thoralf

Alla inlägg under februari 2015

Av Thoralf Alfsson - 27 februari 2015 23:35

I Syrien har vi IS som krossar antika statyer på ett museum i Mosul. Syftet skall vara att radera urbefolkningens identitet. I Kalmar har vi Socialdemokraterna som river 1800-tals hus på löpande band. Trots protester från Kalmar Läns museum. Har Socialdemokraterna samma syfte?


Idag revs det tredje 1800-tals huset på kort tid i Kalmar.


http://www.barometern.se/kalmar/nytt-rivningsbrak-mellan-museet-och-kommunen/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6071293

http://www.barometern.se/kalmar/rivning-av-kulturhus-uppror-lansmuseum/


Socialdemokraterna går till attack mot vårt kulturarv i Kalmar med stöd av länsstyrelsen och landshövding Stefan Carlsson. Kalmar läns museums protester nonchaleras fullständigt av majoriteten bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet.


Kommunalrådet Johan Persson är minst sagt maktfullkomlig!  


Länsarkitekten Margareta Gustafsson som varit kritisk mot vissa nya detaljplaner har fått sparken av landshövding Stefan Carlsson. I en intervju gjord av Ulf Carlsson säger han följande.


”Det handlar om kulturmiljö, miljö och länets utveckling. En avvägning måste göras av alltsammans. Vikten av bevarande skall ställas mot tillväxt. Det gäller att hamna rätt.”

 

Uppenbarligen har landshövdingen samma syn på vår kultur som IS i Syrien. Allt skall förstöras och jämnas med marken!

Av Thoralf Alfsson - 26 februari 2015 23:29

 

Solnedgång vid Mönsterås bruk.                                   Foto Thoralf Alfsson


Igår hörde jag en nyhet i lunchekot som borde fått betydligt större genomslag i media men har inte kunnat hittat den någonstans. Världen blir grönare! Öknar och halvöknar blir grönare och grönare. Orsaken tros bland annat vara den ökande koldioxidhalten i atmosfären och ökad nederbörd till följd av klimatförändringar. Det borde ju vara en väldigt positiv nyhet!


Givetvis får denna nyhet inget större utrymme i media där klimatalarmisterna istället endast letar efter "negativa" nyheter. I lunchekots sändning har journalisterna svårt att hitta de ”rätta” orden och därmed också att vara politiskt korrekta. De har minst sagt svårt att vara positiva över en grönare värld. Nu är detta ingen riktig nyhet utan resultaten från satellit mätningar har återkommit med jämna mellanrum de senaste åren.


Det som fick mig att reagera var det som sas allra sist i reportaget av journalisten.

 

”Det viktiga här är att man rapporterar om det som framstår som rätt och riktigt och korrekt. Och inte främst med tanke på hur folk och radiolyssnare reagerar.”

 

Man tror knappt sina öron när man hör det!


Jag trodde det var något som alltid gällde. Att rapportera det som är rätt, riktigt och korrekt!

Men visst ja! Jag glömde invandringen! Då är det andra "regler" som gäller! Inte det som är korrekt, utan det som är politiskt korrekt!


Länk till artikeln. Vill ni lyssna till samtalet som jag citerat ifrån måste ni leta upp torsdagens luncheko och ca 17 minuter in i sändningen.

Av Thoralf Alfsson - 26 februari 2015 19:04

Ibland blir jag fruktansvärt trött på naiva och okunniga personer som inte vet ett enda dugg om hur det fungerar i samhället.


Idag skrev Barometern om att antalet ensamkommande barn ökar dramatiskt i Kalmar och därmed också kostnaderna. Socialnämnden har budgeterat för 31 miljoner kronor under 2015 för ca 30 barn.


Nu är det förstås ingen kostnad för Kalmar kommuns skattebetalare enligt artikeln!!!!!


"Enligt socialförvaltningen så täcks kostnaden för ensamkommande barn helt av statsbidrag. Inga kommunala skattemedel skjuts alltså till för verksamheten. Förra året omsatte verksamheten drygt 22 miljoner kronor, i år är budgeten på 31 miljoner kronor."


Med andra ord anser uppenbarligen Barometern och journalisten att det är gratis för Kalmars skattebetalare. Statsbidragen regnar givetvis ner från ovan!


Inte undra på att man blir väldigt trött på dessa grävande journalister som aldrig ställer de sista, relevanta och avgörande frågorna!


Ibland funderar jag på om det inte vore bättre att intressera sig för mina hobbyintressen och låta Sverige sjunka ner i bottenträsket. Att enbart röra sig i naturen helt obekymrad av naiva politiker och  infantila och politiskt korrekta individerna som idag styr Sverige och media. Eller att låta Expo styra SD helt och hållet!


I djurvärlden är det hårt men rättvist! Har gjort en liten nyinvestering i kamerautrustning.


 

Av Thoralf Alfsson - 25 februari 2015 20:58

Jag blev nyligen beskylld av kommunalråden i Kalmar för att göra schablonberäkningar angående kostnaderna för invandringen. Men när inte kommunens tjänstemän får direktiv av kommunalråden att göra dessa beräkningar får man hitta andra alternativ.


Därför fortsätter jag på gårdagens blogginlägg angående kostnaderna inom grundskolan. I Kalmar kommun finns det idag ca 6 500 elever i grundskolan.


I januari 2015 fanns det 980 elever i grundskolan som är berättigade till modersmålsundervisning, vilket motsvarar ca 15 procent.


 


I diagrammet framgår det att utvecklingen varit dramatisk under det senaste decenniet. För ca 10 år sedan var antalet ca 250 elever med modersmålsundervisning. En ökning med ca 300 procent till närmare 1 000 elever sedan 2006.

I Kalmar ges undervisning i 22 olika språk och det mest vanliga är givetvis arabiska med närmare 200 elever. Jag har listat de tio största språken i modersmålsundervisningen.


 


Om man summerar de språk/barn som sannolikt har kommit genom invandring men inte inom EU eller arbetskraftsinvandring från andra "västländer" eller ”kärleksinvandring” från några länder i Asien, vilket är ganska vanligt. Om man undantar dessa så ligger antalet sannolikt mellan 650 – 700 elever som kommit genom andra typer av invandring.


För mig är väldigt anmärkningsvärt att man inte ser den obligatoriska skolan som en kostnad för dessa barn. Utan bara den modersmålsundervisning de har enligt lag.


Men om man ändå försöker göra en schablonberäkning så måste man använda någon siffra över vad en skolelev kostar inom Kalmar kommun. I Kalmar kommuns årsredovisning för 2013 finns en sammanställning och jämförelse över kostnaderna för elever i grundskolan. Då beräknades kostnaden till 89 327 kronor/år vilket var något högre än Kalmars jämförelsekommuner som låg på 87 057 kronor/år.


Om man vågar göra beräkningen 650 elever * 89 237 kronor = 58 004 050 kronor.


Sedan kan man ju också lägga till den kostnad som förvaltningen har för modersmålsundervisningen på 7,5 miljoner kronor.


Då skulle grundskolan för dessa elever kosta ca 65 miljoner kronor inom Kalmar kommun.


Men för att få med allting måste man även lägga till förskolan och gymnasieskolan där det sannolikt finns minst 200 -300 elever ytterligare med motsvarande bakgrund. Vilket i så fall innebär att kostnaden för skolan närmar ca 100 miljoner kronor/år.


Nu kommer säkert kommunalråden anklaga mig för ytterligare en schablonberäkning. Jag uppmanar dem att göra en egen beräkning. Kommunens förvaltningschef svarar mig på följande vis efter att jag presenterat min schablonberäkning. Beröringsskräcken är total för invandringens kostnader!


 


Vad anser mina läsare? Är det en kostnad som skall inkluderas i invandringens kostnader?

Av Thoralf Alfsson - 25 februari 2015 17:32

Beatrice Ask vägrar till slut svara på frågor om kostnader för invandringen. För övrigt tror hon bara!


Tänk om vi någon gång fick en regering som vågade räkna på de faktiska kostnaderna för invandringen och nedmonteringen av det svenska välfärdssystemet!Av Thoralf Alfsson - 24 februari 2015 22:41

Debatten om vad invandringen kostar pågår ständigt. Oavsett om det är i riksdagen, landstingsnivå eller på den kommunala nivån som är politiker oense över vad som skall räknas som en kostnad. Ett antal politisk korrekta personer tar stöd av oseriösa beräkningar av invandringens kostnader och raljerar över kostnaderna.


De akademiker och nationalekonomer som gör seriösa försök att få fram de verkliga kostnaderna negligeras eller till och med förlöjligas av journalister och politiska motståndare. Dessa beräknar lyfts dessutom aldrig fram i media och granskas på ett seriöst och ansvarsfullt sätt.


Jag tänkte nu vissa på ett litet exempel från Kalmar kommun. Ett exempel som jag är övertygad om att det behandlas på samma sätt i alla de övriga 289 kommunerna i Sverige.


Det gäller asylsökande ensamkommande barn, asylsökandes barn och anhöriginvandring av barn. Barn som är i skolåldern. Notera att nedanstående frågeställning inte gäller de som befinner sig i asylprocessen, utan det gäller de som fått uppehållstillstånd och placerats i en kommun eller kommer som anhöriginvandrare.


Skall dessa barn och deras skolgång betraktas som en invandringskostnad för skolan när de fått uppehållstillstånd?

 

I Kalmar får dessa barn gå i en förberedande klass under två månader innan de placeras i en vanlig klass. Under dessa två månader betraktas de som en kostnad för invandringen inom Barn- o Ungdomsförvaltningen. Men någon ersättning utgår inte från Migrationsverket enligt förvaltningschefen.


När de sedan kommer till en vanlig klass ses de inte längre som en kostnad för invandringen! Utom i ett avseende. Modersmålsundervisning! Dessa barn har rätt till modersmålsundervisning och detta räknar Barn- o Ungdomsförvaltningen som en extra kostnad för invandringen. Men alltså inte den normala skolgången. Modersmålsundervisningen ersätts inte heller från Migrationsverket.


Jag gissar att de flesta kommuner räknar på samma sätt. Följden blir att när man frågar efter invandringens kostnader till Barn- o Ungdomsförvaltningen blir den väldigt låg. I Kalmar hamnar den på ca 7,6 miljoner kronor per år.


 


Men är detta verkligen rätt sätt att räkna kostnaden för invandringen när det gäller skolan?


Vad anser mina läsare?


Mitt eget svar kommer i nästa blogginlägg.

Av Thoralf Alfsson - 24 februari 2015 11:17

Vid måndagens kommunfullmäktige blev det mest debatt om en ny översiktsplan för Södra staden och en interpellation angående uppdatering av kommunens vindkraftsplan. Båda frågorna har faktiskt en gemensam nämnare som kom upp under debatten, nämligen klimatförändringarna. Eller rättare sagt det framtida klimatförändringarna, de förändringar som varit kan nog mer betecknas som väderförändringar.


När det gäller Södra staden som ligger kustnära vid Rinkabyholm handlar det om havsnivåhöjningar. Enligt översiktsplanen måste all bebyggelse ligga 2,5 m över dagens havsnivå men Miljöpartiet förordade 3 m.


Jag lyfte då det faktum att vi inte under flera hundra år, kanske tusen år haft någon havsnivåhöjning i Kalmarsund.


Faktum är att den relativa landhöjningen i regionen är 0,12cm/år enligt SMHI (2012). Med relativ landhöjning menas den absoluta landhöjningen minus den vattenståndshöjning som sker.

 

I praktiken innebär det att vi har en sjunkande havsnivå i Kalmarsund med ca 1,2 cm på 10 år.

 

Om vi därtill också konstaterar att den havsnivåhöjning som sker i de stora haven inte har accelererat under de senaste 20 åren inser nog var och en att det kommer dröja många år innan vi får se någon havsnivåhöjning i Kalmarsund. Det är dock beklämmande att vi har klimatalarmister som sprider rena spekulationer och osanningar som grundar sig på mycket osäkra och diskutabla klimatmoduleringar från framförallt IPCC.


I dagens Barometern publiceras vårt genmäle på kommunalrådens svar på vår debattartikel. Jag länkar till vårt genmäle som Barometern gett en bra rubrik. ”Ge oss ett mångkulturellt bokslut”Länsstyrelsen Kalmar län och länsarkitekten Margareta Gustafsson har kommit överens om att gå skilda vägar, meddelar länsstyrelsen i ett pressmeddelande.”

 

Barometern skriver idag att länsarkitekten Margareta Gustafsson lämnar länsstyrelsen. Ännu en högt uppsatt tjänsteman som lämnar länsstyrelsen efter att landshövding Stefan Carlsson tog över chefskapet. Det är ganska många nu. Är det tjänstemännen eller landshövdingen det beror på?

Av Thoralf Alfsson - 23 februari 2015 19:24

I torsdags kunde vi se Sara Skyttedal i SVT Debatt. Jag ställde då frågan varför är hon inte medlem i SD. Idag lyssnade jag på henne i Studio Ett där hon bokstavligen körde över programledarna och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke angående IS/ISIS. Hon skulle vara en alldeles utmärkt företrädare för SD i dessa frågor.


Jag såg någon rubrik på nätet för någon eller några dagar sedan i DN där rubriken var ”KD har blivit SD light”.


Detta är faktiskt lite oroande men media gillar givetvis detta. Det är ingen tillfällighet att Sara Skyttedal ges utrymme i media och framförallt i vänsterstyrda public service. Förhoppningen är givetvis att KD skall locka väljare från SD. Jag har även noterat att det blivit väldigt glest med SD-företrädare i public service programmen den senaste tiden. Det tror jag är en medveten strategi från public service nu när Allianspartierna börjat röra på sig i integrations och migrationsfrågorna. Ingen från SD har fått kommentera eller debattera när det gäller terrordåden i Paris eller Köpenhamn, det skulle utan tvekan gynnat SD. Rollen som kritisk mot islam och islamism har andra partier fått ta över.


Men samtidigt måste jag säga att SD har varit väldigt passiva under 2015, trots terrorattacken i Paris och i Köpenhamn. Terrorattacken i Paris kommenterade partiet i ett kort pressmeddelande men när det drabbade vårt grannland Danmark blev det inget pressmeddelande. Det finns i varje fall inget på partiets hemsida.


Det finns däremot pressmeddelande om KD:s och FP:s utspel när det gäller integrations och migrationspolitiken.


Samtidigt kan det inte ha undgått någon vilka fruktansvärda illdåd som ISIS utför i islams namn i framförallt Syrien men nu även i Libyen med avrättningar genom halshuggningar och till och med att bränna ihjäl fångar.


Tyvärr har SD valt att inte kommentera och fördöma dessa terrordåd. Även om de flesta känner till var SD står i dessa frågor så saknar jag att våra talespersoner i dessa frågor upprepar var vi står.

Vad vi tidigare har motionerat om riksdagen, vilka interpellationer vi drivit i riksdagen för att påvisa att vi förstod för flera år sedan vad som var på väg att hända, när alla andra partier var lycksaliga över den arabiska våren.


Då varnade SD för vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå när maktstrukturerna föll samman i Mena-länderna. Det är flera år sedan Kent Ekeroth debatterade jihadister med justitieminster Beatrice Ask i riksdagen.Detta borde lyftas fram av partiet! Och inte minst de svar SD fått från 7-klövern i riksdagen vid diverse debatter.


Jag tycker det är dags att Sverigedemokraternas talespersoner i dessa frågor tar tillbaka initiativet från KD och Sara Skyttedal.


Låt gärna KD vara SD light men SD skall stå för de riktigt skarpa förslagen och retoriken!


UPPDATERING!!


Dansk Folkepartis partiledare skickade under måndagen ut nedanstående veckobrev där man slår fast vissa grundläggande åtgärder. SD bör titta lite på hur DF agerar i Danmark. Jag lägger in hela veckobrevet här nedan.


Kristian Thulesen Dahls Ugebrev

- mandag den 23. februar 2015

Danmark må sikres bedre!


Det er nu godt en uge siden, at Danmark blev ramt af et terrorangreb rettet mod et privat debatarrangement om ytringsfrihed i Krudttønden og derpå en jødisk konfirmationsfest ved synagogen i Krystalgade. Som dagene går, får vi stadig flere detaljer om de uhyrligheder, vi alle var vidne til.

 

Eksempelvis at gerningsmanden var kendt af Politiets Efterretningstjeneste. Han var tilknyttet bandegrupperingen Brothas og på hans tidligere uddannelsesinstitution var hans antijødiske synspunkter velkendte. Der spekuleres desuden i, om han blev motiveret til at begå terrorangrebene under sit fængselsophold og om han blev radikaliseret under udlandsophold.

 

Den seneste uge har mange med muslimsk baggrund taget klar afstand til terrorangrebene og bedyret, at terror intet har med islam at gøre. Det glæder mig og sikkert også mange andre danskere. Det havde jeg nu også forventet, at de ville gøre.

 

For diskussionen om en sammenhæng mellem terrorisme og islam kræver især, at folk med muslimsk baggrund tager affære. Kræver et opgør indenfor islam som sikrer, at det bliver vanskeligere for fundamentalister at rekruttere til terrorisme m.v Bernard Haykel, ekspert i Islamisk Stats teologi citeres i dag i Kristeligt Dagblad for: "De, der hævder, at IS intet har at gøre med islam, eller at dens tilhængere ikke er muslimer, benægter ganske enkelt kendsgerningerne. IS´ ledere baserer deres intellektuelle og teologiske lære på autentiske islamiske tekster og lærde. Det er farligt at lade, som om de ikke er en rigtig religiøs gruppe. Man er nødt til at vedkende sig, hvem de er, for man kan ikke besejre en fjende, hvis identitet og eksistens man benægter,"

 

Så lige så naturligt det er at konkludere, at man naturligvis ikke er kriminel, fordi man er muslim - lige så naturligt er det at konstatere, at det er meget svært her i 2015 at finde en anden religion, der i den grad bliver brugt som afsæt til undertrykkelse og barbari. Noget af det mest bestialske finder man i Islamisk Stat.

 

Det bliver vi nødt til at tage til efterretning. Det er ikke gale buddhister, jøder eller katolikker, der begår terrorangreb i Vesten og i Mellemøsten. Det er gale islamister. Fundamentalister der påstår, de gør det i islams navn.

 

Regeringen fremlagde onsdag 12 forslag til tiltag. En lidt blandet stak initiativer. Tiltagene har været i støbeskeen siden terrorangrebene i Paris rettet mod magasinet Charlie Hebdo, et jødisk supermarked og politiet. Forslagene adresserer således ikke den umiddelbare lære af terrorangrebet i Danmark f.eks at politiet manglede skydetræning og moderne og virksomme våben, og at Politiets Efterretningstjeneste ikke vidste, at gerningsmanden blev løsladt, selvom Kriminalforsorgen ellers havde peget på, at vedkommende havde stærkt islamistiske og fundamentalistiske sympatier.

 

Det turde være indlysende, at politiet naturligvis skal være bevæbnet tidssvarende og have skydefærdigheder, der er nødvendige for at kunne løse opgaven. Vi må også sikre en bedre kommunikation mellem Politiets Efterretningstjeneste, politiet og Kriminalforsorgen, så vi sikrer os, at der er bedre styr på, hvad der foregår i de fundamentalistiske miljøer i Danmark.

 

Selvom der i regeringens forslag bestemt er udmærkede ting, så vil jeg stille et stort spørgsmålstegn ved, om de er tilstrækkelige til at imødegå den trussel, vi står over for. Der er meget få nye penge til politiet i regeringens forslag – og spørgsmålet er jo, om man kan komme udenom flere ressourcer til overvågning, beredskab og flere betjente. Jeg tror det ikke. Og udover spørgsmålet om flere økonomiske ressourcer vil jeg her pege på syv forhold, som Folketinget passende kunne tage med i sikringen af Danmark og danskerne:

 

1. Det er ikke mange uger siden, at regeringen afviste at forbyde Grimhøjmoskéen i Århus, selvom en betragtelig del af de personer, der er rejst til Syrien for at kæmpe sammen med Islamisk Stat, har haft deres gang i netop den moské. Folketinget har også ved flere lejligheder afvist at forbyde Hizb ut-Tahrir, der i den forgangne uge meddelte, at bevægelsen ikke vil tage afstand fra terrorangrebene i forrige weekend.

 

Hvis vi vil forhindre unge mennesker i at blive grebet ind af fundamentalismens kløer, så bliver vi nødt til at være konsekvente overfor f.eks Grimhøjmoskéen og Hizb ut-Tahrir, når der derfra udtrykkes sympati for ekstremismen.

 

2. Udlændinge, der udgør en risiko for det danske samfund, bør i virkeligheden slet ikke være i Danmark. Udlændinge, der kommer hertil og skal igennem et integrationsforløb, underskriver i dag en integrationserklæring, hvor de bl.a erklærer, at de vil respektere demokratiet og frihedsrettighederne. Men i dag har det ingen konsekvens, hvis man bryder den erklæring. Det må laves om, så udlændinge, der eksempelvis viser sig at have ekstreme islamistiske synspunkter ikke længere kan være her.

 

3. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen. I dag kan man rejse ind og ud af Danmark uden at blive kontrolleret. Vi har set, hvordan kriminelle benytter sig heraf – endda kriminelle, som er blevet udvist af Danmark. Vi har også set, hvordan ekstremistiske muslimer, f.eks Anjem Choudary, lederen af den forbudte britiske bevægelse Sharia4UK, er rejst til Danmark for at sprede deres had. Det må standses.

 

4. Der har været spekuleret i, om gerningsmanden til terrorangrebet den 14. og 15. februar er blevet radikaliseret i fængslet. Det ved vi ikke. Men der er ingen tvivl om, at det indebærer en risiko at have personer som eksempelvis Sam Mansour, der har forbindelser til al-Qaeda siddende i danske fængsler. Derfor bør islamister, der vurderes at ville forsøge at finde følgere til deres fundamentalistiske budskaber, isoleres i danske fængsler. De skal ikke kunne påvirke andre.

 

5. Vi må tilbyde en gedigen og troværdig beskyttelse af vore jødiske medborgere og deres institutioner - Carolineskolen og Synagogen. Det er steder, hvor vores medborgere med jødisk baggrund skal kunne færdes trygt. Vanvittigt at tænke sig, at en jødisk skole kan være et mål for terrorisme. Men vi har set det i Toulouse i Frankrig, hvor tre elever og en lærer blev dræbt foran en jødisk skole i 2012 og vi må tage vores forholdsregler her i Danmark.

 

6. Det vurderes, at omtrent 150 herboende er rejst til Syrien for at kæmpe i krigen der – en betragtelig del af disse sammen med Islamisk Stat. De udgør en stor risiko for det danske samfund, når de vender tilbage. I Belgien gik en hjemvendt Syriens-farer amok og skød omkring sig på det jødiske museum i Bruxelles. I Canada angreb en mand, der havde fået frataget sit pas, fordi vedkommende var under mistanke for at ville rejse til netop Syrien, det canadiske parlament. Det er sådanne nedslående erfaringer, der gør, at vi må være langt mere konsekvente i forhold til folk, der vil rejse eller er udrejst for at kæmpe imod danske interesser.

 

7. Vi bliver også nødt til at have en debat om de internationale konventioner. Politiken skrev i sidste uge, hvordan syv terrordømte udlændinge stadig befinder sig i Danmark, fordi de ikke har kunnet udvises på grund af internationale konventioner. Uacceptabelt! Det er svært at finde begrundelsen for, at udlændinge, der er dømt for at have overtrådt terrorparagraffen, skulle have lov til at forblive i Danmark. Deres gerninger har fortalt os alt om, hvad de mener om vores måde at indrette vort samfund på. Og så skal internationale konventioner ikke bruges til at give udlændinge, som vurderes at være til fare for Danmark, statsborgerskab. Det burde sige sig selv, men alligevel sker det i dag…..

 

Ovenstående 7 punkter er selvsagt ikke en udtømmende liste over, hvad der bør gøres. Grundlæggende handler det nemlig også om, hvorvidt vi sikrer en indvandringspolitik, der gør det muligt at integrere dem, der kommer. Men det punkt har jo desværre ingen gang på jord med den nuværende regering. Omvendt haster det med handling. Derfor går vi til regeringen med ovenstående punkter og håber på lydhørhed. Det er selvsagt umuligt at udstede en garanti for, at terrorisme ikke kan slå ned igen i Danmark. Men vi kan gøre mere, end hvad vi gør i dag for at undgå det. Meget mere. Og det er på høje tid. Danmark og danskerne må sikres bedre!

Med venlig hilsen

 

Kristian Thulesen Dahl
Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28
<<< Februari 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards