thoralf

Alla inlägg under november 2017

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 17 november 2017 16:30

Jag har fått en del frågor angående min folder med frågor om klimatalarmism och kostnaderna för invandringen och hur man skall kunna skriva ut det på papper för att kunna använda i olika sammanhang.


Jag har därför gjort en pdf-kopia som kan laddas ner och skrivas ut. Den har två lokala frågor som berör Nybro kommun i denna version men det får ni stå ut med. Jag anpassar den efter vilken kommun som den delats ut i. Den finns på följande länk.


https://app.box.com/s/72oei1w6yeveibynslrmex1pbtsftlqt


ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 16 november 2017 18:53

 

 

Jag har läst en ny dom från Kalmar tingsrätt mot två kriminella ungdomar som är medborgare i Syrien. De har utfört ett antal rån mot mindre butiker i Oskarshamn och Gamleby. De är 18 respektive 19 år och har sannolikt kommit till Sverige som ensamkommande så kallade barn. Nu kan man ju utan tvivel fundera över om åldern stämmer för dessa båda kriminella individer.


18 årige Yassien al Masri är den som utfört själva rånen medan 19-årige Amar Amar varit med och planerat och hjälpt till aktivt vid minst ett av rånen. Amar Amar är dessutom nyligen dömd för ett annat rån till ett års fängelse.


Rån mot Shell Select, Oskarshamn

Försök till rån mot Circle K, Oskarshamn

Rån mot Pressbyrån, Gamleby

Rån mot Circle K, Oskarshamn

Försök tilll rån mot ICA, Oskarshamn


Så sent som den 4 maj 2017 dömdes Yassien al Masri för ett rån av Eksjö tingsrätt. Det fängelsestraffet på 8 månader omvandlades till skyddstillsyn. Vilket skämt!


Till ovanstående kommer även ringa narkotika brott, olaga hot och skadegörelse. Hans uppträdande i häktet är allt annat än exemplariskt.


”Yassien Al Masri har klottrat i sin cell, och något senare i en annan cell slagit sönder en TV och tillhörande fjärrkontroll så att det blev skador för sammanlagt 3 395 kronor. Det hände den 20 oktober 2017 på Häktet i Kalmar.”

 

Vad dömer då Kalmar tingsrätt Yassien al Masri till för straff? Jag citerar valda delar från domen med mina kommentarer.

 

”Med hänsyn till det som tingsrätten nu har beskrivit har den samlade brottsligheten ett straffvärde som talar mot ett fängelsestraff på tre år.”

 

Men så enkelt är det inte i det svenska rättssystemet utan nu skall det tas en massa andra hänsyn.


”Tingsrätten ska ta hänsyn till att Yassien Al Masri har berättat om brotten.”

 

”Omständigheterna är därför sådana att Yassien Al Masri bör få en förhållandevis omfattande nedsättning av straffet. Med tillämpning av detta skulle ett fängelsestraff, vid en tänkt straffmätning, bli omkring två år.”

 

Se där! Då försvann 12 månader av fängelsestraffet på ett bräda bara för att Yassien al Masri har erkänt brotten och berättad om dem i förhör. Precis som brotten skulle bli lindrigare av det. Men det är inte nog med det.


”Tingsrätten ska ta hänsyn till att Yassien Al Masri var 18 år när brotten begicks.”

 

”När hänsyn tas till att Yassien Al Masri var 18 år när brotten ägde rum, kan ett tänkt fängelsestraff anses svara mot ett års fängelse.”

 

Se där! Nu försvann ytterligare 12 månader av fängelsstraffet. Av ett fängelsestraff på 36 månader är det bara 12 månader kvar. Men eftersom de flesta blir frigivna efter 2/3 av straffet avtjänats blir det verkliga straffet i fängelse 8 månader. Men Yassien al Masri har redan suttit häktad i snart 2 månader så den tiden skall dras av från de 8 månaderna, som då i vekligheten blir bara 6 månader.


Visst är Sverige fantastiskt! Ett paradis för kriminella!


Tre rån och två rånförsök med mängder av brottsoffer som kanske har fått lida väldigt mycket och kanske fått men för livet. Det svenska rättsväsendet bedömer det till 12 månaders fängelse. Snart kan Yassien al Masri gå in och handla och psyka personalen på Shell Select, Circle K, Pressbyrån och ICA.


Jag undrar dock varför inte åklagaren yrkar på utvisning av detta kriminella rötägg?


Kalmar tingsrätt drar dock tillbaka den skyddstillsyn som Eksjö tingsrätt tidigare i år dömt Yassien al Masri till och omvandlar den till fängelsestraff på 8 månader. Det innebär att straffet för 4 rån och två rånförsök blir 20 månaders fängelse, i praktiken mindre än 14 månader.


Jag anser att Yassien al Masri skulle dömts till tre års fängelse för de senaste rånen, plus 8 månader för det tidigare rånet, totalt 44 månaders fängelse. Dessutom utvisning till Syrien efter avtjänat fängelsestraff!


Hans kumpan Amar Amar dömdes redan den 17 oktober till ett års fängelse för rån vid Kalmar tingsrätt. Nu lägger Kalmar tingsrätt till ytterligare 6 månader till det fängelsestraffet. Totalt 18 månaders fängelse.


”På grund av konkret risk för fortsatt brottslighet ska Yassien Al Masri och Amar Amar vara kvar i häkte tills fängelsestraffen får verkställas.”

 

Inte heller Amar Amar döms till utvisning. Det är minst sagt märkligt att vårt rättssamhälle anser att dessa rötägg skall få vara kvar i landet och förpesta tillvaron för hederliga medborgare i vårt land.


PS

Brottsoffren och butikerna har tilldömds skadestånd på ca 150 000 kronor totalt. De kommer sannolikt inte få en enda krona från dessa båda kriminella individer!


https://www.facebook.com/profile.php?id=100015514632198


 

Av Thoralf Alfsson - 16 november 2017 00:09

Jag blev ikväll uppmärksammad på en kommentar på Facebook skriven av socialdemokraten Marianne Dahlberg som är ordförande i Kultur o Fritidsnämnden i Kalmar. Jag blir minst sagt förvånad och undrar om hon drabbats av någon sinnesförvirring eller om majoriteten lurat upp alla på läktaren vid senaste kommunfullmäktige när avtalet om övertagandet av Guldfågeln arena beslutades.


Så här skrev Marianne Dahlberg idag.


 ”Självklart kommer inget lag som spelar på Guldfågeln Arena betala hyra till KFF. I kommunens anläggningar är det vi som sätter hyran.”

 

Jag blir helt förbluffad! Har Marianne Dahlberg läst avtalet som vi beslutade om i kommunfullmäktige?


Så här säger detta avtal om Kalmar kommun eller annan förening vill nyttja Guldfågeln arena.


 


Enligt avtalet sköter Kalmar FF den inre driften av arenan under de första två åren. Sedan skall det omförhandlas.


Ulf Carlsson på Östra Småland har försökt få fram vad det skulle kosta IFK Kalmar, vårt nya lag i damallsvenskan att spela en match på Guldfågeln arena.


”Om IFK Kalmar går upp i damallsvenskan på söndag kan det bli en riktigt bra affär - för Kalmar FF. Det kostar en hel del att nyttja Guldfågeln arena.

Varje hemmamatch kan gå på 30 000 kronor. KFF välkomnar hjälpen att finansiera anläggningen.”

 

Läs artikel.


Ovanstående avtal gäller under två år och skall sedan omförhandlas enligt det beslutade avtalet.


Är det någon som förstår vad Marianne Dahlberg säger. Jag gör det i varje fall inte. Ljuger hon? Jag hoppas att någon journalist ställer Marianne Dahlberg mot väggen!

 


Av Thoralf Alfsson - 14 november 2017 22:34

Vad har de gjort med vårt land? Den frågan ställer jag mig allt oftare i vardagen. Jag tänker på t.ex gamla människor som kanske flyttade till sin lägenhet på 70-talet eller kanske på 80-talet och då bodde i ett lugnt och trevligt bostadsområde. Hur ser det ut idag?


När jag delar ut information i dessa områden blir jag ledsen och orolig över hur vissa äldre människor har det. I det mångkulturella samhället har de sannolikt blivit isolerade i sina lägenheter. I många fall kanske de inte har anhöriga som kan hjälpa dem att flytta till något trevligare område. Själva är de för gamla för att kunna förändra sin situation.


När Karl Karlsson bara har Muhammed, Ahmed och Ali som grannar har något gått väldigt fel!

 

 


Jag lyssnade på ett program i P1 idag på förmiddagen, nämligen Tendens. Det handlar om ensamkommande barn som ljugit om sin ålder och nu ångrar sig när de förstår vilka konsekvenser det ger.


Ett fruktansvärt naivt reportage! Snyftfaktorn är väldigt hög. Inte en enda kritisk fråga ställs till dessa ensamkommande så kallade barn men som i själva verket är vuxna män. De gråter ut över sin egen situation. De är så egoistiskt att det blir sanslöst.


”Jag vill lätta på mitt samvete”

 

Inte det minsta insikt om vilka kostnader som drabbat det svenska samhället och skattebetalare på grund av deras lögner. Hur andra människor har kommit i kläm på grund av deras lögner. Inte en enda kritisk fråga från journalisten som gjort reportaget. Det är så fruktansvärt naivt att jag mår illa!


Till slut försöker man i reportaget skuldbelägga det svenska folket om dessa lögnare utvisas. Man blir minst sagt häpen och förvånad. Att Sveriges Radio har en egen agenda visar detta reportage med eftertryck. SR och Miljöpartiet har samma agenda!

 

Lögner skall inte belönas. Lögnare och fuskare skall avvisas till sitt hemland!

 

Av Thoralf Alfsson - 14 november 2017 18:38

På förekommen anledning så kör jag svaren på frågorna i min folder ännu en gång då det har delats ut nya foldrar.

 

 

1. Vilken av följande växthusgaser tror du har störst inverkan på jordens temperatur?

   1   Ozon O3       X  Koldioxid  CO2    Vattenånga H2O


Rätt svar är 2. Vattenånga.


När Demoskop ställde samma fråga för några år sedan till över tusen personer svarade endast 3 procent rätt. I gruppen akademiker svarade bara 4 procent rätt medan de med enbart Grundskola svarade hela 11 procent rätt ;-)


”Vattenångan står för grovt räknat hälften av den nutida växthuseffekten på jorden. Även molnen, det vill säga vatten i form av droppar eller iskristaller, har en påtaglig växthusverkan – de ger upphov till ungefär en fjärdedel av den totala växthuseffekten. Koldioxiden svarar för uppåt 20 % och övriga växthusgaser (främst ozonlustgas och metan) tillsammans för ca 7 % av den nutida växthuseffekten.”

Wikipedia, växthuseffekten


”Det finns flera växthusgaser. Den viktigaste är vattenångan och näst störst effekt har koldioxiden. Eftersom de olika växthusgaserna delvis påverkar samma våglängder av strålningen är det svårt att säga exakt hur mycket respektive gas bidrar med. Men vattenångan står för storleksordningen 40-70 %, medan koldioxiden står för 10-25 %. Av övriga växthusgaser bidrar metan (CH4) och dikväveoxid (N2O), dvs lustgas med cirka 5 procent var.” 

Pär Holmgrens klimatskola.


2. Hur tror du att utsläppen av koldioxid per person har förändrats i Sverige sedan 1980?

   1  Minskat          X  Oförändrad           2  Ökat


Rätt svar är 1. Minskat.


En stor orsak till att utsläppen av koldioxid minskat i Sverige är 70-80-talets utbyggnad av kärnkraften. Den som är lite äldre minns säkert oljekrisen på tidigt 70-tal vilket innebar att omställningen till kärnkraften startade. När sedan kärnkraftverken började komma igång skulle alla oljepannor i villorna kastas ut och ersättas med elpannor och i många nybyggda hus installerades även direktverkande elelement.


  


http://ekonomihandboken.se/klimatkrisen/vem-ar-klimatboven/3. Hur stor andel av Sveriges elproduktion är fri från koldioxidutsläpp?

   1  Mindre än 50 %   X  80 %     Mer än 95 %


Rätt svar är 2. Mer än 95 procent.


Vattenkraft och kärnkraft är de två stora energikällorna i Sverige. Vindkraften har även vuxit de senaste åren tack vare stora subventioner men står ändå enbart för ca 10 procent av elproduktionen. Enligt energiföretagen var 98 procent av elenergin under 2016 koldioxidfri. Att fortsätta bygga vindkraftverk och solparker har med andra ord mycket liten inverkan på koldioxidutsläppen, den kan i vissa fall till och med ha motsatt effekt.


https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/4. Tror du att antalet stormar i Sverige under de senaste hundra åren har?

   1  Minskat           Oförändrad            2  Ökat


Rätt svar är 1. Minskat


Enligt statistik från SMHI har antalet stormar minskat och medelvinden har visat på en sjunkande långsiktig trend.


”Medelvindhastigheten har minskat i åtta av nio trianglar under perioden 1951-2010. Det har alltså blivit mindre blåsigt i genomsnitt. Sammantaget för Sverige har även antalet stormar liksom vindenergipotentialen minskat.”


https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.16896!/webbFaktablad_51.pdf5. Hur stor andel av Grönlands glaciärer tror du har försvunnit/smält bort under de senaste trettio åren?

   1  Mindre än 1 %   X  5-10 %     Mer än 10 %


Rätt svar 1. Mindre än 1 procent.


När Demoskop ställde den här frågan var det också bara 3 procent som svarade rätt, precis som i fråga nummer 1. Media har ett stort ansvar för att okunskapen är så stor hos den breda allmänheten.


Enligt uppgifter har inlandsisen på Grönland en volym på 2 800 000 km3. Om en procent skall smälta så måste alltså 28 000 km3 eller ca 1 000 km3 smält varje år under de senaste 30 åren. 

Men när klimatalarmisterna beräknar hur mycket inlandsis som försvunnit använder de inte enheten kubikkilometer! Nej, då pratar man istället antalet ton is som smält. Allt för att det skall bli mer obegripligt och låta betydligt värre och dramatiskt än vad de faktiskt är. En kubikkilometer inlandsis väger ca 900 000 000 ton eller nästan 1 miljard ton.


Det blir mer alarmistiskt och prata om att si och så många miljarder ton inlandsis smält bort än något hundratal kubikkilometer.


Under 2017 ser det faktiskt ut som att ingen avsmältning kommer ske överhuvudtaget! Utan att det blir en tillväxt av inlandsisen.


http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/6. Hur tror du att Östersjöns vattenstånd har förändrats i Stockholm sedan mätningarna startade 1774?

   1  Sänkts ca 75cm  Oförändrad  Ökat ca 100cm


Rätt svar är 1. Sänkts ca 75 cm.


I själva verket har havsnivån sjunkit med närmare 1 meter sedan 1774. Förr i tiden kallade man detta för "vattenminskning" innan man förstod att det hade med landhöjningen att göra.


  

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/stockholms-havsvattenstandsserie-1.13499


Jag hoppas att alla förstår att klimatalarmisterna som pratar/skriker om höjda havsnivåer och översvämningar längs Sveriges kuster helt har "glömt" bort landhöjningen. Personligen tror jag att man medvetet nonchalerar landhöjning bara för att skrämma upp befolkningen! Ett i mina ögon högst bedrägligt beteende från klimatalarmisterna.

Dessutom blir det helt tokigt när Länsstyrelserna runt om i Sverige ställer helt nya krav på kustnära bostadsbyggande och på grund av riskerna för framtida havsnivåhöjningar. 


Den enda kustremsa i Sverige där det noterats en väldigt liten havsnivå höjning är Skånes sydkust där landhöjningen är som minst i hela vårt land.


Läs även min egen lilla upptäcktsfärd och letande efter ett så kallat ”vattumärke” i Kalmarsund.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/07/19/11462073-en-fantastisk-historia/
7. Tror du antalet isbjörnar under de senaste trettio åren har?

   1  Minskat           Oförändrat            2  Ökat


Rätt svar är X. Oförändrat.


”Världens isbjörnar tycks må bra. 1993 beräknades det finnas cirka 25.000 isbjörnar världen över. En beräkning gjord under 2013 landar på samma antal, cirka 25.000.”


http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/forskare-samma-antal-isbjornar-i-dag-som-1993/8. Öland och delar av fastlandet har problem med grundvattennivåerna. Hur tror du att årsnederbörden har förändrats sedan 1860-talet i Kalmar?

   1  Minskat 75 mm   X  Oförändrad    Ökat 75 mm


Rätt svar är 2. Ökat mer än 75 mm/år


Enligt statistik från SMHI så har årsnederbörden ökat kraftigt sedan man började göra mätningar i Kalmar. Jag har sammanställt statistiken i ett diagram. När mätningarna började var årsnederbörden betydligt mindre än 400mm/år men under det senaste decenniet har årsnederbörden varit över 500 mm/år, förutom under 2015.


Tänk om årsnederbörden under de kommande åren blir ”normal” med mellan 500-700 mm/år. Kommer då alla investeringar med avsaltningsverk och vattenledning från fastlandet till Öland varit onödiga investeringar på många hundra miljoner kronor?


  
9. Hur många miljarder kronor kostade Migrationsverkets verksamhet de svenska skattebetalare under 2016?

   1  Ca 25 mdr.kr    X  Ca 50 mdr.kr   Ca 75 mdr.kr


Rätt svar är X. Ca 50 miljarder kronor


Enligt Migrationsverkets årsredovisning för 2016 var utfallet drygt 52 miljarder kronor. Den totala kostnaden för statens utgiftsområde 8 Migration och utgiftsområde 13 Integration uppgick under 2016 till drygt 60 miljarder kronor. Det finns dock siffror som gör gällande att den verkliga kostnaden är över 70 miljarder kronor, om allt räknas in men vi får hålla oss till Migrationsverkets årsredovisning.


Som jämförelse kan nämnas att Rättsväsendet kostade drygt 40 miljarder kronor under 2016 (Polismyndigheten, Säpo, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar, Kriminalvården med fängelser mm.)10. Hur många miljarder kronor fick Sverige (Migrationsverket) i bidrag från EU för migration under 2016?

   1  Ca 0,2 mdr.kr    X  Ca 5 mdr.kr   Ca 10 mdr.kr


Rätt svar är 1. Mindre än 0,2 miljarder kronor.


Följande kan läsas i Migrationsverkets årsredovisning.


”Migrationsverkets anslag från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar uppgick till 186 miljoner kronor för år 2016 men endast 31 procent, 57 miljoner kronor, har nyttjats. Det låga utfallet beror på att den nya fonden Asyl-, migrations och integrationsfonden, som avser åren 2014–2020 försenades i starten.”  

 

Det innebär att ca en promille av Migrationsverkets kostnader täcktes av bidrag från EU. Det vill säga en tusendel! I princip noll och ingenting.

Tyvärr finns det människor inom vänsterrörelserna som sprider lögner om att EU betalar stora delar av Sveriges flyktingkostnader. Det är en myt på riktigt!
11. Hur många miljoner kronor fick Nybro kommun i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2016?

   1  35 milj.kr    X  67 milj.kr   91 milj.kr


Rätt svar är 2. Ca 91 miljoner kronor.


Enligt statistik från Migrationsverket betalades följande ersättningar ut till Nybro kommun under 2016.


    12. Hur många miljoner kronor fick Kalmar läns landsting i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2016?

   1  50 milj.kr    X  175 milj.kr   250 milj.kr


Rätt svar är X. Ca 175 miljoner kronor


Kalmar län har en befolkning på drygt 240 000 människor. Om man betänker svaret i fråga 10 så täcker knappast bidraget från EU kostnaden för enbart det Kalmar läns landsting får i ersättning från Migrationsverket.


  

Källa Migrationsverket.13. Hur många miljoner kronor fick de 12 kommunerna i Kalmar län i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2016?

    250 milj.kr    X  600 milj.kr   1 100 milj.kr


Rätt svar är 2. Drygt 1 100 miljoner kronor eller 1,1 miljarder kronor enbart till Kalmar läns 12 kommuner. I Sverige finns det 290 kommuner.


Här nedan finner du en sammanställning över hur stora bidrag/ersättningar som Migrationsverket betalat ut under 2016 till Kalmar läns tolv kommuner. 


  


Källa Migrationsverket14. Alliansregeringen införde 2011 etableringsreformen. Enligt regeringens proposition beräknades kostnaden till 1,2 miljarder kronor per år vid full utbyggnad.  Hur stor var kostnaden under 2016?

   1  1,5 mdr.kr    X  Ca 3,5 mdr.kr   Ca 6,5 mdr.kr


Rätt svar är 2. Ca 6,5 miljarder kronor


Det vill säga att kostnaden som Alliansregeringen och integrationsminister Erik Ullenhag beräknade är idag närmare 500 procent högre. Dessa 6,5 miljarder kronor skall alltså läggas till Migrationsverkets dryga 52 miljarder kronor. Här kommer också ett diagram över kostnadsutvecklingen för Etableringsreformen. Tack Fredrik Reinfeldt och Erik Ullenhag!


  

Källa: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
15. Hur stor andel av de arbetssökande i Nybro kommun under augusti månad var födda i något annat land än Sverige?

   1  Ca 25 %       X  Ca 55 %           Ca 75 %


 Rätt svar är 2. Ca 75 procent.


I augusti var 659 personer av 864 födda i något annat land än Sverige. Det innebär att ca 76 procent av de arbetssökande var födda i något annat land.

Men med tanke på att av de 205 personer som var födda i Sverige har sannolikt ett antal av dessa föräldrar där båda är födda utomlands. Därmed gissar jag att kanske 80-85 procent av de arbetssökande i Nybro kommun har utländsk bakgrund. En skrämmande siffra som politikerna borde vara mycket oroade över med tanke på att den stiger fort.

Det visar på en fullständigt misslyckad migration och integrationspolitik!

 

 

16. Hur många miljoner kronor omsätter den svarta handeln årligen i Malmö?

   1  1 250 milj.kr    X  3 600 milj.kr   5 500 milj.kr


Rätt svar är 2. Ca 5 500 miljoner kronor


Under min tid i Riksdagen och Skatteutskottet gjorde vi ett besök i Malmö och träffade kommunledningen. Ett av kommunalråden berättade då att man gjort en utredning om den svarta marknaden i Malmö och att den omsatte ca 5,7 miljarder kronor, vilket även medförde att Malmö stad förlorade skatteintäkter på ca 2,2 miljarder kronor. Hur många rätt hade du?


Läser du enbart pk-media så gissar jag att du inte hade mer än 2-5 rätt. Läser du även alternativ media kanske du hade mellan 5-10 rätt eller fler rätt.


Läser du min blogg regelbundet och har ett bra minne kan du kanske fått mellan 10-15 rätt ;-)


Om vi i Sverige hade en journalistkår som berättade sanningen/fakta och som granskade invandringspolitiken och dess konsekvenser men även alla klimatalarmister och Miljöpartister så hade du med stor säkerhet haft bättre kunskaper och fler rätt på frågorna bara genom att följa public service.


Tyvärr lever inte public service upp till sitt sändningstillstånd!.


Så vad skall du läsa i fortsättningen?

 

Av Thoralf Alfsson - 13 november 2017 23:38

Ibland får man höra saker som man inte tror är sant men i det politiskt korrekta Sverige kan uppenbarligen vad som helst hända på kommunal nivå! Idag fick jag höra följande.


En förälder i Torsås har reagerat på några saker på den förskola där hennes barn går. I samma byggnad som förskolan finns har man även en SFI-lokal. Föräldern har upptäckt att det finns en dörr mellan dessa lokaler som inte är låst. Något som hon finner otryggt för sitt barn och andras barn. Det kan med andra ord när som helst komma in vuxna utländska män till förskolan om inte dörren hålls låst. Hon har påtalat detta för personalen på förskolan men fått väldigt dålig respons. Hon har till och med upplevt en viss negativ attityd från personalen.


Barnen på förskolan brukar besöka ett äldreboende ibland. Något som skulle göras nyligen men när föräldern undrade hur det varit på äldreboendet fick hon beskedet att man inte gjort något besök. Istället hade barnen varit och besökt SFI-utbildningen. Föräldern blev upprörd och klagade på att man gjort detta besök utan att informera föräldrarna till barnen. Föräldern ansåg att det var direkt olämpligt och att hon inte skulle godkänt det om hon blivit tillfrågad. Vilket hon framförde till personalen.


Idag blev föräldern uppringd av förskolechefen Lena Ekevy som hotade med att förälderns barn inte skulle få ha sin förskoleplats kvar på grund av förälderns värderingar!

 

Sverige blir bara sjukare och sjukare för var dag som går!

Av Thoralf Alfsson - 12 november 2017 22:04

Kvällens Agenda handlade om importerade problem som kostar 10-tals miljarder kronor för de svenska skattebetalarna. Dessa miljarder hade behövts i den svenska välfärden som är minst sagt ansträngd med bristande resurser och personal.


Nu vill både Socialdemokraterna och Moderaterna hjälpa alla ”invandrare på traven” som Ylva Johansson uttryckte det genom något som ska kallas etableringsanställning under upp till 2 år med en kostnad på ca 180 000 kronor/år och anställd om staten skall betala sin del av de sociala avgifterna. Det som är mest häpnadsväckande är att de anställda skall slippa betala skatt på sin inkomst enligt SR-Ekot.


”Detaljerna här är inte klara men enligt Ekots uppgifter ska ersättningen totalt motsvara lägstalöner i Sverige som i många branscher ligger mellan 16 000 och 18 000 kronor i månaden. Både arbetsgivaren och den anställde ska vara skattebefriade.”

 

Detta är ta mig faan helt sjukt! Vilka undanträngningseffekter kommer detta ge på den svenska arbetsmarknaden? Hur många svenska arbetsgivare kommer slås ut av oseriösa invandrarföretagare som kommer utnyttja detta till max?


Den svenska arbetaren kommer bli en underklass i sitt eget land!

 

Det mest tragiska är att det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som driver igenom detta!


Åsa Rigner fortsatte sedan att svamla om samhällsinformation till invandrare/asylsökande när det gäller hedersvåld. Vilket trams! Socialdemokraterna har aldrig gjort något vettigt på detta område annat än att vara passiva!


Risken är för stor att de kommer i konflikt med sina egna väljare!

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6
7
8 9 10 11 12
13 14
15
16 17 18 19
20 21
22
23 24
25
26
27 28 29 30
<<< November 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se