thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Klimathysteri

Av Thoralf Alfsson - 20 maj 2014 23:05

 

Kristina Winberg och Anders Blank på Larmtorget.    Foto Thoralf Alfsson


I lördags hade vi i Kalmar besök av Björn Söder och Kristina Winberg som är första namn på Sverigedemokraternas EU-valdsedel. Barometerns Anders Blank var på plats på Larmtorget och intervjuade Kristina Winberg och lyssnade en stund på Björn och Kristina. Jag förväntade mig givetvis en artikel i Barometern i måndagstidningen men det fanns ingen. Då hoppades jag att det skulle komma en artikel i tisdagsupplagan. Men inte heller då!

Däremot publicerade Barometern en artikel i måndagstidningen om att våra valaffischer blivit vandaliserade. Det var tydligen viktigare att visa vad "motdemonstranter" ägnar sig åt än att skriva om vår EU-politik.


Det är minst sagt avslöjande för Barometern som uppenbarligen inte är ett dugg intresserade av att skriva om Sverigedemokraternas politik utan endast om motdemonstranter. Just de som saknades på Larmtorget i lördags.


Jag mejlat Anders Blank på morgonen och frågat varför det inte publicerats någon artikel men inte fått något svar under dagen!


Inga motdemonstranter = Inga artiklar i Barometern.


Den "palestinasjal" som Anders Blank bär är ett vänsterattribut som riktigt skriker till mötande att Barometerns journalister är vänstersympatisörer. Om jag vore chef på Barometern skulle jag be mina anställda att inte bära sådana iögonfallade attribut i tjänsten då det påverkar synen på tidningen.


Om man nu vill framstå som en borgerlig tidning!


 

Idag läste jag en mycket bra debattartikel i Sydsvenskan angående vindkraften. Tyvärr finns det sju partier i riksdagen som inte begripit de fundamentala fakta som gäller för vindkraften. Istället ägnar de sig åt flumargument och floskler på grund av att de tror att de gör något bra för miljön och Sverige. Det finns betydligt viktigare frågor att ägna sig åt än att bygga vindkraftverk. Låt de som kan energiproduktion ta besluten inte ett gäng ”okunniga” politiker i riksdagen från 7-klövern.


"All vindkraftsel exporteras idag till nationalekonomisk förlust. Först importerar vi allt till vindkraften, sedan ger vi bidrag till verksägarna, sedan exporterar vi billig el som ger större konkurrenskraft till våra konkurrenter. Detta är kapitalförstöring av stora mått."


Mycket bra skrivet av Henrik Wactmeister! Sydsvenskan har redan plocket bort den från en synlig plats på deras webbsida då debattartikeln inte är politisk korrekt. Utan kan fungera som ett sänke för Miljöpartiet med flera.


Läs hela artikeln med rubriken ”Avbryt satsningen på vindkraft innan fiaskot är ett faktum”.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 16 april 2014 14:54

 


Att ifrågasätta klimatalarmisterna och dess övertygade sympatisörer gör man inte ostraffat i Sverige. Särskilt inte om man dessutom är Sverigedemokrat!


Supermiljöbloggen ondgör sig över mitt blogginlägg med rubriken ”97 procent”.


Givetvis finns det ingen kommentarsmöjlighet på Supermiljöbloggen. Men bara namnet säger mig att dessa personer redan är övertygade om "jordens undergång" i en snar framtid och att säga något annat är som att svära i kyrkan för dessa miljöfanatiker.


I mitt blogginlägg skrev jag följande.


”I Sverige spenderas säkert minst 4 miljarder kronor årligen på klimatforskning så dessa forskare vill säkert inte såga av den gren de sitter på och därmed förlora sin inkomst och kanske även sin framtida utveckling på forskarområdet.”

 

Detta har uppenbarligen retat upp Beatrice Rindevall på Supermiljöbloggen rejält. Hon har till och med läst Riksrevisionens rapport om Svensk Klimatforskning och skriver följande raljerande text.


Igen visar Alfsson prov på ett förbluffande sällsynt sätt att grunda sina åsikter. Det finns riktig fakta att titta på, riksrevisionen har faktiskt gjort en uträkning över hur mycket pengar som läggs på klimatforskning.”

 

Beatrice Rindevall har till och med citerat en del av texten Riksrevisionens rapport.

 

”Undersökningen visar att staten har tilldelat klimatforskning cirka 13 miljarder kronor från 1994 till 2008, i huvudsak till forskning om minskning av växthusgaser. Stödet har ökat betydligt sedan 2008 och uppgick år 2010 till minst 2 miljarder kronor.”

 

Hennes slutsats låter enligt nedan.

 

”Det är väldigt brett vad klimatforskning är, men största delen läggs enligt undersökningen på energiforskning och en del av dessa pengar finns i inbakat anslagen till universiteten och högskolorna. Bland annat därför är det svårt att veta exakt hur mycket som läggs på klimatforskning, men att det är ”säkert minst” skulle vara 4 miljarder kronor per år innebär en oerhörd höjning som det inte finns någon grund för att tro.

 

Beatrice Rindevall menar alltså att jag har helt fel i mitt påstående att klimatforskning spenderar minst 4 miljarder årligen. Beatrice Rindevall läser Riksrevisionens rapport som faan läser bibeln. Men är man så jäkla förblindad av ”hat” och ”förakt” mot en annan persons åsikter, i synnerhet en sverigedemokrat så blir man just förblindad.


Beatrice Rindevall! Läs hela rapporten! Inte bara det som passar för stunden.  

 

Om du hade fortsatt läsa hade du även kunnat läsa följande i rapporten på sid 81-82.


”Granskningen visar därmed att den statliga finansieringen av klimatforskningen är betydligt mer omfattande än vad Formas och Naturvårdsverket har rapporterat om tidigare. Om även medel från EU, kommuner och landsting samt privata aktörer räknas in uppgick forskningsmedlen till minst 3,6 miljarder kronor år 2010, enligt Riksrevisionens kartläggning.”

 

Sedan skall man även läsa vad Riksrevisionen skriver i bilaga nr 2 i rapporten. Men för att ingen skall behöva leta upp det citerar jag även från denna bilaga.


”Svarsandelen var 83 procent för de offentliga och 63 procent för de privata respondenterna. Totalt var bortfallet 25 procent. Ett vanligt sätt att hantera bortfall är att göra bortfallskompensation med en metod som kallas ”rak uppräkning”. Denna metod bygger på ett antagande om att de som inte har svarat har samma egenskaper som de som har svarat. I denna undersökning har vi inte genomfört någon bortfallskompensation eftersom de som inte har svarat inte kan antas ha samma egenskaper som de som har svarat. Det är troligt att det bland dem som inte har besvarat enkäten finns en överrepresentation av institutioner och företag som faktiskt inte har bedrivit någon klimatrelaterad forskning och utveckling. Om detta är fallet skulle metoden med rak uppräkning innebära en överskattning av medel för klimatrelaterad forskning och utveckling.

Om det å andra sidan är så att de som inte har svarat faktiskt har bedrivit klimatrelaterad forskning och utveckling, innebär den använda metoden att vi har underskattat de totala medel som har gått till klimatforskning.”

 

Så lätt är det att avslöja miljöfanatiker som skribenterna på Supermiljöbloggen, i detta fall Beatrice Rindevall. Kom dessutom ihåg att dessa siffror gäller för 2010, idag är det 2014. Anslagen har sannolikt ökat sedan 2010, något annat vore högst förvånande med tanke på det debattklimat som råder i klimatfrågan och IPCC:s larmrapporter.


Detta visar med all tydlighet att det som skrivs på t.ex Supermiljöbloggen inte förhåller sig till sanningen när man försöker vinna billiga poänger genom en raljerande ton över andras uppfattningar och åsikter.

 

Nu ser jag fram emot att Beatrice Rindevall rättar blogginlägget med de fakta hon undvikit.


UPPDATERING!


Beatrice Rindevall har raderat vissa delar av sin text nu.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 14 april 2014 17:01

När klimatalarmister och politiker pratar om klimatförändingarna så hävdar de att 97 procent av forskarna är eniga i klimatfrågan. Det har nästan blivit ett mantra som utnyttjas av insändarskribenter och okunniga debattör som ett argument.


 


I Sverige spenderas säkert minst 4 miljarder kronor årligen på klimatforskning så dessa forskare vill säkert inte såga av den gren de sitter på och därmed förlora sin inkomst och kanske även sin framtida utveckling på forskarområdet.


Personligen tror jag inte det minsta på denna siffra. Frågan är om IPCC ens tror på att 97 procent av forskarna stödjer deras rapporter.


Allt sunt förnuft håller på att gå förlorad i något som kan liknas vid koldioxidfobi!


97 procent av världens forskare på området tycks alltså anse att koldioxidhalten i atmossfären är den enda och allenarådande anledningen till att den globala medeltemperaturen stigit med ca 0,7-0,8 grader celsius den senaste 150 åren.


Nu kräver man åtgärder för att stoppa koldioxidutsläppen men ett flertal ledande länder gör tvärtemot och ökar istället utsläppen genom att stänga ner sin kärnkraft och ersätta den med kol och gas. Frågan är vad som egentligen pågår bakom de lykta dörrarna i maktens korridorer.


Tänk om dessa 97 procent har fel? Hur villiga kommer de vara att erkänna att de haft fel?


Kan det vara så att de 3 procent som har andra upfattningar om klimatförändringarna har rätt?

Av Thoralf Alfsson - 2 april 2014 23:29

Jag blev uppenbarligen inblandad i ett aprilskämt i tidningen Östran. Som skrev att det skulle bli ett tillfälligt sommarzoo på Stortorget i Kalmar. Det skulle ske i samarbete med Ölands djurpark. Besökarna skulle bland annat få se myrsloken Stephen, räven Anders, sengångaren Per-Olof och vargen Thoralf.


”Projektet är förankrat politiskt. Dock har Sverigedemokraterna sagt sig stödja idén om enbart djur som finns i svensk skog och mark visas.”


Kanske inte årets aprilskämt.


Ölandsbladet hade dock ett aprilskämt som jag önskar vore sant. Om det blev verklighet skulle Borgholm verkligen få ett uppsving och ett välbesökt ställe. Läs artikel i Ölandsbladet.Idag har jag besökt ett seminarium i riksdagen angående den senaste rapporten från IPCC. Det är faktiskt lite fascinerande att lyssna på alla dessa klimatalarmister som köper allt med hull och hår. Utan att ifrågasätta det minsta.


Världen är på väg mot undergång inom några decennier. Kanske redan under min livstid om man skall tro föreläsarna och vissa åhörare. En kvinna undrade till och med om vi skulle avskaffa demokratin, med andra ord införa diktatur över hela jorden för att kunna stoppa klimatförändringarna. De är så uppfyllda av dessa tankar att de tappat sans och förstånd. Men det är utan tvekan intressant att lyssna på hur de indoktrineras av forskarna som deltagit i IPCC-panelen. Så många politiker från riksdagen var dock inte närvarande. Undrar hur man skall tolka det?


I skatteutskottet väljer jag att avslå en proposition från regeringen om införande av en skattereduktion för mikroproducerad el, i praktiken gäller det solceller. En proposition som säkerligen förhandlats fram mellan regeringen och Miljöpartiet. Sverigedemokraternas riksdagsgrupp är helt enig i denna fråga.


Så här ser vår följdmotion ut.


Förslag till riksdagsbeslutRiksdagen avslår propositionen.MotiveringI regeringens proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el föreslås att en skattereduktion ska införas för fysiska och juridiska personer som framställer förnybar el.
Sverigedemokraterna är på en principiell nivå öppna för förslag som stimulerar energimarknaden till mer miljövänlig energiframställning, men är i det specifika fallet kritiska till själva sakförslaget.
Vår utgångspunkt är att miljöpolitiken ska analyseras utifrån samma perspektiv som andra politikområden, dvs. med devisen att all politik handlar om prioriteringar och att varje satsad krona ska ge så stor nytta som möjligt. Vi menar att energipolitiken ska utformas för hela det svenska folkets bästa och ta hänsyn till hela energisystemets funktionssätt. Politiken ska eftersträva hög tillförlitlighet, god miljöprestanda och låga energipriser och i minsta möjliga mån bygga in marknadsstörningar, vilket innebär att premiera vissa energislag med stora subventioner som inte kan hävda sig på marknadsmässig grund.
Det är här viktigt att framföra att ett system med skattereduktion innebär ett markant kliv bort från en självreglerande marknad. Det innebär att aktörer i ekonomin agerar rationellt utifrån exempelvis prisförhållanden och att marknadsaktörernas agerande kommer att påverkas om någon vara eller tjänst blir väsentligt dyrare eller billigare som ett resultat av statliga ingrepp. Detta leder i förlängningen till en ineffektiv situation. I det förestående fallet kan man föreställa sig att vi kommer få se en överinvestering i solceller, vilket kommer att öka elproduktionen under de absoluta sommarmånaderna, vilket i vårt land med kirurgisk precision sammanfaller med den period där vår efterfrågan på el är som allra, allra lägst.
Om reformen på sikt leder till väldigt stora investeringar i solkraft kommer vi dessutom få obalanser på nätet som måste hanteras t.ex genom att man på ett irrationellt och oekonomiskt sätt tvingas hantera tillgångarna i våra vattenmagasin för att upprätta tillstånden i vattendomar om minsta flöden.
I förlängningen innebär det att mikroproducenter får betalt av staten för någonting som inte efterfrågas på marknaden. Det rör sig alltså om en regelrätt transferering från samtliga skattebetalare till de som är mikroproducenter av förnybar el. Med de nivåer som regeringen föreslår är det heller inte fråga om särdeles små produktionsenheter – gränsen på 30 000 kWh motsvarar nästan dubbla den genomsnittliga energikonsumtionen per person och år. Under 2015 beräknas nettotillskottet vara 38 GWh, enligt propositionen.
I dag finns redan ett investeringsstöd till solenergianläggningar om 35 procent av investeringskostnaden. Dessutom finns även möjligheten att ansöka om elcertifikat för att ytterligare stimulera installationer av förnyelsebar energi. Det finns även energibolag som redan i dag köper upp el från mikroproducenter.
Sverigedemokraterna är inte principiella motståndare till detta slags marknadsingripanden, även om detta instrument ska användas med stor försiktighet, men nyttan – exempelvis i form av lägre CO2-utsläpp – måste i sådana fall vara tydligt positiv. Så blir dessvärre inte utfallet med regeringens förslag. Exempelvis anför Konjunkturinstitutet följande:
Den samhällsekonomiska kalkyl som utredningen presenterat visar att skattereduktionen är olönsam. De redovisade nyttorna (i form av koldioxidreduktioner) har dessutom överskattats, till följd av bristande analys av klimatmålets utformning och befintliga styrmedels funktion såsom EU ETS (EU:s system för handel med utsläppsrätter). Med en korrekt utgångspunkt blir nyttorna i utredningens uppställning noll. Systemets införande innebär därför endast kostnader.
Propositionen tar heller inte ställning till huruvida de som har elcertifikat även ska få tillgodogöra sig den föreslagna skattereduktionen. Sverigedemokraterna anser att denna fråga måste vara klarlagd innan ett förslag om skattereduktion kan behandlas av riksdagen.
Sverigedemokraterna anser att det inte är skattebetalarnas uppgift att genom en skattereduktion ge mikroproducenter kompensation för den överskottsel som de matar in på nätet. Ersättningen ska givetvis komma från den som har nätkoncessionen och som i normalfallet levererar el till anslutningspunkten. Avtalet gällande överskottsel ska tveklöst gälla mellan mikroproducenten och hans motpart. Att i stället ålägga nätkoncessionsinnehavaren en skyldighet att informera Skatteverket om förbrukad och inmatad energi i anslutningspunkten är att gå över ån efter vatten. Det innebär i praktiken också helt nya och onödiga arbetsuppgifter för Skatteverket och ytterligare krångel med deklarationsunderlag och därmed också en ny möjlighet till skatteundandragande.
Stockholm den 26 mars 2014

 

Thoralf Alfsson (SD)

Josef Fransson (SD)


Av Thoralf Alfsson - 17 februari 2014 23:04

Idag åtalades de tre personer som gjorde inbrottet på MediaMarkt i Kalmar för två veckor sedan. Både Barometern och Östran skriver om det på sina webbsidor. Men ingen av tidningarna uppger att det handlar om tre rumänier i sina artiklar. Jag gissar att de kommer dömas till fängelsestraff och utvisning under 5-10 år. Frågan är om Barometern och Östran kommer skriva om en eventuell utvisning i kommande domar. Varför kan inte media berätta sanningen för sina läsare?Ölandsbladets chefredaktör Peter Boström har uppenbarligen drabbats av hybris. Jag blev minst sagt förvånad över hans svar på ledarsidan på en insändare från Icomos angående de sex vindkraftverken på södra Öland. Icomos insändare var ett svar på ett tidigare angrepp från Peter Boström på ledarsidan där han skriver att Icomos är en stor bluff. Icomos förklarar sin organisation och vidhåller sin allvarliga kritik av vindkraftprojektet och kallar det för ”substanial damage” och att de berörda parterna inte velat ta till sig det allvarliga i situationen.


På detta svarar Peter Boström följande.


”Ölandsbladet har bevakat Södra Ölands Jordbrukslandskap sedan 1867 och i synnerhet de premisser som föranledde att området blev världsarv 2000. Där slogs det tydligt fast att området blev ett världsarv just för att landskapet förändrades med människan. Icomos har nu ställt till nog med elände och oro!”

 

Uppriktigt sagt tror jag att Peter Boström inte har förstått vad det handlar om och varför södra Ölands odlingslandskap blev världsarv. Om han förstod det skulle han sänka tonläget radikalt.

Det verkar som det är Ölandsbladet som skall sätta upp dessa skattesubventionerade och konsumentsubventionerade vindkraftverk.


Hela Ölands karaktär och attraktionskraft på naturälskare håller på att gå förlorad på grund av den vindkraftsutbyggnad som pågår på Öland. Snart finns det inga öppna landskap kvar då det är vindkraftverk på varje del av Öland som upptar horisonten i varje väderstreck. Är det verkligen det som chefredaktören på Ölandsbladet önskar ölänningarna och alla sommar ölänningar.

Av Thoralf Alfsson - 24 januari 2014 00:07

 

Google bygger en ny datacentral för Europa i Finland. Nu skall man förse datacentralen med el från fyra nya vindkraftsparker i Sverige.Hela 29 vindkraftverk skall byggas i Sverige med en sammanlagd effekt på 59MW. Läs artikel i SvD.


För cirka 6 månader sedan presenterade man ett liknande avtal med en annan leverantör i Sverige. I detta avtal gällde det 24 vindkraftverk. Läs artikel i DN.


Nu skall Google bygga 53 vindkraftverk i Sverige för att driva sin datacentral i Finland. Nu skall då det svenska landskapet och naturen få stå tillbaka ännu en gång.


Varför bygger man inte dessa vindkraftverk i Finland där datacentralen ligger? Vill man inte ha dessa vindkraftverk vid den finska Östersjökusten?


Har Finland inte samma subventioner på vindkraften som det finns i Sverige? Är det svenska elförbrukare och skattebetalare som Google tänker sig att utnyttja?


En sak är i varje fall helt säkert. Google placerar vindkraftverken i Sverige för det är mest ekonomiskt lönsamt!

Av Thoralf Alfsson - 22 januari 2014 23:10

 


Idag har jag gjort en ny bekantskap på nätet. Supermiljöbloggen, finns även på Facebook och där kan man skriva kommentarer. Ett gäng miljöpartister driver denna blogg. Uppenbarligen har skribenter gått i taket efter mitt blogginlägg med rubriken ”Klimatkortslutning”. Bara namnet på bloggen ger indikationer på att man försöker övertyga andra om sin trovärdighet men i själva verket har man problem just med trovärdigheten.


Supermiljöbloggen använder samma teknik som IRM genom att förlöjliga, förvränga och "ljuga" om det jag skriver på min blogg. Men som sagt jag är ju ganska van.


Det positiva är att nya läsare hittar till min blogg och det är ju bara bra. Det vill jag tacka dessa miljöpartister för.


Jag kan glädja Supermiljöbloggen att jag kommer fortsätta skriva om klimathysterin när tillfälle bjuds och varje gång som någon miljöpartist agerar klimatalarmist i riksdagen skall jag lyfta det på min blogg. Jag är övertygad om att det blir många tillfällen innan valen i maj och september.


Oförändrat klimat i Vasaloppsspåret under 92 år slår Sveriges Lantbruksuniversitet fast i en  nyligen publicerad artikel. Vad säger Supermiljöbloggen om SLU? Skall man göra narr även av forskaren Christer Karlsson.


Skribenterna på Supermiljöbloggen är dock utmärkta verktyg för klimatalarmisterna och deras propaganda. Lars Bern skrev nyligen ett alldeles utomordentligt blogginlägg om de krafter som styr ”klimatpengarna” som alla inom ”branschen” suktar efter. Vi pratar om ca 5 miljarder bara i Sverige.


”Efter vetenskapsbyråkratins uppslutning bakom klimatalarmismen och AGW-hypotesen, blev det nästan omöjligt för riktiga forskare att få anslag för att kunna pröva någon avvikande hypotes. De få som stack ut hakan och t.ex hävdade att solaktiviteten kunde vara en starkt klimatdrivande faktor blev snabbt utfrysta och hånade. Forskare utan särskilt imponerande meriter som lovade att forska om antropogen klimatpåverkan badade dock i skattepengar.”


Läs hela blogginlägget.

 

Precis på detta sätt agerar skribenterna på Supermiljöbloggen och inte minst alla de anhängare som kommenterar på bloggen.


Frågan är ändå om inte det är en viss förändring på gång inom media då man under de senaste veckorna släppt fram nya röster i debatten. Såg en annan artikel på SVT med rubriken ”Klimatforskare villrådiga, vart tog uppvärmningen vägen”.


Jag gissar att klimatalarmisterna börjar bli oroliga då klimatstatistiken inte följer deras förhoppningar och profetsior, utan tar sig helt andra vägar. Det oroar säkert framförallt Miljöpartiet och Centerpartiet som driver dessa frågor extra hårt. Dessutom balanserar Centerpartiet på 4-procentspärren till riksdagen.


Kommer det bli klimathysterin och miljöminister Lena Ek som till slut knäcker Centerpartiet och leder dem ut från riksdagen? Eller kommer det finnas miljöpartister som kommer stödrösta på Centerpartiet för att de skall sitta kvar.

Av Thoralf Alfsson - 21 januari 2014 16:45

Vid förra veckans partiledardebatt slog miljöpartiets Åsa Romson på stort med klimatalarmismen. Hon säger att centrala Göteborg kan komma att översvämmas! Lyssna och förundras!


För att alla nu inte skall bli fullständigt uppskrämmda och få svårt med sömnen så lägger jag upp utvecklingen av havsnivån för Stockholm de senaste ca 250 åren. Som ni kan se har havsnivån sjunkit med närmare 100 cm. Undrar om Åsa Romson hört talas om landhöjningen? Landhöjningen har sannolikt inte varit lika stor i Göteborg som i Stockholm men den liknar säkert Stockholm.


    


Notera också att sedan lilla istiden på 1600-talet har vi haft en rejäl ökning av medeltemperaturen vilket borde påverkat vattentemperaturen i våra hav men ändå har det inte påverkat havsnivåerna. Märkligt!


Nu ser dock verkligheten helt annorlunda ut i Sverige än den som miljöpartiet och Åsa Romson försöker få oss att tro. Det finns gott om exempel på det. Hamnar har fått flyttas vid våra kuster på grund av landhöjningen.


När alla klimatalarmister får härja fritt i media och inte minst i public service är det väldigt lätt att bli påverkad. Jag brukar dock alltid försöka få saker och ting bekräftad i min närhet eller i vardagen. Därför hämtade jag in temperaturdata för Kalmar från SMHI för att konstatera hur den globala uppvärmningen sett ut i Kalmar. Där kan man se att vi haft en viss ökande temperatur under det senaste 100 åren men det som är mest intressant är att se utvecklingen under de senaste 25 åren då koldioxidnivå skall ha stigit så mycket.


Trenden i Kalmar är dock den motsatta när det gäller medeltemperaturen.


    


Som det framgår av diagrammet har vi en trend (grön linje) av sjunkande medeltemperatur i Kalmar under de senaste 25 åren. Tvärtemot vad alla experter säger. Trenden tyder på att medeltemperaturen har sjunkit med närmare 0,5 grader under dessa 25 år.


Är vi på väg mot en ny istid?


Jag har alltid hävdat att IPCC och andra klimatalarmister undervärderar solens påverkan på vårt klimat. Igår såg jag givetvis på Vetenskapens värld i SVT eftersom det just skulle handla om solen och dess påverkan på jorden. Jag rekommenderar alla som är intresserade av klimatfrågan att titta på programmet.

http://www.svtplay.se/video/1744606/del-1


 


Är vi på väg in i en tid utan solfläckar som vi hade under 1600-talet och det som kallas den Lilla istiden?

Just den frågan ställs i slutet av programmet!


Jag blir faktiskt väldigt förvånad att man på redaktionen vågar förra fram dessa tankar med risk för att drabbas av klimatalarmisternas ilska och hat.


Nu förväntar jag mig att få kommentarer från de klimatalarmister som besöker min blogg.


Nu sätter jag ingen större tilltro till vad som skrivs i Expressen men även där fanns en artikel för några dagar sedan om en "Mini istid".


Är det denna förändring på solen som inneburit att den globala uppvärmningen stått stilla i ca 15-17 år?


Är det i så fall önskvärt med en global uppvärmning (växthuseffekten p.g.a ökad koldioxid) under de närmaste 100 åren för att minska effekterna från solen?


Drabbas nu klimatalarmisterna av en klimatkortslutning? Men framförallt! Hur kommer IPCC agera om dessa teorier visar sig vara sanna?


Den som lever får se!Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se