thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Klimathysteri

Av Thoralf Alfsson - 4 april 2015 10:07

För några veckor sedan skrev jag ett blogginlägg om hur SMHI och Länsstyrelsen i Kalmar ser på framtida havsnivåer och att de fullständigt tycks blunda för den historiska statistiken som finns.


Jag exemplifierade detta med ett diagram där jag visade statistik från 1880-talet fram till dagens datum och sedan även kompletterade med de prognoser som SMHI och Länsstyrelsen arbetar efter för att vissa på orimligheten.


Nyligen fick jag ett tips angående ett infobrev som gått ut från Sjöfartsverket. En myndighet som måste förhålla sig till verkligheten. Annars blir det grundstötningar i vår skärgård.


”Vi har även startat ett stort projekt för att höja kvalitéten på sjökorten. Vi ska synkronisera och uppdatera referensytan i sjökorten. På många platser refererar djupen till ett vattenstånd som varit gällande sedan 60 år tillbaka. I dag måste djupen reduceras för landhöjningen. Med den nya referensytan, RH2000 i sjökorten, behöver man endast ta hänsyn till vattenståndet. Parallellt genomför vi NSL i samma områden. Projektet påbörjas längst upp i norr, där behovet är som störst, och kommer avslutas runt 2021 vid norska gränsen.”

 

Med andra ord ser Sjöfartsverket inga havsnivåhöjningar och tror inte på några framtida heller. I varje fall inte i närtid.


Mitt blogginlägg hade rubriken ”Verklighet eller fiction från SMHI och IPCC”! Nu konstaterar jag att Sjöfartsverket sysslar med verklighet och SMHI med fiction.


 

Av Thoralf Alfsson - 18 mars 2015 21:39

Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram en klimatanpassningsplan. En plan som säkert innehåller en del bra saker men jag tänkte uppehålla mig vid en speciell del av dokumentet som handlar om havsnivåhöjningen. Tjänstemännen på länsstyrelsen har givetvis köpt IPCC och SMHI prognoser för att göra det lätt för sig. I den aktuella texten i dokumentet kan följande läsas.


”Framtida havsnivåhöjningar är liksom andra klimatförändringar beroende av hur väl vi lyckas minska vår klimatpåverkan. Socioekonomiska modeller pekar på olika scenarier för de närmaste 100 åren. Utifrån dessa modeller rekommenderar både IPCC och SMHI att vi bör räkna med att havsnivån kommer höjas med 1 m till år 2100.”

 

 

I rapporten ingår även kartor som visar att t.ex mer eller mindre hela Mörbylånga kommer ligga under vatten vid högvattenstånd 2100.

 

 

Jag har haft en dialog under några veckor med tjänstemän på Länsstyrelsen för att kunna verifiera vad man utgått ifrån. Jag har tolkat svaren som att man helt utgår från de klimatmodeller som IPCC tillhandahåller. Jag ställde frågan om de inte använder sig av befintlig statistik över havsnivåerna i Kalmarsund. Men någon sådan statistik hade man inte utan tjänstemännen hänvisade till SMHI. Något som verkligen förvånade mig. Länsstyrelsen hade ingen tillgång till statistik över havsnivåförändringar i Kalmarsund.Efter en kontakt med SMHI fick jag tillgång till en massa mätdata från de lokala mätstationerna vid Ölands norra udde, Oskarshamn och Kungsholmsfortet i Karlskrona. Efter lite bearbetning kunde jag presentera följande diagram över havsnivåändringarna i Oskarshamn sedan mätstationen startade 1961.


   


Den svarta linjen är trenden de senaste ca 50 åren. Precis det som jag förväntade mig att landhöjningen fortfarande är större än havsnivåhöjningen. Något som alla klimatalarmister vill tala tyst om!Svaret från tjänstemännen på Länsstyrelsen blev följande.”När man gör diagram är det viktigt att få med så långa tidsserier som möjligt för att kunna se trender.”Med andra ord ansåg man att tidsperioden (50 år) var för kort eller så ville man inte höra talas om att havsnivåerna faktiskt sjunker istället för att de stiger i Kalmarsund.


Mätstationen i Karlskrona hade dock betydligt längre tid på nacken. Närmare bestämt nästan 130 år men det tog dock lite tid att bearbeta över en miljon mätdata. Resultatet blev dock likartat med Oskarshamn, skillnaden är dock att landhöjningen i Karlskrona är mindre än i Oskarshamn.


 


Nu ville inte längre tjänstemännen på Länsstyrelsen svara på mina mejl med diagram. Klimatforskarnas påstådda stigande havsnivåerna existerar inte i Kalmarsund.


Eftersom både IPCC och SMHI hävdar att havsnivåerna skall stiga med 1 meter till år 2100 så roade jag mig att även lägga in även denna förändring i diagrammet.


 


Tystnaden fortsatte nu från Länsstyrelsen tjänstemän.


Hur många tror på den dramatiska förändringen i utvecklingen av havsnivåerna i Kalmarsund de kommande 85 åren?Personligen vill jag nog först se ett trendbrott i den verkliga  statistiken innan jag börjar oroa mig för stigande havsnivåer i Kalmarsund.


PS


Vill gärna återge en kommentar från Lars Cornell.


"Vi kan redan nu se resultatet av klimatförändringar", så står det på Länstyrelsens websidor. Jag har frågat landshövding, Stefan Carlsson, var då? Peka!
Han vägrar svara. En tjänsteman svarar i hans ställe.
"Vi har blivit tillsagda av SMHI att skriva så."


Av Thoralf Alfsson - 24 februari 2015 11:17

Vid måndagens kommunfullmäktige blev det mest debatt om en ny översiktsplan för Södra staden och en interpellation angående uppdatering av kommunens vindkraftsplan. Båda frågorna har faktiskt en gemensam nämnare som kom upp under debatten, nämligen klimatförändringarna. Eller rättare sagt det framtida klimatförändringarna, de förändringar som varit kan nog mer betecknas som väderförändringar.


När det gäller Södra staden som ligger kustnära vid Rinkabyholm handlar det om havsnivåhöjningar. Enligt översiktsplanen måste all bebyggelse ligga 2,5 m över dagens havsnivå men Miljöpartiet förordade 3 m.


Jag lyfte då det faktum att vi inte under flera hundra år, kanske tusen år haft någon havsnivåhöjning i Kalmarsund.


Faktum är att den relativa landhöjningen i regionen är 0,12cm/år enligt SMHI (2012). Med relativ landhöjning menas den absoluta landhöjningen minus den vattenståndshöjning som sker.

 

I praktiken innebär det att vi har en sjunkande havsnivå i Kalmarsund med ca 1,2 cm på 10 år.

 

Om vi därtill också konstaterar att den havsnivåhöjning som sker i de stora haven inte har accelererat under de senaste 20 åren inser nog var och en att det kommer dröja många år innan vi får se någon havsnivåhöjning i Kalmarsund. Det är dock beklämmande att vi har klimatalarmister som sprider rena spekulationer och osanningar som grundar sig på mycket osäkra och diskutabla klimatmoduleringar från framförallt IPCC.


I dagens Barometern publiceras vårt genmäle på kommunalrådens svar på vår debattartikel. Jag länkar till vårt genmäle som Barometern gett en bra rubrik. ”Ge oss ett mångkulturellt bokslut”Länsstyrelsen Kalmar län och länsarkitekten Margareta Gustafsson har kommit överens om att gå skilda vägar, meddelar länsstyrelsen i ett pressmeddelande.”

 

Barometern skriver idag att länsarkitekten Margareta Gustafsson lämnar länsstyrelsen. Ännu en högt uppsatt tjänsteman som lämnar länsstyrelsen efter att landshövding Stefan Carlsson tog över chefskapet. Det är ganska många nu. Är det tjänstemännen eller landshövdingen det beror på?

Av Thoralf Alfsson - 23 januari 2015 20:49

Det som jag finner märkligt i Länsstyrelsens dokument är dock frånvaron av uppgifter om stigande havsnivåer på grund av klimatförändringar. I debatten är det ju oftast detta som är det stora hotet! Men i dokumenten finns inga faktiska förutsägelser om detta, inga historiska data heller. Jag har mina egna teorier om varför. Historiska data skulle inte vara till någon hjälp, snarare skulle det motsäga länsstyrelsens klimatalarmism.


GISP 2 Grönland är ett projekt där man borrat fram iskärnor för att kunna uttyda hur klimatet var långt tillbaka i tiden på Grönland. Det borde också innebära att trenderna till stor del borde kunna gälla för norra jordklotet också.


När du kollar diagrammet kom då ihåg medias rubriker för någon vecka sedan om ”2014 varmaste året i historian”. Min tolkning av diagrammet är att vi skall vara glada för varje tiondels grad i temperaturhöjning!


 


Trenden 11 000 år bakåt i tiden eller sedan senaste istiden. Den långsiktiga trenden är att vi går mot klimatnedkylning!


Titta extra noga efter den röda rektangeln som motsvarar den del med historiska data som IPCC drar alla sin slutsatser ifrån och bygger sina klimatmodeller på. Det skadar nog inte att vidga perspektiven lite.


"Sverigedemokraterna kan åka och fiska. Vi röstar inte på det bästa partiet längre utan det minst dåliga och SD som förutom migrationen har försvaret, satsning på gamla, polisen, bort med klimattrams har verkligen pole position."


http://ledarsidorna.se/2015/01/gunnar-bech-det-minst-daliga/

Av Thoralf Alfsson - 22 januari 2015 23:07

Igår gjorde jag mitt första möte i Samhällsbyggnadsnämnden. Det kommer säkert bli intressanta fyra år i nämnden då kommunen har stora projekt och utmaningar på gång. Ett stort projekt är det som kallas Södra staden vid Rinkabyholm. Ett projekt som kan startas när E22:an flyttas till en ny sträckning väster om Rinkabyholm.


En sak som blir intressant i nämnden är allt prat om klimatförändringar, klimatanpassning, klimat- och energiåtgärder. På vilka grunder driver politiker och tjänstemän dessa frågor? Är det en allmän psykos eller finns det riktiga fakta på det lokala planet. Eller är det bara ett utlopp för politisk korrekthet och alla klimatalarmister som ges företräde i debatten.


”När president Obama i sitt State of the Union tal pratar om en massa klimatförändringar ljuger han lika flagrant som världsalarmisten Al Gore ljugit om klimatet i över ett decennium. Orsaken tror jag är att han, när han tillträdde år 2008, närde en storhetsvansinnig dröm om att gå till historien som den president som fick havsnivån att sluta stiga.”

 

Ovanstående är ett citat som uppenbarligen inte kommer från en klimatalarmist och heller inte från vilken bloggare som helst, nämligen Lars Bern. Han fortsätter med följande.


”Obama har inte varit ensam, stora delar av västvärldens ledare har valt att utnyttja klimatlarmen politiskt. Deras svans av fjäskande akademiska ledare har svikit vetenskapen för att vara makten och penningen tillags. Klimatalarmismen har totalt fjärmat sig från vetenskap och är idag ett politiskt projekt som bygger på pseudovetenskapliga modeller, som forskare med ett rymligt samvete tillhandahållit åt politikerklassen.”

 

Detta syns minst sagt tydligt i de dokument som produceras av Kalmar kommun och länsstyrelsen för Kalmar län. Det handlar om att följa den politiskt korrekta linjen som gäller. Jag kan inte annat än tycka att det är dråpligt att lyssna till vissa personer som mer eller mindre uppträder som religiösa fanatiker när det gäller de påstådda klimatförändringarna.


På länsstyrelsen river man upp himmel och jord på grund av att vi kommer få någon grad varmare om femtio år. I praktiken kanske det innebär en förlängd växtsäsong med 1-2 veckor på våren och kanske mer på hösten. Vad är negativt med det? Är det inte snarare positivt?


   

Ur dokument från Länsstyrelsen i Kalmar län.


Vi kanske får mer nederbörd under vinterhalvåret men lite torrare under sommarhalvåret (dock har jag svårt att se att detta stämmer för Öland). Vad är negativt med det? Är det inte snarare positivt? Med tanke på att vi är en region som har turism som en viktig näring kan jag bara se positiva effekter på ett torrare sommarklimat och "solgaranti" på Öland. Vad är det man bråkar om?


Om man synar verkligheten i vår närhet och vår omvärld finns det saker som bekymrar mig betydligt mycket mer än minimala klimatförändringar på grund av växthusgaser. Det skall jag återkomma till imorgon om inget oförutsett inträffar.

Av Thoralf Alfsson - 18 januari 2015 23:28

 


I veckan kom något som kallas Eurobarometern. Den visade att svenskar är mest positiva till invandring från länder utanför EU i jämförelse med alla EU-länder. Hela 72 procent av svenskarna är enligt Eurobarometern positiva till invandring från länder utanför EU. Skillnaden är också markant. Läs artikel i DN.


Jag tillhör inte de som förnekar resultatet på något sätt. Jag försöker istället förstå varför vi i Sverige skiljer oss åt i så stor utsträckning även i jämförelse med våra nordiska grannländer. Jag har tagit fram siffrorna från några jämförbara EU-länder och sammanställt dem i ett diagram.


 


Detta resultat visar sig även på andra sätt i Eurobarometern som har väldigt många värden. Ett av dessa är om gränskontrollen ska stärkas vid EU:s gränser och vid nationsgränserna. 80-90 procent av befolkningen i andra länder anser att gränskontrollen skall förstärkas men bland svenskarna anser bara 69 procent att gränskontrollen skall stärkas. Sverige skiljer ut sig även i detta avseende.


 


Ett annat område som diskuteras flitigt är klimatförändringarna och växthusgasernas påverkan på klimatet. EU har satt upp mål om minskade utsläpp av växthusgaser till 2020. I undersökningen har man frågat om befolkningen anser att målen är för ambitiösa, lagom eller alldeles för låga. Även i detta avseende skiljer Sverige ut sig på ett markant sätt då hela 39 procent anser att målen är alldeles för lågt ställda. De jämförbara länderna ligger på ca 15 -18 procent. Endast 12 procent av svenskarna anser att målen är för ambitiösa medan andra länder ligger mellan 20 - 30 procent.


 


Min egen förklaring till skillnaden i många av dessa avseenden är att den beror helt och hållet på media och det åsiktsförtryck som råder i Sverige. Ett åsiktsförtryck som framförallt övervakas av media. Media som inte bara övervakar utan även dömer och straffar den som uttrycker icke politiskt korrekta åsikter. Eller helt enkelt inte tillåter att personer med icke politiskt korrekta åsikter får tillträde till tidningarnas debattsidor.


Man kan tolka diagrammen som att man i resten av Europa har en friare press där andra åsikter än den rådande politiskt korrekta också får ett större utrymme. I Sverige blir bara åsiktskorridoren snävare och snävare tack vara åsiktsmaffiabossarna inom Bonnierkoncernen, Schibstedt och tyvärr Public service .


Ett alldeles slående exempel på detta är Marika Formgren och Alice Teodorescu. Marika Formgren valde till slut eller snarare tvingades lämna journalistiken på grund av svårigheten att försörja sig. Alice Teodorescu anställdes nyligen på Göteborgs Posten vilket fick andra ledarskribenter på tidningen att protestera.

http://www.expressen.se/gt/ilska-pa-gp-efter-ny-redaktor-anstallts/


Jag anser att ovanstående diagram är ett resultat av den åsiktskorridor som härskar inom medievärlden. Den åsiktskorridor som Sverigedemokrater dagligen kämpar emot och sakta med säkert vinner steg för steg. Fler och fler människor inser att det som ”etablerade” journalister, ledarskribenter, chefredaktörer, programledare och 7-klöver politiker försöker påtvinga befolkningen kanske inte är hela sanningen. Fler och fler människor överger de traditionella medierna och söker nyheter och sanningen i alternativa sajter på nätet eller utomlands.


Lars Bern skrev igår ett läsvärt inlägg på sin blogg med just detta tema. Med rubriken ”Tredje statsmakten i upplösning” förutspår han att dagens tidningar inte kommer överleva i 10 år.


”Under senare decennier har dock etablissemangets massmedia (MSM=Main Stream Media) övergivit denna sin roll och istället blivit den främsta försvararen av den åsiktskorridor som den politiska och kulturella eliten skapat. Detta har lett till att det demokratiska rörelseutrymmet blivit så starkt begränsat att den demokratiska debatten strypts.

Den antidemokratiska utvecklingen är starkt underblåst av den politiska yrkesklassen och deras engagemang inom EU.”

 

Lars Bern har uppenbarligen funderingar på att starta upp en webkanal.


”Ur den analys som jag redovisat här har det vuxit fram tankar inom en krets nära mig. Vi vill skapa en ny webbkanal som skall vara med och fylla tomrummet i medielandskapet efter de gamla papperstidningarna. En webbkanal som hyllar gamla frihetsideal och är frigjord från den förkvävande åsiktskorridor som dominerar de gamla medierna. En webbkanal som även klarar av att kritiskt granska den etablerade värdegrund som idag lagt en tung våt filt över hela samhällsdebatten och nyhetsförmedlingen.”

 

PS


När jag ser Ylva Johansson och Annie Lööf debattera i Agenda blir jag bara trött på politik. Floskler, floskler och ännu mer floskler. Argumenten har inte förändrats över tid, oavsett vem som sitter vid makten eller om man är i opposition när det gäller de rödgröna eller Alliansen.


När det gäller tiggeri har jag från flera oberoende källor fått bekräftat att tiggarna i Kalmar får in mellan 500 – 700 kronor/dag. Det motsvarar en inkomst 15 000 – 21 000 kronor/månad, dessutom skattefritt. Givetvis lockar detta kriminella personer och organisationer till denna verksamhet. Att påstå något annat är enligt min mening att vara fruktansvärt naiv.


Det finns bara ett sätt att stoppa det och det är att förbjuda tiggeri, som man gjort i Nederländerna.Av Thoralf Alfsson - 17 januari 2015 19:21

 


Visst är det spännande med rubriker som denna men hur sann är den? ”Människor kokar bokstavligen” enligt Expressen. Tänk att jag inte har märkt något av detta. I Kalmar landade medeltemperaturen på ca 8,9 grader och det är ganska långt till den mänskliga ”kokpunkten”. Nog för att jag närmar mig kokpunkten ibland men det har andra orsaker än utetemperaturen.


Idag har Expressen en annan rubrik till samma artikel.


 


Det gäller att smida medans järnet är varmt!


Expressen har en tidshorisont som inte sträcker sig mer än drygt 100 år bakåt i tiden. Jag tror att de flesta instämmer i att historien är betydligt längre än så. Vi behöver bara gå tusen år tillbaka i tiden för att hitta långa tidsperioder då det var betydligt varmare än idag. Vilka var då orsakerna till de högre temperaturerna på jorden?


 


Varje delstreck på denna tidslinje motsvarar 10 miljoner år. Ett hundra år är som en piss i havet! Det ger lite perspektiv på Expressens rubrik ”2014 var det varmaste året hittills – i historien”


Klimatalarmister dominerar media med sin skrämselpropaganda och överdrivna förutsägelser. Finns det då inga positiva effekter med en högre medeltemperatur. Självklart finns det även det. Varför kommer aldrig de positiva effekterna fram i media.


Om man googlar "klimatförändringar positiva effekter" hittar man inte några artiklar alls som enbart fokuserar på de positiva effekterna. Det är inte politiskt korrekt att skriva om detta.


Wikipedia hade heller inget att komma med.

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ljder_av_en_global_uppv%C3%A4rmning


Av Thoralf Alfsson - 25 december 2014 19:04

Jag tror knappt att det kan vara sant när jag läser rubriken i Dagens Industri!


”Vi drunknar först av alla”

 

När jag läst artikeln så finner jag inte en enda mening som har någon koppling till rubriken. Sedan letar jag efter artikelförfattaren och finner att den är underskriven av TT, Sveriges största indoktrineringsbyrå!


 


Jag har tagit upp TT och dess ägarförhållande i flera blogginlägg tidigare och här har mina läsare verkligen en anledning till varför jag tycker så illa om TT.


Läste strax före julhelgen att Gota Media AB ville köpa Stampens 10-procentiga andel i TT. Det ligger nog helt i linje med Gota Medias målsättning. Jag skulle inte vilja ta i en nyhetsbyrå som förmedlar falska nyheter och som är i allra högsta grad politiskt korrekt.


”Vi drunknar först av alla”

 

Vad finns det för fakta i detta påstående? I mina ögon är det falskt och fullständigt okunnigt! Frågan som måste ställas är vad är man ute efter? Vilka är vi? Svenskar, nordbor eller europeér? Vad skall vi drunkna i! Vatten,massinvandring eller vad? En tsunami?


Men eftersom artikeln handlar om klimatalarmism så förutsätter jag att det handlar om vatten och stigande havsnivåer. Då visar dessa pk-journalister på TT sin totala okunnighet och jag har full förståelse för att ingen är så dum att man skriver under något så idiotiskt med sitt eget namn! De enda som tror på detta nog endast miljöpartister och vänsterpartister som ser det som dagens sanning och dessutom grundar sin politik på dessa klimatalarmisters dogmer.


Egentligen räcker det väl med att visa upp följande diagram från SMHI över vattenståndet i Stockhlom sedan 1774. Havsnivån har sjunkit med ca 100 cm under 250 år. Det beror helt enkelt på landhöjningen. 


    


Nu är frågan om journalisterna och rubriksättarna på Dagens Industri och TT tror att landhöjningen kommer upphöra och att vi istället skulle få en landsänkning? Så att vi alla drunknar.

Jag anser att detta vore en vetenskaplig sensation men vi kommer kanske få läsa om det de närmaste dagarna i artiklar från TT som sedan publiceras i Dagens Industri. Nog för att Bonnierkoncernen har mycket makt men att de skulle mäkta med en landsänkning tvivlar jag starkt på!


Men det finns ju flera sätt att "sänka" ett land på!

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards