thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Rättsväsende

Av Thoralf Alfsson - 6 maj 2014 00:12

För några dagar sedan tog jag upp kostnaden för kriminalvården i Kalmar län eller rättare sagt de enheter som finns i länet. Kostnaden för 2013 ligger på ca 290 miljoner kronor.


I mitt arbete att kartlägga invandringens kostnader på lokal nivå hittar man både det ena och det andra. Samtidigt som man lär sig en hel del nya saker.


Varje svar jag får innebär ofta att det går att ”borra” ännu lite djupare i en fråga.


Här kommer en liten sammanställning på vad rättsväsendet kostade i Kalmar län under 2013.


   


722 miljoner kronor! Tänk om människor kunde sköta sig och inte begå några brott. Vad pengar vi skulle få till välfärden. Varför importera problem och brottslighet? Varför inte införa hårdare gränskontroller där människor reser in och ut från vårt land.


Hur stor andel av dessa 722 miljoner kronor kan då hänföras till invandring. Enligt SCB har drygt 14 procent utländsk bakgrund i Kalmar län. Det skulle iså fall innebära att ca 100 miljoner kronor inom rättsväsende skulle kunna härledas till kostnader som uppstått genom invandringen.


Men samtidigt vet vi att brottsligheten är högre bland invandrare än bland svenskar vilket flera undersökningar som BRÅ gjort också bekräftar.


I Jan Tullbergs bok Låsningen har han gjort en viktning när han beräknar invandringens kostnader när det gäller kriminalitet enligt följande.


”Offentliga kostnader bör viktas upp för en grupp om den åsamkar det offentliga högre kostnader än i proportion till sitt antal.

 

Baserat på den analysen viktar jag upp kostnader för kriminalitet till 2 för invandrare och behåller vikten 1 för svenskar. Motiveringen är att invandrarna är proportionellt mer kriminella än svenskar med en faktor 2,5 för generell kriminalitet och drygt 4 för tung kriminalitet.”


Det är med andra ord ingen överdrift att vikta upp till 2 enligt Jan Tullberg.


En ny beräkning visar då att kostnaderna för rättsväsendet och invandringen i Kalmar län i så fall skulle vara drygt 180 miljoner kronor. Sannolikt är kostnaden ännu högre då jag inte tagit hänsyn till de kostnader som direkt kan hänföras till 100 procent på invandringen eller asylprocessen.


I min sammanställning över kostnaderna för de 12 kommunerna i Kalmar län kommer jag nu fördela dessa kostnader (182 miljoner kronor) enligt den andel av befolkningen med invandrarbakgrund för respektive kommun. Utan att jag räknat närmare på det kommer sannolikt ca 40-50 miljoner hamna på Kalmar kommun. Detta kommer jag redovisa senare i min sammanställning.


Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta när jag läser och lyssnar till följande inslag från Radio Skaraborg. SD Lidköping anklagas för att länka till min blogg! Man tror inte att det är sant.

Man har en artikel om detta hemska ”brott”. SD Lidköping ger dock svar på tal till reportern men man har även intervjuat Hanna Wigh om detta och fått ett politiskt korrekt svar.


Läs och lyssna på inslaget i Radio Skaraborg.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 2 maj 2014 07:32

Jag har länge försökt att få fram siffror över andelen med invandrarbakgrund i våra fängelser men det är mer eller mer omöjligt på grund av hur statistiken förs och hur folkbokföringen ser ut.


Jag har till och med lämnat in motioner i riksdagen för att det skall vara möjligt att få en mer adekvat statistik. Givetvis har inte min motion fått något bifall från 7-klövern.


Problemet är att idag förs bara statistiken i två olika grupper. Svenska medborgare och utrikes medborgare eller utrikes födda som Kriminalvården kallar det. Det finns dock även en grupp som har dubbla medborgarskap där ett av medborgarskapen är svenskt och därmed räknas du också som svensk i statistiken. Vilket kan vara ganska missvisande.


Kriminalvårdens statistik visar ändå på en klar trend! Andelen utrikes födda ökar stadigt på våra anstalter. Anledningen är givetvis invandringen men också den fria rörligheten inom EU. Våra gränskontroller är mycket sparsamma om man uttrycker det milt. Vilket innebär att mycket kriminalitet rör sig över våra gränser inte minst från de forna öststaterna.


 


Mer än en tredjedel (36 procent) av de intagna på anstalter 2013 var utrikes födda!


Samtidigt kan man säga att svenskarna blir mer laglydiga medan de som invandrat blir mer kriminella.


Då skall alla även vara medvetna om att de med ”invandrarbakgrund” men födda i Sverige inte finns med i denna statistik eller rättare sagt de räknas som svenskar. Jag har hört från anställda inom kriminalvården att andelen med invandrarbakgrund är så högt som 60-80 procent på vissa anstalter. Bland annat på anstalten i Västervik.


I mina efterforskningar över invandringens kostnader i Kalmar län har jag även begärt ut uppgifter från kriminalvården över de enheter som finns i Kalmar län.


Följande kostnader gäller för följande enheter under 2013


Anstalten Kalmar        37,7 miljoner kronor

Häktet Kalmar             25,4 miljoner kronor

Frivården Kalmar        13,1 miljoner kronor

Anstalten Västervik   204,2 miljoner kronor 

Frivården Västervik     10,4 miljoner kronor

Totalt                         290 ,8 miljoner kronor


En nätt liten summa på ca 290 miljoner kronor för Kriminalvården i Kalmar län.


Hur stor andel skall man då säga att invandringen och den fria rörligheten är orsaken till dessa kostnader för skattebetalarna?  Är det 36 procent eller är det mer?  Jag säger att det är mer!


Jag påstår med bestämdhet att det är minst 50 procent av kostnaderna som är relaterad till invandringen eller den fria rörligheten. Det innebär att ca 150 miljoner kronor borde sättas upp på kontot för invandrarrelaterade kostnader.Sverigedemokraterna startade valrörelsen i EP-valet i samband med vårtalet på Långholmen i Stockholm. Under innevarande vecka på fredag samt lördag så besöker Sverigedemokraternas partiledare,  Jimmie Åkesson, Kalmar län tillsammans med toppkandidaten Kristina Winberg. Sverigedemokraterna kommer att anordna torgmöten i samtliga kommuner där turnén stannar till och vi vill därför informera om var och när dessa äger rum.


Kalmar

Plats: Stortorget

Datum och tid: Fredagen den 2 maj kl 14.00-15.00


Oskarshamn

Plats: Utanför Flanaden (mot MQ/Görans foto)

Datum och tid: Fredagen den 2 maj kl 16.00-17.00


Västervik

Plats: Spötorget

Datum och tid: Fredagen den 2 maj kl 18.00-19.00


Vimmerby

Plats: Stora torget

Datum och tid: Lördagen den 3 maj kl 10.00-11.00


Våra förhoppningar är att dessa torgmöten kan genomföras utan störande av mötesfriheten.

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 24 april 2014 23:26

Idag har jag deltagit i en utfrågning/debatt som PRO i Kalmar anordnade. Fokus hamnade givetvis på äldrefrågor och inte minst pensionärsskatten. Det kändes väldigt bra att få redogöra för Sverigedemokraternas äldrepolitik och vilka summor vi har lagt i vår budget för att rätta till skillnaden i skatt mellan pension och inkomst av tjänst.


Alla partier som är representerade i Kalmar kommunfullmäktige var inbjudna. Miljöpartiets stol stod dock tom. Miljöpartiet har ju stora interna strider i Kalmar och det skojades om att de inte kunde komma överens om vem som skulle representera Miljöpartiet.


Jag måste säga att jag verkligen kände mig välkommen till utfrågningen. Responsen efter utfrågningen var det heller inget fel på. Något som kändes väldigt skönt.


Med andra ord en väldigt lyckad eftermiddag.

 

I mitt grävande efter invandringens kostnader har jag in uppgiften på vad tolkar kostade vid Kalmar tingsrätt under 2013.

 

En kanske inte så stor summa men ändå 1 568 000 kronor. Om varje timme tolkning kostar 1000 kronor innebär det att det har behövts 1568 timmars tolkning under rättegångar vi Kalmar Tingsrätt under 2013. Det motsvarar ca 200 arbetsdagar.


Eller kan man säga att kostnaden motsvarar drygt vad tre heltidstjänster kostar vid tingsrätten!

Av Thoralf Alfsson - 12 april 2014 20:05

 


I veckan debatterades några motioner från Sverigedemokraterna i konstitutionsutskottets betänkande KU14.


Bland annat en motion som jag skrivit och som Kent Ekeroth är medmotionär på gällande återkallade av medborgarskap. 2013/14:K306.


Men först till den motion som Carina Herrstedt skrivit om förbud mot slöja i motion 2012/13:A394, yrkande 12.


 


”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot att bära slöja för flickor under 15 års ålder i all offentligt anordnad verksamhet.”

 

För mig är det en självklarhet att 10-12-åriga flickor inte skall tvingas bära slöja i t.ex skolan. Detta sker endast genom religiösa eller kulturella påtryckningar från familjen. Oftast de manliga familjemedlemmarna. Ett förbud skulle även motverka den islamisering som pågår i samhället. Det är något som jag anser måste motverkas på alla plan.


I min motion om återkallande av medborgarskap låter yrkande enligt följande.


”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett svenskt medborgarskap som erhållits på felaktiga grunder eller med hjälp av falska uppgifter ska kunna återkallas.”

 

Den som ljugit eller förfalskat sin personuppgifter för att få ett uppehållstillstånd och sedan ett medborgarskap skall givetvis förlora sitt medborgarskap om det visar sig att det erhållits falska eller felaktiga grunder som den sökande medvetet framhållit.


Det är enligt min mening en grundprincip i en rättsstat och ett krav för att ett rättssamhälle skall kunna överleva.


Tyvärr är det bara Sverigedemokraterna som står för dessa rättsprinciper i den svenska riksdagen.


När jag läser eller lyssnar på vad 7-klöverns ledamöter säger i sina anföranden blir jag mörkrädd. Föraktet mot den egna kulturen och det egna folket är skrämmande. Mångkultur och andra sedvänjor skall införlivas i det svenska samhället utan pardon. Alla i hela världen har rätt att ljuga och förfalska sig till ett uppehållstillstånd som bara tre år senare leder till ett livslångt medborgarskap. Där de dessutom hyllas i en ceremoni av de kommunalråden eller till och med landshövdingen på bostadsorten. Något som flera partier inom 7-klövern dessutom vill lagstifta om, välkomstcermonier på nationaldagen. Jag tar mig för pannan och undrar vad det är för stollar som nedvärderar oss själva till den milda graden att vi kommer utplånas om det får fortgå.


Inte ens en muslimsk terrorist kan fråntas sitt medborgarskap i Sverige. Även om han skulle ha andra medborgarskap. Det finns inget brott som är grovt nog för att ett falskt medborgarskap skall kunna återkallas i Sverige.


Jag anser att det är fullständigt absurt!


Mörda statsministern, mörda kungen och drottningen eller ägna dig åt spioneri. Du behöver inte oroa dig över det svenska medborgarskapet och livstidsförsörjningen. Det sköter 7-klövern i Sveriges riksdag åt dig.


Voteringen slutade med att 262 röstade emot, 18 röstade för (SD) och 69 frånvarande vid båda omröstningarna.

 

Kom ihåg detta när du skall välja valsedel både den 25 maj och den 14 september!

Av Thoralf Alfsson - 20 februari 2014 23:09

Lyssna på Richard Jomshof från dagens debatt i riksdagen om polisfrågor.I sitt anförande yrkade Richard Jomshof på sju reservationer. Jag tänkte redovisa lite mer kring dessa reservationer och hur partierna och ledamöterna röstade vid voteringen.


Reservation 4, Lag och ordning i problemområden.

Polisens roll är inte i första hand att vara snäll mot knivbeväpnade stenkastare. Polisen ska säkerställa att alla Sveriges medborgare ska kunna leva i trygghet och röra sig obehindrat, även i problemområden, utan risk eller rädsla för att utsättas för brott.


Regeringen måste snarast återkomma med förslag som ger polisen möjligheter och skyldigheter att kraftfullt åstadkomma detta. Åtgärderna ska även leda till att gärningsmännen faktiskt grips och straffas.


Reservation 4 röstades ner med siffrorna 280 mot 19


Reservation 6, Gärningsmannabeskrivningar.

Polisens huvuduppgifter är att gripa gärningsmän och skydda samhället från grovt kriminella. Från polisens sida måste man visa en vilja att först och främst gripa eftersökta gärningsmän utan hänsyn till politiskt korrekta normer. Om polisen fortsätter att utelämna signalement för vissa grupper av gärningsmän kan fler offer utsättas för brott i onödan.

 

Jag menar att regeringen måste sända ut tydliga signaler till polisen om att signalement rörande gärningsmännens utseende och ursprung aldrig får censureras när gärningsmannabeskrivningar kommuniceras till allmänheten.

 

Reservation 6 röstades ner med siffrorna 280 mot 19


Reservation 8, Brottsprovokation

Polisen ska i de angivna fallen kunna provocera fram ett brott som sedan lagförs utan hänsyn till den provokativa åtgärden vid straffmätningen. Det ska dock krävas att personen är predisponerad att begå brott genom att redan ha viljan. Polisen ska alltså inte provocera fram en vilja att begå ett brott, utan endast förse en potentiell gärningsman med ett tillfälle.

 

Jag menar vidare att även Säkerhetspolisen ska kunna använda sig av brottsprovokation i sin underrättelseverksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet.

 

I en förundersökning ska beslutet om brottsprovokation fattas av en domstol på ansökan av åklagare. I brådskande fall ska interimistiska beslut kunna tas av åklagare och därefter skyndsamt prövas av domstolen. Vid underrättelseverksamhet ska beslut fattas av en oberoende nämnd så att besluten blir fristående från den verkställande myndigheten och den tilltänka tillsynsmyndigheten.

 

Reservation 8 röstades ner med siffrorna 279 mot 19

 

Reservation 9, Polisens uniformer.

Rikspolisstyrelsens beslut att låta poliser bära en religiös huvudbonad till uniformen är anmärkningsvärt. Att tillåta religiösa symboler till polisuniformen kommer sannolikt att påverka förtroendet för poliskåren mycket negativt. Detta öppnar upp för en poliskår där enskilda polisers neutralitet kan ifrågasättas bara genom en titt på deras uniform. Att till polisuniformen tillåta bärandet av en muslimsk slöja – vilken symboliserar såväl religiös underkastelse som en uppdelning mellan män och kvinnor – är häpnadsväckande och torde strida mot allt som vårt demokratiska och sekulära samhälle står för.

 

Rikspolisstyrelsens beslut är sammanfattningsvis mycket problematiskt. All myndighetsutövning ska självklart vara neutral, och uniformerna ska därför vara fria från såväl religiösa som politiska markörer.

 

Reservation 9 röstades ner med siffrorna 281 mot 19

 

Reservation 23, Sekretess vid utredning av misstänkt organiserad brottslighet

Sverigedemokraterna vill införa en ny lag som kriminaliserar delaktighet i organiserad brottslighet, kriminellt nätverk eller organisation: deltagande i kriminell organisation (DIKO). I arbetet mot denna sorts brottslighet ska Rikskriminalpolisen få vissa utökade befogenheter. Exempelvis ska en eventuell sekretess inte gälla när Rikskriminalpolisen begär ut information från en annan myndighet i en utredning om ett misstänkt DIKO-brott. Syftet är att underlätta och effektivisera förfarandet i dessa utredningar.

 

Reservation 23 röstades ner med siffrorna 279 mot 19

 

 

Reservation 25, Tiggeri

Ett otrevligt men allt vanligare inslag i gatubilden i Sverige är de utländska tiggare som besvärar förbipasserande. En majoritet av dessa kommer enligt uppgift från de nyare EU-länderna som Rumänien och Bulgarien.

 

Jag anser inte att samhället har något intresse av att tillåta tiggeriet. Dels förstör det gatubilden och besvärar hederliga medborgare, dels handlar det allt som oftast om yrkestiggare som reser runt och har tiggeriet som sin huvudsakliga försörjning. Det finns ingen som helst anledning att acceptera denna verksamhet, och därför vill jag införa ett uttryckligt förbud för utlänningar att bedriva tiggeri eller verksamhet som till sin art kan anses vara tiggeri eller dylikt.

 

Det bör dock göras en åtskillnad mellan det tiggeri som bedrivs av hitresta utlänningar, yrkestiggare osv., och det tiggeri som bedrivs av svenskar med alkoholproblem eller liknande. Jag anser att samhället ska ta hand om de svenska medborgare som inte kan anses vara yrkestiggare. Däremot bör vi alltså förbjuda utlänningar att tigga eller bedriva liknande verksamhet. Regeringen bör ta fram ett förslag som tillgodoser detta.

 

Reservation 25 röstades ner med siffrorna 280 mot 19


Jag tror alla räknat ut att de 19 ledamöterna som röstade för ovanstående reservationer är Sverigedemokrater. 7-klövern röstade emot samtliga av dessa förslag/reservationer vid dagens votering. Hur skall polisen kunna utföra sitt uppdrag om polisen inte får de verktyg som behövs för att verkställa sitt uppdrag?


Jag hoppas att ni kommer ihåg hur 7-klövern röstar i frågor rörande trygghet och säkerhet i vårt land, när du själv skall rösta den 25 maj och den 14 september!


 

Av Thoralf Alfsson - 7 februari 2014 23:42

Möte med Polisstyrelserna för Kalmar och Kronobergs län idag. På dessa möten förekommer en hel del information om brottsstatistik, ekonomi och verksamhetsplanering. Alltid lika intressant att ta del av detta och ställa en del frågor.


Idag nämndes ett antal gripanden som gjorts den senaste veckan.


Många har säkert läst om inbrottet mot MediaMarkt i Kalmar där man sågat sig in genom taket men larmet löstes ut och sedan kunde polisen ”plocka” tre personer på taket. I media brukar ju inte medborgarskap anges men vid dessa möten finns ingen censur. I detta fall handlade det om tre rumänier. Läs artikel.


Det nämndes också att tre personer gripits i norra länet för inbrott och man misstänker att de ligger bakom ett antal inbrott i norra länet men kanske också i Östergötland. I detta fall handlar det om tre personer från Litauen. Har letat efter en artikel som stämmer! Kan vara denna artikel.


Häromdagen greps tre personer utanför Växjö med bilen full av stöldgods. Enligt artikeln i media var personerna från Öland. Enligt polisen var de medborgare i Vitryssland, boende på Öland. Läs artikel.


Visst är det härligt med arbetskraftsinvandring!

 

Jag ställde en fråga om dessa vitryssar kom från någon flyktingförläggning på Öland och om samarbetet mellan polisen och Migrationsverket fungerar. Personalen på dessa flyktingförläggningar borde kunna informera polisen om både det ena och andra. Inte en politiskt korrekt fråga ;-)


Svaret blev ett färskt exempel som jag tror alla närvarande ledamöter uppfattade som rejäl kritik av Migrationsverket. Jag tolkade det också som att ansvarig polis blev nöjd över frågan då han fick en möjlighet att vädra detta exempel utan att behöva lyfta det på egen hand.


Läs följande artikel om den försvunne flyktingen.


 


Det handlade om en person från Ukraina som ångrade sig och ville åka hem igen. Han fick hemlängtan eller gillade han inte flyktingförläggningen Lundegård och Öland. Polisen drog igång ett stort sökpådrag under söndagen med mycket personal, helikopter, externa resurser och Missing people. Till en väldigt stor kostnad för myndigheten. Sedan visade det sig att Migrationsverket hade vetat att han bodde på hotell i Malmö. Det kanske till och med var Migrationsverket som ordnat hotellrum åt honom i Malmö. Migrationsverket hade ”missat” att informera polisen. Möjligen för att deras tjänstemän inte jobbar på helger.


Jag gissar att man var rent ut sagt var väldigt förbannade hos polisen i Kalmar! Att bränna resurser och övertidstimmar helt i onödan när kraven är höga på myndigheten kan nog få vem som helst att gå i taket. Samtidigt som Migrationsverket bara får ökade anslag och resurser från Reinfeldt, Billström, Ullenhag och Ferm varje år.


Samtidigt undrar jag vad övriga politiker i polisstyrelsen från 7-klövern tänker när polisen redovisar dessa gripande och det gång på gång är utländska personer eller flyktingar som begår dessa brott. Tänker de överhuvudtaget? Om de verkligen gör det borde de inte sitta tysta i alla sammanhang. Kommunalråden Jonsson (M) och Lingmerts (S) från Kalmar yttrade inte ett enda ord under dagens möte i polisstyrelsen.


Av Thoralf Alfsson - 3 december 2013 16:54

Enligt en journalist på tidningen Östran så lägger åklagaren ner den återupptagna förundersökningen om hets mot folkgrupp.


Chefsåklagare Jan Pernvi skriver i sitt beslut att "blogginlägget innehåller vissa uppgifter som är missaktande mot en folkgrupp men inte till den grad att brottslig gärning kan anses föreligga, särskilt mot bakgrund av att inlägget gjorts på politikerns egen blogg".

Dessutom pekar Pernvi på att innehållet i blogginlägget vid tidpunkten varit föremål för en "mer allmän debatt och saklig diskussion i medierna i vart fall under 2010".


Undrar om media kommer slå upp denna nyhet lika stort som för två veckor sedan? Det blir nog bara en liten notis i något hörn.


Samtidigt blev det ju svar på tal till Tankesmedjan i P3!


UPPDATERING


Juridikfronten säger följande enligt Barometern.


"Vår verksamhet går inte ut på att ansätta oskyldiga meningsmotståndare, utan att se till att legitima rättsliga processer inleds när det kan misstänkas att överträdelser har skett. Det lyckades vi med denna gång"


Årets största skämt! Barometerns journalist Jesper Ericsson köper det rätt av utan någon följdfråga. En liten enkel fråga hade varit på sin plats. Hur många vänsterbloggare har juridikfronten anmält där det kan misstänkas att överträdelser skett? Utan att jag kontrollerat det kan jag med stor säkerhet säga ingen.


Juridikfrontens målsättning är att med hjälp av lagen tysta/skrämma personer som vågar yttra obekväma sanningar om dagens stora samhällsproblem genom att göra polisanmälningar. I det avseendet är lagen om hets mot folkgrupp ett alldeles utmärkt redskap som dessutom pk-media backar upp.


Av Thoralf Alfsson - 18 november 2013 22:31

 


Drevet mot oss Sverigedemokrater fortsätter. Nu tar till och med åklagaren upp nedlagda förundersökningar. Det skapar givetvis rubriker och media är som vanligt snabba med att slå upp en icke nyhet till något stort. Läs artikel i Barometern.


"Drogpengar från Sverige går till terror". Det som skrivs i denna artikel är precis det som jag tog upp i mitt blogginlägg.


För att bringa lite klarhet i detta tänkte jag därför skriva ett blogginlägg med en lång rad referenser till det aktuella blogginlägget och den aktuella meningen. Jag hoppas givetvis att detta blogginlägg även skall vara till hjälp för åklagaren.


En vänlig journalist har mejlat mig beslutet och jag finner den viktigaste meningen som mycket märklig och dessutom okunnig. Så här skriver åklagaren.


”De påståenden som skrivits på bloggen utgör inte led i en saklig och vederhäftig diskussion utan påståendena är förklenande och omotiverat kränkande för gruppen. Uttalandet har varit publicerat på Internet och därmed varit tillgängligt för en stor krets av personer.”

 

”Jag anser att det föreliggande utredningsmaterialet är otillräckligt för att ligga till grund för bedömningen om brott kan styrkas eller inte.”

 

Överåklagare Göran Hellstrand menar alltså att min bloggtext inte utgör ett led i en saklig och vederhäftig diskussion utan påståendena är förklenande och omotiverat kränkande för gruppen. Dessutom menar han att det tidigare utredningsmaterialet var otillräckligt.


Jag tänkte härmed bevisa att mitt blogginlägg i allra högsta grad utgjorde ett led i en saklig och vederhäftig diskussion. Dessutom hoppas jag att det skall hjälpa åklagaren och ge referenser till mitt blogginlägg från helt ”opartiska” källor som Tullverket, Migrationsverket, Dagens Nyheter, danska Avisen och flera andra källor.


I januari 2012 blev jag ordinarie ledamot av Skatteutskottet som ansvarar för utgiftsområde 3, vilket innefattar Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. I början av juni 2012 besökte utskottet Tullverket och dess generaldirektör Therese Mattsson för information. Bland annat fick vi information om den explosionsartade utvecklingen när det gällde khatsmuggling. Detta föranledde mig att sedan skriva ett mejl till Therese Mattsson med ytterligare frågar som besvarades snabbt. Den information och statistik som jag fick av Tullverket föranledde mig sedan att skriva flera blogginlägg om khatsmugglingen och dess konsekvenser inom den somaliska gruppen i Sverige.


Dessutom hittade jag också en lång rad av artiklar från Sverige och Danmark som visade på väldigt obehagliga samband mellan khatsmuggling, somalier och terroristorganisationen al-Shabab i Somalia.


Först av allt vill jag då vissa statistiken över khatsmuggling till Sverige som den såg ut när jag skrev mitt blogginlägg.


 


I en artikel i Dagens Nyheter som publicerades 2010-03-07 beskriver Tullverkets personal utvecklingen enligt nedan. Notera sedan vilken utveckling som skedde under 2010 och 2011, vilket inte var känt när artikeln skrevs.


”Khatsmugglingen till Sverige har ökat dramatiskt sedan millennieskiftet. År 2000 beslagtog den svenska tullen och polisen totalt 1,8 ton khat. I fjol var beslaget 10,3 ton, och bara under januari i år fångade tullen vid Öresundsbron ett tjugotal khatsmugglare med sammanlagt 1,7 ton av den gröna narkotikan i bilen. Om trenden fortsätter blir beslaget under 2010 över 20 ton.

 

Jag uppskattar att 90–95 procent av smugglarna klarar sig in i Sverige. Man kan alltså på goda grunder anta att 100–200 ton khat smugglades in i landet i fjol, och under 2010 kan det mycket väl bli dubbelt så mycket, säger tullinspektör Petter Norman som leder Tullkriminalens speciella projekt med målet att hejda khatsmugglingen.

 

Män från Somalia är den absolut största gruppen bland khatmissbrukarna i Europa, och det finns en uppenbar koppling mellan den ökande khatsmugglingen till Skandinavien och det växande antalet somalier som under senare år har sökt och fått skydd i Sverige undan hemlandets inbördeskrig, terror och misär.”

 

Här kan det vara på sin plats med lite statistik från Migrationsverket angående antalet uppehållstillstånd för somalier till Sverige.


 


Sambandet mellan ökningen av antalet somalier och den utökade khatsmugglingen är nog ganska tydlig.


I samma artikel i Dagens Nyheter skriver man även om kopplingen mellan khatsmugglingen och terrorgruppen al-Shabab i Somalia.


”Vinsterna till terrorgrupper. Polisen och tullen är övertygade om att pengar från smugglingen går till al-Shababs krigföring.”


”Vi räknar med att khatsmugglingen till Sverige under fjolåret gav de kriminella nätverken en total vinst på 80–160 miljoner kronor, och i år kan vinsten bli ännu större. Dessutom har vi indikationer på att de här ligorna även smugglar amfetamin och kokain, säger Petter Norman.

 

De stora pengarna går till ett tjugotal ligaledare, varav många har somaliska rötter och täta kontakter med lokala makthavare i hemlandet.

 

Vi ser i våra utredningar att stora summor skickas till Somalia genom det informella transaktionssystem som kallas hawala. Det är min alldeles bestämda uppfattning att pengar från khatsmugglingen till Sverige går till stridande krigsherrar i Somalia – och till terrororganisationen al-Shabab, ­säger Petter Norman.

 

Flera av tullens utredningar har givit motiv till dessa misstankar.

 

Vi har identifierat aktörerna och kunnat följa pengarna till Somalia via hawalabanker i Dubai, berättar Petter Norman. Eftersom systemet bygger på informella kontakter är det extremt svårt att få fram bevis. Men jag är övertygad om att huvudmännen i flera av de khatsmugglande nätverken är med och finansierar inbördeskriget i Somalia och terrorhandlingar både där och i andra länder.”

 

”Misstanken att al-Shabab och dess föregångare al-Ittihad al-Islami (AIAI) skaffar pengar genom khatsmuggling har tidigare uttryckts av den danska och den kanadensiska underrättelsetjänsten samt av amerikanska FBI.”

 

Artikeln avslutas sedan med en intressant detalj och önskemål från vice överåklagare Astrid Eklund. Det är något som jag och Sverigedemokraterna tagit fasta på.

 

”Vice överåklagare Astrid Eklund vid Åklagarmyndighetens utvecklingscent­rum i Stockholm anser att det är mycket allvarligt om pengar från smugglingen går till krigsherrar och terrorister.

 

Det är ett sorgligt misslyckande för Sverige att denna hantering får fortgå, säger hon. De smugglare och langare som grips blir milt straffade; det normala är några få månader i fängelse. Och detta medför att polisen sällan lägger ned några större resurser på att bekämpa den olagliga khathanteringen.

 

Politikerna, rättsväsendet och socialtjänsten måste börja betrakta denna drog med mycket större allvar, anser Astrid Eklund:


I dag krävs det att man grips med mer än 200 kilo khat för att man ska kunna dömas för grovt narkotikabrott, och det sker väldigt sällan. Mycket talar för att den gränsen bör sänkas till 50–100 kilo, då skulle straffen spegla allvaret i denna brottslighet.”

 

Den här artikeln föranledde oss att skriva flera motioner i riksdagen som ”ett led i en saklig och vederhäftig diskussion” angående khatsmuggling. Läs vår motion i riksdagen.


I en annan artikel i Dagens Nyheter 2010-03-07 skriver man om det utbredda khatmissbruket bland somalier i Sverige. Här ett kort citat från artikeln.


”Omkring hälften av de somaliska männen i Sverige använder khat regelbundet, hävdar Sofia Garad, aktiv i föreningen Somali women in Sweden, när vi talas vid på ett kafé i Tensta centrum. Hon gissar att ungefär var tredje somalisk man i segregerade förortsområden är beroende av khat och har fastnat i ett allvarligt missbruk.”

 

I och för sig borde Tullverkets, Migrationsverkets statistik och Dagens Nyheters artiklar vara tillräckligt för att bevisa sakligheten och vederhäftigheten av mitt blogginlägg. Men det finns som sagt mera som jag tycker är högst intressant och som jag gärna citerar för att ge åklagaren ett fylligare material.


Men även Sydsvenskan har tagit upp khatsmugglingen och även i denna artikel (2011-05-06) har Petter Norman från Tullverket uttalat sig enligt följande.


”Petter Norman uppskattar att tullen tar ett par procent av det som smugglas hit. Räknat på officiella importsiffror kommer årets tullbeslag att bli cirka 3,5 procent av de 400 ton som går till Norden.
Antalet somalier i Sverige har ökat, så marknaden har blivit större de senaste åren. Men det betyder inte att bruket inom gruppen ökat, säger Stefan Kálmán, katexpert vid rikskriminalpolisens underrättelsetjänst.”

 

”Vi har starka indikationer på att pengarna går till olika former av terrorism, finansiering av inbördeskrig, i länderna det kommer ifrån, säger tullens narkotikaexpert Lars Hansson. Pengarna går från hand till hand och är jättesvåra att följa. Det är inga amatörer som håller på med det här, även om organisationen verkar rätt anarkistisk.”

 

 

Den 31 maj 2012 skrev den danska ”Den Korte Avis” om hur stora summor av danska skattemedel som går till Somalia och terrorgrupper. Här är några citat från artikeln.


”PET, Politiets Efterretningstjeneste, sætter nu for første gang tal på, hvor mange penge der bliver udført fra Danmark til terrororganisationer.

 

Hver dag kanaliseres der i gennemsnit mellem 27.000 og 35.000 kroner fra Danmark til terrororganisationer i udlandet. Det svarer til, at der overføres 10-20 millioner kroner om året. (Jyllands-Posten, 31.5.)”

 

”Nogle af pengene går altså ifølge PET til terror.

 

Det kan således være penge, danske skatteydere er snydt for, der har betalt for flybillet og ophold for den dansk-somalier, der netop er blevet sigtet for at have været i træningslejr i Somalia for at lære, hvordan han effektivt kan begå en terrorhandling i Danmark.” 

 

”Det er den islamistiske terrororganisation, al-Shabaab, der er forbundet med al-Qaeda, som står for træningen i lejren i Somalia. Den ligger i et område, som bliver holdt i et jerngreb med strenge religiøse love blandt andet på grund af Al-Shabaab magt.

 

Al-Shabaabs politiske mål eren islamisk stat, der er ekstremt frihedsfjendsk og kvindeundertrykkende.

 

Desuden er der dele af terrorgruppen, der har som politisk mål at udbrede støtten til en islamistisk styreform.”

 

Petter Norman från Tullverket har även intervjuats av andra än DN. Så här säger han om somalier i Skandinavisk Sjukvårdsinformation på sidan 14.

 


Artikeln fortsätter sedan lite längre fram med följande stycke.


 

 


Journalisten Per Gudmundson har skrivit väldigt mycket om just terrororganisationen al-Shabab och hur den är kopplad till Sverige. Bland annat om hur pengar flödar från Sverige till Somalia. Läs följande blogginlägg.


Jag anser att mitt blogginlägg i allra högsta grad var relevant med tanke på den explosionsartade utvecklingen av smugglingen av khat och att de pengar som tjänas genom denna brottslighet enligt Tullverket, polisen, Säpo och danska PET delvis går till terrororganisationer, däribland al-Shabab i Somalia.

Inte minst med tanke på den artikel i Dagens Nyheter som precis beskriver vad jag lyfter fram i mitt blogginlägg om att khatsmugglingen till Sverige ökar på grund av det stora antalet missbrukande somaliska män och att 1000-tals uppehållstillstånd för somalier beviljats varje år.


För min egen del har jag stor tilltro till statistik från Tullverket och Migrationsverket i detta ämne. Jag har dessutom även stor tilltro till DN angående denna artikel. Jag tror ingen av källorna ljuger om dessa uppgifter.


Jag hoppas att åklagaren i Kalmar läser artikeln i DN mycket noggrant och sedan funderar på om vem som var först? Mitt blogginlägg eller DN:s artikel.

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se