thoralf

Alla inlägg under oktober 2018

Av Thoralf Alfsson - 30 oktober 2018 22:15

Jag fortsätter lite med statistik. Det skall ses som en direkt fortsättning på mitt blogginlägg om befolkningsutvecklingen i Kalmar kommun. Befolkningsstrukturen får givetvis följder när det gäller arbetsmarknaden, som styrs av utbud och efterfrågan av arbetskraft. En stor andel invandring med utomeuropeisk invandring påverkar förstås företagens möjligheter att hitta arbetskraft med rätt utbildning och kompetens.


Hur ser det då utvecklingen ut i Kalmar kommun de senaste 10 åren.


 


Finanskrisens effekter 2008 syns väldigt tydligt i grafen. Arbetslösheten ökade med ca 1000-1500 personer under efterföljande åren (2008 - 2010) och kommunen har ännu inte återhämtat sig från den lågkonjunkturen. Eller finns det en annan faktor under det senaste decenniet som påverkar återhämtningen?


Man kan också tydligt se årstidsvariationerna med minskad arbetslöshet under sommarhalvåret. Min tolkning är att det är turistsektorn och jordbrukssektorn som är orsakerna till dessa svängningar.


Om vi tittar lite djupare i statistiken och börjar titta på antalet inrikes och utrikes födda bland de arbetssökande så framträder en lite annorlunda bild.


 


Vi kan tydligt se att antalet arbetssökande som är inrikes födda idag är nere på samma nivå som innan finanskrisen. Med tanke på att vi har befunnit oss i en högkonjunktur under flera år så vore det lustigt om så inte vore fallet.

Samtidigt ser vi orsaken till att det totala antalet arbetssökande inte kommit ner till 2008 års nivå.


Antalet arbetssökande som är utrikes födda har ökat dramatiskt sedan 2008. Det har ökat från under 400 personer till ca 1 250 personer, en ökning med drygt 800 personer. Det är givetvis en effekt av befolkningsökningen i denna grupp, som jag visade i ett tidigare blogginlägg. Antalet utrikes arbetssökande är nu fler till antalet än inrikes, trots att gruppen bara utgör ca 13 procent av befolkningen.


Om man istället presenterar arbetssökande som en andel (procent) av gruppen inrikes födda och utrikes födda så syns problemet på arbetsmarknaden än tydligare. En stor andel utrikes födda är inte anställningsbara på svensk arbetsmarknad.


 


Det framgår med all tydlighet att trots en hel rad olika åtgärder för att få utrikes födda i sysselsättning så har andelen arbetslösa bitit sig fast runt 25 procent.


I nästa blogginlägg kommer jag ta upp statistik som rör så kallade subventionerade anställningar.


PS


Jag testar lite på Wordpress just nu. Kommentera gärna där också, då jag vill lära mig de olika funktionerna som finns i Wordpress.


https://thoralfablog.wordpress.com/


Av Thoralf Alfsson - 30 oktober 2018 10:01

Barometern har idag en artikel med rubriken ”Besked om Thoralf Alfsson framtid dröjer” angående det personärende som öppnats mot mig. I artikel säger Mattias B Johansson bland annat följande.


”Det är en form av formaliserad time-out. Då uppmanas man att inte agera som SD-företrädare under tiden som utredningen pågår, förklarade Mattias Bäckström Johansson, riksdagsledamot, partistyrelseledamot och distriktsordförande för SD i Kalmar län.

 

Utredningen skulle enligt de första beskeden ta ”minst en månad” att genomföra. Nu har tidsbeskedet förlängts.

 

– Förhoppningsvis kan vi lämna ett besked rörande Thoralf Alfssons ärende före årsskiftet. Vi har ytterligare ett möte med partistyrelsen i år då ärendet kan bli aktuellt. Men det är väldigt många frågor på bordet just nu så jag kan inte säga säkert att vi hinner ta beslut i år, kommenterar Mattias Bäckström Johansson utredningsläget just nu.”

 

Medlemsutskottet har begärt in ett yttrande från mig, kommunföreningen i Kalmar och distriktet. Dessa yttranden skulle vara medlemsutskottet tillhanda senast den 29 oktober. Mitt yttrande skickades in den 26 oktober.


Det vore ytterst beklagligt om inte medlemsutskottet och partistyrelsen skulle klara av att behandla mitt personärende innan årsskiftet.


PS

Om någon undrar varför jag inte skriver om personärendet på bloggen så är jag ”belagd med yttrandeförbud” gällande mitt personärende enligt denna formulering från medlemsutskottet.


”Om dessa uppgifter kopplat till ärendet och MU:s arbete sprids via sociala forum eller media kommer MU att slå ner på detta.”

 

UPPDATERING

 

Ulf Carlsson på Östra Småland har skrivit en bra artikel.

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/langsam-utredning-utestanger-alfsson-sd/Av Thoralf Alfsson - 29 oktober 2018 17:31

Svensk regeringsbildning är en fars. Om det hade varit lite ”stake” i talmannen Andreas Norlén hade han gett ett nytt sonderingsuppdrag till Jimmie Åkesson. Under de fyra veckor som gått sedan talmannen gav det första sonderingsuppdraget till Ulf Kristersson har uppenbarligen ingen talat med Jimmie Åkesson. Huruvida Ulf Kristersson eller Stefan Löfven pratat med vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt känner jag inte till.


Eftersom både Ulf Kristersson och Stefan Löfven inte bara misslyckats i sina försök att bilda regering, utan även inte lyckats komma närmare en lösning borde de vara diskvalificerade för tillfället. Då borde uppdraget gå till det tredje största partiet i riksdagen, Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson. Det vore logiskt.


Nu väljer istället talmannen Andreas Norlén att föra gruppsamtal eller ska vi kalla det gruppterapi med sex partiledare, i olika konstellationer. Jimmie Åkesson skall uppenbarligen även utestängas från denna gruppterapi tillsammans med Jonas Sjöstedt.


Den svenska regeringsfarsen fortsätter med andra ord och jag tror inte att den kommer leda till något som det svenska folket kommer uppskatta. Jag tror att fler och fler väljare hellre ser ett extraval som den mest logiska följden av den pinsamma fars som pågår med Ulf, Ebba, Jan, Annie, Stefan och Gustav/Isabella i huvudrollerna.


En psykolog kanske borde närvara vid dessa gruppterapisamtal hos talmannen.

Av Thoralf Alfsson - 28 oktober 2018 20:01

Som jag skrev i ett blogginlägg för några dagar sedan så har jag funderat lite över att ta fram statistik för andra kommuner än Kalmar kommun och andra kommuner i Kalmar län. Jag tror det finns ett stort intresse att få statistik över viktiga faktorer som påverkar kommunernas ekonomi och framförallt våra välfärdssystem. Jag har lite tankar om hur jag skulle kunna utveckla det.


För många år sedan sa någon att det finns tre sorters lögner. Lögn, förbannad lögn och så statistik. Fullt så illa är det inte men statistik kan användas på många olika sätt. Det gäller även svenska myndigheter och hur riksdag och regering väljer att framställa fakta.


Jag tycker att det absolut bästa sättet att framställa statistik är genom grafik. Då får man snabbt en översyn och samtidigt ser jag utvecklingen och vilka trender som finns och har funnits om grafiken sträcker sig en längre tid tillbaka.


Jag tänkte vissa det med några enkla och synnerhet verkliga exempel över befolkningsutvecklingen i Kalmar kommun. Vi som bor i Kalmar kommun och säkert också grannkommuner vet att det just nu är en väldig ökning av befolkningen varje år. Det rör sig om ca 800-1 000 personer/år. Något som kommunalrådet Johan Persson slår sig för bröstet ett antal gånger varje år i samband med att befolkningssiffrorna offentliggörs. Under 2019 når sannolikt Kalmar kommun 70 000 invånare.


Men hur ser det ut i verkligheten?

 

 

 

Det är de här siffrorna som Johan Persson med flera är så glada över. Befolkningsmängden. Ja, det blir också ökade statsbidrag.


Jag anser dock att man skall titta lite djupare på dessa siffror för att man skall förstå utvecklingen av befolkningen i Kalmar kommun. Det första man ganska lätt kan hitta är hur många i befolkningen som är inrikes födda eller utrikes födda. Då får man ett mått på hur invandringen påverkat befolkningsmängden under de senaste decennierna.


 


Nu kan man börja få lite mer förståelse för utvecklingen. Sedan år 2002 har antalet personer som är födda i Sverige ökat med ca 3 000 personer men personer som är födda utomlands har ökat med nästan hela 5 000 personer. Då kan man enkelt konstatera att ca 60 procent av befolkningsökningen sedan 2002 beror på invandring och då i huvudsak utomeuropeisk invandring.


Väljer man sedan att gå ännu djupare så kan man istället för födelseland ta fram statistik över det som kallas svensk respektive utländsk bakgrund. Som svensk bakgrund räknas den som är född i Sverige med två inrikes födda föräldrar. Men till denna grupp räknas också personer som är födda i Sverige där en av föräldrarna också är född i Sverige. Alla övriga räknas således som utländsk bakgrund.


 


Då framträder en liten annorlunda befolkningsutveckling sedan 2002.

Svensk bakgrund har ökat med ca 1 500 personer.

Utländsk bakgrund har däremot nu ökat med nästan 6 000 personer.


Många menar att det är fel att redovisa i statistiken att de som är födda i Sverige men av en förälder som är född i Sverige och en förälder som är född utrikes som personer med svensk bakgrund.

Om man då istället redovisar 50 procent av denna kategori som personer med svensk bakgrund och 50 procent som personer med utländsk bakgrund borde det bli mer rättvisande enligt väldigt många. Om jag då visar detta grafiskt enligt denna beräkningsmetod så blir det enligt nedan.


 


Då minskar befolkningsökning inom gruppen med svensk bakgrund till ca 1 200 personer.

Utländsk bakgrund ökar nu istället till hela 6 300 personer.

Eller om man vill räkna om det till procent, 84 procent.


Hela 84 procent av befolkningsökning i Kalmar kommun är kopplad till invandringen.


Riksdag och regering ändrat dock riktlinjerna för hur statistiken skulle beräknas 2001-2002. Före 2002 räknades personer som var födda i Sverige med en inrikes född förälder och en utrikes född förälder som en person med utländsk bakgrund. Läs dokument från SCB.


När regeringen och riksdag införde den nya statistiken 2002 minskade antalet personer med utländsk bakgrund dramatiskt i statistiken. Här finns med andra ord ett exempel på lögn, förbannad lögn och statistik, för den som inte känner till detta.


Men om man då redovisar Kalmars befolkningsutveckling enligt det gamla sättet, som användes fram till 2002. Då får vi följande grafik.


 


Personer med svensk bakgrund har bara ökat med ca 700 personer sedan 2002.

Men personer med utländsk bakgrund har ökat med hela 6 800 personer.


Räknar vi om denna befolkningsutveckling till procent får vi drygt 90 procent.


Om jag vore det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson skulle jag absolut inte vara stolt över den befolkningsutvecklingen. Hur kommer Kalmar se ut om 10 år?

Av Thoralf Alfsson - 27 oktober 2018 19:39

Klimatalarmisterna borde vara väldigt glada när det snöar i Götaland i oktober. Det innebär ju att deras alarmism om stigande temperaturen får sig en liten törn åt fel håll.


Alla unga kvinnor som lider av klimatångest kanske också kan komma tillbaka till verkligheten och inte oroa sig så mycket. Bra för deras hälsa.


Jag har alltid upplevt att över en årscykel så brukar alltid temperaturen jämna ut sig ganska väl. I fin sommar brukar följas av en riktig vinter, en dålig sommaren av en dålig vinter. I år kan det innebära, efter den extremt varma och torra sommaren att vi får en riktig vinter med en hel del snö. Vi får invänta och se men antalet solfläckar tyder på ett kallare klimat.


Jag har inget emot en riktig vinter, så att jag kan åka lite mer längdskidor än vad man kunnat tidigare år. Det är en bra motion och gott för hälsan.


Den som lever får se!


PS

Jag undrar vad klimatalarmisterna egentligen hoppas på för väder under kommande vinter? Om de vill ha bekräftelse eller inte?Här nedan kan du även lyssna på det aktuella programmet från Vetenskapens värld som diskuteras. Ett program som i grund och botten försöker ta heder och ära av de som inte delar den "konsensus" som råder i Sverige angående klimatalarmismen. Man tar till och med hjälp av psykologer. Bedrövligt!


Av Thoralf Alfsson - 26 oktober 2018 17:58

Jag vill rikta ett stort tack till alla som hör av sig med anledning av att det har öppnats ett personärende mot mig av Sverigedemokraternas medlemsutskott. Era varma ord och omdömen om mig och det jag gjort för Sverigedemokraterna värmer mitt något besvikna hjärta just nu.


Att det är medlemmar från alla nivåer inom partiet och från hela landet betyder väldigt mycket för mig. Jag vet också att en del försökt kontakta mig via mejl men tyvärr måste jag meddela er att partiet stängt av mig från SDnet. Det vill säga jag har inte längre tillgång till thoralf.alfsson@sd.se


De som vill kontakta mig får använda min privata mejl thoralf.alfsson@telia.com eller via Facebook och Messenger.


Jag önskar alla mina läsare av bloggen en trevlig helg.

Av Thoralf Alfsson - 25 oktober 2018 21:48

Spenderade några timmar i eftermiddag på Kalmar slott och tittade på Da Vinci-utställningen. Tog mig verkligen tid att titta på allt och läsa om alla olika konstruktioner. Han var minst sagt kreativ om han nu verkligen gjorde allt själv. Jag är väl lite skadad av att alltid ifrågasätta det jag läser 😉


Da Vinci-utställning pågår till den 4 november. Den är väl värd ett besök.Några foto som jag tog idag.


   

 


Jag gick även en kort vända i några andra salar på slottet.


 

 

Gustav Vasa


Undrar om man kan gentesta hur mycket gener man har från Gustav Vasa?


Jag tänkte börja uppdatera all den statistik som jag tidigare har jobbat med när det gäller massinvandringens effekter på vårt samhälle och välfärdssystem. Funderar på att börja titta lite på andra kommuner uti i vårt avlånga land. Jag tror det finns kommunföreningar uti landet som skulle vara intresserad av att få lite material som de kan använda i det politiska arbetet.


När jag följer och läser nationell media blir jag mer och mer fundersam över hur olika händelser och incidenter värderas. Det är uppenbarligen skillnad på person och person.

Av Thoralf Alfsson - 24 oktober 2018 22:28

Donald Trump igen.Jag fyllde år för en dryg vecka sedan och fick då denna i present.


 

Intressant att lyssna på.På grund av att SD öppnat ett personärende mot mig och att medlemsutskottet beslutat att avstänga mig under tiden som personärendet utreds. Så är jag mer eller mindra avstängd från allt politiskt arbete. Jag får inte delta i styrelsearbetet eller i det politiska arbetet. 


Nu får jag istället tid att göra och lyssna på både det ena och det andra. Jag hinner även ut i naturen lite mer också. Här kommer några foto från idag då det var ganska blåsigt ute.


   

Havsörn i motljus.

  Fullmåne ikväll. Månuppgång. Sällan man ser en sådan måne kom upp ur havet.Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10 11
12
13 14
15 16
17
18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29 30
31
<<< Oktober 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards