thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Klimathysteri

Av Thoralf Alfsson - 15 januari 2014 16:39

Kalmar läns landsting beslutade nyligen att bli elproducent genom att köpa ett vindkraftverk. Miljöpartiets Jessica Rydell kallade beslutet för historiskt i en debattartikel i förra veckan. Idag svarar Sverigedemokraternas landstingsfullmäktigegrupp väldigt bra.

http://www.barometern.se/reagera/debatt/farligt-leka-elproducent(4108147).gm


 
 

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 14 januari 2014 17:54

 

Vackert blir det inte! Fotomontage.


Idag har kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun röstat ja till ett bygglov för 6 vindkraftverk på en mycket omstridd plats.


I praktiken betyder det att majoriteten i Mörbylånga kommun skiter i att ta ansvar för sitt världsarv. Ett mycket märkligt beslut som borde ge eko ända upp i regeringens och kulturdepartementets korridorer.


Enligt Ölandsbladet togs beslutet med röstsiffrorna 12-3. Sverigedemokraterna har ingen ledamot i kommunstyrelsen och har därför inte kunnat framföra partiets åsikter i detta omstridda ärende, då det inte behandlats av kommunfullmäktige där SD har två mandat.


Sverige har en till 98 procent koldioxidfri elproduktion, vilket är något av det bästa i världen. Ändå är Mörbylånga kommun villig att offra sitt ”världsarv” för dessa sex vindkraftverk.


Röstade Ja

Moderater, 4st

Centern, 3st

Folkpartiet, 1st

Kristdemokraterna, 1st

Socialdemokraterna, 2st

Vänsterpartiet, 1st


Röstade Nej

Socialdemokraterna, 2st

Miljöpartiet, 1st


Notera att Miljöpartiets ledamot röstade nej. Det är alltså Alliansen som driver igenom detta beslut i Mörbylånga kommun.


Återkommer med fler kommentarer senare under kvällen.


UPPDATERING.


Vem tusan är Peter Boström på Ölandsbladet. Jag läste hans ledare idag på väg upp till Stockholm. Peter Boström raljerar friskt över nej-sidan i sin artikel som han sedan avslutar på följande sätt.


”Vi säger det igen, Ölandsbladet tar inte ställning till vindkraft i Albrunna eller ej,”


Möjligen drabbades Peter Boström av dåligt samvete när han läste sin egen artikel och ville kompensera sin vinklade text. Hur många litar på hans ord?


Som journalist är det dock viktigt att hålla sig väl med ”toppolitikerna”, det gäller även på Öland men där ingår givetvis inte politiker från SD.


Ölandsbladet, Barometern, Östran,

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 12 januari 2014 10:15

Drivkraften bakom alla dessa vindkraftsinvesteringar är i huvudsak två saker. IPCC och dess klimatalarmism som driver politikerna till förhastade beslut om energipolitiken är en bidragande orsak. Den andra orsaken är pengar. De som investerar ser givetvis en möjlighet att tjäna pengar med hjälp av de subventioner som finns för vindkraften. Att företagen skulle bry sig så särskilt mycket om vårt klimat tror jag inte så mycket på, annat än att de kan använda sig av det i sin marknadsföring.


Om man skall tro den här artikeln i engelska The Telegraph så kommer tydligen EU börja ställa krav på att subventionerna för bland annat vindkraften avvecklas innan 2020.


 


De senaste månaderna har dessutom de som väldigt orättvist kallas för klimatskeptiker fått lite mer utrymme i pressen. Något som jag finner väldigt intressant och något som kan påverka valrörelsen i Sverige. Idag kan man läsa en artikel i Expressen som kritiserar IPCC.


Utan att veta några närmare detaljer om hur diskussion går internt i kommunledningen i Mörbylånga kommun så tror jag att man börjat dra öronen åt sig när det gäller den kritik som riktas mot Cementas planer på att sätta upp 6st vindkraftverk på Ölands södra Alvar. Den 14 januari sammanträder kommunstyrelsen och frågan är om man vågar ta ett beslut om att ge bygglov för dessa vindkraftverk.


Jag har begärt ut yttrande och beslut från Länsstyrelsen och jag kommer publicera dessa på bloggen när jag finner att något borde spridas till en större skara.


Icomos har sänt ett nytt brev till Mörbylånga kommun där man än en gång betonar allvaret i den uppkomna situationen och med skärpa understryker att kommunen kan förlora sin världsarvsstatus. Något som skulle vara minst sagt bedrövligt för Öland men även för Sverige.


Om kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun säger ja till dessa vindkraftverk den 14 januari kommer jag ställa en skriftlig fråga i riksdagen till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om hur Sverige följer de konventioner vi som nation skrivit under om att skydda våra världsarv från påverkan.

 

I brevet skriver Icomos bland annat följande.


”Det kommer självfallet att runt om i världen och i synnerhet i de stater som ratificerat världsarvskonventionen, att väcka uppmärksamhet – och förvåning – om Sverige nu får ett av sina femton världsarv struket från världsarvslistan.”

 

Jag är väldigt förvånad över att lokal media inte har uppmärksammat detta mer. Men det kanske inte är politiskt korrekt att delge sina läsningar uppfattningar som går emot den gängse uppfattningen i pk-samhället. I Barometern är det helt andra artiklar om vindkraften som lyfts fram.


Ölandsbladet borde ju vara väldigt intresserade av detta men det kan knappast märkas i tidningen, förutom på insändarsidorna.


När inte media vill delge sina läsare vad som pågår är det minst sagt bedrövligt. Nedan publicerar jag hela det senaste brevet från Icomos som skickats till Mörbylånga kommun och till Länsstyrelsen.


 

 


Av Thoralf Alfsson - 9 januari 2014 21:13

 


Det kommer fler och fler signaler om att vindkraftsboomen går mot sitt slut. Om sedan även de stora subventionerna med el-certifikat, lägre fastighetsskatt och befrielse från energiskatt för ägare som inte yrkesmässigt bedriver energiproduktion börjar fasas ut kommer fler hamna i samma situation.


Urklippen från artikeln i Dagens Samhälle talar sitt eget språk. Artikeln finns inte på nätet ;-)


 


När kommuner eller landsting ger sig in i verksamhet som inte ingår i kärnverksamheten riskerar politikerna skattebetalarnas pengar. Något som Ljusdals kommun och flera nu bittert fått erfara.


 


När det gäller satsningar på vindkraftverk med skattebetalarnas pengar är det inget prat om att pengarna bättre behövs inom skola, vård och omsorg hos 7-klövern. Min personliga uppfattning är att kommuner och landsting inte skall köpa vindkraftverk då det oftast bara handlar om plakatpolitik av politikerna genom att visa att man tänker på klimatet. Vilket i sig är ett rent hyckleri från politikerna sida.

Av Thoralf Alfsson - 8 januari 2014 00:21

 

 

Kårehamn Öland                     Foto Thoralf Alfsson

 


Under 2012 producerade vi i Sverige ca 160 TWh men vi förbrukade bara ca 141 TWh. Med andra ord ett överskott på ca 19TWh


Jag har inte sett några slugiltiga siffror för 2013 men överskottet skall enligt uppgift vara ca 9 TWh. Det motsvarar vad vindkraften beräknas producera i Sverige under 2013. Man kan säga att vi exporterade all vindkraftsenergi.


Min partikamrat Claus Zaar har idag fått en debattartikel publicerad i Barometern angående de planerade vindkraftsverken i Mörbylånga kommun.


http://www.barometern.se/reagera/debatt/omprova-satsningen-pa-vindkraft(4096206).gmAv Thoralf Alfsson - 5 januari 2014 20:56

En av de mest infekterade frågorna just nu i Mörbylånga kommun gäller 6st vindkraftverk som skall uppföras vid Stora allvaret på Öland. Jag har skrivit om detta i tidigare blogginlägg.


Bygglovsärendet skulle avgöras i kommunfullmäktige i december men under sittande möte ströks beslutspunkten med motiveringen att kommunfullmäktige inte fick besluta i bygglovsärenden. Nu skall ärendet tillbaka till kommunstyrelsen i januari.


I en intervju i Östran säger dock det nya kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) följande.


”Hotet om att ta bort världsarvsstatusen om det byggs stora vindkraftverk viftar han bort.”  

 

Ett minst sagt anmärkningsvärt och nonchalant uttalande från Henrik Yngvesson!


För några månader sedan varnades Mörbylånga kommun för att världsarvsstatusen för södra Öland med Stora allvaret var hotat och Unesco kunde dra tillbaka statusen om vindkraftverken byggs.


Landshövdingen Stefan Carlsson och dåvarande kommunalrådet Kent Ingvarsson svarade riksantikvarie Lars Amréus i ett brev där man bara informerade om att man minsann visste bäst själva. Minst sagt förvånande enligt min uppfattning men med tanke på hur landshövding Stefan Carlsson agerat i andra ärenden är jag dock inte förvånad.


 


Riksantikvarie Lars Amréus reagerar kraftfullt på landshövding Stefan Carlssons nonchalanta brev och svarar i hårda ord. Svaret skickas även till Kulturdepartementet för att understyrka allvaret i Länsstyrelsen och Mörbylånga kommuns agerande i ärendet.


Lars Amréus avslutar sitt brev med att uppmana Länsstyrelsen och Mörbylånga kommun ”att ompröva sina ställningstaganden”.


Frågan är om brevet var den verkliga orsaken till att ärendet ströks från kommunfullmäktiges dagordning den 17 december.


Sverigedemokraterna har hela tiden varit negativa till denna vindkraftspark. Om Länsstyrelsen och Mörbylånga kommun inte omprövar sina ställningstaganden kommer jag ställa en fråga till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om hur Sverige följer den konvention från 1985 som Sverige undertecknat om att skydda våra världsarv.


Jag lägger upp hela brevet från Riksantikvarie Lars Amréus då jag anser att fler bör ta del av brevet.


 

Av Thoralf Alfsson - 21 december 2013 11:41

 

Foto Thoralf Alfsson


Idag är det vintersolståndet, årets mörkaste dag!


Nu kommer åter solen tillbaka sakta men säkert. Att solen och jordens förhållande till varandra styr årstiderna är det väl ingen som tvivlar på. Men i och för sig finns det säkert någon sekt som har andra uppfattningar eller en religion som istället styrs mer av månens faser. Det kallar jag mörkrets makter, i dubbel bemärkelse.


I princip 100 procent av all uppvärmning på jorden kommer från solen.


”Energin som alstras av solen motsvarar 400 kvadriljoner watt, eller 400 Yottawatt, eller 4*1026 watt (400 000 000 000 000 000 000 000 000 W).”

 

Hur många tror att energin från solen är 100 procent konstant över tiden? Jag tror det inte! Det skulle vara helt osannolikt då det handlar om flera former av energi. Tänk bara på hur mycket energi det handlar om den bara skulle variera med 0,1 procent. (ta bort fyra nollor)


Jag är däremot 100 procent övertygad om att den så kallade globala uppvärmningen till absolut största delen beror på solens och jordens förhållande till varandra. Jag ser mig inte som klimatskeptiker och definitivt inte som klimatalarmist, utan klimatlogiker.


http://fof.se/tidning/2002/2/solens-stormar-paverkar-klimatet

Av Thoralf Alfsson - 29 oktober 2013 22:46

 

Strandängar som tydligt visar tidigare havsnivåer                                     Foto Thoralf Alfsson


När jag var på Vind 2013 i förra veckan råkade jag äta lunch med några deltagare och pratade då om lite av varje. Eftersom jag tillbringar mycket av min lediga tid på Öland råkade vi komma in på det. Det visade sig då att en av dessa personer haft ett hus på östra kusten av Öland. Men han och hans familj hade sålt huset. Kan ni gissa varför? Klimatförändringarna! Jag trodde inte mina öron.


Han och familjen var orolig för en kraftig värdeminskning av fastighetspriserna när havsnivåerna kommer stiga, därför hade de sålt fastigheten nyligen. Jag frågade om han inte hade tagit med landhöjningen i beräkningen? Jo, det hade han. 


Dessutom bodde han även i Kalmar. Då undrade jag vad han ansåg om planerna på att bygga nya lokaler för Linnéuniversitetet i Ölandshamnen med tanke på hans ”fobi” för havsnivåhöjningar? Men det hade han uppenbarligen inte funderat över. Märkligt!


Vad jag förstod jobbade hans företag med miljökonsekvensbeskrivningar inför vindkraftsprojekt. Har dessa personer blivit så fullständigt indoktrinerade inom vindkraftsbranschen att inte sunt förnuft längre råder? Jag har svårt att hålla mig för skratt eller skall man gråta! Sälja ett hus på Ölands östra kust på grund av kommande havsnivåhöjningar. Jag blir mörkrädd.


Företaget han jobbar för har tydligen gjort utredningar inför de sex vindkraftverk vid Degerhamn som hotar statusen för stora Alvaret som FN-världsarv. Inte undra på att det är på väg att bli riktigt tokigt.


På bilden ovan är det kanske svårt att se men är man på plats i verkligheten kan man se de olika nivåerna som havet tidigare skapat. Havsnivån har sjunkit! Något som framgår väldigt tydligt. Jag kommer dessutom ihåg vad en äldre farbror från Munketorp berättade om hur högt vattnet hade gått upp vid oväder i hans barndom på 20-talet. 


Personer som är kritiska till IPCC och alla dramatiska klimatrapporter, som t.ex den från Världsbanken har väldigt svårt att få in debattartiklar i de större medierna som DN, SvD. Vad jag förstår är mer eller mindre vissa personer bannlysta. Nu får dessa istället fölita sig till lokal media som t.ex Piteå-tidning.


Läs denna debattartikel och notera vilka som skrivit under och ställ er frågan varför i Piteå-tidning och inte i någon ledande tidning?.

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se