thoralf

Alla inlägg under oktober 2012

Av Thoralf Alfsson - 19 oktober 2012 21:48

Den senaste veckan har varit den mest intensiva bloggveckan sedan jag började blogga.


I slutet av förra veckan publicerade jag uppropet för stöd till Maria Ciminis rättsprocess mot Transportarbetarförbundet. Något som fått stor uppmärksamhet och stor uppslutning. Jag kommer under helgen sammanställa vad insamlingen gett och publicera lite mer uppgifter då även andra som uteslutits från samma fackförbund kontaktat mig.


När jag sedan under söndagen publicerade blogginlägget om Nasim Malik som åker runt i asien och uppenbarligen utger sig för att vara MP (member of parliament), riksdagsledamot blev reaktionerna väldigt många. De enda som inte reagerat är media. Jag vet att det har skickats mail till alla tidningar, stor som liten men ingen har tagit upp detta. Det är minst sagt skrämmande hur journalisterna håller socialdemokratiska politiker med invandrarbakgrund om ryggen. Jag har därför informerat några inflytelserika personer om detta. Vi får se vad det leder till.


När jag sedan under veckan tog upp lokalprofilen Martin Nilsson och hans företag Kallskänken blev det ”liv i luckan”. Många mejl och samtal om Martin Nilsson. Ganska underhållande! Även om jag inte tänker använda särskilt mycket på bloggen men jag har även fått några uppslag att följa upp. Vilket jag också redan tagit tag i.

Jag kan dock konstatera att Martin Nilsson inte dementerat att det är han som skrivit plakatet 2010. Så det lutar mer och mer att det är Martin som är den store ”r-ordet”.


 


Veckan fullbordades sedan med nyheten om att före detta oppositionsrådet Malin Pettersson (M) blivit utsedd till utvecklingsdirektör vid Länsstyrelsen i Kalmar. Här pratar vi vänskapskorruption i den högre skolan. Länsstyrelsen med landshövding Stefan Carlsson i spetsen hade dessutom planerat in avslöjandet väldigt passande. Dagen efter åkte det nya paret Johan Persson och Malin Pettersson på semester till Spanien. Möjligtvis för att slippa besvärande frågor och hoppas att den värsta uppståndelsen lagt sig tills de kommer hem igen.


Malin Petterssons ansökan bestod enligt Östran av endast två rader. Men ändå slog hon ut elva andra högt kvalificerade.


Läs Östrans artikel med beskrivning på alla sökande. Jag hoppas att någon av de andra sökande överklagar Länsstyrelsens val av utvecklingsdirektör.


Mycket bra sammanställning av Östran som visar att vänskapskorruptionen ”besegrar allt” men framförallt hur stor Johan Perssons makt är. Det skrämmer mig något enormt!!


Gota Medias mediehus skall överklagas så långt från Kalmar det bara går! Ju mindre är Johan Perssons makt.


Malin Petterssons kvalifikationer.

Malin Almqvist Petersson


Född: 1971


Yrkeskarriär: Kommunalråd Kalmar, ledamot av partistyrelsen (M)


Utbildning: Lärarutbildning 4-9, SO


Här är de sökande som Malin Petersson slog ut:


Man


Född: 1962


Yrkeskarriär: VD för större marknadsinriktat företag i Kalmar, strategisk chef vid länsstyrelse, chefsposition i försvarsmakten

Utbildning: FörsvarshögskolanKvinna


Född: 1960


Yrkeskarriär: Enhetschef på stor statlig förvaltning, jurist


Utbildning: Juristutbildning, akademisk utbildning i företagsekonomi och administration


Man


Född: 1964


Yrkeskarriär: Utbildningsansvarig på stort företag, universitetsadjunkt


Utbildning: Akademisk utbildning i pedagogik och teknikLars Borgemo


Född: 1966


Yrkeskarriär: Chef för Migrationsverket i Kalmar län

Utbildning: Samhälls och beteendevetenskap,  humaniora, telogisk utbildningMan


Född: 1963


Yrkeskarriär:  Kommundirektör, konsult


Utbildning: Företagsekonomi, ledarskap, ämneslärarutbildningMan


Född: 1964


Yrkeskarriär: Chef på regionförbund, politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen

Utbildning: Internationell ekonomBodil Liedberg Jönsson


Född: 1955


Yrkeskarriär: Samhällbyggnadschef Oskarshamn


Utbildning: Fil kand i biologi, internationella utbildningar i miljö och planering, ledarskapsutbildningKyrre Dahl


Född: 1953


Yrkeskarriär: Utvecklingschef i Kalmar


Utbildning: Akademiska utbildningar i juridik, ledarskap och journalistikKvinna


Född: 1966


Yrkeskarriär: Administrativ chef på departement, byrådirektör, verksamhetschef på statlig myndighet


Utbildning: Agronomie doktorMan


Född: 1963


Yrkeskarriär: Tjänsteman på statlig myndighet

Utbildning: Fil mag i statsvetenskapMan


Född 1969


Yrkeskarriär: Företagsledare


Utbildning: CivilekonomSom avslutning en bild från demonstration mot vindkraft i Göteborg under torsdagen. Efter mitt blogginlägg har jag fått många positiva reaktioner från vindkraftsmotståndare. I detta fall från en förening i Göteborg som ni kan besöka här www.alefjall.se


Tiita gärna på medlemsutvecklingen på föreningens hemsida så förstår ni varför Miljöpartiet backar i opinionen.


 

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 18 oktober 2012 14:00

 

Vindkraftverk vid Egby på Öland.


Idag sker demonstrationer på många platser i Sverige emot den tokiga vindkraftsutbyggnaden som pågår i vårt land.


Jag har inget emot vindkraft men den måste klara av att stå på egna ben utan kostsamma subventioner som drabbar kunderna/elkonsumenterna och staten, därmed också välfärden.


Det märkliga är ju att många tror att vi ersätter ”smutsig” elkraft med dessa vindkraftverk. Faktum är att Sverige har en till ca 95 procent koldioxid fri elkraftproduktion. Först och främst vattenkraft och kärnkraft men även en hel del elkraft produceras också vid våra industrier som t.ex Södra Cell i Mönsterås. Med andra ord så minskar inte koldioxidutsläppen i Sverige för att vi bygger mängder av vindkraftverk, de kostar bara mer för skattebetalarna och elkunderna.


Därför har vi lagt en motion i riksdagen som pekar på alla problem med vindkraftsutbyggnaden. Läs vår motion.


Jag vill visa på ett exempel från min egen kommun Kalmar. Siffrorna kommer från det underlag som presenterades för kommunfullmäktige i februari 2012. Kalmar kommun hade gjort en kalkyl för att visa att en investering i vindkraftverk skulle vara lönsam.


Grundförutsättning var att det gällde 2MW vindkraftverk med en investeringskostnad på drygt 32 miljoner kronor, avskrivningstid på 20år, med en kalkyl ränta på 5% och en årlig produktion på 5 200 000 kwh.


 


Kommunens kalkyl innebär alltså att man under dessa förutsättningar skulle göra en vinst på drygt 1,2 miljoner kronor/år.


Idag kan man dock ifrågasätta det elpris man satt på köpt el. De senaste månaderna har priset stadigt varit under 40 öre/kwh. Med detta elpris under 40 öre så försvinner nästan hela vinsten för Kalmar kommun. Om sedan elcertifikatpriset också sjunker som det gjort under de senaste åren kan vinsten för Kalmar kommun vara negativ redan om något år.


Men nu var det inte detta som jag ville göra mina läsare uppmärksam på utan de subventioner som vindkraften har.


Punkt 1.

Elcertifikat som ger vindkraftproducenten ca 15-20 öre/kwh. Dessa pengar tas ut på all annan elkraft som elkunderna köper. Enligt ekonomifakta såg siffrorna ut enligt följande 2009.


”År 2009 var den uppskattade genomsnittliga kostnaden för elcertifikat för en elkonsument 7,3 öre per kWh. Av dessa 7,3 örena går dock inte allt till elproducenterna utan viss del går till moms och transaktionskostnader hos elleverantörerna. För en normalvilla som förbrukar 27 000 kWh per år innebär detta en ökad årskostnad på el på närmare 2 000 kronor jämfört med en situation utan elcertifikat. ”

http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2010/Oktober/Elkonsumentens-del-i-elcertifikatsystemet/


Det innebär att varje villaägare med motsvarande elförbrukning varje år betalar 2000 kronor för att hålla vindkraftverkens ekonomi under armarna.


 


Detta känner relativt många till.


Punkt 2.

Fastighetsskatten är mycket låg för vindkraftverk, endast 0,2 procent. Det skall jämföras med 0,5 procent för kärnkraft och en kommande fastighetsskatt på vattenkraft på hela 2,8 procent från den 1 januari 2013. I praktiken innebär detta följande fastighetsskatt per kwh.


Vindkraft 0,5 öre/kwh

Kärnkraft 5,5 öre/kwh

Vattenkraft 9 öre/kwh


Var och en ser att detta är helt orimligt, inte minst när det gäller vattenkraften som är en förnyelsebar energikälla men ändå betraktas som rena "pesten" av regeringen som höjt fastighetsskatten två ggr.


Med en fastighetsskatt på vindkraft som motsvarar kärnkraften skulle alltså staten få in 5 200 000 kwh * 0,05 kr/kwh = 260 000 kronor till statskassan på ett enda vindkraftverk av den aktuella storleken.


Punkt 3.

Elskatten. I det fall som t.ex gäller Kalmar kommun kommer även en annan aspekt in. Kalmar kommun har förbundit sig att förbruka all elproduktion vid vindkraftverket själva. Om det någon gång skulle produceras mer elkraft än man förbrukar för man inget betalt för detta. Därmed räknas man inte som elproducent och därmed behöver man alltså inte betala någon elskatt på den producerade elkraften som man förbrukar själv.


Det innebär med andra ord att staten förlorar den intäkten. I detta fall motsvarar det 5 200 000 kwh * 0,283 kr/kwh = 1 471 600 kronor/år


Slutsatsen är att om Kalmar kommun investerar i ett vindkraftverk så drabbas elkunderna av ökade kostnader på ca 900 000 kronor.

Samtidigt förlorar staten inkomster på drygt 1,7 miljoner kronor i förhållande till om elkraften producerats vid ett kärnkraftverk.


Man kan säga att Kalmar kommun kan tjäna 1,2 miljoner kronor på sitt vindkraftverk med deras kalkyl men staten förlorar 1,7 miljoner kronor och elkunderna för en ökad kostnad på 900 000 kronor. Dessutom vinner man inget i minskade koldioxid utsläpp.


Utan dessa subventioner skulle det inte byggas ett enda vindkraftverk i Sverige.


 

Gammalt hederligt och ej subventionerad vindkraft. Sandviks kvarn på Öland.ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 17 oktober 2012 23:30

Jag har ställt två skriftliga frågor till statsråd. Den första gäller böneutrop och har besvarats och har besvarats av Stefan Attefall (KD) och den andra frågan gäller kravet på egna rum för asylsökande ensamkommande barn som har besvarats av Maria Larsson (KD).


Båda frågeställningarna har också inneburit att vi skrivit enskilda motioner som du kan läsa här.

Förbud mot böneutrop.

Delat boende för ensamkommande barn.


När det gäller min fråga om böneutrop vid moskéer till Stefan Attefall (läs frågan här) så kan svaret bara beskrivas som undvikande och han överlåter hela ansvaret till Botkyrka kommun.


Här är hela svaret.


”Svar på fråga 2012/13:37 av Thoralf Alfsson (SD) Kan böneutrop jämställas med klockringning

 

Thoralf Alfsson har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd eller ta något initiativ med anledning av om böneutrop kan jämställas med klockringning.

 

Som Thoralf Alfsson känner till så är religionsfriheten och föreningsfriheten grundlagsfäst genom bestämmelserna i 2 kap. regeringsformen. Varje medborgare har rätt att utöva sin egen religion, antingen ensam eller tillsammans med andra, och att anordna offentliga gudstjänster. Samtidigt omfattas givetvis även verksamhet som förekommer i ett religiöst sammanhang av gällande civilrättslig reglering.

 

Som minister ansvarig för statens relationer med trossamfunden är jag övertygad om att trossamfunden är en betydelsefull del av det civila samhället och att vi ska ha ett samhälle med många religiösa uttryck. Det är kommunen och de berörda samfundens uppgift att föra dialog för att nå en lösning som är hållbar och bra för alla parter.

 

Stockholm den 17 oktober 2012

Stefan Attefall”

 

Uppenbarligen är det regeringens uppfattning att vi skall ha ”ett samhälle med många religiösa uttryck”. Jag tolkar det som att regeringen förespråkar böneutrop från minareter vid moskéer i Sverige. Jag tar mig för pannan och undrar vad Alliansen vill uppnå med detta.När det gäller min fråga om kravet på egna rum som jag ställt till Tobias Billström (läs frågan här) så har han överlämnat den till Maria Larsson att svara. I svaret kan jag faktiskt se en viss förståelse för min frågeställning och att frågan håller på att utredas och ett förtydligande kommer från Socialstyrelsen under hösten.


Här hela svaret.


”Svar på fråga 2012/13:27 av Thoralf Alfsson (SD) Krav på egna rum för ensamkommande barn

 

Thoralf Alfsson har frågat migrationsministern om denne avser att vidta några åtgärder angående de bestämmelser som gäller för boenden som riktar sig till ensamkommande barn. Thoralf Alfsson anser att Socialsty­relsens allmänna råd och föreskrifter för hem för vård eller boende (SOFS 2003:20) som bl. a. ställer krav på egna rum för ensamkommande medför kraftigt ökade kostnader för kommunerna.

 

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan som rör boende i hem för vård eller boende (HVB). Jag vill även tillägga att det finns andra alternativ än enbart HVB-hem för ensamkommande barn, så som familjehem.

 

Enligt nuvarande lagstiftning har kommunen ansvaret för att barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden och därmed även ansvaret för att stötta och skydda alla barn som är i behov av detta.  Om det bedöms som nödvändigt kan en placering i ett hem för vård eller boende bli aktu­ellt. Det är viktigt att understryka att kommunens ansvar omfattar alla barn, och att ensamkommande barn inte särskiljs från andra barn i behov av stöd från samhället.

 

Socialstyrelsens författningar utgår från gällande lagar och förordningar. De består av bl. a. föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler och allmänna råd är rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas. Av de allmänna råden framgår att barn som bor i HVB i regel bör ha ett eget rum. Denna rekommendation gäller alla barn i HVB och har sin utgångspunkt i det enskilda barnets bästa.

 

Som barn- och äldreminister med ansvar för barnrättsfrågor anser jag att det är vik­tigt att alla barn har samma grundrättigheter vad gäller de stödinsatser som ges dem. Med detta som utgångspunkt ska socialtjänsten därefter pröva varje enskilt barns behov av vilka insatser som passar just honom eller henne. Socialstyrelsen kommer under hösten att ta fram en vägled­ning om ensamkommande barn där bland annat boendealternativ utifrån bedömt vårdbehov kommer att förtydligas utifrån gällande bestämmel­ser.

 

Stockholm den 17 oktober 2012

Maria Larsson”
Om Socialstyrelsen under hösten förändrar sin egen tolkning av de allmänna råden kan det innebära att ombyggnationen av Villa Ossian i Påryd är onödig. Då kan det vara ok att två såkallade ensamkommande barn delar rum under tiden deras asylärende prövas.


Jag skulle därmed vilja uppmana Socialnämnden i Kalmar att vänta med att teckna ett nytt avtal med Byalaget i Påryd om ett 20-årigt hyresavtal för Villa Ossian som kommer kosta Kalmar kommun mångmiljonbelopp.

Av Thoralf Alfsson - 17 oktober 2012 18:54

Malin Pettersson utses till utvecklingsdirektör vid länsstyrelsen i Kalmar. Uppenbarligen är det en helt ny tjänst som inrättats vid länsstyrelsen.


Malin Pettersson tvingades att avgå som moderaternas oppositionsråd och gruppledare i Kalmar efter att hon inlett i förhållande med det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson. Hon lämnade sin tjänst i slutet av september och efterträdes av Per-Olof Jonsson.


Han har i flera intervjuer sagt att hon haft ett nytt jobb på gång men inte kunnat berätta detta innan det var helt klart. Nu förstår vi att den politiska makten har jobbat med detta en längre tid. Det är minst sagt häpnadsväckande!  Vänskapskorruption ligger väldigt nära till hands.


Man förlorar all respekt för hur makten tar hand om de sina. Att dom inte skäms!


Jag förstår att mitt överklagande av Gota Medias mediehus aldrig hade en chans hos Länsstyrelsen i Kalmar. Jag är väldigt glad att jag gått vidare till nästa instans men frågan är om det räcker för att få ett objektivt beslut?


Länsstyrelsen skall ha ett insynsråd som utsett av regeringen. I detta insynsråd på åtta personer sitter fyra riksdagsledamöter.


Anders Andersson (KD)

Anders Åkesson (C)

Eva Bengtsson Skogsberg (M)

Desireé Liljevall (S)


Insynsrådet skall sammanträda fyra gånger om året. På Länsstyrelsens hemsida finns dock inget protokoll sedan 17 mars 2010. Undrar varför? Dags att begära ut dessa protokoll så att man får se om insynsrådet hade några synpunkter på en ny utvecklingsdirektör?


Barometern hade sin kommentarsfunktion aktiv till att börja med men nu har Anders Blank tagit bort möjligheten och raderat alla kommentarer, bland annat två som jag skrivit själv.


Östran har fortfarande kommentarsfunktionen öppen.


Av Thoralf Alfsson - 17 oktober 2012 13:10

Martin "kallskänken" Nilsson har uppenbarligen spårat ur efter mitt blogginlägg som uppenbarligen tog mitt i solarplexus. Han har skrivit en replik på sin blogg "Mycket gutt". Skrev gärna en kommentar på hans blogg.


"Mitt hat mot dig Thoralf är baserat på din åsikter och inte hur du är som person, så jag behöver och vill inte heller träffa dig. För övrigt behöver du inte och bör nog heller inte komma till Kallskänken som är ett väldigt bra exempel på integration, medmänsklighet och tolerans för andra vänner, och ej rasister."


Frågan är om jag skall uppfatta det som ett hot om jag kliver in på Kallskänken för att handla?


För övrigt hade jag förväntat mig att Martin Nilsson skulle dementera att det var hans plakat men det gjorde han inte. Det får var och en tolka som han vill. Men Martin Nilsson var det ditt plakat kan du ju stå för dina handlingar och bekräfta att det var på din butik som det var uppsatt.


Har dina anställda kollektivavtal Martin?


http://www.mycketgutt.se/ovrigt/replik


http://www.mycketgutt.se/ovrigt/thoralf-alfsson-till-attack-hitler-i-marknadsforingenAv Thoralf Alfsson - 16 oktober 2012 23:15

I Kalmar finns en mångsysslare vid namn Martin Nilsson, han driver bland annat företaget Kallskänken men har en hel rad andra sysslor. För många är han nog mest känd som speaker på Guldfågeln arena. Man kan ibland uppfatta det som han tror att han är högsta ”hönset” på Guldfågeln arena när han skriver på sin blogg eller i andra sammanhang gör sin röst hörd. Dessutom hatar han oss sverigedemokrater och speciellt illa tycker han om mig. Även om vi aldrig har träffats.


Att Martin Nilsson är god vän med Henrik Rydström förvånar nog ingen. Martin Nilsson backar för övrigt upp det mesta som det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson föreslår. Moderaten Malin Pettersson, som blev ett par med ovannämnde Johan Persson har fått Martins stöd och han har inte varit nådig mot de moderater som varit kritiska till hennes falang inom moderaterna. Dessa har kallats för typ ”silverryggar” då de flesta passerat 50+.


Givetvis vill han att Gota Medias mediehus skall byggas vid Systraströmmen och även ett nytt Linnéuniversitet vid Ölandshamnen. Det gäller att hålla sig väl med samhällets ”toppskick” och inte gå emot något.


Att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 tog Martin Nilsson väldigt hårt, snyft.   


”Nej, fy fan. SD står för egoism, rädsla och okunskap. Det är ju så man överväger att lägga ner verksamheten i Karlskrona och samtidigt lägga in Skåne på Blocket.

Nej, det som är viktigt nu är att manifestera, företag, föreningar, organisationer måste visa sitt missnöje med SD’s inträde i riksdagen. Jag fick en idé….”


I en artikel i Östran vill han ge alla Sverigedemokrater en ”pungspark”! Något han sedan backar på i ett blogginlägg.


Efter valet förekom denna bild på bloggar där bland annat Kallskänken nämns vid namn, huruvida detta välkomstmeddelande kommer från en butik som tillhör Martin Nilsson och Kallskänken känner jag inte till men det skulle inte förvåna mig, det är helt i linje med Martin Nilsson. Martin kan kanske bekräfta eller dementera.


   


Martin Nilsson har också ett flertal gånger ondgjort sig över vår valfilm från 2010. Så här skrev han efter valet.


”Men när ett parti jagar väljare genom att i sin reklamfilm ställa pensionärer mot invandrare blir jag mörkrädd.”


Ändå har han publicerat filmen vid några tillfällen på sin blogg, något förvånande. Filmen är ju än mer aktuell idag än vad den var 2010 så det är bara att tacka Martin Nilsson.När vi skickade ut vårt informationsblad angående Gota Media i början av mars 2012 så kallade han Sverigedemokraterna för rasister. Undrar hur det gick ihop med en protest mot en detaljplan. 


”Och på tal om rasister. Det har ju gått ut ett ”informationsblad” från Sverigedemokraterna angående deras protest mot Gota-Mediahuset. För det första ser bladet ut att vara producerat av en lågstadieklass och för det andra, kanske har jag fått helt om bakfoten, men snackar vi inte om en byggplats som idag är en jävla parkering?”


Tänk vad förvånad Martin Nilsson skall bli när motorsågarna åker fram och de 150-åriga träden faller det ena efter det andra om inte vår överklagan går igenom och byggplanerna stoppas. Det kan väl inte finnas några träd på en parkeringsplats, eller hur Martin?  

Tänk så väl Gunilla Sax och Bennie Olsson (Barometern o Gota Media) lyckats dupera alla ja-sägare med att mediehuset skall ligga på parkeringsplatsen men de har ju fått god hjälp av Martins polare, sossarna Johan Persson och Mattias Adolfsson att marknadsföra detta falska budskap.


Martin Nilsson, fördjupa dig i detaljplanen så kanske du förstår lite mer! Jag förutsätter att du kan tolka ritningar.


Nu har Martin skrivit ett blogginlägg igen där han åter stigmatiserar Sverigedemokraterna och våra sympatisörer/väljare.


”I senaste united-minds-undersökningen får Sverigedemokraterna 7% och är nu landets tredje största parti. Vi följer nu samma tragiska mönster som resten av Europa och har ett starkt främlingsfientligt parti i riksdagen. Ett parti som bland annat gick till val med den här reklamfilmen 2010. Bara det är ju ett argument att bygga ett nytt universitet i hamnen och låta folk bli utbildade.”


Nu har då Martin lite dålig koll på siffror. United-minds gav SD 9,9% och inte 7%. I Sifo var det 7,7% men Martin kanske har lite svårt att hålla isär saker och ting.


Martin det handlar om var tionde väljare. Du kanske tpll och med har Sverigedemokrater närmare dig än du anar men i ditt sällskap vågar de säkert inte berätta detta. Då blir de säkert mobbade av dig.


Nu är ju tyvärr Martin en hycklare av stora mått! Titta på följande YouTube-klipp som Martin så passande beskrev enligt följande.


”Dammade av en gammal Kallskänks-klassiker med tanke på det rådande, blodiga och hänsynslösa take-awaykriget som råder i Kalmar.” 

Jag blir mörkrädd, för att citera Martin NIlsson. Min personliga uppfattning är att det är mycket osmakligt att använda sig av Hitler i en reklamkampanj för sitt företag Kallskänken. Den är till och med producerad och publicerad under valåret 2010.Tänk om en SD-företagare skulle producera en liknande film. Vilket mediedrev vi skulle få uppleva!


Det går bra att kritisera SD på väldigt svaga grunder samtidigt som man själv utnyttjar den värsta symbolen för död och förintelse i Europa, Hitler, i syfte att göra kommersiell reklam för sitt eget företag Kallskänken.


Här pratar vi inte bara om dubbelmoral, utan även hyckleri av stora mått. Fundera på detta nästa gång när ni sitter på Guldfågeln arena och lyssnar till speaker, Martin Nilsson!

Av Thoralf Alfsson - 16 oktober 2012 16:19

Det blir ingen Nobelfest för Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i år heller. Nobelstiftelsen har beslutat att hålla fast vid sitt tidigare beslut att inte bjuda in SD-ledaren. Läs artikel på SR


Förra årets beslut upprörde väldigt många och de kommer inte bli färre i år. Den politiska korrektheten har återigen visat sitt fula tryne.


Om man skall se det rent partitaktiskt så är det inget fel. Jag är övertygad om att detta ger publicitet och nya sympatier. Nobelstiftelsen kan knappast sägas leva efter alla människors lika värde.


Vi hade nyligen ett helt gäng partiledare i agenda som sa sig stå upp för alla människors lika värde. Nu har de chansen och visa det genom att tacka nej till inbjudan från Nobelstiftelsen med hänvisning till att inte alla partiledare är inbjudna.  
Av Thoralf Alfsson - 15 oktober 2012 23:35

Mina läsare har uppenbarligen känt ett starkt stöd för Maria Cimini och hennes kamp mot Transportarbetareförbundet. Jag hoppades att vi kanske skulle nå 10000 kronor genom detta upprop.


Redan första dagen har detta uppnåtts! Med råge! Fantastiskt! 


Ett stort tack till alla som bidragit!


Jag återkommer med en exakt siffra under veckan.


Hade hoppats att Avpixlat skulle uppmärksamma detta upprop och insamling men tyvärr har inget skrivits om Maria Ciminis kamp. Lite draghjälp från Avpixlat eller andra sajter hade inte varit fel. Media lär ju inte uppmärksamma vår kampanj.


Läs om uppropet och insamlingen.

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Oktober 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se