thoralf

Senaste inläggen

Av Thoralf Alfsson - 1 december 2018 13:00

I de tidigare blogginläggen, del 1-4, har jag bemött anklagelserna punkt för punkt på ett enligt mig, på ett logiskt sätt. Det som dock är mest anmärkningsvärt är att medlemsutskottet inte gett ett enda exempel på att mina blogginlägg ”bidragit till en negativ mediebild”, vilket enligt anklagelsebrevet är orsaken till uteslutningen.

 

Inte en enda artikel från media har påvisats, vare sig lokalt eller nationellt, endast en tidningsrubrik nämns. Inte en enda länk till någon artikel i media har angetts i anklagelsebrevet. Med andra ord har MU inte framfört ett enda bevis om att mina blogginlägg skulle gett en negativ mediebild.


I en riktig rättegång hade MU krossats fullständigt av en försvarsadvokat. Men nu är det inte en riktig rättegång, utan en skenprocess. Något som ledamöter i partistyrelsen erkänner vid interna möten.


Den enda förklaring skulle väl vara om Sverigedemokraterna ledning och Medlemsutskottet räknar in ”Inte Rasist Men” som en del av svensk nationell media. Men det borde vara att gå för långt även för Sverigedemokraternas ledning. Antar jag, men säker kan man inte vara.


Många har haft synpunkter på anklagelsebrevets punkter och det dåliga språket. Jag tror dock att sekreteraren är så bekväm att hon gärna använder sig av att klippa och klistra och att texten kommer direkt från anmälaren till stora delar. Jag har fått uppgifter som tyder på att det är paret Mika och Linda Emma Kotanen som ”samlat” in anklagelserna från Inte rasist men, på beställning av Mattias B Johansson. Det är i varje fall min egen tolkning av alla rykten som nått mig.


Som avslutning på mitt yttrande kommer också nu del 5. Det är min inledning på yttrandet till medlemsutskottet där jag beskriver min tid inom Sverigedemokraterna och de förtroendeuppdrag jag innehaft under dessa år. Men även en del om valresultatet 2018.


Del 5 innehåller en del bilder så jag har valt att ladda ned den som ett pdf-dokument som ni hittar på följande länk.


Därmed har jag avslutat detta och kommer återgå till mitt normala bloggande om massinvandring, islamisering, klimatförändringar, statistik o.s.v


Nu kan jag även inkludera kritik mot hur Sverigedemokraterna hanterar vissa politiska frågor. Något som jag tidigare varit förhindrad av på grund av den så kallade kommunikationsplanen, där det sägs att all kritik mot partiet skall hanteras internt.

Av Thoralf Alfsson - 30 november 2018 17:22

Idag fick jag denna kommentar på bloggen.


 


Jag undrar faktiskt om den är skriven av Therese Borg som är en av ledamöterna i medlemsutskottet som beslutade om uteslutningen.Den är både hånfull och en uppmaning till alla att rätta in sig i ledet annars blir du utesluten av MU. Undrar om hon överhuvudtaget läst mitt yttrande?


Här kommer nu del 4.

 

Idag tänkte jag ta upp den lite längre anklagelsen som lyder enligt följande.


Ett exempel är den centerpartistiske kandidaten med muslimsk bakgrund som du valde att publicera inlägg om trots en överenskommelse som gjorts tidigare. Den granskning som du genomförde bidrog till negativ media för partiet under valrörelsen, som drar fokus från den politik och de budskap som partiet ville få ut. ”Muslimer får räkna med att bli granskade” som tidningsrubrik blev resultatet.”

 

Den här anklagelsen gäller en ganska stor granskning och ett avslöjande som väckte en hel del uppmärksamhet. Men den innehåller också en hel del märkliga detaljer som berör hur Mattias B Johansson hanterade detta och gjorde överenskommelser med Centerpartiet utan att informera mig om detta.


Mitt svar till denna anklagelse är på 6-7 sidor i mitt yttrande. Jag beskriver så kort jag kan vad det handlade om i blogginlägget och för de som vill läsa hela mitt yttrande gällande denna anklagelse får gå in på länken i slutet av blogginlägget och ladda hem en pdf-file med hela yttrandet. Jag har dock ”maskat” några personuppgifter som jag anser inte är relevanta.


Jag har under flera år uppmärksammat den centerpartistiska politikern Jaafar Al-Jabiri i Kalmar och hans karriär inom Centerpartiet. Under 2017 ägnade han och Centerpartiet sig åt att ordna utbildningar i vad de kallade samhällskunskap på flera orter i Kalmar län men andra uppfattade det som rena politiska värvningskampanjer för Centerpartiet. Det uppmärksammades av media och även av sverigedemokraternas Mattias Karlsson.


 


Jaafar Al-Jabiri har i flera olika sammanhang hävdad att han är en sekulär muslim. Med andra ord har han hävdad att han inte är särskilt religiös utan att han har assimilerat sig i det svenska samhället.


