thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Rättsväsende

Av Thoralf Alfsson - 17 maj 2015 22:55

Den som inte läst Julia Ceasars söndagskrönika tycker jag faktiskt skall göra det. Idag har jag även läst en annan längre artikel om gängkriminalitet och hur den utvecklats i Sverige. Artikeln bekräftar det som svensk media aldrig vill erkänna, nämligen att det handlar om invandrargäng i väldigt stor utsträckning.


 


”Flera forskare hävdar alltså att utvecklingen under de senaste 20 åren har varit negativ. En del ser den grova brottslighetens etablering som ett hot mot stabilitet och demokrati i Sverige, i och med att ett parallellsamhälle har tillåtits växa fram. Ett centralt element är de framväxande gatugängen. År 1999 fick polisen för första gången tydlig kännedom om de första regelrätta gatugängen i Sverige. Det framgår av en forskningsrapport i Journal of contemporary criminal justice från 2012, som är en kartläggning av sju självdefinierade förortsgäng med 239 gängmedlemmar (en liten del av de 4 000 personer som polisen 2010 ansåg vara aktiva inom gängkriminalitet).

 

Enligt rapporten hade gängen i regel ett dussintal medlemmar (som minst 10 och som mest över 70). Men de agerade inte som amerikanska gäng i bestämda territorier, sett till platserna för de brott som de dömts för. Gängmedlemmarna var i regel mellan 20 och 30 år gamla, och alla var män. De var oftast dömda för stölder, narkotikabrott, trafikbrott och rån. Hela 76 procent av gängmedlemmarna var första eller andra generationens invandrare, med stor tonvikt på ursprung från västra Asien eller östra Europa. Gängen var dock oftast multietniska till sin sammansättning, och påminner på så sätt om den organiserade brottsligheten i Chicago på 1920-talet, där kriminaliteten dominerades av andra generationens invandrare – fast från det då fattiga och konfliktdrabbade Europa.”


 

 

”Det finns absolut ingenting som pekar på att trenden ska vända. Allt tyder på att vi kommer att se fler gäng, säger han. Samhället reagerar först när våldet lämnar förorten, tyvärr. Skottlossning i förorter blir bara små notiser numera. Men händer det inne i stan blir det en jättegrej i medierna! Vi måste erkänna att vi har ett stort problem, och sedan tänka långsiktigt.”

 

De politiskt korrekta experterna som tidigare fått stort utrymme i media, inte minst public service syns allt mer sällan i rutan. Jag tror faktiskt att det är ett tecken på att media håller på att omvärdera ”verkligheten”. Men samtidigt skall man veta att detta är en smärtsam process för många ansvariga inom media och det kommer ta en viss tid och sker inte över en natt.


Signalerna finns där redan! Har man varit med under drygt 10 år så ser man signalerna ganska tydligt idag. Det som är positivt är att förändringshastigheten tycks gå fortare idag än den gjorde för några år sedan. Är det kanske en riktig ketchupeffekt på gång.Ikväll lyckades jag få se en fågel som är ganska ovanlig i Sverige. En Ägretthäger.


 

Ägretthäger.


 

Ägretthäger och gråhäger

 

Fina molnformationer idag.


Av Thoralf Alfsson - 17 april 2015 14:25

Statsministern ”ryter” ifrån angående skjutningarna enligt Expressen men jag tolkar det mer som ett ”mjau”. Hade statsministern vilja ryta ifrån hade han också kommit med konkreta åtgärder.


”Det är inte bara vi politiker, utan i första hand människor som finns i närheten av detta som känner av frustrationen. Vi vill inte att samhället ska fungera så här. Jag märkte av den här frustrationen när jag var i Biskopsgården, säger Stefan Löfven i TV4:s Malou.”


Jag kallar inte detta för att ryta ifrån! När Stefan Löfven nyligen besökte Biskopsgården efter en skjutning fick han det hett om öronen.


En av dem var en 22-åring som av poliser pekas ut som en de ledande personerna i den så kallade Vårvädersligan – nätverket som enligt uppgifter till GT var måltavla för attentatet den 18 mars.

– Stefan! Stefan! Vad heter personerna som är döda? Vad heter dom? Vad heter dom? skrek 22-åringen som förlorade en nära vän i dådet.”

 

 

Jag tror 22-åringen har helt rätt. Vad heter personerna som är döda? Vad heter personerna som blivit skjutna men inte dött? Vad heter dom? Det är faktiskt väldigt intressant! Men Stefan Löfven funderar i helt andra banor.”Vi behöver fler möjligheter för människor att engagera sig och ha något annat att välja än kriminalitet. Det är inte hela lösningen, men det är en del av lösningen, säger statsministern i Malou efter tio.”

 

Problemet är att polisen inte resurser för att stävja kriminaliteten i invandrartäta områden och så kallade utanförskapsområden. Där är det andra grupper som har makten.


Jag skulle gärna vilja ha en sammanställningen på alla namn över de som skjutits till döds eller skottskadats vid dessa gänguppgörelser mellan kriminella gäng. En sådan lista skulle sannolikt vara väldigt avslöjande!


Är det någon som har namnuppgifter får ni gärna mejla mig på thoralf.alfsson@telia.com

Det kanske redan finns en sådan sammanställning. I så fall vill jag gärna få en länk eller ett dokument.


Av Thoralf Alfsson - 26 mars 2015 23:33

Jag har drygt 30 års erfarenhet från det privata näringslivet och jag har varit med vid många projekt och upphandlingar. Både som köpare och säljare av tjänster och utrustning. Ett avtal har oftast bara två parter och avtalet reglerar förhållande och ansvar mellan dessa båda parter.


Inom den kommunala och statliga världen tycks inte avtalen i praktiken ha någon innebörd. De som skriver under avtalen tycks ha någon form av outtalad ansvarsfrihet!

 

Jag skulle betrakta avtalen mellan kommunerna och Migrationsverket som rena skenavtal. Migrationsverket bryter dessa avtal utan att kommunerna driver dessa brott mot avtalen i en juridisk process. Varför skall man upprätta avtal om den ena parten ständigt och konsekvent bryter avtalet. Det är precis det som Migrationsverket gör! Utan att den berörda kommunen agerar mot avtalsbrottet.  Eller är det så att kommunen medverkar till att ett avtalsbrott sker?


I den preliminära statistiken från Invandrarservice i Kalmar anger man följande antal mottagna personer enligt Migrationsverkets statistik. Samtidigt visar man numerären i de aktuella avtalen som råder i dessa jämförelsekommuner till Kalmar.  


 

Källa: Invandrarservice Kalmar kommun


Om det är så att kommunerna medvetet medverkar till att ett avtalsbrott sker så anser jag att det skall ses som att kommunerna och i detta fall kommunstyrelsen ordförande begår ett brott som borde falla under lagparagrafen trolöshet mot huvudman (kommunens invånare), då det med största sannolikhet inte finns något beslut som tillåter att ett avtalsbrott sker.


Jag anser att i de fall som avtalsbrott begåtts borde kommunstyrelsens ordförande i kommunen anmälas till berörd rättsinstans!


PS


Enligt Wikipedia angående trolöshet mot huvudman.


"Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i brottsbalken 10 kap. 5 §.

Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen. I så fall döms till böter eller fängelse i högst två år.


Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Är gärningen belagd med straff enligt §§ 1-3 (förskingring, undandräkt, grov förskingring) är inte trolöshet mot huvudman aktuellt. Man betraktar normalt brottet som grovt om gärningsmannen begagnat vilseledande bokföring, falsk handling eller som det heter "tillfogat huvudmannen betydande skada".


Missbrukar någon sin förtroendeställning då man fått i uppdrag att sköta en rättslig angelägenhet, döms för trolöshet mot huvudman även då angelägenheten inte är av ekonomisk eller teknisk art.


I normalfallet kan man bara bli dömd för trolöshet för handlingar som man begår under den tid som det aktuella trohetsförhållandet äger bestånd, till exempel om man skadar arbetsgivaren/huvudmannen under en pågående anställning. Bara i undantagsfall kan man bli dömd för något man gjort sedan ett sådant trohetsförhållande upphört. Ett sådant exempel gäller den som senare röjer och/eller utnyttjar en företagshemlighet som han fick legitim del av i sin förra anställning. Då bryter man helt enkelt ett förtroende som man har haft och tillika anses ha kvar."

Av Thoralf Alfsson - 23 februari 2015 19:24

I torsdags kunde vi se Sara Skyttedal i SVT Debatt. Jag ställde då frågan varför är hon inte medlem i SD. Idag lyssnade jag på henne i Studio Ett där hon bokstavligen körde över programledarna och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke angående IS/ISIS. Hon skulle vara en alldeles utmärkt företrädare för SD i dessa frågor.


Jag såg någon rubrik på nätet för någon eller några dagar sedan i DN där rubriken var ”KD har blivit SD light”.


