thoralf

Alla inlägg under oktober 2016

Av Thoralf Alfsson - 31 oktober 2016 23:06

 

Det inringade området är detaljplanens område.


Vid måndagens kommunfullmäktigemöte togs detaljplanen och beslutet att bygga 200-300 bostäder på Fredriksskansområdet. Ett beslut som Sverigedemokraterna är starkt kritiska till och som vi yrkade avslag på. Vi fick lite förvånande stöd av tre av fyra Liberaler som också yrkade på avslag.


1. Vi har under hela processen ansett att Fredriksskansområdet behövs med sina 3 fullstora fotbollsplaner för alla skolelever som finns i de centrala delarna av Kalmar. Det flera grundskolor med framförallt gymnasieskolorna och nya Linnéuniversitetet med kanske upp emot 10 000 studenter. I detta avseendet är det en skandal.


2. Området behövs också som en yta för de stora evenemang som arrangeras i staden under huvudsakligen sommarhalvåret.


3.Området fungerar även som en stor grön lunga i centrum. En yta som istället borde utvecklas som rekreationsområdet genom att fler träd planteras och ett promenadstråk längs Malmfjärden.


4. Kalmar kommun har tagit fram eller håller på att ta fram ett stort antal detaljplaner som kommer ge Kalmar stad ca 4000 bostäder under fram till 2019 och man kan fråga sig vem som skall bo i alla dessa bostäder och vad de skall jobba med. Det är en stor risk för överexploatering de kommande åren. Det är med andra ord inget akut läge utan alla andra bostadsprojekt som redan pågår kommer täcka behoven i Kalmar. Därmed vore det bättre att avstå från en exploatering med bostäder på Fredriksskansområdet.


5. Enligt vår mening följer heller inte detaljplanen Kalmar kommuns Översiktsplan och definitivt inte den Grönstrukturplan som antogs 2010 av kommunfullmäktige. Varför skall det läggas enorma arbetsinsatser på utredningar och ta fram en Grönstrukturplan när man sedan fullständigt nonchalerar intentionerna i den samma. Ett spel för gallerierna!


6. Många betraktar dessutom området som Kalmars mest attraktiva område att kunna bygga och bo vid. Trots detta räknar Kalmar kommun med en förlust på ca 5 miljoner kronor. Min uppfattning är att kostnaderna och därmed förlusten kommer bli ännu större då man inte räknar in alla kostnader då man inte tar hänsyn till alla konsekvenser och effekter i kostnadsberäkningen.


7. Dessutom skulle intäkterna för markförsäljningen även täcka det bidrag som redan betalades ut till KFF redan 2011-2012 på ca 29 miljoner kronor. Majoriteten svarade överhuvudtaget inte på detta i dag under KF-mötet.


Kommunalrådet Johan Persson lyste också med sin frånvaro under dagens möte!

 

Det tråkiga är dock att Barometern väljer att knappt kommentera Sverigedemokraternas inställning och mina inlägg i debatten under kommunfullmäktige i artiklarna.


Barometern lyckas med att efter att man skrivit flera stycken, ca 15 rader om Liberalernas avslagsyrkande klämma in ”Även SD är emot planen.”


Visst blir man överlycklig och enormt tacksam över den vänligheten!


Östra Småland har dock skrivit betydligt mer och till och med fått med replikskiftet med vänsterpartiets Bertil Dahl då det hettade till lite. Det var efter att moderaten Christina Fosnes sagt att hon och vänsterpartiet delade uppfattning om byggandet av "lyxbostäder" vid Fredriksskans.


"Thoralf Alfsson (SD) anser att Fredriksskans bör bevaras, och han ställde sig frågande till om det behövs flera bostäder.

– Vi har detaljplaner för 3 600 bostäder. Kan vi inte bevara Fredriksskans?

De övriga politikerna, från höger till vänster, var dock för. Och tidvis hettade debatten till, som när Alfsson anklagade Bertil Dahl (V) för att prata som en högerpolitiker genom att säga ja till bostäder för de rikaste, där bostadsbolagen gör vinst.

– Det är klassisk vänsterpolitik att bygga bostäder, replikerade Dahl."


Här kommer några gamla länkar som gäller denna detaljplan.http://www.barometern.se/reagera/fler-maste-hoja-sina-roster-for-fredriksskans/

http://www.barometern.se/debatt/fredriksskans-maste-raddas-fran-bebyggelse/

http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/04/20/11301241-nya-fredriksskans/

http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/05/02/11307529-inga-bostader-pa-fredriksskans/


 
Av Thoralf Alfsson - 31 oktober 2016 16:47

När jag efterfrågade stämningsansökningar vid Kalmar tingsrätt i slutet av förra veckan fick jag handlingarna till åtalet mot de rumäner som polisen tog på bar gärning för drygt en månad sedan ute vid Salvelägret eller dess närhet med en hel mängd stöldgods som kommer från Sundsvall, Söderhamn och Nyköping.


I en artikel i Barometern skriven av Anders Blank i samband med biskopens besök vid Salvelägret säger en av romerna vid Salve följande.


”Vi går runt varje dag och knackar på hos människor för att fråga om jobb. Vi har det svårt och vet inte om vi har pengar till mat, säger Caldarar Petru. En del är vänliga mot oss, andra är det inte.

 

Katarina Borgemo menar att romerna på Salve är tåliga människor, vana att leva i utanförskap att bli bespottade och trakasserade.”


Katarina Borgemo borde läsa åtalet och alla åtalspunkter. Barometern har heller inte skrivit något om att åtal väckts mot romer vid Salvelägret.


När jag läste åtalet mot de två rumänerna upptäckte jag även ett svenskt namn i en av åtalspunkterna. Det gjorde mig lite nyfiken och jag googlade då namnet. Döm om min förvåning blev stor då det var en pensionerad präst från Nyköpingstrakten som nu åtalas för häleri. Det var inte svårt att hitta artiklar på nätet om den ”gode prästen”.

Eftersom jag precis skulle resa iväg till Sverigedemokraternas Kommun & Landstingsdagar i Västerås så har jag under helgen passat på att prata med Sverigedemokrater från Nyköping och Trosa som kunde berätta en del om den ”gode prästen”. Han var känd för sitt engagemang för flyktingar, ekonomiska flyktingar och romer. Men även för en hel del annat också.


Den ”gode prästen” är uppenbarligen en flyktingkramare som hjälper flyktingar på alla ”möjliga” sätt, inte minst romer om man skall tro artiklarna på nätet. Dessutom är han enligt Sörmlands Nyheter invald kyrkopolitiker för socialdemokraterna vid stiftsfullmäktige i Strängnäs stift (2013). I en insändare från valrörelsen 2014 har han uppenbarligen bytt parti till Miljöpartiet. I de uppgifter jag fått finns många märkliga uppgifter som borde intressera journalister men även t.ex Skattemyndigheten om hur verksamheten sköts i de frivilligorganisationer som han driver.


Lagboken gäller även för ”goda präster”

 

Den ”gode prästen” har uppenbarligen ägnat sig åt flyktingverksamhet under flera decennier. Han förekommer i ett blogginlägg angående boken Gömda.


http://sanningenomgomda.blogspot.se/2011/06/sanningen-om-gomda-kapitel-28.html

 

Nu är den ”gode prästen” åtalad för häleri tillsammans med två romer från Rumänien. Han skall enligt åtalet ha förvarat bland annat skruvdragare, led-lampor, mikrofoner, motorsåg och andra verktyg stulna från både privatpersoner och företag i Nyköpingstrakten.

Av Thoralf Alfsson - 30 oktober 2016 11:10

I fredags kom en dom i ett mål som jag tidigare tagit upp på bloggen. Det gäller en olaglig omskärelse som utfördes i Virserum i slutet av maj. Omskärelsen höll på att sluta med att den 8-månaders babyn förblödde. En polisanmälan gjordes sedan av personal vid sjukhuset.


”Läkaren” dömdes till 1 år och 6 månaders fängelse. Den centerpartistiska nämndemannen Monica Carlsson från Vimmerby kommun var skiljaktig och ville döma till endast 1 års fängelse.


Media har dock undvikit att skriva om några detaljer från domen. Därför väljer jag citera några utvalda delar ur domen.


”Al-Samadi har den 30 maj 2015 i Virserum, Hultsfreds kommun misshandlat, då åtta månader gamla, I.M.R genom att utföra en total omskärelse av förhuden på penis och därigenom åsamkat I.M.R en ymnig blödning som varit potentiellt livshotande. Gärningen är grov då den varit livsfarlig.

 

Al-Samadi har utfört ovan nämnda ingrepp trots att han inte varit legitimerad läkare/saknat svensk läkarlegitimation eller haft särskilt tillstånd att utföra omskärelse. Ingreppet har även skett utan att smärtlindring har ombesörjts av legitimerad läkare eller sjuksköterska och inte under hygieniska förhållanden eller med hänsyn till vad som var bäst för pojken.”


”Han och S.S är gifta och de har sex barn tillsammans varav fyra är pojkar. De äldre sönerna är samtliga omskurna men det har skett innan familjen kom till Sverige 2010. Familjen har ansökt om asyl men deras ansökningar har avslagits vid tre tillfällen. - I hans hemland utförs omskärelser ofta av andra än läkare som lärt sig tekniken, t.ex av frisörer eller tekniker.”


”Enligt grannen skulle läkaren omskära fyra pojkar i Virserum samma dag. I.M.R skulle omskäras som nummer två.”


”Al-Samadihar hörd över åtalet uppgett bland annat. Han är utbildad läkare och han kom till Sverige från Cuba i juni 2014. Ett tillfälligt uppehållstillstånd som gäller under två år har beviljats honom och hans fru. Det har gått ut men han har ännu inte fått något förlängning av tillståndet. På Cuba har han en dotter från ett tidigare äktenskap. Dottern får inte lämna Cuba innan hon fyllt 15 år. Han är född i Jemen men uppvuxen på Cuba där han utbildade sig till läkare och ortoped. I Sverige har han ännu inte fått sin legitimation godkänd.”


”Om han blir dömd för omskärelse skulle det ödelägga hans framtid i Sverige. För närvarande har han praktik en dag i veckan på ortopeden i Västervik. På grund av det han blivit misstänkt för har alla läkare på ortopeden vänt sig mot honom.”


”Han fick av föräldrarna veta att omskärelsen hade tagit två timmar och att den skulle ha utförts av

en kirurg från Jemen. De skulle ha betalat ganska mycket för omskärelsen.

Fyra omskärelser en eftermiddag skulle ha medfört en inte oväsentlig skattefri inkomst. I.B och hans hustru har vidare berättat att de inte behövde betala Al-Samadi något eftersom omskärelsen gick fel.”

 

Det var några citat från domen vid Kalmar tingsrätt.

 

Som säkert alla förstår finns det saker att kommentera i domen. Den så kallade läkaren kommer från Jemen men är uppvuxen på Cuba och har utbildat sig där. Vad har denna läkare för asylskäl? Kan knappast vara några starka asylskäl. Varför har han fått ett tillfälligt uppehållstillstånd under två år?


Den här läkaren har alltså jobbat svart med att utföra omskärelser. Hur många omskärelser har han utfört i Sverige? Tyvärr framgår det inte i domen hur mycket pengar han begärt för varje omskärelse han utfört.


Notera också att han praktiserar en dag i veckan på ortopeden i Västervik. Hur har Kalmar läns landsting agerat när det gäller denna praktikplats? Efter denna dom anser jag att han har diskvalificerat sig som läkare i Sverige. Dessutom anser jag att hans tillfälliga uppehållstillstånd inte skall förlängas utan att han får återvända till Cuba eller Jemen så snart domen vunnit laga kraft.


När det gäller brottsoffrets familj har de fått avslag tre gånger på sin asylsökande och lyckats vara kvar i landet under 6 år genom överklaganden av negativ asylbeslut. Ändå finns de kvar i Sverige. Varför? Hur mycket har denna familj kostat svenska skattebetalare. De har uppenbarligen inte asylskäl!


Visst är Sverige fantastiskt!

Av Thoralf Alfsson - 29 oktober 2016 00:14

Lyssnade idag på ett inslag i Studio Ett om att public service nu skulle undersöka om dom själva är vänstervridna eller om det bara är en myt.


”Det nya SVT-programmet "Sant eller falskt" ska syna det här påståendet som då och då dyker upp på sociala medier. Nu har programmets redaktion skickat ut en enkät till 1500 av SVT:s anställda, där de frågar om vilket parti de röstar på.”

 

I enkäten framgår det att de ställer frågorna med anledning av att public service då och då beskylls för att vara vänstervridet eller om det bara är en myt.


Hur tror ni de vänstervridna journalisterna kommer svara på en sådan enkät? Kommer journalisterna vara sanningsenliga i sina svar? Om det nu är så att de beskylls för att vara vänstervridna och att det bedöms som delvis vara negativt av den stora allmänheten hur tror ni då att de anställda som svarar på enkäten egentligen svarar.  Kommer det då vara så att miljöpartisten istället svarar Centerpartiet i syfte att bättre på public service rykte? De kanske till och med finns journalister som kommer svara SD för att riktigt visa att det är en myt.


Det kommer utan tvekan bli den mest missvisande undersökningen som någonsin genomförts på uppdrag av public service!

 

Jag tror att resultatet med allra största sannolikhet kommer visa att public service inte är vänstervridet. Undersökning är som dum så man tror inte att det är sant. Men de dumma svenskarna kommer givetvis tro på undersökningen när den presenteras av SVT.


När man sedan lyssnar på inslaget så förstår jag att vare sig journalisten på Studio Ett eller de intervjuade förstår ovanstående problematik med en enkät där syftet med enkäten är att bevisa att det bara är en myt.


Det är så jäkla dumt att det bara kan hända i Sverige! Lyssna på inslaget och häpna!

 Den undersökning som Kent Asp gjort har tidigare också kritiserats av Mats Knutsson.


http://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/kent-asp-slar-tillbaka-mot-knutson-korkat-6101920


Av Thoralf Alfsson - 28 oktober 2016 00:34

Såg att kommunen haft möte i Påryd om de nya modulhusen för flyktingar. Det var uppenbarligen ett hetsigt möte. Kommunalrådet Johan Persson (S) var på plats med hela sin integrationsstab.


När jag läser Barometerns artikel reagerar jag på flera svar från kommunens tjänstemän. Enligt artikeln är det ”svenska medborgare med uppehållstillstånd” som skall bo i dessa modulhus. Skall man tolka det som att Migrationsverket nu delar ut både permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap samtidigt. Är det det som kallas för en effektiv organisation? Jag trodde i min enfald att det i varje fall tog minst fyra år innan någon med PUT kunde få ett svenskt medborgarskap!


”De svar som levererades av kommunalrådet Johan Persson (S) och flyktingsamordnare Lars-Ove Angré köpte inte de protesterande. Men när diskussionen var nära att spåra ur och Johan Persson uppmanades att bygga flyktingbostäder på sin egen tomt, då reagerade de övriga mötesdeltagarna.”


Som vanligt raljerade Johan Persson när han fick mothugg.


”Jag bor nära flyktingförläggningen i Kolboda, jag har aldrig haft några som helst problem med flyktingarna. ”

 

Vad är nära? Är det att bo granne med flyktingförläggningen? Nej, Johan Persson bor ca 4 km från flyktingförläggningen. Inte ens vid den väg som går till flyktingförläggningen.

Johan Persson har säkert inte hört talas om de bråk som varit vid flyktingförläggningen. Gruppvåldtäkten i Kolboda är nog också okänd, trots att polisen håller på med en förundersökning och det skrivs mycket om våldtäkten. Ännu finns ingen misstänkt enligt polisen.


http://24kalmar.se/2016/07/25/tre-okanda-man-jagas-efter-gruppvaldtakten-i-kolboda/


http://www.barometern.se/kalmar/tva-personer-dodshotade-i-kolboda/


PS

Del 2 om TBC kommer så snart jag får tid att skriva blogginlägget. Sverigedemokraterna har Kommun och Landstingskonferens i Västerås de kommande dagarna. Vi får se vad jag hinner med på bloggen under dessa dagar.

Av Thoralf Alfsson - 26 oktober 2016 23:36

 

TBC-smittade Roland Finser.                                                    Foto Thoralf Alfsson


I mitten av augusti publicerades flera artiklar i lokalmedia om att personal vid ett HVB-hem i Emmaboda kommun för ensamkommande unga män smittats av TBC. Det var väl bara en tidsfråga innan det skulle hända men det som förvånade allra mest var att nationella media eller public service inte såg något nyhetsvärde i det allvarliga smittfallet. Men mina läsare förstår säkert varför,utan att jag behöver förklara varför.


En av de smittade, Roland Finser hade tröttnat på att ansvariga tjänstemän och politiker i Emmaboda försökte mörka dessa allvarliga händelser vid HVB-hemmet. Därför valde han att gå till media med sina uppgifter och sin kritik mot Emmaboda kommun och mot ansvariga inom sjukvården.


Jag har haft kontakt med Roland Finser efter artiklarna och bjudit in honom till Sverigedemokraterna i Kalmar för att berätta om vad som skedde vid HVB-hemmet i Bussamåla och hur Emmaboda kommun hanterade det. Vid vårt Öppet hus i måndags kom Roland Finser och berättade om det för våra medlemmar.


Det hela startade med att Emmaboda kommun i november 2015 köpte in en fastighet som tidigare varit vandrarhem för 3,4 miljoner kronor för att använda som HVB-hem för ensamkommande ungdomar.


I början av 2016 hade ca 23 ensamkommande från Afghanistan placerats vid Bussamåla. Ganska omgående upptäckte personalen att flera inte hade hälsan utan hostade och mådde dåligt. De skickade dem till Hälsocentralen där de fick Alvedon och penicillin. Men det hjälpte inte utan en av dem började hosta blod i slutet av januari. Han kördes då till Länssjukhuset i Kalmar där man konstaterade aktiv TBC. Några veckor senare, i mars skickades nästa person till länssjukhuset och även i detta fall konstaterades aktiv TBC.


Trots två fall av aktiv TBC inom några veckor vidtog inte socialchefen Thomas Svensson vid Emmaboda kommun några som helst åtgärder.

 

Den 26 april testades Roland Finser positivt och det visade sig att han drabbats av latent TBC. Trots detta vidtog inte heller då socialchefen Thomas Svensson några åtgärder. Det skull dröja till slutet av maj innan all personal och boende testades för TBC.


Då visade det sig att ytterligare en ungdom hade aktiv TBC och att 17 ungdomar hade latent TBC. Det vill säga 20 av 23 vid HVB-hemmet hade TBC. Dessutom hade ytterligare minst två personer ur personalen drabbats av latent TBC. I stort sett alla på HVB-hemmet hade drabbats av aktiv eller latent TBC.


