thoralf

Direktlänk till inlägg 16 maj 2016

ÄNNU INGEN ÖVERKLAGAN

Av Thoralf Alfsson - 16 maj 2016 09:01

Åklagarmyndigheten i Kalmar har ännu inte överklagat domen för misshandeln av mig. Åklagarkammaren har nu bara någon dag kvar att överklaga innan domen vinner laga kraft.


Idag finns det inget prejudicerande dom när det gäller misshandel av en politiker där motivet för misshandeln är rent politiskt. Uppenbarligen ser inte Åklagarkammaren i Kalmar något principiellt viktigt i denna dom. Jag har i vilket fall framfört mina synpunkter om vikten av att den prövas enligt 29 kap. 2§, punkt 7 angående ”liknande omständighet” när det gäller straffvärdet för misshandeln.


”Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas”

 

”7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet,”


Det är ju minst sagt anmärkningsvärt när polisen anser att ett övergångsställe kan utsättas för hatbrott men inte en politiker! Läs blogginlägg.

 

Tyvärr är det väl så att åklagarkammaren även beaktar att ett överklagande skulle innebära att man underkänner sin egen åklagares arbete under rättegången och att den svaga arbetsinsatsen skulle komma i fokus. Det handlar kanske om att helt enkelt skydda sina egna anställda från negativ publicitet. Det är kanske det mest avgörande skälet till att åklagaren inte överklagar domen. Frågan är om det egentligen är rätt att den ”egna åklagarkammaren” skall avgöra ett överklagande?


Dessutom är målsägaren en Sverigedemokrat. Undrar hur det hade varit om det rört sig om en socialdemokrat eller moderat. Där har vi återigen det här med alla människors lika värde.


Är en Sverigedemokrat lika mycket värd som en socialdemokrat eller moderat för åklagarkammaren i Kalmar?

 

Med tanke på åklagare Linda Caneus arbetsinsats under rättegången är jag starkt tveksam till detta.

 

 
ANNONS
 
Ingen bild

SM811

16 maj 2016 09:13

Är det inte din advokat som skall överklaga domen?

Thoralf Alfsson

16 maj 2016 10:10

Nej, det är åklagarkammaren som tar beslutet om överklagan.

 
Ingen bild

S-E Karlsson

16 maj 2016 09:21

Thoralf, jag lider med dej men sanningen är väl at du skulle varit invandrad från mellanöstern och inte från Södra Vi ,då hade det nog varit andra tongångar !

 
Ingen bild

Rune

16 maj 2016 09:26

Jag kan inte de juridiska kråkvinklarna. Men jag undrar ändå:
Kan inte du som målsägare gå förbi åklagaren och själv överklaga domen?

 
Ingen bild

Niklas R

16 maj 2016 09:42

Åklagaren är säkert öronmärkt för att göra karriär inom Åklagarmyndigheten. Ett överklagande skulle sätta ljuset på att hon gjort ett dåligt jobb. Något som skulle vara förödande för hennes karriär vilket de inte vill utsätta henne för, oavsett hur inkompetent hon än är.

Så grattis Sverige till ännu en politiskt tillsatt, inkompetent, offentlig tjänsteman som är totalt oduglig att göra något mer än att lyda order.

 
Ingen bild

Sanningen?

16 maj 2016 09:56

@Thoralf, det finns tyvärr inget rättsväsende för vanliga människor längre. Polisen bryr sig inte om det inte gäller liv i fara eller liv som farit.

Att åklagarna har dålig standard är ytterligare ett bevis på det svenska utbildningssystemet undermåliga standard. Palme var den som började nedmonteringen av skolsystemet.

 
Ingen bild

Hacke

16 maj 2016 09:57

Ju mer man hör och läser kring juridiska spörsmål, desto mer tappar man respekten för det svenska rättssystemet.
Om inte ditt fall Thoralf tas upp till överprövning är det inget annat än en stor rättsskandal.

 
janne

janne

16 maj 2016 11:04

Det är inte den första lustifikationen som hon är skyldig till.

http://Janne

 
Ingen bild

En stilla undran

16 maj 2016 11:10

Kan du inte själva överklaga?

Thoralf Alfsson

16 maj 2016 11:15

Nej, inte enligt den information som jag fått.

 
Ingen bild

Visst borde det gå att överklaga

16 maj 2016 12:24

Överklaga domen till hovrätten

Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten av den som har dömts, av åklagaren och av brottsoffret. Detta måste göras skriftligen.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades.

Sista dag för överklagande finns angiven i domen. Hur man gör när man vill överklaga framgår närmare av domen. Överklagandet skickas till tingsrätten. Tingsrätten skickar överklagandet och alla handlingar i målet till hovrätten som gör en förnyad prövning av målet.

Prövningstillstånd till hovrätten

I vissa fall krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt i sin helhet, när så krävs framgår av domen. För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, sätter en jurist vid hovrätten sig in i ärendet och redovisar det muntligt för tre juristdomare. Domarna gör sedan en bedömning av tingsrättens dom och om det finns skäl att ge prövningstillstånd. Ett skäl till att hovrätten ger prövningstillstånd är att rätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.
Så går det till i hovrätten

När ett överklagande har kommit in till hovrätten och prövningstillstånd har beviljats om så krävs, förbereds målet på ungefär samma sätt som i tingsrätten.

Det som i dagligt tal kallas rättegång, heter på en domstol huvudförhandling. Vid huvudförhandling i brottmål deltar tre juristdomare och två nämndemän, om påföljden (straffet) väntas bli allvarligare än böter. Huvudförhandlingen i hovrätten går i stort till på samma sätt som i tingsrätten. En skillnad är naturligtvis att det redan finns en dom i målet.

Vissa brottmål avgörs utan huvudförhandling genom att juristdomare går igenom de handlingar som finns i målet och med stöd av vad som framkommer meddelar en dom eller ett beslut.

http://www.domstol.se/Brott--straff/Overklaga-domen-till-hovratten/

http://www.domstol.se/Brott--straff/Missnojd-med-dom-eller-handlaggning/

 
Ingen bild

Onkel Sven

16 maj 2016 13:02

Kan inte hjälpa det men jag har tankar om att alla mystiska skogsbränder och nu senast sabotaget mot TV-masten ,är terrorhandlingar ,inget säger väl att det måste vara explosivt
inblandat i terroraktioner ?

 
Ingen bild

Knoll

16 maj 2016 14:13

Vad ska Thoralf överklaga? I rättegången fanns det två parter. Åklagaren som yrkar på straff genom att väcka åtal.
Och den åtalade som är den som kan kan dömas för brott.

Dessa två parter kan överklaga domen till hovrätten om de inte är nöjda med utfallet. Thoralfs intresse, som varande den misshandlade, ska tas till vara av åklagaren. Ev. kan Thoralf ta hjälp av ett "offerbiträde" som framför synpunkter under rättegången.

Det finns alltid möjligheten för Thoralf att lämna in en stämning mot muppen och yrka på ett högre skadestånd, men vad gäller straffpåföljden i övrigt kan han inget göra. Någon anmälan till JO för begånget tjänstefel av åklagaren kan göras, och bli avskriven. Glöm inte att Thoralf representerar SD.

 
Ingen bild

OH

16 maj 2016 14:14

Domen kan överklagas till hovrätten, överklagan inlämnas till tingsrätten inom angiven tid. Om någon på tingsrätten gett dig annan information , begär förklaring, är det din advokat spola denne.

Thoralf Alfsson

16 maj 2016 15:29

Jag hade inte rätt till någon egen advokat om jag inte betalade kostnaden för advokaten själv. Jag fick den åklagaren som åklagarkammaren skickade. Jag litade på att åklagaren skulle göra sitt jobb.
Enligt åklagarkammaren är det de som avgör om domen skall överklagas. Sedan är det hovrätten som avgör om den ges prövningstillstånd i hovrätten. Jag kan troligen överklaga själv men skall jag föra min egen talan utan stöd av åklagarkammaren?
Skall jag anlita en kändisadvokat? Vem betalar för den?

OH, du får gärna svara på mina frågor!

 
Ingen bild

Sridhsson

16 maj 2016 14:42

Vill gärna referera till Johan Westerholms ledarsida idag:
Med anledning av stenkastning, bilbränder etc... som drabbar allt flera av våra städer.
Hans tidigare möte med en minister i Libanon som överlevt tjugo års inbördeskrig:
Han säger så här:Lyd ett råd.
Glöm bort det där med rättssäkerhet i några år. Glöm bort det där med mänskliga rättigheter. Ni måste gå in i varje hus och börja uppifrån och ner och rensa. Om ni vill vara snälla så internera dem på obestämd tid tills de begripit hur man uppför sig,men har ni möjlighet så kasta ut dem, oavsett vilket öde som väntar dem. Det kommer bespara er mycket tid och annat lidande. Tror ni oss inte är det ert problem snarare än ni kan ana.
Så enkelt och effektivt skulle inte detta kunna vara ( men inte i Sverige, givetvis!)

Thoralf Alfsson

16 maj 2016 15:30

Gäller i hög grad även den dömda GH för misshandel av mig.

 
Ingen bild

GBM

16 maj 2016 15:03

Synd att du fick Caneus som åklagare hon är betraktad som en ganska svag åklagare. Hon kommer aldrig att överklaga.

Thoralf Alfsson

16 maj 2016 15:31

Det är inte hon som ensam tar beslut om överklagan. Vid en överklagan skulle Bengt Wahlström var åklagare enligt den uppgift jag fått från åklagarkammaren.

 
Ingen bild

Tony

16 maj 2016 15:51

Risken med att den damen får för lågt straff är att
hon kan göra om bravaden i och med att det kostade
så lite, sen har vänstermänniskor den inställningen
att dom inte omfattas av lagar och regler som andra
lyder under, det ser man på all olagliga demonstrationer,
och förstörande för lagligt hållna demonstrationer som
dessa typer gör allt för att förstöra!

 
thojuh

thojuh

16 maj 2016 18:05

Om man har en inkomst och den behöver inte vara stor
får man ingen hjälp med en offentlig försvarare, utan
får stå för hela kostnaden själv.

Om man är s.k "nyanländ" (ordet får mej att må illa) bekostar
staten, skattebetalarna för en advokat som kan överklaga
i absurdum. Det finns därför en stor rättsosäkerhet för en
vanlig svensk medborgare, som ofta drar sej för att anlita en
advokat på grund av kostnaden.

http://thojuh.se

 
Ingen bild

Hood

16 maj 2016 19:36

Någon som är förvånad? Jag är det inte !

 
Ingen bild

Hood

16 maj 2016 19:43

Sridhsson@ Så väl skrivet av Johan W.Nu måste våra politiker våga.

 
Ingen bild

Friholt

16 maj 2016 20:06

@thojuh Thoralf är målsägare, om jag förstår saken rätt. En målsägare har inte rätt till offentlig försvarare. Det ligger i sakens natur skulle man kanske kunna säga.

 
Ingen bild

OH

16 maj 2016 20:47

Varför måste du ha kändisadvokat? Du har kanske någon försäkring där rättshjälp ingår. Möjligen kan dom ställa upp eftersom du blivit överfallen av ett fyllo.

 
Ingen bild

Alekls

16 maj 2016 21:27

Du får överklaga till högsta domstolen så att vi får ett prejudikat gällande hur vi får behandla våra politiker.
Jag tror att många hade upplevt det som positivt att det är rättfram att ge valfri politiker en käftsmäll.
Alla är lika inför lagen.

 
Ingen bild

Betänk detta

16 maj 2016 23:08

Om jag som målsägare vill överklaga en tingsrättsdom. Vem skall jag kontakta och får jag några kostnader?
http://lawline.se/answers/709

Kan som sagt bli dyrt vid förlust.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12
13
14 15
16 17 18 19
20
21 22
23 24 25 26 27
28
29
30 31
<<< Maj 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se