thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Rättsväsende

Av Thoralf Alfsson - 21 januari 2013 11:15

Ibland undrar man hur pass inkrökta journalister är? Något större tänkande är i varje fall vissa inte begåvade utav. Självinsikt och självkritik tycks vara helt främmande begrepp för denna yrkeskår.


Igår var det Agenda i SVT som visade prov på sin enkelspårighet då man inte upplyste om att hot och hat kommer från mer än ett håll på nätet. Det är riktigt obehagligt att de hur vänstervridet Agenda är!


Idag kommer Aftonbladets Anders Lindberg med krav om att avtvinga Jimmie Åkesson löften om att stoppa något. Uppriktigt sagt begriper jag inte riktigt vad Anders Lindberg menar. Frågan är om att är medveten om det själv eller om det bara är ett sätt att få in Jimmie Åkessons namn i artikeln.


”Hur kan Sverigedemokraterna ­komma undan? Varför får inte Jimmie Åkesson fler frågor om det? Varför ­avkrävs han aldrig några löften om att på riktigt sätta stopp för det?

Utvecklingen är helt oacceptabel. Vårt demokratiska samhälle, vår ­öppenhet och vår frihet måste värnas mot de som med våld eller hot om våld vill tvinga sin vilja och sina åsikter på andra.”

 

När opinionen i en fråga drivs av Aftonbladet eller SVT kallas det hela för ”folkstorm” och eventuella hatmejl eller hotmejl bara understryker den allmänna opinionen och tas av media som en intäkt för att man gör rätt och att man agerar i ”samhällets tjänst”.


När däremot en fråga lyfts eller drivs av t.ex mig som jag gjort i mina blogginlägg om Mazettis krönika eller Ungdomsstyrelsens beslut om att neka SDU bidrag är det en helt annan sak. Krönikan och Ungdomsstyrelsens beslut var väldigt politiskt korrekta.


När sedan dessa utlöser en folkopinion är det inte en ”folkstorm” utan en ”hatkampanj”. Hela etablissemanget rycker ut och till och med justitieministern får medverka i Agenda för att understryka allvaret.


Hur många kommer ihåg fallet Louise i Vetlanda 2007?


Aftonbladet hängde verkligen på Uppdrag granskning och det blev en verklig ”folkstorm”.

 

 


   


Aftonbladets artiklar  Artikel1  Artikel2


Blev det någon debatt om näthatet och alla hatmejl eller hotmejl i Aftonbladet. Gav Aftonbladet Janne Josefsson och Uppdrag Granskning skulden för över 500 hat- och hotmejl? Nej, givetvis inte!


Det handlar endast om vem som är budbäraren? Tillhör budbäraren de ”goda” eller de ”onda”?

Att svensk media är så enkelspårig eller att alla befinner sig i samma fåra är minst sagt obehagligt och bådar inte gott inför framtiden.


Demokratin är under attack av de "goda" i samhället!

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 28 december 2012 12:48

Mark o Miljödomstolen i Växjö har uppenbarligen stängt sin verksamhet. Jag anser det ganska bedrövligt eller om man är konspiratoriskt lagd, kanske rent utav sagt ”god planering” att ta beslut den 19 december som kommer den överklagande till känna fredagen innan julafton. Sedan har man 21 dagar på sig att överklaga men domstolen svarar uppenbarligen inte på mejl nu i mellandagarna.


Därmed innebär det att jag troligen inte får svar förrän den 2 eller 3 januari då har jag bara ett par dagar på mig för ett överklagande.


God planering av Mark o Miljödomstolen eller rena slumpen?


För media kan jag informera er om att jag kommer med ett blogginlägg om detta de närmaste dagarna. Ingen journalist har än så länge vågat att ringa i frågan. Det är säkert känsligt för Barometerns och Östrans anställda. Vare sig Barometern eller Östran har ”vågat” lägga upp en artikel på nätet om domslutet från Mark o Miljödomstolen i Växjö. Är man rädd för vad som skulle skrivas i kommentarsfälten?


Idag finns det dock en insändare i Barometern som även finns på nätet.

http://www.barometern.se/reagera/gota-media-maste-tanka-om(3584003).gm


Skriv gärna kommentarer där. Lägg gärna in samma kommentarer under detta blogginlägg också. Så får vi se hur Barometern städar bland kommentarer som man inte ”gillar”.


Biostaden i Kalmar visar inte den nya filmen ”Dom över död man”. Måste man åka till en ”civiliserad” stad för att kunna se filmen. Biostaden förtjänar även de ett ris!

ANNONS

JY

Av Thoralf Alfsson - 3 november 2012 21:50

Den 24 oktober 2012 dömdes en person till en månads fängelse vid Kalmar Tingsrätt för våld mot tjänsteman. Det var i detta fall en kvinnlig anställd vid Migrationsverket på Lundegård som utsatts för våld. Jag skrev ett blogginlägg om domen .


Min intuition gjorde att jag började efterforska lite gällande den dömda personen. Här kommer ett utdrag över vad jag fått fram genom de offentliga handlingar som finns om JY.


Eftersom Barometerns Jesper Ericson skriver mycket om "flyktingfall" har jag skickat alla domar från Kalmar, Helsingborg och Östersunds tingsrätter till honom. Men även domarna från Migrationsdomstolen i Malmö och i Stockholm. Jag tänkte att han kanske kunde göra en artikel om denna person för att nyansera budskapet i Barometern och inte bara ha snyftreportage.  Jag gjorde det i onsdags men han har inte ens svarat på mitt mejl. Så otacksammt!


JY sökte uppehållstillstånd 2009-04-06. Som skäl för sin ansökan anger han att han är kurd från Syrien men att han inte är medborgare i Syrien utan anser sig vara statslös.


Nu dröjde inte så länge innan han begick brott. Den 24 maj stal han en dator med tillbehör och en del kläder från sina rumskamrater vid asylboendet i Perstorp. Därefter åkte han till Danmark för att söka asyl i Danmark. Men polisen i Danmark upptäckte den stulna datorn och kunde då gripa JY och överlämna honom till svensk polis.


Han hade även hunnit med att krossa några fönster på asylboendet då han har svårt att hantera sin ilska.


Åklagaren vid Helsingborgs tingsrätt yrkar på fängelse och utvisning.


Nu inträder dock den svenska naiviteten och godheten!


Utdrag från domen.

”Det finns ingen uppgift om att J Y tidigare skulle ha dömts för brott.

 

De brott som prövats genom denna dom har ett straffvärde motsvarande fängelse tre månader.

 

Det saknas särskild anledning befara att JY kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden ska därför bestämmas till villkorlig dom. Den ska enligt huvudregeln i Brottsbalken förenas med böter. Eftersom JY varit berövad friheten som anhållen och häktad i 24 dagar ska böterna dock anses erlagda härigenom.

 

JY har visserligen dömts för brott som kan leda till fängelse och han hardömts till en svårare påföljd än böter. Gärningarna är dock inte av sådant slag att det kan antas att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i Sverige. Ej heller är brotten så allvarliga att han inte bör få stanna här.

 

Eftersom det saknas förutsättningar för ett utvisningsbeslut på grund av brott ska utvisningsyrkandet ogillas.”

 

Den 1 oktober 2009 avslås hans asylansökan av Migrationsverket men även att han skall utvisas. Migrationsverket menar att hans identitet inte har styrkts. Givetvis överklagar JY beslutet till Migrationsdomstolen i Malmö.


Nu är dock JY inte overksam. Den 15 april 2010 döms han vid Östersunds Tingsrätt för ofredande, stöld, bedrägeri, våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd och försök till våld mot tjänsteman till fyra månaders fängelse.


Ett litet smakprov från domen.


”När han kom till platsen såg han att det att det var tumult på golvet där Y låg fasthållen av häktesvakter. Holmberg var svettig och klagade över ont i knät. Y var rabiat, skrek och krängde med kroppen. Y spottade honom två gånger i ansiktet samt rev honom på handen vilket orsakade ett blödande sår. Y spottade därefter i såret och försökte bita honom i handen. Vidare hotade Y honom på engelska med innebörd att han skulle dödas.”

 

”Y har därtill uppgett att han har ett annat namn och att han använder namnet JY i Sverige av rädsla för att ska sändas till Tyskland. Hans rätta födelseår är 1990. Y uppgift om att han skulle vara född 1990 lämnar tingsrätten utan avseende då Y tidigare är dömd i Sverige under namnet JY, född 1988. Vidare förekommer han i ett asylärende under samma namn och födelseår.”

 

Här får vi alltså veta att han uppträtt under ett annat namn i Tyskland och han är rädd för att sändas till Tyskland


Den 4 maj 2010 avslår Migrationsdomstolen hans överklagan och fastställer att JY skall utvisas.


Den 6 oktober 2010 vinner Migrationsdomstolens beslut laga kraft då Migrationsöverdomstolen inte beviljade prövningstillstånd


”Migrationsverket beslutade den 23 juni 2011 att ta JY i förvar mot bakgrund av att det fanns

anledning att anta att han skulle komma att hålla sig undan från att bli utvisad och att han skulle kunna komma att begå brott i Sverige. Förvaret verkställdes samma dag. Den 27 juni 2011 överlämnades ärendet för verkställighet till polismyndigheten som övertog och fastställde beslutet

om förvar den 29 juni 2011. Förvarsbeslutet prövades på nytt den 12 juli 2011 enligt 10 kap. 9 § första stycket utlänningslagen.”


Nu berättar han om sin ”rätta” identitet.

”Vid flera tillfällen under handläggningen av hans asylärende samt vid verkställighetsförhör har han uppgett att hans riktiga namn är Aras Benar Ali samt att han är född den 1 juli 1990. Eftersom han är maktoumeen har han inga identitetshandlingar men han har en inte längre giltig tysk passhandling som han nu inger en kopia av, liksom en kopia av det uppehållstillstånd i Tyskland som han hade fram till den 31 januari 2008.”

 

Om han haft ett uppehållstillstånd i Tyskland är det väl bara att skicka honom tillbaka dit.


Sedan kommer också gråtscenen!


”Han har under sin tid i Sverige begått vissa handlingar som han inte är stolt över. Hans agerande är något som tynger honom och gör honom förtvivlad. Han är beredd att förändra sitt beteende och villig att söka hjälp och tala med psykolog för att lära sig att bättre hantera sina känslor.”

 

Den 28 juli 2011 avslår Migrationsdomstolen överklagandet om förvar för JY.


Vad som sedan händer är minst sagt märkligt.


Istället för att utvisas kommer JY eller Aras Benar Ali till Lundegårds asylförläggning de 26 januari 2012. När han inte är nöjd med boendet och de han skall bo tillsammans med misshandlar en kvinna anställd av Migrationsverket. Han åtalas vid Kalmar tingsrätt den 8 februari 2012.

Men den 9 februari inhiberades, verkställighet tillfälligt stoppas av utvisningsbeslutet.


Sedan kommer det mest makalösa utav allt jag sett och som gör mig fullständigt förvånad. Jag undrar vad i helsicke våra myndigheter sysslar med!

 

JY alias Aras Benar Ali beviljas tillfälligt uppehållstillstånd 2012-09-05 - 2015-10-03 trots att hela rättsprocessen kommit till beslutet om utvisning.


Den 24 oktober 2012 döms JY för andra gången till fängelse vid Kalmar tingsrätt.


Grattis Sverige till ännu en framgångsrik invandrare. Jag undrar bara hur många brott som JY begått som han inte fällts för och hur länge det dröjer innan det är dags för nästa resa?


Tänk om JY utvisats redan i juni 2009 när han begick de första brotten i Sverige men tyvärr är våra domare och nämndmän alldeles för naiva.


En person som kommer till Sverige och söker asyl och som redan efter en dryg månad åtalas och döms för brott som har fängelse i straffskalan skall givetvis omgående utvisas. Då har man inte ett ärligt uppsåt.


UPPDATERING!


En minst sagt märklig uppmaning från rikspolischefen! Tydligen har inte rikspolischefen skött sitt uppdrag, om inte annat framgår det av artikeln att endast 3700 avvisats medan 19000 väntar på att avvisas. Ett fullständigt misslyckande av polisen och polisledningen, som uppenbarligen inte prioriterat detta uppdrag.


Ännu ett sjukdomssymtom på patienten Sverige


Justitieminister Beatrice Ask borde omgående befria Bengt Svensson från hans uppdrag och tillsätta en ny rikspolischef!


 


Läs artikel i Fria Tider

Av Thoralf Alfsson - 11 oktober 2012 20:18

 


Kenth Ekeroth skriver idag på Brännpunkt i SvD och ger Anne Ramberg svar på tal på hennes uppseendeväckande uttalande om nämndemän.


Läs debattartikeln.

Av Thoralf Alfsson - 7 oktober 2012 19:31

Anne Ramberg skriver idag på sin blogg föjande.


”I en demokratisk rättsstat ska domstolarna stå obundna. Den omständigheten att väljarna i demokratiska val bestämt att Sverigedemokraterna ska komma in i riksdagen illustrerar systemets brister. Folket röstar och stiftar genom sina riksdagsmän lagar i riksdagen. Men folket ska inte genom sina folkvalda döma i domstolar. Det ska oberoende och opartiska domare göra. Efter att ha uttalat mig i denna fråga i Rapport har jag på ett synnerligen obehagligt och konkret sätt blivit bekräftad i min ståndpunkt.”


Jag tror inte mina ögon när jag läser ”att Sverigedemokraterna ska komma in i riksdagen illustrerar systemets brister”. Helt sanslöst. Demokrati kallas det.

Så länge ”rätt” parti suttit i riksdagen och "rätt" nämndemän suttit i domstolarna har systemet fungerat bra menar uppenbarligen Anne Ramberg men när svenska folket valde in Sverigedemokraterna så funkar inte systemet längre. Vilket stolpskott!


”Men folket ska inte genom sina folkvalda döma i domstolar”


När saker och ting inte passar längre då måste man ändra reglerna eller lagen.


”Det ska oberoende och opartiska domare göra”


Vad är det som säger att domare är oberoende och opartiska? Röstar de inte i allmänna valen till riksdag, landsting och kommun. Tänk om en domare eller flera röstar på Sverigedemokraterna?

Skall de då fråntas sitt ämbete av Anne Ramberg?


Tragiskt är bara förnamnet på Anne Rambergs uttalande och hennes blogginlägg.Jag är dock mycket besviken på att inte Sverigedemokraternas partiledning reagerat på Anne Rambergs uttalande! Mycket, mycket besviken. Största möjliga tystnad eller?


SD i Vellinge har dock skickat ett öppet brev till Anne Ramberg. Läs det här. Bra jobbat!


Jag hoppas verkligen inte att kvällens partiledardebatt också blir en besvikelse. Jag vill se en Jimmie Åkesson som är lugn, saklig och sansad men med en vass tunga

Av Thoralf Alfsson - 8 september 2012 12:29

Känner mig ganska trött ikväll efter ett besök på Australien museum och en liten båttur i Sydney harbour. Så det blir en tidig kväll och försöka ta igen några timmars sömn då huvudvärken börjar göra sig påmind. För den som vill se deltagarlistan och program kan gå in under riksdagen.se och kolla Skatteutskottets studieresa.


Kollade dock Barometern och Östran och kunde då konstatera att Östran tagit upp mitt blogginlägg om Adil Rabih som fortsatt begå brott i Sverige trots att han skulle varit utvisad redan 2010. Bra av Östran att man följer upp detta så att hela läsekretsen får reda på sanningen om hur svenskt rättsväsende fungerar.


Hur tror ni svenska folket skulle reagera om en person som skulle vara utvisad begår ett våldtäktsmord?


Har det inte redan skett så är jag övertygad om att detta kommer att ske. Jag anser att de som döms till utvisning skall sättas i speciella förvar ända tills de kan utvisas eller väljer att lämna landet själva. I annat fall skall de sitta i förvaret tills tiden för utvisningen gått ut. De skall aldrig vistas i frihet i Sverige.


Östran har dock inte gjort sitt jobb grundligt!


Jag har även begärt ut domar mot Adil Rabih vid Migrationsdomstolen i Malmö. En minst sagt bedrövlig läsning!


Den 21 september 2009 beslutade Migrationsverket enligt nedan.


 


Jag vill påstå att man gjorde det på minst sagt goda grunder. Att läsa bakgrunden till Migrationsverkets beslut är väldigt intressant och visar på ett gott exempel på hur dessa asylsökande fullständigt skiter i de regler som finns för asylsökande. Adil Rabih har under period av ca 2 år sökt uppehållstillstånd i Sverige inte mindre än 7 gånger. Här kommer en liten del av texten i bakgrunden till beslutet.


 


Trots detta beslutar Migrationsdomstolen i december 2009 att släppa Adil Rabih ur förvar då han överklagat Migrationsverkets beslut. Den svenska godheten vet inga gränser.


 


Det dröjer sedan mindre än två månader innan han grips för grov stöld i Stockholm och döms till 8 månaders fängelse och utvisning ur landet.

Nu har alltså Adil Rabih återigen dömts till fängelse vid Kalmar Tingsrätt. Det märkliga är att åklagaren Johan Henningsson inte yrkade på att utvisningen förändrades från att gälla till 2015 till livstids utvisning.


Östran får gärna köra även denna del i historien om Adil Rabih och hur det svenska rättsväsendet fungerar. Domen vid Migrationsdomstolen i Malmö är följande Mål nr UM4151-09


Om Migrationsverket hade fått verkställa denna utvisning redan 2009 hade ingen av dessa brott skett i Sverige. Adil Rabih kommer med stor sannolikhet begå fler brott i Sverige och det enda rätta är att han snarast möjligt förpassas ut ur kungariket Sverige!

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se