thoralf

Alla inlägg under april 2016

Av Thoralf Alfsson - 24 april 2016 23:18

 

 

Socialdemokraterne vil stemme for et lovforslag fra Dansk Folkeparti om at afskaffe den såkaldte greencardordning, der har til formål at tiltrække højt specialiserede og veluddannede udlændinge. I stedet ender de ofte i lavtlønsjob.


Også SF støtter forslaget, og dermed er der et folketingsflertal uden om regeringen.


"Ordningen har vist sig at være en fiasko. Den har ikke virket, som den skulle. Tværtimod har den haft nogle meget kontraproduktive effekter, i forhold til at vi nu har fået nogle mennesker ind, som tager job, som danskere eller flygtninge sagtens kunne have udført,« siger Socialdemokraternes udlændingeordfører, Dan Jørgensen."


Läs artikel i JyllandsPosten.


Varför är socialdemokraterna i Danmark så mycket klokare än socialdemokraterna i Sverige?

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 23 april 2016 21:49

 


Jag undrar vad ansvariga på Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län sysslar med när de väljer att bevilja bygglov för tre vindkraftverk vid Törnbotten i Färjestaden. Länsstyrelsen Kalmar län avslår dessutom det överklagande som kommit in.


Frågan är om det bara handlar om propaganda från Mörbylånga kommun då följande finns att läsa i kommunens vindkraftsplan.


”En etablering av vindkraftverk på denna plats kan bli en visuell entré till Öland som vindarnas ö och har i samband med utredningen Ölandsvind även kallats annonsläge. Den känsliga naturens värden står i konflikt med annonsläget.”

 

Den känsliga naturen tycks inte betyda något för de politiker som styr i Mörbylånga kommun. Besökare till Öland kommer i framtiden välkomnas av tre vindkraftsverk när de lämnar Ölandsbron. Mörbylånga kommun kallar det för annonsläge.

Mörbylånga kommun ödelägger därmed ett väldigt stort område om ca 300 hektar som borde vara attraktivt som bostadsområde i framtiden. Med stor närhet till infrastruktur och Ölandsbron för arbetspendlare till Kalmar.


Hur fan tänker moderata kommunalrådet Henrik Yngvesson i Mörbylånga. Tänker han överhuvudtaget?

 

Öland och Mörbylånga kommun har dessutom väldiga problem med dricksvattenförsörjningen just nu. Grundvattennivåerna är extremt låga för årstiden. Tankbilar går i skytteltrafik från Kalmar till Öland med dricksvatten. Dessutom pågår ett arbete med att lägga en ledning från fastlandet till Öland för att vattenförsörjning skall fungera i sommar när alla turister anländer. Kostnaden för ledningen lär uppgå till 10-15 miljoner kronor.


När man sedan också kan läsa följande om platsen för de tre vindkraftverken i vindkraftsplanen blir det minst sagt vansinnigt!


”Området ligger inom det yttre skyddsområdet för Tveta vattentäkt vilket innebär att etablering skall ske med stor försiktighet för att undvika olyckor och läckage av förorenande ämnen i skyddsområdet.”

 

Vare sig Mörbylånga kommun eller Länsstyrelsen Kalmar län har uppenbarligen inte tagit någon hänsyn till detta. Det kan givetvis komma att straffa sig väldigt dyrt om en olycka skulle vara framme. Om vattentäkten i Tveta slås ut innebär det en katastrof för Mörbylånga kommun.


Men för moderaten Henrik Yngvesson och hans samarbetspartier i Alliansen men även för de rödgröna är de tre vindkraftverken i annonsläge viktigare än en trygg vattenförsörjning för kommunens invånare!

 

För de boende i området väntar dock nya erfarenheter. Jag och några sverigedemokrater besökte nyligen vindkraftsmotståndare i Mortorp utanför Kalmar. Vi var också och lyssnade på dessa vindkraftverk 4st kinesiska och 2st tyska. Två familjer har känt sig tvingade att sälja sina hus och flytta då ljuden och undertoner från verken gjorde tillvaron fullständigt odräglig.

 

Enligt boende i Mortorp kan de monotona ljuden vara outhärdliga upp till 2000-3000 meter från verken, beroende väder och vind.


Nu väntar med stor sannolikhet samma elände för boende i Algutsrum och alla fritidshusägare i Arontorp med flera. Här nedan finns en karta med placeringen av vindkraftverken och med cirklar som har en radie på 1000m från verken.


 
ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 23 april 2016 07:40

MP%20kan%20ha%20infiltrerats%20av%20islamister


Nu svämmas Facebook över med bilder på mp-politiker som gör diverse tecken som visar att de sympatiserar med muslimska brödraskapet. Det råder väl knappast någon tvekan om att dessa muslimer använder Miljöpartiet som en plattform för en helt annan agenda. Något som jag och många andra varnat för under många år men vi har då blivit kallade islamofober och uthängda av Expo och Inte rasist men. Nu är det dock väldigt tyst från dessa sajter.


Detsamma gäller inom sociaaldemokraterna. Nu väntar jag på samma avslöjanden och samma typ av bilder på socialdemokrater. Jag är helt övertygad om att dessa bilder även finns där.


Jag vet inte vem som har upphovsrätten till bilderna, därför lägger jag endast upp länkar till bilderna.


Bild 1


Bild 2


Bild 3Bild 4


Bild 5


Bild 6PS


Lyckades fotografera en Brushane igår kväll. 


 Av Thoralf Alfsson - 22 april 2016 19:09

Protesterna från föräldrar i ”södra” Kalmar har varit många över att Kalmar kommun planerar för en ny stor högstadieskola när Linneuniversitetet flyttar ur sina lokaler vid Brofästet. Kalmarsundsskolans högstadium och Vasa skolans högstadium skall tillsammans bli en ny skola vid Brofästet. Protesterna har nästan uteslutande handlat om säkra vägar till skolan för eleverna.


Det märkliga är att några protester från ”norra” Kalmar har inte förekommit. Det Lasse Johansson i debattartikeln menar med södra Kalmar är Vasaskolan och norra Kalmar är Kalmarsundsskolan som ligger i Norrliden. En stadsdel som kan betecknas som Kalmars Rosengård. Vasaskolan ligger snarare i en stadsdel som bebos av personer med högre inkomster och med högre kvalitet på boendet.


I grund och botten tror jag inte protesterna från föräldrar till barn vid Vasaskolan handlar till så stor del om en trafiksäker väg utan snarare om den oro som säkert deras barn känner inför att tvingas gå med ett stort antal elever med utländsk bakgrund. Jag tror även att föräldrarna känner en stor oro för att utbildningskvaliteten därmed sannolikt kommer sjunka. Det är bara att studera ”Kalla fakta” från Kalmar kommun som visar att bara ca 75-78 procent uppnår gymnasiekompetens vid Kalmarsundsskolan. Vid Vasaskolan har 100 procent gymnasiekompetens för läsåret 2014/2015.


”Kraften i ett högstadium där elever från norra och södra Kalmar integreras i en innovativ och utvecklande miljö kan bli mäktig. Grupper med olika bakgrund och intressen blir mer kreativa och handlingskraftiga.”

Lasse Johansson (S), ordförande Barn o Ungdomsnämndens debattartikel i Barometern.

 

Jag undrar om föräldrarna vid Vasaskolan delar Lasse Johansson uppfattning om en innovativ och utvecklande miljö? Och att deras barn kommer bli mer kreativa och handlingskraftiga vid en sammanslagning med Kalmarsundsskolan?


Tyvärr är jag rädd för att föräldrarna vid Vasaskolan inte vågar berätta eller skriva om sin oro av rädsla för att bli kallade rasister. Kommer någon våga prata ur skägget?


Av Thoralf Alfsson - 22 april 2016 15:19

Jag blir minst sagt förvånad när jag läser Östra Smålands artikel om detaljplanen för Södra Fredriksskans. Enligt artikeln har förvaltningschefen uttryckt sig enligt nedanstående.


”Under processen har vi hörsammat synpunkterna. Volymerna är neddragna, och det är mer gröna ytor. Vi har haft en bra medborgardialog och fått många positiva reaktioner, säger Rebecka Persson, chef för samhällsbyggnadskontoret.”

 

Efter att jag idag läst samrådsredogörelsen kan jag säga att jag undrar om Rebecka Persson läst samrådsredogörelsen. ”Volymerna neddragna”, stämmer inte! Byggnaderna är indragna med någon meter från vägen. ”Det är mer gröna ytor”, var då någonstans?


Min egen uppfattning är att inga synpunkter är tillgodosedda under samrådet! Det kan med andra ord knappast kallas för samråd. Majoriteten och Alliansen väljer att köra över de som yttrat sig. Kalmar läns museum, Fastighetsägare, Bostadsrättsföreningar, Hembygdsföreningen, Idrottsföreningar, Gymnasieförbundet och ett antal privat personer.

 

Jag har yrkat avslag på detaljplanen i Samhällsbyggnadsnämnden.

 

Hur man kan kalla detta för en bra medborgardialog är för mig en gåta och det gör mig upprörd. Jag kommer återkomma med en debattartikel.


Du kan läsa artikeln på min FB-sida.


Av Thoralf Alfsson - 20 april 2016 16:12

 

Volymstudie framtagen av Kalmar kommun.


Är det detta som invånarna i Kalmar vill ha på idrottsplatsen och fotbollsplanerna vid Fredriksskans? Vart skall fotbollen och all skolidrott ta vägen? Innebär det istället att Lindö kommer exploateras som ny plats för skolidrott med fotbollsplaner. Vill invånarna i Kalmar detta?


Dessutom täcker inte exploateringsintäkterna kommunens kostnader och då är inte arbetstiden för kommunens tjänster inräknade. Utan endast externa kostnader. Som lök på laxen så tog ju Kalmar kommun och gav Kalmar FF ett förskott på föreningsbidraget på ca 29 miljoner kronor, 2008-2009 när arenan skulle byggas. De pengarna skulle kommunen få tillbaka när gamla Fredriksskans exploaterades. Nu vet vi att kommunen aldrig får tillbaka dessa 29 miljoner vid en försäljning. Kommunen räknar med 70 miljoner i intäkter men 75 miljoner kronor i kostnader.


Kostnaden blir istället 5 + 29 = 34 mijoner kronor för Kalmar kommuns skattebetalare.


Dags att någon startar en namninsamling om invånarna vill stoppa detaljplanen! Politikerna i majoriteten och alliansen kommer inte stoppa detaljplanen med minst 200 bostäder på Fredriksskans.

 

Jag har markerat området för detaljplanen och bostäderna med en svart ring. Majoriteten skriver i många dokument om "ett grönare Kalmar". Jag har aldrig förstått vad de menar! Den yttre miljö har uppenbarligen inget med ett grönare Kalmar att göra. 


Förnågra månader sedan behandlades min motion om att plantera träd längs ölandsledan (gula injen). Motionen avslogs givetvis av majoriteten och Alliansen. Ölandsleden tillkom när ölandsbron byggdes för ca 45 år sedan. Jag förstår inte hur man kan vara negativa till ett sådant förslag. 


 


  

Volymstudie framtagen av Kalmar kommun.

Av Thoralf Alfsson - 20 april 2016 08:31

Jag är i Hamburg tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden och tjänstemän från Kalmar kommun och Länsstyrelsen. Ett studiebesök om infrastruktur och klimatanpassningar i Hamburg. Jag återkommer till det i kommande blogginlägg.


När det gäller gårdagens utspel från SD och Oscar Sjöstedt blev jag förvånad och jag fick många frågor. Skall man inte kompensera gruppen med lite högre lön och med bostadslån på något sätt? Vad blir effekterna för de olika inkomstområdena? Vid vilken inkomst kommer brytpunkten för att inkomsttagaren går minus?


Vilka väljare har man tänkt vinna över? Vilka väljare har man kalkylerat med att förlora? Vilken strategi ligger bakom detta utspel? Står hela riksdagsgruppen bakom förslaget och finansieringen?


Många frågor som jag vill ha svar på innan jag kommenterar detta utspel ytterligare.

Av Thoralf Alfsson - 19 april 2016 21:02

Jag undrar vilken världsbild som miljöpartister har! Det kan inte vara en felsägning. Man kallar inte ett så fruktansvärt terrorattentat för en olycka. Är Åsa Romson nästa minister att lämna regeringen?Som om detta inte är tillräckligt. Har muslimer kidnappat Miljöpartiet? 


Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4
5
6 7 8
9
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21
22 23 24
25 26 27 28 29
30
<<< April 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se