thoralf

Alla inlägg under oktober 2012

Av Thoralf Alfsson - 15 oktober 2012 18:57

Har idag medverkat i Radio Östergötland.


Läs och lyssna här.


Intervjun är gjord över mobiltelefonen.


uality':'high','flashvars':'playlist=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fapi%2fradio%2fradio.aspx%3ftype%3ddb%26id%3d4201758%26codingformat%3d.m4a%26metafile%3dasx%26preview%3ddb%26isembedplayer%3dtrue','pluginurl':'http://get.adobe.com/se/flashplayer/','src':'http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8'},'name':'flash','object_html':'Lyssna: SD kr\u00e4ver r\u00e4ttning i leden - Thoralf Alfsson (SD):\u201d Det \u00e4r befogat\u201d','hspace':null,'vspace':null,'align':null,'bgc
olor':null}">

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 14 oktober 2012 19:31

Nasim Malik utgav sig för att vara riksdagsledamot vid Sveriges riksdag när han deltog i en konferens i Indien under augusti. Arrangör för konferensen var organisationen TESO. Jag fick detta som ett tips för bara några minuter sedan från en partivän i Kalmar som läst mitt senaste inlägg om Nasim Malik och börjat göra lite efterforskningar på nätet.


 Nasim Malik utger sig för att vara något helt annat än en kommunfullmäktigeledamot i Kalmar när han rör sig i sitt hemland och Indien.


Nasim Malik ljuger helt enkelt om sina politiska uppdrag i Sverige. Tänk om det varit en sverigedemokrat som deltagit på internationella konferenser under ”falsk flagg” och stoltserat med ministrar och andra MP:s från andra länder. Den sverigedemokraten skulle fått löpa gatlopp i media!


 


Läs och se presentationen av internationella ledare.


"Honorable Nasim Malik, MP, Sweden – President, International Wing, Social Democratic Party which is the oldest and largest political party in Sweden founded in 1889."


Ingen dålig presentation av Nasim Malik! President för international wing?


Kommer media skydda Nasim Malik och hans lögner? Han borde utan tvekan bli föremål för ett uteslutningsärende inom socialdemokraterna!


Vad anser talmannen i riksdagen om att en svensk kommunpolitiker utger sig för att vara MP (Member Parliament) på falska grunder vid besök i utlandet. Jag undrar om inte talmannen kommer ta upp detta med ansvariga inom socialdemokraterna. Frågan är om det inte rent av är brottsligt.


 


Sanningen har hunnit ifatt Nasim Malik. Hur mycket mer döljer sig bakom hans verksamhet och besök i Pakistan?


Eftersom vi alla vet att journalisterna läser min blogg så skall jag/vi nu följa hur media följer upp Nasim Maliks frossande med höga politiker i Pakistan och Indien under sin ”falska identitet”.


UPPDATERING!

Från en indisk webbsida.


"Honorable Nasim Malik, MP, Sweden, President, International Wing, Social Democratic Party which is the oldest and largest political party in Sweden founded in 1889.


Mr.Malik’s experiences would bring a smile to everyone else other than him. Right from when he started, he had to go through a lot of personal challenges – First he missed his connecting flight to India, then on landing he found that his baggage was missing too, then at the conference, he missed his shawl, on the way back I gathered that he missed his baggage again!!


Mr.Malik, apparently was hoping to meet our ex-President Shri.Abdul Kalam, and what did he have in store!! A real big surprise! – As he boarded his flight in New Delhi, bound to Chennai, the  passenger next to him was Shri Abdul Kalam himself!  Apparently he spent a meaningful two hours with him.  When he landed in Chennai, our friendly chat started with him recounting this providential episode with our ex-President- Again a man from Tamil Nadu!


I came to understand that Mr.Malik was a native of Pakistan and when I quipped him about it, he said, “Of course.  But my parents are from Gurdaspur, India, and in a way that is my India connection.”


Nu är frågan, är Nasim Malik pakistanier, indier eller svensk? Hur många medborgarskap har han?


 

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 14 oktober 2012 17:51

 


Kalmarsossen Nasim Malik har uttalat sig i sitt hemlands tidningar (Pakistan) på ett mycket anmärkningsvärt sätt. I intervjun vill han tydligen få hög legitimitet i sina uttalande genom att framhäva att han är reserv till den svenska riksdagen för socialdemokraterna (tredje reserv för Kalmar län). Ganska anmärkningsvärt att han beskrivs som en swedish MP.


Därmed måste hans uttalande uppfattas som även den socialdemokratiska partilinje, vilket gör det än mer uppseendeväckande.


“NASIM Malik, a Swedish social democrat politician, has asked those who genuinely stand for the world peace to unite against those who produce sacrilegious, baneful material and who, in the name of freedom of expression, are bent upon destroying the little hope the humanity today has for peace.”


Svensk översättning


"NASIM Malik, en svensk socialdemokratisk politiker, har bett dem som uppriktigt står för världsfreden att förena sig mot dem som producerar hädiskt, skadligt material och som i yttrandefrihetens namn inriktar sig på att förstöra det lilla hopp om fred som mänskligheten idag har."


Som muslim gillar Nasim Malik inte yttrandefriheten, speciellt inte mot de som låter sin yttrandefrihet riktas mot islam. Han vill uppenbarligen att personer som Lars Vilks skall stoppas på det ena eller andra sättet. Nasim Malik tycks inte förstå vad som är problemet med islam men det är han ju tyvärr inte ensam om. Han förstår inte heller vad yttrandefrihet innebär men som muslim i västvärlden är det ju inte ovanligt.


Fortsättningen i intervjun är än mer skrämmande.


“The governments of the countries where such material is produced must act sternly and seize and destroy such material forthwith and those who sanctioned its production must be duly dealt with.”


Svensk översättning.


"Regeringarna i de länder, där sådant material produceras måste agera bestämt och beslagta samt förstöra sådant material omedelbart, även de som sanktionerat deras produktion måste i laga ordning omhändertas (gripas)."


Nasim Malik anser uppenbarligen att t.ex Lars Vilks konstverk med Muhammed som rondellhund skall beslagtas och förstöras och att Lars Vilks skall uppenbarligen skall tas i tukt och förmaning av regeringen.


 


Nasim Malik tror uppenbarligen att han kan uttala sig i pakistanska tidningar utan att det får några effekter i Sverige. Troligen har han rätt i detta.


Jag gissar att inte en enda svensk tidning kommer ta upp detta. Framförallt inte Barometern i Kalmar. Det vore befogat med ett antal frågor till Nasim Malik angående vad han anser skall samlas in och förstöras.

Av Thoralf Alfsson - 13 oktober 2012 22:49

Förvisso är det min födelsedag så jag borde ha ledigt från bloggen men Jimmies brev har uppenbarligen väckt medias intresse men det har också väckt många frågor hos medlemmarna inom Sverigedemokraterna. Många har undrat om det nu är munkavel som gäller för alla medlemmar?


För min egen del reagerade jag inte det minsta på detta brev. En helt normal uppmaning som kanske borde kommit för flera år sedan. Som företrädare för Sverigedemokraterna eller bara som medlem skall man givetvis använda ett vårdat språk och inte använda illa valda formuleringar.


Att det funnits medlemmar som använt ett mycket bedrövligt språk eller skrivit uppseendeväckande saker på nätet vet nog de flesta om. Den som inbillar sig att man kan vara anonym på nätet skall omedelbart sätta sig ner och fundera på hur mycket man har bakom pannbenet.


En gyllene regel skall vara att alltid kunna stå för vad man skrivit eller sagt.


Nu är det inte bara Sverigedemokrater som uttrycker sig väldigt bedrövligt. Under året har jag hört mängder mycket hårda ordalag om invandringen men framförallt om 7-klöverns politiker från allmänheten. Det har kommit från alla samhällsklasser, inte minst från företagsledare och etablerade politiker inom 7-klövern som är upprörda över att ingen försöker minska dagens massinvandring till Sverige, inte ens deras egna partiföreträdare i riksdagen eller deras ministrar.


Jag vill vara väldigt tydlig med att det går alldeles utmärkt att vara mycket kritisk till invandringspolitiken, kriminalpolitiken och hur 7-klövern raserar vårt land genom att använda ett vårdat språk. Det finns väldigt många kraftuttryck som kan användas om man vill visa sin negativa uppfattning om dessa samhällsfrågor i debatter, insändare, intervjuer, samtal eller på olika forum på nätet, utan att gå över gränsen till ett ovårdat språk


Jag kommer inte förändra något på min blogg med anledning av Jimmie Åkessons brev/mejl. Jag kommer kritisera islam lika hårt som innan, oavsett om jag kallas islamofob. Den som inte är islamofob i dagens samhälle har ”missat” något, enligt min mening. Nu kan man ju till och med kalla Daniel Poohl på Expo för islamofob efter hans debattartikel på SVT-debatt. Åtminstone om man använder den måttstock som Expo använt tidigare.


Jag tror många inte läst hela brevet från Jimmie Åkesson utan bara de delar som publicerats i media eller den del som Avpixlat publicerat. Men det är inte hela brevet. De positiva omdömena som Jimmie Åkesson beskriver i början på sitt brev har utelämnats i de artiklar jag sett.


Här kommer hela texten. En text jag finner väldigt positiv, inte negativ som många vill göra gällande!!!


Tid för ansvar


Riksdagsinträdet var en milstolpe för vårt parti, men valet 2010 innebar också stora framgångar på lokal nivå. Totalt erövrade vi 612 mandat i 246 kommuner. Dessutom fick vi representation i 15 landsting. Detta innebär i praktiken att fler än tusen personer numera företräder partiet i olika fullmäktigeförsamlingar, styrelser, nämnder, utskott, beredningar, kommunala bolag, domstolar med mera. Tillsammans utgör vi ett stort och brett parti med ambitioner för vårt land.


Jag gör mitt bästa för att följa våra lokalpolitikers arbete runt om i landet, och nästan varje dag finner jag anledning att vara stolt ledare för ett parti som visar engagemang och ansvarskänsla i såväl stort som smått. Själv är jag, vid sidan av partiledaruppdraget, kommunpolitiskt engagerad sedan 14 år tillbaka och vet mycket väl vilka utmaningar det innebär att vara sverigedemokratisk fritidspolitiker. Idag har jag förvisso tolv procent av väljarna i ryggen och ytterligare fem sverigedemokratiska kollegor i fullmäktigesalen, men även jag har tidigare suttit ensam på ett isolerat mandat och är i hög grad medveten om att det inte är en alldeles bekymmerslös situation. Det är likväl ett synnerligen viktigt arbete – och vi klarar det generellt sett väldigt bra. Jag vill härmed rikta ett stort och varmt tack till alla er som dagligen kämpar för vårt parti och vår sak.


Om några månader firar Sverigedemokraterna 25-årsjubileum. Det sker i en tid när vi håller på att ta nästa steg och etablera oss som ett stort parti. Vägen hit har varit lång och krokig. Många människor har gjort digra uppoffringar och investerat stora delar av sina liv för den framgång vi hittills nått och för att vi på längre sikt, på allvar, ska kunna påverka samhället i Sverigevänlig riktning. Det är våra gemensamma idéer för samhället och det bästa för Sverige som måste stå i fokus för att vi ska kunna nå nya framgångar och faktiskt uppnå det vi är här för - att göra Sverige till ett bättre land.


Med detta sagt vill jag lyfta de undantagsfall som avviker från denna generella bild och som – tyvärr – påverkar partiet i minst lika hög grad som våra tusentals duktiga företrädare. Titt som tätt dyker det upp enskilda, lokala företrädare som genom sitt agerande skadar partiets anseende. Jag tvingas tyvärr konstatera att det sammantaget har blivit alldeles för många sådana enskilda exempel och jag är därför angelägen om att en gång för alla klargöra hur jag och partiledningen ser på detta och vad vi avser göra åt problemet.


Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. I vårt parti finns inget utrymme för extremister, rasister, rättshaverister eller andra med ett personligt behov av politiska eller privata utsvävningar. Att en del personer med sådana problem ändå hamnat i vårt parti hänger ihop med den snabba tillväxttakt vi upplevt, inte minst i samband med valet 2010. På det hela taget rör det sig dock om en mycket liten andel av partiets alla lokala företrädare och jag vägrar låta dessa sorgliga exempel sätta bilden av hur vårt parti uppfattas av väljarna. Vår sak är alldeles för viktig för att låta några enskildas personliga problem utgöra hinder för vår framgång. Från och med nu råder nolltolerans och arbetet med att städa upp i leden ges högsta prioritet.


Den som känner sig träffad av eller har problem med dessa skarpa formuleringar bör genast lämna Sverigedemokraterna frivilligt. Det skulle bespara oss en hel del arbete. Den som ändå väljer att stanna kvar, kommer inom kort att bli föremål för personärende och uteslutning.


Vårt parti är viktigt, alldeles för viktigt för att det förtroende vi vunnit ska förslösas genom några enskildas ideologiska och politiska avvikelser. Det är min fasta övertygelse.


Jag kan inte nog poängtera det jag sagt inledningsvis. Vårt parti består till allra största delen av engagerade, intelligenta och härliga människor och det går inte en dag utan att både jag och alla andra har goda skäl att vara stolta över det fantastiska arbete vi tillsammans utför, i varje kommunfullmäktigeförsamling, i varje landsting och i Sveriges riksdag. Låt oss fira 25-årsjubiléet till våren med den stoltheten i åtanke – tillsammans.


Jimmie Åkesson

Partiledare"

Av Thoralf Alfsson - 11 oktober 2012 22:30 


I oktober 2011 uteslöts Maria Cimini från Transportarbetarförbundet! Anledningen till uteslutningen var att Maria Cimini var aktiv Sverigedemokrat och representerade SD som förtroendevald i kommunfullmäktige i Mönsterås.


 

Sverigedemokraterna Leif Gustafsson, Högsby och vackra Maria Cimini, Mönsterås på Kalmar slott med hushållningssällskapet och kungen.


Nu är Maria Cimini inte vilken kvinna som helst.


 


Transportarbetarförbundet har uteslutit fel kvinna!


Maria beslutade mer eller mindre omgående att överklaga beslutet och därmed stämma Transportarbetarförbundet. Maria Cimini är inte den första som Transportarbetarförbundet uteslutit men jag tror inte att någon beslutat att driva en process mot fackförbundet så handfast som Maria Cimini gör. Hon har anlitat en advokatbyrå för att driva hennes stämning av Transportarbetarförbundet. Hennes ärende är nu på väg upp i hovrätten.


Givetvis kostar hennes beslut att stämma fackförbundet och anlita en advokatbyrå en hel del pengar. Hennes försäkringsbolag kommer täcka ca 50 procent av hennes kostnader men resten måste Maria Cimini stå för själv.


Sverigedemokraterna har startat en solidaritetsfond som förhoppningsvis kan hjälpa Maria Cimini till viss del men långt ifrån alla Marias kostnader. I dagsläget har fakturan från advokatbyrån nått ett sexsiffrigt belopp.


Jag har frågat Maria Cimini om jag får göra ett upprop på min blogg som ett stöd för hennes kamp mot Transportarbetarförbundet. Hennes överklagan är väldigt viktig ur prejudicerande hänseende. En framgång kommer utan tvekan leda till att fackförbunden får sig en knäpp på näsan och de kommer passa sig för att utesluta Sverigedemokrater på enbart grunden att någon är aktiv Sverigedemokrat.

Det största hindret för Maria Cimini att driva ärendet till sista/högsta instans är ekonomin.


Vill du hjälpa Maria Cimini kan du sätta in ett bidrag på Bankgiro 5279-5465. Skriv också Maria Cimini på inbetalningen.


När Barometern skrev om hennes överklagan gjorde man som vanligt ett ”journalistiskt klipp”

Maria Cimini har blivit utesluten ur Transportarbetarförbundet.


För en tid sedan lämnade hon in en stämningsansökan mot fackförbundet vid Stockholms tingsrätt, något som Barometern skrev om för en tid sedan. I artikeln fanns även en bild på Maria Cimini.


Nu visar det sig att bilden blev kraftigt beskuren av Barometern man ville inte ha med den etiopiska kvinnan som står tillsammans med Maria Cimini. Den passade helt enkelt inte in i den främlingsfientliga bild som tidningen ville skapa av sverigedemokraten Maria Cimini.


 


Så här skriver Maria Cimini själv om Barometerns fixande.


"Tack allihopa för ert stöd! Det glädjer mig oerhört att det finns fler som ser det omänskliga och orättfärdiga i detta. Ni ska veta att bilden ovan på mig är tagen just i Etiopien då jag var där med Action Aid i höstas. Jag sprang i The Great Ethiopian Run för välgörenhet med Haille Gbrselassie och fick ihop över 25000 kronor till bl.a den etiopiska kvinna de klippt bort på bilden som nu har en egen liten affär istället för att bo på gatan. Jag frågade Barometern varför de klippte bilden och det var visst av utrymmesskäl. Personligen tycker jag att då en bild säger mer än tusen ord, hade den förstås visat en annan sanning än den Transport vill se."


Stöd Maria Cimini!

Av Thoralf Alfsson - 11 oktober 2012 20:18

 


Kenth Ekeroth skriver idag på Brännpunkt i SvD och ger Anne Ramberg svar på tal på hennes uppseendeväckande uttalande om nämndemän.


Läs debattartikeln.

Av Thoralf Alfsson - 11 oktober 2012 14:08

Trots att riksdagskansliet haft synpunkter på mina yrkanden i motionen (yrkande 3 och 4) har man publicerat motionen på riksdagens hemsida.


Här kan den som är intresserad läsa den. Motion 2012/13:K368

Av Thoralf Alfsson - 10 oktober 2012 21:30

Jag får ganska ofta mejl från mina läsare eller dagligen är nog mer sant. Häromdagen fick jag ett mejl från en läsare som är speciellt intresserad av frågan angående de svenskar som samarbetat med Stasi. Jag har själv lämnat in en motion om stasisvenskarna även i år. Jag kommer lägga upp den på bloggen så snart den publiceras på riksdagens hemsida, men riksdagskansliet har synpunkter på några av mina yrkanden som jag måste formulera om.


Han hade skickat ett mail med en rad frågor till statsminister Fredrik Reinfeldt angående Stasi och hur den svenska regeringen behandlat frågan.


Här återger jag hela hans mail.


“Hej Fredrik,

Jag tänkte fråga dig om du kan kommer på vad som skiljer dig som regeringschef från f.d Bundeskanzler Gehard Schröder?

Rätt, han är socialdemokrat och hade Audi som tjänstebil?

Det var dock inte den skillnaden jag tänkte på utan vad han och hans medarbetare i den röd gröna koalitionen har åstadkommit på 90 talet i en för många människor viktig fråga. Han och sina medarbetare visade faktiskt handlingskraft när man lyckades att få hem alla Rosenholz dokument rörande Tyska medborgare från USA och överförde dom till BStU arkivet i Berlin.

Du med dina medarbetare har däremot som jag kan se, rätta mig gärna om jag har fel, inte lyft ett finger för att bidra i att kunna kartlägger svenskarnas samarbete med stasi och hjälper BStU i Berlin med detta. Tack vare Prof. Birgitta Almgren och media lyftes frågan i dagen ljus.

Ansvaret att få ut Rosenholz dokument från USA gällande Svenska medborgare har Sverige genom fullmakt redan år 2000 överlämnad till Tyskland enligt vitboken. Det har nu blivit Tyskarnas angelägenhet att agera i en för Sveriges medborgare viktig fråga.

Vad händer efter det beslutet? Inget som jag kan konstatera.

Ingen uppföljning om Tyskland har vidtagit några åtgärder och med vilka resultat under alla år. Mycket anmärkningsvärd att en borglig regering med dig som regeringschef efter12 år håller fast vid den inställningen. Att ta initiativet som Schröders regering på 90 talet gjorde, själv förhandla med USA, finns tydligen inte på regeringens karta. Detta visa bara att Regeringen har inget intresse i frågan , på annat sätt kan jag inte tolka det.

Det som är en ytterligare styrka min bedömning är att Roland Jahn, den nya chefen för BStU, har mig veterligen inte fått ett svar från regeringen på sitt erbjudande som han framförde i sitt tal under Stasutställningen i Stockholm.

Han föreslog att Sverige skulle lämna dokument rörande stasiverksamhet till hans myndighet som skulle förvaltas under samma stränga sekretesslagstiftning som gäller i Tyskland för stasidokument.. Ett mycket bra och konstruktivt förslag tyckte jag när jag lyssnade på hans tal.

Oavsett din icke insats Fredrick i denna fråga kommer sanningen om vårt förflutna fram, det tar bara lite längre tid med rekonstruktion av ett par tusen säckar dokument i Berlin.

Enligt BStU var det betydlig flera svenskar som var aktiva för Stasi än siffrorna hitintills har redovisats i Sverige, detta känner du förmodligen till.

Tragiskt är dock att våra barn och barnbarn har vid den tidpunkten förmodligen ingen anhörig kvar i livet för att kunna ställa fråga om bevekelsegrunder för olika händelse. Generationen det gäller lämnad ju denna jord i raskt takt.

Det dom givetvis kommer att fråga sig är, varför du med din regering och alla andra efter år 2000 , i motsats till Gehard Schröder med sin regering, inte har gjort allt för att få sanningen fram i tid för att kunna fråga.

Att du blir ihågkommen av kommande generationer som en i raden av regeringschefer som inte har försökt att hjälpa till med att kartlägga den mörka delen av Europas historia få du fundera över..

Kanske du har tagit intryck av senast utvecklingen kring A. Radler, en mycket tragiskt historia, som få dig att tänker till och börja agera.

Med vänliga hälsningar

Gunter Wetzel”


Det svar han fått från Filip Solsjö är minst sagt bedrövligt. Filip Solsjö kallar sig för sakkunnig hos statsministern men det är det minsta som han är. Han sitter uppenbarligen hos statsministern och borde därmed ha alla förutsättningar att svara vettigt på frågan men istället svarar han med god dag yxskaft.


Är det på detta sätt som allmänheten bemötts är det rent ut sagt för bedrövligt.


Läs svaret.


"Tack för ditt meddelande till statsministern.

Efter samråd mellan regeringspartierna, oppositionen och Säpo beslutade regeringen att inte genomföra några regelförändringar vad gäller tillgången till Stasiarkiven. Detta beror dels på vikten av att skydda enskildas integritet och dels på grund av hänsyn till Säpos arbetsmetoder och sätt att få information.

Jag föreslår att du besöker regeringens hemsida angående den vitbok om Stasiarkiven som släpptes i samband med beslutet att inte förändra regelverket: http://regeringen.se/sb/d/15898/a/185920

Med vänliga hälsningar,

Filip Solsjö

Politiskt sakkunnig

Statsrådsberedningen"


Jag har kontaktat Filip Solsjö för att få en kommentar till hans svar men han har vägrat att svara på mina mejl. Vilken arrogans och ovärdigt beteende!


Här hittar du Filip Solsjö.


http://www.makthavare.se/2012/07/03/framtida-makthavare-filip-soljso-m/


http://www.facebook.com/filip.solsjo

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Oktober 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se