thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Thoralf Alfsson - Onsdag 28 mars 11:30

När journalister som i huvudsak ägnar sig åt att skriva om lokalpolitiken så tydligt tar politisk ställning på Facebook, underblåser de sin egen trovärdighet som journalister.


Noterade också att Barometerns uthängning av mig på webben tydligen inte fick plats i den tryckta upplagan. Frågan är om det beror på att Barometern nyktrat till eller om det beror på platsbrist på grund av den stora branden i Kalmar.


Igår var jag på ett panelsamtal angående bostadspolitik vid Hyresgästföreningens årsmöte, tillsammans med representanter från övriga partier från Kalmar kommunfullmäktige. Alla utom en politiker försökte göra detta ur ett lokalt perspektiv, Max Troendlé från Miljöpartiet. Han ägnade det mesta av sin tid åt att tala om hur duktiga Miljöpartiet varit i regeringen och vilken fantastisk minister Peter Eriksson är. Max Troendlé sa inte en enda sak som berörde Kalmar kommun. Vilket uppmärksammades av flera andra politiker som påtalade detta. Men då tyckte Max Troendlé att han talat färdigt och avböjde att prata mer. Minst sagt pinsamt i en paneldebatt.


 


Max Troendlé i pridetåget.


Det var synd att inte Kalmars fastighetsägare fick höra hur Max Troendlé anklagade dem för att fullständigt skita i sina hyresgäster och att de inte var ett dugg intresserade av att bygga bostäder utan bara vara intresserade av att sko sig själva och göra en så stor vinst som möjligt till sina aktieägare och att de satte hur höga hyror som helst för att uppnå detta. Vi var flera i panelen som häpnades över hans huvudlösa anklagelser! Jag förstår varför Miljöpartiet har svårt att hitta personer till sina kommunvalsedlar.


Jag fick i varje fall lite fart på debatten då jag påpekade att den största anledningen till den bostadsbrist som vi sett de senaste åren är den generösa invandringen. Att vi ger mer än 100 000 personer permanenta uppehållstillstånd varje år skapar givetvis ett enormt stort behov av nya bostäder. Inte minst på grund av anvisningslagen som tvingar kommuner att ta emot invandrar även om det inte finns bostäder i kommunerna.


Utan att säga för mycket så fick jag en skön feedback efter debatten från flera medlemmar i hyresgästföreningen.

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 27 mars 16:35

 


Barometern skyndar ut för att försvara den rödgröna regeringen ställningstagande angående möjligheten att lämna utrymme för undantag mot förbudet om barnäktenskap. 


Blev idag uppringd av en journalist från Barometern som vill ha svar på varför jag och SD röstade på ett visst sätt angående Barnäktenskap i riksdagen under 2014. Journalisten mer eller mindre krävde en förklaring. När jag svarade att jag inte kunde komma ihåg det blev följdfrågan om jag inte visste vad jag röstade på.


I riksdagen genomförs säkert minst 1000 omröstningar under ett riksdagsår och under en mandatperiod kanske mer än 4 000 omröstningar, gissar jag. Det journalisten krävde var att jag ur minnet skulle kunna redovisa varför jag tryckt ja eller nej vid en av dessa omröstningar.


Jag satt i riksdagens Skatteutskott och hade därmed inte frågan om Barnäktenskap på mitt bord. Den hanterades av Justitieutskottet om de uppgifter jag fått stämmer. Den hanterades i så fall av vår ledamot i justitieutskottet tillsammans med politiska sekreterare och de som ansågs berörda. De fattade sedan ett beslut hur Sverigedemokraternas riksdagsgrupp skulle rösta angående Vänsterpartiets följdmotion i riksdagen. Övriga ledamöter följer därmed också det beslutet när det är dags för omröstning i kammaren.


Journalisten har dessutom helt fel anser jag när han skriver att Vänsterpartiet ville ha ett totalförbud av barnäktenskap. När jag läser Vänsterpartiets motion från 2014 så handlade den heller inte om ett totalförbud för barnäktenskap om de var/är ingångna i ett annat land.


Att som journalisten på Barometern inbilla sig att alla 349 ledamöterna i riksdagen är insatta och kunniga i alla frågor som det sker omröstningar om i kammaren är minst sagt naivt då det kan handla om allt från bara 5 voteringar upp till 50 omröstningar vid ett enda tillfälle. Men det förstår uppenbarligen inte journalisten.


Nu ser jag att Barometern lagt upp en artikel där man pekar ut mig som hycklare! Alla förstår säkert syftet med detta!

http://www.barometern.se/kalmar/alfsson-sd-rostade-nej-till-totalforbud-for-barnaktenskap/


Journalisten glömmer också bort att samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade på samma sätt som jag!

 

Om journalisten varit seriös hade han tagit fram den aktuella voteringen och kollat hur det röstades men det får jag göra.

 

 

 

Jag hade alltså sällskap av 292 ledamöter i riksdagen som också röstade emot ett "totalt förbud av barnäktenskap" enligt Barometern.


Från Kalmar län hade jag sällskap av följande


Anders Andersson (KD)

Jan R Andersson (M)

Jörgen Andersson (M)

Eva Bengtsson Skogsberg (M)

Lena Hallengran (S)

Håkan Juholt (S)

Désirée Liljevall (S)

Anders Åkesson (C)

Krister Örnfjäder (S)


När skall journalisten och Barometern hänga ut dessa för hur de röstade den 27 maj 2014?


Journalisten skriver inte heller hela sanningen om förra veckans votering, utan bara den del som passar hans artikel. Typiskt en journalist som har en egen agenda. Paula Bieler har förklarat detta både i en artikel i Expressen och på sin Facebooksida men det glömde uppenbarligen journalisten bort.

 

”Sverigedemokraternas Paula Bieler medger att det gjorts en utredning och att skarpa lagförslag från regeringen är på gång.

– Men utredningen föreslår fortsatta undantagsventiler. I reservationen framgår att man vill lämna utrymme för att följa utredningens förslag. Således vill man inte ställa sig bakom ett krav från riksdagen om att lagförslagen inte ska innehålla någon möjlighet till undantag, varför jag menar att vår tolkning är fullt rimlig. Det hänvisas alltså inte enbart, vilket skett vid andra tillfällen, till pågående arbete utan man lyfter specifikt att utredningen man vill luta sig mot har framhävt behov av undantagsmöjlighet.”

 

”Jag önskar att vi röstat med dem då, inte litat på att krav på ”synnerliga skäl” var skydd nog. Nu vet vi bättre, och kräver slut på undantag. Men de rödgröna, inklusive (V), öppnar för att behålla dem. Vem hycklar egentligen?

 

Paula Bieler på Facebook.

 

Vem journalisten är behöver jag väl knappast nämna.

 

PS

 

Jag kommer inte godkänna kommentarer som inte har ett hyfsat språk, utan fula epitet och liknande omdömen. Konstruktiv kritik/kommentarer med ett bra språk godkänns alltid.


UPPDATERING

 

För att ytterligare förtydliga Sverigedemokraternas ställningstagande lägger jag också upp Richard Jomshof anförande i den aktuella debatten. Det som journalisten ansåg att jag borde ha full koll på efter snart 4 år.http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/starkt-skydd-mot-tvangsaktenskap-och_H101JuU30


Anf. 79 Richard Jomshof (SD)

Herr talman! Hederskulturers hot och våld syftar oftast till att kontrollera familjemedlemmars sexualitet och sexuella relationer till andra människor. Det kan handla om val av klädstil, fördömande attityder gentemot avvikande sexuella läggningar, synpunkter på pojkars och flickors relationer men också arrangerade äktenskap. I det senare fallet kan man tala om så kallade tvångsäktenskap när det arrangerade äktenskapet skett utan båda parters fria vilja och med explicita eller implicita hot om sanktioner. Även om det redan i dag är förbjudet att tvinga någon att ingå äktenskap i Sverige är det mycket positivt att regeringen nu stramar upp lagstiftningen för att motverka ytterligare tvångsäktenskap och barnäktenskap. Men trots de förändringar vi fattar beslut om här i dag kommer det att vara svårt för Sverige som land att skydda sig mot tvångsäktenskap som ingås utomlands under utländsk lagstiftning. Hedersförtrycket utmärker sig nämligen genom att det ofta är en hel familj, ibland hela den sociala sfären, som utövar påtryckningar mot en enskild individ. I en sådan situation är det inte lätt att till exempel vända sig till polisen. I ett försök att stävja problemet med tvångsäktenskap införde vårt grannland Danmark en så kallad 24-årsregel år 2002. Denna regel innebär bland annat att båda parter måste vara 24 år fyllda för att en boende i Danmark ska kunna gifta sig med en medborgare utanför EU. Resonemanget bakom regeln är att det generellt sett bör vara svårare att tvinga en 24-åring - som kanske hunnit utbilda sig, flyttat hemifrån och blivit ekonomiskt självständig - till äktenskap jämfört med en 18-åring som kanske lever ett liv helt styrt av släkt och familj. Erfarenheterna från Danmarks nu mer än 10 år gamla reform visar att 24-årsregeln har haft effekt. Den har förändrat migrationen till Danmark på så sätt att giftermål som skäl till anhöriginvandring minskat bland mycket unga. För att ytterligare motverka tvångsäktenskap och stärka kvinnans ställning anser Sverigedemokraterna att en 24-årsregel lik den i Danmark bör införas även här i Sverige. Jag vill därför yrka bifall till reservation 4 i betänkandet. Det kom många kloka ord från föregående talare. Om jag förstår det hela rätt tog Arhe upp problemet med giftermål under sommarmånaderna. Det finns något som heter Rockwoolfondens forskningsenhet. Den har tittat på 24-årsregeln och kommit fram till att den har haft stor inverkan på giftermålsmönstren för personer med utländsk bakgrund i Danmark. Framför allt har fenomenet med så kallade sommarbrudar, alltså att man åker på semester någonstans och gifter bort till exempel sin unga dotter, kraftigt begränsats. Regeln har alltså haft effekt; den har minskat förekomsten av den formen av äktenskap. Därför är det beklagligt att inte fler partier kan ställa sig bakom den regel som finns i Danmark. Jag tror att det hade varit väldigt bra för Sverige om vi hade kunnat göra någonting liknande här.Av Thoralf Alfsson - Tisdag 27 mars 11:59

Debatten fortsätter angående havsnivåer och klimatförändringar på Östra Smålands debattsida. Ett tack till insändaredaktionen för att även denna replik från mig publiceras.


Lars-Erik Andervad tycks vara förblindad av klimatalarmism och har uppenbarligen väldigt svårt att ta in hur verkligheten ser ut. 


Här är en länk till min replik.


http://www.ostrasmaland.se/debatt/om-nagot-verkar-vara-for-bra-for-att-vara-sant/


Av Thoralf Alfsson - Tisdag 27 mars 07:55

ABK eller Alice Bah Kuhnke visade igår prov på hur man inte svarar på en interpellation i riksdagen. Är det någon som vill se ett prov på varför det finns ett politikerförakt bland många svenskar så skall ni titta på denna interpellationsdebatt. Den finns i efterföljande blogginlägg.


Mattias Karlsson har kommenterat Alice Bah Kuhnkes svar i debatten på Facebook och jag tar mig friheten att citera Mattias Karlssons reflektioner.


"Jag betvivlar inte att kulturministern Alice Bah-Kunke är en sympatisk person, som bara valt/blivit utsedd till fel jobb. Jag måste dock säga att det är lite magstarkt av henne att med tårdrypande stämma uttrycka sin kärlek till yttrandefriheten och grundlagarna och att anklaga SD för bristande respekt för dessa samtidigt som den regering hon ingår i precis lagt fram en proposition om att ändra grundlagarna i syfte att minska yttrandefriheten.

 

Jag måste säga att det är ganska magstarkt av henne att tala sig varm för det kommunala självstyret samtidigt som den regering hon är en del av har gjort mycket allvarliga inskränkningar i det kommunala självstyret, bl.a genom att frånta kommunerna rätten och möjligheterna att säga nej till asylsökande, hur ansträngd kommunernas ekonomi, välfärd och boendesituation än är.

 

Jag måste säga att det är lite magstarkt av henne att säga sig kämpa för att bevara det som hennes småländska morföräldrar byggt upp, samtidigt som hon tillhör ett parti som gjort allt för att riva ned arvet från tidigare svenska generationer och förvandla Småland och Sverige till oigenkännlighet. Ett parti vars politik har resulterat i att när jag numera hör någon nämna den lilla småländska orten Mariannelund, så tänker jag inte längre på Emil och Ida, utan på den kanske mest brutala gruppvåldtäkten i Sveriges historia och på hedersmord...

 

Hit, men inte längre! Nej till böneutrop! Låt oss på riktigt skydda och bevara den kultur och identitet som kulturministerns såväl som mina egna småländska morföräldrar byggde upp och var bärare av.

 

Avslutningsvis kan jag konstatera att kulturministern överhuvudtaget inte berörde Jomshof högst centrala fråga kring huruvida religionsfrihet inte också rimligen borde innebära friheten att kunna välja bort religiösa budskap, påbud och predikningar?"

Av Thoralf Alfsson - Måndag 26 mars 21:08

En väldigt bra interpellationsdebatt av Richard Jomshof. Jag blir dock väldigt förvånad och besviken på hur Alice Bah Kuhnke svarar på Richard Jomshofs frågor. Men hon företräder ju Miljöpartiet. Jag undrar dock vad hon tänker innerst inne.


Tyvärr är en majoritet av svenskarna så ointresserade, okunniga och naiva angående det som just nu pågår i Sverige. Islamiseringen! Den pågår i det dolda i moskéer som ofta är dolda och inte syns i det svenska samhället. Precis som den källarmoské som finns på Storgatan i Kalmar. Det finns inte det minsta tecken på att den existerar vid entrén till källarmoskén.


Det finns antagligen flera moskéer i Kalmar med de bedrivs i det fördolda och utan myndigheternas insyn! Utan bygglov och att någon brandsyn utförts. 

 

Jag tror många svenskar skulle bli fullständigt förskräckta om de visste vad som pågår i dessa moskéer.

Om de visste hur nära detta pågår deras egna hem.

Om de visste vad deras muslimska grannar ägnar sig åt.

Om de visste hur många av dessa personer ser ned på vår svenska kultur och våra värderingar.Marcus Birro skriver i GP om fegheten.


"Nej, Hermansson och älskade Göteborg. Ni har inte varit naiva. Men ni har varit förbannat fega. Ni har sett vad som hänt med dem som för flera år sedan försökte varna för detta, ni har själva varit med om att spela ut rasistkortet och islamofob-kortet. Ni har hållit i den yxan. Ni har jagat sanningssägare med yxa och förtal. Så kom inte och säg att ni varit naiva. Ni har varit fega. Det är den raka och enkla sanningen."


http://www.gp.se/nyheter/debatt/kom-inte-och-s%C3%A4g-att-ni-varit-naiva-1.5457129


Av Thoralf Alfsson - Söndag 25 mars 23:28

Efter många års kämpande så börjar våra valsedlar att se väldigt bra ut med mängder av kompetenta personer. Utvecklingen går rasande fort nu. Medlemsantalet stiger i rask takt. Sedan början av februari har vi ökat med mer än 30 medlemmar i vår kommunförening, SD Calmar. Fantastiskt roligt!


Idag har vi haft distriktsårsmöte i Västervik för SD Kalmar län. Jag blev återvald som 2:e vice ordförande och som kassör för distriktet. Vi har under varje år sedan valet 2014 avsatt en rejäl påse med pengar tillsammans med alla kommunföreningar i vårt distrikt till en valfond inför årets val. Nu skall det bli väldigt roligt att få satsa dessa pengar i valrörelsen. Vi har redan eller tidigare bokat upp annonsplats i de stora lokaltidningarna på strategiska dagar under valrörelsen. 


Jag ser verkligen fram emot de kommande månaderna. Det kommer bli mycket att göra men samtidigt tror jag att det kommer bli fantastiskt roligt! Jag lovar att vi kommer synas lokalt.

 

Idag beslutade vi också om landstingsvalsedeln. Sedan tidigare var kommunvalsedeln klar. Nu är det bara att invänta att första utkastet på riksdagsvalsedeln också skall komma.


Det är fantastiskt roligt att se det första utkastet på våra valsedlar. Här nedan kommer utkastet på vår kommunvalsedel och den landstingsvalsedel som kommer gälla för Kalmar o Öland.


 

 Av Thoralf Alfsson - Söndag 25 mars 00:28

”Barnäktenskap och tvångsäktenskap ska aldrig accepteras.” Det skriver idag EU-parlamentarikern Anna Hedh (S), landstingsrådet Jessica Rydell (MP) och Leila Ben Larbi (V) på Barometerns debattsida och meddelar samtidigt att Metoo-kampen skall leva vidare i Kalmar län.


I torsdags röstade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i riksdagen NEJ till att förbjuda barnäktenskap och tvångsäktenskap.


Hyckleri! En sosse stod emot partipiskan eller röstade han/hon fel

 

Socialdemokraterna skickar fram finansministern Magdalena Andersson för att försvara sin reservation i riksdagen och att man röstade emot utskottets förslag.

 

https://www.expressen.se/nyheter/finansministern-sd-sprider-desinformation-/

 

 

Av Thoralf Alfsson - Lördag 24 mars 13:57

Lyssnade på lördagsintervjun alldeles nyss av Ardalan Shekarabi. Jag fick mig ett gott skratt i slutet av intervjun då han ställdes mot väggen varför socialdemokraterna inte kritiserar Sverigedemokraterna för migrationspolitiken längre. Jag citerar från intervjun,


”Backar man bandet några år så handlade kritiken från er nästan uteslutande om migrationspolitiken. ”SD är ett nyfascistiskt enfrågeparti” sa statsminister Stefan Löfven för fyra år sedan. Handlar det här om att ni närmat er SD så mycket inom frågor som rör migration och hur många asylsökande Sverige klarar etc. Att skillnaden mellan er på det här området blivit ganska liten?

 

-        Vi har inte haft en process under de här åren som handlat om att vi närmat oss SD i de här frågorna. Vi har anpassat oss till verkligheten!”

 

 

Jag och många med mig vet att Socialdemokraterna befunnit sig långt ifrån verkligheten under flera decennier. Det är ju skönt att en minister i den socialdemokratiska regeringen erkänner detta i Sverige Radio.

Presentation


Thoralf Alfsson
Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 039 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kommungranskningar

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se