thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Klimathysteri

Av Thoralf Alfsson - 27 november 2012 21:11

Jag tror att oavsett vem jag skulle fråga i Kalmar om medeltemperaturen har stigit i Kalmar under de senaste 25 åren skulle jag få samma svar.


Visst har medeltemperaturen stigit! Visst har det blivit varmare! Ingen snö på vintrarna!


Jag tror att jag kommer finna väldigt få som har en annan uppfattning i Kalmar.


Vi pumpas nästan dagligen fulla med information om klimatförändringar genom media och inte minst politiker. Nyligen gav sig även Världsbanken in som klimatalarmister när man försökte skrämma hela världens befolkning med att temperaturen skulle stiga med hela 4 grader. Detta gjorde man genom att förutspå vilka konsekvenser en sådan temperaturstigning skulle innebära. Men många såkallade experter använder nu denna rapport som ”fakta” för att temperaturen kanske redan till 2060 kan stiga med 4 grader. Inte minst med tanke på klimatmötet i Qatar.


Jag undrar om egentligen någon vet hur mycket ”koldioxid” styr beslut inom politiken, offentlig sektor och privata företag. Hur stora summor betalas inte i klimatrelaterade skatter och avgifter som ofta baseras på koldioxid.


Media pumpar ständigt ut olika larmrapporter när det gäller klimatet och alla dessa är baserade på någon form av klimatmodeller (beräkningsmodeller). Där det räcker med att man bara skruvar på någon parameter för att få ett helt annat resultat. Men idag verkar det som att den klimatalarmist som påvisar störst förändring i den globala temperaturen belönas med medias uppmärksamhet, som t.ex världsbanken.


Tidigare under året har jag varit i kontakt med SMHI och ställt en del frågor. Men även fått en del länkar till data. Jag började därför titta på dessa data från Kalmar flygflottilj, som senare blev Kalmar flygplats när det gäller väderobservationer.


Att vi har haft en temperatur ökning i Kalmar under de senaste 50 åren kan man utan vidare konstatera. Men om det är koldioxidhalten i atmosfären som är orsaken borde temperaturtrenden vara relativt konstant. Eftersom koldioxidhalten stiger med ca 2 ppm/år och att den ökningen snarare accelererar enligt klimatforskare borde vi ha en stigande trend även när det gäller temperaturen.


Om man däremot tittar på hur medeltemperaturen utvecklats vid Kalmar flygplats under de senaste 25 åren ser man följande grafiskt (2012 är ett uppskattat medelvärde).


 


Källa SMHI.  (0,00 motsvarar 7,76 grader i medeltemperatur)


Medeltemperaturen mellan 1988-2012 har varit 7,76 grader. Siffrorna som presenteras i diagrammet är avvikelser från 7,76 grader.


Faktum är att medeltemperaturen faktiskt sjunkit något i Kalmar de senaste 25 åren. (Se den bruna trendlinjen)


Hur många Kalmarbor skulle svara lägre medeltemperatur om de tillfrågades om detta?


Frågan som vi sedan måste ställa oss är givetvis. Är det bara i Kalmar det ser ut så här? Finns de fler orter som har haft sjunkande medeltemperatur de senaste 25 åren?


Hur väl stämmer detta i så fall överens med alla klimatrapporter?


NY OMRÖSTNING!


Svara gärna på min fråga i högermarginalen om klimatrapporter.


UPPDATERING!


Har Hübinette alla hästar hemma? Jag måste ställa mig frågan att om vi från Sverigedemokraterna skall ställa upp på fler TV eller radioprogram och svara på idiotiska frågar. Vill inte journalisten förstå svaren så är det ju ingen mening med att svara på frågor.


Hübinette ville uppenbarligen inte förstå det Jimmie svarade!


Antingen är hon dum eller så spelade hon bara dum. Oavsett vilket tycker jag det inte finns någon anledning att fortsätta detta ”gatlopp” av intervjuer på samma tema.

Den dagen journalisterna är intresserade av riktiga politiska frågor skall vi ställa upp.


Jag har idag ställt upp på en intervju med finska Yle angående motionerna om dubbla medborgarskap för riksdagsledamöter. Tyvärr försov jag mig lite på morgonen samtidigt som den avtalade intervjun ramlat ur mitt minne. Så det blev språngmarsch till riksdagen i ösregnet, snabbt byte till torr skjorta och sedan rusa upp till kammarfoajén för intervjun. Vilket innebar att jag svettades ymnigt när jag var på plats framför kameran. Vi fick göra avbrott flera gånger så jag fick torka svett från pannan. Gud så pinsamt! Men jag tror det gick rätt så bra.


Åklagaren lägger ned förundersökningen mot Erik Almqvist och Kent Ekeroth. Man behövde inte vara någon Einstein för att dra den slutsatsen redan då Expressen började skriva om att polisen gjort en anmälan. Läs artikel i DN.


Att polisen gjorde denna anmälan är minst sagt pinsamt och tyder på en osmaklig politisk korrekthet inom polisledningen. Är detta en ny praxis som skall börja tillämpas inom polisen? För Expressens del visar det bara på den verkilighetsfrånvaro som existerar på de ledande tidningsredaktionerna. Men det har ju Svensson kommit underfund med för länge sedan. Vilket vi kan avläsa i de sjunkande tidningsupplagorna.


ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 19 november 2012 23:23

Mitt förtroende för Världsbanken försvann väldigt snabbt idag när jag lyssnade på nyheterna. Enligt media förutspådde Världsbanken en temperaturhöjning på 4 grader redan till 2060 men det är ju faktiskt inte riktigt vad som står i rapporten. Jag tror Världsbanken skall hålla sig till ekonomi.


 

Bloggen Climate Scam har uppmärksammat rapporten och några märkliga omständigheter.

Jag har laddat hem rapporten och skall läsa den när jag får gott om tid någon gång men efter en snabb koll gjorde jag ett par reflektioner.


 


Alla tycks anse att växthusgasen koldioxid är den huvudsakliga orsaken till den förhöjde globala temperaturen på jorden. Om vi då har den absolut högsta koldioxidhalten på 15 miljoner år. Borde vi då inte också ha den absolut högsta globala temperaturen på jorden på 15 miljoner år? Logiskt?


Sedan har vi då alla kurvor som presenteras. Eller rättare sagt justerade kurvor! Justerad för El Nino, justerad för södra oscillationen, justerad för vulkanutbrott, justerad för solvariationer och slutligen justerad efter beställarens önskemål!


 


Hur kan man fästa något avseende vid en temperaturkurva efter dessa justeringar. Jag tror betydligt mycket mer på verkliga mätdata och de visar att den globala uppvärmningen har avstannat sedan slutet av 90-talet.


 

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 22 oktober 2012 22:56

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat att godkänna uppförandet av 6st vindkraftverk på alvaret på södra Öland. Som många säkert vet är alvaret och södra Öland med på Världsarvslistan.


UNESCO varnar idag för konsekvenserna om dessa vindkraftverk byggs. Det verkar även som att Mörbylånga kommun blev tagna på sängen av Länsstyrelsens beslut. 


"Denna varning från Unesco:s högsta ledning har föranlett Riksantikvarieämbetet (RAÄ) att be om länsstyrelsens bild av situationen. RAÄ:s begäran om upplysning i ärendet har i sin tur föranlett omedelbara åtgärder från länsstyrelsens sida.
– Jag ska träffa landshövding Stefan Carlsson och länsantikvarie Kjell-Håkan Arnell samt representanter för Lrf redan i kväll, säger Kent Ingvarsson som dock inte hunnit läsa brevet från Unesco."


"Bortsett från den varningen, som citeras här ovan, påminner Unescos högsta ledning också om paragraf 172 i ”Operational guidelines” för de olika världsarven. I den paragrafen påpekas det blanda annat med kraft att alla större konstruktioner som kan påverka det aktuella världsarvet ovillkorligen måste underställas Unesco för granskning."


Sent skall syndaren vakna! Läs artikel i Ölandsbladet


Protesterna har varit höga mot dessa vindkraftverk och risken finns att södra Öland förlorar sin plats på världsarvslistan. Läs artikel i Ölandsbladet.


 

Rödmarkering visar placering av vindkraftverk


Vår nye landshövding har ju lovat ner ”verkstad” efter sitt tillträde och det har han ju visat med råge. På både det ena och det andra sättet.


Undrar hur mycket kulturlandskap, fornlämningar och grönområden som han är beredd att offra för att visa att han är den som bestämmer.


Det blir ytterligare stora bördor för elkunderna och minskade intäkter för staten när dessa 6 vindkraftverk står produktionsklara.


I Norge har motsvarigheten till Uppdrag granskning i Sverige granskat vindkraften och de subventioner som är ett måste för att bygga dessa vindkraftverk.


Undrar om svenska UG kan tänka sig göra ett motsvarande program. Men det skulle väl få miljöpartisterna att gå i taket.


Jag rekommenderar alla att titta på det norska programmet. Länk till programmet som sändes den 25 september i NRK.


 


Av Thoralf Alfsson - 18 oktober 2012 14:00

 

Vindkraftverk vid Egby på Öland.


Idag sker demonstrationer på många platser i Sverige emot den tokiga vindkraftsutbyggnaden som pågår i vårt land.


Jag har inget emot vindkraft men den måste klara av att stå på egna ben utan kostsamma subventioner som drabbar kunderna/elkonsumenterna och staten, därmed också välfärden.


Det märkliga är ju att många tror att vi ersätter ”smutsig” elkraft med dessa vindkraftverk. Faktum är att Sverige har en till ca 95 procent koldioxid fri elkraftproduktion. Först och främst vattenkraft och kärnkraft men även en hel del elkraft produceras också vid våra industrier som t.ex Södra Cell i Mönsterås. Med andra ord så minskar inte koldioxidutsläppen i Sverige för att vi bygger mängder av vindkraftverk, de kostar bara mer för skattebetalarna och elkunderna.


Därför har vi lagt en motion i riksdagen som pekar på alla problem med vindkraftsutbyggnaden. Läs vår motion.


Jag vill visa på ett exempel från min egen kommun Kalmar. Siffrorna kommer från det underlag som presenterades för kommunfullmäktige i februari 2012. Kalmar kommun hade gjort en kalkyl för att visa att en investering i vindkraftverk skulle vara lönsam.


Grundförutsättning var att det gällde 2MW vindkraftverk med en investeringskostnad på drygt 32 miljoner kronor, avskrivningstid på 20år, med en kalkyl ränta på 5% och en årlig produktion på 5 200 000 kwh.


 


Kommunens kalkyl innebär alltså att man under dessa förutsättningar skulle göra en vinst på drygt 1,2 miljoner kronor/år.


Idag kan man dock ifrågasätta det elpris man satt på köpt el. De senaste månaderna har priset stadigt varit under 40 öre/kwh. Med detta elpris under 40 öre så försvinner nästan hela vinsten för Kalmar kommun. Om sedan elcertifikatpriset också sjunker som det gjort under de senaste åren kan vinsten för Kalmar kommun vara negativ redan om något år.


Men nu var det inte detta som jag ville göra mina läsare uppmärksam på utan de subventioner som vindkraften har.


Punkt 1.

Elcertifikat som ger vindkraftproducenten ca 15-20 öre/kwh. Dessa pengar tas ut på all annan elkraft som elkunderna köper. Enligt ekonomifakta såg siffrorna ut enligt följande 2009.


”År 2009 var den uppskattade genomsnittliga kostnaden för elcertifikat för en elkonsument 7,3 öre per kWh. Av dessa 7,3 örena går dock inte allt till elproducenterna utan viss del går till moms och transaktionskostnader hos elleverantörerna. För en normalvilla som förbrukar 27 000 kWh per år innebär detta en ökad årskostnad på el på närmare 2 000 kronor jämfört med en situation utan elcertifikat. ”

http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2010/Oktober/Elkonsumentens-del-i-elcertifikatsystemet/


Det innebär att varje villaägare med motsvarande elförbrukning varje år betalar 2000 kronor för att hålla vindkraftverkens ekonomi under armarna.


 


Detta känner relativt många till.


Punkt 2.

Fastighetsskatten är mycket låg för vindkraftverk, endast 0,2 procent. Det skall jämföras med 0,5 procent för kärnkraft och en kommande fastighetsskatt på vattenkraft på hela 2,8 procent från den 1 januari 2013. I praktiken innebär detta följande fastighetsskatt per kwh.


Vindkraft 0,5 öre/kwh

Kärnkraft 5,5 öre/kwh

Vattenkraft 9 öre/kwh


Var och en ser att detta är helt orimligt, inte minst när det gäller vattenkraften som är en förnyelsebar energikälla men ändå betraktas som rena "pesten" av regeringen som höjt fastighetsskatten två ggr.


Med en fastighetsskatt på vindkraft som motsvarar kärnkraften skulle alltså staten få in 5 200 000 kwh * 0,05 kr/kwh = 260 000 kronor till statskassan på ett enda vindkraftverk av den aktuella storleken.


Punkt 3.

Elskatten. I det fall som t.ex gäller Kalmar kommun kommer även en annan aspekt in. Kalmar kommun har förbundit sig att förbruka all elproduktion vid vindkraftverket själva. Om det någon gång skulle produceras mer elkraft än man förbrukar för man inget betalt för detta. Därmed räknas man inte som elproducent och därmed behöver man alltså inte betala någon elskatt på den producerade elkraften som man förbrukar själv.


Det innebär med andra ord att staten förlorar den intäkten. I detta fall motsvarar det 5 200 000 kwh * 0,283 kr/kwh = 1 471 600 kronor/år


Slutsatsen är att om Kalmar kommun investerar i ett vindkraftverk så drabbas elkunderna av ökade kostnader på ca 900 000 kronor.

Samtidigt förlorar staten inkomster på drygt 1,7 miljoner kronor i förhållande till om elkraften producerats vid ett kärnkraftverk.


Man kan säga att Kalmar kommun kan tjäna 1,2 miljoner kronor på sitt vindkraftverk med deras kalkyl men staten förlorar 1,7 miljoner kronor och elkunderna för en ökad kostnad på 900 000 kronor. Dessutom vinner man inget i minskade koldioxid utsläpp.


Utan dessa subventioner skulle det inte byggas ett enda vindkraftverk i Sverige.


 

Gammalt hederligt och ej subventionerad vindkraft. Sandviks kvarn på Öland.Av Thoralf Alfsson - 7 oktober 2012 23:30

Jag har ju flera gånger hävdat att de som inte delar klimatalarmisternas åsikter har det ganska svårt i media. När jag var i Australien lyfte jag frågan vid några inofficiella tillfällen och fick svaret att i Australien var debatten öppen och att man räknade med att så mycket som 50 procent av befolkningen kunde räknas in i gruppen klimatskeptiker. Gruppen hade dessutom växt kraftigt de senaste fem åren. Siffran som nämdes var ca 16 procent 2007 och idag ca 50 procent. Den största anledningen till detta torde vara en öppen och fri press utan politisk korrekthet.


I fredags lyssnade jag på ett program från Vetenskap & Miljö i P1 där några forskare just studerat hur stort utrymme klimatskeptiker får i media. Tyvärr var inte det politiskt korrekta Sverige med i undersökningen men jag gissar att vi skulle hamna i samma kategori som Brasilien med tanke på att media domineras av miljöpartister och vänsterpartister. Lyssna på inslaget som bara är drygt en minut långt.


<br" alt="" />uality':'high','flashvars':'playlist=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fapi%2fradio%2fradio.aspx%3ftype%3ddb%26id%3d4183824%26codingformat%3d.m4a%26metafile%3dasx%26preview%3ddb%26isembedplayer%3dtrue','pluginurl':'http://get.adobe.com/se/flashplayer/','src':'http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8'},'name':'flash','object_html':'Lyssna: Dubbelt s\u00e5 ofta i amerikanska tidningar','hspace':null,'vspace':null,'align':null,'bgc
olor':null}">


Det finns en blogg som heter Uppsalainitiativet som skrivs av ett antal klimatalarmister som försvarar IPCC och den gängse mainstream uppfattningen med näbbar och klor. De visar inte klimatskeptikerna någon respekt utan det handlar mest om hån och förakt, inte så mycket fakta.


Nyligen har man lagt upp ett hånfullt blogginlägg ”Guide för aspirerande klimatskeptiker” som egentligen bara visar hur blåögda och föraktfulla de är mot alla som inte är lika övertygade klimatalarmister. Det kan även vara ett uttryck för någon slags desperation dessa känner över att klimatuppvärmning stannat upp sedan 1998 och att klimatskeptiker vinner mark idag världen över men kanske inte i Sverige. Hela deras värld skulle ju rasa samman om deras förutsägelser kommer på skam.


Men samtidigt är deras frågor med alla alternativa svar ett riktigt självmål, då det visar på hur stor osäkerheten är och att det finns mycket som forskning har kvar att bevisa.


Här kommer några av deras frågor och ”svar”. Det första svaret är givetvis det rätta enligt dessa klimatalarmister. Jag tycker istället att alla dessa svarsalternativ visar på hur komplex frågan är och att det inte finns några rätta svar idag. Jag är dessutom fullständigt övertygad om att det även finns en eller flera faktor X som vi idag inte har någon kunskap om. Notera även de plumpa och hånfulla svaren på några ställen.


A. Vad beror den pågående ökningen av den globala medeltemperaturen främst på?

 • Utsläpp av växthusgaser, och i synnerhet CO2 från fossila bränslen
 • Havsströmmar (NAO, PDO)
 • Ökad instrålning från solen
 • Kosmiska strålar
 • Molntäcket
 • En 1500-års cykel  (ingen mekanism anges)
 • En återhämtning från lilla istiden (ingen mekanism anges)
 • Det magnetiska polskiftet
 • Uppvärmningen har upphört (1998 eller annat lämpligt år)
 • Oändligt många naturliga faktorer
 • Klimatet är så komplext att vi inte kan dra några slutsatser
 • Den urbana värmeö-effekten (UHI) får det att verka som om det blir varmare 
 • Forskarna fifflar med temperaturmätserierna för att få det att verka bli varmare (under sken av att korrigera för problem som den urbana värmeö-effekten)
 • Man har tagit bort en massa mätstationer från kalla områden som Sibirien och därför verkar det bli varmare
 • Man kan inte mäta temperaturen med tiondels graders noggrannhet, så frågan är meningslös
 • Det finns ingen "global medeltemperatur" så frågan är meningslös
 • Vilken uppvärmning? Det var lika varmt på 1930-talet (visa kurva som egentligen är för USAs fastlandstemperatur)
 • Spillvärme från bl a kraftverk och skepp som lagras i haven (Nordell)
 • Planeternas dragningskraft påverkar solens kärna av järn, som  i sin tur styr jordens klimat (Manuel) 

B. Har CO2 en uppvärmande effekt, och i så fall hur stor?

 • Ja, och den förstärks av positiva återkopplingar (till 2-4 grader för en fördubbling av CO2)
 • Ja, men den dämpas av negativa återkopplingar (till mindre än en grad för en fördubbling av CO2)
 • Jo, men effekten från CO2 är logaritmisk och det finns så mycket CO2 att den redan mättad (dvs mer CO2 ger ingen mer värme)
 • Jo, men det finns så lite CO2 i atmosfären (390 miljondelar) att det inte kan ha någon märkbar effekt.
 • Nej, den så kallade växthuseffekten strider mot termodynamikens lagar.
 • Nej, tvärtom är det uppvärmningen som ger mer CO2
 • Nej, CO2 har en avkylande effekt.
 • CO2 är växtföda.
 • Vi kan väl inte sluta andas heller?
 • Det inget att oroa sig för: Gud kommer inte att låta något ont hända oss när vi använder fossila bränslen.

C. Vad beror ökningen av CO2 på?

 • Främst mänskliga utsläpp, och då mest från förbränning av fossila bränslen
 • Främst på att det blir varmare och haven ger ifrån sig CO2
 • Naturliga orsaker (eftersom de naturliga utsläppen är mycket större än de mänskligt orsakade)
 • Värmen under medeltiden (800 års fördröjning för ökad CO2)
 • Vulkaner, inklusive dem under vattnet (Plimer)
 • Det är fel på mätningarna

D. Vilka är drivkrafterna bakom klimathotsalarmismen?

 • Klimathotet är på riktigt
 • Media överdriver för att locka läsare/tittare/lyssnare
 • Det är en förevändning för att minska oljeberoendet
 • Forskare vill har mer anslag
 • Politiker vill har höjda skatter och fler regleringar
 • Miljöorganisationer som Världsnaturfonden och Greenpeace vill ha mer pengar och inflytande
 • Banker vill tjäna pengar på utsläppshandel
 • De mäktiga vindkrafts- och solkraftsindustrierna vill tjäna pengar
 • Oljebolag vill tjäna pengar på höjda oljepriser
 • De rika länderna vill förhindra de fattiga ländernas utveckling för att slippa konkurrens
 • De fattiga länderna vill pressa de rika länderna på pengar som "klimatkompensation"
 • Strävan efter en världsregering (Maurice Strong, Rom-klubben, Världsnaturfonden m fl)
 • Kommunism (vattenmeloner: gröna utanpå, röda inuti)
 • Eko-fascism  (en naturlig fortsättning på Nazismen - nazisterna tyckte också om naturen)
 • Klimathotet har blivit en religion (Gaia-dyrkan)

Ja, det ligger något i nästan varje svarsalternativ men det inser uppenbarligen inte Uppsalainitiativet.


Nu ger sig Radiohjälpen in i klimathysterin! Såg alldeles nyss ett reklaminslag. Jag tar mig för pannan och undrar om vi lever i en ding ……….
Av Thoralf Alfsson - 1 oktober 2012 23:39

I förra veckan uppvaktades Skatteutskottet av en delegation från Svensk Energi. Syftet med deras besök var att uppmärksamma Skatteutskottet på den negativa utvecklingen av fastighetsskatten som alla vattenkraftsanläggningar drabbas av från 1 januari 2013.


 


Då kommer nämligen fastighetsskatten vara ca 9 öre/kwh på elkraft producerad vid en vattenkraftsanläggning enligt Svensk Energi. Något som kan få stora och negativa konsekvenser för utvecklingen av vattenkraftsanläggningar. För ca 5 år sedan låg den på under 4 öre/kwh.


Motsvarande skattesats för vindkraft ligger på ca 0,5 öre/kwh och för kärnkraft ca 5,5 öre/kwh.


Det innebär att en kilowattimma producerad vattenkraftsel drabbas av 18 gånger högre fastighetsskatt än en kilowattimma producerad vindkraftsel.

Vill regeringen avskaffa vattenkraften i Sverige?


Detta är ännu ett exempel på hur vindkraften har fått enorma subventioner från samhället. Fastighetsskatten på vattenkraft har de senaste åren höjts från 1,7 procent till dagens 2,8 procent. När det gäller vindkraft så sänktes fastighetsskatten 2007 från 0,5 procent ner till 0,2 procent.


När nu Skatteverket höjer taxeringsvärdena på elkraftsanäggningar med ca 50-70 procent slår detta oerhört hårt mot vattenkraften medans det knappast märks i kostnad för vindkraftsanläggningarna med 0,2 procent i fastighetsskatt.


Alla vet säkert också vem som får betala detta! Jo, som vanligt är det vi konsumenter. Enligt Skatteverkets beräknar handlar det om ca 2 miljarder kronor i utökat skatteuttag.


   


Jag skulle vilja påstå att detta handlar om en mycket osund konkurrrensfördel för vindkraften och ännu ett bevis på hur klimathysterin ställer till det för elproducenterna.


Jag anser att fastighetsskatten på vattenkraft bör sänkas och fastighetsskatten på vindkraft bör ökas.


Som avslutning några reflektioner.  I en insändare i Östran från två vänsterpartister i Oskarshamn skriver de bland annat följande om den borgerliga regeringen.


"De har skärpt migrationspolitiken rejält, de kastar gladeligen ut alla oavsett hot eller ålder."


Jag undrar hur isolerat dessa vänsterpartister lever? Har de inte sett hur antalet ensamkommande barn exploderat under den borgerliga regeringen eller hur det ena efter det andra invandringsrekordet slås.


Jakten på Ikea och Ingvar Kamprad fortsätter.

Enligt uppgifter i media har Ikea plockat bort kvinnor ur katalogen i Saudiarabien under flera år. Allt enligt överenskommelse med den saudiska företagsgruppen Al Sulaiman som har franchiseavtalet att driva Ikea-varuhusen i Saudiarabien.

Vi brukar ofta förespråka att ta seden dit man kommer och det är väl precis det som Ikea gjort. Jag har svårt att förstå att upprördheten riktar sig mot Ikea istället för mot islam och whabbismen i Saudiarabien.


Muslimer i Sverige kräver böneutrop från minareter, snart kanske de även kräver en Ikea-katalog utan kvinnor i Sverige. Så att de inte blir kränkta när katalogen kommer i brevlådan en gång om året.Av Thoralf Alfsson - 11 september 2012 10:37

Vår debattartikel angående boendet på Villa Ossian för såkallade ensamkommande barn publiceras idag i helt oredigerat tryck i Barometern. Läs debattartikeln.


Nu hoppas jag givetvis att företrädare för 7-klövern skall förklara för läsarna varför dessa asylsökande killar skall ha egna rum på Villa Ossian till en extra kostnad på minst 500000 kronor/år och under minst en 10-års period.


Om dessa asylsökande killar skall ha egna rum enligt 7-klövern kommer de då också lova alla barn i Kalmar ett eget rum? Oavsett kostnad för samhället?


Varför har inte socialnämnden ifrågasatt detta krav från socialstyrelsen?


Canberra


Idag har vi gjort fyra olika besök, Australien Chamber of Commerce and Industry och Department of Infrastructure innan lunch. Under lunchen som var på svenska ambassaden fick vi träffa en mycket känd politisk ledarskribent i Australien, Laura Tingle.


Efter lunch ett besök på Department of Finance och som avslutning detta.


 


Jag kommer återkomma till detta besök i ett senare blogginlägg. Då det finns en del att skriva om att man i Australien har ett eget departement för Climate Change.

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se