Av en ren slump någon gång i februari/mars upptäckte jag en sida på Facebook med väldigt religiöst innehåll som tillhörde shiamuslimer. Jag kände omgående igen Jaafar Al-Jabiri som fanns både på bilder och i videoklipp. Av materialet framgick det med all tydlighet att Jaafar Al-Jabiri var långt ifrån någon sekulär muslim under att han lade stor vikt vid sin identitet som shiamuslim genom att han deltog i deras sorgeritualer.


Efter mycket efterforskning och arbete kunde jag konstatera att shiamuslimer i Kalmar hade haft provisoriska moskéer i olika industrilokaler i Kalmar. Det vill säga de har fungerat som samlingslokaler för ett stort antal människor. Helt emot gällande detaljplaner för dessa lokaler. Utan tillstånd från t.ex Brandskyddsmyndigheten.


För att göra historien kort så skrev jag i början av augusti ett blogginlägg där jag avslöjade alla olika lokaler där shiamuslimerna haft sina hemliga moskéer sedan 2015. Notera utan att lägga upp några bilder eller videoklipp där centerpartiets Jaafar Al-Jabiri fanns med på. Blogginlägget publicerades vid 22-tiden en kväll. Under natten och morgonen fick jag flera mejl från Jaafar Al-Jabiri med diverse märkliga påståenden. På förmiddagen kallade Centerpartiet till presskonferens och anklagade mig för förföljelse av Jaafar Al-Jabiri. Centerpartiet krävde att jag skulle kastas ut från Sverigedemokraterna.


Mattias B Johansson kallade då till ett intern möte för att diskutera situationen. Jag kände att något stöd från Mattias B Johansson, Martin Kirchberg och Bo Karlsson kunde jag knappast räkna med trots att jag visade dem mitt hela material där det klart och tydligt framgick att Jaafar Al-Jabiri ljög om sina aktiviteter som starkt religiös shiamuslim.


Trots att det fanns videobevis på att Jafar Al-Jabiri ljög helt öppet så vill mina partikamrater att jag inte skulle publicera något av materialet på min blogg. Jag fick däremot fria händer att ge det till någon tredjepart för att det skulle publiceras. Min första tanke var Samhällsnytt men de backade ur ganska snabbt då de hade så mycket annat att göra i valrörelsen. En lokaltidning var på men backade också efter ett par dagar, det var uppenbarligen för känsligt i valrörelsen, som jag tolkade det.


Där kunde allt ha slutat!


Men några dagar senare publicerade Jaafar Al-Jabiri ett Facebookinlägg med rena lögner om mig. Vilket gjorde mig riktigt upprörd. Senare har jag förstått att Mattias B Johansson lovat det centerpartistiska landstingsrådet Christer Jonsson att jag inte skulle publicera något mer om Jaafar Al-Jabiri, utan att informera mig om denna uppgörelse/avtal. Då kände sig uppenbarligen Jaafar Al-Jabiri sig säker och skrev ett Facebookinlägg med falska beskyllningar mot mig.


Personligen ansåg jag då att Jaafar Al-Jabiri brutit den ”vapenvila” som rådde. Jag meddelade då Mattias B Johansson att jag skulle publicera mer material om Jaafar Al-Jabiri men eftersom Jimmie Åkesson skulle komma till Kalmar den 1 september så ville jag inte publicera något under veckan som kunde störa vårt stora torgmöte. Mattias B Johansson enda kommentar var att man skall inte låta sig provoceras. För mig handlade det om att bemöta rena lögner som skrev mitt i brinnande valrörelse.


Samtidigt kände jag att detta även var en del i det som jag upplevde som att jag motarbetades i min personvalskampanj till riksdagen.


Den 2:e september publicerade jag ett blogginlägg som visade vem Jaafar Al-Jabiri i själva verket var. Det fick stor uppmärksamhet och var knappast något som skadade Sverigedemokraterna.

Två veckor senare publicerade Jaafar Al-Jabiri ett nytt lögnaktigt inlägg på Facebook. Där han påstod att jag skulle varit vid deras nya provisoriska moské och fotograferat personer vid en viss tidpunkt. Denna gång var dock min lyckliga stjärna med mig då jag vid den tidpunkten befann mig ca 20 mil från Kalmar hos min dotter. Det var därmed lätt att bevisa att centerpartiets riksdagskandidat Jaafar Al-Jabiri helt enkelt ljög i sitt Facebookinlägg.


Trots denna uppenbara lögn så var det bara Ulf Carlsson på Östra Småland som skrev en artikel om detta. Barometern som hängt ut mig tidigare valde att mörka Jaafar Al-Jabiris lögner för sina lösare.


Det sveket av Barometern kommer jag aldrig att glömma!

 

Trots dessa lögner från Jaafar Al-Jabiri fick jag heller inget stöd från Mattias B Johansson. Ynkligt är bara förnamnet på hans agerande.

 

följande länk finns hela mitt yttrande till medlemsutskottet gällande denna anklagelse. Där finns länkar till mina blogginlägg men också utdrag från tidningsartiklar och printscreen från mejl och annan konversation som visar detaljerna.


Bedöm själva om ovanstående anklagelser är skäl för uteslutning. Det anser uppenbarligen medlemsutskottet och partistyrelsen. Jag anser det inte!

Av Thoralf Alfsson - 29 november 2018 13:45

Som jag utlovade tänkte jag redovisa några av de svar jag gett på anklagelsepunkterna från Medlemsutskottet. Eftersom hela mitt yttrande är på hela 20 sidor så kommer jag dela upp punkterna i flera blogginlägg. Här kommer den tredje delen.


Här kommer medlemsutskottets riktigt tunga argument för uteslutning. 

 

 

” I ett annat avseende skriver du öppet om att Sverigedemokraternas valsedlar inte är demokratiskt fastställd enligt ditt tycke, det framgår inte på vilken nivå du syftar till.”

 

För det första har jag inte skrivit något blogginlägg med det budskapet. Däremot har jag fått ett antal kommentarer på min blogg där flera påtalar att de inte gillar sättet som Sverigedemokraterna på riksdagsnivå tar fram valsedlarna och att distrikten inte har förtroendet att ta fram sina listor till riksdagsvalkretsarna själva. Vilket alla andra etablerade partier i riksdagen gör. Detta kan man givetvis ha synpunkter på och jag tycker det börjar vara hög tid att distrikten får detta förtroende i kommande val. Samtidigt har jag full förståelse för att partiet på riksnivå har utformat listorna enligt det sätt man gjort i valen 2006, 2010 och 2014 och jag tror det gynnat partiet.


I mitt svar till en av de kommentar jag fick så skrev jag något i stil med att man kan ha olika uppfattningar om hur demokratisk processen varit för att ta fram valsedlarna. Jag tycker dessutom att det är viktigt att diskuterar hur vår interndemokrati fungerar och hur vi kan utveckla den till att fungera på ett bättre och mer tillfredsställande sätt.


I mitt eget fall så frågade Mattias B Johansson någon gång i maj eller juni 2017 om jag skulle kandidera till riksdagen. Jag svarade att det hade jag tänkt göra. Mattias B Johansson svar på detta var ungefär så här. ”Du kommer inte få stå på valbar plats!”.


Ett ganska märkligt uttalande innan den demokratiska processen med riksdagslistorna ens startat. När sedan ordningsföljden på distriktets riksdagskandidater presenterades av Mattias B Johansson ca ett halvår senare så var jag mycket riktigt placerad på plats nr 5, en icke valbar plats. Vilket sedan innebar plats nummer 63 på riksdagsvalsedeln för Kalmar län. Vid kontakt med valberednings ordförande i distriktet så säger han sig inte varit delaktig vid framtagningen av ordningsföljden för de lokala riksdagskandidaterna. Med andra ord, valberedningen fick inte delta i arbetet med att ta fram ordningsföljden på riksdagsvalsedeln.


Ordningsföljden klubbades sedan av distriktsstyrelsen och distriktets valkonferensen/årsmöte.


Det är upp till var och en att bedöma hur demokratisk denna process varit. Jag har dock valt att inte skriva om detta på min blogg med hänsyn tagit till partiets bästa och den negativa publicitet det skulle kunna ge.


Jag anser att det i partistadgarna saknas riktlinjer för hur framtagandet av riksdagsvalsedlarna för respektive riksdagsvalkrets skall göras på distriktsnivå och jag hoppas att det är något som rättas till i partistadgarna under landsdagarna 2019 eller 2021.”Tidigare utspel såsom att anklaga Therese Alshammar för att bidra till islamisering av Sverige och västvärlden”

 

I samband med OS-invigningen 2016 blev det en debatt i sociala medier angående den dräkt som Therese Alshammar bar under invigningen. Många liknade luvan på dräkten vid en slöja/hijab.

Den debatt som uppstod i sociala medier påverkade Expressen så pass mycket att man bytte bild i sin egen artikel för att lugna känslorna och debatten som pågick i sociala medier.


 


Jag skrev följande i inledningen på mitt blogginlägg.


”Skall man tolka det som att Sveriges fanbärare Therese Alshammar bar en slöja under OS-invigningen? En halvslöja eller ska det ses som en luvklänning? Det är givetvis upp till betraktaren.”

 

Det var HM som designat den svenska OS-truppens kläder. Anledningen till att debatten uppstod var sannolikt att HM några månader tidigare lanserat kvinnor med hijab i sina reklamkampanjer. Flera andra modeföretag följde sedan efter.


https://www.svt.se/nyheter/inrikes/slojan-tar-sig-in-i-modebranschen


I mitt blogginlägg ställde jag följande frågor.


”Skall vi se detta som ännu ett tecken på islamiseringen av Sverige och västvärlden? Svensk blåögdhet eller är vi som vanligt bara naiva?”

 

Jag anser att den som anmält mig till medlemsutskottet inte bara tagit det ur sin kontext utan han/hon har även grovt förvrängt min text i blogginlägget. Jag anklagar inte Therese Alshammar för någonting i min bloggtext!


Anmälaren kanske även denna gång har hämtat sina uppgifter från IRM och deras snedvridna och falska artiklar.


  ”Du menar att landshövdingen, Stefan Carlsson har samma synsätt på kultur som IS”

 

Ännu ett blogginlägg som snart är 4 år gammalt. Jag har ända sedan jag blev förtroendevald politiker i Kalmar försvarat det unika kulturarvet som finns i Kalmar. Det är minst lika unikt eller i vissa avseende till och med mer unikt än t.ex Visby. Jag tänker bland annat på Kalmar slott och delar av Kvarnholmen.


När landshövding Stefan Carlsson tillträdde visade han sig omgående vara väldigt respektlös mot Kalmars unika kulturarv. Han sparkade alla som satte sig på tvären på Länsstyrelsen, i synnerhet kvinnor och i vissa kretsar uttalade han sig helt sanslöst.


 Ovanstående är ett av alla exempel på de mest horribla uttalande han gjorde som landshövding där han i detta fall inte respekterade den demokratiska och juridiska processen för framtagandet av detaljplaner på på just i detta fall unika kvarnholmen där det nya universitetet skulle byggas. .


Jag har skrivit väldigt många blogginlägg om landshövding Stefan Carlsson och jag var en av de ledande som avslöjade hans telefonsexsamtal för drygt 20 000 kronor, som skattebetalarna hade fått stå för. Det ledde i sin tur till att den rödgröna regeringen tvingades avsätta Stefan Carlsson som landshövding sommaren 2016.


Så här skrev jag i blogginlägget från februari 2015.


”I Syrien har vi IS som krossar antika statyer på ett museum i Mosul. Syftet skall vara att radera urbefolkningens identitet. I Kalmar har vi Socialdemokraterna som river 1800-tals hus på löpande band. Trots protester från Kalmar Läns museum. Har Socialdemokraterna samma syfte?


Idag revs det tredje 1800-tals huset på kort tid i Kalmar.

 

Socialdemokraterna går till attack mot vårt kulturarv i Kalmar med stöd av länsstyrelsen och landshövding Stefan Carlsson. Kalmar läns museums protester nonchaleras fullständigt av majoriteten bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet.


Kommunalrådet Johan Persson är minst sagt maktfullkomlig!  

 

Länsarkitekten Margareta Gustafsson som varit kritisk mot vissa nya detaljplaner har fått sparken av landshövding Stefan Carlsson. I en intervju gjord av Ulf Carlsson från Östra Småland säger han följande.

 

”Det handlar om kulturmiljö, miljö och länets utveckling. En avvägning måste göras av alltsammans. Vikten av bevarande skall ställas mot tillväxt. Det gäller att hamna rätt.”

 

Uppenbarligen har landshövdingen samma syn på vår kultur som IS i Syrien. Allt skall förstöras och jämnas med marken!”

 

Det kan synas väl hårt uttryckt av mig men ibland tvingas man ta till kraftigare formuleringar för att människor skall reagera. Något som är minst sagt vanligt inom politiken. I synnerhet när det gäller den typ av människor som landshövding Stefan Carlsson tillhörde.


Men det kan knappast ligga till grund för en uteslutning ur partiet att man driver partiets viktiga fråga om det svenska kulturarvet. Rätta mig om jag har fel i min uppfattning.


Bedöm själva om ovanstående anklagelser är skäl för uteslutning. Det anser uppenbarligen medlemsutskottet och partistyrelsen. Jag anser det inte!

 


Av Thoralf Alfsson - 28 november 2018 15:56

Som jag utlovade tänkte jag redovisa några av de svar jag gett på anklagelsepunkterna från Medlemsutskottet. Eftersom hela mitt yttrande är på hela 20 sidor så kommer jag dela upp punkterna i flera blogginlägg. Här kommer den andra delen.”Gina Darawi skulle konvertera till kristendom eller avsäga sig sitt uppdrag som julvärd i SVT”

 

Detta blogginlägg är närmare 3 år gammalt och ännu ett påstående som är tagit ur sin kontext och sannolikt hämtat hos IRM av anmälaren utan att han läst mitt blogginlägg. Han har uppenbarligen litat på den tolkning som IRM gjort av min text i blogginlägget.


Mitt blogginlägg handlade om vem som tagit beslutet på SVT om att sätta en muslimsk kvinna på uppdraget som julvärd i SVT, under den största kristna helgen under året. Jag ifrågasatte om det inte kunde ses som en kränkning mot alla kristna i Sverige. Det var dessutom väldigt många som blev upprörda över detta och sociala medier svämmade över med ”hatiska” kommentarer. Inte minst sedan Gina Dirawi försvarat användandet av hijab samtidigt som hon sa sig vara feminist, vilket väckte en hel del debatt.


I mitt blogginlägg redovisar jag att jag ställt frågan till SVT-tittarservice och jag redovisar svaret jag fått från dem.


Sedan avslutar jag mitt blogginlägg med följande text.

 

”Om Gina Dirawi vill visa kristna någon respekt så avsäger hon sig uppdraget som julvärd. I annat fall kan man tolka hennes agerande som en ren provokation mot det kristna Sverige. Om hon nu inte väljer att konvertera till kristendom!”

