thoralf

Alla inlägg under april 2016

Av Thoralf Alfsson - 29 april 2016 19:31

 


Att helt oprovocerat slå en politiker på käften ute på krogen en fredagskväll på grund av hans politiska åsikter är inget hatbrott. Men att sabotera målningen av ett HBTQ-övergångsställe i Kalmar betraktas som hatbrott av polisen!


”Det regnbågsfärgade övergångsstället i Kalmar som saboterades efter ommålning gör kommissarien Ulf Karlsson bedrövad.

– Ja det verkar vara något homofobiskt och då måste vi markera. Det här kan ses som ett hatbrott, säger Ulf Karlsson.”


”I polisens värdegrunder finns alla människors lika värde med som en av punkterna och därför menar Ulf att det här ses som extra allvarligt.

– Ja det är skamligt. Om man nu gör något sådant så är det som att säga att Kalmar inte står för allas lika värde och det är uppåt väggarna.”

 

Läs artikel i Barometern.

 

 

 

Men när jag som politiker får ett knytnävsslag i ansiktet på grund av att jag är Sverigedemokrat har det uppenbarligen inte något med alla människors lika värde att göra. Om jag nu tolkar vad polisen har sagt i detta ärende.


Ett övergångsställe kan med andra ord utsättas för hatbrott i Sverige men inte en etnisk svensk politiker! Verkligheten överträffar ibland fantasin!

 

Under rättegången mot G.H för misshandeln av mig sa hon en intressant sak som jag tidigare inte nämnt. Polisen som omhändertog G.H efter att hon utdelat knytnävsslaget och att man gjort förhör på platsen. I polisbilen på väg till polishuset hade poliserna sagt till G.H ”det här blir det inget av”. Underförstått att anmälan skulle läggas ner.


Ett minst sagt märkligt uttalande från poliserna på plats.

 

Jag har idag pratat med åklagare på åklagarkammaren i Kalmar om hur de ser på ett överklagande av domen. Jag kan inte se i domen att tingsrätten har tagit med det politiska motivet vid straffmätningen. Enligt jurister skulle 29 kap. 2§, punkt 7 kunna vara motiverad i detta fall.


”Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas”

 

”7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet,”

 

Jurister jag talat med menar att detta brott mycket väl skulle kunna falla under ”annan liknande omständighet” i punkt 7. Jurister och åklagarkammaren har dessutom letat efter liknande fall men inte hittat något fall av misshandel, däremot ofredande genom tårtor i ansiktet på t.ex Bosse Ringholm och Jimmie Åkesson. Det finns därför sannolikt ingen rättspraxis!


Därför skulle en överklagan vara intressant och kanske något som skulle kunna bli prejudicerande inom svensk rättspraxis. Nu ligger bollen hos Åklagarkammaren i Kalmar och Bengt Wahlström och hans kollegor om domen skall överklagas eller inte.


Det vore ju märkligt om ett övergångsställe kan betraktas som hatbrott men inte en misshandel av en politiker för hans åsikter.

 

UPPDATERING!

 

En privatperson har anmält Kalmar kommuns serviceförvaltning för att de har målat övergångsstället vid Baronen i pridefärger.


http://www.barometern.se/kalmar/pridemalat-overgangsstalle-polisanmalt/
Av Thoralf Alfsson - 29 april 2016 11:25

Läser en artikel i Barometern om fallet med en polis som kallade en person som avvisades från asylförläggningen hotell Amigo i Emmaboda för "arabjävel". En professor i rättsvetenskap vid namn Dennis Töllborg uttalar sig i artikeln. Jag blir minst förvånad över det jag läser.


”Sedan ska vi heller inte glömma att det är bottenskrapet inom poliskåren som jobbar med internutredningar, det påverkar naturligtvis kvaliteten.”

 

”Dennis Töllborg tror att åklagaren kommer att åtala för misshandel, alltså för ett grövre brott än förolämpning.

– Det spelar ingen roll att han var ensam i bilen tillsammans med poliser. Vad ska de säga? Att de snällt släppte av honom i skogen och att han slog sig i huvudet när han skulle plocka blåbär. Nej, det blir åtal.”

 

”Bottenskrapet inom poliskåren”, Är det så professorer uttrycker sig idag. Att Dennis Töllborg tycker illa om polisen kan jag ganska lätt konstatera när jag läser artikeln. Undrar hur Barometern hittade honom. Vem är då Dennis Töllborg?


"På direkta frågor förnekar han att han är kommunist men säger i en artikel i Fria Tidningen:

- Arbetarklasslitteraturen fostrade mig. Man ska slåss för de svaga. Ju äldre jag har blivit desto starkare klasshat har jag fått."

 

”Dennis har ju gjort sig känd som en närmast rabiat kritiker av svenskt polisväsende. Han är kanske mest känd för sitt frekventa medverkande i PK-medias koketteri i efterdyningarna av Göteborgskravallerna, då svensk polis på ett häpnadsväckande märkligt sätt fick vara de som fick bära skulden för det hela.”

 

”Dennis har gång på gång offentligt attackerat SÄPO och därmed gjort allt för att underminera deras förutsättningar för att göra ett acceptabelt arbete genom att kräva allt hårdare restriktioner för all form av övervakning av misstänkta terrorister. Nyligen gick han exempelvis till storms mot att svenska myndigheter haft mage att lämna ut uppgifter om den terroristmisstänkte Mehdi Ghezali till Pakistan.”

 

Det är inte fel att veta lite om Dennis Töllborgs bakgrund. Nog häckar han långt ut på vänsterkanten med sitt ”klasshat”. Undrar vem som egentligen utgör bottenskrapet?

 


När det gäller bråken vid asylförläggningen i Emmaboda så skrev Östra Småland följande i en artikel.


”Efter lunch på tisdagen utbröt kalabalik i anslutning till asylboendet på hotellet. Drygt tio polispatruller kom snabbt till platsen och känslorna bland en grupp asylsökande var uppbragta.

Exakt vad som orsakade oron är svårt att få klarhet i, men det tycks som om en grupp om 15-20 personer känt missnöje med omständigheter på boendet. Dessutom refererar många till en man utifrån som funnits med vid två tillfällen av oroligheter.”

 

”Polisen avhyste under tisdagseftermiddagen två män från Hotell Amigo. Den ene var den man som vissa hävdar har bidragit till att trissa upp stämningen.

 

Självklart är det oförlåtligt av en polis att tappa omdömet på det sättet. Det är beklämmande att lyssna till ljudklippet. Samtidigt vet vi inte vad som utspelats tidigare och varför han kördes iväg från asylförläggningen, det fanns sannolikt skäl för det.

Ahad Nobakhti däremot var ju mycket väl medveten om att han spelade in ordväxlingen och jag får känslan att han även till viss del provocerar polismännen för att få fram en reaktion. Vi kan ju däremot inte se hur han uppträder.


Enligt media skickades 10 polispatruller till Emmaboda. Det innebär att det inte bara kom patruller från Kalmar län utan sannolikt också från Blekinge och Kronoberg. Jag tror att många inom polisen är väldigt trötta på alla "händelser" och merarbete på asylförläggningarna. Polisenmyndigheten mörkade ju alla händelser vid asylförläggningar från slutet av oktober till början av februari genom en kodning som kallades R291. Mörkningen avslöjades av SvD och den upphörde då.


Jag begärde tidigare ut de kodade händelserna från polisen. Här kommer en sammanställning på de händelser som mörkats i Kalmar län, Blekinge och Kronoberg sorterat efter datum. Det är mer än 200 händelser under drygt 3 månader. Som polis skulle jag vara väldigt trött på asylförläggningar. Har polisen fått några extra resurser för detta? Givetvis inte! Det blir annan verksamhet som drabbas.


Nedan visar jag ett mindre utdrag från listan. På följande länk finns hela listan.


 

Av Thoralf Alfsson - 28 april 2016 22:50

Jag har noterat att riksmedia inte tagit upp domen vid Kalmar tingsrätt. Inte ens en liten notis. Nyhetsvärdet tycks vara väldigt lågt för en dom som slår fast att person misshandlat en förtroendevald politiker för hans politiska åsikter. Vid en sökning på nätet så finns det inte så många fall att jämföra med när det gäller misshandel.


Enligt min mening och många andras uppfattning borde domen tagits upp av t.ex Tidningarnas Telegrambyrå, TT men så blev det inte. Anledningen är troligen att jag som brottsoffer är Sverigedemokrat.


Inte ens Smålandsnytt eller ”Växjönytt” som det också kallas i folkmun har tagit upp domen. Detta trots att den dömda kvinnan jobbar på Linneuniversitetet som har verksamhet både i Kalmar och Växjö. Men det kanske är just därför!


Har idag pratat med en jurist angående domen. Skall diskutera en sak med ytterligare en jurist, sedan får vi se vad som händer.

Av Thoralf Alfsson - 28 april 2016 08:37

Nyheter Idag har gjort en mall för att beräkna skatteavdraget på grund av massinvandringen. Den är givetvis gjord med glimten i ögat men samtidigt finns det allvar och en realitet bakom tankarna.


Skatteavdraget skall ses som en protest emot att svenska folket aldrig har fått säga sitt om massinvandringen i t.ex en folkomröstning.

 

Enligt obekräftade uppgifter har skatteavdraget varit uppe till diskussion på central nivå inom Skatteverket   


 

Av Thoralf Alfsson - 27 april 2016 12:48

 

 

Den kvinna som riktade ett kraftigt knytnävsslag mot mig på en pub i december döms idag för misshandel vid Kalmar tingsrätt. Hon döms till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Hon skall även betala ett skadestånd till mig på 5 000 kronor men hon skall även betala kostnaderna för försvaret på 8 580 kronor, samt 800 kronor till Brottsofferfonden.


Enligt ett vittne sa hon i samband med att hon utdelade slaget ”jag hatar dig, ditt jävla svin!”


Tingsrätten går helt på min linje och vittnets uppgifter. Jag citerar några stycken från domen.


”Thoralf Alfsson har redogjort för händelseförloppet på ett sakligt och detaljerat sätt.

Hans uppgifter har stöd av vad vittnet N.N berättat, något som det inte finns någon anledning att ifrågasätta. N.N har berättat att G.H utdelade ett knytnävsslag mot Thoralf Alfsson som träffade i ansiktet. N.N har också berättat att hon uttalade sig på ett aggressivt sätt mot Thoralf Alfsson innan hon utdelade slaget. Att slaget träffade vinner också stöd av polisens notering att Thoralf Alfsson vid anmälningstillfället hade en rodnad på sin vänstra kind.”

 

”Sammantaget finner tingsrätten utrett att G.H tilldelat Thoralf Alfsson ett

slag med knuten näve som träffat i ansiktet och som i vart fall vållat smärta.”

 

”G.H hade inte tidigare träffat Thoralf Alfsson. Att hon visste vem han var och att hon tyckte illa om hans åsikter framgår av de s.k skärmdumpar som åberopats i målet. Hon har i anslutning till misshandeln uttalat sig på ett sätt som tyder på att hon tyckte mycket illa om Thoralf Alfsson. Eftersom de inte haft någon som helst personlig kontakt finns ingen annan slutsats att dra än att hon tyckte illa om honom för hans åsikters skull.”

 

”Enligt tingsrättens uppfattning är det uppenbart att angreppet skedde eftersom G.H tyckte illa om Thoralf Alfsson för hans politiska uppfattning. Det är alltså fråga om ett oprovocerat angrepp på en politiskt verksam person.”

 

”G.H ska alltså dömas till villkorlig dom i förening med samhällstjänst. Med hänsyn till att straffvärdet bedömts motsvara fängelse en månad ska antalet timmar bestämmas till 50.”

 

 

Väldigt viktigt för min del att tingsrätten fastslog att misshandeln och angreppet hade sin grund i min politiska gärning. Detta gjorde tingsrätten trots att åklagaren Linda Caneus inte tog upp bakgrunden till våldet under förhandlingen i tingsrätten, utan det fick jag mer eller mindre jag själv göra i en egen slutplädering.


Jag hade även förväntat mig att tingsrätten tagit hänsyn till detta vid fastställandet av straffvärdet, vilket jag dock inte kan utläsa någonstans i domen.


Jag är mycket förvånad och besviken över åklagaren Linda Canéus agerande i rätten. Jag framförde därför direkt efter förhandlingen i tingsrätten fram min förvåning och besvikelse både till åklagaren Linda Canéus och till åklagarmyndighetens chef i Kalmar.


UPPDATERING!


Barometern skriver i sin artikel följande.


"Under rättegången gjorde åklagaren Linda Canéus ingen direkt koppling mellan Thoralf Alfssons arbete som politiker och misshandeln. Av det som hände inne på puben menar hon att det inte går att visa på ett politiskt motiv."


Uppenbarligen gjorde rätten och lagmannen Conny Jörneklint en helt annan bedömning av uppsåttet än åklagaren. Vilket är minst sagt pinsamt för Linda Canéus och ett underkännande av hennes insats i rättssalen!


Här finns hela domen att läsa.


Artikel Östra Småland, BarometernRadio Kalmar, 24KalmarVimmerby Tidning, Dagens Vimmerby

Av Thoralf Alfsson - 26 april 2016 22:48

Har lyssnat på en interpellationsdebatt från riksdagen ikväll angående vattensituationen på Öland. Åsa Romson svarade på interpellationen. Det sas många förnuftiga saker under debatten.


Det intressanta är dock att klimatet och klimatförändringarna kom upp gång på gång under debatten. Åsa Romson sa att ”det handlar om klimatanpassning”. Anders Åkesson sa att ”klimatet föranleder här och nu åtgärder, klimatförändringarna”.


Det är så lätt att hänvisa till klimatförändringar för att ge extra tryck åt sina argument men vare sig Åsa Romson eller Anders Åkesson tycks inte ha kunskapen om att nederbörden ökat under de senaste 50 åren på Öland och i Kalmar.


Att det regnat något mindre under det senaste året handlar inte om klimatförändringar utan endast bara skillnad i väder!


 

Som alla kan se var 2015 inte heller något extremt år, utan endast något under medelnederbörden. 


Det skall bli intressant att se hur lokalmedia kommenterar interpellationsdebatten.


http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/andrade-regler-med-anledning-av-vattenbrist-pa_H310543


UPPDATERING!

 

Har några tusen infoblad enligt nedan kvar i lager. Jag säljer dem till lite reducerat pris för den som vill dela ut dem i sitt närområde.


Nya ”prislistan”.

10st  0 kronor   (Verklig kostnad, blad + porto, 2+7=9 kronor)

25st  0 kronor   (Verklig kostnad, blad + porto, 5+14=19 kronor)

125st  pris  35 kronor (Verklig kostnad, blad + porto, 25+49=74 kronor)

250st  pris  60 kronor (Verklig kostnad, blad + porto, 50+49=99 kronor)

500st  pris 100 kronor (Verklig kostnad, blad + porto, 100+49=149 kronor)


Den som vill ha mer än 500st infoblad får mejla mig för mer information om kostnaden.


Skicka mig ett mejl med adress och antal infoblad och vilken version som önskas.

Vill du stödja eller beställa 125st eller fler infoblad kan du antingen använd Swish till 072-5179099 eller sätta in pengar på konto.


Konto

Thoralf Alfsson

Swedbank

Clearing nr.  83931

Konto nr.  2530030291


   

 

Av Thoralf Alfsson - 26 april 2016 17:33

 

Det var andra tider och andra prioriteringar då.Vilket år publicerades denna artikel i Barometern? 


Rätt svar, 26 september 1959

Av Thoralf Alfsson - 25 april 2016 22:55

Vid dagens kommunfullmäktigemöte togs beslut om att privatisera ca 130 personliga assistenter. Det är minst sagt märkligt att det är socialdemokraterna med kommunalrådet Johan Persson som driver igenom privatiseringen. Splittringen var dock stor i socialdemokraternas kf-grupp.


Fem ledamöter valde att inte komma till mötet. Min bedömning var att de inte ville rösta i frågan. Alla inkallade ersättare röstade för privatisering. Det kanske var ett krav för att kunna gå in som ersättare. Åtta av de socialdemokratiska ledamöterna avstod ifrån att rösta.


Så egentligen var 13 ordinarie socialdemokratiska ledamöter emot en privatisering. Men som någon sa idag, att gå emot Johan Persson innebär att man är ”körd” i den lokala politiken. Därför uteblev eller la man ner sin röst. Ett ganska fegt agerande!


Följande var frånvarande

Marie Simonsson ersattes av Ja-sägaren Nikos Strachinis

Elisabeth Gustavsson ersattes av Ja-sägaren Helena Olsson

Robert Sigvardsson ersattes av Ja-sägaren Ylva Hällblad

Gunnel Akinder ersattes av Ja-sägaren Inger Henriksson

Mattias Spångberg ersattes av Ja-sägaren Gunnar Nilsson


Följande avstod ifrån att rösta

Marianne Dahlberg

Annika Brodin

Bjarne Ringdahl

Stig Persson

Erik Holm

Elisabeth Heimark

Ylva Granqvist

Peter Olofssonhttp://24kalmar.se/2016/04/25/assistenterna-forbannade/


Eftersom det inte fanns vare sig ett färdigt avtal med något företag, inte ens ett förfrågningsunderlag till privata företag. Ändå räknade kommunen med att spara 7 miljoner kronor på privatiseringen. 4,5 miljoner kronor av dessa skulle sparas genom försämrade anställningsvillkor enligt majoritetens utredning. 


Vi inom SD ansåg att det fanns alldeles för mycket osäkerhet och ”lösa trådar” att vi yrkade på i första hand återremiss och i andra hand avslag på förslaget om privatisering. Kan även vara bra att inte stödja Socialdemokraterna av rent taktiska skäl när så många motsätter sig denna förändring.


I Nybro kommun vill den styrande Alliansen privatisera den personliga assistansen men där går socialdemokraterna emot.


"Jag kan inte se att det finns något i detta förslag som visar hur dessa två miljoner ska kunna sparas in, menade oppositionsrådet Mikael Svanström (S)"

 

Johan Persson (S) i Kalmar styr med järnhand efter egen "ideologi".


NU är jag trött på mer än ett sätt. KFF förlorade dessutom mot Helsingborg ikväll. Väldigt onödigt!


Såg en omröstning på Flashback om vilka som Sverigedemokraterna skall välja till riksdagen 2018. Jag hade fått en del röster och befann mig bland topp tio. De får bli trösten ikväll ;-)


Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4
5
6 7 8
9
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21
22 23 24
25 26 27 28 29
30
<<< April 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards