thoralf

Senaste inläggen

Av Thoralf Alfsson - Fredag 2 nov 20:07

Hörde idag ett inslag på nyheterna om elpriserna och då speciellt elnätsavgifterna på radion. Det var även ett inslag i SVT Rapport. Elnätsavgifterna har höjts med ca 50 procent under de senaste 5 åren. Elnätsavgiften kan i vissa månader vara högre än elpriset per kwh.Jag har skrivit om detta flera gånger. Sista gången var så sent som den 14 juli då jag jämförde två olika elräkningar som jag själv fått.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2018/07/14/11549149-det-hoga-elpriset-pa-landsbygden/

http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/07/10/11459227-stromavbrott-kommer-bli-vanligare/


Elbolagen skyller på att man måste bygga ut nätet.

 

Det kan vi tacka klimatalarmisterna för! Orsaken till att elnätet måste byggas om beror på att t.ex flera kärnkraftverk stängs ned. Vi kommer om något år ha tappat bort ca 2 000 MW kärnkraftsel som måste ersättas på något annat sätt. Det vill säga den elen måste komma in i vårt elnät från någon annan anslutningspunkt.


Sedan har vi alla vindkraftverk som byggs och som också måste anslutas till elnätet. På Öland kunde inte fler vindkraftverk sättas upp på grund av att kapaciteten att föra över elen till fastlandet inte räcker till. NU har EON byggt om detta för minst 100 miljoner kronor för att klara nya vindkraftverk på Öland eller fler havsbaserade vindkraftverk på Ölands östkust.

https://www.eon.se/artiklar/vi-saekrar-elfoersoerjningen-pa-oeland.html


Sedan innebär alla elbilar att kapaciteten för laddstolpar måste byggas ut kraftigt. Den infrastrukturen finns inte idag. Det kommer innebära enorma mängder el till tätbebyggda stadsområden när alla skall ladda sin elbil på natten inför nästa dags bilkörande.


Bara för en dryg vecka skrev jag om att kärnkraften är den absolut bästa lösningen om man vill minska utsläppen av koldioxid.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2018/10/23/11569788-stabilt-robust-och-fornybart/Allt detta kan vi tacka alla klimatalarmister för och i synnerhet Miljöpartiet och Centerpartiet som driver på om klimatförändringarna och utsläpp av koldioxid. Vi får heller inte glömma energiminister Ibrahim Baylan. En person som är fullständigt okunnig på sitt eget politiska område.

 

Tänk om vetenskapen om 10-20 år kommer fram till att klimatlarmen var falsklarm.

Av Thoralf Alfsson - Torsdag 1 nov 19:16

Egentligen kanske man borde vara väldigt skadeglad när SSU granskas och det ena efter det andra avslöjandet kommer att socialdemokraternas ungdomsförbund i Skåne kapats av islamister med antisemitiska och homofobiska uttalanden på framförallt sociala medier. Men nej, jag är inte skadeglad. Det är bara för sorgligt att vi låtit det hela gått så långt.


Den politiska korrektheten har uppenbarligen varit så övergripande och total inom SSU att ingen vågat reagera och säga ifrån. I synnerhet inte när ett valår och en valrörelse var i antågande. Då gällde det uppenbarligen att tysta allt fram till valdagen.I mitt stilla sinne undrar jag om även media spelat med i detta?

 

Läs framförallt dessa artiklar från alternativmedia.


https://samnytt.se/avslojar-sa-har-vill-islamisterna-ta-over-hela-ssu/


https://ledarsidorna.se/2018/11/rasismen-och-homofobin-inom-ssu-aftonbladets-ledarredaktion-var-delaktig-i-morklaggningen/


”Så här berättar en av våra källor om sin första kontakt med förbundet. Källan fick så småningom förtroende från dåvarande ordförande för SSU Skåne Rizwan Elahi, mannen med kopplingar till Ahmadiyya-mosken i Malmö som gjort sig rikskänd genom sina homofobiska ställningstaganden.” 

 

I Kalmar kommunfullmäktige sitter socialdemokraten Nasim Malik som är Ahmadiyyamuslim från Pakistan.


Svensk media undviker att nämna att avslöjandet om SSU i Skåne har sitt upphov i ett avslöjande av Samhällsnytt redan den 15 oktober. Jag är inte det minst förvånad över hur svensk media agerar. Det är inte första gången och definitivt inte heller sista gången.