 

Jag ställde i mitt blogginlägg inga krav utan det var upp till Gina Dirawi att visa respekt för den kristna högtiden. ”tryckt upp foldrar och uppmanar till skatteuppror i deklaration.”

 

Återigen ett blogginlägg som är 3 år gammalt. Det här var ett uppslag jag fick och som jag utformade tillsammans med en kunnig person för att det skulle bli helt lagligt och inte skulle kunna drabba den som yrkade på avdraget på något sätt. Det var en protest mot den stora massinvandringen och de enorma kostnader som det svenska välfärdssystemet utsattes för och fortfarande utsätts för.


Min lilla proteströrelse fick stor uppmärksamhet och mitt blogginlägg med information om avdraget i deklarationen lästes av ca 100 000 unika besökare, bara under oktober månad 2015.


Det var så många människor som använde avdraget i deklarationen att Skatteverket införde ett speciellt söksystem för att hitta de deklarationer som utnyttjat skatteavdraget och det infördes dessutom en speciell svarskod/brevtext som alla fick hem i brevlådan för de som skattemyndigheten upptäckte.


Det flygblad som jag skapade var helt och hållit mitt privata och finansierades av mig själv. Det innehåll inte heller partiets logga eller något annat av partiets symboler eller annat.


En helt laglig och mycket lyckad protest mot de enorma kostnader som massinvandringen innebär. Skattemyndigheten valde dock att mörka hur många som i själva verket gjorde avdraget. Personligen gissar jag att det var tusentals, kanske till och med tiotusentals skattebetalare.


Jag förstår inte hur denna ”skatteprotest” skulle kunna vara en anledning till uteslutning ur Sverigedemokraterna. Det visar väl snarare ett tecken på kreativitet och engagemang.”fotograferat muslimer som felparkerat och deltagare från Pride”

 

Jag har inte fotograferat muslimer som felparkerat. Jag har fotograferat bilar som varit felparkerade. Det har varit stora problem med bilkörning och felparkeringar på Stortorget i Kalmar, som skall vara bilfritt. Något som jag uppmärksammat genom både frågor och interpellationer i kommunfullmäktige. Problemen har varit störst under fredagar i samband med fredagsbönen i den närbelägna moskén och den anknytande torghandeln. Kalmar kommun har styrt upp så att under fredagar har man flera parkeringsvakter, som nästan på heltid fått bevaka Stortorget under fredagar. Jag har dokumenterat detta för att påvisa de problem som funnits dessa dagar. Huruvida bilarna som felparkerats ägts av muslimer känner jag inte till i detalj då jag inte har vetskapen om vilken religion förarna tillhör men anmälaren kanske har de uppgifterna om man skall tro brevet. Däremot har jag noterat att många andra bilister lurats att tro att parkering på torget är tillåtet eftersom det stått ett stort antal bilar parkerade på torget vid vissa tillfällen.


 

Bilfritt Stortorg i Kalmar under senaste vintern då debatten pågick i kommunfullmäktige.


Kalmar kommun har nu satt upp kravallstaket på utvalda delar av torget för att alla skall förstå att det är ett bilfritt Stortorg.


Dessutom är det inte förbjudet att fotografera på allmän plats. Vare sig det gäller bilar på Stortorget eller Prideparaden. De lokala tidningarna har varje år stora bildreportage med bilder från Prideparaden i Kalmar och jag har aldrig hört eller läst att deltagarna kritiserat media för detta. Att jag tar lite bilder för att jag tänker skriva ett blogginlägg om den lokala prideparaden och hur stort deltagandet i själva verket varit , kan knappast vara förbjudet eller strida mot Sverigedemokraternas kommunikationsplan.”samt delar ett avsnitt av ”den kokta grodan” på din blogg, som bland annat drivs av den uteslutna Gustav Kasselstrand.”

 

Om detta anförs som ett skäl för uteslutning blir jag mycket bekymrad. Får man som Sverigedemokrat dela artiklar skrivna av politiker från något annat parti? Får man dela artiklar skrivna av media och journalister som inte sympatiserar med Sverigedemokraterna? Har Sverigedemokraterna en ”svartlista” på vilka som man inte får dela, länka till eller citera på sociala medier.


Jag har delat ett par poddavsnitt av den ”Kokta Grodan” under våren 2016. Det är med andra ord 2,5 år sedan. De aktuella poddavsnitten handlade dels om att man fullständigt sågade Moderaterna och Anna Kinberg Batra i det ena fallet och i det andra fallet gjorde man detsamma med Miljöpartiet. Det gjordes många bra analyser av dessa partier i poddarna och därför valde jag att dela dem på min blogg.


När jag delade dessa poddar på min blogg under våren 2016 hade jag ingen vetskap om att Gustav Kasselstrand skulle starta ett nytt parti, utan Gustav Kasselstrand var en före detta Sverigedemokrat som under 2016 fortfarande delade de mesta av de värderingar som Sverigedemokraterna står för.


Min fråga är om Sverigedemokraterna upprättat en lista över vad och vilka personer, poddar, bloggar eller andra källor på sociala medier? Jag har dock aldrig sett en sådan lista! Ansvariga i medlemsutskottet måste uppenbarligen ha en sådan lista eftersom det är en sådan anklagelse med i brevet till mig. 


Bedöm själva om ovanstående anklagelser är skäl för uteslutning. Det anser uppenbarligen medlemsutskottet och partistyrelsen. Jag anser det inte!


Av Thoralf Alfsson - 27 november 2018 21:55

Som jag utlovade tänkte jag redovisa några av de svar jag gett på anklagelsepunkterna från Medlemsutskottet. Eftersom hela mitt yttrande är på hela 20 sidor så kommer jag dela upp punkterna i flera blogginlägg. Här kommer det första.


 

anklagar IKEA för förtal av din blogg.”

 

Det här är nog det mest absurda argumentet i anklagelserna mot mig i brevet från Medlemsutskottet och anmälaren. Det är också två år gammalt.


Personer som besökte IKEA i den 7 oktober 2016 och som använde sig av IKEA:s WiFi och försökte gå in på min blogg mötes av följande meddelande.


 

Min politiska blogg hade av IKEA kategoriserat som ”Pornography & Sexuality” och därför blockerats för användare.


Jag åkte själv ut till IKEA i Kalmar för att kontrollera att det stämde och om några andra bloggar var blockerade på samma sätt. Men jag kunde ganska snart konstatera att det endast var min blogg som blockerats av IKEA:s IT-avdelning.


Jag betecknar det som förtal av en politisk blogg eftersom jag aldrig haft någon porr på min politiska blogg. Mitt blogginlägg om detta fick väldigt många att reagera och det dröjde inte många timmar innan jag blev kontaktad av pressansvarig på IKEA i Sverige som beklagade det hela. Deras informationsavdelning hade fått många klagomål och de var oroliga för sitt rykte. Efter en dialog med ansvariga på IKEA så togs blockeringen bort och IKEA bad om ursäkt för det inträffade.


Den 14 oktober 2016 skrev jag följande på min blogg.


”Igår (torsdag) fick jag först ett mejl och sedan ett telefonsamtal från pressansvarig i Sverige att min blogg inte längre var blockerad på IKEA-varuhus men att det kunde dröja någon dag innan det slår igenom på alla varuhus world wide.

 

Jag vill tacka alla mina läsare som gjorde IKEA uppmärksam på den felaktiga blockeringen av min blogg! Att få ett jätteföretag som IKEA att ändra beslutet kan bara betraktas som en stor seger!

 

Det var ett besked från IKEA som gjorde att min födelsedag igår blev än trevligare att fira med en middag i trevligt sällskap i Malaga.”

 

Har anmälaren även denna gång hämtat sina uppgifter från IRM där man vinklar saker på ett helt felaktigt sätt och utelämnar viktiga fakta?


 

”Allt detta är ett axplock av den mediala uppmärksamhet som du fått och givit partiet i och med den blogg du skriver, för att inte tala om de 20-30 inlägg som publicerats av ”IRM”.”

 

Anmälaren bekräftar ju här att han mer eller mindre använder IRM som källa. Är IRM en trovärdig källa för Sverigedemokraterna?

 

Detta är en ytterst svepande anklagelse, som det inte går att bemöta utan att medlemsutskottet specificerar anklagelsen och vad dessa 20-30 inlägg som publicerats av IRM innehåller för något. Om det görs kommer jag i så fall bemöta varje anklagelse, punkt för punkt.


Vid en googlesökning på t.ex ”IRM och Björn Söder” kommer det upp mängder av träffar. Detsamma gäller vid en sökning på ”IRM och Richard Jomshof”, där många träffar just handlar om islam och muslimer. Har någon av dessa blivit anmälda till medlemsutskottet med samma svepande anklagelser? Jag behöver sannolikt inte ta fler exempel på profilerade Sverigedemokrater, som t.ex Kent Ekeroth.


IRM tillhör Sverigedemokraterna motpol och består av vänsterextrema personer. Det är självklart att profilerade Sverigedemokrater hamnar i skottgluggen för IRM, något annat vore förvånande. Då deras enda uppgift tycka vara att kritisera och förtala Sverigedemokraterna och partiets företrädare.


 

”Vidare beskriver du dig själv som islamofob”

 

Nej, jag är inte sjuklig rädd för islam och därmed heller inte islamofob. Däremot är jag starkt kritisk till islam som inte bara är en religion utan även en politisk ideologi. Genom mina granskningar har jag betydligt mer kunskaper om islam och islamiseringen av Sverige än vad de flesta har.


Det aktuella blogginlägget är från 2013, alltså drygt 5 år gammalt. I blogginlägget tar jag upp texter från den norska organisationen Islam Net och hur de ser på våldtäkter i Norge. En ganska bisarr läsning enligt min uppfattning. Jag har även ett Youtubeklipp med i blogginlägget där Richard Jomshof gör en jämförelse mellan kristendom och islam. Länk till anförande av Richard Jomshof.


https://youtu.be/bS3yM6rBvHc


Jag problematiserar runt detta och det faktum att alla som kritiserar islam blir beskyllda för att vara islamofober, i synnerhet av de som anser sig vara politiskt korrekta. Om definitionen av islamofob är att man kritiserar islam så är jag islamofob. Det var andemeningen i mitt blogginlägg men det vill givetvis inte t.ex IRM och andra förstå. Tråkigt nog var jag lite otydlig i mitt blogginlägg men var och en borde förstå vad syftet och tanken var med att uttrycka mig på det sättet i ett blogginlägg.


 

”arrangerar tävlingar den mest svenskfientliga personen,”  

 

Att jag haft omröstningar på min blogg om vem som varit den sämsta journalisten eller svenskfientligaste personen eller vilket som varit den värsta fakenyheten i svensk media kan knappast vara föremål för medlemsutskottets granskning av mitt personärende. Utan de visar väl snarare på anmälarens illvilja och bristande argument.


Efter att jag skickat in mitt yttrande till Medlemsutskottet tillkom en minst sagt dråplig omständighet på Sverigedemokraternas officiella Faceboosida i samband med Allhelgonahelgen för några veckor sedan. Kommunikationsavdelningen utlyste en tävling om vem som kunde skriva den mest ironiska eller nedvärderande "pratbubblan" till följande kränkande bild på Stefan Löfven.


Personligen anser jag det vara ett betydligt värre övertramp än att jag haft omröstningar på min blogg om värsta fake nyheten eller den mest svenskfientliga personen.


 


Skall nu ansvarig för partiets Facebooksida anmälas till Medlemsutskottet och ett personärende öppnas.


Bedöm själva om ovanstående anklagelser är skäl för uteslutning. Det anser uppenbarligen Medlemsutskottet och partistyrelsen. Jag anser det inte!Av Thoralf Alfsson - 27 november 2018 17:37

Innan du läser brevet vill jag påminna dig om att den kommentar som jag skrev på Facebook inte omnämns i anklagelserna i brevet. Notera också sista meningen att jag varit förhindrad att delge mina läsare brevet tidigare. Ni förstår säkert varför.


Inga anklagelser handlar om ideologi eller att jag avvikit från partilinjen. Det handlar heller inte om några anklagelser om rasistiska uttalanden.


Utan det handlar om en negativ mediebild! Det är bara att gratulera de lokala journalisterna för deras arbete. Ni lyckades! Och nu vet ni hur ni skall bära er åt för att få fler personer uteslutna från SD. Fixa bara en negativ mediebild så fixar medlemsutskottet resten.

 

För att inte tala om att IRM, Inte rasist men har skrivit om mina blogginlägg 20-30 gånger. Det är ju väldigt allvarligt. Undrar hur många gånger partitopparna varit omskrivna på IRM? 20-30 gånger lär inte räcka så långt. Hur många gånger har inte dessa åstadkommit en negativ mediebild? Jag behöver inte nämna några namn men mina läsare kan säkert räkna upp 10-20 personer som givit en betydligt mer negativ mediebild än vad jag lyckats med under den senaste mandatperioden, utan att de ens blivit ett personärende i medlemsutskottet. Ni kan ju föreslå namn om ni kommenterar.

 

Jag kommer bemöta anklagelser i brevet i ett blogginlägg senare under kvällen, enligt mitt yttrande till medlemsutskottet men mina läsare och media kan ju börja med att läsa brevet från medlemsutskottet med de grova (ironi) anklagelserna mot mig.


 

 

 

Av Thoralf Alfsson - 26 november 2018 22:12

Sverigedemokraternas partistyrelse har idag beslutat att utesluta mig från partiet. Jag tänker på allt det enorma arbete jag lagt ner för partiet under alla år.


Jag känner i varje fall att jag kan gå vidare rak i ryggen. Jag är stolt över det jag åstadkommit för Sverigedemokraterna i Kalmar. När jag blev medlem i SD vid årsskiftet 2004/2005 fanns det 6 medlemmar i Kalmar kommun. Ingen av dem ville vara aktiv. Jag startade verksamheten i Kalmar och idag är SD tredje största parti i Kalmar med 8 mandat i kommunfullmäktige och närmare 300 medlemmar. Det känns sorgligt att tvingas bort ifrån detta av partitoppen i Stockholm, som inte har någon koll på verkligheten i Kalmar.


Det är Mattias B Johansson som bedrivit en kampanj emot mig. Mattias B Johansson är distriktsordförande för Kalmar län, riksdagsledamot, ledamot av partistyrelsen och ledamot av verkställande utskott. Dessutom tidigare ledamot av medlemsutskottet. Så han har alla kort på hand för att få mig utesluten. Min egen uppfattning är att det varit en skenprocess de senaste månaderna, uteslutningen var förutbestämd i partitoppen redan för två månader sedan eller redan den 5 oktober.


Redan några dagar efter valet kom den första verbala attacken från Mattias B Johansson mot mig vid ett möte. Någon vecka senare hölls ett ”hemligt möte” med kommunfullmäktigegruppen där jag aldrig blev kallad trots att jag fortfarande var gruppledare. Under mötet riktade Mattias B Johansson beskyllningar mot mig för både det ena och andra, utan att jag kunde försvara och bemöta anklagelserna. Det har beskrivits för mig som att Mattias B Johansson försökte uppvigla kommunfullmäktigegruppen emot mig. På sin sida hade han paret Mika och Linda Emma Kotanen som uppenbarligen såg möjligheten att flytta fram sina positioner om jag röstades bort som gruppledare. Samtidigt hävdade Mattias B Johansson att det var kf-gruppens eget beslut vem kf-gruppen skulle välja som ny gruppledare för den kommande mandatperioden.


Mattias B Johansson försökte dessutom köpa ut mig med en summa pengar om jag lämnade både kommunfullmäktige och regionfullmäktige. En skamligt låg summa, en ren kränkning för 13 års slit inom partiet.


Men han lyckades inte uppvigla en majoritet i kommunfullmäktigegruppen emot mig. Den 1 oktober hade vi vårt gruppmöte där vi bland annat skulle välja gruppledare för den nya mandatperioden. Det nominerades en motkandidat som gruppledare men efter flera omröstningar stod jag som segrare med röstsiffrorna 6-3 i den slutliga och avgörande omröstningen. Paret Kotanen röstade emot mig.


Efter dessa jobbiga veckor efter valet var jag totalt slut både fysiskt och psykiskt och jag tog en välförtjänt semester och åkte den 2 oktober till Spanien. Jag hann dock inte vara mer än två dagar i Spanien innan jag fick ett mejl från Mattias B Johansson, att han hade anmält mig till medlemsutskottet för uteslutning.


Mattias B Johansson accepterade med andra ord inte ett demokratiskt fattat beslut av SD Kalmars kommunfullmäktigegrupp, att välja mig som gruppledare. Mattias B Johanssons agerande är inte bara odemokratiskt och bedrövligt, utan en katastrof för en person i den positionen. Ett fruktansvärt lågt agerande men tyvärr inte ovanligt inom Sverigedemokraterna. ”Uteslutningsvapnet” används ganska ofta när man vill få bort någon.

 

Att Mattias B Johansson som förtroendevald politiker och partiföreträdare inte respekterar ett demokratiskt fattade beslut är illa. När de dessutom är fattade av en parlamentariskt folkvald grupp i allmänna val är det en stor katastrof.

 

En sak bör alla veta om som läser detta. Den kommentar på Facebook som alla tror att detta rör sig om nämns överhuvudtaget inte i det brev, på drygt 2 sidor jag fått från medlemsutskottet med de anklagelser som riktats mot mig. Den kan alltså inte ligga till grund för en uteslutning.


Det är att likställa med att en domstol skulle döma efter saker som åklagaren inte framfört i sitt åtal och pläderingar under en rättegång. Med andra ord helt rättsvidrigt. Jag skall bara kunna dömas på anklagelserna i brevet från medlemsutskottet inget annat.


Jag kommer givetvis publicera brevet med anklagelserna från medlemsutskottet och mitt eget yttrande över dessa anklagelser i senare blogginlägg. Det kommer bli pinsamt för medlemsutskottet och partistyrelsen.

 

Det hela är sjukt!

 

Fortsättning följer.


PS


Jag tänker sannolikt ägna den närmaste tiden till att skriva en bok om min tid som Sverigedemokrat. Tanken fanns redan 2014. Idag finns det ytterligare fyra år att skriva om.

Av Thoralf Alfsson - 25 november 2018 12:38

De senaste månaderna har antalet kommentarer på bloggen som jag inte kan godkänna ökat ganska radikalt. Många kommentarer skrivs med olika alias men jag ser att de kommer från ett och samma IP-nummer. Vi kan väl kort och gott kalla skribenterna för troll.


Syftet är att göra mig illa! Antingen genom att kommentarerna är kränkande och förnedrande. Eller så är de till för att provocera mig till att svara något dumt och kränkande tillbaka, som senare säkert skulle användas emot mig. Vilka som ligger bakom vet jag inte men det är inga vänner i varje fall. Jag får dagligen radera ett antal kommentarer, ibland upp emot 10-15 kommentarer per dag.


Bland annat så kommer det mer eller mindre dagligen kommentarer och frågor som anknyter till AfS. Min uppfattning är att dessa kommentarer endast går ut på snärja mig vid AfS. Alla kan säkert räkna ut syftet med alla dessa kommentarer. Det är inte aktuellt för mig då jag alltid varit och är lojal mot Sverigedemokraterna.


Man kan ju fundera över vilka det är som ligger bakom detta.


Det här kommer sannolikt betyda att jag kommer byta bloggportal till Wordpress där man måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Det går givetvis ha t.ex ett fejkkonto på Facebook för inloggning men jag tror att en hel del skit som jag får kommer att saneras bort automatiskt.

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards