thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Thoralf Alfsson - Onsdag 21 juni 21:24

Hyenorna inom media vädrar morgonluft och hoppas på att Kent Ekeroth skall slängas ut till journalistmobben. Det går inte att tolka medias intresse för rättegången vid Stockholms tingsrätt på något annat sätt. Jag hoppas de blir blåsta på samma sätt som när Trump vann presidentvalet i USA.


Väldigt intressant att lyssna till Sven-Erik Alhem i eftermiddagens Studio Ett. Jag trodde knappast mina öron när jag hörde hur han argumenterade och överöste Kent Ekeroths försvarsadvokat Johan Eriksson, med beröm och superlativ. Han uppehöll sig sedan länge vid den situation som Kent Ekeroth alltid befunnit sig i så fort han rört sig ute i Stockholm och då speciellt under kvällstid och vid nöjeslokaler. Nödvärnsrätt har många dimensioner som man kanske inte tänker på. Han tog även upp att flera vittnen är vänner till målsägande, underförstått att trovärdigheten kan ifrågasättas. Som avslutning gav han sin personliga åsikt om utgången av målet. Kent Ekeroth kommer frias!

 

Leif GW Person verkar ha ändrat sig efter att han närvarat vid rättegången och tror även han att Kent Ekeroth frias enligt en artikel i Expressen.


Han grundar utlåtandet bland annat på att en entrévärd ska ha betett sig olämpligt.

– Sen tycker jag åtalet är lite tunt. De har tagit misshandeln för given och nästan inte haft någon uppmärksamhet på den eventuella nödvärnssituationen, eller den inbillade nödvärnssituationen, säger Leif GW Persson.”


Som mina läsare känner till har jag ju själv blivit utsatt för helt oprovocerat våld på en pub i Kalmar. Men sedan förekommer det givetvis att jag får höra verbala kommentarer också men det jag utsatts för är nog inget som går att jämföra med det som Kent Ekeroth har utsatts för. Jag vet hur många som dömts för hot och ofredande av Kent Ekeroth. Det är många men det borde vara fler. Många har kommit undan genom åren.


Om Kent Ekeroth skulle fällas för ringa misshandel kommer väldigt många anse att det är en politisk dom för att få bort Kent Ekeroth från riksdagen. Det tycks vara många som hoppas på det. Jag tror dock att till och med vänsterfolk kommer anse att en fällande dom är en politisk dom men de kommer givetvis applådera en sådan dom.


Rättegången genomfördes dock utan nämndemän vilket är positivt då det inte kan bli någon diskussion om nämndemännens politiska hemvist.


Jag begärde ju ut hela förundersökningen i februari och har läst alla 160 sidor vilket jag skrev om i ett blogginlägg med rubriken ”Politisk dom”. Det finns många motstridiga uppgifter i förundersökningen och det tror jag försvarsadvokaten kommer skjuta in sig på väldigt hårt.

 

”På väg ner dit ser jag en entrévärd från Solidaritet som är i upplösningstillstånd och står och skriker åt Ekeroth då "kom då din fitta" …ja… "din jävla fitta, stå inte och göm dig bakom dina Säpo-vakter" helt vansinnig! så jag puttade bort honom och skriker åt honom att inte närma sig.”

 

Från mitt blogginlägg i februari.


Efter att jag hört Sven-Erik Alhem ikväll är jag nu faktiskt försiktigt optimistisk om utgången av rättegången. När jag sedan även läser vad GW Persson säger så stärks den bilden. 

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 20 juni 10:07

Kommunalförbundet KalmarSunds Regionens Renhållare har beslutat köpa en andel av Törnebys solcellspark vid Kalmar flygplats. Den andel som KSRR köper förväntas producera ca 50 000 kWh/år.


Jag och Sverigedemokraterna anser att KSRR inte skall leka elkraftsproducent, då det finns ekonomiska risker med detta. Flera kommuner i länet äger idag vindkraftverk som idag går med stora förluster vilket är ett exempel på den hybris som vissa politiker drabbats av under de senaste mandatperioderna. Låt de stora elkraftföretagen som Vattenfall, Eon och Kalmar Energi ägna sig åt denna verksamhet och ta riskerna på energimarknaden, de är experterna.


Frågan är om den gällande förbundsordningen ens tillåter att KSRR köper in sig i en solcellspark och blir elkraftproducent. Vid gårdagens KF-möte skulle köpet godkännas av Kalmar kommunfullmäktige.


Det mest anmärkningsvärda i handlingarna till detta ärende är dock investeringskalkylen.


 


Vi skall titta lite närmare på siffrorna och hur KSRR kommer fram till att det skulle vara en lönande affär för KSRR. Vi tittar på år 1.


 


Intäkterna från elpriset beräknas till 14 000 kronor, vilket innebär 28 öre/kWh vilket i stort sett ligger i linje med det elpris vi har haft under sommarmånaderna det senaste åren.

Men när det gäller elcertifikatsersättningen räknar KSRR med en intäkt på 8 500 kronor, vilket innebär 17 öre/kWh. Elcertifikatsersättningen har sjunkit dramatiskt under det senaste året och pendlar i dagsläget runt 7 öre/kWh. Det innebär att ersättningen istället ligger på ca 3 500 kronor. En försvagning av den liggande kalkylen med 5 000 kronor. Vilket på sista raden för totala intäkter istället skulle bli 20 000 kronor.


Driftkostnaderna beräknas till låga 1 500 kronor.


Det skulle i så fall ge ett resultat på 18 500 kronor med min korrigering av elcertifikatsersättningen. Till skillnad mot KSRR beräknade resultat på 23 500 kronor.


Men nu kommer det riktigt sjuka i KSRR:s investeringskalkyl. Man skriver att avkastning eget kapital är 4,27 procent det första året. Men då ingår inte kapitalkostnader och avskrivningar i de redovisade kostnader!

 

Enligt avskrivningsplanen skall investeringen skrivas av på 30 år, vilket ger en årlig avskrivning på 18 333 kronor. Frågan är om inte avskrivningstiden dessutom är för lång och borde sättas till 20 eller 25 år istället.


Dessutom skall KSRR uppta ett lån för investeringen som med en ränta på 1 procent skull ge en räntekostnad på ca 5 500 kronor under det första året. Dessa kostnader tar inte KSRR med i sin investeringskalkyl när man beräknar avkastningen. Helt sjukt!


Enligt mitt sätt och det normala sättet som man beräknar en investeringskalkyl skull resultatet för investeringen under det första året landa på – 5 333 kronor eller -0,97 procent.


Det som förvånar mig allra mest är att ingen av övriga partier i Kalmar kommunfullmäktige reagerar på investeringskalkylen som medföljer ärendet. Ingen annan ledamot i kommunfullmäktige vågade ifrågasätta den felaktiga investeringskalkylen. En ledande moderat uttryckte dock mellan fyra ögon att han var besviken på att partidisciplinen inom moderaterna var så hård. Med andra ord man ”instämde” i min kritik men moderaterna fick inte visa ett öppet stöd för SD i frågan. Bedrövligt och riktigt ynkligt!


I debatten uttryckte jag också att det hade varit betydligt hederligare om KSRR inte ”fuskat” med sin investeringskalkyl och sagt att man ville investera i solcellsparken för att använda det i sin marknadsföring som miljömedvetna och verka för förnyelsebar energi och samtidigt erkänna att det inte är en investering som är ekonomiskt lönsam. Jag fick dock inget svar från Steve Sjögren som är ordförande för KSRR.


Jag yrkade på avslag på beslutet och krävde en votering. Voteringen slutade med

54 JA

6 Nej (samtliga Sverigedemokrater)

1 Avstod (en ledamot från Liberalerna)


Det som också är riktigt bedrövligt är att vare sig Barometern eller Östra Småland skriver en enda rad om ärendet, vare sig i papperstidningen eller på sina webbsidor. Jag kan ju bara spekulera i orsakerna till varför tidningarna väljer att mörka debatten, bristerna och beslutet.


I Barometern finns dock idag två insändare som berör KSRR:s köp av en andel av solcellsparken.

http://www.barometern.se/insandare/ksrr-ska-inte-leka-kraftproducenter/

http://www.barometern.se/insandare/agna-er-at-avfallet-i-stallet-ksrr/


UPPDATERING

Efter mitt blogginlägg dröjde det ca 3 timmar så kom Barometern med en artikel. Det tackar jag för!

http://www.barometern.se/kalmar/sd-forlorade-votering-om-andel-i-ny-solcellspark/PS

Ett tips till kommunstyrelsens ordförande och socialdemokraten Johan Persson är ju att anamma partikamraten och ordförande för KSRR, Steve Sjögrens metod för investeringskalkyl då Kalmar kommun skall överta Guldfågeln arena från Kalmar FF till en kostnad av 244,5 miljoner kronor. Räntekostnader och avskrivningar kan man ju strunta i!

 

Då blir köpet av arenan en mycket bra affär för Kalmar kommun

 

Av Thoralf Alfsson - Måndag 19 juni 23:16

Ikväll kan jag konstatera att alla inplanerade möten före sommarsemestern är avklarade. De sista var dagens KF-möte. Finns en del att säga om detta möte och ett av få beslut som togs gällande KSRR:s köp av en andel av en solcellspark. Men jag tar det imorgon” Det tar en stund att skriva texten och lägga upp det logiskt. Tittade på fotboll ikväll istället. Så jäkla klumpigt att dra på sig en straff i sista minuten :-(

Det är för mycket brottning i dagens fotboll.


En het arenadebatt mellan majoriteten och Liberalerna och Miljöpartiet på andra sidan. Liberalerna och Miljöpartiet bör nog komma med egna förslag på hur de vill lösa detta. Som en ledamot sa idag. Vilket annat parti vill samarbeta med Liberalerna i Kalmar? En bra fråga. 


PS

Vid kvällens Öppet hus i partilokalen fick jag en bok signerad av Dick Harrisson som ett antal av partimedlemmarna hade skramlat till. Ett stort tack till er alla som brukar komma till Öppet hus på måndagarna.


     

Av Thoralf Alfsson - Måndag 19 juni 07:53

Att granska Muslimska Brödraskapet i Sverige har uppenbarligen sina risker. Det är tragiskt att MSB viker ner sig inför dessa odemokratiska krafter inom politisk islam.


”Förutom anonyma telefonsamtal och skriftliga begäran om att få ut mailkorrespondens och telefonlistor kompletterades det med ett akademikerupprop. Initiativtagaren till det akademiska upprop med kritik mot MSB:s och Magnus Norells förstudie om Muslimska Brödraskapet, Emin Poljaveric vid Teologiskainstutitionen vid Uppsala Universitet, har andra kopplingar som han och ingen av de ursprungliga undertecknarna inte är lika öppen med. Han undervisar även vid universitetet i Qatar. Qatar är, vilket är allmänt känt, Muslimska Brödraskapets egen bank sedan de tvingats under jorden i Egypten.”

https://ledarsidorna.se/2017/06/msb-och-flytten-av-den-nationella-samordnaren-handelser-fran-samma-badtunna/


”Ibn Rushd är en del av Muslimska brödraskapets missionsverksamhet, dawa. De ägnar sig åt att värva blivande shariaextremister. Ju fler beslöjade kvinnor i Sverige desto mer synliga blir Muslimska brödraskapet och desto större tyngd kan de lägga bakom sina pretentioner att vara ”muslimernas” talespersoner och desto fler krav på särbehandling kan de ställa.”

 

 

 

”Helena Benaouda Hummastens samhällsomstörtande aktiviteter i Sverige borde räcka för att utvisa henne till Finland. Hennes lobbyverksamhet går ut på att göra Muslimska brödraskapets tolkning av sharia till en accepterad del av det svenska samhället.”

http://purdahbloggen.se/2017/06/17/muslimska-brodraskapet-har-satt-msb-pa-plats-entlediga-med-omedelbar-verkan-nils-svartz-fran-tjansten-som-gd-del-1/


Något har gått väldigt fel i Sverige! Det är hög tid att göra något åt islamiseringen av Sverige. Jag vägrar att acceptera den utveckling som råder!

Av Thoralf Alfsson - Söndag 18 juni 18:56

Denna text kom i mitt flöde på Facebook. Jag tycker den är intressant och innehållsrik och därför kan den mycket väl vara sann. Men det avgör var och en som läser texten.


"Med risk för att verka tjatig delger jag ett typfall. Hämtat från min verklighet på jobbet. Jag bryter ingen sekretess.


En familj kom till kommunen i december 2016 efter erhållet PUT. Ursprungsland Somalia. Mamma, pappa och 5 tonårsbarn. Kommunen ordnade en lägenhet åt dem, hyra 8 000 kr.
Kvinnan är 66 år gammal, maken 56 år. Båda står som vårdnadshavare till barnen varav det yngsta är 13 år. Jag vet inte hur MV har resonerat i det här fallet, om de anser att det är hennes biologiska barn som hon fick vid 53 års ålder och varje år innan dess. Det är precis ett år i ålderskillnad mellan alla barnen. Det kan också vara makens barn enbart. Eller så är ingen av dem föräldrar till barnen. Ingen vet.


Nu har kvinnan erhållit äldreförsörjningsstöd om 7 695 kr i månaden. Hon får inte bostadstillägg, äldreförsörjningsstödet ger inte rätt till något sådant. Detta får hon alltså efter ett halvår i landet, utan att ha jobbat så mycket som en kvart här. Än mindre betalat någon skatt.
Jag kan förstås inte låta bli att göra jämförelser med vad någon som jobbat i ett låglöneyrke och blir fattigpensionär får i pension.


Den 56-årige maken går och läser SFI. Hans etableringsersättning har inte riktigt kommit igång ännu så de får fortfarande kompletterande socialbidrag. Han har möjlighet att söka allsköns tillägg till sin etableringsersättning samt bostadsbidrag så de blir kanske "självförsörjande" på andra bidrag än kommunens socialbidrag framöver. Men skattemedel som skattemedel hur som helst.


Hur hög är chansen för att han kommer att bli en "pensionsräddare"? Noll, törs jag säga. Han kommer att gå på bidrag i nio år till och sedan får även han äldreförsörjningsstöd.
Kommer då deras barn att rädda vår välfärd? Kanske, kanske inte. Men att komma hit som tonåring och hämta in alla förlorade utbildningsår och språket är svårt. För att inte säga omöjligt.
Den summa som den här familjen behöver varje månad för att gå runt var i juni 34 790 kr. Den kan variera något beroende på hur många läkarbesök de gjort och hur mycket medicin de köpt.

 

Båda har givetvis inkommit med kostnadsförslag på tandvård om 27 000 kr till 29 000 kr. Den ena av dem har så mycket karies att samtliga tänder i ena käken måste dras ut och ersättas av en protes. Detta bedöms som nödvändig tandvård så det måste vi betala. Efter statliga subventioner blir kostnaden för patienten, alltså kommunen, lite drygt 9 000 kr. Resten täcks av statliga subventioner. Skattemedel alltihop.

 

Med senaste ansökan följde ett kostnadsförslag på glasögon för mannen om 2 100 kr. Han har kraftigt nedsatt syn enligt intyg från optiker. Det godkänner vi.
Jag vill poängtera att jag absolut inte hyser något agg mot denna familj. Vad jag däremot tycker om våra politiker som anser att dessa bidragsnivåer är rimligt och rätt lämpar sig inte i skrift.

 

Vår arbetsmarknadsminister Ylva Johansson yrar fortfarande på om att de kommer i arbete efter två år. Bimbominister Annika Strandhäll jublar på twitter över att vi nu är 10 miljoner invånare i landet och att välfärden därmed är tryggad. Den politiska idiotin vet inga gränser...
Detta kvalificerade vansinne har pågått i mer än 30 år, och det bara fortsätter i accelererande takt. Jag lovar, undergången för kommunerna är nära när alla från 2015 lämpas över från staten till socialtjänsten.


Men nu är det fredag, hörni! Häll upp en stark grogg och ha en trevlig helg! Se om ert eget hus och planera framåt för den egna klanen. Kram på er alla! ❤️

 

Gör din plikt kräv din rätt. Var det inte så herr Löfven sa. Tydligen så gäller det inte invandrare som numera är 1:a klassens medborgare i Sverige."

 

Av Thoralf Alfsson - Lördag 17 juni 23:22

 

Sedan kommer två förklaringar från SR som inte riktigt går ihop.


 


 

Upptäckte skylten i vår buss i den ena förklaringen och någan hade satt fast skylten på bussen i den andra förklaringen. Dålig kommunikation?


Läs sedan artikel i aftonbladet.

http://www.aftonbladet.se/a/WVq5K


Hur kan man vara så dum att man sätter skylten fullt synlig för alla som passerar bussen? Hon måste ha gillat skylten!Av Thoralf Alfsson - Lördag 17 juni 11:16

 


Jag blir väldigt förvånad över Säpochefens utspel om över hur många våldsbejakande islamister som Säpo idag räknar med att det finns i Sverige. Helt plötsligt har antalet stigit från några hundra till tusentals. På bara en dag ökade den officiella siffran med ca 1 000 procent. Det gör mig väldigt förundrad. Varför gör Säpo detta utspel idag och inte för en månad sedan eller för två månader sedan?


Svaret är nog så enkelt som att man har inte vågat tidigare och det har dessutom inte varit politiskt korrekt att göra ett sådant utspel. Nu är dock situationen en helt annan efter två terrordåd i England och ett i Stockholm. När sedan Säpo:s motsvarighet i England gick ut och pratade om över 20 000 våldsbejakande islamister i England så har antagligen Säpo fått råg i ryggen och anser sig kunna berätta sanningen även för det svenska folket. Dessutom har Säpo säkert stämt av uttalandet med ynkryggen Ygeman och Morgan Johansson innan man släppte siffran. Säpochefen är säkert rädd om sitt jobb!


”Det är naturligtvis allvarligt, säger inrikesminister Anders Ygeman till Expressen om uppgifterna.”

 


Nu är vi dock väldigt många som inte blev ett dugg förvånade över att Säpo nu räknar det till tusentals våldsbejakande islamister i vårt land. Jag tror dock att siffran kanske snarare är 10 000 med tanke på det stora antalet asylsökande med anhöriga som fått uppehållstillstånd i Sverige de senaste åren och att en absolut majoritet av dessa är muslimer. Sedan har vi också kanske 50 000 eller fler som befinner sig illegalt i landet.


År 2001 hade Säpo en budget på 513 miljoner kronor. 15 år senare har budgeten stigit till ca 1 200 miljoner kronor och enligt regeringens budget kommer Säpo få ökade anslag med ca 650 miljoner kronor fram till 2020. Det innebär att Säpo då kostar närmare 2 miljarder kronor per år. Men å andra sidan är det ju bara samma kostnad som för 2 000 ”ensamkommande barn” från Afghanistan. Under 2015 kom det visst ca 33 000 ”ensamkommande barn” till Sverige. Hur många av dessa kommer även bli våldsbejakande islamister när de blir ”vuxna”?


Med en normal kostnadsutveckling sedan 2001 hade Säpo nog kostat 700-800 miljoner kronor idag. Den anslagsökning som ligger utöver detta kan helt och hållet tillföras massinvandringen till Sverige och från framförallt muslimska MENA-länder och den islamistiska terrorn.


Nu vet vi ju att allt detta bara är en myt!

 

 

 

När jag betraktar besökarna till sunnikällarmoskén i Kalmar så funderar jag ofta på hur många av dessa som kan betraktas som radikala muslimer eller till och med våldsbejakande islamister. Signalerna och vittnesmålen finns redan och har funnits under flera år över hur man propagerat för IS/ISIS/Daesh.


Jag uppmärksammade nyligen att man har anonymiserat sin källarmoske helt och hållit. Tidigare fanns det en tavla vid entrén som talade om vilka hyresgäster som fanns i fastigheten. Där kunde man läsa ”Islamiska kulturföreningen Salam”. Nu är alla skyltar borttagna. Varför?


 


Ordförande för föreningen pratar ogärna med media. Jag har blivit uppringd och ombedd att ta bort bilder och att inte skriva om sunnimoskén. Jag har upplevt det som ett förtäckt hot, inga hot har uttalats men bara budskapet och att det kan handla om radikala muslimer som ringer är ju minst sagt obehagligt.


När jag ser besökare till sunnimoskén iklädda klänningar och helskägg, knytnävslångt, undrar jag vad som rör sig i huvudet på dessa bokstavstrogna muslimer! Varför har de sökt sig till västvärlden? De kan ju absolut inte känna sig hemma i vår kultur och med våra traditioner.


Barometern, Östra Småland, Radio Kalmar och 24Kalmar är uppenbarligen livrädda för att ta upp dessa frågor på det lokala planet. De borde intervjua de ansvariga för moskén och ställa relevanta frågor både när det gäller terrorattentat och uppgifterna från Säpo. Jag har dock inga förhoppningar att några lokala journalister skulle våga ställa obekväma frågor till de ansvariga. De ägnar sig istället åt snyftreportage och solskenshistorier som för läsarna fullständigt bakom ljuset.  


Till och med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vågar inte fullfölja sin studie av Muslimska Brödraskapet efter JO-anmälan och mejlbombning enligt en artikel i Fokus.


”Det är naturligtvis allvarligt, säger inrikesminister Anders Ygeman till Expressen om uppgifterna.”

 

Frågan är vad Anders Ygeman och regeringen kommer göra åt att vi har tusentals våldsbejakande islamister i vårt land!


Anders Ygeman kan ju fråga Sverigedemokraterna. Då kommer han få en hel rad med förslag!

 

PS


Jag är förvånad över att så många av mina och Sverigedemokraternas politiska motståndare på vänsterkanten läser nazistisk propaganda. Och dessutom skickar länkar från dessa sidor till mig. Vilket självmål!Presentation


Thoralf Alfsson
Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

806 besvarade frågor

Omröstning

Vilken av mina bilder till tävlingen Årets Ölandsfotograf anser du är bäst?
 Januari
 Februari
 Mars
 April
 Maj
 Juni
 Juli
 Augusti
 September
 Oktober
 November
 December

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6 7 8 9
10
11
12 13 14 15
16
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se