thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Thoralf Alfsson - Måndag 2 juli 09:45

Socialdemokraterna i Kalmar med Johan Persson slår sig för bröstet och redovisar sjunkande kostnader för försörjningsstöd med flera miljoner kronor under 2018. Jag anser att det är en bluff med redovisningen och att man bara berättar halva sanningen. Sanningen är nog den motsatta. Men nu är det en annan ”plånbok” som står för kostnaden, nämligen statens plånbok och då är det gratis för Kalmar kommun enligt Johan Persson och Socialdemokraterna.


Svaret är Extra tjänster och Moderna beredskapsjobb. Kalmar kommun var sena på bollen men när man väl förstod fördelarna med att flytta kommunens kostnader från kommunen till staten var man inte sena att utnyttja möjligheten. Nedanstående graf visar utvecklingen i Kalmar. Jämför med grafen i föregående blogginlägg så förstår ni vad jag menar med att Kalmar kommun var sena på bollen.


 


På mindre än ett år eller på 10 månader har man gått ifrån ett par stycken till 81 extra tjänster inom kommunen. Med tanke på att varje person kostar ca 300 000 kronor/år och det i dagsläget är 81 personer så bör kostnaden för staten vara ca 24 miljoner kronor/år.


Det här innebär givetvis att många som haft försörjningsstöd nu istället bekostas av staten och därmed minskar kostnaderna för Socialförvaltningen i Kalmar kommun. Men det berättar givetvis inte Johan Persson eller någon annan socialdemokrat eller något annat kommunalråd när de säger att kostnaderna för försörjningsstöd minskat under 2018.

 

Jag uppmärksammade utvecklingen redan i vintras och började ställa frågor till ansvariga inom Kalmar kommun. Jag undrade över vilka jobb som dessa personer utförde och vem som var arbetsgivare. Jag ställde också frågor om hur många av dessa som kom från försörjningsstöd till en Extra tjänst eller Moderna beredskapsjobb. I februari var antalet extra tjänster 55st och då fördelades de enligt nedanstående mejl.


 


När det gäller föreningar så var det i februari följande föreningar som utnyttjade möjligheten med extra tjänster.

 

Smedby BOIK, Trekantens GOIF, Kalmar Tennisklubb, Möre BTK, Kalmar Motorklubb, Kalmar Handbollsklubb, Kalmar Fältrittklubb, BTK Enig, Hossmo BK, Segelsällskapet och Gymnasten.


 Jag misstänker starkt att de personer som har dessa extra tjänster i många fall inte har några riktiga arbetsuppgifter som täcker en heltidstjänst. Det rullas nog många tummar under varje ”arbetsdag”.


 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson svarar väldigt märkligt på en skriftlig fråga i riksdagen. 


Vi följer insatsen noga i dialog med Arbetsförmedlingen och under flertal olika arbetsplatsbesök i landet har jag fått uppfattningen att extratjänsterna innebär ett verkligt tillskott till verksamheterna i äldreboenden, skolor och andra verksamheter som har extratjänster.

 

 Är detta socialdemokraternas nya låglönejobb som konkurrerar ut lågutbildade svenskar som önskar och hoppas på ett jobb? I synnerhet svenska ungdomar.


Hur många tror att lokalmedia, Barometern, Östra Småland eller Radio Kalmar kommer lyfta frågan och ställa frågor till ansvariga på Kalmar kommun?
 

 

Av Thoralf Alfsson - Söndag 1 juli 23:19

Noterade att Moderaterna hade samlat ihop en lång rad av landssvikare på första parkett i Almedalen.   

Många hycklare även på raderna bakom partitopparna.Av Thoralf Alfsson - Söndag 1 juli 08:30

Jag måste säga att jag är väldigt förvånad över att inte de så kallade extra tjänster och moderna beredskapsjobb debatteras mer av politiker och i synnerhet av de politiker som är kritiska till invandringen. Ett nytt lurendrejeri som offentlig verksamhet kan utnyttja.

På Arbetsförmedlingens webbsida finns följande att läsa.


”Jobbar du inom offentlig verksamhet eller en ideell förening? Har du utrymme för att anställa en person som är ny i Sverige eller som har varit arbetslös en längre tid? Vi kan erbjuda dig ekonomiskt stöd för anställning av nyanlända eller personer som sedan länge har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin.”

 

Stödet lämnas med 100 procent av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter. Endast den del av bruttolönen som vid heltidsarbete uppgår till 20 000 kronor per månad och de avgifter som ska betalas på denna del, ligger till grund för det ekonomiska stödet.”

 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-anstallningsstod/Extratjanst.html


Staten betalar med andra ord 100 procent av lönekostnaden om bruttolönen är max 20 000 kronor/månad!

 

Extra tjänster kallas de jobb som hittas på inom den kommunala verksamheten och inom vissa ideella föreningar. Staten skapar också dessa tjänster i sin verksamhet på myndigheter men då kallas de istället för moderna beredskapsjobb. Vilket hyckleri.


Utvecklingen har varit dramatisk för dessa subventionerade anställningar och nu finns det närmare 20 000 personer som har dessa anställningar.


 

 

Dagens Industri har dock uppmärksammat det och genomfört en granskning som visar att det i likhet med många andra subventionerade anställningar i väldigt få fall leder till riktiga jobb. Utan det handlar mest om att regeringen vill få lite snyggare siffror i arbetsmarknadsstatistiken inför valet.

 

”Dagens industri skriver om utfallet av extratjänster, vilket är regeringens paradnummer inom arbetsmarknadspolitiken. Det kostar ca 28 miljarder under fyra år. Extratjänsterna kostar miljarder och är dyrare än andra åtgärder och ger färre riktiga jobb visar den utvärdering som är gjord av tidningen.”

 

Kostnaden för varje heltidstjänst borde ligga på runt 300 000 kronor/år för skattebetalarna. Det innebär i dagsläget en kostnad på närmare 6 miljarder kronor/år för att minska arbetslöshetsstatistiken med ca 20 000 personer.


Följden har blivit att kommuner och ideella föreningar nu avslutar andra subventionerade anställningar där staten inte täcker hela lönekostnaden som t.ex instegsjobb och särskilt anställningsstöd. Istället vill alla ha extra tjänster där staten står för hela kostnaden.


Grattis alla svenska skattebetalare! Än en gång blir ni grundlurade av 7-klöverns partier!

Av Thoralf Alfsson - Söndag 1 juli 08:15

Då var det dags att köra ut lite personvalskampanjmateriel till Borgholm kommuns invånare. Det blir åkturer i fint sommarväder med trehjulingen hoppas jag. Som vanligt kommer mina 16 frågor om invandring och klimatförändringar ingå som en del av infobladet. 


Jag hoppas på nya läsare av min blogg från Borgholms kommun och att det skall leda till att jag kan få en del kryss på riksdagsvalsedeln den 9:e september. Varje kryss kommer vara väldigt viktigt!


Vill du stödja min kampanj ekonomiskt så finns uppgifterna vid min presentation i högermarginalen på bloggen.

 

Här kommer då frågorna i mitt infoblad och med utförliga svar med referenser och källor. Ett par frågor riktar sig direkt mot Borgholms kommun.

 

 

1. Vilken av följande växthusgaser tror du har störst inverkan på jordens temperatur?

   1   Ozon O3       X  Koldioxid  CO2    Vattenånga H2O


Rätt svar är 2. Vattenånga.


När Demoskop ställde samma fråga för några år sedan till över tusen personer svarade endast 3 procent rätt. I gruppen akademiker svarade bara 4 procent rätt medan de med enbart Grundskola svarade hela 11 procent rätt ;-)


”Vattenångan står för grovt räknat hälften av den nutida växthuseffekten på jorden. Även molnen, det vill säga vatten i form av droppar eller iskristaller, har en påtaglig växthusverkan – de ger upphov till ungefär en fjärdedel av den totala växthuseffekten. Koldioxiden svarar för uppåt 20 % och övriga växthusgaser (främst ozonlustgas och metan) tillsammans för ca 7 % av den nutida växthuseffekten.”

Wikipedia, växthuseffekten


”Det finns flera växthusgaser. Den viktigaste är vattenångan och näst störst effekt har koldioxiden. Eftersom de olika växthusgaserna delvis påverkar samma våglängder av strålningen är det svårt att säga exakt hur mycket respektive gas bidrar med. Men vattenångan står för storleksordningen 40-70 %, medan koldioxiden står för 10-25 %. Av övriga växthusgaser bidrar metan (CH4) och dikväveoxid (N2O), dvs lustgas med cirka 5 procent var.” 

Pär Holmgrens klimatskola.


2. Hur tror du att utsläppen av koldioxid per person har förändrats i Sverige sedan 1980?

   1  Minskat          X  Oförändrad           2  Ökat


Rätt svar är 1. Minskat.


En stor orsak till att utsläppen av koldioxid minskat i Sverige är 70-80-talets utbyggnad av kärnkraften. Den som är lite äldre minns säkert oljekrisen på tidigt 70-tal vilket innebar att omställningen till kärnkraften startade. När sedan kärnkraftverken började komma igång skulle alla oljepannor i villorna kastas ut och ersättas med elpannor och i många nybyggda hus installerades även direktverkande elelement.


  


http://ekonomihandboken.se/klimatkrisen/vem-ar-klimatboven/3. Hur stor andel av Sveriges elproduktion är fri från koldioxidutsläpp?

   1  Mindre än 50 %   X  80 %     Mer än 95 %


Rätt svar är 2. Mer än 95 procent.


Vattenkraft och kärnkraft är de två stora energikällorna i Sverige. Vindkraften har även vuxit de senaste åren tack vare stora subventioner men står ändå enbart för ca 10 procent av elproduktionen. Enligt energiföretagen var 98 procent av elenergin under 2016 koldioxidfri. Att fortsätta bygga vindkraftverk och solparker har med andra ord mycket liten inverkan på koldioxidutsläppen, den kan i vissa fall till och med ha motsatt effekt.


https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/4. Tror du att antalet stormar i Sverige under de senaste hundra åren har?

   1  Minskat           Oförändrad            2  Ökat


Rätt svar är 1. Minskat


Enligt statistik från SMHI har antalet stormar minskat och medelvinden har visat på en sjunkande långsiktig trend.


”Medelvindhastigheten har minskat i åtta av nio trianglar under perioden 1951-2010. Det har alltså blivit mindre blåsigt i genomsnitt. Sammantaget för Sverige har även antalet stormar liksom vindenergipotentialen minskat.”


https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.16896!/webbFaktablad_51.pdf5. Hur stor andel av Grönlands glaciärer tror du har försvunnit/smält bort under de senaste trettio åren?

   1  Mindre än 1 %   X  5-10 %     Mer än 10 %


Rätt svar 1. Mindre än 1 procent.


När Demoskop ställde den här frågan var det också bara 3 procent som svarade rätt, precis som i fråga nummer 1. Media har ett stort ansvar för att okunskapen är så stor hos den breda allmänheten.


Enligt uppgifter har inlandsisen på Grönland en volym på 2 800 000 km3. Om en procent skall smälta så måste alltså 28 000 km3 eller ca 1 000 km3 smält varje år under de senaste 30 åren. 

Men när klimatalarmisterna beräknar hur mycket inlandsis som försvunnit använder de inte enheten kubikkilometer! Nej, då pratar man istället antalet ton is som smält. Allt för att det skall bli mer obegripligt och låta betydligt värre och dramatiskt än vad de faktiskt är. En kubikkilometer inlandsis väger ca 900 000 000 ton eller nästan 1 miljard ton.


Det blir mer alarmistiskt och prata om att si och så många miljarder ton inlandsis smält bort än något hundratal kubikkilometer.


Under 2017 ser det faktiskt ut som att ingen avsmältning kommer ske överhuvudtaget! Utan att det blir en tillväxt av inlandsisen.


http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/6. Hur tror du att Östersjöns vattenstånd har förändrats i Stockholm sedan mätningarna startade 1774?

   1  Sänkts ca 75cm  Oförändrad  Ökat ca 100cm


Rätt svar är 1. Sänkts ca 75 cm.


I själva verket har havsnivån sjunkit med närmare 1 meter sedan 1774. Förr i tiden kallade man detta för "vattuminskningen" innan man förstod att det hade med landhöjningen att göra.


  

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/stockholms-havsvattenstandsserie-1.13499


Jag hoppas att alla förstår att klimatalarmisterna som pratar/skriker om höjda havsnivåer och översvämningar längs Sveriges kuster helt har "glömt" bort landhöjningen. Personligen tror jag att man medvetet nonchalerar landhöjning bara för att skrämma upp befolkningen! Ett i mina ögon högst bedrägligt beteende från klimatalarmisterna.

Dessutom blir det helt tokigt när Länsstyrelserna runt om i Sverige ställer helt nya krav på kustnära bostadsbyggande och på grund av riskerna för framtida havsnivåhöjningar. 


Den enda kustremsa i Sverige där det noterats en väldigt liten havsnivå höjning är Skånes sydkust där landhöjningen är som minst i hela vårt land.


Läs även min egen lilla upptäcktsfärd och letande efter ett så kallat ”vattumärke” i Kalmarsund.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/07/19/11462073-en-fantastisk-historia/
7. Tror du antalet isbjörnar under de senaste trettio åren har?

   1  Minskat           Oförändrat            2  Ökat


Rätt svar är X. Oförändrat.


”Världens isbjörnar tycks må bra. 1993 beräknades det finnas cirka 25.000 isbjörnar världen över. En beräkning gjord under 2013 landar på samma antal, cirka 25.000.”


http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/forskare-samma-antal-isbjornar-i-dag-som-1993/8. Öland och delar av fastlandet har problem med grundvattennivåerna. Hur tror du att årsnederbörden har förändrats sedan 1860-talet i Kalmar?

   1  Minskat 75 mm   X  Oförändrad    Ökat 75 mm


Rätt svar är 2. Ökat mer än 75 mm/år


Enligt statistik från SMHI så har årsnederbörden ökat kraftigt sedan man började göra mätningar i Kalmar. Jag har sammanställt statistiken i ett diagram. När mätningarna började var årsnederbörden betydligt mindre än 400mm/år men under det senaste decenniet har årsnederbörden varit över 500 mm/år, förutom under 2015.


Tänk om årsnederbörden under de kommande åren blir ”normal” med mellan 500-700 mm/år. Kommer då alla investeringar med avsaltningsverk och vattenledning från fastlandet till Öland varit onödiga investeringar på många hundra miljoner kronor?


     
9. Hur många miljarder kronor kostade Migrationsverkets verksamhet de svenska skattebetalare under 2017?

   1  Ca 25 mdr.kr    X  Ca 54 mdr.kr   Ca 78 mdr.kr


Rätt svar är X. Ca 54 miljarder kronor


Enligt Migrationsverkets årsredovisning för 2017 var utfallet ca 54 miljarder kronor. Den totala kostnaden för statens utgiftsområde 8 Migration och utgiftsområde 13 Integration uppgick under 2017 till drygt 60 miljarder kronor. Det finns dock siffror som gör gällande att den verkliga kostnaden är över 70 miljarder kronor, om allt räknas in men vi får hålla oss till Migrationsverkets årsredovisning.


Som jämförelse kan nämnas att Rättsväsendet kostade drygt 40 miljarder kronor under 2016 (Polismyndigheten, Säpo, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar, Kriminalvården med fängelser mm.)10. Hur många miljarder kronor fick Sverige (Migrationsverket) i bidrag från EU för migration under 2017?

   1  Ca 0,5 mdr.kr    X  Ca 5 mdr.kr   Ca 10 mdr.kr


Rätt svar är 1. Mindre än 0,5 miljarder kronor.


Följande kan läsas i Migrationsverkets årsredovisning.


”Migrationsverkets anslag från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar uppgick till 186 miljoner kronor för år 2016 men endast 31 procent, 57 miljoner kronor, har nyttjats. Det låga utfallet beror på att den nya fonden Asyl-, migrations och integrationsfonden, som avser åren 2014–2020 försenades i starten.”  

 

Det innebär att ca en promille av Migrationsverkets kostnader täcktes av bidrag från EU. Det vill säga en tusendel! I princip noll och ingenting.

Tyvärr finns det människor inom vänsterrörelserna som sprider lögner om att EU betalar stora delar av Sveriges flyktingkostnader. Det är en myt på riktigt!
11. Hur många miljoner kronor fick Borgholms kommun i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2017?

   1  45 milj.kr    X  78 milj.kr   106 milj.kr


Rätt svar är 2. Ca 106 miljoner kronor.


Enligt statistik från Migrationsverket betalades följande ersättningar ut till Borgholms kommun under 2017.

 

        

12. Hur många miljoner kronor fick Kalmar läns landsting i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2017?

   1  50 milj.kr    X  110 milj.kr   280 milj.kr


Rätt svar är X. Ca 110 miljoner kronor


Kalmar län har en befolkning på drygt 240 000 människor. Om man betänker svaret i fråga 10 så täcker knappast bidraget från EU kostnaden för enbart det Kalmar läns landsting får i ersättning från Migrationsverket.

  

Källa Migrationsverket.13. Hur många miljoner kronor fick de 12 kommunerna i Kalmar län i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2017?

    450 milj.kr    X  940 milj.kr   1 450 milj.kr


Rätt svar är 2. Nästan 1 450 miljoner kronor eller 1,45 miljarder kronor enbart till Kalmar läns 12 kommuner. I Sverige finns det 290 kommuner.


Här nedan finner du en sammanställning över hur stora bidrag/ersättningar som Migrationsverket betalat ut under 2017 till Kalmar läns tolv kommuner. 

     


Källa Migrationsverket14. Alliansregeringen införde 2011 etableringsreformen. Enligt regeringens proposition beräknades kostnaden till 1,2 miljarder kronor per år vid full utbyggnad.  Hur stor var kostnaden under 2017?

   1  1,5 mdr.kr    X  Ca 3,5 mdr.kr   Ca 6,5 mdr.kr


Rätt svar är 2. Ca 6,5 miljarder kronor


Det vill säga att kostnaden som Alliansregeringen och integrationsminister Erik Ullenhag beräknade är idag närmare 500 procent högre. Dessa 6,5 miljarder kronor skall alltså läggas till Migrationsverkets dryga 52 miljarder kronor. Här kommer också ett diagram över kostnadsutvecklingen för Etableringsreformen. Tack Fredrik Reinfeldt och Erik Ullenhag!


  

Källa: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
15. Hur stor andel av de arbetssökande i Borgholms kommun under mars månad var födda i något annat land än Sverige?

   1  Ca 28 %       X  Ca 43 %           Ca 55 %


 Rätt svar är 2. Ca 55 procent.


I mars var ca 180 personer av 337 födda i något annat land än Sverige. Det innebär att närmare 55 procent av de arbetssökande var födda i något annat land.

Men med tanke på att av de ca 160 personer som var födda i Sverige har sannolikt ett antal av dessa föräldrar där båda är födda utomlands. Därmed gissar jag att kanske närmare 60 procent av de arbetssökande i Borgholms kommun har utländsk bakgrund. En skrämmande siffra som politikerna borde vara mycket oroade över med tanke på att den stigit fort de senaste åren.


Det visar på en fullständigt misslyckad migration och integrationspolitik!

 

 

16. Hur många miljoner kronor omsätter den svarta handeln årligen i Malmö?

   1  1 250 milj.kr    X  3 600 milj.kr   5 500 milj.kr


Rätt svar är 2. Ca 5 500 miljoner kronor


Under min tid i Riksdagen och Skatteutskottet gjorde vi ett besök i Malmö och träffade kommunledningen. Ett av kommunalråden berättade då att man gjort en utredning om den svarta marknaden i Malmö och att den omsatte ca 5,7 miljarder kronor, vilket även medförde att Malmö stad förlorade skatteintäkter på ca 2,2 miljarder kronor. Hur många rätt hade du?


Läser du enbart pk-media så gissar jag att du inte hade mer än 2-5 rätt. Läser du även alternativ media kanske du hade mellan 5-10 rätt eller fler rätt.


Läser du min blogg regelbundet och har ett bra minne kan du kanske fått mellan 10-15 rätt ;-)


Om vi i Sverige hade en journalistkår som berättade sanningen/fakta och som granskade invandringspolitiken och dess konsekvenser men även alla klimatalarmister och Miljöpartister så hade du med stor säkerhet haft bättre kunskaper och fler rätt på frågorna bara genom att följa public service.


Tyvärr lever inte public service upp till sitt sändningstillstånd!.


Så vad skall du läsa i fortsättningen?

Av Thoralf Alfsson - Lördag 30 juni 18:59

I veckan kom en rapport från Försvarshögskolan angående salafism och salfistisk jihadism i Sverige. En av de städer som omnämns i rapporten är Kalmar med kopplingar till uzbekiska grupper. Att det har förekommit både IS-propaganda och IS-sympatisörer i moskén på Storgatan i Kalmar råder det inte det minsta tvivel om enligt min mening. Jag har vid flera tillfällen pratat med ansvariga för denna sunnimoské och samtalen skrämmer mig. Vid förra årets Kalmar marknad stannade föreningens ordförande vid vårt tält och pratade en stund och han bekräftade på flera punkter att han hade en helt annan värdegrund än den som gäller i Sverige, inte minst när det gäller Sveriges rikes lag. Han följde sharialagar och ville leva efter sharialagar trots att han är bosatt i Sverige.


Läs mitt blogginlägg från förra året.  

http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/08/01/11465509-mardrommar/


 Jag har laddat hem rapporten och skall läsa den under sommaren, förhoppningsvis en skön dag på stranden i solstolen 😉


Sedan ett år tillbaka så samlar medlemmar in pengar för att kunna bygga en ny moské i Kalmar men jag gissar att insamlingen delvis är en täckmantel för att föra in pengar från SaudiArabien eller någon annan skurkstat i Mellan Östern. Det skulle i varje fall inte förvåna mig det minsta.


Jag tror dock att väldigt, väldigt många av Kalmars invånare nu har börjat reagera på alla muslimer i stadsmiljön, i det egna bostadsområdet och hur det påverkar andra människor. Skillnaden i kultur, levnadssätt och agerande är en ny upplevelse för gamla kalmarbor. Det framgår väldigt klart i de samtal som når mig. Ilskan över att 7-klöverns politiker inte reagerar och agerar växer hela tiden och jag gissar att det är det som överraskat moderaternas Christina Fosnes när de knackat dörr i Kalmar.


Jag tror, jag över övertygad om att många människor har fått upp ögonen för islamiseringen av vårt samhälle och de vill att politikerna agerar. Då kan de i dagsläget bara lita på Sverigedemokraterna.


I veckan debatterade Richard Jomshof finansiering av moskéer med Alice Bah Kuhnke. Jag anser att minsterna var minst sagt svarslös på Richard Jomshofs frågor.Av Thoralf Alfsson - Fredag 29 juni 23:21

 


Jag har ikväll tittat på SVT-filmen ”Almedalen – en bra vecka för demokratin”.  Den kan väl sammanfattas med Alice Bah Kuhnke show. Jag är dock inte det minsta förvånad över att SVT fokuserar på Miljöpartiets minister och modedocka.


Det visar med all tydlighet var sympatierna finns inom public service. SVT har filmat under tre år för att få fram material till denna film på en timma. Vilket misslyckande! Vilket självmål!


PS

Givetvis fick flera muslimska organisationer framträda i inslaget. De fick nog mer tid än vad SD och M fick tillsammans i filmen.


Filmen finns på SVT-play.

https://www.svtplay.se/video/18369122/almedalen-en-bra-vecka-for-demokratin


Av Thoralf Alfsson - Fredag 29 juni 21:59

 


Igår undrade Johan Persson (S) i Barometern vem som egentligen är SD:s kandidat bakom Thoralf.


”Thoralf är ju väldigt tydlig, hans mål är att komma in i riksdagen, att samtidigt kandidera om en kommunalrådspost känns inte seriöst. Vem är egentligen SD:s kandidat bakom Thoralf?”

 

Moderaternas oppositionsråd Christina Fosnes anser att SD är ett enfrågeparti i en annan artikel i Barometern.


”SD är ett enfrågeparti utan direkta svar, varken i fullmäktige i Kalmar eller annars, säger Christina Fosnes.”

 

  


Liberalernas Carl-Henrik Sölvinger uttalar sig för Barometern och tror att SD kommer underprestera i kommunvalet i Kalmar.

 

”Carl-Henrik Sölvinger menar därför att SD inte kommer att gå fram i Kalmar, även om partiet skulle öka i riksdagsvalet.

– De underpresterade i förra valet, och det kommer de att göra i år också, säger han.”

 

Det svaret får Carl-Henrik Sölvinger på valdagen den 9 september. Klarar liberalerna 3-procent spärren?


Av Thoralf Alfsson - Torsdag 28 juni 23:31

Turbulensen fortsätter i Kalmar efter att SD av socialdemokraternas Johan Persson utpekats som huvudmotståndare i kommunvalet. Idag kom en ny artikel i Barometern där Johan Persson tvingas försvara sitt utspel.


”Strategin att inte blanda in Sverigedemokraterna i debatten, att låtsas som de inte finns, har testats under tio år nu. Den strategin har inte varit framgångsrik. Dessutom har vi ju en situation i Kalmarpolitiken att det inte är sannolikt att restallianspartierna kan få egen majoritet. Därför ser jag det som naturligt att jag går ut och upplyser väljarna om vad som gäller.

 

– En röst eller en proteströst på SD kan förändra utvecklingen för hela Kalmar. Ångerveckan för den rösten är fyra år lång, säger Johan Persson, som också är förvånad över att just Thoralf Alfsson toppar SD-listan i Kalmar kommun.

 

– Thoralf är ju väldigt tydlig, hans mål är att komma in i riksdagen, att samtidigt kandidera om en kommunalrådspost känns inte seriöst. Vem är egentligen SD:s kandidat bakom Thoralf?”

 

Flera intressanta aspekter i dessa ord från Johan Persson.


För det första tycks han tro att det handlar om strategi hur man bemöter Sverigedemokraterna. Jag kan upplysa Johan Persson att det inte handlar om strategi utan vilken politik man driver och om man förhåller sig till verkligheten och lyssnar till medborgarna och inte agerar vindflöjel som socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen.


För det andra dömer han ut restalliansen (M, L och KD) i Kalmar.


För det tredje är det självklart att SD skulle förändra utvecklingen i Kalmar med en stram invandringspolitik och ett fokus på återvandring för de som inte vill anpassa sig till det svenska samhället och göra rätt för sig innan man kräver samhället på bidrag. Vi skulle dessutom utveckla

Kalmar betydligt mer varsamt än vad Johan Persson gör, som bebygger snart sagt vartenda grönområde och förstör därmed fina och anrika kulturmiljöer.


När han sedan tycker att det inte är seriöst att jag kandiderar både till riksdagen och kommunfullmäktige så blir det pinsamt. Han borde titta lite på hur det ser ut inom sitt eget parti. Jag vet att det finns riksdagsledamöter för socialdemokraterna som samtidigt är kommunfullmäktiges ordförande i hemkommunen.


Dessutom står jag på en ”icke valbar” plats på riksdagslistan, nämligen nummer 63 och jag måste därmed kryssa mig in i riksdagen. Menar Johan Persson att jag skall avstå från att kandidera till kommunfullmäktige för att jag hoppas kunna kryssa mig in till riksdagen. Är Johan Person helt dum i huvudet?


Om det skulle gå väldigt bra i valet den 9 september och jag lyckas kryssa mig in i riksdagen så kan jag säkert göra precis som socialdemokraten Patrick Björck från Falköping sitta både i riksdagen och kommunen.


Om det skulle gå så bra i båda valen att jag kommer in i riksdagen och att vi samtidigt tar en oppositionsrådsplats i kommunen så är det bara ett angenämt och fantastiskt roligt problem som uppstår men det löser vi med så många nya och duktiga medlemmar. Johan Persson behöver inte oroa sig för det.


Imorgon kommer vi "inviga" vår nya Vepa med tolv politiska budskap framför Stadshuset!

Presentation


Thoralf Alfsson
Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 094 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6
7 8 9
10
11 12
13 14
15
16 17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kommungranskningar

Infoblad

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se