thoralf

Direktlänk till inlägg 4 november 2018

SUBVENTIONERADE JOBB

Av Thoralf Alfsson - 4 november 2018 09:15

I debatten pratas det mycket om subventionerade jobb eller låtsas jobb som den kritiske ofta säger. I statistiken från Arbetsförmedlingen kallas det dock för samlingsnamnet ”Arbete med stöd”. Det rymmer flera olika former av anställningsstöd som introduktionsjobb, särskilt anställningsstöd, instegsjobb, traineejobb, extra tjänster, moderna beredskapsjobb och lönebidrag.


När Arbetsförmedlingen ofta enbart visar sin statistik med siffror och redovisar förändringarna månad för månad i procent så är det inte lätt att få en överblick av situationen på arbetsmarknaden. Media gör ju heller inte speciellt mycket för att belysa utvecklingen utan media fungerar oftast som en megafon för Arbetsförmedlingen och den sittande rödgröna regeringen.


Lokala journalister tycks vare sig ha tid eller intresse av att följa upp den lokala arbetsmarknadssituationen. De är nog tyvärr hårt pressade av sina arbetsgivare på mer än ett sätt.


Som ett led i mitt lilla statistikprojekt har jag tittat lite djupare på statistiken för Kalmar kommun när det gäller subventionerade jobb eller ”Arbete med stöd” som arbetsförmedlingen kallar det. Om man dessutom visar siffrorna med grafik istället så får man en helt annan överblick när det gäller utvecklingen.

I mitt förra blogginlägg visade jag lite statistik på den totala antalet arbetssökande och skillnaden mellan inrikes och utrikes födda.


    


Kalmar kommun har dock klarat sig relativt väl i förhållande till flera andra kommuner i Kalmar län där arbetslösheten uppgår till 45-55 procent bland utrikes födda.


Om vi först tittar på de totala siffrorna för Öppet arbetslösa i Kalmar kommun.


 


Här ser vi direkt några trender. Antalet öppet arbetslösa inrikes födda minskar stadigt över tiden. Det motsatta gäller personer som är utrikes födda. Något som är helt naturligt med tanke på den stora invandringen till kommunen. Vilket du kan läsa om i mitt blogginlägg om befolkningsutvecklingen i Kalmar kommun.

En annan trend vi också kan se är hur årstiden påverkar antalet öppet arbetslösa. Under sommarmånaderna går antalet öppet arbetslösa alltid ned. Men vi kan också se att detta först och främst bara berör inrikes födda.


Om vi istället tittar på antalet som har ”Arbete med stöd” bland inrikes och utrikes födda så kan vi se liknande trender.


 


Här ser vi dock lite annorlunda utveckling för inrikes födda. Effekterna av finanskrisen 2008 tycks leva kvar länge och påverka utvecklingen negativt. Utrikes födda visar även här upp en klart stigande trend som bara tycks fortsätta och fortsätta.


Nystartsjobb är en annan grupp som av någon anledning inte ingår i gruppen ”Arbete med stöd”. Jag har inte tagit reda på varför det är så men jag har även tagit fram den grafiken.


 


Här kan man se en markant ökning bland utrikes födda medan utvecklingen är den rakt motsatta när det gäller inrikes födda. Här kan man verkligen undra varför antalet inrikes födda minskar så drastiskt. Finns det politiska beslut bakom denna utveckling?


Slår man sedan samman siffrorna för Arbete med stöd och Nystartsjobb får man nedanstående diagram.


 


Trenderna är de samma. Men varför börjar trenden för inrikes födda vika så kraftigt vid ca januari 2016. Från ca 800 personer med subventionerade jobb till under 600 personer som är inrikesfödda i september 2018. Samtidigt har antalet utrikes födda med subventionerade jobb ökat månad för månad, från ca 100 personer till drygt 300 personer.


Är det så att personer som är utrikes födda prioriteras före personer som är inrikes födda (svenskar) när det gäller subventionerade jobb?

 

I november 2015 infördes dessutom en helt ny anställningsform av den rödgröna regeringen som kallas för extratjänst och från 2017 har även så kallade moderna beredskapsjobb införts. Dessa subventionerade jobb är förbehållna den offentliga sektorn, det vill säga kommuner, landsting och statliga verksamheter.


Inom Kalmar kommun var man långsamma i starten men när man väl kom underfund med hur det fungerade så tog det fart under mitten av 2017.


Det vill säga att staten står för hela lönekostnaden.

 

Nu "byts" andra subventionerade jobb ut, där kommunen måste betala delar av lönekostnaden mot de nya extratjänsterna, där staten står för hela lönekostnaden inklusive arbetsgivaravgifter. Så här ser utvecklingen ut i Kalmar kommun. Det kan vara en orsak till de minskade kostnaderna för kommunens försörjningsstöd/socialbidrag under 2018.


 


Bara kostnaden för dessa extratjänster och moderna beredskapsjobb kan uppgå till ca 30-35 miljoner kronor bara i Kalmar kommun.


Om jag sedan som avslutning även tar upp det som av Arbetsförmedlingen kallas för ”Sökande i program”. Det vill säga de som har någon form av utbildning, jobb o utvecklingsgarantin eller etableringsreformen o.s.v så ser denna grupp ut enligt nedan.


 


Vi ser samma trend här. Antalet inrikes födda sjunker stadigt medan personer som är utrikes födda stiger konstant.


Är det en undanträngningseffekt av inrikes födda som vi ser hos Arbetsförmedlingen? En diskriminering av inrikes födda, det vill säga i huvudsak svenskar?

 
ANNONS
 
Ingen bild

Laglydig

4 november 2018 10:54

Det var en retorisk fråga, Thoralf! ;-)

Men, för dem som eventuellt inte uppfattade det så, är alltså svaret självklart JA!

I sin politiskt korrekta iver så öses extremt stora skattesummor ut på individer som vare sig vill vara med i dessa "program" eller integreras i det svenska samhället.
En annan ny "skum" enhet som numera finns i varje kommun är Arbetsmarknadsenheten (AME) som speciellt vänder sig till nyanlända och ungdomar (de flesta arbetslösa ungdomar är ju också "nyanlända"). Här finns alltså ett tydligt exempel på denna diskriminering.

Men diskrimineringen av de infödda svenskarna pågår ju överallt i samhället och man ens knystar över att man som svensk känner sig diskriminerad så är man rasist, fascist, nazist m m. Fundera bara över hur många tiotusentals kronor varje arbetande svensk betalar i skatt enbart för att hålla igång den ständigt pågående islamiseringen. Det är en diskriminering som snart kommer att kunna klassas som folkmord på svenskar.
Hur många sjuka svenskar dör därför att det "saknas" resurser inom vården?

Thoralf Alfsson

4 november 2018 11:00

Helt riktigt.

Varje fall i de lite större kommunerna finns oftast en Arbetsmarknadsenhet som ordnar med jobb till vissa grupper i samhället.

I Kalmar hade Arbetsmarknadsenheten ca 500 personer sysselsatta i kortare eller längre perioder under 2017. Många av dessa anställningar var i samarbete med Arbetsförmedlingen. Jag gissar att många av de nya extratjänsterna administreras av just Arbetsmarknadsenheten i Kalmar kommun.

 
Ingen bild

V

4 november 2018 10:55

https://detgodasamhallet.com/2018/11/04/samhallspraster-i-stallet-for-samhallsingenjorer/
Politikerväldet har dränerat vår försvarsmakt, vilket är logiskt. Den nutida fienden är inte yttre militära hot utan politikerväldets eget krig mot folket. Vapenslagen är massmigration, inskränkningar av yttrandefriheten, minskandet av nationellt självbestämmande, klimathotshets, desinformation och indoktrinering, höga skatter, bidrag och samarbetsavtal med islamistiska förbund som vill förinta svensk kultur och livsstil osv osv. Alltihop för den egna maktens skull.

 
Ingen bild

Hacke

4 november 2018 11:10

Kärt barn har många namn heter det. Och att dölja arbetslösheten bakom låtsasjobb under olika beteckningar är ju något av sossarnas skötebarn och signum genom alla tider.
Men nu har man överskridit alla skammens gränser med detta hejdlösa konstgödslande av beredskapsjobb under olika namn, och det mitt under brinnande högkonjunktur! Men allt tycks vara tillåtet när det gäller inte bara sossarnas utan hela 7-partiets sköteban nummer ett – den invällande nyadeln.
Mitt lika enkla som självklara recept för att få ordning inte bara på arbetslösheten utan också det fria fallet över hela linjen i dagens Sverige: Invandringsstopp och repatriering samt nedläggning av merparten av den närmast oöverblickbara floran av sossemyndigheter och institutioner. Arbetslöshetsförmedlingen är en bra början.

Tack Thoralf för att du ännu en gång gör det jobb som journalisterna borde göra. Om vi haft några vill säga.

 
Ingen bild

Thor

4 november 2018 11:58

Tveklöst så att nystartsjobb är svårt att få beviljat för etniska svenskar.

 
Ingen bild

Thor

4 november 2018 12:05

En viktig komponent i detta fulspel som sällan uppmärksammas är sjuklöverns vilja att slussa över migrantgrupperna från försörjningsstöd till a-kassa. Detta uppnås efter ett år med nystartsjobb. Med a-kassa som inkomst är det jämfört med försörjningsstöd mycket svårare att påvisa de groteska kostnaderna för massinvandringen.

Thoralf Alfsson

4 november 2018 12:07

Det du påtalar har alltid praktiserats av kommunerna.

 
Ingen bild

dajevlar

4 november 2018 12:13

Fakta är bra. Mycket bra. Men att invandrare inte "får" jobb vet nog de allra flesta. Då kan man fråga sig: Varför är det så? Det första som alla säger är att de inte kan språket. Hade de bara lärt sig det så hade det inte varit några problem, tror man.

Jag kan säga att problemet är MYCKET större än så.

För det första är skillnaden på den kulturella inställningen till ett arbete så oerhört stor mellan, inte bara västvärlden och MENA, utan redan mellan norr- och sydeuropa. Här i norr arbetar vi i princip ihjäl oss. Arbetet går före allt (ofta t.o.m före ens egna familj), du ska dra ditt strå till stacken, göra rätt för dig. Här är inte den första frågan vem man är, utan vad man jobbar med! Därför kan det bli lite sura miner när en "ny" person jobbar långsamt, kanske kommer försent, eller inte ens dyker upp på arbetet nån dag – sånt är vi ju inte vana vid här, och då kan det vara svårt att vilja erbjuda en fast anställning. En anna kulturell skillnad mellan våra världar är den kvinnliga delen av förvärvsarbete…
För det andra FINNS det inte jobb till alla. Alla producerande arbeten har antingen lagt ner, flyttat utomlands eller ersatts av robotar – och ett samhälle kan inte gå runt genom att invånarna får betalt för att ta hand om sig själva (Läs: vård, skola, omsorg, polis, brandkår, ambulans, etc).

Vi har försatt oss i en situation som börjar bli olösbar….

 
Ingen bild

Friholt

4 november 2018 12:18

För alla oss som funderar på varför Sverige och svenska politiker visar ett så destruktivt beteende har Erik van der Heeg på dagens Ledarsidorna kanske svaret.

Många samhällen utvecklar en styrande klass som märkligt nog ofta är kontraproduktiv för samhällsutvecklingen, menar han. Postmodernismen är ett exempel på hur en bildad klass kan utvecklas till att bli kontraproduktiv för samhällsutvecklingen.

Kanske är det just det som vi ser bevis på i Thoralfs statistikuppgifter.

 
Ingen bild

Alf

4 november 2018 14:36

Kalmar kommun borde skämmas! Självklart är det en undanträngningseffekt. Arbetsgivare vill hellre ha billiga invandrare. Det är ju den första frågan man får, "får du stöd från AF?"

Finns inga enkla jobb att söka längre.

 
Ingen bild

Ibbe

4 november 2018 14:55

Medias oförmåga/brist på att redovisa de siffror Thoralf A. visar beror på dels inkompetens, dels på medvetna undanhållanden av siffror. Samma medier som bl.a säger sig bekämpa ” fake news”.

 
Ingen bild

Ulrik

4 november 2018 15:32

Är inte förvånad att Barometerns journalister inte granskar detta, de är ju i symbios med kommunen och det skulle inte bli några muntra siffror för Kalmar kommun.

Jag ringde för ett par år sedan till Arbetsförmedlingen då jag var arbetslös. Svaret jag fick var att eftersom jag var svensk och hade ett svenskt efternamn så borde jag inte ha några problem att få jobb på egen hand och att deras prioriteringar ligger på utrikes födda.

Innan flyktingströmmen 2015, så fanns det ganska många jobb inom lokalvård, disk, restaurang o.s.v., det man i dagligt tal kallar "skitjobb". Dessa är idag obefintliga. Dessa går internt till invandrare utan att annonseras på den öppna marknaden. Du behöver inte kunna svenska för att städa eller diska. Kollar man sig runt om i samhället, vilka städar på bussar, tunnelbanor, offentliga platser m.m.? Inte är det svenskar i alla fall.

Detta är oerhört tragiskt att våra enkla jobb går direkt till utrikes födda där etniska svenskar inte har en sock av en chans att få dessa jobb, hur tråkiga de än må vara. Arbetsgivare vill bara ha bidragstagare idag och säger man att man inte är inskriven på Arbetsförmedlingen, då är man direkt avsnoppad.

Så ser sanningen ut!

 
Ingen bild

Urban Jakobsson

4 november 2018 17:27

Bidragsjobben med 75% stöd går i huvudsak till nyanlända och kan bara nyttjas inom 3-år från dagen de anlände.

Thoralf Alfsson

4 november 2018 17:29

Sedan finns extratjänster med 100% stöd

 
Ingen bild

AF

4 november 2018 18:42

Problemet är att 90% av dessa tjänster går till invandrare - inte svenskar.

 
Ingen bild

En som vet

4 november 2018 20:15

Man mår illa detta som försigår, är ett jävla MYGEL. Varför gjorde inte arbetsförmedlingen inget, innan för våra egna innan dessa hjorder som väller över våra gränser.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17
18
19 20 21 22 23
24
25
26 27 28 29 30
<<< November 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se