thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Klimathysteri

Av Thoralf Alfsson - 21 mars 2013 12:42

 


Igår var det även en debatt om klimatpolitik i riksdagen. Det var minst sagt frapperande att höra socialdemokraten Sara Karlsson och miljöpartisten Helena Leander i sina anföranden. Läskunnigheten hos dessa personer måste vara noll eftersom att de båda hävdade att planeten är på väg mot en 4-graders uppvärmning. Som referens använde man Världsbankens rapport ”Turn down the heat”. En rapport som egentligen försöker förutse vad en global temperaturökning på 4 grader skulle innebära i praktiken. Med andra ord ren skrämselpropaganda som får många människor att må illa eller till och med få ungdomar att få klimatångest. Läs debattartikel i SvD.


Jag skulle vilja säga att det är just dessa klimatalarmister som får väldigt många unga människor att få klimatångest och må dåligt. I helgen är det dags för det återkommande årliga spektaklet ”Earth hour” som säkert skapar mer ångest än nytta. Att det är klimatalarmisterna som ligger bakom detta jippo råder det inget tvivel om.


Med hjälp av alla journalister som är sympatisörer med miljöpartiet och de rödgröna så lyckas dessa klimatalarmister måla upp den ena bilden värre än den andra om hur illa det ser ut i framtiden. Dessutom försöker de hela tiden slå varandra i sina skrämmande framtidsscenarier. Att då Världsbanken hjälpte till med en rapport som slår IPCC:s utsagor om 2 graders uppvärmning med det dubbla kom säkert som en skänk från ovan för klimatalarmisterna. Det togs säkert som en intäkt för att vi är på väg mot planetens undergång inom 50år.


Nu väntar jag bara på nästa rapport som skall slå Världsbankens 4 graders uppvärmning. Frågan är bara om det blir 5 grader eller 6 graders uppvärmning, "förväntningarna" skruvas givetvis upp. I september kommer IPCC med en ny rapport som dessutom skall offentliggöras i Stockholm (funderar faktiskt på att närvara om det är möjligt). Skulle vara intressant att lyssna och inte minst få lite bilder till bloggen på alla klimatalarmister som förmodligen kommer ”frossa” i innehållet. Svensk media kommer få rena julafton under dessa dagar i Stockholm.


Hur stor tilltro skall man då sätta till IPCC? I svensk media kan vi sannolikt inte förvänta oss några kritiskt granskande reportage av IPCC:s rapporter. Inte ens om det serveras andra fakta på ”silverfat”. På nätet publiceras det dock och så är debattklimatet så mycket bättre där. Nyligen publicerades en artikel som jämförde IPCC prognoser med det verkliga utfallet. Även om det rör sig om en kort tidsperiod borde nog alla bli lite fundersamma över detta. Frågan är om IPCC själva tar till sig något av den faktiska utvecklingen. En sak är jag helt säker på och det är att ingen av de klimatmodeller som ställs kommer att vara helt rätt. Verkligheten kommer se annorlunda ut!


 


Det är med stort intresse som man följer utvecklingen av den globala temperaturen. Just nu önskar sig nog många lite global uppvärmning i Sverige. Mars månad riskerar i varje fall inte att höja temperaturmedelvärdet för 2013 i södra Sverige. Men förhoppningsvis kan den dämpa lite av klimatångesten bland alla människor.


”Precis som några noterat är det väldigt "farligt" att ifrågasätta "klimathysterin men det gör mig inte automatiskt till klimatförnekare och klimatskeptiker.

Jag inser givetvis att jordens befolkning och det sätt som man använder jordens resurser mycket väl kan påverka klimatet på jorden. Däremot kan det finns andra faktorer som är minst lika angelägna som koldioxidutsläppen. Jag tror att fokus blivit lite för stor på koldioxid vilket medföra att andra problem "förminskas".

Att klimatet förändrats på vårt jordklot tidigare är alla överens om. Det finns en rad faktorer som har inverkan på vårt klimat. Dagens debatt tycks dock utesluta allt annat än koldioxidhalten i atmosfären. Så enkelt tror jag dock inte det är och därför är jag öppen för att lyssna och värdera "alternativ" forskning. Även att lyfta fram det på bloggen.”

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 12 mars 2013 22:40

 


Idag har jag läst flera intressanta artiklar om klimatforskning. I och för sig inga direkta nyheter.


När det gäller koldioxidens påverkan på växtligheten på jorden så har Lars Bern påpekat detta i flera debatter och föredrag. Det intressanta är att det är en forskningsrapport som omnämns i Dagens Industri som visar att jordens regnskogar kommer att må bra av en högre koldioxidhalt. Det är till och med så att regnskogarna är väldigt viktiga som klimatdämpare enligt artikeln. Läs artikel.


På bloggen The Climate Scam publiceras också ett intressant inlägg om solfläckarnas betydelse för klimatet. Jag delar skribentens funderingar över korrelationen mellan solfläckarna och den globala temperaturen. Även att det mycket väl kan finnas en faktor X som vi idag inte har kunskap om när det gäller t.ex magnetfält och kosmisk strålning. Jag har i tidigare blogginlägg just tagit upp att det sannolikt finns en faktor X eller flera som vi ännu inte har förstått eller upptäckt Om man använder solfläckarna som prognos för klimatutvecklingen de närmaste åren så är det ett kallare klimat som väntar oss.


Om vi de kommande decenniet kommer få en sjunkande global temperatur så kommer andra teorier än koldioxidutsläppen vinna mark. Den som får leva kommer att få facit. Jag hoppas att jag får vara med länge än för att få se facit.


Om man leker med tanken att det är helt andra orsaker till den globala uppvärmningen än koldioxidutsläppen kommer domen över både forskare och politiker bli väldigt hård. Men politikerna kommer givetvis skylla på forskarna och själva blunda för att de skapat ett system som ekonomiskt gynnat forskning som varit politiskt korrekt och följt mainstream.


 I Sverige har vi SMHI som närmast kan liknas vid klimatalarmister. I varje fall om man studerar deras webbsida och utformningen på artiklarna. Jag har efterfrågat vissa data från SMHI men uppenbarligen är det locket på från ansvariga då det tycks vara omöjligt att få ut vissa data om bland annat havsvattenståndet i Östersjön. Jag har efterfrågat årsmedelvärde okorrigerade för landhöjningen men möts av total tystnad från SMHI efter några mejl då man frågat ut mig om syftet med min förfrågan. Märkligt agerande av en statlig myndighet. Nu funderar jag på att utnyttja riksdagen utredningstjänst för att få tillgång till dessa uppgifter.


ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 26 februari 2013 18:14

 

  

Vindkraftverk vid Istad på Öland. Foto Thoralf Alfsson


Min debattartikel angående de stora subventionerna för vindkraft publicerades idag i Barometern. Skall bli intressant att se hur reaktionerna blir på artikeln. Om några miljöpartister går till storms och försvarar utbyggnaden av vindkraft i Sverige.


Läs artikeln i Barometern. Finns även möjligheten att kommentera hos Barometern.

Av Thoralf Alfsson - 3 februari 2013 23:55

 


Idag kom ännu en artikel som tonar ned det som klimatalarmisterna ständigt hävdar. I DN skriver en välmeriterad svensk klimatforskare, Lennart Bengtsson om sina egna tolkningar av olika utredningar.


Han delar inte alarmisternas uppfattningar utan intar en mer ”klimatlogisk” uppfattning som mer grundar sig på verkliga data och mindre på datamodeller. Han tar även upp den rapport som Världsbanken släppte strax innan klimatmötet i Doha och som feltolkades av alla klimatalarmisterna och de flesta journalisterna. De flesta av dessa hade uppenbarligen inte läst rapporten, om de hade gjort det hade de inte feltolkat den. Att Miljöpartister feltolkade den var inte förvånande och eftersom så många journalister tillhör det partiet så blev det även till en sanning i media.


”Å andra sidan har klimatfrågan blivit extremt politiserad. Frågan är så komplex att man inte kan begära att människor ska övertygas om att hela det ekonomiska systemet ska ändras bara för man har gjort några datorsimuleringar.”


Nu är det ju faktiskt det vi gjort i många avseende. Koldioxidskatt! Som ledamot i Skatteutskottet upptäcker jag ständigt hur klimatfrågan och just koldioxid påverkar olika skatter.


”Den uppvärmning jorden upplevt de senaste hundra åren är så liten att den inte hade noterats om inte meteorologer och klimatologer informerat om den. Det indikerar att klimatkänsligheten förmodligen är lägre än klimatmodellerna åtminstone till en början antog, menar Bengtsson.”


Ändå har vi infört en lång rad av åtgärder som påverkar vår vardag väldigt mycket. Läs artikeln.


Vissa kanske kommer ihåg den enkät som presenterades under Almedalsveckan angående svenska folkets kunskaper om klimatförändringar och klimatpåverkande faktorer. Endast 3 procent av över tusen tillfrågade visste att Sverige har en elproduktion som är till mer än 90 procent koldioxid fri.


Jag var på ett seminarium i riksdagen senaste veckan om elproduktion och då speciellt vattenkraft. Om jag då skulle tolka de siffror som visades skulle jag gissa att elproduktionen under 2012 var till närmare 97-98 procent koldioxidfri. Att komma åt de sista procenten med förnyelsebar elproduktion kommer antagligen bli besvärligt.


Trots att vi idag har en mer eller mindre koldioxidfri elproduktion satsar vi på mer vindkraft och på stora subventioner från samhället för att åstadkomma detta. Men även genom elcertifikat som elkunderna får betala på sina elräkningar.


Jag besökte idag Kårehamn på Öland som är i fokus när det gäller ett projekt med 16 havsbaserade vindkraftverk. Följande kunde läsas på en informationstavla.


 


Notera att EON skriver att vindkraftverken kan ersätta fossil energi på andra håll i Europa och därmed sänka utsläppen av koldioxid. Det innebär i praktiken att svenska elcertifikat, som du och jag betalar till varje månad används för att producera vindkraftsel som sedan exporteras till Europa.


Under 2012 producerades ca 160 TWh i Sverige, utav dessa var 7 TWh från vindkraftsverk. Men vi förbrukade bara ca 141 TWh i Sverige och därmed kunde vi exportera hela 19 TWh elenergi. Vi kunde alltså exportera all vindkraftsel och ytterligare 12 TWh. Med andra ord ett rejält överskott av elenergi. Ändå fortsätter vi att bygga ut den elenergi som kostar mest att producera, vindkraftsel! Ett inte särskilt logiskt beslut!


Är det svenska skattebetalare och elkunder som skall betala för att elkraftbolagen som EON skall kunna tjäna stora summor pengar på att exportera subventionerad elenergi till Europa. För att ersätta deras fossileldade elkraftverk.


 

Fundamenten för vindkraftverken kan ses som vita prickar i vattnet.


 


I Sverige finns i princip ingen elkraftproduktion som kan ersättas av dessa vindkraftverk. Detta är ett projekt som bärs upp av klimatalarmisterna och Miljötalibanernas hot om koldioxidutsläppen.


Med koldioxidalarmismen som alibi rättfärdigas det ena vindkraftsprojektet efter det andra i känsliga och värdefulla miljöer.


Jag gissar att det inom en inte alltför avlägsen framtid kommer en räkenskapens tid för dessa oekonomiska projekt som inte tillför något till Sverige, förutom väldigt dyr elenergi.


 


Undrar även hur dessa havsörnar kommer att klara den nya ”fienden” till havs. Jag kunde räkna in närmare 10 havsörnar under min promenad längs ölandskusten idag. För att inte tala om alla flyttfåglar som följer Ölands kuster under både vår och höst.  


Av Thoralf Alfsson - 29 januari 2013 22:39

Idag har det varit en debatt angående klimatet i riksdagen. Som de flesta säkert känner till brukar jag kalla mig för klimatlogiker då jag anser att klimatalarmisterna får alldeles för stort utrymme i media och inte minst tolkningsföreträde när det gäller klimatförändringar.


Sverigedemokraterna företräddes av Josef Fransson i debatten. Josef sitter som ledamot i Miljö o jordbruksutskottet. Josef lyfter flera av de argument som inte är politiskt korrekta i den svenska debatten när det gäller klimatförändringar.

Lyssna och se debatten här.Givetvis blir övriga klimatalarmister irriterad över att vi Sverigedemokrater inte håller oss till den pk-linje som gällt tidigare i riksdagen. Josef Fransson gör det väldigt bra enligt min uppfattning och ifrågasätter klimatalarmisterna i riksdagen, inte minst Gustaf Fridolin.


Media har varit väldigt försiktiga med att kommentera debatten. Jag förstår varför!

Dagens Nyheter försöker dock med att kalla SD för klimatförnekare. Men den som lyssnat på Josef Fransson vet att det inte är sant utan att det handlar om att vara klimatlogiker. Läs artiklar av DN och SVT.Östrans bloggare Ahonen som gång på gång anklagar mig för diverse saker på Östrans webbsida har själv svårt med sanningen. Det bästa är att hålla sig till sanningen, då blir det aldrig problem i framtiden.


För några veckor sedan skrev Ahonen en krönika i Östran där han anklagade mig för både det ena och det andra med anledning av min motion om att riksdagsledamöter bara skall inneha svenskt medborgarskap. Personer med dubbla medborgarskap skall med andra ord inte vara valbara till Sveriges riksdag. Detta fick Ahonen att skriva krönikan. Så här skrev Ahonen den 8 januari.


”Inom en snar framtid kommer jag ha dubbelt medborgarskap men i den bästa av världar skulle det naturligtvis räcka med ett.”


”Såväl Sverige som Finland tillåter dubbelt medborgarskap och därför känns det helt naturligt för mig att ansöka om att få tillbaka det finländska som tilldelades mig via modersmjölken. Alfsson har trots allt en liten poäng då min lojalitet är ganska så kluven när det handlar om idrottskamper mellan mina länder och då framförallt när det gäller hockeymatcher mellan store- och lillebror”


När Ahonen började blogga på Östran var hans första blogginlägg en presentation av honom själv den 11 juni. I det blogginlägget skriver han att han har dubbla medborgarskap och att han alltid håller på de blåvita när det vankas idrott.


”Trots mitt finskklingade namn så känner jag mig såväl ursvensk- som smålänning och det djupt in i min sargade själ men som bekant är blod tjockare än vatten så när det vankas idrott så vajar alltid den blåvita finska flaggan högst. I idrottsdrabbningar länderna emellan så håller jag alltid på blåvitt men med tanke på mitt dubbla medborgarskap så vänder jag kappan efter vinden och kan därmed även jubla högst oavsett vilka som vinner.”


Det är bara att konstatera Östrans bloggare Markku Ahonen avslöjat sig själv som en mytoman på sin egen blogg. Han hade uppenbarligen inte dubbla medborgarskap vid den aktuella tidpunkten. Dessutom är blod tjockare än vatten vilket precis är andemeningen i min motion om dubbla medborgarskap för riksdagsledamöter.


Självmål i huvudet på Ahonen!


Undrar varför Ahonen inte kommenterat denna fotbollsmatch?


 


Av Thoralf Alfsson - 25 december 2012 16:51

Långpromenad, helt ensam vid havet på Ölands östra kust i eftermiddag. Trots alla klimatalarmister och varningar om stigande havsnivåer så har jag nog aldrig sett ett så lågt vattenstånd    


Det borde ju vara översvämningar istället, i varje fall flera gånger varje år borde vi få väldigt högt vattenstånd. Får nog ringa någon klimatalarmist eller miljötaliban så de kan förklara. Jag har ju räknat med sjötomt inom de närmaste åren och därmed högre taxeringsvärde! Kanske kan bli miljonär vid en försäljning!  Går det inte att lita på miljöminister Lena Ek och alla andra som var på senaste klimatmötet i Qatar.

Av Thoralf Alfsson - 9 december 2012 10:04

Svensk media skrämmer mig något oerhört. Nu tänker jag inte i första hand på hur Sverigedemokraterna och dess företrädare behandlas i media utan jag tänker på annat.


I svensk media gäller mainstream och definitivt inte mångfald. Med mainstream menar jag i första hand det som är politiskt korrekt. Den som har följt massinvandringen vet vad jag syftar på.


Ett annat område är EU och vad som händer i Bryssel. Det är skrämmande hur lite som rapporteras om EU-parlamentet, trots att det i mångt och mycket styr Sveriges riksdag och våra lagar. Inte ens snuset vara eller icke vara tycks väcka svensk media. Sveriges agerande är i mina ögon pinsamt om man tänker på hur regelverket ser ut för t.ex öl o vin och hur skattesystemet fungerar inom EU, med alla undantag som gynnar Frankrike, Italien och Spanien.


Har svensk public service någonsin visat ett tal från Nigel Farage i EU-parlamentet. Har man överhuvudtaget intervjuat honom någon gång. Han skulle säkert ha synpunkter på hur våra svenska EU-parlamentariker agerar i Bryssel.


Nej, när det gäller EU så gäller inte mångfald i media!


Ännu värre har det varit under den senaste veckan när gäller klimatmötet i Doha. De svenska klimatalarmisterna har haft stående inbjudningar till media. Johan Rockström har figurerat flitigt i TV-soffor och tidningar, Martina Kruger från Greenpeace och Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen är andra som dagligen fått media utrymme. Anders Wijkman har jag dock inte sett så mycket utav men det kanske kommer. Jag bara undrar varför får inte några andra uppfattningat något utrymme i svensk media.

Public service har ju ett statligt uppdrag och borde visa på att det finns en del andra uppfattningar. Men som vanligt gäller inte mångfald. En liten debatt i Aktuellt mellan någon klimatalarmist och t.ex Lars Bern kunde vi väl fått se.


Svenska folket skall föras bakom ljuset och indoktrineras med vad som är politiskt korrekt även på detta område. Läs gärna på The Climate Scam för en annan vinkling.


Det var ganska roligt att se hur ordföranden för klimatmötet i Doha tappade fattningen när Lord Monckton smög sig in på Burmas plats och påtalade att det inte varit någon global uppvärmning de senaste 16 åren.

Av Thoralf Alfsson - 1 december 2012 12:36

Har läst en debattartikel skriven av två politiker, uppenbarligen två klimatalarmister.


Stellan F Hamrin, Fullmäktige (V), fil dr

Per Johansson, ersättare miljönämnden (FP), generalsekreterare


 Jag undrar i mitt stilla sinne om dessa båda herrar som ser ut att vara välutbildade har något eget tänkande. Eller om man bara är ute efter att utnyttja en märklig rapport från Världsbanken för sina egna syften. Läs debattartikel i DN.


”Bägge har fel. De har så fel så att tankarna går till Don Quijote som slåss mot väderkvarnar som han tror är jättar.”


Lena Krantz, The Climate Scam. Läs gärna hela hennes blogginlägg och kommentar till debattartikeln.


Det tycks som att dessa båda herrar inte hört talas om vad som för flera hundra år sedan kallades vattenminskningen.


I Stockholm påbörjades mätningarna av havsvattenstånd vid Slussen redan 1774. Mätningarna tillkom på order av den svenske kungen Gustav III, för att utröna nivåskillnaderna mellan Mälaren och Saltsjön (Östersjön).


På den tiden var det inte helt klarlagt hur det kom sig att vattnet verkade försvinna, speciellt längs Norrlandskusten. Tidiga resultat från mätningarna visade dock på att det måste vara landet som höjer sig eftersom förändringarna skiljde sig markant åt vid jämförelser mellan stationer i södra och norra Sverige.


”Den svenska Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 utgick från FN-scenarierna om en höjning av havsytan med mellan 18 och 59 centimeter det närmaste århundradet – även om det tillfogas en brasklapp om att det blir mer om avsmältningen av Grönlandsisen tilltar.

Havsytan i Östersjön och Nordsjön tros stiga två decimeter mer än det globala genomsnittet.”


Det märkliga är att ingen tycks ta hänsyn och räkna med landhöjningen!

 

I något fall nämns landhöjningen i en liten bisatts men man uppger aldrig i siffror hur stor landhöjningen är i Sverige över t.ex en 100-års period. I Stockholm beräknas landhöjningen till 5,2 mm/år vilket motsvarar 52 cm på 100 år. En inte obetydlig landhöjning. Givetvis är detta faktum inte intressant för klimatalarmister som då får svårare att skrämma allmänheten och beslutsfattare.


Jag tycker att statistiken för vattenståndet i Stockholm sedan 1774 talar sitt tydliga språk. När får vi se detta diagram i en svensk tidning. Faktum är att vattennivån har minskat med ca 100 cm sedan 1774.


Landhöjning torde varit ca 120 cm under denna period och därmed kan man kanske gissa att de 20 cm som skiljer kan hänföras till att den så kallade lilla istiden som ungefär varade mellan 1300-1900 och den uppvärmning som kommit därefter.


Här är diagrammet över vattenståndet i Stockholm 1774-2008


 


Källa SMHI

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se