thoralf

Direktlänk till inlägg 27 juli 2016

TOKIGT SA MALIN

Av Thoralf Alfsson - 27 juli 2016 11:46

 

 

När jag i fredags läste artikeln där länsrådet och tillförordnade landshövdingen Malin Almqvist kallade mörkningen på Länsstyrelsen för ”tokigt” blev jag ganska upprörd och irriterad. Det handlar om minst tjänstefel!

 

När Malin Almqvist sedan uttalar sitt förtroende för den tjänsteman som mörkat och tystat hela affären och låtit skattebetalarna betala för Stefan Carlssons telefonsex blir det än mer bisarrt.

 

Har du fått någon förklaring från avdelningschefen varför han inte agerade?

”– Det stannar mellan oss. Vi har haft ett bra samtal där han har erkänt att det blev tokigt. Jag har förtroende för avdelningschefen och man gör fel. Man får göra fel bara man står för dem, och det gör han. Vi har lärt oss något av det här.”

Från artikel i Barometern.

 

”Det stannar mellan oss”. Jojo, det förstår nog alla läsare.

 

Egentligen borde det stå följande.

 

”Man får göra tjänstefel bara man står för dem”

 

Ja, Malin Almqvist det är ett tokigt uttalande! Du har så rätt.

 

Det är ett häpnadsväckande uttalande från Malin Almqvist. Med den inställningen tror jag inte mycket på de granskningar som Länsstyrelsen själva initierat. Inte ens den externa granskning man säger sig beställt. Det är ändå Länsstyrelsen som beställer och betalar. Men rapporterna måste ju bli offentliga handlingar så småningom.

 

 

I mitt blogginlägg den 4 juli, precis efter att det hela avslöjats skrev jag följande.

 

 

”Jag anser att det finns tjänstemän på Länsstyrelsen som begått tjänstefel. Om ingen anmäler både landshövding Stefan Carlsson för detta och Länsstyrelsen kommer jag själv göra en anmälan så att åklagare får undersöka vad som pågått på Länsstyrelsen.”

 

 

Efter att jag läst Malin Almqvist märkliga uttalanden i Barometern beslutade jag mig för att göra en anmälan av både Stefan Carlsson och den mörkande avdelningschefen Jonas Wendell. Anmälan lämnades in under tisdagen till polisen i Kalmar. Här nedan kan du läsa min anmälan.

 

 

Polismyndigheten
Box 931
391  80    Kalmar
Anmälan om misstanke om brott

Jag anmäler Kalmar Läns landshövding, Stefan Carlsson (P-nr) med anledning av misstanke om olovligt brukande enligt 10 kap 10 § brottsbalken. Anmälan avser att Stefan Carlsson olovligen brukat en av Länsstyrelsen i Kalmar län för honom tillhandahållen tjänstetelefon med abonnemang genom att ringa betaltelefonsexsamtal vid ett stort antal tillfällen under tid från i vart fall februari 2014 och fram till den sista augusti 2015 och för ett stort totalt belopp och därigenom orsakat Länsstyrelsen såväl ekonomisk skada som olägenhet i form av skada för det förtroende allmänheten bör ha för myndigheten.


Jag anmäler även tjänstemannen Johan Wendell (P-nr) vid Länsstyrelsen i Kalmar Län med anledning av misstanke om tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken alternativt för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen om offentlig anställning (1994:260). Alternativt får anses att Wendel gjort sig skyldig till medhjälp till olovligt brukande enligt 10 kap 10 § samt 23 kap 4 § brottsbalken alternativt skyddande av brottsling enligt 17 kap 11 § brottsbalken då han känt till de av Stefan Carlsson gjorda samtalen till betaltjänster under i vart fall 1 år utan att han satt stopp för det och utan att han eller någon under honom lydande tjänsteman krävt Stefan Carlsson på betalning för de utförda samtalen.


Beskrivning av ärendet

Efter att undertecknad fått del av uppgifter från personal på Länsstyrelsen i Kalmar län om att Stefan Carlsson använde sin telefon med abonnemang tillhandahållen för honom av Länsstyrelsen till att ringa frekventa samtal till betaltjänster, företrädesvis tjänster med sexuell innebörd, begärde jag att få ut listor över utförda samtal med Carlssons tjänstemobil. En första begäran insändes den 20 maj 2016 avseende landshövdingens mobiltelefon. Jag fick först ut telefonräkningar för tiden 2014-10-04 till 2016-04-07 avseende mobiltelefon och länsstyrelsen totala telefonfakturor. Jag gjorde ytterligare påstötningar efter diverse mail. Den 22 juni 2016 begärde jag ut fakturorna för den fasta telefonen på residenset, bilaga 5, varefter jag den 28 juni fick listor med fakturorna men där Länsstyrelsen utelämnat fakturaspecifikationen. Av fakturorna kunde ändå utläsas att kostnaderna för Stefan Carlssons telefonabonnemang stigit redan i början av 2013 varefter kostnaden sedan stigit, eller varit på ett mycket högre belopp än tidigare, ända fram till 1 september 2015, varefter det plötsligt stängs av. Fakturorna bifogas, bilaga 1. Jag har efter det begärt att utfå fakturaspecifikationerna men nekats detta av sekretesskäl den 1 juli 2016 något jag överklagat till Kammarrätten. Sekretessbelagda fakturaspecifikationerna bifogas, bilaga 2.


Efter min begäran om fakturorna för telefonabonnemanget på landshövdingens residens den 22 juni betalade helt plötsligt Stefan Carlsson tillbaka 20 514 kronor till länsstyrelsen den 27 juni (kvitto bifogas, bilaga 3).


Efter att Sveriges Radio P 4 Kalmar uppenbarligen fått reda på min begäran om att utfå uppgifterna om telefonabonnemanget begärde även Sveriges Radio P4 ut telefonfakturorna den 29 juni, efter att Stefan Carlsson betalat in 20 514 kronor till Länsstyrelsen Kalmar län. Sveriges Radio P 4 har efter den 1 juli intervjuat personal på Länsstyrelsen, bland annat Johan Wendell, varvid denne bekräftat vad det sekretessbelagda fakturorna innehöll för samtal och att Stefan Carlsson verkligen ringt betaltjänster. Att så var fallet ska ha uppmärksammats av Länsstyrelsens ledning av en husmor på Länsresidenset. Det har också framkommit att i vart fall 3 personer inom Länsstyrelsens ledning, Johan Wendell, Benny Jönsson och Pernilla Sampson, känt till detta under en längre tid, som det har framkommit av tidiga uppgifter från Länsstyrelsen, redan från i vart fall våren 2015, men att de inte stängde av telefonen förrän den 1 september 2015 och inte krävde Stefan Carlsson på betalning för samtalen förrän efter den 22 juni 2016 (bilaga 4 printscreen tidningsartikel) och länk.

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/sexsamtalen-kanda-i-ett-ar/


Motivering

Jag anser att Stefan Carlsson brutit mot ovanstående lagrum genom att använda den till honom av Länsstyrelsen utgivna fasta telefonen med abonnemang på ett sätt som för Stefan Carlsson och alla andra måste vara självklart att han inte har befogenhet till. Av förarbetena avseende olovligt brukande framgår att en telefon är en sak som kan vara föremål för någon annans äganderätt. Att använda Länsstyrelsens fasta telefon till att ringa betaltjänster avseende sexsamtal är något som Carlsson måste ha känt till eller i vart fall förstått var utanför hans behörighet. Här torde Länsstyrelsen ha en policy för användande av myndighetens egendom, om inte annat så är detta något som för tjänstemän måste vara känt och självklart. Skada har uppkommit genom att Länsstyrelsen fått ta de kostnader för betaltjänsterna som uppkommit i vart fall fram tills dessa betalts av Stefan Carlsson själv, vilket dock sker först i juni 2016, ett år och mer efter dessa uppkommit. I vart fall har Länsstyrelsens orsakats en ränteförlust för de summor man har legat ute med. Av förarbetena framgår också att det räcker med en beaktansvärd fara för en slutlig förlust för den som drabbas av brottet. Varje gång som Stefan Carlsson ringt ett betalsamtal av denna typ måste anses utgöra ett brottstillfälle, varför antalet brottstillfällen torde utgöra ett mycket stort antal och pågått under en mycket lång tid, troligen under mer än 2 års tid. Varje tillfälle bör därför upptas som en brottsmisstanke.


Jag anser även att personalen på Länsstyrelsen, och då i vart fall Johan Wendell, som känt till detta under en längre tid och inte gjort något åt detta gjort sig skyldig till tjänstefel alternativt för brott mot lagen om offentlig anställning som inte kan anses som ringa, och/eller medhjälp till olovligt brukande och/eller skyddande av brottsling. Wendell har genom detta orsakat Länsstyrelsen skada som också förvärrats under tiden. Johan Wendell har en hög och ansvarsfull ställning inom Länsstyrelsen. Han har i sin egenskap som tjänsteman vid myndigheten uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller, och i vart fall, genom underlåtenhet åsidosatt vad som gäller för uppgiften. Avseende brott mot lagen om offentlig anställning så har han uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter i anställningen. Avseende medhjälp till olovligt brukande har Wendell, som haft möjlighet till detta, inte satt stopp för betalsamtalen, och efter att telefonen stängts av inte krävt Carlsson på betalning för samtalen vilket har förvärrat skadan för Länsstyrelsen. Avseende skyddande av brottsling har Wendell motverkat att brottet olovligt brukande, begånget av Stefan Carlsson uppdagats eller beivrats.Thoralf Alfsson 

Baggensgatan 12b

392 30 Kalmar

Mobil 072-5179099

Mejl thoralf.alfsson@telia.com 


 
ANNONS
 
Karlskronabloggen

Karlskronabloggen

27 juli 2016 17:07

Fantastiskt bra skriven polisanmälan Thoralf! Jag är grymt imponerad!

http://karlskronabloggen.se

Thoralf Alfsson

27 juli 2016 17:18

Jag har lite hjälp också ;-)

 
Ingen bild

Observer

27 juli 2016 17:16

Utmärkt!

 
Ingen bild

erik v

27 juli 2016 17:49

Imponerande arbete som förhoppningsvis ger utdelning!

 
Ingen bild

Hulda mk1

27 juli 2016 17:59

Suveränt !! Både du och den/de som hjälpt till har gjort ett bra jobb !!
För övrigt är det som vanligt i ankdammen Europa. Gårdagens mord av en präst, våldtäkten av en gammal kvinna på en kyrkogård är bara två händelser som det nya tragiska Europa har fört med sig..

 
Ingen bild

Hacke

27 juli 2016 18:02

Du är enorm Thoralf! Inte nog med att du gräver fram skiten, du ser till att den kommer bort också. Du är given för folkets Stora Journalistpris plus Stora saneringsmedaljen för samhällets befriande från ruttna politruker.

 
Ingen bild

Urban Jakobsson

27 juli 2016 18:20

Bra gjort,anmärkningsvärt hur de bara försöker låta det passera.

 
Ingen bild

SM811

27 juli 2016 18:33

Perfekt Thoralf. Har bara mina farhågor att de kommer undan.

 
Ingen bild

&&&

27 juli 2016 18:52

Fula fiskar ska få sina fiskar varma!
Underbart!

 
Ingen bild

X

27 juli 2016 18:57

Du är en hjälte, Thoralf :-)

 
Ingen bild

Thor

27 juli 2016 19:13

Bra gjort! Ynkligt att inte åklagarna själva tagit initiativ till en utredning, något de är skyldiga att göra när det så klart finns en misstanke om brott. Tjänstefel där också!

 
Ingen bild

Friholt

27 juli 2016 19:24

Thoralfs blogg är på många sätt fantastisk. Visst bloggar många otroligt engagerade människor på nätet. De förtjänar alla aktning. Men de nöjer sig ofta med att peka på problemen.
Men Thoralf tar tag i problemen i realtid och rätt upp och ner och inte sällan löper han hela linan ut. Antingen han nu, som här, vill lätta på skumrasket runt en landshövding eller får på käften när han går på krogen.
Han är envis, stridslysten och resultatinriktad och på plats i realtid i regionen. Sättet att arbeta och tänka kallas förmodligen för sisu i Finland.
Detta är minst sagt läsbart även för en 08- på Kungsholmen som har som största merit i sammanhanget att ha åkt genom Kalmar.

Thoralf Alfsson

27 juli 2016 20:33

Ingen dålig merit. Nästa gång får du även stanna en stund ;-)

 
Ingen bild

Lotta_1

27 juli 2016 20:12

Mycket bra jobbat Thoralf. Har annars väldigt svårt att tro att "tokigt" Malin Almqvist var helt ovetande om det hela.

Lägger in en länk till Granskning Sveriges mycket bra program från början av juli. Ämne: Islam. Mycket bra och väl värt att lyssna på.

https://youtu.be/EUozwwFhkGc

 
Ingen bild

calel

27 juli 2016 20:24

fantastisk bra Thoralf!
blir spännande att se hur politisk korrekt polisen är. och om nån åklagare vågar gå emot PK-maffian.

hade det varit en vanlig undersåte hade den personen fått sparken direkt, efter 1a faktura månad. men nu är det så många som fjäskat till sig fina tjänster på länsstyrelsen, så hövdingen själv ,och dess sfär av pk-troll, hade väl myglat sig kvar. Nu sitter de löst om lagen skall följas.

 
Ingen bild

KS

27 juli 2016 20:37

Tummen upp!

 
Ingen bild

Lotta_1

27 juli 2016 22:01

Tittar på Aktuellt vid kl 21. Man tar upp hur journalister har det i Turkiet. Journalister fängslas för sina åsikter osv. Om man tittar på det krasst är det precis vad som händer människor i Sverige som stödjer Sverigedemokraterna. Om man blir medlem i SD får man inte vara fackligt aktiv. Kommer det fram på ens jobb att man stödjer SD kan man förlora sitt jobb osv, osv. Slutordet från den inbjudne journalisten Jonatan Lundqvist, ordförande i journalister utan gränser är klockren när det gäller vad Sverigedemokraterna dess sympatisörer och andra regimkritiker får utstå: En demokrati kan inte fungera utan en fri debatt. Turkiet är inte längre en fungerande demokrati. Detsamma gäller enligt mig Sverige.

 
Ingen bild

Tony

28 juli 2016 08:05

Konstaterar att Kalmar bara har en Journalist, Thoralf,
och att Kvinnor på höga poster (Malin Almqvist)inte är
ett dugg bättre än män på motsvarande poster när det
handlar om att föra folket bakom ljuset!
Innehållsrik anmälan, men resultatet kommer väl i vanlig
ordning bli att "brott kan ej styrkas" när det handlar
om höjdare. Snart kommer Thoralf att bli erbjuden att bli
stjärnreporter på Barometern.Bra jobbat, hoppas att även
partiet SD lägger märke till ditt idoga arbete, och ser
vad dom missat på dessa år du varit utan Riksdagsplats?

 
Ingen bild

Eddykarlsson&hotmail.se

28 juli 2016 17:14

Utomordentligt bra Thoralf!!
Eddy (medlem i SD)

 
Ingen bild

Vindarnas ö

29 juli 2016 01:59

En eloge Thoralf för ett enastående bra jobb! Utmärkt att någon vågar ställa de rätta frågorna, utmana de s k maktens boningar och skaka av dammet på den till synes medeltida inrättningen Länsstyrelsen. Hur ska någon kunna ha en åstymmelse till förtroende för denna myndighet efter alla skandaler (på Länsstyrelsen i Kalmar).Vilka representanter för länet som verkligen lyckats skämma ut både Länsstyrelse och residensstad. De uttalanden som t f landshövding och ordinarie länsrådet Malin Almqvist gjort är helt makalösa.Så många högkvalificerade sökte tjänsten (som länsråd) för några år sedan. Ingen tror att länsrådet verkligen varit omedveten om de allvarliga problem som myndigheten tydligen dragits med under flera års tid.Däremot är det utom alla tvivel att man försöker mörka verkligheten och att man underlåtit att ta tag i problemen under flera år. Skandalerna sammanfaller med den nya sammanslagningen av dagens 21 län till storregioner. Det är bara att lämna över taktpinnen till någon som kan hålla i den. Växjö eller Linköping!

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - 1 januari 2019 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6
7
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
28
29
30
31
<<< Juli 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se