men nu lovade Socialnämnden att granska 120 akter.


Nu är Socialnämnden klar med sin granskning! Rapporten är ett skämt och en skandal!


Rapporten består av drygt en A4-sida. Med följande sammanfattning/resultat.


"Resultat

Socialförvaltningen har gått igenom ca 90 av 120 ärenden och konstaterar att det på grund av bristande dokumentation inte går att utläsa på vilka grunder klienterna blivit beviljade försörjningsstöd. Det går därav ej heller att bedöma om behoven kunnat tillgodoses på annat sätt helt eller delvis.

Socialförvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att ge några ytterligare svar än de som redovisats i revisionsrapporten ”Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd vid invandrarservice”.


Det är otroligt att kommunens revisorer kunnat komma till så många anmärkningar genom att endast granska 25 akter hos Invandrarservice medans Socialnämndens tjänstemän inte hittar något när man granskat hela 90 akter.  Frågan är givetvis också varför man inte granskat alla 120 akter. I mina ögon handlar det om rent mygel av Socialförvaltningen för att skydda sina egna tjänstemän. Det är rent ut sagt för jäkligt. Att granska sin egen verksamhet efter att fel har begåtts är juridiskt betänkligt.


Jag har i ett mejl till socialchef Cecilia Frid begärt ut arbetsmaterialet från Socialnämndens granskning av dessa 90 akter men fått följande svar från Cecilia Frid."Det finns inga övriga handlingar"  


Givetvis finns det arbetsmaterial från denna granskning av 90 akter och en större sammanfattning av materialet! Uppenbarligen är materialet väldigt känsligt, till och med så känsligt att Kalmar kommun och socialnämnden beslutat att hemlighålla materialet.


De som gjort granskningen har i så fall inte följt direktiven i socialnämndens beslut som säger följande. 


"I samband med genomgångarna fick de i uppdrag att göra en bedömning och skriftlig sammanställning av invandrarservice utredningar"


"Invandraservice skulle också ges möjlighet att kommentera handläggarnas bedömningar."


Enligt Cecilia Frid saknas uppenbarligen detta, därmed tyder allt på en mörkläggning från socialförvaltningens sida och att direktiven ändrats.


De ansvariga för de felaktiga utbetalningarna är utan tvekan förre socialchefen Jan Bohlin och chefen på Invandrarservice Lars-Ove Angre. Hur mycket inblandad dagens socialchef Cecilia Frid är i ärendet får en utredning komma fram till.


Moderaten Jan-Ingemar Lundström som sitter i socialnämnden har enligt media gjort en anmälan till socialstyrelsen där han menar att flera akter skall granskas.


Enligt min mening handlar detta om tjänstefel, bokföringsbrott som i sin tur innebär att revisorerna inte utfört sitt uppdrag riktigt genom att man har godkänt bokföringen under flera verksamhetsår. Det har också brustit i internkontrollen på socialförvaltningen och Kalmar kommun. Det kan dessutom utan tvekan rubriceras som trolöshet mot huvudman.


Detta kan omöjligen passera förbi utan åtgärd från Kalmar kommun och den styrande socialdemokratiska majoriteten.


Utan tvivel måste någon utomstående granska detta. Att de egna tjänstemännen på socialförvaltningen skall granska sina egna arbetskamraterna är helt absurt och det ser vi resultatet av nu. Dimridåerna läggs ut!


En obehaglig tanke dyker upp! Det kan vara så illa som att tjänstemän på Invandrarservice låtit pengar hamn i de egna fickorna, antingen direkt eller via "bulvaner". Detta måste utan tvekan utredas!


Nu tror jag inte att man är beredd att agera från Kalmar kommuns sida. Och då återstår bara att någon annan agerar. Om ansvariga på Kalmar kommun inte agerar under nästa vecka kommer vi inom SD eller jag personligen göra en JO-anmälan av ansvariga på Socialförvaltningen och Invandrarservice.


Dessutom ligger en polisanmälan för misstänkt ekonomisk brottslighet, bokföringsbrott och trolöshet med huvudman nära till hands.


Ett tips till Uppdrag granskning kommer givetvis också skickas. Det räcker egentligen med en länk till detta blogginlägg, vilket borde få UG att vakna och börja ställa frågor till ansvariga personer på Kalmar kommun.


