thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 28 mars 10:06

Vid måndagens kommunfullmäktigemöte visade socialdemokraterna med kommunalrådet Johan Persson i spetsen och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson (S) sin fullständiga maktfullkomlighet när man drev igenom detaljplanen för Oxhagen 2:1 (Kungsgårdsvägen)


En detaljplan som innebär att sju ”höghus” med ca 200 bostäder skall byggas i ett grönområde som i Grönstrukturplanen utpekas ”som särskilt värdefullt i sin helhet”. Fullständigt vansinnigt! Ingen respekt visas för sakägare och boende som protesterat, ingen respekt visas mot tidigare av kommunfullmäktige beslutade dokument. Det är enbart ett prov på maktfullkomlighet och total respektlöshet mot folket. Det socialdemokratiska knapptryckarkompaniet om 28 ledamöter röstade alla för att driva igenom detaljplanen.


I majoriteten ingår förutom Socialdemokraterna även Centerpartiet och Vänsterpartiet men från deras ledamöter var tystnaden total när detaljplanen debatterades i kommunfullmäktige. Av majoritetens 36 ledamöter var det bara en som deltog i debatten. Vad tyckte de övriga 35 ledamöterna egentligen?


Lika sorgligt är att de så kallade oppositionspartierna Moderaterna och Liberalerna ställde sig bakom denna groteska detaljplan. Alliansen i Kalmar är minst sagt splittrad och bedriver knappast vad man skulle kunna kalla för en opposition värd namnet. Det är snarare en allians i förfall, som dessutom förstärker Johan Perssons maktfullkomlighet!


Som avslutning tänkte jag citera några rader från ett av yttrandena som inkommit vid granskningen av detaljplanen från Berit Alvarsson, boende i det aktuella området.


”Stadsarkitekt Per Hanssons yttrande något om mellanrummet, alltså det som finns mellan byggnaderna. ”Det är ofta där man hittar sin själ”. Oxhagens gröna remsa, är ett sådant mellanrum och det var så skönt att någon beskrev det på det här sättet. Det är ju så här vi känner och jag glömmer aldrig en vårmorgon 1980 när jag kom cyklande söderifrån på väg till Berga centrum. En trolsk och pastoral stillhet med skimrande spindelväv på skir grönska och fåglar som dök i buskagen.

 

Som medborgare uppmanas du att engagera dig och vara aktiv. ”Du kan påverka!”

 

Folk är mycket bedrövade och ledsna över att inte kyrkogården får ett respektfullt mellanrum, utan påträngande byggnation kommer att dominera istället.

 

Yttrandefrihet, rätt att bilda opinion och demonstrera för sådant som känns utomordentligt angeläget. Ja, så plågsamt angeläget att det är omöjligt att låta bli. Man har inget val helt enkelt.

 

Det är inte förakt och förödmjukelser vi vill ha och inte heller nedlåtande klappar på huvudet av Kalmarhems VD. Vi vill ha förståelse för att vi kämpar för något värdefullt, ett stycke naturens eget konstverk och det är beklämmande att en sådan här byggplan kan komma på pränt överhuvudtaget.” 

 

 

Detaljplanen innefattar det område som inringas av den röda linjen.


Med ett överklagande kan i varje fall att detaljplanen vinner laga kraft fördröjas ganska länge och då kanske efterfrågan på bostäder minskat med tanke att det byggs som aldrig för i Kalmar just nu. Det kommer sannolikt byggas mer än vad som efterfrågas.


Av Thoralf Alfsson - Måndag 27 mars 22:55

Expressens Lars Lindström visar sin inkompetens när han ringer upp en statistiker på SCB för att få lite statistik.


”Jag ringer upp ansvarig statistiker på SCB och tio minuter senare har jag de korrekta uppgifterna: 27 procent för den utvalda åldersgruppen. 23 procent om man räknar med alla åldrar, men det räckte väl inte för att skrämmas med.”

Avpixlat


Som journalist borde Lars Lindström kunna läsa en text och förstå innebörden av det han läser men uppenbarligen klarar inte Lars Lindström det. Eller är det hans sd-hat som sätter spärrar i hans läsförståelse.


Lars Lindström klarar inte av att hämta ut den själv från SCB:s statistik databas. Det tog mig max 3 minuter att plocka fram statistiken och dessutom göra nedanstående graf.


 


I grafen finns det två staplar för varje åldersgrupp. Den blå stapeln beskriver hur SCB idag definierar personer med utländsk bakgrund och den röda stapeln visar andelen personer med utländsk bakgrund enligt den gamla definitionen som gällde fram till 2003.


Det var den socialdemokratiska regeringen som ändrade definitionen för utländsk bakgrund 2003 och vips så sjönk antalet med utländsk bakgrund från ca 1 911 000 till bara 1 358 000. Eller med nästan 600 000 personer.


Sedan tog det till 2012 innan antalet var uppe på 1 900 000 personer med utländsk bakgrund igen och 2016 var det 2 320 000. Med den gamla definitionen är siffran idag 3 060 000 personer med utländsk bakgrund eller ca 30 procent av befolkningen.


I åldersgruppen 25-34 år har nästan 40 procent utländsk bakgrund enligt den gamla definitionen. Hur tror ni det påverkar brottsstatistiken för vissa typer av brott?

Av Thoralf Alfsson - Söndag 26 mars 21:58

 Har idag läst lite på dokumenten till Feministiskt initiativ möte i Västerås i helgen. Ovanstående citat från den nyvalda partiledaren Victoria Kawesa talar sitt eget språk.


Det är minst sagt helt sanslösa propositioner från partiledningen och motioner från medlemmarna. Men det som jag reagerar ännu starkare på är egentligen inte förslagen till politik som F! beslutat om i helgen, utan en helt annan sak.


DN, inte en enda kritiskt granskande artikel på webbsidan

SvD, inte en enda kritiskt granskande artikel på webbsidan

Expressen, inte en enda kritiskt granskande artikel på webbsidan

Aftonbladet, , inte en enda kritiskt granskande artikel på webbsidan


Ovanstående koll gjordes vid ca 21:00


Några av tidningarna hade en kort artikel om att F! valt ytterligare en partiledare tillsammans med Gudrun Schyman.

Jag hoppas mina läsare kommer ihåg hur motionerna till Sverigedemokraternas landsdagar granskas av media och hur det slås upp i media. I synnerhet av kvällspressen!


Här kommer några förslag till beslut som F! tagit i helgen angående invandringspolitik.


7. Fi ska verka för en fri värld där människor kan röra sig fritt och bosätta sig var de vill på jorden.

 

11. Fi ska verka för att papperslösa ska ha möjlighet att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen och prövas på lika villkor som övriga kommuninvånare.

 

12. Fi ska verka för att kommuner blir fristäder för papperslösa så att lokala myndigheter inte anger papperslösa personer till Migrationsverket eller Polismyndigheten.

 

15. Fi ska verka för att deportationer under tvång inte sker. Frihetsberövandet av personer som fått avslag på sin asylansökan ska stoppas och alla förvar stängas.

16. Fi ska verka för att papperslösa personer i Sverige får uppehållstillstånd genom en allmän amnesti.

 

17. Fi ska verka för att ingen ska kunna dömas till utvisning.

 

18. Fi ska verka för att permanenta uppehållstillstånd blir regel.

 

20. Fi ska verka för att Sverige och Europa skapar möjligheter för människor att söka asyl på laglig väg och ta sig hit på säkra sätt.

 

21. Fi ska verka för att Sverige slutar utvisa flyktingar enligt Dublinförordningen och att Dublinförordningen avskaffas och ersätts av en överenskommelse mellan medlemsländerna som säkrar asylrätten och låter de asylsökande bestämma var de vill bo och leva tillsammans med sin familj.

 

22. Fi ska verka för att Sverige tar emot fler kvotflyktingar.

 

24. Fi ska verka för att en bredare tolkning av ömmande omständigheter ska ge uppehållstillstånd för såväl barn som vuxna.

 

28. Fi ska verka för att nyanlända flyktingar och asylsökande ska ha rätt till bostad och svenskundervisning samt få information om svenska samhällsförhållanden och arbetsliv.

 

34. Fi ska verka för att ekonomiskt stöd till asylsökande ska utgå från normen för försörjningsstöd och att man ska kunna uppbära ekonomiskt stöd och boende efter avslag.

 

35. Fi ska verka för att avskaffa åldersbedömningar

 

36. Fi ska verka för att föräldralösa barn ska ha rätt att återförenas med närstående i Sverige. Även minderåriga måste få rätten att ansöka om anknytning.

 

39. Fi ska verka för att familjeåterförening ska underlättas, utan krav på försörjning eller storlek på bostad.

41. Fi ska verka för att krav på visad identitet i ärenden om uppehållstillstånd anpassas efter vad som är rimligt utifrån den sökandes bakgrund. Detsamma ska gälla kravet på innehav av pass.

 

43. Fi ska verka för att definitionen för vem som räknas som familj vidgas. Familjen bör i högre utsträckning kunna bestämma vilka som tillhör de närmast anhöriga. Det ska vara möjligt för exempelvis myndiga barn, icke-biologiska barn, partners, syskon, föräldrar samt andra särskilt viktiga relationer att få uppehållstillstånd på grund av anknytning.

 

45. Fi ska verka för att arbetstillstånd avskaffas så att det inte behövs ett särskilt tillstånd för att få inneha ett arbete i Sverige.

 

46. Fi ska verka för rätten till familjeåterförening vid tillfälliga uppehållstillstånd.


Som om inte detta var tillräckligt så bifölls även flera motioner.


21. Fi ska verka för att avkriminalisera humanitär människosmuggling.

 

Kom ihåg att dessa förslag nu även är en antagen politik av F! i helgen!


Tycker ni det finns något som media borde granska av alla dessa punkter. Men det tycker uppenbarligen inte hundratals eller tusentals politiskt korrekta journalister eftersom jag inte kan hitta en enda granskande artikel i de stora medierna. Sanningen är nog den att man har inget intresse av att granska F!. Det är mer politiskt korrekt att granska Sverigedemokraterna.


Om ovanstående punkter genomfördes skulle konsekvenserna bli förödande för Sverige. Landet skulle gå i konkurs och i förlängningen bli ett nytt Libanon eller Syrien med inbördeskrig.


Hur kan ca 3 procent av Sveriges befolkning säga att man tänker rösta på detta parti? Hur kan före detta ordföranden för Kommunal, Annelie Nordström gå över till F!? Att de som är aktiva måste ha kunskap om partiets politik tar jag för givet men vet de som tänker rösta på F! vad de egentligen röstar? Vilket samhälle de kommer få?


Jag betvivlar det starkt! Media vill heller inte upplysa väljarna om det!

 

Det blir som vanligt alternativmedia som granskar.

Av Thoralf Alfsson - Lördag 25 mars 22:16

  


Lördagen har ägnats åt vårt distriktsårsmöte. I år valde vi att hålla det i en av de minsta kommunerna i vårt distrikt. Nämligen Högsby kommun. En kommun som toppar många listor när det gäller invandring och dess konsekvenser. En kommun där Mirationsverket har ett stort kontor. Men också en kommun där Alliansen samarbetar med SD och dessutom har makten. Vi höll vårt distriktsårsmöte på Staby Gård som drivs av det centerpartistiska kommunalrådet i Högsby. Det du Annie Lööf!


Det är skönt att vara ledamot i styrelsen för ett distrikt där det råder stor enighet och maktstriderna lyser med sin frånvaro. Den sittande styrelsen blev till 8 ledamöter av 9 omvald och det blev dessutom väldigt små förändringar bland ersättarna i styrelsen.


Jag blev omvald som andre vice ordförande och dessutom omvald som kassör för distriktet. Mattias Bäckström Johansson blev omvald som ordförande och Martin Kirchberg som vice ordförande. Bo Karlsson blev dessutom omvald som sekreterare för distriktet. Enligt min mening borgar det för en mycket god kontinuitet för det kommande årets styrelsearbete. Därmed också en god grund för det kommande arbetet med valrörelsen. Tillsammans med alla andra i styrelsen så ser jag verkligen fram emot det kommande verksamhetsåret!


Ett stort tack till alla som medverkade vid årets distriktsårsmöte och som gjorde det till en trevlig lördagseftermiddag med framtidstro, för ett bättre Sverige! 


Av Thoralf Alfsson - Fredag 24 mars 19:45

Den frågan borde betydligt fler människor ställa sig! Den frågan borde alla människor ställa sig och begrunda lite djupare. Den som är äldre borde fundera över vad som har förändrats i samhället, både det som är positivt och det som är negativt. Vad är orsakerna till de negativa förändringarna i samhället?


Vart är vi på väg? När man fortsätter med samma politik och samma förslag år ut och år in utan att stanna upp och fundera över om det inte finns ett behov av andra lösningar. När man inser hur danska regeringen planerar att behandla slöja, nikab och burka blir man ganska avundsjuk. Jag funderar på vad som skiljer socialdemokrater och moderater i Danmark mot de svenska. Värdegrunden?


I vilket fall som helst verkar inte den svenska värdegrunden gälla merparten av nysvenskarna! I synnerhet inte de som har muslimsk bakgrund, de har en alldeles egen ”värdegrundsfil” i det svenska samhället.


Jag försöker lyfta fram fakta från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SCB och Socialstyrelsen på min blogg. Syftet är att de som läser mina blogginlägg eller mina infoblad skall fundera över dessa fakta och vilka samhällsförändringar som kommer av detta.


”Trassla inte till saken genom att komma dragande med fakta.”

Groucho Marx


Fakta kan aldrig ifrågasättas av de politiskt korrekta. Många gillar dock inte de fakta som finns i mina infoblad. Då försöker man angripa mig på något annat sätt.


När ett företag använder sig av kvällspressen för att skapa så mycket "skada" som möjligt istället för att försöka med dialog är det knappast speciellt seriöst eller hederligt gjort av de ansvariga. De hade kunnat sköta det på ett helt annat sätt. Min reaktion kanske inte blir den som de ansvariga tänkt sig.


Återstående infoblad kasseras! Texten korrigeras! En ny upplaga trycks. Men antalet infoblad utökas med minst 200 procent.


Igår publicerade Barometern min debattartikel om hur lite hänsyn som majoriteten tar över alla yttranden som sakägare kommer med när det gäller nya detaljplaner. Men även hur lite majoriteten lyssnar på synpunkter från mig och andra oppositionspartier i Samhällsbyggnadsnämnden.


http://www.barometern.se/debatt/kalmar-kor-over-sakagarna/

Av Thoralf Alfsson - Fredag 24 mars 00:38

Jag har varit i Spanien och hälsat på en mycket god vän den senaste veckan och kom tillbaka till Kalmar ikväll.


Jag hann inte vara i Sverige så länge innan det politiskt korrekta Sverige slog till. Det är minst sagt häpnadsväckande hur media informeras av företag. Och media springer mer än gärna dessa företags ärenden bara det kan vara negativt för Sverigedemokraterna. Vad som är bra för Sverige är underordnat möjligheten att på något sätt skada SD eller svärta ner SD.


Av Thoralf Alfsson - Onsdag 22 mars 22:52

"Minareterna är våra bajonetter, moskéerna våra baracker, de troende våra soldater."

Turkiets nuvarande pro-islamistiske premiärminister Recep Tayyip Erdogan i ett tal 1997.


”Fortsätter Europa på det här viset går inte en enda europé i någon del av världen säker på gatorna”, sa president Erdogan i Ankara.”

 

Erdogan i ett tal 21 mars 2017.


Se Erdogan tala.


http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/212516


Kan inte annat än också lägga upp ett klipp med Halil Karaveli som berättar några sanningens ord om Turkiet och Erdogan.
Sedan en känd hatpredikant från London. "de troende våra soldater"


Av Thoralf Alfsson - Onsdag 22 mars 17:59

Sorgligt beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. Jag kunde inte delta vid mötet på grund av att jag är bortrest på semester. Barometern skriver om beslutet i en artikel.

 

”Slutsatsen var klar. Träden passar inte in. I den anrika 1600-talsstaden ska gatorna vara av sten. Och de storvuxna skräpiga träden förstör mer än de förskönar.

 

– Kalmar är en av Europas bäst bevarade renässansstäder. Det är viktigt att slå vakt om den miljön, sade Björn Strimfors.”

 

Som jag skrivit tidigare fanns inga handlingar till beslutet utan nämnden har fått muntlig information från stadsarkitekt Björn Strimfors. Ibland är 1600-talsstaden viktig i andra fall är den inte viktig som t.ex när Gota Media ville bygga modernt glashus på Kvarnholmen. Det finns med andra ord ingen rak linje!


Majoriteten som består av S, V och C har uppenbarligen även fått stöd av M och L i nämnden.


Björn Strimfors säger att det finns 793 på Kvarnholmen. ”Vi har räknat”. Får god lust att kontrollräkna och redovisa hur många jag kan räkna till. Tvivlar starkt på uppgiften om inte Björn Strimfors även räknar träd på innergårdar som är privata.


Östra Småland skriver i en artikel att en privatperson som fällt ett träd med ynka 30 cm diameter kan tvingas betala byggsanktionsavgift på 11 200 kronor då det krävs bygglov för att fälla träd enligt detaljplanen. Nere Hossmo finns säkert tusentals träd och hela skogsområden med träd som har betydligt större diameter än 30 cm.


Men på Kvarnholmen krävs det uppenbarligen inget bygglov för att fälla träd.

Presentation


Thoralf Alfsson
Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

782 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
27
28
29
30
<<< April 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se