Roland Finser ansåg att detta skulle anmälas som arbetsskada men det var inget som vare sig uppskattades av ansvariga tjänstemän på Emmaboda kommun eller av fackförbundet Kommunal. Socialchefen Thomas Svensson ansåg att det inte var säkert att Roland Finser smittats i sitt arbete. Det slutade med att Roland Finser själv fick göra sin arbetsskadeanmälan.


I Kalmar läns tidning säger Roland Finser följande.


”Det känns som att kommunen försöker mörka att det finns människor sjuka i TBC här.”

 

Med tanke på att första fallet konstaterades i slutet av januari och det andra fallet i mars. När sedan nästan alla testades positivt i slutet av maj mörkade fortfarande Emmaboda kommun förhållandet vid HVB-hemmet. Uppenbarligen informerades inte ens skolan där dessa ungdomar gick på om att flera personer haft aktiv TBC. Det var först i samband med skolavslutningen i juni, den 15 juni som den första artikeln dök upp i media. Och då först efter att någon tipsat media om detta. Inte att Emmaboda kommun skickat ut ett pressmeddelande.


http://www.barometern.se/emmaboda/personal-far-behandling-for-tbc/


Detta är en sådan skandal att socialchefen vid Emmaboda kommun borde sparkas och ansvariga politiker borde avsättas eller avsäga sig sina uppdrag!

 

Fortsättning följer.

Av Thoralf Alfsson - 26 oktober 2016 00:42

Såg att Aftonbladets Anders Lindberg skrivit om den så kallade 15-åringen. Givetvis var det ingen bild till artikeln. Det har media undvikit väldigt väl! Anders Lindberg skriver bland annat följande.


”Men inget stämde, killen kom till Sverige redan som sexåring, har svenskt personnummer och har hela tiden gått i svensk skola. SD gjorde bort sig.

 

”Givetvis är han så gammal som personnumret säger, det är ingen tvekan om det” skriver hans rektor Maria Nordheden Gard i ett brev publicerat på sajten ”Inte rasist, men…”.”

 

Det är minst sagt skrattretande både från Anders Lindberg och rektor Maria Nordheden Gard. Hur naiv och godtrogen får man vara? Att han också citerar hatsajten Inte rasist men gör ju inte trovärdigheten större.


Historian om den så kallade 15-åringen visar med all tydlighet hur illa ställt det är i Sverige och hur djupt den politiska korrektheten har trängt in i samhällskroppen. Ändå från ministernivå ner till hatarna på golvet.


”Annika Sköld, handläggare på Skatteverkets huvudkontor i Stockholm, bekräftar att Folkbokföringens personal ofta kontaktas av personer som fått uppehållstillstånd i Sverige.

 

– Många av dem som kommer hit har bara ett skakigt underlag för sin identitet. När en person väl fått uppehållstillstånd tar han fram sina riktiga id-handlingar och vill byta alla sina namnuppgifter, säger hon.

Med stöd av de korrekta id-handlingarna ser Folkbokföringen till att ändra personens födelsetid, förnamn, efternamn och medborgarskap.

 

I fjol bytte 1 624 utlänningar personnummer, i år har drygt 1 400 utländska medborgare fått sin födelsedag korrigerad. I åtskilliga fall har de även bytt namn och nationalitet.”


http://www.sydsvenskan.se/2007-11-16/flyktingar-uppger-sig-vara-irakier-for-att-fa-asyl


Notera att ovanstående uppgifter gäller 2006. Det vill säga samma år som 15-åringen skall ha kommit till Sverige. Hur många det är idag vågar nog inte media skriva om.


Naiva personer som Aftonbladets Anders Lindberg och rektor Maria Nordheden Gard tror uppenbarligen mer på hatsajten Inte rasist men. Sicka naiva nötter!Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16
17 18 19 20 21
22
23
24
25
26
27
28 29 30
31
<<< Oktober 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards