thoralf

Alla inlägg under februari 2017

Av Thoralf Alfsson - 28 februari 2017 23:17

Ett litet avsnitt ur domen mot de sex romer som dömdes vid Kalmar tingsrätt och som haft sin stöldbas vid Salvelägret.

 

”Valentin Caldararu förekommer i belastningsregistret under tre avsnitt. Senast dömdes han den 13 september 2013 av Blekinge tingsrätt för stöld. Tingsrätten förordnade att en den 13 november 2015 meddelad villkorlig dom av Varbergs tingsrätt för stöld skulle omfatta det nya brottet. Utöver den villkorliga domen fick han böter. Av det internationella belastningsregistret framgår att han uppträtt under olika alias ”Dan Gheorghe Florin”, ”Rusalim Duro” och ”Florin Padaruta”. I Danmark är han dömd fyra gånger. I februari 2013 dömdes han av Retten i Glostrup för stöld i en byggvarumarknad till fängelse 40 dagar och till utvisning med förbud att återvända till Danmark under sex år. I mars 2014 dömdes han av Retten i Aalborg för överträdelse av inreseförbudet till fängelse tio dagar. I februari 2015 dömdes han av Retten i Glostrup för inbrott i en bensinstation till 30 dagars fängelse och utvisning under sex år. Senast dömdes han i mars 2015 av Retten i Glostrup för störande av allmän ordning och falsk tillvitelse till fängelse sex månader. Verkställigheten var fullgjord den 25 augusti 2015. Valentin har även dömts i Norge för flera stölder till böter. 2013 blev Valentin dessutom häktad i Norge tillsammans med kusinen Danut Radu.”

 

De sex försvarsadvokaterna i detta brottsmål kostade skattebetalarna 1 252 176 kronor. Jag gissar att polisens förundersökning. Åklagarmyndighetens kostnader och tingsrättens kostnader är väldigt stora. Totala kostnaden ligger säkert på minst 2,5 miljoner kronor, inklusive försvaret.


De häktade personerna har var och en suttit häktade sedan mitten av november. Det vill säga under drygt 100 dygn per person till en kostnad av ca 3 500 kronor/dygn. Med andra ord till en kostnad av ca 350 000 kronor/person eller 2 100 000 kronor totalt.


Nu skall de dessutom sitta i fängelse under minst sex månader ytterligare till en kostnad av ca 4 500 000 kronor innan de kan utvisas. Fängelsestraffen borde avtjänas i hemlandet, det vill säga i Rumänien. Rumänska medborgare skall inte belasta svenska skattebetalare!


De sex romerna kommer sannolikt ha kostat svenska skattebetalare ca 10 miljoner kronor när de så småningom utvisas. Detta tack vare Kalmar kommuns generösa upplåtande av gratis boende vid Salvelägret. Något som Kalmar kommuns skattebetalare dessutom betalat ca 1 miljon kronor för att hålla igång under 2015 och 2016.


Det som är helt otroligt märkligt eller helt sanslöst är att det finns politiker från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna som försvarar detta vansinne. De vill dessutom också starta upp ett härbärge i Kalmar för romerna.

 

Möjligen beror det på att de inte läser alternativ media. De är ovetande om verkligheten!

 

Av Thoralf Alfsson - 27 februari 2017 23:06

 


Vid dagens kommunfullmäktigemöte hade jag en fråga angående kommunens kostnader för Salvelägret för tiggare under 2016 och en interpellation angående nedsågningen av 17 plataner på Norra Långgatan. Tiggarbosättningen stängdes i november 2016.


Svaret på kostnaderna när det gäller tiggarbosättningen som gått under namnet Salvelägret redovisades av kommunalrådet Dzenita Abaza enligt nedanstående kostnader.


 


Hon kunde dock inte redovisa kommunens egna personalkostnader. Trots att det rör sig om ganska många timmar. Man redovisar eller kostnadsför inte internt arbete.


Eftersom kommunen redovisat kostnader på ca 230 000 kronor för perioden 2015 är de sammanlagda externa kostnaderna för tiggarbosättningen minst 850 000 kronor men då är inte egna personalkostnader inräknade. Det innebär att kostnaden i själva verket är betydligt högre än 1 miljon kronor för kommunens skattebetalare.


Detta är de direkta kostnaderna. Sedan har vi de indirekta kostnaderna.


Idag dömdes sex romer som haft sin stöldbas vid Salvelägret till fängelsestraff från 1 till 1,5 år och utvisning vid Kalmar tingsrätt för en lång rad av stölder och häleri. Bland annat har de gjort inbrott hos Kalmar Vatten AB som är ett kommunalt bolag. Åklagaren värderar det stulna till minst 170 000 kronor.  Hur många företag och privatpersoner som drabbats vet bara dessa romer.


UPPDATERING


Man behöver inte vara Einstein för att räkna ut hur media skulle rapportera om min fråga under måndagens kommunfullmäktigemöte. När jag kollar Barometern finns inte en rad om kostnaderna för Salvelägret. Det var Anders Blank som bevakade KF-mötet för Barometerns räkning. Östra Smålands Karin Asmundsson har däremot gjort en egen artikel om min fråga.


 


Är jag förvånad över att Barometerns Anders Blank väljer att tidningens läsare skall vara ovetande? Nej, det är jag inte!

Av Thoralf Alfsson - 27 februari 2017 15:30

Under förra mandatperioden tog Alliansregeringen med starkt stöd från de rödgröna initiativ till att förändra och införa nya regler när det gäller partistöd. Detta gällde i första hand på kommunal och regionsnivå. Jag tror ingen betvivlar att syftet i första hand var till för att begränsa stödet till Sverigedemokraterna när det gällde t.ex tomma stolar. Men även på det sätt som Sverigedemokraterna finansierar sina valrörelser genom att man på central nivå köper in många tjänster för partierna på lokalnivå.


Detta fick till följd att den nya lagstiftningen numera ställer krav på en redovisning och granskning över hur partistödet används. Lagstiftningen blev dock ganska tandlös då partierna i 7-klövern insåg att de själva även kunde drabbas. Enligt de nya reglerna i kommunallagen skall redovisning och granskningsrapport lämnas in senast den 30 juni för det föregående året. Det parti som inte lämnar in en redovisning inom den tiden är inte berättigad till något partistöd kommande år.


Tidningen Dagens Samhälle har gjort en sammanställning över hur den nya lagen följs i en artikel. Laglydigheten inom vissa kommuner tycks vara töjbar men inte i alla kommuner.


I Essunga kommun var det endast Sverigedemokraterna som lämnade in sin redovisning i rätt tid. Det innebär att övriga partier inte får något partistöd under 2017, endast Sverigedemokraterna. Den som gräver en grop åt andra ramlar ofta själv där i heter det ju och det stämmer alldeles utmärkt i detta fall.


Personligen var jag väldigt förvånad under förra våren när alla partier lämnat in sin redovisning i Kalmar och det fanns inte en enda rad om redovisningen i lokalmedia. I Kalmar skall redovisningen vara inne den 30 april enligt beslut i kommunfullmäktige. Varken Barometern eller Östra Småland följde upp med några artiklar.


Men den 12 juli publicerade Barometern en artikel. När jag nu har lite mer uppgifter kring hur redovisningen såg ut i Kalmar blir jag lite förvånad över Barometerns artikel. Framförallt att man inte kritiserar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hårdare.

 

”Hur respektive parti redovisar användandet av det kommunala partistödet varierar därför en hel del. Socialdemokraterna har redovisat vart pengarna går men inte hur mycket, Miljöpartiet redovisar utgifterna i stora drag medan de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna har en mer detaljerad redovisning.

I Vänsterpartiets fall redovisas inte alls vart pengarna går. Inte ens hur mycket de får i partistöd, utan de garanterar bara att pengarna har använts inom den egna organisationen och följt riktlinjerna.”

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet redovisade inte en enda siffra i sina inlämnade redovisningar. Det är nog den stora anledningen till att socialdemokratiska Östra Småland uppenbarligen inte skrev en enda rad om hur partierna i Kalmar kommun redovisade hur man använt sitt partistöd. Det hade ju varit ett riktigt självmål av tidningen. Då är det bättre att vara tyst och låta sina läsare vara helt ovetande.


Nedan finns Vänsterpartiets och Socialdemokraternas i Kalmar redovisning av partistödet. Dessa redovisningar har godkänts av Kalmar kommun och visar med andra ord hur tandlös den nya lagen är.


Sverigedemokraterna redovisar dock också vart vi lagt våra pengar och hur mycket vi avsatt till valfonden.


 

 


Jag tror säkert mina läsare hade kunnat föreställa sig rubrikerna i media om Sverigedemokraterna inte redovisat några siffror men att övriga partier gjort det!


Så går det till när man gräver en grop åt andra!

Av Thoralf Alfsson - 26 februari 2017 10:27

 

 

Då var det även officiellt. En röst på Annie Lööf är i praktiken en röst på Stefan Löfven. Det innebär också att en Alliansregering där Centerpartiet ingår är uteslutet då Alliansen aldrig kommer få egen majoritet. Det är bra att Annie Lööf ger besked så tidigt att Centerpartiet hellre ger stöd till en vänsterregering än en Alliansregering som har stöd från SD.

 

Annie Lööf avslöjade detta under lördagsintervjun.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6639697


Undrar om detta kan få väljarströmmarna att ändra riktning?

Av Thoralf Alfsson - 25 februari 2017 15:43

Idag rapporterade Sveriges Radio det man kallar för Svensk väljaropinion för februari. Något jag kallar för fake news eller fake väljaropinion.


Sveriges Radio betalar TNS Sifo för att sätta samman denna fake nyhet. I Sifos sammanställning ingår fyra opinionsundersökningar eller företag. Sifo, Ipsos, Novus och Demoskop. Jag anser att det är ett stort problem att man inte använder alla opinionsmätningar/företag i sin sammanställning. Om man vill kalla det för svensk väljaropinion bör alla företags opinionsmätningar av väljarsympatierna ingå i sammanställning.


Nu utesluter man Inizio, YouGov och Sentio ifrån det sammanvägda resultatet. Det märkliga är att dessa tre företag brukar alltid ha högre resultat för SD än vad något av de företag som ingår i Sveriges Radios sammanställning. Att då kalla det för Svensk väljaropinion är inget annat än fake news.


Jag roade mig med att göra en sammanställning för februari enligt dels fake news SR och dels ta med alla institut. För Sverigedemokraternas del innebar det att SD gick från 17,5 procent till 20,3 procent. En ökning med 2,8 procent. För Socialdemokraterna innebar det en minskning med 1,4 procent.


Man behöver vara Einstein för att förstå syftet med att Sverige Radio och landets public service företag bara använder fyra av sju opinionsundersökningar i sin sammanställning. 


 

Av Thoralf Alfsson - 24 februari 2017 20:04

 


Tidigare idag såg rubrikerna ut enligt ovan på Barometerns webbsida. Lite som Springare rapporterat.


Att det inte är etniska svenskar som ägnar sig åt barnäktenskap förstår nog de flesta.


Av rubriken ”Kvinna utvisas efter sminkstöld i Kalmar” framgår det ju att personen skall utvisas och att det därmed inte handlar om en svensk. I detta fall kommer kvinnan från Litauen.


Av den andra rubriken ”Långt fängelsestraff för våldtäkt” framgår dock inte nationalitet, inte ens om man läser Barometerns artikel. Men den som följt med vet att mannen varit efterlyst och häktad i sin frånvaro för våldtäkten. Han greps nyligen på en flygplats när han återkom till Sverige. Enligt domen är han medborgare från Bosnien och Hercegovina men han döms inte till utvisning efter avtjänat fängelsestraff. Han döms även för olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott. Emir dömdes den 4 juli 2014 till 15 månaders fängelse och var villkorligt frigiven när våldtäkten begicks.


Åklagaren har uppenbarligen inte yrkat på utvisning av Emir. Barometern menar i rubriken att ett fängelsestraff på 34 månader men som i praktiken innebär 23 månader där en månad redan avtjänats under häktningstiden. Personligen anser jag det inte vara ett långt fängelsestraff.


Men sedan kommer vi till den stora mörkningen i Barometern med rubriken ”18-åring åtalas för våldtäkt i tvättstuga”. Givetvis vet journaalisten detta!

 

Jag har tidigare skrivit om brodern till 18-åringen, Hamid Sha Zaman på bloggen som är dömd för flera allvarliga brott. Det var han som jag kallade för ”bussmuhammed” efter att han försökt överfalla en busschaufför på Ölandsbron. Efter hans tredje misstänkta våldtäkt dömdes han till fängelse och 10 års utvisning.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/01/02/11402636-trott-pa-idioter-som-forstor-vart-samhalle/

 

Nu är det den yngre brodern som åtalas för våldtäkt. Shabir Sha Zaman dömdes för mindre än ett sedan för grov misshandel av sin flickvän men på grund av att han inte var 18 år blev straffet endast ungdomstjänst i 140 timmar. Han måste skrattat hela vägen från Kalmar tingsrätt.


Nu åtalas Shabir Sha Zaman för två fall av våldtäkt. Jag hoppas att han får göra sina broder sällskap till Afghanistan. Allt annat än fängelse med minst 10 års utvisning är otänkbart. Hans ålder irrelevant.


Kommer nu Barometern och Anders Blank göra ett 3-sidigt reportage med bilder och intervjuer om dessa synnerligen kriminella och kvinnohatande bröderna från Afghanistan som uppenbarligen har en kvinnosyn som hör hemma i deras stenålderskultur. Jag förväntar mig ett fördjupande reportage! Inte ett snyftreportage.

 

Berätta för Trump!

 

PS

Sverigedemokraternas konsolideringsfas som pågått under ca ett år är över. Nu är det dags för nästa uppgångsfas! En första signal om det var Sentios mätning som presenterades idag och som innebar ett nytt rekord för SD på 26,9 procent. En teknisk analys av SD visar på en stark ”köpsignal” med en ny riktkurs på 30 procent ;-)


Av Thoralf Alfsson - 24 februari 2017 12:21

 


Anders Lindberg sick…  Hur kan man vara så falsk som ledarskribent?


Skall inte Belinda Olsson som programledare vara neutral och relativt objektiv. Under intervjun angriper programledaren själv under flera minuter Katerina Janouch. Skulle det inte vara en debatt mellan de medverkande. Inte en enda kritisk fråga till Anders Lindberg från programledaren. Inte ens när Anders Lindberg står och ljuger!


Hur många gånger avbröt Belinda Olsson Katerina Janouch? Blev Anders Lindberg avbruten någon gång av Belinda Olsson.


Det framgår med all tydlighet att SVT driver agendajournalistik tillsammans med de stora medieföretagen. Det är minst sagt obehagligt!

 

SVT har tydligen stoppat klippet på YouTube men gå istället in på SVTplay.

 

http://www.svtplay.se/video/12457690/opinion-live/opinion-live-sasong-2-23-feb-22-00?tab=klipp

 


Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3
4
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
<<< Februari 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards