thoralf

Alla inlägg under juli 2012

Av Thoralf Alfsson - 31 juli 2012 13:45

 


Anders Blank har nu äntligen tagit upp rättsövergreppet på Thomas Kazantzidis, ägare till Bistro Bar. I en artikel i gårdagens Barometer har han kommit till samma slutsatser som jag i mitt blogginlägg efter att han läst samma handlingar. Att förseelser bedöms på olika sätt! Men han missar att det är den rödgröna majoriteten i socialnämnden som gör det. En nog så viktig synpunkt då alliansens politiker röstade för en varning!


Dagens artikel som jag hoppas kommer på nätet, vilket den brukar göra om den publiceras på sidan 3 i pappersupplagan av Barometern, men tydligen inte idag. Det gör man i varje fall varje gång jag eller min blogg figurerar som första nyhet på sidan 3   


I artikeln tas fallet upp med den 16-åringen som släpptes in på Palace och serverades alkohol och blev full och sedan antastade två kvinnor, vilket han sedan dömdes för sexuellt ofredande vid Kalmar tingsrätt.


Som jag skrev i mitt blogginlägg har detta ärende hemligstämplats av socialnämnden i Kalmar men nu erkänner alkoholhandläggare Anna Mokvist att man begått ett fel som hemligstämplat denna anmälan. Hon säger att hemligstämplingen skett av misstag, en minst sagt skrattretande undanflykt.


Det mest anmärkningsvärda är trots allt att inget tillsynsärende mot Palace upprättats. Detta tyder på att hemligstämplingen inte var ett misstag utan helt enkelt ett sätt att slippa upprätta ett tillsynsärende mot Palace som ovillkorligen skulle leda till ett indraget serveringstillstånd med tanke på tidigare varningar.


Det mest skrattretande och hårresande står dock socialnämndens ordförande, Roger Holmberg för då han säger följande enligt artikeln i Barometern.


 


Håller man sig alltid till sanningen så behöver man inte vara orolig men nu börjar Roger Holmberg att alltmer snärja in sig i sina egna ”sanningar”.


För min egen del börjar jag samtidigt tycka att det börjar bli både ”roligt” och intressant då man i hela artikeln undviker att nämna att det rör sig om ett så kallat ensamkommande barn på ”16 år” som släpptes in på Palace.


Att Roger Holmberg nu påstår att det kan röra sig om falsk legitimation gör det hela väldigt spännande.


Menar Roger Holmberg att Migrationsverkets uppgifter eller pojkens egna åldersuppgifter är falska?


Eller vad menar Roger Holmberg?


Roger Holmberg är mycket väl insatt i detta ärende trots att han låtsas var okunnig. Det är bara att läsa följande artikel Östran från mars. Läs hela artikeln.


 


Det är både skrattretande och hårresande när man både som politiker men även som journalist försöker dölja detaljerna bakom 16-åringen. Jag gissar att 16-åringen är betydligt äldre än 16 år, han kan mycket väl vara 20+ och då är det helt förståeligt att vakterna på Palace släppte in honom utan att kolla någon legitimation.


Så i detta fall kan samhället ha lurat sig själva vilket i slutändan kan leda till att en stor nöjeskrog får ett indraget serveringstillstånd. Helt enkelt på felaktiga grunder men ändå rätt och riktigt!


Med den åldersbestämning på ensamkommande barn som Sverigedemokraterna föreslår i riksdagen kanske detta inte hade varit något ärende för socialnämnden utan det hade varit utagerat efter Kalmar tingsrätts dom om böter.


Min personliga uppfattning är att Roger Holmberg har förbrukat sitt förtroende som socialnämndens ordförande och bör omgående lämna sin plats till förfogande.


Dessutom anser jag att socialnämnden skall återkalla sitt beslut om indraget serveringstillstånd för Bistro Bar omgående.


Därefter skall man göra en stor utredning över hur man behandlar tillsynsärenden inom förvaltningen och socialnämnden och upprätta säkrare rutiner och riktlinjer för hanteringen.


PS


Det skulle vara intressant att få ett foto på denne 16-åring. Är det någon av läsarna som kan bistå med det? Mejla mig det i så fall.

Av Thoralf Alfsson - 30 juli 2012 23:29

I mars kom Riksrevisionen med en rapport med rubriken ”Svensk klimatforskning”. Jag har läst rapporten och är helt förbluffad över att den inte fick större uppmärksamhet i media. Enligt min mening är det en svidande kritik mot framförallt regeringen men även mot riksdagen.

Sveriges Radio och Dagens Nyheter gav den ett visst utrymme men jag upplever det som de som skrivit artikeln inte läst hela rapporten. Men å andra sidan så följer detta samma mönster som allt annat i media. Rapporten följer inte mainstream-uppfattningen och då vill man inte ge den någon uppmärksamhet. Det skulle i så fall kunna ge helt andra effekter och att svenska folket börjar ifrågasätta hur klimatforskningen bedrivs.


I artiklarna säger man att ca 2 miljarder satsas på vad som kallas klimatforskning men läser man rapporten så är den verkliga summan ca 3,6 miljarder kronor under 2010.


”Om även medel från EU, kommuner och landsting samt privata aktörer räknas in uppgick forskningsmedlen till minst 3,6 miljarder kronor år 2010, enligt Riksrevisionens kartläggning.”


Det första problemet som Riksrevisionen stötte på var att regeringen eller myndigheter inte har någon definition på klimatforskning   


När man jämför med våra nordiska grannländer så får man lite perspektiv på hur mycket som satsas på klimatforskning. Enligt rapporteringen till FN satsade Sverige ca 1200 miljoner på klimatforskning år 2008. Motsvarande siffra för Norge var 330 miljoner norska kronor och för Danmark ca 320 miljoner danska kronor.


Under kapitel 4 presenteras resultatet av klimatforskningen i Sverige. Här skulle jag egentligen vilja citera hela kapitlet men det blir lite väl lång då så jag nöjer mig med att citera ett antal underrubrikerna så förstår säkert mina läsare vad jag syftar på med svidande kritik.


”4.1 Oklart vilka resultat klimatforskningen ska bidra med”


”4.1.2 Ingen samlad strategi för klimatforskningen”


”4.2 Ingen redovisning av svensk klimatforsknings resultat”


”4.2.2 Regeringen har inte kännedom om klimatforskningens resultat”


”4.2.3 Ingen samlad uppföljning av strategisk satsning på klimat”


”4.2.4 Ofullständig bild av energiforskningens resultat”


”4.2.5 Få analyser om forskningens bidrag till klimat- och energimålen”


”4.2.5 Klimatforskningens bidrag till kunskap och kompetens är oklar”


Jag tolkar detta som att vi finansierar en forskning med offentliga medel på minst 3,6 miljarder kronor under 2010, med bristfällig styrning och dålig resultatuppföljning. Jag är övertygad om att man både i Danmark och Norge har betydligt bättre koll på och hur man fördelar dessa forskningspengar.


Det Sverige tycks vara väldigt bra på är uppenbarligen att producera artiklar men hur substansen är i dessa har inte Riksrevisionen bedömt, utan endast antalet.


    


Sverige är världsbäst på att producera artiklar när det gäller växthusgaser. Man måste ställa sig frågan om det är en hysteri som råder i Norden på detta område. Med tanke på mitt förra blogginlägg så borde man inom regeringen fundera på att använda några miljoner av alla dessa ”forskningsmiljoner” för att informera svenska folket om lite fakta. Att forskarvärlden skulle göra detta är nog för mycket att hoppas på. Ingen vill ju såga av den gren man sitter på.


Man kan ju dock hoppas att alla dessa miljarder kronor skapar en hel del innovationer som i sin tur ger sysselsättning åt många människor men även här blir man väldigt förvånad när man läser rapporten. I kapitel 6 avhandlas hur klimatforskningen ger en kommersialisering men tyvärr är inte resultaten goda. De exempel som tas upp visar att många av de innovationer som svensk forskning ger hamnar utomlands i t.ex Tyskland och Spanien, knappast något som kommer den svenska arbetaren och skattebetalaren till del.


Egentligen är det en skrämmande läsning när man ser hur 3600 miljoner kronor ges i bidrag till olika forskningsprojekt men att uppföljningen är minimal. Handlar det bara om kvantitet och inte kvalitet från regeringens sida när forskningsmedlen fördelas?


Jag gissar att det i denna soppa finns en mängd klimatalarmister som är livrädda för att staten, landstingen och kommunerna skall börja syna till vem och till vad dessa bidrag betalas ut. Jag gissar att många har med ord som växthusgaser, koldioxid, klimatförändringar och liknande i sina ansökningar när de äskar anslag för sina ”forskningsprojekt”. Det räcker nog också många gånger när den stora penningbörsen öppnas och anslagen fördelas.


PS

Detta var mitt sista inlägg om klimatet för den här gången imorgon blir det något helt annat! 


Läs även The Climate Scam inlägg angående rapporten.

Av Thoralf Alfsson - 29 juli 2012 12:15

Under Almedalsveckan presenterades en undersökning om svenskarnas kunskaper och attityder om klimatfrågor. Jag ser även denna undersökning som ett betyg på myndigheter och medias kvalitet på att förmedla fakta och därmed också kunskap till den svenska befolkningen.


Enligt undersökningen har ca 80 procent av de svarande anser att rapporteringen om klimatfrågor är neutral. En anmärkningsvärt hög siffra enligt min uppfattning och som i mångt och mycket tyder på en godtrogen uppfattning om media.


Att okunskapen är enorm kommer utan tvekan fram när man synar hur man svarat på enkätens frågor.  Här kommer några exempel från enkäten som rör rena faktafrågor.


Hur stor andel av Sveriges elproduktion tror du är fri från koldioxidutsläpp?

18 procent tror att mindre än 10 procent är koldioxidfri

33 procent tror att mellan 11 och 25 procent är koldioxidfri

23 procent tror att mellan 26 och 50 procent är koldioxidfri

10 procent tror att mellan 51 och 75 procent är koldioxidfri

6 procent tror att mellan 76 och 89 procent är koldioxidfri

3 procent tror att mer än 90 procent är koldioxidfri

 

Enligt Energimyndigheten är mellan 94-96 procent av Sveriges elproduktion koldioxidfri!


Endast 3 procent svarade rätt på frågan.

 

Det innebär att de mest elementära kunskaperna om elproduktion, kärnkraft och vattenkraft saknas hos det svenska folket. Vattenkraften står för ca 45 procent och kärnkraften för ca 40 procent av vår elproduktion. Inte undra på att så många anser att vi måste ha mer vindkraft oavsett samhällskostnad.


Tror du att koldioxidutsläppen i Sverige har ökat eller minskat per person sedan 1980?

 

76 procent tror att koldioxidutsläppen ökat

23 procent tror att koldioxidutsläppen minskat

 

På denna fråga svarar alltså tre av fyra fel. Koldioxidutsläppen har minskat både totalt och per capita.


Hur mycket tror du att jordens temperatur har ökat sedan början av 1900-talet?

 

16 procent tror på mindre än 1 grad Celsius

65 procent tror på mellan 1 och 2 grader Celsius

18 procent tror på mer än 2 grader Celsius

 

Även på denna fråga är okunskapen väldigt stor. Jordens temperatur har ökat med ca 0,7 grader Celsius sedan början av 1900-talet men sedan 1998 har ingen temperaturökning skett.


Vilken av följande växthusgaser tror du har störst inverkan på jordens temperatur?

 

62 procent svarade CO2 koldioxid

15 procent svarade O3 Ozon

14 procent svarade CH4 Metan

5 procent svarade vet ej

3 procent svarade H2O Vattenånga

På denna fråga kan man verkligen se hur media har fört befolkningen fullständigt bakom ljuset med sin chockrubriker om koldioxid. Rätt svar är givetvis vattenånga och detta visste endast 3 av 100 tillfrågade. En minst sagt skrämmande okunskap!


Hur stor andel av Grönlands glaciärer tror du har försvunnit under de senaste 30 åren?

 

3 procent svarade mindre än 1 procent

15 procent svarade mellan 1 och 5 procent 

30 procent svarade mellan 6 och 10 procent 

24 procent svarade mellan 11 och 19 procent 

26 procent svarade mer än 20 procent

 

Rätt svar är mindre än 1 procent.


Även på denna fråga är okunskapen nästan total.


På några av de viktigaste faktafrågorna är 97 procent av de svarande mer eller mindre helt okunniga. Inte undra på att Miljöpartiet lyckats mobilisera så många väljare men med tanke på att 41 procent av Sveriges journalister säger sig rösta på Miljöpartiet skall man väl inte vara förvånad över den okunskap som råder. Dessutom lär det inte finnas något intresse hos dessa journalister om att ge läsarna riktiga fakta!  


Att media har en överlägsen roll i att informera sina läsare om fakta är för mig självklart men med sådana personer som Jan Helin och Thomas Matsson på Aftonbladet och Expressen kan väl okunskapen i befolkningen bara öka istället för minska när sensationsjournalistiken härjar helt fritt.


Men än värre är att vår statligt finansierade public service kanaler som SVT och SR heller inte är särskilt vassa på att ge sina tittare och lyssnare grundläggande fakta.Av Thoralf Alfsson - 29 juli 2012 00:27

Det tycks vara allmänt vedertaget att man så fort något ovanligt ”fenomen” inträffat som kan ha det minsta samband med klimatet så tar media chansen att nämna den så kallade globala uppvärmningen. Oavsett om det finns något som helst bevis eller fakta.


Tigermyggan på Öland är en sådan händelse. En forskare tror sig ha sett en tigermygga på Öland för några veckor sedan men hon tänkte inte på att fånga den. Tigermyggan kommer ursprungligen från Indien men att den nu skulle ha lyckats komma till Öland tas nu som intäckt/bevis för den så kallade globala uppvärmning enligt forskaren och media är inte sena att hänga på.


Ett annat exempel är att det under några dagar i juli smälte lite mer is än det brukar på Grönland fick en hel rad klimatalarmister att rusa till köttgrytorna och koka soppa på en spik. En av dessa var grön ungdoms språkrör Björn Lindgren som fick utrymme i SvD.


När ett isberg lossnar från Grönland får det stora rubriker i media, se t.ex TV4 morgonsoffa eller den  direkt lögnaktiga texten på DN:s vädersajt den 27 juli.


Under en längre period har det varit väldigt varmt på Grönland. Detta har lett till att stora delar av Grönlands glaciärer har smält.


Läs blogginlägg på The Climate Scam för att nyansera lite.


Givetvis får dessa rubriker, artiklar, ledarsidor och TV-inslag människor att bli rädda.


När man sedan också kopplar t.ex de kraftiga regnen över Småland för några veckor sedan till klimatförändringar utan någon som helst vetenskaplig grund lurar man på svenska folket rena lögner som grundar sig på okunskap.


Jag har inte hittat en enda artikel om t.ex issmältningen på Grönland som presenterar rena fakta om hur stor issmältningen varit historiskt på Grönland. Men då skulle ju hela sensationen "flyta bort".


Jag har inte sett Expressens och Aftonbladets löpsedlar men jag kan tänka mig något i stil på ”Chocksmältning på Grönland”.


Det är ju ovanligt mycket chocker och extremhändelser numera.


Jag anser att det är på tiden att media börjar producera fakta för det svenska folket! Istället för att springa klimatalarmisternas ärende. Men så länge svensk media styrs av 40 procent miljöpartister och sensationsjournalistik kommer ingen förändring ske utan det svenska folket kommer att föras än mer bakom ljuset av den politiskt korrekta mediakåren.


När det däremot inträffar väderfenomen som motsäger den så kallade globala uppvärmning är det totalt tyst inom mediakåren, Inga experter kallas in till TV-sofforna och får ”förklara” orsakerna till det inträffade. Att Australien och Nya Zealand haft den kallaste sommaren på många decennier har jag inte kunnat läsa i media. (Källa UD).


Att årets renkalvar fryser ihjäl på grund av en sen vår och kall sommar ger inga större rubriker i svensk media, även om DN lyckats få med en artikel.


– Snön försvinner inte i sommar, om det inte blir rekordvarmt i augusti, säger samebyns ordförande Tomas Nejne till Västerbottens-Kuriren.


Ett totalt motsatt förhållande mot vad klimatalarmisterna önskar sig. Undrar vad grön ungdom och Björn Lindgren har att säga om detta. Men eftersom det inte stämmer inte i hypotesen så väljer man givetvis bort denna "renkalvschock" ;-)

Precis som IPCC tycks ha gjort med sitt urval om man skall tro vissa källor.


Svenska folkets okunskap är i mitt tycke ett stort bekymmer inte bara när det gäller massinvandringen utan även när det gäller den så kallade globala uppvärmningen men det återkommer jag till i nästa blogginlägg.


Av Thoralf Alfsson - 27 juli 2012 20:35

KD-prästen Aleksander Radler tvingas nu lämna sitt förtroende uppdrag i kommunfullmäktige i Skellefteå. Nu återstår frågan om han kommer att få behålla titeln som gästprofessor vid Umeå universitet.


Jag har läst Birgitta Almgrens kapitel om Aleksander Radler ännu en gång och det finns flera intressanta detaljer som skulle vara mycket roligt att få kännedom om. T.ex vilken professor som så varmt rekommenderade Aleksander Radler under 1970-talet inom den svenska universitetsvärlden. Professor X blev under 70-talet hedersdoktor vid ett universitet i DDR. En utnämning som DDR-regimen tilldelade positivt inställda nyckelpersoner som förväntades göra insatser för DDR.


Jag vill veta vem denna professor X var?


Läs artikel i DN.


Det märkliga är att Säpo haft ögonen på Aleksander Radler ända sedan han kom till Sverige 1968 men inte lyckats med att avslöja honom som spion, enligt Birgitta Almgren. Säpo:s bedömning 2001 var enligt följande.


”Samtal har hållits, ingen anledning att vidta ytterligare åtgärder, undertecknat kriminalinspektör B, 2001-01-15. Säpo gick inte vidare med fallet Thomas.”

I Kalmar har vi vårt eget ”MP-gate” inom Miljöpartiet. Den tuffe prästen Jonas Löhnn har blivit utmanövrerad av de listiga kvinnorna Anna Thore och Jessica Rydell. I den medlemsomröstning som gjordes i måndags fick Jonas Löhnn inte längre förtroende som ersättare i kommunstyrelsen.


Omröstningen slutade 33-29.


Enligt rykten sägs det att kvinnorna rekryterat nya medlemmar som skulle rösta bort Jonas Löhnn. Sant eller falskt? Vem vet.


En sak är i varje fall säker och det är att striden inom MP ingalunda är slut i och med en omröstning. Risken är dock stor att de kvinnliga klimatalarmisterna nu tar makten inom partiet. Men om jag tänker rent taktiskt så tror jag faktiskt att det är bra för Sverigedemokraterna. De extrema åsikterna inom Miljöpartiet kommer nu bli än mer synliga i Kalmar.


Läs artikel i Barometern

Av Thoralf Alfsson - 27 juli 2012 01:04

Efter diverse problem har jag fått anmälan som riktats mot mig för ”hets mot folkgrupp”. Den person som anmält mig existerar inte i Sverige, i varje fall är personen inte sökbar på eniro, hitta, ratsit och så vidare. Namnet verkar vara påhittat och den mail adress som finns i anmälan går till en gmail-adress. Möjligen kan det gå till en 23-åring i Södertälje som kanske lekt lite med sitt namn.


Visst är det märkligt att en anmälan kan göras med ett helt fejkat namn. Anmälaren kunde lika gärna skrivit Kalle Anka!


Men det finns ändå intressanta uppgifter på nätet under det fejkade namnet. Inte minst på Flashback där namnet kopplas till ett företag som jag har under lupp just nu av helt andra anledningar.


Personen ifråga har uppenbarligen använt detta namn flitigt i diverse forum som ett alias.

Av Thoralf Alfsson - 26 juli 2012 09:39

Jag har tidigare skrivit om Alexander Radler som är präst men även förtroendevald för Kristdemokraterna och gästprofessor vid Umeå universitet. Alexander Radler var en av de personer som Birgitta Almgren skrev om i sin bok ”Inte bara spioner”. Alexander Radler kallades i boken nr 24.


Sedan boken kom ut i september förra året har nätet runt Alexander Radler dragits åt allt hårdare och bevisen blivit allt mer säkra. Nu erkänner han sig som Stasispion, under ca 25 års tid, enligt en artikel i Dagens Nyheter. Det anmärkningsvärda är att merparten av tiden skett i Sverige.


Jag undrar vad Säpo har haft på denna präst. Måste läsa om kapitlet om nr 24 i boken och se hur Säpo:s egen bedömning beskrivs.


Frågan är nu om Kristdemokraterna och Umeå universitet kastar ut Stasispionen.


Läs artikel i DN.

Av Thoralf Alfsson - 26 juli 2012 00:42

Har varit på traktorrace på Öland.asds


asdfasdfasdf


 

Tidigare månad - Senare månad

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30 31
<<<
Juli 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards