thoralf

Alla inlägg under maj 2017

Av Thoralf Alfsson - 31 maj 2017 22:36

 

 

I måndags informerades gruppledarna för de politiska partierna i Kalmar kommunfullmäktige om den akuta situationen för Kalmar FF sedan Swedbank inte längre vill förlänga sina krediter till Kalmar FF:s fastighetsbolag som äger Guldfågeln Arena. Ett ytterst märkligt och bedrövligt agerande av Swedbank!


Den politiska majoriteten i Kalmar som består av S, V och C vill att Kalmar kommun tar över ägandet och skulderna för Guldfågeln Arena och hoppas att även oppositionen skall ställa sig bakom en avsiktsförklaring som innebär att avtal om övertagande och att avtal om nedtrappning av föreningsbidrag skall upprättas och avtal om hyresavtal med Kalmar FF skall upprättas i samband med övertagandet någon gång under hösten 2017. Det finns med andra ord i dagsläget inga framförhandlade avtal, därför vill majoriteten att en avsiktsförklaring skall tas innan sommaren och semesterperioden för att ge ett pressat Kalmar FF lite andrum.


Möjligheten att det skulle dyka upp någon annan intressent som skulle vilja ta över Guldfågeln Arena och erbjuda Kalmar FF godtagbara kreditvillkor och hyreskostnader är nog mer eller mindre obefintligt.


Kalmar kommun har beviljat borgen för Kalmar FF vid två tillfällen. Dels i augusti 2008 med 100 miljoner kronor och sedan en utökad borgen i september 2015 med 26 miljoner kronor. Sverigedemokraterna har vid båda dessa tillfällen röstat nej till dessa borgensåtaganden.


Kalmar FF:s budget för 2017 innebär ett resultat på minus 9 miljoner kronor om Kalmar FF säljer spelare för 8 miljoner kronor. Men med den dåliga starten på allsvenskan som Kalmar FF haft har publiken svikit och därmed också publikintäkterna. Prognosen lyder nu på minus 20 miljoner kronor om inga spelare försäljs under året.


Alternativ 1 är alltså att Kalmar kommun tar över ägandet av Guldfågeln Arena men inte driften.


Alternativ 2 är att Kalmar FF med stor sannolikhet går i konkurs inom en relativ snar framtid, förlorar sin elitlicens och flyttas ner i seriesystemet och står dessutom utan en fotbollsarena. I varje fall utan ekonomiska möjligheter att vara kvar på arenan. Kalmar kommun förlorar sina 120 miljoner kronor i borgen.


Den årliga kapitalkostnaden för att äga Guldfågeln Arena skulle sannolikt bli mellan 7-8 miljoner kronor om man binder räntan under 5 år (idag möjligt binda räntan till under en procent). Hur stora hyresintäkterna från Kalmar FF skulle bli är dock osäkert då inga avtal finns.


Det handlar alltså om ett val mellan pest eller kolera för Kalmar kommun och de politiska partierna. Vilka kostnader som Kalmar kommun i slutändan får styrs helt av hur föreningsbidraget till Kalmar FF trappas ned och vilket hyresavtal som förhandlas fram. Idag ligger föreningsbidraget på ca 6 miljoner kronor per år.


Sannolikt blir kostnaden det första året mellan 13-14 miljoner kronor men sedan kommer kostnaden sannolikt minska. Alternativet är uppenbarligen konkurs för Kalmar FF. Vilka kostnader och hur kommer det att drabba Kalmar kommun? Det finns ett avtal idag om föreningsbidrag som gäller till 2031 och som årligen skrivs upp med KPI. Så den extra kostnad som Kalmar kommun drabbas av är framförallt kapitalkostnader. Enligt uppgift skall underhåll och investeringsbehov vara lågt under den närmaste femårsperioden och driftkostnaden för arenan kommer Kalmar FF ansvara för. Men inget är definitivt förrän det finns avtalsförslag att ta ställning till.


Jag förutsätter att den information gruppledarna fått av både ledande tjänstemän, Johan Persson (S) och Christina Fosnes (M) är korrekt då de medverkat vid möten med Swedbank och att det är Swedbanks agerande som är den utlösande faktorn för den ekonomiska krisen för Kalmar FF!


Pest eller kolera?

 

För oss inom Sverigedemokraterna är det inget alternativ att riskera att Kalmar FF sätts i konkurs och att Kalmar kommun får betala 120 miljoner kronor i borgen utan att få något tillbaka. Vilka övriga kostnader och konsekvenserna en konkurs för Kalmar FF skulle innebära för Kalmar kommun vet vi inte idag.


Vi har som jag skrev tidigare sagt nej till detta borgensåtagande vid två omröstningar i kommunfullmäktige. Det är den rödgröna majoriteten (S, V och C) och Moderaterna som har försatt Kalmar kommun i denna ”utpressningssituation” genom att godkänna borgensåtaganden på 120 miljoner kronor.


Vi kan heller inte säga ett ovillkorligt ja till att Kalmar kommun tar över ägandet av arenan. Vi vill att avtalen om nedtrappning av föreningsbidragen, hyreskostnaden för Kalmar FF men även avtal för drift, underhåll och investeringar skall förhandlas fram innan vi tar slutgiltig ställning.


Ni som har läst hela blogginlägget vad anser ni? Skall Sverigedemokraterna säga nej till att ta över arenan och därmed samtidigt med stor sannolikhet göra att Kalmar FF tvingas i konkurs. Eller ja till att köpa/ta över arenan? Rösta i högermarginalen på bloggen.

Av Thoralf Alfsson - 30 maj 2017 23:20

Idag finns det en hel del att kommentera angående att ålderstester visar att tre av fyra som testats är äldre än 18 år. Dessa vuxna män har alltså ljugit sig till ”gräddfil” i det svenska asylhanteringssystemet. En ”gräddfil” som sannolikt hat kostat ca 600 000 – 700 000 kronor extra per person och år för dessa åldersbluffare och asylbluffare.


Vilken miljonrullning det varit på kommunalnivå och miljardrullning på nationell nivå. SD har under alla år drivit frågan om ålderstester men det har media och pk-journalisterna fullständigt glömt bort när de skriver sina artiklar idag. Mitt förakt för den yrkeskåren bara ökar och ökar. Expressen skriver till och med att de varit för ålderstester under många år. Vilket jäkla trams!


Kalmar kommun tog emot över 200 ensamkommande under 2015. På en fråga från mig till socialförvaltningens chef Cecilia Frid om hur många de misstänkte kunna vara över 18 år fick jag svaret att de misstänkte en enda ensamkommande. En enda ensamkommande!


Det skulle vara väldigt intressant att få veta hur många som kommer testas och bedömas som äldre än 18 år av dessa drygt 200 ensamkommande som idag finns i Kalmar kommun.


Hur många miljarder kronor har inte detta kostat de svenska skattebetalarna under de senaste åren. Bara för att dagens regering likväl som Alliansregeringen vägrade införa ålderstester.


När Norge för ca 8 år sedan införde ålderstester av ensamkommande barn minskade antalet ensamkommande med ca 60 procent efterföljande år.


Störst ansvar för att ålderstester inte infördes har givetvis Moderaterna och fd statsminister Fredrik Reinfeldt!

Av Thoralf Alfsson - 30 maj 2017 12:11

Igår berättade en tjänsteman vid ett företag om ett i mina ögon hårresande bemötande från polisen i region Syd.


Anställda vid det aktuella företaget uppmärksammade under måndagen hur två främmande större bilar parkerat vid företaget, en bil var svensk registrerad och den andra utländsk. Det höll på att ske någon omlastning mellan fordonen och de anställda såg att vapen och kartonger flyttades mellan bilarna. Samtliga personer vid bilarna såg ut att ha utländsk bakgrund.


En av de anställda ringde då till polisen och blev förstås kopplad till polisen i Malmö enligt den nya organisationen. Den kvinna som tog emot samtalet var dock helt ointresserad av upplysningarna och undrade vad hon skulle göra åt det. Efter att den anställde frågat om han inte kunde få tala med någon polis lokalt i Kalmar län men nekades det så gav han helt enkelt upp försöken. Kvinnan vid polisen i region Syd var inte ens intresserad av registreringsnummer på bilarna.


Skrämmande!För en tid sedan avslöjades att Kalmar kommun ”godkände” barnäktenskap. Tidningen Östra Småland skrev om ett fall där Kalmar kommun inte särade på den minderåriga flickan och den vuxna mannen.


Det gäller en 16-årig flicka som också skall vara tvåbarnsmor som anlänt till Kalmar. Kalmar kommun valde att inte skilja på flickan och den vuxna mannen. Hur gammal den vuxna mannen var framgick inte av artikeln.


Jag har ställt frågan till socialförvaltningens chef Cecilia Frid hur gammal den vuxna mannen är och fick idag följande svar.


”Jag bedömer att det är en uppgift som vi inte kan lämna ut då det finns en risk att identitet kan röjas.”

 


Man kan ju verkligen undra hur gammal den vuxna mannen är? Allt skall tystas ner!

 

Av Thoralf Alfsson - 28 maj 2017 19:20

Alice Teodorescu tänker anmäla Aftonbladets Jonna Sima för förtal enligt ett tweet. Anledningen är att Jonna Sima anklagad flera ledarskribenter för att vilja ”uppmana till hat och krig” mot islam och inte bara terrorismen.


Jag tror att Jonna Sima fått något om bakfoten eller är det så att hon inte har alla hästar hemma. I min värld är det muslimer, islamister som genom sitt hat, hot och terrorattacker verkligen vill starta ett krig mot alla icke muslimer och de som inte dyrkar Allah och följer profeten Muhammed. Vad är det som Jonna Sima inte ser? Förstår hon inte vad som hände i Stockholm eller Manchester? Är Aftonbladets redaktion helt isolerade från omvärlden? Inte bara Anders Lindberg!


Alice Teodorescu, Ivar Arpi och Johan Hakelius har veckan skrivit artiklar där de menar att kärlek, hjärtan och andra symboler inte hjälper mot ondskans religion (min tolkning). De vågar själva inte riktigt gå så långt ännu. De menar att människor borde reagera med ilska bli förbannade och reagera på något annat sätt. Men de är samtidigt lite otydliga med vad vi, otrogna, skall göra istället för att forma hjärtan med våra händer. Kärlek har aldrig rått på ondskan!


”När våra medmänniskor mördas av kallblodiga terrorister kan därför inte svaret från politiskt håll vara "var inte rädda, visa kärlek". Nazisterna, kommunisterna och allehanda diktatorer runt om i världen besegrades inte med kärlek. IS kommer inte heller att göra det.”


Alice Teodorescu skrev igår en bra ledare som delvis tar sitt avstamp i en opinionstext från Brendan O´Neill.


”Vidare identifierar han något som är högst relevant också ur ett svenskt perspektiv, nämligen kategoriseringen av känslor och reaktioner: uttryck för empati, sorg och onlinemanifestationer i sociala medier går bra - hat, ilska och raseri går däremot bort. I vår kontext tillkommer också vilka områden det alls är legitimt att oroa sig över; ängslan över klimat/miljö och främlingsfientlighet gör dig till en god och progressiv medborgare, bekymrar du dig över ett alltmer fragmentariskt samhällskontrakt och segregation i förorterna då är du säkerligen en bakåtsträvare med rasistiska impulser. 

 

Men är det något som de senaste årens attacker mot europeiska städer visat så är det på vikten av att förutsättningslöst våga vrida och vända på varje sten. I kampen mot den islamistiska terrorismen behöver vi gå till botten med varför alla dessa dåd begås i en och samma religions namn? Varför människor som våra samhällen tagit emot när de befunnit sig på flykt, som rentav, vilket är fallet med självmordsbombaren i Manchester, är födda i väst, som vi har givit tillträde till alla rättigheter och skyldigheter, gratis välfärd och trygghet, nu mördar oss? Kärlek är svaret på många frågor, men inte på dessa.”

 

Denna text blev för mycket för Jonna Sima på Aftonbladet och uppenbarligen för vänstern och Socialdemokraterna.


Johan Hakelius skrev i Expressen att det var dags att bli förbannad nu.


”Det är av det här skälet det känns som att talet om hopp, kärlek, kramar och odefinierad samhörighet till slut går över en anständighetsgräns. Till slut blir det detsamma som en uppmaning att inte göra något. Att inte säga något som har innehåll. Att inte ens tänka en tanke eller göra en analys. Att bara sitta still i båten och älska mänskligheten i allmänhet, amen. Allt annat är för farligt. Men det är snarare den krampaktiga mesigheten som är farlig.”

 

Johan Hakelius avslutar sin krönika i ännu hårdare ordalag.

 

”Det är dags att bli förbannad nu. Och att använda ilskan som drivkraft för att våga se, tänka och tala om det obehagliga: terror och mord är en central del i en tolkning av islam, som inte är ett marginellt randfenomen i den muslimska världen. Den tolkningen rekryterar nya anhängare, även i Sverige. Och det finns inga möjligheter att möta våldsbejakande islamism med kompromisser och undfallenhet, hopp eller kärlek.”

 

 

Nu väntar jag på att flera personer skall ta bladet från munnen och tala klarspråk. Det finns personer som jag har stora förväntningar på men som än så länge varit helt tysta. Det är dags att vakna och ta till orda nu!


 

 


Av Thoralf Alfsson - 27 maj 2017 09:54

 


Varje sommar brukar jag ägna mig åt utdelning av information på Öland. Brukar vara skönt att åka runt med trehjulingen varma sommardagar. Under sommarveckorna kan jag nå väldigt mycket människor som befinner sig på Öland i sina sommarhus och som kommer från framförallt många olika delar av södra Sverige. Ett bra sätt för att nya människor skall hitta till min blogg och kanske bli trogna läsare. Extra viktigt inför ett valår!


Tack vare de bidrag som mina läsare bistår med (Swish i högermarginalen på bloggen) kan jag ta fram egna infoblad som trycks upp för utdelning. Har även kunnat skänka sommarinfoblad till personer som hjälpt till med utdelningen på Öland. Till att börja med var det ett enkelt flygblad, sedan blev det en 4-sidig folder och i år funderar jag på att gå upp till en 8-sidig folder i A5-format om ekonomin tillåter.


Vad tycker mina läsare skall vara med i foldern? Skall det vara mjuka frågor? Skall det vara mycket siffror med fakta och statistik om invandringen och dess kostnader? Skall det vara om islamiseringen? Terrorattentat? Bristerna inom skola, omsorg och vården? Bristerna inom Försvaret? EU och Euro?


Vad tycker ni? Skriv en kommentar eller skicka mig ett mejl på thoralf.alfsson@telia.com


Om någon som vill stödja mitt sommarprojekt men inte använder Swish.


Konto

Thoralf Alfsson

Swedbank

Clearing nr.  83931

Konto nr.  2530030291

Av Thoralf Alfsson - 26 maj 2017 11:13

De flesta journalister och ledarskribenter i media men givetvis också mer eller mindre 100 procent av politikerna inom 7-klövern vågar inte skriva eller prata om islam. Förutom alla naiva manifestationer som kommer efter varje terrordåd begångna islamister. Att stämma in i kören vid dessa manifestationer är helt riskfritt då de inte riskerar trampa ut på minerad mark, det vill säga islam! Men de får möjligheten att visa hur goda och fina de är.


Jag har inte sett en enda journalist våga sig närma problemets kärna. Islam! Man rör sig istället som katten runt het gröt. Vissa journalister har kommit lite närmare problemets kärna, andra har inte förstått problemets kärna ännu. Uppenbarligen måste det drabba dem själva först, innan insikten kommer drabba dem!


De som kommit lite längre har börjat skriva om ideologi efter Manchester. Här är några exempel.


”Att IS nu är på väg att besegras militärt i Syrien och Irak betyder alltså inte per automatik att terrorhotet mot västvärlden kommer att minska. I värsta fall kan kalifatets fall betyda att attackerna i stället blir fler. För ideologin finns kvar, liksom de många IS-terrorister som återvänt till väst, bara i Storbritannien omkring 400 stycken.” 

Ledarsidan Expressen


”I takt med att det så kallade kalifatet i Irak och Syrien nedkämpas och upplöses ökar nu risken för terrordåd i Europa. Mot det hjälper varken mer sammanhållning inom majoritetssamhället eller skendynamiska säkerhetsåtgärder. Ytterst måste den ideologi som sätter grymheten i rörelse, och gör barn och ungdomar till legitima måltavlor, besegras.”

Daniel Braw, Barometern


”Attacken som den i Manchester är något större och farligare än kriminella handlingar. Det finns en förvriden och fanatisk ideologi bakom det som sker.”

Mats Larsson, Expressen


”Nej, Stefan Löfven, det är inte något "vettlöst" våld som drabbat Manchester. Det är ju en och samma ideologi som ligger bakom de flesta av de återkommande terrordåden i Europa.”

Ivar Arpi, SvD


Jag ställde frågan om vilken ideologi som Daniel Braw syftade på i sin ledarartikel och fick följande svar.


”Jag syftar på den militanta islamism som IS står för.”

 

På Wikipedia kan vi läsa följande om islamism.

”Islamism, även känt som politisk islam, är en bred politisk rörelse som härstammar från Arabvärlden, med olika förgreningar, vilken huvudsakligen uppstått på 1900-talet, ursprungligen för att bemöta västerländsk kolonialism men också västerländskt kulturellt och demokratiskt inflytande.”


Politisk islam! Det är dags att sluta att dela upp islam i politisk eller religiös islam. Det finns bara en islam! Det finns bara en lag inom islam och för muslimer, sharialagar!

 

Den som inte tror på det kan ju betrakta Saudiarabien eller Iran. Inom en inte alltför avlägsen tid kan vi säkert också lägga till Turkiet!

 

Utan islam hade inte terrordåden i London, Stockholm och Manchester inträffat!

 

För mig är det islam som är problemets kärna. Utan islam, inte heller någon politisk islam!

Av Thoralf Alfsson - 25 maj 2017 11:05

 

 

”Domedagen kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna och dödar dem, säger imam Mundhir Abdallah från talarstolen i Al-Faruq-moskén i Köpenhamn.”

 

Vad tror ni imam Mundhir Abdallah tycker om terrorattentatet i Manchester?


Det är bara några veckor sedan imam Mundhir Abdallah uttryckte detta under en predikan under fredagsbönen i Köpenhamn. Hur många har läst om detta i svensk politisk korrekt media. Nej, jag misstänkte det.


https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/praediken-i-dansk-moske-ses-som-opfordring-til-drab-paa-joeder


När jag googlar imamens namn kommer inga svenska medier upp utan endast en artikel och ett inslag från Sverige Radio. Det är minst sagt beklämmande att svensk media tystar ner något sådant.
Jag tänkte skriva om det tidigare men det blev inte så. Hur många tror att vi har imamer i Sverige som uttalar sig på samma sätt under fredagsbönen i svenska moskéer? Jag har fullständigt övertygad om att det finns ett flertal men de är betydligt smartare som inte lägger ut det på nätet. När får vi höra en svensk minister säga samma sak som Inger Stöjberg? Jag är så förbaskat trött på höra svenska ministrar endast säga att vi har varit naiva. Men visa något annat då!

 

 Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
<<< Maj 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards