thoralf

Alla inlägg under februari 2013

Av Thoralf Alfsson - 3 februari 2013 23:55

 


Idag kom ännu en artikel som tonar ned det som klimatalarmisterna ständigt hävdar. I DN skriver en välmeriterad svensk klimatforskare, Lennart Bengtsson om sina egna tolkningar av olika utredningar.


Han delar inte alarmisternas uppfattningar utan intar en mer ”klimatlogisk” uppfattning som mer grundar sig på verkliga data och mindre på datamodeller. Han tar även upp den rapport som Världsbanken släppte strax innan klimatmötet i Doha och som feltolkades av alla klimatalarmisterna och de flesta journalisterna. De flesta av dessa hade uppenbarligen inte läst rapporten, om de hade gjort det hade de inte feltolkat den. Att Miljöpartister feltolkade den var inte förvånande och eftersom så många journalister tillhör det partiet så blev det även till en sanning i media.


”Å andra sidan har klimatfrågan blivit extremt politiserad. Frågan är så komplex att man inte kan begära att människor ska övertygas om att hela det ekonomiska systemet ska ändras bara för man har gjort några datorsimuleringar.”


Nu är det ju faktiskt det vi gjort i många avseende. Koldioxidskatt! Som ledamot i Skatteutskottet upptäcker jag ständigt hur klimatfrågan och just koldioxid påverkar olika skatter.


”Den uppvärmning jorden upplevt de senaste hundra åren är så liten att den inte hade noterats om inte meteorologer och klimatologer informerat om den. Det indikerar att klimatkänsligheten förmodligen är lägre än klimatmodellerna åtminstone till en början antog, menar Bengtsson.”


Ändå har vi infört en lång rad av åtgärder som påverkar vår vardag väldigt mycket. Läs artikeln.


Vissa kanske kommer ihåg den enkät som presenterades under Almedalsveckan angående svenska folkets kunskaper om klimatförändringar och klimatpåverkande faktorer. Endast 3 procent av över tusen tillfrågade visste att Sverige har en elproduktion som är till mer än 90 procent koldioxid fri.


Jag var på ett seminarium i riksdagen senaste veckan om elproduktion och då speciellt vattenkraft. Om jag då skulle tolka de siffror som visades skulle jag gissa att elproduktionen under 2012 var till närmare 97-98 procent koldioxidfri. Att komma åt de sista procenten med förnyelsebar elproduktion kommer antagligen bli besvärligt.


Trots att vi idag har en mer eller mindre koldioxidfri elproduktion satsar vi på mer vindkraft och på stora subventioner från samhället för att åstadkomma detta. Men även genom elcertifikat som elkunderna får betala på sina elräkningar.


Jag besökte idag Kårehamn på Öland som är i fokus när det gäller ett projekt med 16 havsbaserade vindkraftverk. Följande kunde läsas på en informationstavla.


 


Notera att EON skriver att vindkraftverken kan ersätta fossil energi på andra håll i Europa och därmed sänka utsläppen av koldioxid. Det innebär i praktiken att svenska elcertifikat, som du och jag betalar till varje månad används för att producera vindkraftsel som sedan exporteras till Europa.


Under 2012 producerades ca 160 TWh i Sverige, utav dessa var 7 TWh från vindkraftsverk. Men vi förbrukade bara ca 141 TWh i Sverige och därmed kunde vi exportera hela 19 TWh elenergi. Vi kunde alltså exportera all vindkraftsel och ytterligare 12 TWh. Med andra ord ett rejält överskott av elenergi. Ändå fortsätter vi att bygga ut den elenergi som kostar mest att producera, vindkraftsel! Ett inte särskilt logiskt beslut!


Är det svenska skattebetalare och elkunder som skall betala för att elkraftbolagen som EON skall kunna tjäna stora summor pengar på att exportera subventionerad elenergi till Europa. För att ersätta deras fossileldade elkraftverk.


 

Fundamenten för vindkraftverken kan ses som vita prickar i vattnet.


 


I Sverige finns i princip ingen elkraftproduktion som kan ersättas av dessa vindkraftverk. Detta är ett projekt som bärs upp av klimatalarmisterna och Miljötalibanernas hot om koldioxidutsläppen.


Med koldioxidalarmismen som alibi rättfärdigas det ena vindkraftsprojektet efter det andra i känsliga och värdefulla miljöer.


Jag gissar att det inom en inte alltför avlägsen framtid kommer en räkenskapens tid för dessa oekonomiska projekt som inte tillför något till Sverige, förutom väldigt dyr elenergi.


 


Undrar även hur dessa havsörnar kommer att klara den nya ”fienden” till havs. Jag kunde räkna in närmare 10 havsörnar under min promenad längs ölandskusten idag. För att inte tala om alla flyttfåglar som följer Ölands kuster under både vår och höst.  


ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 2 februari 2013 18:05

Svenska kyrkan utökar sitt samarbete med EXPO! Under 2013 storsatsar man på såkallade ambassadörsutbildningar runt om i landet. Svenska kyrkan gör detta i samarbete med stiftelsen Expo. Jag gissar att det är samma typ av ambassadörsutbildningar som sker i samarbete med LO-facken.

Läs artikel.


"På förmiddagen finns chansen att lyssna till en fantastisk pedagog som arbetar tillsammans med stiftelsen EXPO: Christer Mattsson, lärare och  författare som utvecklat den s.k Kungälvsmodellen för arbete mot rasism och främlingsfientlighet."

Läs artikel.


 

Christer Mattsson


Jag har tidigare skrivit om Christer Mattsson i ett blogginlägg


En närstående person till mig har nyligen gått igenom denna utbildning och han liknade den vid 3 timmars enkelspårig smutskastning av Sverigedemokraterna och partiets företrädare. Det är minst sagt obehagligt att vänstern och LO-fackförbunden köper in denna vänsterpropaganda och svenskfientliga budskap till sina medlemmar. Men dessa fackförbund står ju trots allt nära Expo:s marxist-leninister utbildare.


När nu Svenska kyrkan börjar köpa dessa utbildningar så är jag glad att jag lämnat Svenska kyrkan så att inte mina skattepengar kan användas på detta omdömeslösa sätt av Svenska kyrkan. Jag ställer mig frågan vad Svenska kyrkan har gemensamt med kommunisterna i Expo, inte minst Robert Aschberg.


En som reagerat på Svenska kyrkans samarbeta med Expo är prästen Dag Sandahl.


 

Dag Sandahl håller "bergspredikan" under Ölands skördefest.  Foto Thoralf AlfssonHan går till hårt angrepp på Seglora smedja då han anser att de kampanjat för att Svenska kyrkan skall samarbeta med Expo. Dag Sandahl skräder inte på orden i sitt blogginlägg där han anklagar Seglora för att inte acceptera vårt demokratiska valsystem.


”Jag undrar också, förstås, över Dagens Seglora där Ewa Lindqvist Hotz skriver: "Folkkyrkan har tyvärr alltför länge utgjort en parlamentarisk plattform för Sverigedemokraterna. Därför har vi ett särskilt ansvar för att bilda motkraft." Vilka vi? Ansvar därför att vi har kyrkoval där medlemmar kan rösta in sina representanter och SD fick plats i kyrkomöte och stiftsfullmäktige? Den enkla slutsatsen är förstås att Dagens Seglora inte är demokratiskt pålitlig. Vi, vilket vi det nu är, har intet som helst ansvar att bilda motkraft därför att vi har ett demokratiskt valsystem.”


"Det är hög tid att kyrkan låter sig inspireras", skriver Ewa. Vore det inte vettigare att fråga hur Kyrkans erfarenhet kan inspirera - profetiskt? Varje kyrka har ett budskap, sitt eget eller någon annans. Nu blir det Expos. Hur klokt är det på en skala till 2?”


Dag Sandahl tar även upp en motion från Margareta Sandstedt numera Larsson till Kyrkomötet i sitt blogginlägg och anklagar kyrkostyrelsen för falskhet eller rent utav lögner under kyrkomötet.


”Det finns för den som setat i kyrkomötet ytterligare ett litet problem. När Margareta Sandstedt skrev en motion 2011 om att kyrkostyrelsen skulle avbryta samarbetet med Expo, avvisades motionen med motiveringen att "kyrkostyrelsen inte har något kontinuerligt samarbete med Expo, vilket därför inte kan avbrytas." Lägg märke till det försåtliga ordet "kontinuerligt" - men samarbete var det och blev det fast den saken uppenbarligen skulle mörkas. "Storsatsningen 2013" - Projeketet Människovärdes egna ord - är 10-12 regionala utbildningar i samarbete med stiftelsen Expo. Den omutliga sakligheten i utskottsarbetet är A och O i kyrkomötet. Ledamöterna ska få veta hur det verkligen är och inte bluffas.  Här finns sannerligen frågor att ställa om utskottsarbetet. Ordförande i utskotett är Carina Etander Rimborg, POSK.”


Dag Sandahl sparar minsann inte på krutet i detta blogginlägg och det gör han alldeles rätt i! Svenska kyrkan och dess företrädare behöver nog höra sanningen en och annan gång också. Han avslutar sitt blogginlägg med följande känga till Svenska kyrkan.


”Frågar man Expo är dess arbete en idog kamp mot fascism och rasism. Svenska kyrkan står i ledet. Faascinerande.”

 

Nu uppmanar jag alla mina ”fotsoldater” att ge Dag Sandahl allt stöd han kan få. Jag gissar nämligen att detta blogginlägg kan få stora rubriker när det väl sprider sig i pk-media. Nu har ju jag uppmärksammat Dag Sandahls blogginlägg så det kommer säkert leda till att tusentals kommer läsa BloggarDags blogginlägg.


Nyligen kritiserades Dag Sandahl för att ha skrivit i Dispatch International, det är det som Dag kallar för "sandahlskandalen" i sitt blogginlägg. Läs artikel från Expo 


Ge Dag Sandahl ditt stöd på hans blogg med en kommentar och några vänliga ord. Det kanske kan bli 600 vänliga och trevliga kommentarer!


UPPDATERING!


Julia Caesar är delvis inne på samma ämne i sin söndagskrönika! Hon skräder heller inte på orden när hon skriver om "Hatets prästinnor".


"Helle Klein har profilerat sig som en Hatets prästinna. Tillsammans med prästkollegan Eva Lindqvist Hotz startade hon nätsajten Seglora smedja som uppges vara ”mötesplatsen för andlighet, kultur och samhälle” men i själva verket är en mötesplats för hat, mobbing, islampropaganda och totalitär mångkulturalism. Här är Guds kärlek mycket långt borta. Seglora smedja har alltsedan starten har drivit en extremt islamflirtande linje och konsekvent slagit ner på alla försök att nyansera debatten om islam som “antimuslimska” eller “muslimfientliga”. En av Helle Kleins tidiga insatser var att bereda utrymme på Seglora smedja åt terroristen Munir Awads svärmor Helena Benaouda att skriva om hur fantastisk den muslimske mannen är. Jag antar att hon inkluderar sin svärson i “de fantastiska muslimska männen”. Domen mot Munir Awad på tolv års fängelse för ett planerat terrordåd mot Jyllands-Postens redaktion i Köpenhamn fastställdes nyligen av hovrätten."

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 1 februari 2013 20:11

Idag skriver Östran om Elektrikerförbundet som kritiserats av Deloitte som granskat förbundet. Det finns en hel rad av tveksamheter i förbundets redovisning. Kryssningar, leasingbilar, datorer och stora pensionsavsättningar är några saker som Deloitte tar upp. Det är märkligt att inga andra medier tagit upp denna granskning av Elektrikerförbundet. Läs artikel 1 och artikel 2 i Östran.


Elektrikerförbundet är ett av de fackförbund som driver kampanj mot Sverigedemokraterna med hjälp av Expo.


”I samarbete med stiftelsen Expo har förbundets 26 000 medlemmar, varav omkring 4 000 finns i Stockholm, genomgått en utbildning.

– Det handlar om myten kring Sverigedemokraterna. Jag har ställt som krav att alla ska gå den, från vaktmästaren till ordföranden, säger Göran Söderlund, som arbetat med diskrimineringsfrågor sedan 1995.”


Elektrikerförbundet kanske behöver en hel del annan utbildning än den antidemokratiska utbildningen som Expo erbjuder alla fackförbund.


 


Om jag varit medlem i ett fackförbund som använder sina medlemmars pengar till att smutskasta ett demokratiskt invalt parti i Sveriges riksdag skulle jag utan tvekan lämna detta fackförbund. Inte en krona till från min plånbok. Personligen tror jag det är enda sättet att bryta fackets dominans och politiska indoktrinering. Vem vill betala till ett fackförbund som dessutom är svenskfientligt?


Det är bara medlemmarna som kan påverka fackpamparna!

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21
22
23
24
25 26 27 28
<<< Februari 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se