thoralf

Alla inlägg under november 2017

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 14 nov 22:34

Vad har de gjort med vårt land? Den frågan ställer jag mig allt oftare i vardagen. Jag tänker på t.ex gamla människor som kanske flyttade till sin lägenhet på 70-talet eller kanske på 80-talet och då bodde i ett lugnt och trevligt bostadsområde. Hur ser det ut idag?


När jag delar ut information i dessa områden blir jag ledsen och orolig över hur vissa äldre människor har det. I det mångkulturella samhället har de sannolikt blivit isolerade i sina lägenheter. I många fall kanske de inte har anhöriga som kan hjälpa dem att flytta till något trevligare område. Själva är de för gamla för att kunna förändra sin situation.


När Karl Karlsson bara har Muhammed, Ahmed och Ali som grannar har något gått väldigt fel!

 

 


Jag lyssnade på ett program i P1 idag på förmiddagen, nämligen Tendens. Det handlar om ensamkommande barn som ljugit om sin ålder och nu ångrar sig när de förstår vilka konsekvenser det ger.


Ett fruktansvärt naivt reportage! Snyftfaktorn är väldigt hög. Inte en enda kritisk fråga ställs till dessa ensamkommande så kallade barn men som i själva verket är vuxna män. De gråter ut över sin egen situation. De är så egoistiskt att det blir sanslöst.


”Jag vill lätta på mitt samvete”

 

Inte det minsta insikt om vilka kostnader som drabbat det svenska samhället och skattebetalare på grund av deras lögner. Hur andra människor har kommit i kläm på grund av deras lögner. Inte en enda kritisk fråga från journalisten som gjort reportaget. Det är så fruktansvärt naivt att jag mår illa!


Till slut försöker man i reportaget skuldbelägga det svenska folket om dessa lögnare utvisas. Man blir minst sagt häpen och förvånad. Att Sveriges Radio har en egen agenda visar detta reportage med eftertryck. SR och Miljöpartiet har samma agenda!

 

Lögner skall inte belönas. Lögnare och fuskare skall avvisas till sitt hemland!

 

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 14 nov 18:38

På förekommen anledning så kör jag svaren på frågorna i min folder ännu en gång då det har delats ut nya foldrar.

 

 

1. Vilken av följande växthusgaser tror du har störst inverkan på jordens temperatur?

   1   Ozon O3       X  Koldioxid  CO2    Vattenånga H2O


Rätt svar är 2. Vattenånga.


När Demoskop ställde samma fråga för några år sedan till över tusen personer svarade endast 3 procent rätt. I gruppen akademiker svarade bara 4 procent rätt medan de med enbart Grundskola svarade hela 11 procent rätt ;-)


”Vattenångan står för grovt räknat hälften av den nutida växthuseffekten på jorden. Även molnen, det vill säga vatten i form av droppar eller iskristaller, har en påtaglig växthusverkan – de ger upphov till ungefär en fjärdedel av den totala växthuseffekten. Koldioxiden svarar för uppåt 20 % och övriga växthusgaser (främst ozonlustgas och metan) tillsammans för ca 7 % av den nutida växthuseffekten.”

Wikipedia, växthuseffekten


”Det finns flera växthusgaser. Den viktigaste är vattenångan och näst störst effekt har koldioxiden. Eftersom de olika växthusgaserna delvis påverkar samma våglängder av strålningen är det svårt att säga exakt hur mycket respektive gas bidrar med. Men vattenångan står för storleksordningen 40-70 %, medan koldioxiden står för 10-25 %. Av övriga växthusgaser bidrar metan (CH4) och dikväveoxid (N2O), dvs lustgas med cirka 5 procent var.” 

Pär Holmgrens klimatskola.


2. Hur tror du att utsläppen av koldioxid per person har förändrats i Sverige sedan 1980?

   1  Minskat          X  Oförändrad           2  Ökat


Rätt svar är 1. Minskat.


En stor orsak till att utsläppen av koldioxid minskat i Sverige är 70-80-talets utbyggnad av kärnkraften. Den som är lite äldre minns säkert oljekrisen på tidigt 70-tal vilket innebar att omställningen till kärnkraften startade. När sedan kärnkraftverken började komma igång skulle alla oljepannor i villorna kastas ut och ersättas med elpannor och i många nybyggda hus installerades även direktverkande elelement.


  


http://ekonomihandboken.se/klimatkrisen/vem-ar-klimatboven/3. Hur stor andel av Sveriges elproduktion är fri från koldioxidutsläpp?

   1  Mindre än 50 %   X  80 %     Mer än 95 %


Rätt svar är 2. Mer än 95 procent.


Vattenkraft och kärnkraft är de två stora energikällorna i Sverige. Vindkraften har även vuxit de senaste åren tack vare stora subventioner men står ändå enbart för ca 10 procent av elproduktionen. Enligt energiföretagen var 98 procent av elenergin under 2016 koldioxidfri. Att fortsätta bygga vindkraftverk och solparker har med andra ord mycket liten inverkan på koldioxidutsläppen, den kan i vissa fall till och med ha motsatt effekt.


https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/4. Tror du att antalet stormar i Sverige under de senaste hundra åren har?

   1  Minskat           Oförändrad            2  Ökat


Rätt svar är 1. Minskat


Enligt statistik från SMHI har antalet stormar minskat och medelvinden har visat på en sjunkande långsiktig trend.


”Medelvindhastigheten har minskat i åtta av nio trianglar under perioden 1951-2010. Det har alltså blivit mindre blåsigt i genomsnitt. Sammantaget för Sverige har även antalet stormar liksom vindenergipotentialen minskat.”


https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.16896!/webbFaktablad_51.pdf5. Hur stor andel av Grönlands glaciärer tror du har försvunnit/smält bort under de senaste trettio åren?

   1  Mindre än 1 %   X  5-10 %     Mer än 10 %


Rätt svar 1. Mindre än 1 procent.


När Demoskop ställde den här frågan var det också bara 3 procent som svarade rätt, precis som i fråga nummer 1. Media har ett stort ansvar för att okunskapen är så stor hos den breda allmänheten.


Enligt uppgifter har inlandsisen på Grönland en volym på 2 800 000 km3. Om en procent skall smälta så måste alltså 28 000 km3 eller ca 1 000 km3 smält varje år under de senaste 30 åren. 

Men när klimatalarmisterna beräknar hur mycket inlandsis som försvunnit använder de inte enheten kubikkilometer! Nej, då pratar man istället antalet ton is som smält. Allt för att det skall bli mer obegripligt och låta betydligt värre och dramatiskt än vad de faktiskt är. En kubikkilometer inlandsis väger ca 900 000 000 ton eller nästan 1 miljard ton.


Det blir mer alarmistiskt och prata om att si och så många miljarder ton inlandsis smält bort än något hundratal kubikkilometer.


Under 2017 ser det faktiskt ut som att ingen avsmältning kommer ske överhuvudtaget! Utan att det blir en tillväxt av inlandsisen.


http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/6. Hur tror du att Östersjöns vattenstånd har förändrats i Stockholm sedan mätningarna startade 1774?

   1  Sänkts ca 75cm  Oförändrad  Ökat ca 100cm


Rätt svar är 1. Sänkts ca 75 cm.


I själva verket har havsnivån sjunkit med närmare 1 meter sedan 1774. Förr i tiden kallade man detta för "vattenminskning" innan man förstod att det hade med landhöjningen att göra.


  

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/stockholms-havsvattenstandsserie-1.13499


Jag hoppas att alla förstår att klimatalarmisterna som pratar/skriker om höjda havsnivåer och översvämningar längs Sveriges kuster helt har "glömt" bort landhöjningen. Personligen tror jag att man medvetet nonchalerar landhöjning bara för att skrämma upp befolkningen! Ett i mina ögon högst bedrägligt beteende från klimatalarmisterna.

Dessutom blir det helt tokigt när Länsstyrelserna runt om i Sverige ställer helt nya krav på kustnära bostadsbyggande och på grund av riskerna för framtida havsnivåhöjningar. 


Den enda kustremsa i Sverige där det noterats en väldigt liten havsnivå höjning är Skånes sydkust där landhöjningen är som minst i hela vårt land.


Läs även min egen lilla upptäcktsfärd och letande efter ett så kallat ”vattumärke” i Kalmarsund.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/07/19/11462073-en-fantastisk-historia/
7. Tror du antalet isbjörnar under de senaste trettio åren har?

   1  Minskat           Oförändrat            2  Ökat


Rätt svar är X. Oförändrat.


”Världens isbjörnar tycks må bra. 1993 beräknades det finnas cirka 25.000 isbjörnar världen över. En beräkning gjord under 2013 landar på samma antal, cirka 25.000.”


http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/forskare-samma-antal-isbjornar-i-dag-som-1993/8. Öland och delar av fastlandet har problem med grundvattennivåerna. Hur tror du att årsnederbörden har förändrats sedan 1860-talet i Kalmar?

   1  Minskat 75 mm   X  Oförändrad    Ökat 75 mm


Rätt svar är 2. Ökat mer än 75 mm/år


Enligt statistik från SMHI så har årsnederbörden ökat kraftigt sedan man började göra mätningar i Kalmar. Jag har sammanställt statistiken i ett diagram. När mätningarna började var årsnederbörden betydligt mindre än 400mm/år men under det senaste decenniet har årsnederbörden varit över 500 mm/år, förutom under 2015.


Tänk om årsnederbörden under de kommande åren blir ”normal” med mellan 500-700 mm/år. Kommer då alla investeringar med avsaltningsverk och vattenledning från fastlandet till Öland varit onödiga investeringar på många hundra miljoner kronor?


  
9. Hur många miljarder kronor kostade Migrationsverkets verksamhet de svenska skattebetalare under 2016?

   1  Ca 25 mdr.kr    X  Ca 50 mdr.kr   Ca 75 mdr.kr


Rätt svar är X. Ca 50 miljarder kronor


Enligt Migrationsverkets årsredovisning för 2016 var utfallet drygt 52 miljarder kronor. Den totala kostnaden för statens utgiftsområde 8 Migration och utgiftsområde 13 Integration uppgick under 2016 till drygt 60 miljarder kronor. Det finns dock siffror som gör gällande att den verkliga kostnaden är över 70 miljarder kronor, om allt räknas in men vi får hålla oss till Migrationsverkets årsredovisning.


Som jämförelse kan nämnas att Rättsväsendet kostade drygt 40 miljarder kronor under 2016 (Polismyndigheten, Säpo, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar, Kriminalvården med fängelser mm.)10. Hur många miljarder kronor fick Sverige (Migrationsverket) i bidrag från EU för migration under 2016?

   1  Ca 0,2 mdr.kr    X  Ca 5 mdr.kr   Ca 10 mdr.kr


Rätt svar är 1. Mindre än 0,2 miljarder kronor.


Följande kan läsas i Migrationsverkets årsredovisning.


”Migrationsverkets anslag från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar uppgick till 186 miljoner kronor för år 2016 men endast 31 procent, 57 miljoner kronor, har nyttjats. Det låga utfallet beror på att den nya fonden Asyl-, migrations och integrationsfonden, som avser åren 2014–2020 försenades i starten.”  

 

Det innebär att ca en promille av Migrationsverkets kostnader täcktes av bidrag från EU. Det vill säga en tusendel! I princip noll och ingenting.

Tyvärr finns det människor inom vänsterrörelserna som sprider lögner om att EU betalar stora delar av Sveriges flyktingkostnader. Det är en myt på riktigt!
11. Hur många miljoner kronor fick Nybro kommun i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2016?

   1  35 milj.kr    X  67 milj.kr   91 milj.kr


Rätt svar är 2. Ca 91 miljoner kronor.


Enligt statistik från Migrationsverket betalades följande ersättningar ut till Nybro kommun under 2016.


    12. Hur många miljoner kronor fick Kalmar läns landsting i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2016?

   1  50 milj.kr    X  175 milj.kr   250 milj.kr


Rätt svar är X. Ca 175 miljoner kronor


Kalmar län har en befolkning på drygt 240 000 människor. Om man betänker svaret i fråga 10 så täcker knappast bidraget från EU kostnaden för enbart det Kalmar läns landsting får i ersättning från Migrationsverket.


  

Källa Migrationsverket.13. Hur många miljoner kronor fick de 12 kommunerna i Kalmar län i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2016?

    250 milj.kr    X  600 milj.kr   1 100 milj.kr


Rätt svar är 2. Drygt 1 100 miljoner kronor eller 1,1 miljarder kronor enbart till Kalmar läns 12 kommuner. I Sverige finns det 290 kommuner.


Här nedan finner du en sammanställning över hur stora bidrag/ersättningar som Migrationsverket betalat ut under 2016 till Kalmar läns tolv kommuner. 


  


Källa Migrationsverket14. Alliansregeringen införde 2011 etableringsreformen. Enligt regeringens proposition beräknades kostnaden till 1,2 miljarder kronor per år vid full utbyggnad.  Hur stor var kostnaden under 2016?

   1  1,5 mdr.kr    X  Ca 3,5 mdr.kr   Ca 6,5 mdr.kr


Rätt svar är 2. Ca 6,5 miljarder kronor


Det vill säga att kostnaden som Alliansregeringen och integrationsminister Erik Ullenhag beräknade är idag närmare 500 procent högre. Dessa 6,5 miljarder kronor skall alltså läggas till Migrationsverkets dryga 52 miljarder kronor. Här kommer också ett diagram över kostnadsutvecklingen för Etableringsreformen. Tack Fredrik Reinfeldt och Erik Ullenhag!


  

Källa: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
15. Hur stor andel av de arbetssökande i Nybro kommun under augusti månad var födda i något annat land än Sverige?

   1  Ca 25 %       X  Ca 55 %           Ca 75 %


 Rätt svar är 2. Ca 75 procent.


I augusti var 659 personer av 864 födda i något annat land än Sverige. Det innebär att ca 76 procent av de arbetssökande var födda i något annat land.

Men med tanke på att av de 205 personer som var födda i Sverige har sannolikt ett antal av dessa föräldrar där båda är födda utomlands. Därmed gissar jag att kanske 80-85 procent av de arbetssökande i Nybro kommun har utländsk bakgrund. En skrämmande siffra som politikerna borde vara mycket oroade över med tanke på att den stiger fort.

Det visar på en fullständigt misslyckad migration och integrationspolitik!

 

 

16. Hur många miljoner kronor omsätter den svarta handeln årligen i Malmö?

   1  1 250 milj.kr    X  3 600 milj.kr   5 500 milj.kr


Rätt svar är 2. Ca 5 500 miljoner kronor


Under min tid i Riksdagen och Skatteutskottet gjorde vi ett besök i Malmö och träffade kommunledningen. Ett av kommunalråden berättade då att man gjort en utredning om den svarta marknaden i Malmö och att den omsatte ca 5,7 miljarder kronor, vilket även medförde att Malmö stad förlorade skatteintäkter på ca 2,2 miljarder kronor. Hur många rätt hade du?


Läser du enbart pk-media så gissar jag att du inte hade mer än 2-5 rätt. Läser du även alternativ media kanske du hade mellan 5-10 rätt eller fler rätt.


Läser du min blogg regelbundet och har ett bra minne kan du kanske fått mellan 10-15 rätt ;-)


Om vi i Sverige hade en journalistkår som berättade sanningen/fakta och som granskade invandringspolitiken och dess konsekvenser men även alla klimatalarmister och Miljöpartister så hade du med stor säkerhet haft bättre kunskaper och fler rätt på frågorna bara genom att följa public service.


Tyvärr lever inte public service upp till sitt sändningstillstånd!.


Så vad skall du läsa i fortsättningen?

 

Av Thoralf Alfsson - Måndag 13 nov 23:38

Ibland får man höra saker som man inte tror är sant men i det politiskt korrekta Sverige kan uppenbarligen vad som helst hända på kommunal nivå! Idag fick jag höra följande.


En förälder i Torsås har reagerat på några saker på den förskola där hennes barn går. I samma byggnad som förskolan finns har man även en SFI-lokal. Föräldern har upptäckt att det finns en dörr mellan dessa lokaler som inte är låst. Något som hon finner otryggt för sitt barn och andras barn. Det kan med andra ord när som helst komma in vuxna utländska män till förskolan om inte dörren hålls låst. Hon har påtalat detta för personalen på förskolan men fått väldigt dålig respons. Hon har till och med upplevt en viss negativ attityd från personalen.


Barnen på förskolan brukar besöka ett äldreboende ibland. Något som skulle göras nyligen men när föräldern undrade hur det varit på äldreboendet fick hon beskedet att man inte gjort något besök. Istället hade barnen varit och besökt SFI-utbildningen. Föräldern blev upprörd och klagade på att man gjort detta besök utan att informera föräldrarna till barnen. Föräldern ansåg att det var direkt olämpligt och att hon inte skulle godkänt det om hon blivit tillfrågad. Vilket hon framförde till personalen.


Idag blev föräldern uppringd av förskolechefen Lena Ekevy som hotade med att förälderns barn inte skulle få ha sin förskoleplats kvar på grund av förälderns värderingar!

 

Sverige blir bara sjukare och sjukare för var dag som går!

Av Thoralf Alfsson - Söndag 12 nov 22:04

Kvällens Agenda handlade om importerade problem som kostar 10-tals miljarder kronor för de svenska skattebetalarna. Dessa miljarder hade behövts i den svenska välfärden som är minst sagt ansträngd med bristande resurser och personal.


Nu vill både Socialdemokraterna och Moderaterna hjälpa alla ”invandrare på traven” som Ylva Johansson uttryckte det genom något som ska kallas etableringsanställning under upp till 2 år med en kostnad på ca 180 000 kronor/år och anställd om staten skall betala sin del av de sociala avgifterna. Det som är mest häpnadsväckande är att de anställda skall slippa betala skatt på sin inkomst enligt SR-Ekot.


”Detaljerna här är inte klara men enligt Ekots uppgifter ska ersättningen totalt motsvara lägstalöner i Sverige som i många branscher ligger mellan 16 000 och 18 000 kronor i månaden. Både arbetsgivaren och den anställde ska vara skattebefriade.”

 

Detta är ta mig faan helt sjukt! Vilka undanträngningseffekter kommer detta ge på den svenska arbetsmarknaden? Hur många svenska arbetsgivare kommer slås ut av oseriösa invandrarföretagare som kommer utnyttja detta till max?


Den svenska arbetaren kommer bli en underklass i sitt eget land!

 

Det mest tragiska är att det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som driver igenom detta!


Åsa Rigner fortsatte sedan att svamla om samhällsinformation till invandrare/asylsökande när det gäller hedersvåld. Vilket trams! Socialdemokraterna har aldrig gjort något vettigt på detta område annat än att vara passiva!


Risken är för stor att de kommer i konflikt med sina egna väljare!

Av Thoralf Alfsson - Lördag 11 nov 18:03

 

 

Den 25 april 2016 drev den rödgröna majoriteten med stöd av restalliansen (M, L och KD) igenom att alla kommunens personliga assistenter (ca 130st) skulle privatiseras. Sverigedemokraterna motsatte sig detta beslut då vi ansåg att detta tillhör kommunens kärnverksamhet och att den besparing som skulle kunna uppnås helt och hållet skulle drabba personalen genom sämre anställningsavtal.


Det är helt absurt att en majoritet som bland annat består av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet driver igenom detta beslut. Precis tvärtemot hur S och V agerar i andra kommuner.


Men pampen Johan Persson ligger bakom detta och då skall det drivas igenom till varje pris!

 

När Socialförvaltningen sedan gick ut för att få in intressenter som var beredda att ta över alla personliga assistenter var intresset väldigt klent beroende på de villkor som Kalmar kommun ställde. Sedan har det varit väldigt tyst om detta under en längre period men nu skriver Östra Småland att Kalmar kommuns Socialförvaltning ”sockrar” sitt förslag med ett startbidrag på 4,5 miljoner kronor till det företag som vill ta över de personliga assistenterna!


Helt makalöst! Är det ens lagligt att stödja ett enskilt företag på det sättet? Jag tror det bryter mot kommunallagen.


”8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.

 

Att Kalmar kommun vill privatisera de personliga assistenterna kan knappast betraktas som synnerliga skäl, enligt lagtexten!


När förslaget röstades igenom i Kalmar kommunfullmäktige var 5 ordinarie ledamöter från socialdemokraterna frånvarande och hade ersatts av Ja-sägare till privatiseringen. En av de frånvarande var kommunals ordförande Marie Simonsson. Hon smet även denna gång ifrån sitt ansvar för sina medlemmar.


Ibland de närvarande 29 socialdemokraterna var det 8 som avstod ifrån att rösta enligt protokollet (bilaga C, sid 36). Splittringen var med andra ord stor inom socialdemokraterna men kommunalpampen Johan Persson drev igenom sitt beslut trots det interna motståndet. Nasim Malik röstade givetvis som Johan Persson.


Om detta startbidrag på 4,5 miljoner kronor blir verklighet kommer jag sannolikt överklaga det för att få en prövning mot gällande lagstiftning i kommunallagen!

 

PS

Tyvärr så finns artikeln inte på nätet eller Östra Smålands webbsida utan endast i lördagens pappersupplaga och pdf-tidning.


Nu har artiklarna kommit på webbsidan!


http://www.ostrasmaland.se/kalmar/ger-4-5-miljoner-for-privatisering/

 

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/det-har-trixandet-ar-ren-skandal-ga-ett-steg-tillbaka/Jag noterar också att Moderaterna nu kopierar Sverigedemokraternas retorik i Kalmar ;-)


Dels börjar man använda begreppet pampfasoner som SD använt vid flera tillfällen. Dessutom anväånder sig Moderaterna av vår slogan "Kalmar förtjänar bättre" som vi kallade vår folder som delades ut det samtliga hushåll i Kalmar kommun den 2 november.


 

Väldigt vad kreativa Moderaterna är i Kalmar;-)


 

Av Thoralf Alfsson - Fredag 10 nov 23:19

Barometern fortsätter idag skriva om anställningen av Papi. Tidningen har sökt ordförande för kommunal Marie Simonsson för en kommentar.


”Barometern har i två dagar sökt Marie Simonsson, ordförande i Kommunal, och Maj-Lis Lindberg, ordförande för Vision, utan framgång.”

 

Det är så fruktansvärt fegt att hålla sig undan och inte svara på några frågor.


En sak som inte framgår är att ordförande för Kommunal Marie Simonsson dessutom sitter i Kalmar kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Här kan man verkligen säga att hon sitter på dubbla stolar. Jag förstår att hon vägrar svara i sin mobiltelefon och håller sig undan från media.Östra Småland skriver idag om hyresnivåerna för andra föreningar som vill spela matcher på Guldfågeln arena. Vår protokollsanteckning från kommunfullmäktige har satt sina spår i artikeln. Den känns riktigt bra. En bra artikel skriven av Ulf Carlsson.


 


Barometern skriver också ikväll om hur vårt distrikt har beslutat om vårt förslag till riksdagslistan. Jag tänker inte kommentera det närmare. Läs artikeln i Barometern.


 


"Thoralf Alfsson har inte gjort någon hemlighet av att han vill tillbaka till riksdagen. Men efter att SD i Kalmar län har nominerat sin riksdagslista hamnar han först på femte plats. I dag har SD två mandat i riksdagen.

 

Tills i år har man ändrat sig och kommer att ha en lista för varje valkrets som övriga partier har. Men alla listor kommer förmodligen toppas av partiledare Jimmie Åkesson. Nummer två kommer den kandidaten som är nummer ett i just den valkretsen och sedan kommer listan fyllas på med namn från den centrala listan."

Av Thoralf Alfsson - Torsdag 9 nov 21:40

”Kalmarhem har beordrats av Kalmar kommunbolag att anställa Shemsi "Papi" Brahimi. Kommunen kan inte anställa, då 47 har varslats på socialförvaltningen, som nu i stället ska hyra in "Papi".”

 

Det är Barometern som kommer med detta avslöjande i en artikel.

 

Ni läser rätt! Socialförvaltningen i Kalmar har nyligen varslat 47 personer som jobbat med ensamkommande barn men som nu inte längre behövs. Samtidigt hotade Papi med att sluta om inte hans timanställning omvandlades till en fast tjänst. Nu ger majoritetens kommunalråd order till Kalmarhem att anställa Papi som sedan skall hyras ut till socialförvaltningen.


”Det har gått ut en order från politiken via kommunbolaget, säger Per Stephani, vd för Kalmarhem.”

 

”Roger Holmberg (S), ordförande i Kalmarhem och i socialnämnden, tycker inte det är uppseendeväckande att ett bostadsbolag används för att komma runt Lagen om anställningsskydd, lika lite som för att köpa Kolbodagården eller bygga pooler.

- Det är lämpligt. Han har varit anställd på Kalmarhem tidigare och nu blir han det igen. Sedan ska han hyras ut till socialförvaltningen, säger Roger Holmberg.”

 

Vänsterpartiets Bertil Dahl som är ansvarigt kommunalråd för personalfrågor tycker att det är helt ok och har inget att invända. Bertil Dahl säger så här till Barometern.


”Men ingen av de varslade har den här typen av verksamhet som han bedriver. Det finns lagar och avtal som gäller och då är det här lösningen som finns, säger han.”

 

Det är skillnad på folk och folk när majoriteten får styra och bestämma!


PS

 

Östra Småland kommer också med avslöjande gällande Socialförvaltningen i Kalmar. Jag blev idag uppringd och fick kommentera nästa avslöjande men jag låter Östra Småland publicera sin artikel innan jag tar upp det på bloggen.


Presentation


Thoralf Alfsson
Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

908 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6
7
8 9 10 11 12
13 14
15
16 17 18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se