thoralf

Direktlänk till inlägg 18 oktober 2012

SUBVENTIONERAD VINDKRAFT

Av Thoralf Alfsson - 18 oktober 2012 14:00

 

Vindkraftverk vid Egby på Öland.


Idag sker demonstrationer på många platser i Sverige emot den tokiga vindkraftsutbyggnaden som pågår i vårt land.


Jag har inget emot vindkraft men den måste klara av att stå på egna ben utan kostsamma subventioner som drabbar kunderna/elkonsumenterna och staten, därmed också välfärden.


Det märkliga är ju att många tror att vi ersätter ”smutsig” elkraft med dessa vindkraftverk. Faktum är att Sverige har en till ca 95 procent koldioxid fri elkraftproduktion. Först och främst vattenkraft och kärnkraft men även en hel del elkraft produceras också vid våra industrier som t.ex Södra Cell i Mönsterås. Med andra ord så minskar inte koldioxidutsläppen i Sverige för att vi bygger mängder av vindkraftverk, de kostar bara mer för skattebetalarna och elkunderna.


Därför har vi lagt en motion i riksdagen som pekar på alla problem med vindkraftsutbyggnaden. Läs vår motion.


Jag vill visa på ett exempel från min egen kommun Kalmar. Siffrorna kommer från det underlag som presenterades för kommunfullmäktige i februari 2012. Kalmar kommun hade gjort en kalkyl för att visa att en investering i vindkraftverk skulle vara lönsam.


Grundförutsättning var att det gällde 2MW vindkraftverk med en investeringskostnad på drygt 32 miljoner kronor, avskrivningstid på 20år, med en kalkyl ränta på 5% och en årlig produktion på 5 200 000 kwh.


 


Kommunens kalkyl innebär alltså att man under dessa förutsättningar skulle göra en vinst på drygt 1,2 miljoner kronor/år.


Idag kan man dock ifrågasätta det elpris man satt på köpt el. De senaste månaderna har priset stadigt varit under 40 öre/kwh. Med detta elpris under 40 öre så försvinner nästan hela vinsten för Kalmar kommun. Om sedan elcertifikatpriset också sjunker som det gjort under de senaste åren kan vinsten för Kalmar kommun vara negativ redan om något år.


Men nu var det inte detta som jag ville göra mina läsare uppmärksam på utan de subventioner som vindkraften har.


Punkt 1.

Elcertifikat som ger vindkraftproducenten ca 15-20 öre/kwh. Dessa pengar tas ut på all annan elkraft som elkunderna köper. Enligt ekonomifakta såg siffrorna ut enligt följande 2009.


”År 2009 var den uppskattade genomsnittliga kostnaden för elcertifikat för en elkonsument 7,3 öre per kWh. Av dessa 7,3 örena går dock inte allt till elproducenterna utan viss del går till moms och transaktionskostnader hos elleverantörerna. För en normalvilla som förbrukar 27 000 kWh per år innebär detta en ökad årskostnad på el på närmare 2 000 kronor jämfört med en situation utan elcertifikat. ”

http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2010/Oktober/Elkonsumentens-del-i-elcertifikatsystemet/


Det innebär att varje villaägare med motsvarande elförbrukning varje år betalar 2000 kronor för att hålla vindkraftverkens ekonomi under armarna.


 


Detta känner relativt många till.


Punkt 2.

Fastighetsskatten är mycket låg för vindkraftverk, endast 0,2 procent. Det skall jämföras med 0,5 procent för kärnkraft och en kommande fastighetsskatt på vattenkraft på hela 2,8 procent från den 1 januari 2013. I praktiken innebär detta följande fastighetsskatt per kwh.


Vindkraft 0,5 öre/kwh

Kärnkraft 5,5 öre/kwh

Vattenkraft 9 öre/kwh


Var och en ser att detta är helt orimligt, inte minst när det gäller vattenkraften som är en förnyelsebar energikälla men ändå betraktas som rena "pesten" av regeringen som höjt fastighetsskatten två ggr.


Med en fastighetsskatt på vindkraft som motsvarar kärnkraften skulle alltså staten få in 5 200 000 kwh * 0,05 kr/kwh = 260 000 kronor till statskassan på ett enda vindkraftverk av den aktuella storleken.


Punkt 3.

Elskatten. I det fall som t.ex gäller Kalmar kommun kommer även en annan aspekt in. Kalmar kommun har förbundit sig att förbruka all elproduktion vid vindkraftverket själva. Om det någon gång skulle produceras mer elkraft än man förbrukar för man inget betalt för detta. Därmed räknas man inte som elproducent och därmed behöver man alltså inte betala någon elskatt på den producerade elkraften som man förbrukar själv.


Det innebär med andra ord att staten förlorar den intäkten. I detta fall motsvarar det 5 200 000 kwh * 0,283 kr/kwh = 1 471 600 kronor/år


Slutsatsen är att om Kalmar kommun investerar i ett vindkraftverk så drabbas elkunderna av ökade kostnader på ca 900 000 kronor.

Samtidigt förlorar staten inkomster på drygt 1,7 miljoner kronor i förhållande till om elkraften producerats vid ett kärnkraftverk.


Man kan säga att Kalmar kommun kan tjäna 1,2 miljoner kronor på sitt vindkraftverk med deras kalkyl men staten förlorar 1,7 miljoner kronor och elkunderna för en ökad kostnad på 900 000 kronor. Dessutom vinner man inget i minskade koldioxid utsläpp.


Utan dessa subventioner skulle det inte byggas ett enda vindkraftverk i Sverige.


 

Gammalt hederligt och ej subventionerad vindkraft. Sandviks kvarn på Öland. 
ANNONS
 
Svensson

Svensson

18 oktober 2012 16:11

Risken finns att vi kan bli "blåsta" på vindkraften.

http://svenssonsfunderingar.wordpress.com

 
Ingen bild

Lars Rosén SD Kalmar

18 oktober 2012 16:25

Kjell-Olof Feldt skrev att "nu har dom baxat skiten ända hit" dvs om löntagarfonderna. Man kan tydligen säga samma sak om vindkraften.

 
Ingen bild

Edward Ulfertz

18 oktober 2012 16:29

Ett mycket sevärt program om vindkraft i Norge.
http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11000912/25-09-2012

 
Ingen bild

AWSvensson

18 oktober 2012 16:38

Undrar om det är samma personer som kommit fram till att invandring är lönsamt,fan trot.

 
Ingen bild

Pär Green

18 oktober 2012 16:51

Blir intressant att se vad som händer nu när Lotta Gröning har vaknat! Äntligen en från media som reagerar!

http://fagersta-posten.se/nyheter/1.1845707-norbergare-tar-strid-mot-vindkraftverk
Fagersta-Posten har tidigare skrivit om att bolaget VKS Vindkraft vill bygga en vindkraftspark i skogen mellan Norberg och Avesta, strax norr om Olsbenning.

Bolaget har fått med sig några markägare och området har getts namnet Målarberget.

Lotta Gröning, som bor i Olsbenning, har i sin roll som debattör arbetat emot vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Orsaken är att hon anser att vindkraften förstör för djur, natur och bygder, samt att den är ekonomiskt olönsam.

–Den är inte miljövänlig.

Lotta Gröning beskriver det som en liten chock när hon fick höra om projektet Målarberget.

–Jag trodde aldrig att det skulle komma till min egen by, säger hon.

Hon får medhåll i sin kritik av Jan-Erik Collin, som är markägare i området. Han säger att han tackade nej till erbjudandet om att upplåta mark till vindkraft.

–Alla i byn förutom någon är emot det här, säger han.

Jan-Erik Collin menar, precis som Lotta Gröning, att vindkraftverken skulle förstöra miljön i närområdet.

–Det är tekniska monster, säger han.

 
Ingen bild

Lars-Inge

18 oktober 2012 17:16

För den som vill följa vindkraftsproduktionen kan man lämpligen gå in på nedanstående länk. Ingen upplyftande läsning precis.

http://www.vindstat.nu/stat/index.htm

 
Ingen bild

Pär Green

18 oktober 2012 17:25

LARS-INGE
Den länken visar enbart fjollor på Gotland!
Denna länk visar lite mer:

http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/

Energimyndigheten förespråkar och uppmanar till utbyggnad av vindfjollor!
Men Svenska Kraftnät har ännu efter 2 år, någon susning om hur och vilken reglerkraft som skall användas!
Och vilken skillnad gör vindfjollor?

http://www.frojdh.se/wp-content/uploads/2011/06/old_new_energy_scr.jpg

 
Ingen bild

HM

18 oktober 2012 17:54

Jag känner mig rent personligt engagerad i vindkraftens utbyggnad här på Gotland. Först byggde man en hop på den fina udden alldeles södar om samhället där jag bor, Klintehamn. Det där durret från snurraorna gör numera att man måste ta sig samman och försöka tänka bort det när man som vi i vår famlj gör utflykter det. Vi gjorde det mycket oftare innan snurrorna byggdes.

Vi har även små skogskiften i Gothem nära sjön. Samma visa där - nu planeras en stor vinkraftpark där. Jag som njutit av tystnaden och lugnet där när jag varit där och jobbat med mitt. Vi och våra barn har överväldigats av lugnet och stillheten långt från livets brus och det enda som hörts har varit en traktorn någon ko som råmat eller någon såg på avstånd. Nu är det kanske slut med det.

Jag var inne i Visby och deltog tillsammans med ett gäng trevliga äldre människor i manifastationen mot vindkraftsutbyggnaden idag. Den här föreningen på ön Värna det Gotlämdska Kulturlandskapet domineras lite av en känd Folkpartist medan jag är känd som Sd-medlem men kände mig mycket välkommen av alla de trevliga människorna som deltog. De välkommnar politisk bredd.

 
Ingen bild

Lars-Inge

18 oktober 2012 17:58

> Pär Green
Att jag lade in Gotland var mest av pedagogiska skäl för en snabböversikt. Men om man går in på länkarna till vänster finns massor av info att hämta. T.ex under Rapporter ser man månad för månad hur det ser ut. Skall kolla på de länkar som du skickade så blir det kanske en ännu bredare bild av det hela.

 
Ingen bild

Lotta

18 oktober 2012 18:03

OT/Så mycket får nyanlända i bidrag. Något jag verkligen tycker SD skall försöka sprida i det svenska folkhemmet. En av posterna är denna: "259 200 kronor i retroaktiv föräldrapeng från det att barnet föddes, oavsett i vilket land det är fött. Hon kan själv välja i vilken takt föräldrapengen ska betalas ut."

Svenska pensionärer gav Göran Hägglund en femtilapp mer i månaden.

 
Ingen bild

Patrik

18 oktober 2012 18:28

@Lotta

Tror SD skulle vinna mycket på att publicera detta. Tror det är en bra väckarklocka för Svensson!!

Helt vidrigt!!! Tror Du många av dessa nybyggare har lust att åka hem när man lever som kungar här??

 
Lassekolja

Lassekolja

18 oktober 2012 18:44

Jag deltog i kärnkraftsomröstningen 1980. Där fanns tre alternativ från snabbavveckling till utdragen avveckling men inget alternativ som innebar utbyggnad, alltså som passade mig! Den sista reaktorn skulle vara avvecklad 2010! Så går det när man löst spekulerar om framtiden!
Det är bedrövligt att utbyggnaden av nya högteknologiska reaktorer inte ens är påbörjade! Den svenska politiken i ett nötskal! Detsamma gäller infrastruktur, järnväg & motorvägar! Vad det än gäller har vi alltid byggt för gårdagens behov, m.a.o Miljöpartisternas drömland!
Tur att vi äntligen fått tjugo vettiga och verklighetsanknutna politiker i vår Riksdag!!!

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1094619-oonska

 
Ingen bild

Jonas Nordh

18 oktober 2012 18:45

@ Patrik och Lotta

"I svenskarnas rike är bidragstagaren kung"

 
Ingen bild

SM811

18 oktober 2012 19:49

Hörde nu på nyheterna att vindkraften inte var lönsam.

 
Ingen bild

Medborgaren

18 oktober 2012 19:49

OT/ Läs även i Dalarnas tidning www.dt.se den mest kommenterade artikeln idag som är en insändare om nyanländas bidrag!
SD måste skruva upp informationsflödet till svenska folket om de rätta bidragsnivåerna!

 
Ingen bild

Pär Green

18 oktober 2012 20:17

Lars-Inge:
Angående vindstat.nu finns det lite att fundera över!
Är en sida som enbart vill framhävda och stödja fjollor!

Vid ett totalt strömavbrott på Gotland i år redovisade vindstat, detta!

Hej,

På vindstat kan man se Gotlands el-produktion även när det är strömavbrott!
Tänk vad tekniken går framåt.
Pär

Ja, det var inte dåligt!

Mvh/nec
Skickat från min HTC
----- Reply message -----
Från: "Pär Green"
Datum: tis, maj 22, 2012 11:18
Rubrik: Intressanta uppgifter
Till: <neca.vindkraftstatistik@telia.com>

Måste finnas magiska fjollor på Gotland?

 
Ingen bild

Stefan A.

18 oktober 2012 20:30

Det enda vinden duger till att driva är den på den nedre bilden.

 
Ingen bild

Pär Green

18 oktober 2012 20:56

Är förmodligen många som tror att vindkraft på Gotland tillför energi på Gotland!
Men icke sann icke, det lilla exporteras till fastlandet via kabel!
Finns ingen redundans-kraft på Gotland.
Kabelbrott, innebär att Gotland blir utan el.
En som förespråkar vindkraft svarar:

En fråga till Anders Wijkman

På Gotland finns det vindkraftverk, vet ej exakt hur många.
Men om el-ledningen mellan fastlandet och Gotland fallerar, blir då Gotland utan el?

Svar:

Jag är inte insatt i detaljerna om hur vårt elnät fungerar. Skulle förmoda att det finns tillräckligt med reservkapacitet på Gotland - i form av vindkraft, dieselaggregat mm
Mvh
Anders

 
Ingen bild

Tjelvar

18 oktober 2012 21:06

Kalmar kommun har räknat med 29,7 % verkningsgrad för vindmöllorna. Ser man på statistiken, är 2,5 % ur drift och produktionen 19 % för den period som visas senast.

Erfarenhetsmässigt har det visat sig svårt att ett helt år nå över 25 % verkningsgrad. Med 5 procentenheter lägre produktion blir kalkylen katastrofal.

 
Ingen bild

Lars-Inge

18 oktober 2012 21:12

@ Tjelvar

Vi verkar få fram i stort sett samma siffror på lite olika sätt.

Lite uppgifter från http://www.vindstat.nu/stat/index.htm

Om vi håller oss till effekten (installerade verk och vad dessa producerade max, så såg det ut så här) under någrs slumpvis valda månader 2012 och hur mycket av sin maxeffekt verken producerade:
Januari 1883 MW och 529 MW. D.v.s cirka 28 % av verkens maxeffekt.
April 1903 MW och 436 MW. D.v.s 23 % av verkens maxeffekt.
Juni 1958 MW och 358 MW . D.v.s 18 % av verkens maxeffekt.
Juli 1982 MW och 334 MW. D.v.s cirka 17 % av verkens maxeffekt.
Augusti 1992 MW och 238 MW. D.v.s cirka 13 % av verkens maxeffekt.
September 2026 MW och 599. D.v.s Cirka 30 % av verkens maxeffekt.
Den genomsnittliga producerade effekten blir då endast cirka 21 % av verken maxeffekt. Att jag valt att använda effekt (MW) i stället för energi (MWh) beror på att det är effektbehovet som avgör om man har tillräckligt med den effekt som momentant behövs för att samhällets behov skall täckas. Så när man installerar vindkraftverk är det bara att konstatera, att detta är en synnerligen opålitlig kraftkälla och där den producerade effekten i verkligheten är betydligt mindre än vad man teoretiskt vill påskina. I det här aktuella exemplet rör det sig om cirka 1/5 av vad verken är konstruerade för att klara av att leverera.
Det här bådar inte gott inför framtiden.

 
Ingen bild

Pär Green

18 oktober 2012 21:27

Fråga till Hatt!

Meddelande: Hej,

När skall Du sammankalla alla ägare till vindkraftsverk och avtvinga ett svar på el-leverans under resten av året?
Är det enbart kärnkraft som är skyldiga svaret?


 
Ingen bild

Peer Pedersen

18 oktober 2012 21:29

Jag ska inte ge mig in på ekonomiska kring "subventioner" överlag, men bara nämna att kärnkraften är oförsäkrad!
Inte något försäkringsbolag i världen har ens en tanka att försäkra till exempel Ringhals inför ett haveri med härdsmälta...
Get real kiddos, staten (du & jag) är garant och EON eller Vattenfall kammar hem den dagliga vinsten.
http://energinet.dk/Flash/Forside/index.html
Så håll tillgodo vänner, verkligheten kan vara tung även för en Sverigedemokrat som jag.

 
Ingen bild

Lars-Inge

18 oktober 2012 21:35

> Per Green

Nu orkar jag inte kolla mer bland nuffrorna, eftersom ögonen börjar sätta stopp. Men mig veterligt har Gotland mest vindsnurror per kvadrakilometer i Svedala, och vad hjälper det? Har sett tidigare att man täckt allt från 2-3 % till 100 % av öns behov. Hur länge skall man låta den här cirkusen fortsätta innan man inser att hela denna satsning i Sverige är ett politiskt styrt jätteprojekt som med hänsyn till alla tänkbara effekter är ett enda fiasko!

 
Ingen bild

Pär Green

18 oktober 2012 21:54

Peer Pedersen,
Har du koll på vad Kärnkraften har för budget och krav?
Minns jag rätt avsätts en stor summa för något som kan hända!
Men, ett krav är att ersätta samtliga kärnkraftverk med ny teknik som återanvänder det som idag kallas för avfall, och kan vara en energikälla i åtskilliga år!
Är en skyldighet för kommande generationer att tillse att inte gräva ner och lagra något, som kan driva och reducera!

 
Ingen bild

Lars-Inge

18 oktober 2012 22:07

@ Tjelvar

Var hittar jag statistik för verken i Rockneby och som gärna vill följa? Har ögonproblem så är tacksam för tips.

 
Ingen bild

Peer Pedersen

18 oktober 2012 22:12

Pär Green
Egentligen har jag inte så mycket koll på detta, dock står jag vid att kärnkraft är oförsäkrad och det måste väl vara en subvention utav bara h*lvete med tanke på de konsekvenser ett generalhaveri kan medföra.
Jag är SD-kommunpolitiker och anser SD´s politik på området är onyanserat, då min personliga åsikt är den där lägger alla sina (energi) ägg i samma korg är sårbar, och med det i minne kan jag inte utesluta varken vind eller kärnkraft!
På det området är det mångfald där är styrkan.
Egentligen ganska enkelt, eller?

 
Ingen bild

Pär Green

18 oktober 2012 22:47

Peer Pedersen:
Egentligen har jag inte så mycket koll på detta,
Varför då göra ett uttalande?
Införskaffa kunskaper innan du öppnar munnen, och avslöjar din okunskap!
Eller läs på!

 
Ingen bild

Gubben o Gumman

19 oktober 2012 00:40

Bilbrand 00.25 Två Systrars väg

 
Ingen bild

Peer Pedersen

19 oktober 2012 06:09

Att jag inte är med i varken den ena eller annan sekt i den nästintill religiösa svenska energidebatten och framför vinklade expertutlåtande i andra hand, är inget hinder att ha en åsikt.
Frågan är för viktig att överlåta till en hopen fanatiker, oavsett vilken sekt de än måtte tillhöra.

 
HM

HM

19 oktober 2012 07:34

Kalmar kommun är aktuell nu på Gotland genom att tillsammans med Trygg-Hansa ha instiftat ett miljöpris som delas ut av WWF som i år går till en av de sk aktivisterna i Ojnare-skogen. Kungen avstöd från att dela ut priset.

Dessa aktioner som både innehållit olagliga handlingar och även orsakat farliga olycksrisker är kontroversiella för den demokratiskt sinnade. Ledarskribenten på Gotlands Allehanda Mats Linder tar i dag upp upp detta med att Kalmar Kommun indirekt stöder olagliga aktiviteter på Gotland i dagens ledare: www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=8008105

Rlisabeth Wanneby Oskarshamn Mp-språkrör Kalmar län är även hon aktuell på Gotland genom polisanmälan för att ha varit med att starta en insamling för skadestånd och rättegångskostnader åt aktivister i Ojnare-skogen långt innan något brottsligt blev begånget för uppvigling till brott.

http://ondiklinte.blogspot.com

 
Ingen bild

Stefan A.

19 oktober 2012 07:56

En vanlig morron i SVT, vänsterpartisten Sjöstedt fick vara där och diskutera sakpolitik, Reinfeldt hyllas för sitt uppträdande på fotbollsmatchen och tre tomtar i soffan får kommentera SD,s framgångar, och det beror förstås på allting runt om kring och inte på SD,s politik(suck)man vägrar erkänna att SD,s politik är rätt...en hårresande skillnad mot de formidabla rättegångarna Sverigedemokratiska politiker brukar ställas inför, för något twitter eller kommentar i något kommentarsfält, altså en helt vanlig dag i det "oberoende" SVT,

 
Ingen bild

AWSvensson

19 oktober 2012 09:00

För att följa upp Stefan A så kunde den kvinnliga tomten poängtera att framgången kunde skyllas på SVT som i en debatt tar upp ämnet Klarar Sverige hur många "flyktingar" som helst. Enligt tomtemor så ställer man inte sådana frågor, finns det i omvärlden människor som inte är nöjda med sin standard så är det klart att vi kan dra ner på vår . Förnekelse av opinionssiffror är också en modell tillämpad av den yngste tomten, ja det missgynnar inte SD i varje fall. Tomtefar himself Björk svamlade runt lite, det syntes att han hade svaret på frågan varför SD ökade,men tillfället var fel,i ett slutet rum med några öl så får han talförmågan åter, i varje fall trodde han att SD skulle öka,minst till 10%.

 
Ingen bild

SM811

19 oktober 2012 09:31

Grattis SD.
SD över 10% i ny mätning. http://nyheter24.se/nyheter/politik/729253-sd-over-tio-procent-i-ny-matnin

 
Ingen bild

Torpan

19 oktober 2012 10:12

Angående vindkraftverken i Rockneby, jag passerar dom dagligen och ungefär hälften av dom gångerna står dom stilla trots att det blåser. leve vindkraften!

 
Ingen bild

Tony

19 oktober 2012 10:49

Lotta: " Svenska pensionärer, gav Göran hägglund en femtiolapp
mer i månaden". Ja och denna femtiolapp är jämförbar med en
spottloska mitt i ansiktet på alla fattigpensionärer! Deras
nedlåtande attityd mot den äldre generationen borde bli ett ämne
för någon framtida forskare att studera.
Hur många miljarder som alliansen har stulit från den äldre generationen och skänkt till invandringsindustrin vet jag ej,
men tillsammans med dom 258 miljarder som Göran Persson konfiskerade rör det sig om astronomiska siffror!

 
Ingen bild

HoHo

19 oktober 2012 11:22

@Torpan, just därför står de stilla. Bladen och navet tål inte hur mycket vind som helst, därför flöjlas de automatiskt.

Sedan är el och elektronik så gammal och amatörmässigt uppbyggd att man använder små glasrörs-säkringar som måste bytas manuellt om en säkring brinner av. Automatsäkringar och säkringar återställbara från distans uppfanns för 70 år sedan.

 
Ingen bild

AWSvensson

19 oktober 2012 11:41

En kall vinterdag när högtrycket är på topp och behovet av el är som störst då tar vindkraftverken semester , ja lika tillförlitliga som en miljöpartist.

 
Ingen bild

OBS

19 oktober 2012 12:42

ALL-TIME-HIGH for SD i oktober: 10,1

Moderaterna får 26,3. Det er den svakeste målingen siden desember 2009.


M 26,3 C 4,0 Fp 6.5 Kd 4.0 = 40.8 146 mandat


S 33,1 Mp 7,7 V 5,6 = 46,4 167 mandat


SD 10,1 36 mandat


http://redir.opoint.com/?url=http://www.s-info.se/region/show_news.asp%3Fid=120%26news=17449&OpointData=3c7df6ccc261fe18bdee564a1282880dJmlkX3NpdGU9MTIzMTImaWRfYXJ0aWNsZT01MDE4MyZpZF91c2VyPTE0MTEmaWRfYXBwbGljYXRpb249MTAwMDAwOCZpZF9wYXJ0bmVyPTImbGFuZz1ubyZtb249MSZtYXRjaGVzPSJzZW50aW8iNA==

 
Ingen bild

OT

19 oktober 2012 14:00

Här bär X Factor-stjärnan t-shirt med blodig Åkesson

Lagom till fredagens avsnitt av X Factor poserar tittarfavoriten Malcolm B med tröjan där SD-ledaren Jimmie Åkesson slås blodig. Något som bryter mot TV4:s värderingar.

Stoppar TV4 honom?
http://nyheter24.se/noje/kandissverige/729259-har-bar-svenska-x-factor-stjarnan-t-shirt-med-blodig-akesson

 
Ingen bild

DuGamlaDuFria

19 oktober 2012 15:12

Grattis Thorvald

till SD,s senaste opionsundersökning. Du bidrar mycket till framgången med din blogg plus alla andra som Avpixlat, Swecon,Fria Tider m.fl
För att inte glömma Jimmie själv och alla andra Sd,s medarbetare och alla som skriver insändare, kommentarer och som kämpar för yttrandefriheten!

Trevlig helg!

 
Ingen bild

Skånepåg

19 oktober 2012 15:24

Om Kalmar kommun räknat med att producera 5200 MWh per vindkraftverk, innebär detta en genomsnittlig dygnsproduktion under året på 5200/365= 14,24 MWh. Den maximala effekten på kraftverket är 2 MW och den genomsnittligt producerade dygnseffekten blir då 14,24/24= 0,59 MW. Genomsnittliga verkningsgraden blir då 0,59/2= 29,6 %.

Nu har även jag blivit nyfiken på hur dessa teoretiska siffror kommer att återspeglas i verkligheten. Pseudonymen Tjelvar presenterar statistk torsdagen den 18 okt 21:06 här på bloggen och även jag är intresserad av var han hittat detta? Tacksam för länktips eller någon som vet vad kraftverken heter, så man kan leta bland de sammanställningar över kraftverk som finns.

 
Lassekolja

Lassekolja

19 oktober 2012 15:55

@Peer Pedersen, betr. försäkrade eller oförsäkrade kärnkraftverk:
Jag har en frågeställning, som jag inte sett någonstans i debatten, nämligen; Vad spelar det egentligen för roll om en kärnkraftsreaktor, som havererar är försäkrad eller ej? Jag menar vad är den ekonomiska skillnaden mellan att betala en förs.-premie via elräkningen eller att betala den via skattsedeln? Även om det skiljer principiellt borde kostnaden bli densamma eller.....?
Rätta mig gärna om jag tänker fel!

STORT GRATTIS igen till SD-rekordet 10,1%!!!

Även jag blev provocerad av Svt´s Morronsoffa. Tre proffstyckare diskuterar SD´s framgångar och förklarar den med det ena skälet konstigare än det andra. Att den verkliga förklaringen, nämligen SD´s politik, att kraftigt minska påfyllningen av både bostadsbrist och arbetslöshet till samma nivå, som våra grannar, var tydligen för känsligt för Svt´s tittare enl. Svt´s s.k Nyhetspanel!? Löjligt!!!

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1094619-oonska

 
Ingen bild

Hulda

19 oktober 2012 16:45

Väldigt mycket OT...
Idag är vargfrågan stor. Hur många ska finnas i våra skogar.
Vad är SD,s åsikt i detta känsliga ämne?
Många väljarröster finns säkert att hämta hos de som får sina liv förändrade till det sämre pga. vargar...

 
Svensson

Svensson

19 oktober 2012 17:22

Snart kommer väl regeringen föreslå att arbetslösa ska få sitta och blåsa, så det bildas el, snacka om blåst regering.

http://svenssonsfunderingar.wordpress.com

 
Ingen bild

Dille

19 oktober 2012 17:49

Clownfelt har problem. Dels har vanligt folk fått upp ögonen för hans politik och jämfört med SD. Resultatet är en katastrof för Clownfelt. Men SD går som en raket i opinionsundersökningarna.
Clownfel problem är att vanligt folk inte längre hoppas på att han ska föra en ansvarsfull invandrings- och kriminalpolitik.
Det är nu de stora massorna börjar knacka på SD:s dörr.

 
Ingen bild

vmm

19 oktober 2012 18:19

Jag tycker Greenpeaces aktion mot svenska kärnkraftverk var viktig. Dom har rätt i att det är för lätt att klättra över ett stängsel och komma nära ett kärnkraftverk. Nästa gång kan det vara 30 stycken Alqaidaanhängare med granatgevär aom klättrar över stängslet till Forsmark.

Det här belyser att vi har ett problem lagstiftningsmässigt i Sverige. Vi FÅR inte sätta in militär för att lösa problem som militär är dom enda som kan lösa. Det är efter dom tragiska händelserna i Ådalen 1931 där fem människor sköts ihjäl av militären och det skedde en sammanblandning av rollerna och svensk militär gav sig in i svensk politik. Det är en tragedi som aldrig någonsin får upprepas.

Men Greenpeace har satt fingret på en öm punkt. Våra kärnkraftverk måste försvaras. Och då kan det inte räcka med att en polispatrull med två poliser rycker ut från Österfärnebo rycker ut vid larm om intrång i Forsmark. Jag vill ha 10-15 ständigt bemannade utposter utpridda runt kärnkraftverket och en grupp med hundar. Så skulle jag vilja ha en stridsvagn på området och en direktkontakt med flygvapnet så att jag kam få dit några JAS på några minuter.

Tyvärr kommer många i Greenpeace att dö vid ett sådant här larm. Men då kanske dom förstår att det dom håller på med är allvar. Som det är nu så verkar dom tycka att det är någon lek. Men det är det inte.

 
Ingen bild

svammel

19 oktober 2012 19:26

@,vmm, däremot får du enligt den nya grundlagen sätta in militär mot folket.

 
Ingen bild

kalle

19 oktober 2012 20:00

vindkraftbyggena i storskalighet är nog bara ännu ett sätt att roffa åt sig av skattebetalarnas pengar.

på samma sätt som asylindustrin är.
http://www.friatider.se/sa-bryter-migrationsverket-mot-lagen

 
Ingen bild

fd moderat

19 oktober 2012 20:39

SD får 10,1 procent i Sentio idag!!!(källa: www.status.st)

Sveriges politiskt korrekta elit på Södermalm måste ha en riktigt dåligt idag. Själv ska jag fira det med lite Champagne ikväll. Denna nyhet är helt nedtystad i media. Ingen TV-kanal eller tidning tar upp detta.

SD är nu Sveriges tredje största parti med 8,8 procent i GENOMSNITT i de fem opinionsundersökningar som publicerats under oktober.

Nästa gång det blir Champange blir när 12 procentsvallen bryts i en opinionsundersökning. Det blir nog under första kvartalet 2013.

Önskar alla Sverigevänner en riktigt trevlig helg!

 
Ingen bild

Hulda

19 oktober 2012 21:07

fd moderat.. Visst är det positivt med bra siffror för SD. Men dessa siffror är en spegling av tillståndet i landet.
Vore allting som det skulle, behövdes inte SD..

 
Ingen bild

Calle

19 oktober 2012 21:20

Instämmer med Lotta i tid. inlägg
En kort och enkel, men klargörande redovisning av invandrares bidrag och förmåner måste fram från SD. ( se DT )
Detta skulle väcka många, spec. pensionärer.

 
Ingen bild

s29

19 oktober 2012 22:21

Angående vindkraft: allt som är skit måste subventiorneras. Håller för övrigt med vmm ang kärnkraftsverken.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Oktober 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se