Media beskriver det som en falangstrid inom SSU och jag tolkar det jag läst som att den ena falangen handlar om islam/muslimer i väldigt stor utsträckning. Det förvånar mig heller inte i det invandrartäta Malmö och Skåne.


Många har länge förutspått att vi skall få ett renodlat muslimskt parti på riksnivå och att det partiet lätt kommer klara fyra procentsspärren till riksdagen. Men de muslimer som varit och är politiskt aktiva har valt att försöka gå den snabba vägen genom andra partier. Helt enkelt infiltrera partier för att kunna påverka i islamistisk riktning. Vi har sett detta i snart alla partier förutom Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och det har sina naturliga förklaringar.


Nu tror jag faktiskt att det inte bara är SSU som infiltrerats. Det vet sedan avslöjanden inom framförallt Miljöpartiet och Centerpartiet. Det finns tydliga tecken på att det även kan finnas inom Grön ungdom och Centerpartiets ungdomsförbund CUF. Det är ju två partier med väldigt naiva medlemmar och politiker. Jag hoppas att dessa båda ungdomsförbund granskas av någon som kan sin sak. Jag har ju lyft en del i Kalmar tidigare men det uppskattas inte.


Allt eftersom dessa individer avslöjas och deras verkliga agendor blottläggs så kommer deras taktik och arbetssätt att förändras. De kommer inse att genvägen genom de etablerade partierna inte är så framgångsrik. Följden kommer bli att det kommer startas och etableras minst ett muslimskt parti med dold ”islamistisk” inriktning till valet 2022.


Om detta skulle bli verklighet kan det paradoxalt nog kunna innebära att regeringsbildning blir betydligt lättare än vad den är idag, då det sannolikt skulle få betydligt fler svenskar att vakna och rösta mer nationalistiskt. Det vill säga på SD, KD och i viss mån även M.


Det attentatsförsök som dansk polis avslöjade för några veckor sedan misstänks vara planlagt av regimen i Iran. Med andra ord av shiamuslimer.

Har vi tagit hit Mellan Östern så får vi också Mellan Östern! Den som trott något annat är fullständigt verklighetsfrånvänd och naiv.


Jag hoppas att alla förstår att det handlar om det shiamuslimska Iran och att det finns tiotusentals shiamuslimer i Sverige med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Se denna video från 2016 i Malmö. En motsvarande shiademonstration var den 27 oktober 2018. Den finns på Facebook men jag har inte hittat något klipp på Youtube att lägga in på bloggen. Det var inte färre personer i år.


Se videon först kommer männen sedan kvinnorna. Tänk om Prideparaden skulle delas upp på det sättet. Vilket liv det skulle bli! Men när det gäller islam är det inget problem. Det varit helt tyst i media.UPPDATERING

 

Ledarsidorna kommer idag med fler uppgifter om SSU.


Av Thoralf Alfsson - Torsdag 1 nov 08:11

 


På absolut bästa nyhetsplats ännu en gång, sidan 3. Jag kan inte komma ifrån vissa känslor om hur journalisterna tänker och arbetar. I vanliga fall brukar de höra av sig och vill ha en kommentar men det har Barometerns journalister inte gjort när det gäller de senaste artiklarna.


Jag ställde däremot upp på en längre intervju den 25 september. Intervjuades under närmare en timme av två journalister. Det har fortfarande inte blivit någon artikel av det materialet.


I dagens artikel säger Mattias B Johansson något märkligt.


"Men utredningen har dragit ut på tiden. Och nu närmar sig en viktig deadline. Den 17 december ska kommunfullmäktige välja representanter till kommunala nämnder och styrelser. Om Alfsson ska kunna sitta i någon nämnd måste han frias av sitt parti innan dess.

Mattias Bäckström Johansson kan inte ge något definitivt besked om när utredningen är klar.

– Vi har några ordinarie partistyrelsemöten kvar. Troligen kommer utredningen att vara klar innan årets slut.

När är de mötena?

– Innan årets slut. Vi har inga offentliga datum, säger Mattias Bäckström Johansson."

 

Jag visste faktiskt inte att partistyrelsens möte var hemliga.


Medlemsutskottet hade den 29 oktober fått in alla yttranden angående mitt personärende. Det finns faktiskt inget som hindrar dem från att ta ett beslut omgående och skicka beslutet vidare till partistyrelsen.

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 30 okt 22:15

Jag fortsätter lite med statistik. Det skall ses som en direkt fortsättning på mitt blogginlägg om befolkningsutvecklingen i Kalmar kommun. Befolkningsstrukturen får givetvis följder när det gäller arbetsmarknaden, som styrs av utbud och efterfrågan av arbetskraft. En stor andel invandring med utomeuropeisk invandring påverkar förstås företagens möjligheter att hitta arbetskraft med rätt utbildning och kompetens.


Hur ser det då utvecklingen ut i Kalmar kommun de senaste 10 åren.


 


Finanskrisens effekter 2008 syns väldigt tydligt i grafen. Arbetslösheten ökade med ca 1000-1500 personer under efterföljande åren (2008 - 2010) och kommunen har ännu inte återhämtat sig från den lågkonjunkturen. Eller finns det en annan faktor under det senaste decenniet som påverkar återhämtningen?


Man kan också tydligt se årstidsvariationerna med minskad arbetslöshet under sommarhalvåret. Min tolkning är att det är turistsektorn och jordbrukssektorn som är orsakerna till dessa svängningar.


Om vi tittar lite djupare i statistiken och börjar titta på antalet inrikes och utrikes födda bland de arbetssökande så framträder en lite annorlunda bild.


 


Vi kan tydligt se att antalet arbetssökande som är inrikes födda idag är nere på samma nivå som innan finanskrisen. Med tanke på att vi har befunnit oss i en högkonjunktur under flera år så vore det lustigt om så inte vore fallet.

Samtidigt ser vi orsaken till att det totala antalet arbetssökande inte kommit ner till 2008 års nivå.


Antalet arbetssökande som är utrikes födda har ökat dramatiskt sedan 2008. Det har ökat från under 400 personer till ca 1 250 personer, en ökning med drygt 800 personer. Det är givetvis en effekt av befolkningsökningen i denna grupp, som jag visade i ett tidigare blogginlägg. Antalet utrikes arbetssökande är nu fler till antalet än inrikes, trots att gruppen bara utgör ca 13 procent av befolkningen.


Om man istället presenterar arbetssökande som en andel (procent) av gruppen inrikes födda och utrikes födda så syns problemet på arbetsmarknaden än tydligare. En stor andel utrikes födda är inte anställningsbara på svensk arbetsmarknad.


 


Det framgår med all tydlighet att trots en hel rad olika åtgärder för att få utrikes födda i sysselsättning så har andelen arbetslösa bitit sig fast runt 25 procent.


I nästa blogginlägg kommer jag ta upp statistik som rör så kallade subventionerade anställningar.


PS


Jag testar lite på Wordpress just nu. Kommentera gärna där också, då jag vill lära mig de olika funktionerna som finns i Wordpress.


https://thoralfablog.wordpress.com/


Av Thoralf Alfsson - Tisdag 30 okt 10:01

Barometern har idag en artikel med rubriken ”Besked om Thoralf Alfsson framtid dröjer” angående det personärende som öppnats mot mig. I artikel säger Mattias B Johansson bland annat följande.


”Det är en form av formaliserad time-out. Då uppmanas man att inte agera som SD-företrädare under tiden som utredningen pågår, förklarade Mattias Bäckström Johansson, riksdagsledamot, partistyrelseledamot och distriktsordförande för SD i Kalmar län.

 

Utredningen skulle enligt de första beskeden ta ”minst en månad” att genomföra. Nu har tidsbeskedet förlängts.

 

– Förhoppningsvis kan vi lämna ett besked rörande Thoralf Alfssons ärende före årsskiftet. Vi har ytterligare ett möte med partistyrelsen i år då ärendet kan bli aktuellt. Men det är väldigt många frågor på bordet just nu så jag kan inte säga säkert att vi hinner ta beslut i år, kommenterar Mattias Bäckström Johansson utredningsläget just nu.”

 

Medlemsutskottet har begärt in ett yttrande från mig, kommunföreningen i Kalmar och distriktet. Dessa yttranden skulle vara medlemsutskottet tillhanda senast den 29 oktober. Mitt yttrande skickades in den 26 oktober.


Det vore ytterst beklagligt om inte medlemsutskottet och partistyrelsen skulle klara av att behandla mitt personärende innan årsskiftet.


PS

Om någon undrar varför jag inte skriver om personärendet på bloggen så är jag ”belagd med yttrandeförbud” gällande mitt personärende enligt denna formulering från medlemsutskottet.


”Om dessa uppgifter kopplat till ärendet och MU:s arbete sprids via sociala forum eller media kommer MU att slå ner på detta.”

 

UPPDATERING

 

Ulf Carlsson på Östra Småland har skrivit en bra artikel.

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/langsam-utredning-utestanger-alfsson-sd/Av Thoralf Alfsson - Måndag 29 okt 17:31

Svensk regeringsbildning är en fars. Om det hade varit lite ”stake” i talmannen Andreas Norlén hade han gett ett nytt sonderingsuppdrag till Jimmie Åkesson. Under de fyra veckor som gått sedan talmannen gav det första sonderingsuppdraget till Ulf Kristersson har uppenbarligen ingen talat med Jimmie Åkesson. Huruvida Ulf Kristersson eller Stefan Löfven pratat med vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt känner jag inte till.


Eftersom både Ulf Kristersson och Stefan Löfven inte bara misslyckats i sina försök att bilda regering, utan även inte lyckats komma närmare en lösning borde de vara diskvalificerade för tillfället. Då borde uppdraget gå till det tredje största partiet i riksdagen, Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson. Det vore logiskt.


Nu väljer istället talmannen Andreas Norlén att föra gruppsamtal eller ska vi kalla det gruppterapi med sex partiledare, i olika konstellationer. Jimmie Åkesson skall uppenbarligen även utestängas från denna gruppterapi tillsammans med Jonas Sjöstedt.


Den svenska regeringsfarsen fortsätter med andra ord och jag tror inte att den kommer leda till något som det svenska folket kommer uppskatta. Jag tror att fler och fler väljare hellre ser ett extraval som den mest logiska följden av den pinsamma fars som pågår med Ulf, Ebba, Jan, Annie, Stefan och Gustav/Isabella i huvudrollerna.


En psykolog kanske borde närvara vid dessa gruppterapisamtal hos talmannen.

Av Thoralf Alfsson - Söndag 28 okt 20:01

Som jag skrev i ett blogginlägg för några dagar sedan så har jag funderat lite över att ta fram statistik för andra kommuner än Kalmar kommun och andra kommuner i Kalmar län. Jag tror det finns ett stort intresse att få statistik över viktiga faktorer som påverkar kommunernas ekonomi och framförallt våra välfärdssystem. Jag har lite tankar om hur jag skulle kunna utveckla det.


För många år sedan sa någon att det finns tre sorters lögner. Lögn, förbannad lögn och så statistik. Fullt så illa är det inte men statistik kan användas på många olika sätt. Det gäller även svenska myndigheter och hur riksdag och regering väljer att framställa fakta.


Jag tycker att det absolut bästa sättet att framställa statistik är genom grafik. Då får man snabbt en översyn och samtidigt ser jag utvecklingen och vilka trender som finns och har funnits om grafiken sträcker sig en längre tid tillbaka.


Jag tänkte vissa det med några enkla och synnerhet verkliga exempel över befolkningsutvecklingen i Kalmar kommun. Vi som bor i Kalmar kommun och säkert också grannkommuner vet att det just nu är en väldig ökning av befolkningen varje år. Det rör sig om ca 800-1 000 personer/år. Något som kommunalrådet Johan Persson slår sig för bröstet ett antal gånger varje år i samband med att befolkningssiffrorna offentliggörs. Under 2019 når sannolikt Kalmar kommun 70 000 invånare.


Men hur ser det ut i verkligheten?

 

 

 

Det är de här siffrorna som Johan Persson med flera är så glada över. Befolkningsmängden. Ja, det blir också ökade statsbidrag.


Jag anser dock att man skall titta lite djupare på dessa siffror för att man skall förstå utvecklingen av befolkningen i Kalmar kommun. Det första man ganska lätt kan hitta är hur många i befolkningen som är inrikes födda eller utrikes födda. Då får man ett mått på hur invandringen påverkat befolkningsmängden under de senaste decennierna.


 


Nu kan man börja få lite mer förståelse för utvecklingen. Sedan år 2002 har antalet personer som är födda i Sverige ökat med ca 3 000 personer men personer som är födda utomlands har ökat med nästan hela 5 000 personer. Då kan man enkelt konstatera att ca 60 procent av befolkningsökningen sedan 2002 beror på invandring och då i huvudsak utomeuropeisk invandring.


Väljer man sedan att gå ännu djupare så kan man istället för födelseland ta fram statistik över det som kallas svensk respektive utländsk bakgrund. Som svensk bakgrund räknas den som är född i Sverige med två inrikes födda föräldrar. Men till denna grupp räknas också personer som är födda i Sverige där en av föräldrarna också är född i Sverige. Alla övriga räknas således som utländsk bakgrund.


 


Då framträder en liten annorlunda befolkningsutveckling sedan 2002.

Svensk bakgrund har ökat med ca 1 500 personer.

Utländsk bakgrund har däremot nu ökat med nästan 6 000 personer.


Många menar att det är fel att redovisa i statistiken att de som är födda i Sverige men av en förälder som är född i Sverige och en förälder som är född utrikes som personer med svensk bakgrund.

Om man då istället redovisar 50 procent av denna kategori som personer med svensk bakgrund och 50 procent som personer med utländsk bakgrund borde det bli mer rättvisande enligt väldigt många. Om jag då visar detta grafiskt enligt denna beräkningsmetod så blir det enligt nedan.


 


Då minskar befolkningsökning inom gruppen med svensk bakgrund till ca 1 200 personer.

Utländsk bakgrund ökar nu istället till hela 6 300 personer.

Eller om man vill räkna om det till procent, 84 procent.


Hela 84 procent av befolkningsökning i Kalmar kommun är kopplad till invandringen.


Riksdag och regering ändrat dock riktlinjerna för hur statistiken skulle beräknas 2001-2002. Före 2002 räknades personer som var födda i Sverige med en inrikes född förälder och en utrikes född förälder som en person med utländsk bakgrund. Läs dokument från SCB.


När regeringen och riksdag införde den nya statistiken 2002 minskade antalet personer med utländsk bakgrund dramatiskt i statistiken. Här finns med andra ord ett exempel på lögn, förbannad lögn och statistik, för den som inte känner till detta.


Men om man då redovisar Kalmars befolkningsutveckling enligt det gamla sättet, som användes fram till 2002. Då får vi följande grafik.


 


Personer med svensk bakgrund har bara ökat med ca 700 personer sedan 2002.

Men personer med utländsk bakgrund har ökat med hela 6 800 personer.


Räknar vi om denna befolkningsutveckling till procent får vi drygt 90 procent.


Om jag vore det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson skulle jag absolut inte vara stolt över den befolkningsutvecklingen. Hur kommer Kalmar se ut om 10 år?

Av Thoralf Alfsson - Lördag 27 okt 19:39

Klimatalarmisterna borde vara väldigt glada när det snöar i Götaland i oktober. Det innebär ju att deras alarmism om stigande temperaturen får sig en liten törn åt fel håll.


Alla unga kvinnor som lider av klimatångest kanske också kan komma tillbaka till verkligheten och inte oroa sig så mycket. Bra för deras hälsa.


Jag har alltid upplevt att över en årscykel så brukar alltid temperaturen jämna ut sig ganska väl. I fin sommar brukar följas av en riktig vinter, en dålig sommaren av en dålig vinter. I år kan det innebära, efter den extremt varma och torra sommaren att vi får en riktig vinter med en hel del snö. Vi får invänta och se men antalet solfläckar tyder på ett kallare klimat.


Jag har inget emot en riktig vinter, så att jag kan åka lite mer längdskidor än vad man kunnat tidigare år. Det är en bra motion och gott för hälsan.


Den som lever får se!


PS

Jag undrar vad klimatalarmisterna egentligen hoppas på för väder under kommande vinter? Om de vill ha bekräftelse eller inte?Här nedan kan du även lyssna på det aktuella programmet från Vetenskapens värld som diskuteras. Ett program som i grund och botten försöker ta heder och ära av de som inte delar den "konsensus" som råder i Sverige angående klimatalarmismen. Man tar till och med hjälp av psykologer. Bedrövligt!


Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 149 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se