thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Historia

Av Thoralf Alfsson - 28 mars 2015 22:32

 


Den som följt min blogg en tid vet att jag vid ett flertal tillfällen kritiserat landshövdingen Stefan Carlsson när det gäller hans syn på vår kulturhistoria. Nyligen drog jag vissa paralleller till hur landshövdingen låter kulturbyggnader jämnas med marken med hur IS i Syrien förstör landets kulturhistoria. En hård och tillspetsad jämförelse men ändå med en viss portion av sanning.


I dagens Barometern kan jag läsa att landshövding Stefan Carlsson och Länsstyrelsen vill i stort sätt mer än halvera ytan för det som idag är klassificerat som riksintresse i Kalmar stad. Allt för att kunna riva och bygga nytt på ett enklare sätt. Än en gång visar landshövdingen på bristande respekt för vår kulturhistoria. Jag hoppas att Riksantikvarieämbetet omgående sätter stopp för dessa planer från landshövding Stefan Carlsson.


 

Länsstyrelsen förslag är lite större än det grönmarkerade då slottet och gamla stan även ingår.


Stensö, Ängö, Lindö, Ölandshamnen, Fredriksskansområdet och Kalmarsundsparken hamnar utanför Riksintresse enligt Länsstyrelsens förslag. Var och en förstår säkert varför Länsstyrelsen vill göra dessa förändringar.


Landshövding Stefan Carlsson > Länsråd Malin Almqvist > Kommunalråd Johan Persson (S).


Är det bara jag som ser kopplingen?

Av Thoralf Alfsson - 9 mars 2015 09:30

Landshövdingen Stefan Carlsson har gått till media på grund av ett blogginlägg jag skrev för snart två veckor sedan. I varje fall är det så Barometern framställer det. Jag tror dock att det kan finnas en annan anledning.


Under förra veckan begärde jag ut ett antal handlingar från Länsstyrelsen angående landshövdingens tjänsteutövning. Extern representation har nämligen ökat med drygt 250 procent under 2014. Är det därför som landshövdingen gått till media? Jag börjar faktiskt undra.


För en tid sedan skrev jag ett blogginlägg där jag spetsade till rubriken ”IS i Syrien, Socialdemokraterna i Kalmar”. Anledningen var att IS börjat förstöra kulturella och historiska skulpturer och föremål. I Kalmar har Socialdemokraterna under de senaste veckorna rivit tre kulturella och historiska byggnader. Något som Kalmar läns museum protesterat emot. Det har dessutom väckt starka protester och många insändare i media. Turerna bakom besluten har också granskats och ifrågasatts. Länsstyrelsens hantering har ifrågasatts av media i flera artiklar och landshövding Stefan Carlsson har haft svårt att förklara sig och att höga chefer fått sluta.


http://www.barometern.se/kalmar/nytt-rivningsbrak-mellan-museet-och-kommunen/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6071293

http://www.barometern.se/kalmar/rivning-av-kulturhus-uppror-lansmuseum/

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/museichefen-rivningsbeslut-daligt-underbyggt/

http://www.barometern.se/kalmar/gammal-dorr-raddades-i-sista-stund/


Dessutom finns även ett infekterat bygglov (Gesällen) på mark som klassats som riksintresse där kommunen gett byggnadslov trots att bygglovet avviker stort från detaljplanen som antogs så sent som under sommaren 2014.


http://www.barometern.se/kalmar/planexpert-sagar-gesallens-bygglov/


Länsstyrelsen har som uppgift att granska beslut och handlingar när det gäller Gesällen och andra ärenden som rivningar av kulturella byggnader. Bygglovet lades på en handläggare som var på semester. När handläggaren kom tillbaka hade svarstiden gått ut. Därmed slarvade länsstyrelsen bort hela sitt uppdrag! Eller var det en medveten handling? Ytterst ansvarig för detta är landshövding Stefan Carlsson som chef för länsstyrelsen.


Sedan Stefan Carlsson tillträdde sin befattning som landshövding har två länsarkitekter lämnat sin tjänst. Länsrådet har lämnat sin tjänst och ytterligare en chef har lämnat sin tjänst. Alla kvinnor! Den gemensamma nämnaren tycks vara samarbetssvårigheter med landshövdingen om man skall tro media och de svar media erhållit på de frågor som ställts till landshövdingen.


Som nytt länsråd tillsatte landshövding Stefan Carlsson sedan Malin Almqvist på ytterst märkliga meriter. Hon är nämligen socialdemokraten och kommunalrådet i Kalmar, Johan Perssons sambo med en utbildning som grundskolelärare. Detta har skapat ett märkligt jävförhållande mellan den granskande myndigheten Länsstyrelsen och Kalmar kommun.


När sedan Stefan Carlsson uttryckte sig på följande sätt vid en middag med Linneuniversitetet börjar man ju fundera över hur besluten tas på länsstyrelsen och varför alla kvinnliga chefer säger upp sig.


 

Rubriker från Barometern.


Flott av landshövdingen att ge sådana löften. Vilket förtroende för sitt uppdrag inger den landshövdingen? Men några glas vin under middagen kanske gjorde att tungan slant vid hans tal.


Att Johan Persson bryr sig om kulturella byggnader och Kalmars fantastiska historiska arv har jag aldrig märkt något av under snart 9 år i Kalmars kommunpolitik. Däremot raka motsatsen. Men inte bara riksintressen prioriteras ned utan även grönområden bebyggs av Socialdemokraterna med stöd av framförallt Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna i Kalmar. Det är inte utan att jag frågar mig om man vill deformera vår historiska och kulturella identitet.


Nu vill man bygga en stor betongkoloss till parkeringshus på Kvarnholmen. Något som också Kalmar läns museum haft synpunkter på. Sannolikt kommer man med hjälp av Länsstyrelsen köra över Kalmar läns museum även i detta ärende.


Det stadsnära idrotts- och grönområdet vid Fredriksskans skall bebyggas med 300 lägenheter. Enligt min mening fullständigt tokigt. Området borde bevaras som det är, det enda jag kan tänka mig inom området är en ny simhall tillsammans med en bevarad friidrottsarena. Även i detta fall kommer vi se en samsyn mellan majoriteten i Kalmar kommun och Länsstyrelsen. Kalmar kommuns invånare kommer förlora ännu en attraktiv grön yta i centrum.


Sedan kommer man sannolikt ge sig på Lindö och Kullö för ytterligare exploatering i centrala Kalmar! 


På grund av det som utspelats i Kalmar inte minst när Barometern och Gota Media skulle få bygga ett mediehus på en arkeologisk plats på Kvarnholmen. Börjar man fundera på om Johan Persson och Stefan Carlsson överhuvudtaget bryr sig om det som är kulturhistoria och riksintresse i Kalmar och i synnerhet på Kvarnholmen.


PS


Som semesterlitteratur läser jag Axel Oxenstierna, Makten och klokskapen av Gunnar Wetterberg. Det fanns som sagt mycket klokskap redan på 1600-talet. Synd att vissa delar inte överlevt till vår tidsålder.

Av Thoralf Alfsson - 27 februari 2015 23:35

I Syrien har vi IS som krossar antika statyer på ett museum i Mosul. Syftet skall vara att radera urbefolkningens identitet. I Kalmar har vi Socialdemokraterna som river 1800-tals hus på löpande band. Trots protester från Kalmar Läns museum. Har Socialdemokraterna samma syfte?


Idag revs det tredje 1800-tals huset på kort tid i Kalmar.


http://www.barometern.se/kalmar/nytt-rivningsbrak-mellan-museet-och-kommunen/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6071293

http://www.barometern.se/kalmar/rivning-av-kulturhus-uppror-lansmuseum/


Socialdemokraterna går till attack mot vårt kulturarv i Kalmar med stöd av länsstyrelsen och landshövding Stefan Carlsson. Kalmar läns museums protester nonchaleras fullständigt av majoriteten bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet.


Kommunalrådet Johan Persson är minst sagt maktfullkomlig!  


Länsarkitekten Margareta Gustafsson som varit kritisk mot vissa nya detaljplaner har fått sparken av landshövding Stefan Carlsson. I en intervju gjord av Ulf Carlsson säger han följande.


”Det handlar om kulturmiljö, miljö och länets utveckling. En avvägning måste göras av alltsammans. Vikten av bevarande skall ställas mot tillväxt. Det gäller att hamna rätt.”

 

Uppenbarligen har landshövdingen samma syn på vår kultur som IS i Syrien. Allt skall förstöras och jämnas med marken!

Av Thoralf Alfsson - 1 januari 2015 12:54

Lars Bern som bland annat driver bloggen Anthropocene postade igår ett kraftfullt blogginlägg angående den så kallade Decemberöverenskommelsen. Den bild som han låter exemplifiera hans blogginlägg är minst sagt vågad. Många med mig förstår säkert vad han vill symbolisera med detta fotomontage. Man skulle kunna kalla detta blogginlägg för ett ”nyårsfyrverkeri”.


 


Lars Bern är ju inte precis vem som helst. Men efter att han under 2008 skrivit en kritisk debattartikel angående klimatalarmismen kom han i ”onåd” inom det svenska etablissemanget. Vissa sanningar får inte sägas!


I sitt blogginlägg sågar han den politiska makteliten och dess svans efter fotknölarna.


”SD är inte ett parti i vanlig bemärkelse, utan en väljarrevolt mot att man blivit fråntagen sin demokratiska rätt att i allmänna val ange inriktningen för hela politiken. I sin profilfråga, om invandringens omfattning, har SD en majoritet av samtliga väljare bakom sig. Revolten mot den förda politiken är på väg att växa till en storm som hotar att blåsa omkull hela den etablerade maktapparaten och deras program – den demokratiska värdegrunden.”

 

Läs hela blogginlägget


    

Landshövding Stefan Carlsson


Lars Bern har dock fått sin raka motsats till granne på Öland. Regeringens utsedda ”nickedocka” i Kalmar län och den politiskt korrekte landshövdingen Stefan Carlsson som fick lämna sitt uppdrag som VD för Apoteksbolaget efter spritfester. Frågan är om landshövdingen tittat lite för djupt i flaskan innan han skrev sin nyårshälsning till medborgarna i Kalmar län.


Viktigaste framtidsfrågan för landshövdingen Stefan Carlsson är invandringen till Kalmar län.


”I det längre perspektivet är vi beroende av invandring! Utan någon inflyttning från utlandet kommer vi att tvingas öka barnafödandet från dagens 1,7 barn per kvinna till över 2,5. Det bedöms som omöjligt.”

 

Uttalandet är minst sagt svenskfientligt och kränkande mot vår egen befolkning. Varför skulle vi i Kalmar län inte kunna öka barnafödandet? Men det förutsätter ju givetvis att vi satsar på kärnfamiljen och barnfamiljerna. Att skapa de ekonomiska förutsättningarna är givetvis väldigt viktigt.


”Med för liten invandring får vi stora problem i framtiden. Om länet ska kunna utvecklas måste vi få hit fler människor. För mig är det tydligt att det är invandringen som måste stå för föryngringen.”

 

Det verkar snarare som landshövdingen endast räknar huvuden, inte vad dessa huvuden besitter för kunskaper. Det är en fullständig myt att en majoritet av invandrarna skulle vara högutbildade. Enligt statistik från Invandrarservice i Kalmar uppgav endast ca 11 procent av de som kom till Kalmar att de hade högskoleutbildning. Hur många av dessa som kunnat verifiera denna utbildning är obekant då det stora flertalet inte ens kan uppvisa några id-handlingar!


Möjligheten att få andra svenskar boende i landet att flytta till Kalmar län tycks vara en omöjlig utveckling enligt landshövdingen. Enligt min uppfattning är det den mest kostnadseffektiva utvecklingen för Kalmar län. Att få färdigutbildade människor med svenska som modersmål att flytta till Kalmar län och därmed också företag borde vara landshövdingens viktigaste uppgift. Nu tycks han istället planera för värvningskampanjer i Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia eller det som i dagligt tal kallas för MENA-länder (MiddleEastNorthAfrica). Hur det skall föra utvecklingen framåt i Kalmar län vergår mitt förstånd.


Landshövdingen nedvärderar alla svenska medborgare bosatta i Kalmar län i sitt ”nyårstal” men han har uppenbarligen inte förstånd att begripa det själv.


”Jag hoppas på ett bra samarbete kring de här frågorna under 2015 och avslutar med att önska alla länsbor ett riktigt gott nytt år.”

 

Jag ser fram emot att landshövding Stefan Carlsson också kontaktar det tredje största partiet till riksdagsvalet i Kalmar län för ett samarbete kring utvecklingen av vårt län. Sverigedemokraterna skulle välkomna en sådan utveckling och se det som ett steg i demokratisk riktning. Vi väntar på en inbjudan från landshövdingen!


Lagom till julhelgen släpptes Kalmarlexikon. Den blev en uppskattad julklapp i många hem om man skall tro bokhandlare i stan, som hade svårt att få fram ett tillräckligt antal till julhelgen.


När jag såg boken för första gången hajade jag till och undrade om det tagit min bloggheader till omslaget av boken. Likheten är minst sagt slående, inte minst färgerna och ljuset.


Jag har ju slagits för att bevara Kalmars kulturminnesarv i den politiska debatten och det kan inte ha undgått de som skrivit boken och givit ut Kalmarlexikon.


Jag undrar faktiskt om det ändå inte finns något symboliskt över deras val av bild på bokens framsida   


    Av Thoralf Alfsson - 19 december 2014 20:56

 


I augusti besökte jag Sandby borg på Öland. Tyvärr hade man avslutat årets utgrävningar vid mitt besök. Utgrävningarna och de fynd man gjort och de teorier som arkeologerna framlägger har väckt stor uppmärksamhet.

Se följande klipp.Utgrävningarna leds av Kalmar läns museum i Kalmar. Tyvärr finns det inga pengar för fortsatta utgrävningar nästa sommar men nu har man startat en insamling för att nå 400 000 kronor för att kunna fortsätta med utgrävningen som till stor del görs med ideela krafter. Man har dock bara fått in 128 000 kronor och risken är stor att man inte når dessa 400 000 kronor och att man då får ställa in utgrävningarna kommande sommar. Läs artikel i Barometern


Jag tycker att det är en stor skandal att våra skattepengar inte räcker till detta projekt!

 

Jag blir helt enkelt riktigt förbannad över att massinvandringen går före vårt eget kulturarv. Risken är dessutom stor att skattplundrare istället förstör mycket vid Sandby borg.


När man ser vilka enorma summor som Migrationsverket delar ut bara till kommunerna i Kalmar län blir jag upprörd när Kalmar läns museum inte ens kan erhålla 400 000 kronor av våra skattemedel för att fortsätta utgrävningarna utan måste gå ut för att tigga för att kunna utforska vårt kulturarv.


Får god lust att göra uppror mot det politiskt korrekta samhället!


Här hittar du insamlingen och mer information.


http://www.sandbyborg.se/


Av Thoralf Alfsson - 30 oktober 2014 19:32

Den senaste veckan har jag varit mycket i Kalmar och därmed träffat många människor. Jag var dock en tur till Stockholm i tisdags men då träffade jag folk på flyget och på Arlanda. Jag har varit ute på stan och handlat en hel del.


Igår var jag på Kalmar slott och lyssnade på en föreläsning om Erik XIV som Herman Lindqvist höll på sitt karakaristiska sätt om sin nya bok. Den berättelse vi fick oss till livs stämmer inte så mycket med hur Erik XIV beskrivs i historieböckerna. Bilden som Herman Lindqvist förmedlade var betydligt positivare och man skulle kunna säga att Erik den XIV var väldigt välutbildad och intellegent men även ett föredöme på många områden. Vilket till slut blev hans fall enligt Herman Lindqvist.


 


Efter besöket på Kalmar slott gick jag över vallgraven vid slottet till Söderport Cafe och blueskväll med Barrelhouse Chuck och Sven Zetterberg. En riktigt bra konsert med riktigt bluesgung så här mitt i veckan. Det är fantastiskt att vi har en bluesförening i Kalmar som ordnar dessa konserter. Det var dessutom nästan fullsatt på Söderport.  Det var dock tråkigt att se en socialdemokratisk toppolitiker i Kalmar snika sig in utan att betala entrén på 250 kronor.


Idag har jag hunnit med ett möte på kommunen angående budget.


Med andra ord har jag träffat betydligt fler människor i Kalmar än jag brukar göra i veckorna. Det har blivit många möten. Många av dessa personliga möten har ett gemensamt. Man är väldigt upprörda över hur Sverigedemokraterna utestängs av 7-klövern, inte minst i Kalmar. Förvånansvärt många säger också att de känner människor i sin bekantskapskrets som ångrar sin röst på något av partierna i 7-klövern och att de inte röstade på Sverigedemokraterna.


Allt talar för SD!


I Kalmar består majoriteten av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet svek sina Alliansvänner för snart två år sedan. Ett arvode på ca 600 000 kronor/år hägrade för centerpatiets Anders Andersson som då svek Alliansen och hoppade i ”säng” med socialdemokraten Johan Persson. Idag publicerades en insändare i ÖstraSmåland om Anders Andersson.


”Frågan gick till Centerpartiet, som över en natt gick från att vara ett borgerligt parti till att bli socialistiska företrädare. Med löfte om en kommunalrådspost och en kraftigt ökad månadsinkomst lät sig Centerpartiets lokala gruppledare Anders Andersson köpas. Vilket inneburit att allt han tidigare skyllt Johan Persson för är han numera en försvarare av.”

Läs hela insändaren.


För någon vecka sedan tillkännagav Centerpartiet i Oskarshamn att man skulle börja samarbeta med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vad jag förstått handlar det även i detta fall om att de ledande centerpartisterna är ”köpta” med löften om arvoderade poster inom den politiska organisationen.


I Oskarshamn har Socialdemokraterna styrt i närmare ett hundra år och Alliansen har kämpat hårt för att komma till makten. Efter årets val blev Sverigedemokraterna vågmästare i Oskarshamn och därmed fanns det en möjlighet att ta makten ifrån Socialdemokraterna om man i Alliansen inlett ett samarbete med Sverigedemokraterna, något som Sverigedemokraterna var öppna för.


I Vingåker har Alliansen idag tagit steget till ett samarbete med Sverigedemokraterna enligt Sveriges Radio. Läs artikel.

 

I Oskarshamn valde istället ett par giriga centerpartister att lyssna på socialdemokraternas locktoner. De lämnade Alliansen för att själva trygga sin egen inkomst under fyra år. Jag hoppas innerligt att väljarna i Oskarshamn straffar Centerpartiet i valet 2018. Avhoppen från Centerpartiet har uppenbarligen redan inletts om man skall tro media.


Min slutsats är följande.

Mobbningen av Sverigedemokraterna gynnar partiet. Det svenska folket är i grund och botten väldigt besvikna på de ”etablerade partierna”.


Väljarna som röstat på de partier som sedan byter sida efter valet blir minst sagt förbannade då de inte längre får det som de röstat på. De kan heller inte lita på ”sitt” parti längre.


SD kommer fortsätta att växa.


Den enda möjligheten som finns enligt min mening att minska Sverigedemokraternas stöd i väljarkåren är att låta SD ingå i majoriteten och att vi skulle kapitalt misslyckas med vår politik. Nu kommer detta inte inträffa i någon kommun, landsting eller i riksdagen. Så våra framgångar i opinionen kommer fortsätta när de rödgröna eller alliansen misslyckas både här och där.

Av Thoralf Alfsson - 6 juni 2014 10:34

 


Idag firar vi Sveriges nationaldag! Det tål att påpekas att det är Sveriges nationaldag och inget annat. Många tycks ha missuppfattat det hela och tror att det är andra kulturer som ska firas och lyftas fram på Sveriges nationaldag. Jag tycker uppriktigt sagt synd om dessa personer som inte vågar fira vår egen nationaldag.


Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges konung.


Sverige blev ett självständigt land!


 

 

Samma personer som har svårt att fira vår nationaldag, t.ex statsminister Fredrik Reinfeldt eller förresten hela skaran av partiledare inom 7-klövern, vi skall heller inte glömma den kanske största förnekaren av alla, Gudrun Schyman! Dessa vill göra Sverige till ett osjälvständigt land igen genom EU och dess överstatlighet. De låter dessutom Sverige betala ca 25 miljarder kronor årligen för att bli ett osjälvständigt land. Jag skulle utan tvekan kunna ta till ännu starkare ord angående deras svek mot fosterlandet.


Vi har varit ett självständigt land i snart 500 år! Kan vi säga att vi är ett självständigt land idag?


Kommer vi aldrig få uppleva vår 500-årsdag som självständigt land?

 

Jag hoppas att vi 2023 är lika självständiga som våra nordiska grannländer Norge och Island! Länder som är otroligt stolta över sin egen kultur och värnar och vårdar den ömt! Som dessutom firar sin nationaldag med pompa och ståt!


Idag firar jag nationaldagen! De Geer kan ta sina osmakliga ”konstverk” och slänga sig i väggen. Det kan för övrigt alla mångkulturellivrare också göra. För idag är det inte er dag! Den tillhör oss som är stolta över vårt land, Sverige! Och oss som vill bevara Sverige utan att översköljas av mångkultur och överstatlighet.


Leve Sverige och fosterlandet!


Herman Lindqvist har beskrivit dessa fosterlandsförnekare!


Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skapa flashcards