thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 27 nov 17:37

Innan du läser brevet vill jag påminna dig om att den kommentar som jag skrev på Facebook inte omnämns i anklagelserna i brevet. Notera också sista meningen att jag varit förhindrad att delge mina läsare brevet tidigare. Ni förstår säkert varför.


Inga anklagelser handlar om ideologi eller att jag avvikit från partilinjen. Det handlar heller inte om några anklagelser om rasistiska uttalanden.


Utan det handlar om en negativ mediebild! Det är bara att gratulera de lokala journalisterna för deras arbete. Ni lyckades! Och nu vet ni hur ni skall bära er åt för att få fler personer uteslutna från SD. Fixa bara en negativ mediebild så fixar medlemsutskottet resten.

 

För att inte tala om att IRM, Inte rasist men har skrivit om mina blogginlägg 20-30 gånger. Det är ju väldigt allvarligt. Undrar hur många gånger partitopparna varit omskrivna på IRM? 20-30 gånger lär inte räcka så långt. Hur många gånger har inte dessa åstadkommit en negativ mediebild? Jag behöver inte nämna några namn men mina läsare kan säkert räkna upp 10-20 personer som givit en betydligt mer negativ mediebild än vad jag lyckats med under den senaste mandatperioden, utan att de ens blivit ett personärende i medlemsutskottet. Ni kan ju föreslå namn om ni kommenterar.

 

Jag kommer bemöta anklagelser i brevet i ett blogginlägg senare under kvällen, enligt mitt yttrande till medlemsutskottet men mina läsare och media kan ju börja med att läsa brevet från medlemsutskottet med de grova (ironi) anklagelserna mot mig.


 

 

 

Av Thoralf Alfsson - Måndag 26 nov 22:12

Sverigedemokraternas partistyrelse har idag beslutat att utesluta mig från partiet. Jag tänker på allt det enorma arbete jag lagt ner för partiet under alla år.


Jag känner i varje fall att jag kan gå vidare rak i ryggen. Jag är stolt över det jag åstadkommit för Sverigedemokraterna i Kalmar. När jag blev medlem i SD vid årsskiftet 2004/2005 fanns det 6 medlemmar i Kalmar kommun. Ingen av dem ville vara aktiv. Jag startade verksamheten i Kalmar och idag är SD tredje största parti i Kalmar med 8 mandat i kommunfullmäktige och närmare 300 medlemmar. Det känns sorgligt att tvingas bort ifrån detta av partitoppen i Stockholm, som inte har någon koll på verkligheten i Kalmar.


Det är Mattias B Johansson som bedrivit en kampanj emot mig. Mattias B Johansson är distriktsordförande för Kalmar län, riksdagsledamot, ledamot av partistyrelsen och ledamot av verkställande utskott. Dessutom tidigare ledamot av medlemsutskottet. Så han har alla kort på hand för att få mig utesluten. Min egen uppfattning är att det varit en skenprocess de senaste månaderna, uteslutningen var förutbestämd i partitoppen redan för två månader sedan eller redan den 5 oktober.


Redan några dagar efter valet kom den första verbala attacken från Mattias B Johansson mot mig vid ett möte. Någon vecka senare hölls ett ”hemligt möte” med kommunfullmäktigegruppen där jag aldrig blev kallad trots att jag fortfarande var gruppledare. Under mötet riktade Mattias B Johansson beskyllningar mot mig för både det ena och andra, utan att jag kunde försvara och bemöta anklagelserna. Det har beskrivits för mig som att Mattias B Johansson försökte uppvigla kommunfullmäktigegruppen emot mig. På sin sida hade han paret Mika och Linda Emma Kotanen som uppenbarligen såg möjligheten att flytta fram sina positioner om jag röstades bort som gruppledare. Samtidigt hävdade Mattias B Johansson att det var kf-gruppens eget beslut vem kf-gruppen skulle välja som ny gruppledare för den kommande mandatperioden.


Mattias B Johansson försökte dessutom köpa ut mig med en summa pengar om jag lämnade både kommunfullmäktige och regionfullmäktige. En skamligt låg summa, en ren kränkning för 13 års slit inom partiet.


Men han lyckades inte uppvigla en majoritet i kommunfullmäktigegruppen emot mig. Den 1 oktober hade vi vårt gruppmöte där vi bland annat skulle välja gruppledare för den nya mandatperioden. Det nominerades en motkandidat som gruppledare men efter flera omröstningar stod jag som segrare med röstsiffrorna 6-3 i den slutliga och avgörande omröstningen. Paret Kotanen röstade emot mig.


Efter dessa jobbiga veckor efter valet var jag totalt slut både fysiskt och psykiskt och jag tog en välförtjänt semester och åkte den 2 oktober till Spanien. Jag hann dock inte vara mer än två dagar i Spanien innan jag fick ett mejl från Mattias B Johansson, att han hade anmält mig till medlemsutskottet för uteslutning.


Mattias B Johansson accepterade med andra ord inte ett demokratiskt fattat beslut av SD Kalmars kommunfullmäktigegrupp, att välja mig som gruppledare. Mattias B Johanssons agerande är inte bara odemokratiskt och bedrövligt, utan en katastrof för en person i den positionen. Ett fruktansvärt lågt agerande men tyvärr inte ovanligt inom Sverigedemokraterna. ”Uteslutningsvapnet” används ganska ofta när man vill få bort någon.

 

Att Mattias B Johansson som förtroendevald politiker och partiföreträdare inte respekterar ett demokratiskt fattade beslut är illa. När de dessutom är fattade av en parlamentariskt folkvald grupp i allmänna val är det en stor katastrof.

 

En sak bör alla veta om som läser detta. Den kommentar på Facebook som alla tror att detta rör sig om nämns överhuvudtaget inte i det brev, på drygt 2 sidor jag fått från medlemsutskottet med de anklagelser som riktats mot mig. Den kan alltså inte ligga till grund för en uteslutning.


Det är att likställa med att en domstol skulle döma efter saker som åklagaren inte framfört i sitt åtal och pläderingar under en rättegång. Med andra ord helt rättsvidrigt. Jag skall bara kunna dömas på anklagelserna i brevet från medlemsutskottet inget annat.


Jag kommer givetvis publicera brevet med anklagelserna från medlemsutskottet och mitt eget yttrande över dessa anklagelser i senare blogginlägg. Det kommer bli pinsamt för medlemsutskottet och partistyrelsen.

 

Det hela är sjukt!

 

Fortsättning följer.


PS


Jag tänker sannolikt ägna den närmaste tiden till att skriva en bok om min tid som Sverigedemokrat. Tanken fanns redan 2014. Idag finns det ytterligare fyra år att skriva om.

Av Thoralf Alfsson - Söndag 25 nov 12:38

De senaste månaderna har antalet kommentarer på bloggen som jag inte kan godkänna ökat ganska radikalt. Många kommentarer skrivs med olika alias men jag ser att de kommer från ett och samma IP-nummer. Vi kan väl kort och gott kalla skribenterna för troll.


Syftet är att göra mig illa! Antingen genom att kommentarerna är kränkande och förnedrande. Eller så är de till för att provocera mig till att svara något dumt och kränkande tillbaka, som senare säkert skulle användas emot mig. Vilka som ligger bakom vet jag inte men det är inga vänner i varje fall. Jag får dagligen radera ett antal kommentarer, ibland upp emot 10-15 kommentarer per dag.


Bland annat så kommer det mer eller mindre dagligen kommentarer och frågor som anknyter till AfS. Min uppfattning är att dessa kommentarer endast går ut på snärja mig vid AfS. Alla kan säkert räkna ut syftet med alla dessa kommentarer. Det är inte aktuellt för mig då jag alltid varit och är lojal mot Sverigedemokraterna.


Man kan ju fundera över vilka det är som ligger bakom detta.


Det här kommer sannolikt betyda att jag kommer byta bloggportal till Wordpress där man måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Det går givetvis ha t.ex ett fejkkonto på Facebook för inloggning men jag tror att en hel del skit som jag får kommer att saneras bort automatiskt.

Av Thoralf Alfsson - Fredag 23 nov 20:54

En majoritet av ledamöterna i styrelsen för SD Calmar och kommunfullmäktigegruppen har idag skickat ett öppet brev till Mattias Bäckström Johansson med en vädjan om att han som distriktsordförande, ledamot av partistyrelsen och verkställande utskottet gör allt han kan för att jag inte blir utesluten ur partiet.

 

Skönt att känna ett sådant stort stöd från mina partivänner i Kalmar.


Brevet har också uppmärksammats i lokalmedia. Artiklar i Barometern, Östra Småland och Radio Kalmar.


http://www.barometern.se/kalmar/backstrom-uppmanas-radda-kvar-alfsson/


http://www.ostrasmaland.se/kalmar/kalmar-vadjar-for-alfsson/


https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=7098048Det har kommit önskemål om att det Öppna brevet också skall publiceras. Jag har fått en kopia från Petra Gustafsson.


Öppet brev till Mattias Bäckström Johansson                                                Kalmar 2018-11-23


 I din egenskap av distriktsordförande, ledamot av partistyrelsen och dessutom ledamot av partiets verkställande utskott har du stora förutsättningar att påverka partistyrelsen angående det personärende som riktats mot vår kommunföreningsordförande Thoralf Alfsson.


Vi som undertecknat detta brev vädjar om att du gör allt du kan för att undvika en uteslutning av Thoralf Alfsson från Sverigedemokraterna. Inte minst med tanke på att du, Mattias Bäckström Johansson vid möten med oss sagt att anklagelserna inte är tillräckliga för en uteslutning, utan endast för en varning. Du har ju själv varit ledamot av partiets medlemsutskott under flera år och borde därmed vara väl medveten om vad som är praxis för att en uteslutning skall verkställas. 


Det är tack vare Thoralf Alfssons idoga arbete för partiet och framförallt på det lokala planet som alla vi som undertecknat detta brev blivit aktiva medlemmar i Sverigedemokraterna och vår kommunförening. Vilket sedan inneburit att vi kandiderat för partiet och idag innehar många politiska uppdrag. Efter våra valframgångar i årets val ökar våra förtroendeuppdrag från ett drygt 10-tal till ca 40 förtroendeuppdrag inom kommunen. Den som vi i första hand skall tacka för de framgångar som Sverigedemokraterna haft i Kalmar kommun är utan tvekan Thoralf Alfsson som startade kommunföreningen i Kalmar 2006, och som sedan dess har stått i täten på barrikaderna.


Mattias Bäckström Johansson du är mycket väl medveten om att Thoralf Alfsson är en enormt driven och kunnig person och politiker, som förvaltar sina uppdrag som ledamot i KF, KS och samhällsbyggnadsnämnden, gruppledare och ordförande i kommunföreningsstyrelsen på ett mycket bra och förtroendeingivande sätt och utan minsta anmärkning. Vi har i varje fall inte noterat något missnöje under alla de år vi varit verksamma inom partiet.


Thoralf Alfsson är vidare mycket duktig på att ta fram relevanta siffror och statistik, samt är alltid noga med bakgrundsfakta innan han agerar på något sätt. Hans inlägg i debatten genom anföranden, interpellationer och motioner och debattartiklar är alltid genomtänkta och välformulerade. Att Thoralf Alfsson alltid formulerar sig väl och sakligt är något bl. a. kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, Johan Persson (S) har framhävt. Thoralf Alfsson är en mycket respekterad politiker tack vare sitt djupa samhällsengagemang och kunnande, inta bara bland Sverigedemokrater utan även bland många övriga politiker och journalister.


Frågan är betydligt större än bara Sverigedemokraterna. I Kalmar har den opposition som finns inom restalliansen varit relativt svag. Sverigedemokraterna framstår ofta som den mest sanna oppositionen och det beror väldigt ofta på Thoralf Alfsson stora engagemang.


Under Thoralf Alfsson ledarskap har partiet utvecklats från ett parti utan representation i Kalmar kommunfullmäktige och ett 10-tal medlemmar till det tredje största partiet i Kalmar kommunfullmäktige med 8 mandat och närmare 300 medlemmar. Den utvecklingen har Thoralf Alfsson en stor anledning att ta åt sig äran av. En uteslutning av Thoralf Alfsson känns därmed rent ovärdigt.


Vi vädjar till dig Mattias Bäckström Johansson att göra allt du kan och har i din makt för att undvika att Thoralf Alfsson utesluts från vårt parti. Thoralf är partiets själ, inte bara i Kalmar utan bland väldigt många medlemmar i partiet och i andra kommuner.


Krister Thornberg, tillförordnad ordförande, kf-ledamot             

Carina Falkestad, styrelseledamot sekreterare, kf-ledamot          

Petra Gustafsson, styrelseledamot kassör, kf-ledamot, rf-ledamot                           

Micael Foghagen, styrelseledamot, kf-ledamot

Tomas Trossing, styrelseledamot, rf-ledamot

Lillemor Marcus Jonsson, styrelseledamot, ersättare kf

Curt Gustafsson, ersättare i styrelsen, kf-ledamot

Lilith Lindgren, ersättare i styrelsen                               

Ellen Andersson, ersättare i styrelsen

Kalle Lundström, ersättare i kommunfullmäktige                                  Av Thoralf Alfsson - Torsdag 22 nov 22:12

Efter mitt blogginlägg igår har media hört av sig idag men som jag sagt till dem så uttalar jag mig inte mer om personärendet mot mig än det jag skrev i mitt blogginlägg. Jag kommer kommentera efter att ett beslut tagits av partistyrelsen.


Här kommer artiklarna.


http://www.ostrasmaland.se/kalmar/rekommenderar-uteslutning-men-partistyrelsen-avgor-alfssons-framtid/


http://www.ostrasmaland.se/kalmar/kommentar-vagar-akesson-sparka-alfsson/
Nästa artikel.

Av Thoralf Alfsson - Onsdag 21 nov 22:30

Väldigt många kontaktar mig och undrar över vad som händer eller varför inget händer i det ohederliga personärende som öppnats mot mig av Sverigedemokraternas medlemsutskott. Jag känner att jag har ett jättestort stöd bland medlemmar och sympatisörer. Jag anser att det är en ohederlig och illa underbyggd anmälan som gjorts av personer inom partiet. Enligt den information jag fått är ett beslut på gång från partistyrelsen om uppgifterna stämmer.


Jag har fått ett brev från medlemsutskottet där anklagelserna mot mig presenteras. Jag har bemött dessa märkliga och minst sagt klena och svaga anklagelser som riktas mot mig i ett yttrande på ca 20 sidor till medlemsutskottet, där jag bemött punkt för punkt. Jag hoppas att ledamöterna i partistyrelsen besvärar sig med att läsa mitt yttrande på 20 sidor. Jag ställer gärna upp och svarar på frågor om någon av ledamöterna vill ha ytterligare information. Kontaktinformationen finns i högermarginalen på bloggen.


Medlemsutskottet vägrar dessutom att lämna ut de yttranden som inkommit från kommunföreningen i Kalmar och det yttrande som kommit från distrikt Kalmar län. Det innebär att det kan riktas anklagelser emot mig som jag inte får någon möjlighet att bemöta. Väldigt illa. Nu är jag inte alls orolig för det yttrande som min kommunförening lämnat till medlemsutskottet men det yttrande som skrivits från distriktet är en helt annan sak.


Jag är dock förhindrad att redogöra för anklagelserna så länge utredningen pågår och inget beslut finns. Om det råder någon form av rättssäkerhet inom Sverigedemokraterna så kan inga andra omständigheter eller anklagelser ligga till grund för en uteslutning än de som anges i brevet från medlemsutskottet. Allt annat skulle jag beteckna som ett gravt rättshaveri, om jag inte ges en möjlighet att bemöta alla anklagelser vid en uteslutning.


Min egen bedömning är att om partistyrelsen beslutar att utesluta mig på de grunder som anges i brevet från medlemsutskottet, kommer det bli pinsamt för medlemsutskottet och partistyrelsen.


Jag hoppas givetvis att den situationen inte skall uppstå men om det ändå inträffar kommer jag givetvis att publicera hela händelseförloppet.


Den som gräver en grop åt andra, faller ofta själv däri!

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 20 nov 21:52

Idag kom beskedet att även Polen beslutat att inte skriva på FN:s Migrationsavtal i Marocko den 10 december. Det ryktas även att Israel är på väg att ta samma beslut. I förra veckan kom nyheten att även Tjeckien och Estland inte kommer skriva på avtalet. Antalet länder som inte kommer skriva på ökar för varje vecka


Studio Ett hade faktiskt ett inslag om FN:s Migrationsavtal men de mörkar det ändå genom att man inte lagt upp en separat artikel på sin webbsida. De har sökt migrationsminister Helen Fritzon men hon har inte svarat på Studio Ett:s frågor och inte återkommit. Uppenbarligen är frågan känslig för Socialdemokraterna och de vill inte ha upp den på bordet under de pågående regeringsförhandlingarna.


Det samma gäller tydligen för Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna som enligt inslaget ännu inte tagit ställning. Detta trots att de haft 4-5 månader på sig att ta ställning.


Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är positiva till FN:s Migrationsavtal men det är väl ingen som är förvånad över det ställningstagandet från dessa partier. De vill förstöra vårt land.


Sverigedemokraterna är enligt inslaget kritiska till migrationsavtalet men det verkade vara ett väldigt vagt ställningstagande eller kanske ett framtvingat ställningstagande. Jag har i varje fall inte sett något från Sverigedemokraterna på sociala medier.


Det är dock ett framsteg att public service företaget Sveriges Radio ändå gör ett litet försök att lyfta frågan som skapar stor debatt i andra länder men inte i Sverige. Övrig media har infört största möjliga tystnad i det naiva Sverige!


Lyssna på inslaget i Studio Ett. Inslaget börjar efter ca 24 minuter i klippet.


Av Thoralf Alfsson - Måndag 19 nov 23:15

Gick idag igenom lite statistik för Kalmar kommun och uppdaterade några dokument. Bland annat kom jag på att jag inte uppdaterat detta diagram med statistiken för 2017. Men Socialstyrelsen brukar vara långsamma med sin del av statistiken så det var kanske inte så underligt att jag inte uppdaterat den.


 


Den negativa utvecklingen fortsätter med att en allt högra andel av försörjningsstöd och etableringsersättningar går till personer med utländsk bakgrund.


Alla kan säkert se den dramatiska förändringen sedan 1983 då endast ca 3 procent bidragen gick till personer med utländsk bakgrund. Under 2017 var det 79 procent av försörjningsstödet och etableringsersättningen som gick till personer med utländsk bakgrund i Kalmar kommun.


Det här undergräver hela välfärdssystemet. Men ingen tycks bry sig om utvecklingen.

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 149 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se