Barometern, Östran

Av Thoralf Alfsson - 22 februari 2013 18:21

Ända sedan Kalmar län fick sin nya landshövding Stefan Carlsson har jag haft känslan av att det är en person med stort ”ego” och att han gärna kör över sina medarbetare. Hans sätt att sparka sin närmaste medarbetare och sedan anställa Malin Almqvist tyder på ett märkligt arbetssätt eller kanske på något som håller på att utvecklas till vänskapskorruption.


Nu är landshövding Stefan Carlsson JO-anmäld efter att ha kört över sina tjänstemän på länsstyrelsen. De sakkunniga har tidigare sagt nej till Björn Ulvaeus byggplaner på Slottsholmen i Västervik med följande motivering.


”Länsstyrelsen har inget att invända mot att det blir ny bebyggelse på Slottsholmen och stödjer kommunens ambitioner att stärka Slottsholmen som en offentlig plats, men anser att byggnadens storlek, form, färg och kraftigt avvikande karaktär kommer att förstöra stadens siluett. Samma synpunkt framfördes redan vid samrådsmötet i februari, och även om förslaget till utformning av byggnaden ändrats så kvarstår Länsstyrelsens bedömning att den trappliknande byggnaden blir alltför dominerande.

Västerviks stad är ett riksintresse för kulturmiljön”


 

 

Vill du läsa hela yttrandet hittar du det här.


Länsstyrelsen slutsats lyder enligt följande.


”Länsstyrelsen anser att planförslaget innebär en påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljö, varför Länsstyrelsen kommer att ingripa enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen om kommunen väljer att anta detaljplanen enligt liggande förslag.”

 

Nu har landshövdingen kört över sina tjänstemän i frågan och rivit upp ovanstående beslut! Han som bestämmer har talat! Nu har en privatperson JO-anmält landshövdingen.


Läs och lyssna på landshövdingen.


Jag är övertygad om att landshövdingen även haft ett finger med i spelet om Gota Medias byggplaner i Kalmar som jag överklagat


Av Thoralf Alfsson - 22 februari 2013 14:04

Socialdemokraternas förslag om ett bötessystem för kommuner som tar emot få eller inga flyktingar är en katastrof för det kommunala självbestämmandet. Stefan Löfven som presenterade förslaget idag har nu helt och hållet ställt in sig i pk-ledet med bestraffningar av vissa kommuner. Kommuner som har sett den enorma kostnadsbörda man drabbas av efter att man tecknat avtal med Migrationsverket, inte minst när det gäller försörjningsstöd kommer nu att bestraffas av socialdemokraterna. Vinnare kommer de socialdemokratiska skräckexempelkommunerna som Malmö, Södertälje, Göteborg, Katrineholm och Borlänge vara. Men deras problem kommer inte förbättras utan snarare förvärras av att de med stor sannolik kommer få ta emot ännu fler invandrare.


En som jublar är säkert Tobias Billström som nu inte behöver komma med ett eget förslag som skulle tvinga kommunerna att skriva avtal med Migrationsverket.


Jag gissar att mindre kommuner kommer rasa mot detta förslag, om de nu vågar öppna munnen i detta tabubelagda ämne. Troligtvis kommer de flesta kommuner tiga och finna sig i dessa straffavgifter.

För SD kommer det sannolikt innebära nya väljare från S.


Jimmie Åkesson kommenterar socialdemokraternas utspel väldigt bra i ett pressmeddelande.


”Att besvara kommunernas vädjan om att de inte klarar av den kraftiga invandringen med att hota med böter är en mycket märklig utgångspunkt. När det saknas arbetstillfällen, bostäder och resurser är det enda rimliga att minska invandringen till Sverige. Detta förslag kan dessutom skapa incitament till en ansvarslös invandringspolitik även på kommunal nivå. Det är samtidigt beklagligt att Socialdemokraterna nu stänger dörren för ett snabbt avskaffande av EBO-lagen som bidrar till att förvärra segregationsproblemen i det svenska samhället.

– Vill Stefan Lövfen hjälpa fler flyktingar borde han istället instämma i vårt förslag om kraftigt ökat finansiellt stöd till flyktinghjälp i flyktingarnas närområden.”


Badkaret Sverige har svämmat över under lång tid. De enda som vill vrida av kranen är Sverigedemokraterna.

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21
22
23
24
25 26 27 28
<<< Februari 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards