thoralf

Direktlänk till inlägg 7 augusti 2013

FINANSIERAR NBV HYRAN FÖR KÄLLARMOSKÉ I KALMAR?

Av Thoralf Alfsson - 7 augusti 2013 23:51

 


Under Kalmar marknad i början av juli ställde jag en fråga angående den källarmoské som finns på Storgatan i Kalmar. Vem betalar hyran för lokalen? Personen jag ställde frågan till berättade att NBV stod för ca halva hyran. Att Nykterhetsrörelsen Bildningsverksamhet skulle stå för halva hyran förvånade mig.


Jag vände mig till ansvariga inom NBV Sydost för att få svar men det var lite segt i semestertider. Efter några dagar fick jag följande svar.


”Vi ger inte bidrag till lokalhyra eller till något annat, så den person du pratade med kan inte ha klart för sig hur NBV jobbar. Både styrelse och personal arbetar hårt med etikfrågor och att följa det statliga uppdrag som vi har som studieförbund.


Viktigt att du får svar på dina undringar i detta fall och som sagt, verksamhetschefen har lovat att ta en kontakt med dig när han är på plats. Vi samarbetar med många olika föreningar och som ordförande är jag inte insatt i detaljfrågor kring verksamheten.

Med vänlig hälsning
Gunilla Nilsson
Ordförande NBV Sydost”


För någon vecka sedan hörde verksamhetschefen Magnus Nilsson av sig på telefon och då var det dock lite annan information. NBV samarbetar med den islamiska kulturföreningen Salam i Kalmar, som har en källarmoské i sina lokaler, som besöks av sunnimuslimer


I dessa lokaler ordnar NBV studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter tillsammans med Salam. Sedan fakturerar den islamiska kulturföreningen Salam NBV för dessa aktiviteter och hyra av deras lokaler. Det blir med andra ord ett indirekt hyresstöd till den islamiska kulturföreningen eller ett ”förtäckt” hyresstöd skulle säkert någon kalla det för.


Frågan som måste ställas är om NBV respekterar alla människors lika värde? I den offentliga debatten ställs alltid denna fråga i vissa sammanhang när det gäller stöd till vissa verksamheter. Inte minst till SD och SDU (t.ex. Ungdomsstyrelsen). Hur ofta ställs frågan till muslimska organisationer? Hur ser det ut med jämställdheten inom muslimska organisationer? Som det flesta vet existerar inte någon jämställdhet mellan könen inom islam och dess sharialagar. I en källarmoské bör detta vara än mer utpräglat!


Undrar hur hårt man jobbar med etikfrågor i en muslimsk källarmoské Gunilla Nilsson?


Jag anser att Nykterhetsrörelsen Bildningsverksamhet bedriver hyckleri när man stödjer den islamiska föreningen Salam och deras icke västerländska värderingar.Någon integration kan man knappast kalla verksamheten för, utan snarare handlar det om att bygga parallella samhällen.


Efter mitt samtal med Magnus Nilsson funderade jag vidare och skickade sedan ett mejl med frågor om vilka kurser, studiecirklar och annan verksamhet som man bedrivit tillsammans med islamiska kulturföreningen och hur mycket som den islamiska föreningen fakturerat NBV under de senaste verksamhetsåren.


Jag har inte fått något svar på detta men Magnus Nilsson ringde upp mig för någon dag sedan och berättade att det handlade om arabiska, religion, islam, ramadan och vissa kulturaktiviteter om jag kommer ihåg rätt. Verkligen ämnen som gynnar integrationen av sunnimuslimer i det svenska samhället!


Det ekonmiska var han inte villig att lämna ut några uppgifter om. När jag påtalade att NBV finansierar sin verksamhet med i huvudsak statsbidrag och regionbidrag och att det bör betraktas som en offentlig verksamhet svarade han att uppgifterna bara var offenliga för de myndigheter som gav bidragen och där kunde inte jag som riksdagsledamot räknas in.

På min fråga om faktureringen från islamiska kulturföreningen var så stor så att den kunde täcka halva hyreskostnaden fick jag inget annat än ett mycket svävande svar, trots att NBV hade kännedom om islamiska föreningens hyreskontrakt.


Min egen uppfattning är som talespråket, ”ingen rök utan eld”. Jag tror de uppgifter jag fått om att NBV betalar halva hyran för källarmoskén är mer eller mindre riktiga även om det är ett indirekt bidrag genom fakturering. Ingen vet hur dessa fakturor ser ut och om de är rimliga. Frågan är om detta även är ett sätt att kringgå reglerna för bidrag till vissa organisationer.


Igår och idag går NBV och Magnus Nilsson ut med en insändare, som än så länge publicerats i Smålandsposten och i Östran, där man slår sig för bröstet och försöker visa hur duktiga man är inom Nykterhetsrörelsen Bildningsverksamhet. Jag kan inte annat än misstänka att det är för att stämma i bäcken då de förväntar sig ett blogginlägg/insändare från mig om deras samarbete med den islamiska kulturföreningen Salam.


Ett blogginlägg som kanske också väcker en del uppmärksamhet över hur NBV stödjer den muslimska intoleransen och ojämställdheten mellan könen. Något som feministerna i vårt samhälle fullständigt struntar i när de gör sin röst hörd i debatten.


UPPDATERING

Fick en länk till ett Youtube klipp. Kan det möjligen vara en studiecirkel arrangerad av NBV eller är det inspiration från Livets ord. Döm själva   .


 
ANNONS
 
Ingen bild

Hulda mk1

8 augusti 2013 01:00

Ja, det sker mycket i det fördolda. Magnus Nilsson kände säkert att marken brände under hans fötter, därav insändaren...
OCH, ska verkligen våra skattepengar stödja verksamhet som inte står för jämställdhet mellan könen?
Man kan också fundera över var alla, annars så mediek-ta feminster finns? Så fort det gäller Islam, får de en frånvarande blick och tunghäfta...

 
Ingen bild

Robert Axelsson

8 augusti 2013 01:38

Det får vara slut nu, är förbannad så jag skakar....tagit reda på nummer till såväl Magnus Nilsson på NBV som ansvariga på kommunen. Det har gått så långt att jag skiter fullständigt i om folk ser mitt riktiga namn lr e-post! Kommer kontakta berörda personer och vara en igel i ögat på dem tills jag fått ett fullständigt & uttömmande svar (skall försöka ha inspelningsfunktionen på denna gång...). Det får vara slut nu, jag köper inte detta svineri & mygel...det skall definitivt försvinna ett antal människor från "köttgrytorna" nästa val!!!!

Medborgare Axelsson

 
Ingen bild

Fale Hin Unge

8 augusti 2013 01:49


Thoralf:

En sak/tips till att Skriva upp på "Bra-att-ha - Listan - NÄR SD kommer till makten"

STATLIG GRANSKINGSKOMMITE (Som granskar sådant här, för sådana här organsisationer)

B u l v a n v e r k s a m h e t e r n a måste stoppas!!! Miljarder på miljarder flödar just nu ut i landet under FALSK FLAGG, styrda av girbukar som önskar styra till sig medel till sina organisationer snarare än huvudsyfterna.

 
Ingen bild

Fale Hin Unge

8 augusti 2013 02:02

Överallt i Sverige sitter det en flinande kärring eller gubbe på någon lokal arbetsförmedling, det lokala studieförbundet, på KomVux, tolken, terapeuten, coachen, på någon flyktingförläggning, en campingägare, på socialkontoret, den lokala muslimska klubben, minaretförbundet .....Och snart gud vet vilka SOM ALLA BLIR ALLT FLER -FLOCKANDES I HORDER RUNT OM I HELA LANDET

................OCH ALLA VILL DE ÅT DE LÄTTA SNABBA MILJONERNA!

-Precis som folk som hade hört talas om KLONDYKE på 1800-talet.

Detta bör stoppas å det snaraste och de ansvariga för "bulvaneriet" samlas ihop till en rättegång!

 
Ingen bild

Mikael

8 augusti 2013 03:14

Det tar vi oss en jäkel på...

 
Ingen bild

Morningstar

8 augusti 2013 04:01

Verkar vara en hel del jizya som utgår till kalmar-muslimerna...

 
Ingen bild

w-son

8 augusti 2013 04:59

NBV:s egen beskrivning av studieförbundet på deras hemsida så skriver man att NBV är fristående från politiska, religiösa och kommersiella intressen:
"NBV är en del av folkbildningen och har verksamhet över hela landet. Vi är ett idéburet studie­förbund, fristående från politiska, religiösa och kommersiella intressen."
http://nbv.se

Läser man "Arbetsplan 2009 för NBV Sydos" som finns tillgänglig på webben så får man en bild av ett ytterst politiskt korrekt förbund som tycks vara ytterligare ett arbetsredskap för globalism och multikulti. Man beskriver där NBV:s uppdrag inom 4 ideologiska områden, som man kallar för stråk - Drogstråket, Folkhälsostråket, Integrationsstråket och Internationella stråket.

De två sista stråken beskrivs på följande sätt:
Integrationsstråket
”NBV ska med folkbildande integrationsarbete främja lika möjligheter för alla oavsett etnisk och
kulturell bakgrund samt förebygga och motverka etnisk diskriminering, främlingsfientlighet och
rasism. NBV ska bidra till att öka förståelsen för olika kulturer och levnadssätt och öka intresset
för det mångkulturella Sverige. NBV ska främja integrationsprocessen genom att skapa
mötesplatser och uppmuntra till kunskapssökande om olika etniska och kulturella grupper.”
Målet är att genom vår folkbildningsverksamhet bidra till att integrationen mellan främst olika
etniska grupper ökar.

Internationella stråket
”NBV vill sprida kunskap och bildning om de globala sammanhangen. NBV arbetar för att öka
förståelsen för olika kulturer i världen och öka intresset för omvärlden. Effekter av medlemskapet
i EU medför att kunskap om Europa och dess länder är särskilt viktigt.”
Målet är att öka NBV:s folkbildningsverksamhet som skapar förståelse för och delaktighet i den
internationalisering och globalisering av samhället som sker."
Den sista raden är speciellt markerad med kursiv stil….

Sedan kommer det obligatoriska "allas lika värde" under rubriken
"Statens stöd till folkbildningen har ett syfte att:
Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd:
- Den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen
- Det mångkulturella samhällets utmaningar"

Sedan kommer en mycket märklig formulering under rubriken "NBV och den offentliga sektorn" i dokumentet, relativt ovanstående beskrivning av NBV som fristående politiska och religiösa intressen. Man skriver:
"Kommuner och regioner inom avdelningens områden ser också det stora värdet med NBV:s
folkbildningsinsatser och finansierar därför delar av vår verksamhet. För att säkerställa den
viktiga kommunikationen med dessa parter arbetar NBV politiskt på olika plan."

Man tycks satsa mycket på olika etniska föreningsverksamheter - hur detta nu skall främja integrationen kan man fråga sig. Fast detta är ju i och för sig inte syftet med vare sig det multikulturella samhället eller globaliseringsprojektet - snarare att permanenta olikheter i befolkningen för att därmed på sikt kunna demontrera nationerna så att den gränslösa globalaseringsdrömen med helt rotlösa och kraftigt övervakade människor blir verklig.
http://old.nbv.se/upload/NBV%20Sydost/Arbetsplan%202009.pdf

 
Ingen bild

Stefan A.

8 augusti 2013 05:36

Alla föreningar som söker statsbidrag måste ha någon form av multikultiverksamhet i sin ansökan för att komma i fråga för miljardregnet av bidrag numera, det sätter fantasin på stora prov, kan vara bra att påminna om att statens finanser gjorde ett underskott på 9 miljarder för juli månad, dubbelt så mycket som väntat.

 
Ingen bild

biran

8 augusti 2013 06:44

Som synes, de kriminella finns överallt i samhället seglandes under falsk flagg.

 
Ingen bild

Stefan A.

8 augusti 2013 06:50

Fridolin är ute med håven igen, låtsas som om det går att få tillbaka pengar åt skattebetalarna i den stora JB konkursen, han vet nog mycket väl hur reglerna ser ut, och vem ställer upp som förmedlare av denna "nyhet" ? ....jo just det..SVT..vem annars.. kan ni tänka er att någonting sådant skulle förunnas en SD-politiker....aldrig i helv....

 
Ingen bild

Ludvig

8 augusti 2013 07:19

Detta är ju fruktansvärt, ge stöd åt sådana organisationer, bevare mig väl.

 
Ingen bild

Hulda mk1

8 augusti 2013 07:23

Det politiskt korrekta multikulturella samhället verkar vara en spridd dröm i Sverige.
Ett försvenskat Islam tror många är möjligt. Visst, kanske 60 - 70 procent av de invandrade Muslimerna kan säkert bli lite försvenskade. Sedan har vi resten...
30 - 40 procent av alla (alltför många) Muslimer i Sverige, tillhör säkert i olika grader den mera hårdföra Islamismen. Av de finns tyvärr några väldigt hårdföra och säkert ett antal som med stigande radikalisering kan utföra politiska attentat i Sverige...
Ett (som tur var misslyckat) självmordsattentat har redan skett och frågan är inte om, utan var och när, nästa sker. Vi har också "Svenskarna" som planerade ett attentat mot den Danska tidningen Jyllandsposten.


En Muslim som ser till att hans kvinna är ett Gardell,skt "enmanstält", är definitivt INTE försvenskad.

Tack Thoralf för ditt envisa grävande efter tokerier i vårt land. Tyvärr skulle du behöva all vaken tid i resten av ditt liv för att få fram allt.
Men allt som kommer fram i ljuset påverkar, så att SD,s väljarkår ökar och ökar...

 
Ingen bild

mullis

8 augusti 2013 07:42

jag har sagt det tidigare och jag säger det igen
det behövs en Thoralf i varje kommun

 
Svensson

Svensson

8 augusti 2013 07:58

Du gör ett kanonbra arbete Thoralf,du gräver i det som ingen annan vill ta i. Du får fram sanningen,om vart svenska skattebetalares pengar tar vägen.

http://svenssonsfunderingar.wordpress.com

 
Ingen bild

S-E Karlsson

8 augusti 2013 08:01

Thoralf, du är den verkliga hjälten med dit kämpande mot "Motborgarna " , tur att du finns ! Mvh S-E Karlsson

 
Ingen bild

Kronan

8 augusti 2013 08:22

Magnus Nilsson säger, att en riksdagsman har inte rätt att få veta hur skattepengarna används! Nu är det väl ändå dags, att de sovande riksdagsledamöterna i 7-klövern vaknar för denna väckarklocka. Vad säger t.ex Fridolin till vännerna i SVT?

 
Ingen bild

Nisse på Manpower

8 augusti 2013 09:09

Hatten av för dig Thoralf. Du tillhör den lilla skara personer som arbetar FÖR FOLKET och tar hänsyn/lyssnar på dina väljare.

 
Ingen bild

Hm

8 augusti 2013 10:32

Vill återigen betyga min högaktning för Thoralf som drar ett så stort lass för att dra fram i ljuset all denna skumraskverksamhet. Betänk hur mycket som ännu inte upptäckts! Detta är nog bara toppen på isberget!

 
Ingen bild

Hacke

8 augusti 2013 11:35

Det finns tusen och åter tusen sätt att jobba för att skapa de parallellsamhällen "alla" säger sig vara emot.
Tack Toralf för ditt idoga arbete med att avslöja myglarna och blottlägga hyckleriet i dagens svenska samhälle. Med fler riksdagsmän/kvinnor och kommunpolitiker av din kaliber hade vi snart haft ordning och reda i landet.
Och inte nog med att dessa parasiter ges "lagliga" gräddfiler redan vid skapandet av nya regler och förordningar. Dessutom ska alla självutnämnda godhetsapostlar visa sig på styva linan i dessa sammanhang och på eget bevåg dra sina strå till den stinkande stacken. Så fort någon påtalar bedrägerierna tar man till universallösningen i alla sammanhang - rasitkortet.
Själv träffade jag en blomsterhandlare häromdagen som var topp tunnor rasande över den osunda konkurrensen. Medan Muhammed på torget intill sålde med "rakt ner i fickan-redovisning" visade det sig att han dessutom inte betalade för bråkdelen av det utrymme han hade lagt beslag på och dessutom ständigt utvidgade. Allt medan kommunen såg mellan fingrarna av rädsla för att stöta sig med mulla Reinfeldt, hans fotsoldater ute i kommunerna och framförallt hans omhuldade frälse.

 
Lassekolja

Lassekolja

8 augusti 2013 11:52

TACK än en gång Thoralf för att Du dels direkt och dels indirekt medverkar till att även det "dolda etablissemanget" tvingas upp till ytan för att försöka förklara till vilka dolda hål våra skattepengar försvinner ned i. "Mannen och/eller kvinnan på gatan", som gärna "betalar mer skatt om det går till vård, skola och omsorg" inser i bästa fall att enbart höjda skatter inte löser några välfärdsproblem utan att dom(skattepengarna) allt oftare hamnar på fel "konton"!
SD både 2013 & 2014 !!!

http://www.status.st

 
Ingen bild

Hulda mk1

8 augusti 2013 11:58

Hacke...
Köp en blomma av Muhammed och begär kvitto. Det är din rättighet (och kul...) Jag beskrev en liknande händelse i en bloggkommentar för ett tag sedan. Maken till märkligt kvitto finns inte...
Men det dystra är att myndigheterna inte vågar agera.

 
Ingen bild

Hulda mk1

8 augusti 2013 12:13

Inte bara NBV beter sig illa. Sveriges Radio P1 har nu på förmiddagen sänt programmet: "Id al-Fitr en svensk tradition". Jag har inte och framför allt, vill INTE lyssna på det.
Hur kan man vara så otroligt korkade på SR? Har man ingen koll på våra Svenska traditioner?

 
Ingen bild

Caroline

8 augusti 2013 12:18

Bra! Den smutsiga byken behöver en ordentlig rengöring!

 
Ingen bild

Fale Hin Unge

8 augusti 2013 12:24

@Hacke
Du nämner att man till sist drar upp "Rasistkortet" för att få tyst på motstånarna. Min åsikt nedan;

SOM OM INTE det vore n o g med det utbredda BULVANERIET -Det vill säga att man har flyktingarna SOM URSÄKT för att sko sig och hålla sig och sin organisation med jobb.
Man har man SPRÅKETS FALSKMYNTARE (Journalisterna o Media) på s i n sida också, Som hjälper till att MODELLERA OM verkligheten för att passa den felaktigt ritade kartan!

KAVIAR-VÄNSTERNS galna dröm:
*Att få leva lyxliv, Köra Ferrari, Åka lyxbåt PÅ ANDRAS BEKOSTNAD.
Arbetsmetoderna är INTE att starta företag med en innovation eller att skapa goda produkter, jordbruk.
...UTAN GENOM M A N I U P U L A T I O N av omgivningen.

 
Ingen bild

Fale Hin Unge

8 augusti 2013 12:54

För mig står det allt mera klart
Hela invandringsproblematiken, Det här med upploppen i Husby, skolbränder, paralellsamhällen som helt irrationellt tillåts att växa upp.
Och VARFÖR man tar emot stora mängder migranter på småorter som har stor arbetslöshet -Det finns ingen logik alls.

NÅGON VINNER PÅ DET HÄR!

De som vinner på den här handeln med människor, är också de som är ansvariga!

 
Ingen bild

S-E Karlsson

8 augusti 2013 12:54

Efter att under förmiddagen delat ut infon i byn Kronobo ,om nästan gratis sjukvård och tandvård för gömda flyktingar så passerade vi på hemvägen Fågelfors samhälle och depåanläggningen därstädes och fick då se en av våra omhuldade pensionsräddare i full färd med att fiska upp skänkta kläder ur Emmaus därstädes placerade container , men det får man väl vara tyst med , risken är ju stor att man kan anklagas för att vara rasist !

 
Ingen bild

OH

8 augusti 2013 13:26

Det är väl dags nu för regimen i landet att starta ett återvändareprogram för alla dessa Reinfeltare. Då kan dom lära sina fränder där hur man försörjer sig och hela släkten.Jag förutsätter att dessa Reinfeltare vill vända åter dit de hör hemma.

 
Ingen bild

Hacke

8 augusti 2013 13:27

Hulda mk1...

Skulle verkligen vara intressant att veta hur aktiva (läs passiva) myndigheter är i dessa sammanhang. har vi någon koll överhuvudtaget längre i några sammanhang när det gäller frälset. Existerar det ex. vis en enda licenspejlare som våga sticka näbben i en mångkulturförort.

Fale Hin Unge...

Nej, nuförtiden handlar det inte längre om den klassiska regeln "Land ska med lag byggas". I 7-klöverns Sverige passar bara "Land ska med lögn byggas".

 
Ingen bild

Eva-Marie

8 augusti 2013 13:29

Tack Thoralf du gör ett jättebra jobb, fortsätt att vara nyfiken,ifrågasättande och vetgirig det gagnar Sverige.

 
Ingen bild

S-E Karlsson

8 augusti 2013 13:32

Har meddelat Ostran.se redaktionen i Högsby om den bevittnade stölden ur Emmaus container i Fågelfors , det är ju skänkta kläder det rör sej om !

 
Karlskronabloggen

Karlskronabloggen

8 augusti 2013 14:01

Du skulle haft kameran med dig S-E Karlsson och tagit några bilder! Minns när jag såg "tiggarna" från Ronnebygatan i Karlskrona bli upphämtade i en värsting-Mercedes i en liten gränd för flera år sedan, men hade för en gångs skull inte den lilla kameran i fickan. Sen dess är den alltid med!

http://www.karlskronabloggen.se

 
Ingen bild

Eric H

8 augusti 2013 14:39

Thoralf levererar - igen!

 
Ingen bild

S-E Karlsson

8 augusti 2013 14:39

" Karlskronabloggen " "tack för tipset , vi var två som såg det hela , förväntar mej att Ostran.se redaktionen hör av sej under resten av dagen ! Mvh S-E .

 
Ingen bild

Observer

8 augusti 2013 15:14

Källarmoske´n finns i centrala Kalmar.Därifrån är det lätt att omsätta teorier om integration t.ex under den stadsfest kalmarborna enligt kvällspressen ska ha.Artister ska uppträda under flera dagar.Ett ypperligt läge för NBV:s studiecirklar att i praktiken integrera.
Tänk att någon kväll få se i takt med musiken
gungande och klappande kvinnor i slöjor och niqaber samt män i långa särkar finnas i publikhavet.Ledare i detta integrationsprojekt kan förslagsvis vara en i Kalmar boende ambassadör och excellens vilken naturligtvis som gott exempel har sin hustru med sig.Då skulle NBV få lite valuta för utlagda pengar antagligen.

 
Ingen bild

Hulda mk1

8 augusti 2013 15:32

Observer...
Studenterna i Uppsala har sin mösspåtagning. Varför kan inte kvinnorna i Kalmar ha en slöjavtagning som ett integrationsprojekt?
Något för Herr Excellens mm, mm och ovan nämnd Magnus Nilsson att engagera sig i.
NBV jobbar ju för jämställdhet...

 
Ingen bild

Domedagen666

8 augusti 2013 16:23

Bra jobbat Thoralf !

 
Ingen bild

Fredde

8 augusti 2013 17:30

Bra snokat Thoralf!

OT: Fridolin är på rapport varje kväll och intervjuvas ang olika saker som hänt. Varför får inte SD komma tilltals?? Kan inte SD kräva det som ett demokratiskt invalt parti? Kan inte SD göra ngt????

 
Stefan K

Stefan K

8 augusti 2013 17:57

NBV har annat att förklara. Minns ni denna händelse från Örebro?
http://www.exponerat.info/svenskar-avskedas-efter-30-ar-till-forman-for-bosniska-muslimer/

Det finns skäl att häftigt granska orsakerna till att just muslimer bemöts med öppna armar och allmosor som inga andra i dagens Sverige.

http://petterssonsblogg.se

 
Stefan K

Stefan K

8 augusti 2013 18:04

@Karlskronabloggen
Här är ett bevis från Stockholm som visar att en liten kamera alltid är bra att bära med sig.
http://www.youtube.com/watch?v=Dry_vVcEDbU
Finns också en film från New York där ett kamerateam från en tv-kanal avslöjar en av "de gamla damer" som tigger pengar på gatan. Slutscenen är värd en Oscar

http://petterssonsblogg.se

 
Ingen bild

Magentan

8 augusti 2013 18:59

@ Fredde som skriver: "Fridolin är på rapport varje kväll och intervjuvas ang olika saker som hänt."

Själv tittar jag aldrig på SVT, men det verkar som fler har uppmärksammat Fridolins täta uppdykande i TV-rutan, bland andra twittraren Charles Craplin. Han får stå för veckans twitter:

Charles Craplin:
"Undrar om Gustav Fridolin(Mp)
vilar sig på sitt rum i TV-huset
inför kvällens sändningar?"

(Ja, det verkar som att SVT har inrättat ett eget rum i TV-huset åt Fridolin att användas fram till valet 2014.)

 
Ingen bild

Maria

8 augusti 2013 22:52

Magentan

Ja, Herr Fridolin är ju hummerknivsvänsterns favorit -Alla vet ju idag att journalisterna, eller som Fale Hin Unge sade så träffande är språkets falskmyntare och dessutom nästan samtliga, Just miljöpartister!
-Så passande!

 
Ingen bild

Ronny

8 augusti 2013 23:07

Kan rekommendera en bra papperstidning, Dispatch Internationel, som jag tycker är ett måste, för nationellt intresserade, och som verkligen kämpar på mot hela PK maffian.

 
Ingen bild

Jenny

8 augusti 2013 23:47

Missa inte Julia Caesars senaste från idag :
http://snaphanen.dk/2013/08/08/julia-caesar-en-osannolik-historia/

 
Ingen bild

Pellesnick

9 augusti 2013 00:13

Jag o min sambo kom precis hem från en trevlig kväll i Kalmar . Vi var på Stortorget o lyssnade på Ulric Munther o gick vidare till lite Pubar o drack lite mungott som var riktigt trevligt. Innan det var dags att styra kosan hemåt så landade bi på Larmtorget o där lirade Lasse Stefanz o folk dansade o hade väldigt trevligt. Jag o min sambo lyssnade på lite låtar o när dom var färdigspelade för kvällen så hände det nåt som man blev väldigt stolt över , ur högtalarna strömmade den Svenska nationalsången fram o folk sjöng med med hög stämma. Jag o min sambo njöt av hela våra hjärtan o jag sa, imorgon skriver säkert skitblaskan Barran om att detta är rasistiskt för nåt annat skriver dom ju inte i den jävla skittidningen. Önskar alla som håller med om att vi ska vara stolta över vår nationalsång en god natt o en trevlig helg.
Mvh
Pelle Friberg

 
Ingen bild

Thoralf A

9 augusti 2013 00:17

Pellesnick

Vi hörde det på Lilla puben. Roligt med positiva överraskningar!

 
Ingen bild

Sven

9 augusti 2013 03:28

Nykterhetsrörelsen verkar tro att muslimer inte dricker alkohol.
Men, Allah sover på natten.

 
Ingen bild

Fredde

9 augusti 2013 06:36

#Jenny

Skrämmande läsning du länkade till. Höll på art köra i diket trots att jag åker buss!

 
Ingen bild

Orättvisa

9 augusti 2013 08:22

Wow, gillar verkligen dig Thoralf! :) Om du inte varit politiker känns det som om du skulle haft en given karriär som privatdeckare eller grävande journalist... om det bara funnits en rakryggad, ärlig, ej PK-styrd arbetsgivare som vågat anställa dig!
Säger som nån annan skrev: jag vill också ha en Thoralf i MIN kommun! :)

 
Ingen bild

Orättvisa

9 augusti 2013 08:58

... och ang det några skriver om Fridolins och MP-s frekventa medverkan på SVT. De flesta på SVT röstar ju på MP, så SVT gör allt för att få att MP att framstå som ett aktivt och "bra" parti som engagerar sig i alla frågor.

SD däremot, dem vill man osynliggöra, trots att de har bra åsikter i många frågor! Agendan från media är kristallklar: Kan man få gemene man att tro att SD bara har en fråga, invandringen, så vill folk inte rösta på dem! Media pratar därför ytterst sällan _MED_ SD, utan bara _OM_ dem... och bara i negativa ordalag.

Ett stort problem att bråttas med inför valet alltså... HUR få fram till allmänheten att SD verkar och har förslag inom politikens alla områden? Thoralf drar i alla fall SITT strå till stacken genom att synas med sina hjärtefrågor här på bloggen...

 
Gunilla Källmar

Gunilla Källmar

9 augusti 2013 11:08

Jag ifrågasätter den Svenska marknaden och infrastrukturen i sin helhet. Rovdriften, äta skattemedel, skall den bara få fortsätta. Alla verksamheter, med sina verksamhetsinriktningar, skall väl ändå stämma överrens med verkligheten? Ett granskningsorgan, ojäviskt naturligtvis, är ett sätt att komma åt bekymmer. Men sedan har vi ju en skyldighet gentemot de pengar som faktiskt betalas ut till olika verksamheter. Att man, från utbetalarens sida, har den smakligheten att följa upp utbetalningar med uppsökande verksamheter. Sverige skall inte bli ett land där vi lättvindigt delar ut pengar till höger och vänster. Bulvanverksamheter är olagliga. Hur många har inte fått tagit ansvar för att de bedrivit olagliga sådana. Det är fängelsestraff på detta, ett ekonomiskt brott helt enkelt.

http://www.enkompispåstan.se

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3 4
5
6 7
8
9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
<<< Augusti 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se