Detta är faktiskt lite oroande men media gillar givetvis detta. Det är ingen tillfällighet att Sara Skyttedal ges utrymme i media och framförallt i vänsterstyrda public service. Förhoppningen är givetvis att KD skall locka väljare från SD. Jag har även noterat att det blivit väldigt glest med SD-företrädare i public service programmen den senaste tiden. Det tror jag är en medveten strategi från public service nu när Allianspartierna börjat röra på sig i integrations och migrationsfrågorna. Ingen från SD har fått kommentera eller debattera när det gäller terrordåden i Paris eller Köpenhamn, det skulle utan tvekan gynnat SD. Rollen som kritisk mot islam och islamism har andra partier fått ta över.


Men samtidigt måste jag säga att SD har varit väldigt passiva under 2015, trots terrorattacken i Paris och i Köpenhamn. Terrorattacken i Paris kommenterade partiet i ett kort pressmeddelande men när det drabbade vårt grannland Danmark blev det inget pressmeddelande. Det finns i varje fall inget på partiets hemsida.


Det finns däremot pressmeddelande om KD:s och FP:s utspel när det gäller integrations och migrationspolitiken.


Samtidigt kan det inte ha undgått någon vilka fruktansvärda illdåd som ISIS utför i islams namn i framförallt Syrien men nu även i Libyen med avrättningar genom halshuggningar och till och med att bränna ihjäl fångar.


Tyvärr har SD valt att inte kommentera och fördöma dessa terrordåd. Även om de flesta känner till var SD står i dessa frågor så saknar jag att våra talespersoner i dessa frågor upprepar var vi står.

Vad vi tidigare har motionerat om riksdagen, vilka interpellationer vi drivit i riksdagen för att påvisa att vi förstod för flera år sedan vad som var på väg att hända, när alla andra partier var lycksaliga över den arabiska våren.


Då varnade SD för vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå när maktstrukturerna föll samman i Mena-länderna. Det är flera år sedan Kent Ekeroth debatterade jihadister med justitieminster Beatrice Ask i riksdagen.Detta borde lyftas fram av partiet! Och inte minst de svar SD fått från 7-klövern i riksdagen vid diverse debatter.


Jag tycker det är dags att Sverigedemokraternas talespersoner i dessa frågor tar tillbaka initiativet från KD och Sara Skyttedal.


Låt gärna KD vara SD light men SD skall stå för de riktigt skarpa förslagen och retoriken!


UPPDATERING!!


Dansk Folkepartis partiledare skickade under måndagen ut nedanstående veckobrev där man slår fast vissa grundläggande åtgärder. SD bör titta lite på hur DF agerar i Danmark. Jag lägger in hela veckobrevet här nedan.


Kristian Thulesen Dahls Ugebrev

- mandag den 23. februar 2015

Danmark må sikres bedre!


Det er nu godt en uge siden, at Danmark blev ramt af et terrorangreb rettet mod et privat debatarrangement om ytringsfrihed i Krudttønden og derpå en jødisk konfirmationsfest ved synagogen i Krystalgade. Som dagene går, får vi stadig flere detaljer om de uhyrligheder, vi alle var vidne til.

 

Eksempelvis at gerningsmanden var kendt af Politiets Efterretningstjeneste. Han var tilknyttet bandegrupperingen Brothas og på hans tidligere uddannelsesinstitution var hans antijødiske synspunkter velkendte. Der spekuleres desuden i, om han blev motiveret til at begå terrorangrebene under sit fængselsophold og om han blev radikaliseret under udlandsophold.

 

Den seneste uge har mange med muslimsk baggrund taget klar afstand til terrorangrebene og bedyret, at terror intet har med islam at gøre. Det glæder mig og sikkert også mange andre danskere. Det havde jeg nu også forventet, at de ville gøre.

 

For diskussionen om en sammenhæng mellem terrorisme og islam kræver især, at folk med muslimsk baggrund tager affære. Kræver et opgør indenfor islam som sikrer, at det bliver vanskeligere for fundamentalister at rekruttere til terrorisme m.v Bernard Haykel, ekspert i Islamisk Stats teologi citeres i dag i Kristeligt Dagblad for: "De, der hævder, at IS intet har at gøre med islam, eller at dens tilhængere ikke er muslimer, benægter ganske enkelt kendsgerningerne. IS´ ledere baserer deres intellektuelle og teologiske lære på autentiske islamiske tekster og lærde. Det er farligt at lade, som om de ikke er en rigtig religiøs gruppe. Man er nødt til at vedkende sig, hvem de er, for man kan ikke besejre en fjende, hvis identitet og eksistens man benægter,"

 

Så lige så naturligt det er at konkludere, at man naturligvis ikke er kriminel, fordi man er muslim - lige så naturligt er det at konstatere, at det er meget svært her i 2015 at finde en anden religion, der i den grad bliver brugt som afsæt til undertrykkelse og barbari. Noget af det mest bestialske finder man i Islamisk Stat.

 

Det bliver vi nødt til at tage til efterretning. Det er ikke gale buddhister, jøder eller katolikker, der begår terrorangreb i Vesten og i Mellemøsten. Det er gale islamister. Fundamentalister der påstår, de gør det i islams navn.

 

Regeringen fremlagde onsdag 12 forslag til tiltag. En lidt blandet stak initiativer. Tiltagene har været i støbeskeen siden terrorangrebene i Paris rettet mod magasinet Charlie Hebdo, et jødisk supermarked og politiet. Forslagene adresserer således ikke den umiddelbare lære af terrorangrebet i Danmark f.eks at politiet manglede skydetræning og moderne og virksomme våben, og at Politiets Efterretningstjeneste ikke vidste, at gerningsmanden blev løsladt, selvom Kriminalforsorgen ellers havde peget på, at vedkommende havde stærkt islamistiske og fundamentalistiske sympatier.

 

Det turde være indlysende, at politiet naturligvis skal være bevæbnet tidssvarende og have skydefærdigheder, der er nødvendige for at kunne løse opgaven. Vi må også sikre en bedre kommunikation mellem Politiets Efterretningstjeneste, politiet og Kriminalforsorgen, så vi sikrer os, at der er bedre styr på, hvad der foregår i de fundamentalistiske miljøer i Danmark.

 

Selvom der i regeringens forslag bestemt er udmærkede ting, så vil jeg stille et stort spørgsmålstegn ved, om de er tilstrækkelige til at imødegå den trussel, vi står over for. Der er meget få nye penge til politiet i regeringens forslag – og spørgsmålet er jo, om man kan komme udenom flere ressourcer til overvågning, beredskab og flere betjente. Jeg tror det ikke. Og udover spørgsmålet om flere økonomiske ressourcer vil jeg her pege på syv forhold, som Folketinget passende kunne tage med i sikringen af Danmark og danskerne:

 

1. Det er ikke mange uger siden, at regeringen afviste at forbyde Grimhøjmoskéen i Århus, selvom en betragtelig del af de personer, der er rejst til Syrien for at kæmpe sammen med Islamisk Stat, har haft deres gang i netop den moské. Folketinget har også ved flere lejligheder afvist at forbyde Hizb ut-Tahrir, der i den forgangne uge meddelte, at bevægelsen ikke vil tage afstand fra terrorangrebene i forrige weekend.

 

Hvis vi vil forhindre unge mennesker i at blive grebet ind af fundamentalismens kløer, så bliver vi nødt til at være konsekvente overfor f.eks Grimhøjmoskéen og Hizb ut-Tahrir, når der derfra udtrykkes sympati for ekstremismen.

 

2. Udlændinge, der udgør en risiko for det danske samfund, bør i virkeligheden slet ikke være i Danmark. Udlændinge, der kommer hertil og skal igennem et integrationsforløb, underskriver i dag en integrationserklæring, hvor de bl.a erklærer, at de vil respektere demokratiet og frihedsrettighederne. Men i dag har det ingen konsekvens, hvis man bryder den erklæring. Det må laves om, så udlændinge, der eksempelvis viser sig at have ekstreme islamistiske synspunkter ikke længere kan være her.

 

3. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen. I dag kan man rejse ind og ud af Danmark uden at blive kontrolleret. Vi har set, hvordan kriminelle benytter sig heraf – endda kriminelle, som er blevet udvist af Danmark. Vi har også set, hvordan ekstremistiske muslimer, f.eks Anjem Choudary, lederen af den forbudte britiske bevægelse Sharia4UK, er rejst til Danmark for at sprede deres had. Det må standses.

 

4. Der har været spekuleret i, om gerningsmanden til terrorangrebet den 14. og 15. februar er blevet radikaliseret i fængslet. Det ved vi ikke. Men der er ingen tvivl om, at det indebærer en risiko at have personer som eksempelvis Sam Mansour, der har forbindelser til al-Qaeda siddende i danske fængsler. Derfor bør islamister, der vurderes at ville forsøge at finde følgere til deres fundamentalistiske budskaber, isoleres i danske fængsler. De skal ikke kunne påvirke andre.

 

5. Vi må tilbyde en gedigen og troværdig beskyttelse af vore jødiske medborgere og deres institutioner - Carolineskolen og Synagogen. Det er steder, hvor vores medborgere med jødisk baggrund skal kunne færdes trygt. Vanvittigt at tænke sig, at en jødisk skole kan være et mål for terrorisme. Men vi har set det i Toulouse i Frankrig, hvor tre elever og en lærer blev dræbt foran en jødisk skole i 2012 og vi må tage vores forholdsregler her i Danmark.

 

6. Det vurderes, at omtrent 150 herboende er rejst til Syrien for at kæmpe i krigen der – en betragtelig del af disse sammen med Islamisk Stat. De udgør en stor risiko for det danske samfund, når de vender tilbage. I Belgien gik en hjemvendt Syriens-farer amok og skød omkring sig på det jødiske museum i Bruxelles. I Canada angreb en mand, der havde fået frataget sit pas, fordi vedkommende var under mistanke for at ville rejse til netop Syrien, det canadiske parlament. Det er sådanne nedslående erfaringer, der gør, at vi må være langt mere konsekvente i forhold til folk, der vil rejse eller er udrejst for at kæmpe imod danske interesser.

 

7. Vi bliver også nødt til at have en debat om de internationale konventioner. Politiken skrev i sidste uge, hvordan syv terrordømte udlændinge stadig befinder sig i Danmark, fordi de ikke har kunnet udvises på grund af internationale konventioner. Uacceptabelt! Det er svært at finde begrundelsen for, at udlændinge, der er dømt for at have overtrådt terrorparagraffen, skulle have lov til at forblive i Danmark. Deres gerninger har fortalt os alt om, hvad de mener om vores måde at indrette vort samfund på. Og så skal internationale konventioner ikke bruges til at give udlændinge, som vurderes at være til fare for Danmark, statsborgerskab. Det burde sige sig selv, men alligevel sker det i dag…..

 

Ovenstående 7 punkter er selvsagt ikke en udtømmende liste over, hvad der bør gøres. Grundlæggende handler det nemlig også om, hvorvidt vi sikrer en indvandringspolitik, der gør det muligt at integrere dem, der kommer. Men det punkt har jo desværre ingen gang på jord med den nuværende regering. Omvendt haster det med handling. Derfor går vi til regeringen med ovenstående punkter og håber på lydhørhed. Det er selvsagt umuligt at udstede en garanti for, at terrorisme ikke kan slå ned igen i Danmark. Men vi kan gøre mere, end hvad vi gør i dag for at undgå det. Meget mere. Og det er på høje tid. Danmark og danskerne må sikres bedre!

Med venlig hilsen

 

Kristian Thulesen Dahl
Av Thoralf Alfsson - 6 februari 2015 12:05

Min fråga till Expressens journalist Kim Malmgren


"Har du och Expressen för avsikt att skriv vilka som låg bakom gruppvåldtäkten när nu identiteten är fastställd på de misstänka? Att skriva att det var “svenska män” är mycket tveksamt enligt min uppfattning. Jag skulle till och med kalla det för att bära falsk vittnesbörd! "
 

Jag har fått följande svar från journalisten Kim Malmgren på Expressen.


"Hej,

"Svenska" har inget med etnicitet att göra i det här fallet. Det skrivs ut eftersom det misstänkta brottet skedde i ett internationellt sammanhang, en Finlandsfärja.

För vidare läsning så kommenterar Expressens chefredaktör nationalitet i krimjournalistik här: http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2015/02/pon/

Mvh,
Kim Malmgren
Expressen"
 
Jag var inte nöjd med svaret utan ställde om frågan. Anser du att de häktade för gruppvåldtäkten är svenska män? Fick följande svar.
 
"Hej,

Vi har inte namngivit några av de misstänkta, så vilka de är vill jag inte gå närmare in på, även om jag är medveten om att detta i mångt och mycket är offentlig information.

Men generellt så anser jag att det finns täckning att kalla någon för svensk som exempelvis har svenskt medborgarskap och/eller levt en längre tid i en svensk kontext. Samtidigt är jag medveten om att detta är ett diffust begrepp och att det finns människor som inte håller med mig.

Mvh,
Kim Malmgren
Expressen"
 
Fortfarande inte svar på frågan utan jag ställde då följande högst relevanta frågor.
 
Anser du att de häktade för gruppvåldtäkten är svenska män?
 
Anser du att de skall utvisas efter avtjänat straff om de befinns skyldiga?
 
Anser du att ni skall informera era läsare om de faktisk förhållandena och att de rör sig om somaliska medborgare?
 
Har inte fått något mer svar! 
 
Får nog ändå vara tacksam över att jag fick något svar överhuvudtaget ;-)
 

Av Thoralf Alfsson - 16 januari 2015 20:15

 


Kalmar Tingsrätt dömer den rumänske tiggarbossen till ett års fängelse, böter om 128 000 kronor och sedan utvisning! Som alla politiskt korrekta påstår har vi ingen organiserad tiggarverksamhet i Sverige.


Domen i Kalmar bevisar motsatsen. Östran har skrivit en bra artikel där man även tar upp att mannen är utvisad från både Frankrike och Norge för liknande händelser. Händelsen bevisar också vilket stort problem den fria rörligheten innebär.


Läs artikeln från Östran.


Noterbart är att Barometern inte har något om domen på nätet. Men det kanske inte är så förvånande med Jesper Eriksson på redaktionen. Jesper Eriksson ägnar sig endast åt "snyftreportage" och "tycka synd om" artiklar.Framförallt för att kunna stoppa utvisningar. Jesper Eriksson kanske drar igång en kampanj för aatt tiggaarbossen skall få stanna i Sverige. Det ligger precis i Barometerns agenda!

Av Thoralf Alfsson - 6 januari 2015 00:08

Polisen i Eskilstuna håller på att göra en pudel angående den så kallade anlagda branden i en moské. Nu jobbar polisen efter en teori att det var en olycka. Tyvärr drogs polisen i Eskilstuna med av det politiskt korrekta trycket i samhället och drog förhastade slutsatser helt emot det regelverk som normalt styr polisens pressansvariga. Läs artikel.


Det var ganska många som ville vara med och fördöma i media eller i sociala medier. Allt från ministrar till ”skadeglada” vänsteranhängare. Idag har de tystnat. Jag tänkte påminna om några av de som avbröt julhelgen för att vara politiskt korrekta.


Alice Bah Kuhnke, minister med ansvar för trossamfund.

”Vi ska inte ha utrymme för islamofobi. Det får inte ske i vårt land. Människor ska kunna känna sig trygga i moskéer och synagogor.”


Morgan Johansson, justitieminister

”Vårt land måste stå upp mot främlingsfientlighet och islamofobi och för grundläggande mänskliga rättigheter.”


Anders Ygeman, inrikesminister

”Vi vet inte motivet, men min första tanke är att det är ett hatbrott”


Gustav Fridolin, utbildningsminister

”Det kräver en aktiv politik mot islamofobi och annan rasism, inte minst i skolan”


Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet kommunisterna

”det är svårt att inte koppla samman detta med den hets som finns mot muslimer i Sverige”


Alla citaten kommer från en artikel samma dag som branden inträffade. Listan kan göras betydligt längre med Beatrice Ask, Emma Henriksson, Erik Ullenhag o.s.v


Det fanns dock de som var villiga att gå ännu längre! Som t.ex Villy Silberstein

”Denna typ av hatbrott äger inte rum i ett vakuum utan utgör en konsekvens av den antimuslimska propaganda som sprids i olika miljöer och som underblåses av Sverigedemokraterna.”


Kommer alla dessa fina och politiskt korrekta personer göra en pudel om polisen slår fast att branden i Eskilstuna var en olyckshändelse som vållats av medlemmarna i moskén?


Islam får inte kritiseras i Sverige för då blir man omgående utpekad som islamofob. Epitet kastas på alla som kritiserar ”fredens” religion och omöjliggör all öppen diskussion. Jag blir ganska dyster när jag ser det hat som sprids av IRM och på deras FB-sida mot alla som kritiserar islam och utvecklingen i MENA-länderna.


Med sådana svenskar behöver Sverige inga fiender!

 

Jag fick idag en lista över "attacker" mot kyrkor och gravplatser under 2014. En lista som förskräcker. De flesta av länkarna går till lokaltidningar. Nu handlar det ju bara om kyrkor som vandaliserats eller varit utsatta för stölder och det är väl bara naturligt i vårt nya Sverige. Därmed inget som bör uppmärksamma i den nationella pressen.


Jag ställer mig dock frågan vem som ägnar sig åt t.ex kopparstölder i en kyrka. Har svensken blivit så okristlig de senaste decennierna? Respekterar inte svensken längre våra heliga platser och kyrkogårdar? Nog har Sverige berikats under de senaste decennierna!


Någon minister med ansvar för trossamfund har heller aldrig tagit upp frågan. Några demonstrationer har jag heller aldrig läst om, inte heller manifestationer. Stefan Attefall gjorde ingen stor sak av det och jag har heller inga förväntningar på Alice Bah Kuhnke. Det handlar ju bara om våra kyrkor!


Här kommer listan. Jag har inte kollat att alla länkar fungerar.


Mordbrand mot Elimkyrkan i Götene

http://www.skovdenyheter.se/artikel/70271/mordbrand-mot-kyrka


Misstänkt bomb vid Spånga Kyrka i Tensta

http://www.blåljus.se/display.asp?newsID=11738&visa=bilder&mapp=public_pictures/140410_bomb


Bollnäs kyrka utsatt för hatklottermot kristna

http://www.helahalsingland.se/halsingland/bollnas/hatiskt-klotter-pa-kyrkan


Hässleholms kyrka vandaliserad

http://www.nsk.se/article/20140803/HASSLEHOLM/140809877


Krossade fönster på kyrka i Uppsala

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5882558


Ulrika kyrka i Udevalla vandaliserad

http://www.dt.se/dalarna/ludvika/krossade-flera-fonster


Krossat fönster på Bolshögs kyrka

http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/annu-ett-fonster-krossat


Krossade fönster på Centrumkyrkan i Kungsör

http://magazin24.se/nyheter/kungsor/2014/09/08/vandal-krossade-rutor-pa-kyrka


Krossade rutor på Viskadalskyrkan i Veddige

http://hn.se/nyheter/varberg/1.3667778-krossade-rutor-pa-skola-och-kyrka


Vandaler välte gravstenar på Lohärads kyrkogård

http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2392414-vandaler-valte-gravstenar-pa-kyrkogard


Hakkors på Sofia kyrka

https://twitter.com/JohannaWolfhman/status/418824202268209152


Klotter på Tranås kyrka

http://www.tranastidning.se/artikel/86058/klotter-pa-kyrka


Klotter på Bergakyrkan

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/lomma/klotter-pa-bergakyrkan


Kristine kyrka nedklottrad

http://www.jonkopingsposten.se/artikel/22641/kristine-kyrka-nedklottrad


Hakkors på kyrka

http://www.friatider.se/nytt-hakkors-pa-kyrka


Inbrott och skadegörelse i gotlandskyrka

http://www.kyrkanstidning.se:8080/inrikes/inbrott-och-skadegorelse-i-gotlandskyrka


Skadegörelse iByarums kyrka

http://skillingaryd.nu/nyheter/skadegorelse-vid-kyrka-2


Inbrott och skadegörelse på Ramundeboda kyrka

http://www.skagernsnyheter.se/content/inbrott-och-skadeg%C3%B6relse-p%C3%A5-ramundeboda-kyrka


Kyrkan i Bureå församling utsatts för skadegörelse

http://norran.se/nyheter/blaljus-nyheter/skadegorelse-pa-kyrkogard-231287


Gravskändning på Kinna kyrkogård

http://www.bt.se/nyheter/mark/vadjar-om-tips-efter-gravskandning%284091431%29.gm


Kopparstöld i Dimbo Ottravads kyrka

Kopparstöld i Skörstorps kyrka

Inbrott i Härja kyrka

http://www.skaraborgslanstidning.se/artikel/77661/kyrkor-drabbade-av-kopparstold-och-inbrott-i-harja-kyrka


Inbrott i Svenska kyrkan i Burseryd

http://www.varnamonyheter.se/artikel/121271/tjuvar-harjade-i-burseryd


Inbrott i Allianskyrkan i Jönköping

http://www.jnytt.se/kyrka-drabbad-av-inbrott


Kopparstöld i Kattarps Kyrka

http://hd.se/helsingborg/2014/10/03/kopparstold-i-kattarp/


Kyrkogård i Ydre vandaliserad

http://www.tranastidning.se/artikel/107671/kyrkogard-i-ydre-vandaliserad


Mjösunds kyrkogård vandaliserad

http://www.dagbladet.se/medelpad/sundsvall/grav-vandaliserad-pa-kyrkogard


Kopparstöld i Lödde kyrka

http://www.skanskan.se/article/20141003/KAVLINGE/141009827/-/lodde-kyrka-utsatt-for-stor-kopparstold


Kyrkogård i Kinna vandaliserad

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kyrkogard-i-kinna-vandaliserad_8862538.svd


Eslövs kyrkogård vandaliserad

http://www.skanskan.se/article/20140722/ESLOV/140729850/-/gravar-vandaliserade


Kopparstöld i Fritsla kyrka

http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.2305210-frack-kopparstold-fran-kyrka


Ca 200 gravar vandaliserade på kyrkogård i Östersund

http://www.op.se/blaljus/brott/hundratals-gravar-vandaliserade-i-ostersund


Kopparstöld i Arlövs kyrka

http://www.expressen.se/kvallsposten/regnovader-avslojade-kopparstold-fran-kyrka/


Kopparstöld i Dimbå kyrka

http://kortanyheter.se/2014/13055/

Kopparstöld på Ulrika Eleonora kyrka

http://www.helahalsingland.se/halsingland/soderhamn/kopparstold-pa-ulrika-eleonora-kyrka


Stöld från Kågeruds kyrka

http://hd.se/svalov/2014/01/16/stold-fran-kagerod-kyrka


Inbrott och skadegörelse i Västerkyrkan i Hässleholm

http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/inbrott-och-skadegorelse-i-kyrkan


Hakkors och mot mot etiopiska ortodoxa kyrkan i Hagsätra

http://www.dn.se/sthlm/nytt-hakkors-pa-kyrka-i-stockholm


Stenkastning mot Simris Kyrka i Simrishamn

http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/simris-kyrka-utsatt-for-stenkastning


Hedemora Kyrka utsatt för skadegörelse

http://brottsportalen.se/index.php?curPage=4&menu=1&crimeID=140891


Pastor brutalt misshandlad inne i Gislaved kyrka

http://www.hoglandsnytt.se/pastor-brutalt-misshandlad-inne-i-kyrkan


Skadegörelse och stöld i Sanda Kyrka, Gotland

Skadegörelse och stöld i Klinte Kyrka, Gotland

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6014421


Hakkors med chokladmjölk på kyrkan i Hortlax

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2413069-15-aring-atalad-for-hakkors-av-chokladmjolk


Inbrott och skadegörelse i Tunadalskyrkan

http://bblat.se/nyheter/koping/1.2653531-kyrka-drabbad-av-inbrott


Skadegörelse vid Hova Pingskyrka

http://kortanyheter.se/2014/skadegorelse-vid-pingstkyrkan
Av Thoralf Alfsson - 9 december 2014 22:52

De politiskt korrekta hävdar med en dåres envishet att tiggeriet inte är organiserat. Idag skriver ett par vänsterpersoner en debattartikel i Aftonbladet. Jag vet inte i vilken värld dessa människor lever i som inte ser det uppenbara och hur dessa romer utnyttjas för tiggeri.


SD:s Paula Bieler debatterar väldigt bra i Aftonbladets TV mot en av skribenterna Aaron Israelson.


Sveriges Radio och Studio Ett gör ett minst sagt vinklat reportage idag. Det är minst sagt beklämmande att lyssna till detta. Varför inte berätta hur mycket dessa tiggare får ihop under en dag när man ändå följer en tiggande kvinna under flera dagar. Nej, istället blir det dikter och musik i Studio Ett. Läs och lyssna på inslaget.


Idag har Östran följande rubrik i tidningen. En helt annan bild än den som Aftonbladet och Sveriges Radio målar upp.


 


Kriminalinspektör Henrik Engström vid Kalmarpolisen utmanar hela pk-etablissemanget med sitt uttalande.


 

 


Sverigedemokraterna anser att tiggeri av personer från utlandet skall förbjudas i den lokala ordningsstadgan.


Borgholms kommun kommer på 8:e plats i sammanställningen över hur mycket länets kommuner erhåller i ersättning/bidrag från Migrationsverket. Borgholms kommun tar inte emot så särskilt många invandrare. Däremot finns det ett antal asylförläggningar inom kommunen. Bland annat Lundegårds camping, Kapelluddens camping, Gunntorp och Hälludden.


 


Migrationsverket har bokfört utbetalningarna till Borgholms kommun enligt nedan för jan-nov 2014.


 


När det gäller etableringsersättningar som betalats ut av Försäkringakassan i Borgholm så syns det att kommunen inte tar emot så många som får bosätta sig inom kommunen.


 

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards