thoralf

Direktlänk till inlägg 23 april 2016

VANSINNIG PLACERING AV TRE VINDKRAFTVERK

Av Thoralf Alfsson - 23 april 2016 21:49

 


Jag undrar vad ansvariga på Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län sysslar med när de väljer att bevilja bygglov för tre vindkraftverk vid Törnbotten i Färjestaden. Länsstyrelsen Kalmar län avslår dessutom det överklagande som kommit in.


Frågan är om det bara handlar om propaganda från Mörbylånga kommun då följande finns att läsa i kommunens vindkraftsplan.


”En etablering av vindkraftverk på denna plats kan bli en visuell entré till Öland som vindarnas ö och har i samband med utredningen Ölandsvind även kallats annonsläge. Den känsliga naturens värden står i konflikt med annonsläget.”

 

Den känsliga naturen tycks inte betyda något för de politiker som styr i Mörbylånga kommun. Besökare till Öland kommer i framtiden välkomnas av tre vindkraftsverk när de lämnar Ölandsbron. Mörbylånga kommun kallar det för annonsläge.

Mörbylånga kommun ödelägger därmed ett väldigt stort område om ca 300 hektar som borde vara attraktivt som bostadsområde i framtiden. Med stor närhet till infrastruktur och Ölandsbron för arbetspendlare till Kalmar.


Hur fan tänker moderata kommunalrådet Henrik Yngvesson i Mörbylånga. Tänker han överhuvudtaget?

 

Öland och Mörbylånga kommun har dessutom väldiga problem med dricksvattenförsörjningen just nu. Grundvattennivåerna är extremt låga för årstiden. Tankbilar går i skytteltrafik från Kalmar till Öland med dricksvatten. Dessutom pågår ett arbete med att lägga en ledning från fastlandet till Öland för att vattenförsörjning skall fungera i sommar när alla turister anländer. Kostnaden för ledningen lär uppgå till 10-15 miljoner kronor.


När man sedan också kan läsa följande om platsen för de tre vindkraftverken i vindkraftsplanen blir det minst sagt vansinnigt!


”Området ligger inom det yttre skyddsområdet för Tveta vattentäkt vilket innebär att etablering skall ske med stor försiktighet för att undvika olyckor och läckage av förorenande ämnen i skyddsområdet.”

 

Vare sig Mörbylånga kommun eller Länsstyrelsen Kalmar län har uppenbarligen inte tagit någon hänsyn till detta. Det kan givetvis komma att straffa sig väldigt dyrt om en olycka skulle vara framme. Om vattentäkten i Tveta slås ut innebär det en katastrof för Mörbylånga kommun.


Men för moderaten Henrik Yngvesson och hans samarbetspartier i Alliansen men även för de rödgröna är de tre vindkraftverken i annonsläge viktigare än en trygg vattenförsörjning för kommunens invånare!

 

För de boende i området väntar dock nya erfarenheter. Jag och några sverigedemokrater besökte nyligen vindkraftsmotståndare i Mortorp utanför Kalmar. Vi var också och lyssnade på dessa vindkraftverk 4st kinesiska och 2st tyska. Två familjer har känt sig tvingade att sälja sina hus och flytta då ljuden och undertoner från verken gjorde tillvaron fullständigt odräglig.

 

Enligt boende i Mortorp kan de monotona ljuden vara outhärdliga upp till 2000-3000 meter från verken, beroende väder och vind.


Nu väntar med stor sannolikhet samma elände för boende i Algutsrum och alla fritidshusägare i Arontorp med flera. Här nedan finns en karta med placeringen av vindkraftverken och med cirklar som har en radie på 1000m från verken.


 
 
ANNONS
 
Ingen bild

En småländska

23 april 2016 22:32

Ja inte hjälper det, men man har lust att slå pannan blodig! Hur orkar politiker och myndigheter vara så korkade? Annonsläge, vem kommer på dessa uttryck, lever vi i ett parallellt universum. Ord som långsiktighet, eftertanke, rimlighet mm existerar inte längre. Stå upp för något ngn gång, ngn politiker (Thoralf en av få).

 
Ingen bild

Sissi

23 april 2016 23:06

Radio Jämtland i förrgår om vindkraft: Läkare varnar: Ljudet från vindsnurror kan ge allvarliga skador

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6416268

 
Ingen bild

PG

23 april 2016 23:18

"Enligt läkare är det inte bara det hörbara bullret som är problemet utan det lågfrekventa infraljudet.

– En tredjedel av svenska folket har en ökad känslighet för det här, som leder till effekter som koncentrationssvårigheter, yrsel, nedstämdhet, ökat stresspåslag och ökad adrenalinutsöndring som i sin tur kan leda till att blodtrycket höjs och i slutänden finns en risk för hjärtinfarkt, säger Eje Åhlander, distriktsläkare i Kälarne, som samtidigt medger att det finns för lite forskning på området. Han hänvisar till en studie av en svensk överläkare samt en tysk undersökning."
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6416268

 
Ingen bild

Bertil

23 april 2016 23:32

Märkligt sätt att utnyttja marken på när Färjestaden växer åt alla håll. Är det privat mark?

Thoralf Alfsson

23 april 2016 23:54

Vet ej.

 
Ingen bild

Demokratur

24 april 2016 00:13

Svenska politiker är oikofober som hatar sitt eget folk. De beslutar i strid med folkviljan. De är onda människor.

 
Ingen bild

Lars Cornell

24 april 2016 07:53

Här i norra länet är det lika illa.

http://www.tjust.com/2016/vind-tribbhult.pdf

 
Ingen bild

World Traveller

24 april 2016 08:14

O.T Jag läste i Aftonlögnen att en svensk, kvinnlig, pensionerad präst ställde sig mitt bland en grupp demonstranter från Svenska Motståndsrörelsen med ett stort fredsmärke. Hon var så stolt över sin egen lilla demonstration (för ökad invandring och islamisering).
Hon reflekterar inte över att hon kunde stå där mitt bland de hemska, "nazistiska" svenskarna i lugn och ro. Om en Sverigedemokrat ställt sig bland en grupp vänsterdemonstranter så hade han eller hon blivit svårt misshandlad. Så beter sig tyvärr de som säger sig vara goda.

 
Ingen bild

OH

24 april 2016 08:17

Om det skall byggas vindmöllor är nog valet av plats ganska bra. Vattenförsörjningen tror jag inte påverkas av dessa tänkta verk.
Jag anser det vore bättre att bilda folkligt motstånd mot nedläggning av säkra kärnkraftverk.

Thoralf Alfsson

24 april 2016 08:54

Varför är platsen bra?

 
Ingen bild

Bo

24 april 2016 08:55

Att de lågfrekventa tonerna går långt erfor vi den gång när det var en utomhuskonsert ca 7 km bort - bara bastonerna tog sig fram.

 
Ingen bild

Fredde

24 april 2016 09:08

På tal om vattenförsörjningen, så har det varit kontakt med Åsa Romson. Staten har ju på andra platser gått in med stöd.
Men, hon tyckte istället att ölänningarna skulle bli bättre på att hushålla med vattnet...
Det var hennes lösning på problemet.
Man är inte förvånad, hennes intelligens är verkligen begränsad.
Det är en ständigt debatt om översvämningar och stigande havsnivå (vilket det inte finns några bevis för), men torka verkar inte vara något problem.

 
Ingen bild

Pepparholm

24 april 2016 10:04

Det vore intressant om Kommunledning och Länsstyrelse förklarar hur man etablerar vindkraftverk med stor försiktighet. Ta fundamenten som byggs på plats och blir kvar i evärderlig tid eller måste bilas bort - vad är beslutet?

Som amatör kan jag snabbt läsa, att gravitationsfundament ska grävas ner 3 meter. Där lägger man 500 kvadratmeter betong och 36 ton armeringsjärn. Detta således gånger tre. Om nu detta räcker för den senaste typen av monstersnurror och på aktuell mark.

 
Ingen bild

pg

24 april 2016 10:08

PG
Lördag 23 april 23:18

Du använder en redan befintlig signatur!

pg

 
Ingen bild

World Traveller

24 april 2016 10:08

Jag har nu haft ett intressant samtal med en sydafrikansk sjukvårdare som jobbar åt en privat organisation. Samtliga av hans irakiska kollegor har svenska och holländska pass och har visat honom sina utbetalningsbesked från socialen, som de skryter med. De har alltså tredubbel lön. Och de berättar att det då och då kommer någon från socialen på besök när de är hemma och de har alltid med sig presenter(mobiltelefoner, laptops, mat). Socialen vet att irakierna även har bostäder i Holland och att de jobbar här med en bra lön. Svenska folket - ni är grundlurade!

 
Ingen bild

Chrille

24 april 2016 11:41

OT.

Nina Drakfors (Granskning Sverige) från gårdagens Folkets Demonstration i högform.

https://youtu.be/nc245NlfL_o

 
Ingen bild

OH

24 april 2016 12:21

Varför JAG tycker platsen är ganska bra : Förhållandevis dålig jordbruksmark. Långt från F-staden och Algutsrum. Jag tycker även att vindmöllor är vackra särskillt om man jämför med dessa hyreskaserner som byggs i städerna, vilka många av oss på landsbygden dagligen tvingas se.
Om någon turist inte vill se några vindmöllor finns det andra platser att turista på.

Thoralf Alfsson

24 april 2016 12:57

"Långt från F-staden och Algutsrum."

Nej, inte särskilt långt från boende i området! Om de är vackra eller inte är faktiskt ointressant. Hyreskaserner i städerna hör ju heller inte hit.

Det är påverkan på miljön och de boende som är av betydelse. Beslutar sig Eolus Vind beslutar att bygga kommer det inte dröja länge innan närboende börjar protestera.
Dagens stora vindkraftverk ger helt ny problem med vilka frekvenser som upplevs som störande och farliga för hälsan. Fråga de som bor grannar med ett större vindkraftverk.

Sedan blir det 300-400 hektar mark som inte kan bebyggas. Vad säger du om det?

 
Ingen bild

Mats (ateist) Proffstroll

24 april 2016 13:54

Denna var bra
http://www.rabbalshedekraft.se/Global/Global%20files/Vindparker/Sk%C3%B6llunga/Dokument/PM%20Ljud%20EBN%20130610.pdf

 
Ingen bild

Bernt

24 april 2016 14:22

Ett medelstort verk innehåller ca 500L växellådsolja och ca 200L hydraulolja. Kanske inte det bästa att placera i ett vattenskyddsområde.
Under konstruktionen kommer dieseldrivna arbetsfordon att trafikera området med större risk för läckage. Med nuvarande vattensituation kanske man borde ompröva beslutet.
Brand i verket är den näst vanliga orsaken till haveri av verken och kan man hantera en omfattande brand i området? Återigen med nuvarande och kommande lägre grundvattenbestånd i åtanke.

 
Ingen bild

Leon

24 april 2016 14:53

@ OH

Om nu fler "vindsnurror" alls ska byggas, ekonomiska och produktionstekniska orsaker talar mot detta, bör det ske där miljömässig påverkan blir så liten som möjligt. Inte ens i de mer glesbefolkade "skogslänen" är alltid placeringen av "vindparker" helt okontroversiella. Inte heller har sådana aspekter som påverkan på hälsan hos närboende vägts in i dessa fall. I Jämtlands- och Västernorrlands län pågår just nu en tämligen livlig debatt om de två (stora) vindkraftsparkerna (Ögomfägnaden och Björkhöjden) som lokaliserats på ömse sidor om länsgränsen. Där har konsekvenserna och synpunkterna från "närboende" knappt alls vägts in. Dessutom pågår projekteringen för ännu en omfattande vindkraftspark betydligt närmare bebyggelse i samma område (totalt kommer det att med de tidigare "parkerna" uppföras ca 150 - 200 "snurror"). Och allt detta utan att hälso- och miljöaspekterna givits någon större vikt.

En mer personlig reflektion....rent estetiskt är de mer än 100 m höga 3 000 kW-snurrorna "j-vligt" fula och störande inslag i landskapsbilden. Och detta var de än kan tänkas placeras...i det öländska jordbrukslandskapet eller skogsklädda höjder i norrlands inland.

 
Ingen bild

HA

24 april 2016 15:58

Jag är i allra högsta grad drabbad av detta vansinniga beslut då jag med min sambo och hund bor på gränsen mellan Törnbotten och Hönstorp, se karta. Jag har skrivit några insändare i lokalpressen och ifrågasatt vad egentligen Mörbylånga Kommun har beslutat?
Vi som bor här kommer inte kunna ströva i området som förut, våra hus kommer bli mindre värda, djur och naturlivet påverkas och en massa andra negativa saker i form av ohälsa osv. Se bara på de verk i Mortorp utanför Kalmar vad de orsakar för elände för de som bor nära. Vill MK att vi liksom dem där kommer att må dåligt och behöva utstå samma sak för all framtid? Vi mår psykiskt dåligt av detta och känner oss fullständigt överkörda. Inte har MK lyssnat på oss som bor ”nästan nära” nä det är bara att köra över dem och de får acceptera. Varför då?
Vem byggs dessa verk åt? Inte är det vi som bor i närheten. Inte har vi fått erbjudande om billigare el.
Tänk om MK kunde tänka till, göra rätt från början, göra nåt radikalt och satsa på solen istället? Att sätta solpaneler på huset stör ingen alls! Subventionera en sådan installation istället för att satsa på energi som endast genererar när det blåser. Tänk i nya banor!
Då man ännu inte satt spaden i jorden anser jag att det ännu inte är försent för herr Yngvesson att stoppa detta spektakel. Ingen vill ha verken utom de som tjänar pengar på dem. Gör oss lyckliga, låt oss sova gott om nätterna och låt oss fortsättningsvis kunna njuta av närområdet och hela ön. Gör dina invånare en tjänst Henrik Yngvesson!

 
Ingen bild

Edward Ulfertz

24 april 2016 16:00

En gammal farmare fick sin hand sydd och omplåstrad efter en olycka på sin boskapsfarm.

Han och läkaren började språka, och de kom snart in på politik.

Den gamle farmaren förklarade: "Tja, som jag ser det, så är de flesta politiker som 'Stolp-sköldpaddor'."

Eftersom läkaren inte var bekant med uttrycket, frågade han vad en 'Stolp-sköldpadda' var.

Den gamle farmaren förklarade så gott han kunde:
"När man kör utmed landsvägen kan man få se en staketstolpe med en sköldpadda på toppen, det är en 'stolp-sköldpadda'."

Läkaren fattade fortfarande ingenting, så farmaren fortsatte:
"Man vet att han inte tagit sig dit upp själv, han ska inte vara där, han vet inte vad han ska göra när han är där uppe, han har kommit för högt för sin förmåga att fungera, och man bara undrar vilken dumjävel som satte honom där från början."

 
Ingen bild

OH

24 april 2016 17:14

Om det området skulle planläggas för bebyggelse med normalstora tomter så skulle ungefär två tredjedelar av kommunens nuvarande innevånare kunna ha egna hem där. Var skulle dom få sitt vatten ifrån.
Om du hade skrivit att vindmöllorna aldrig kommer att bli lönsamma utan stora subventioner eller om islamistpartiet kan genomdriva chockhöjningar för elen-

Thoralf Alfsson

24 april 2016 17:20

???

 
Ingen bild

Ibbe

24 april 2016 18:10

Verken ska ligga i ett annonsläge. För vad? Något mer kontraproduktmässigt var det längesedan man såg. Har intellektet hos mörbylångapolitikerna med vindkraften blåst bort??

 
Ingen bild

Lena

24 april 2016 18:28

@World Traveller 10.08 Det kan väl ändå inte vara sant? Socialen betalar ut trots att de har jobb och även bor i annat land, och de vet om det??? Hur går sådant till?
För övrigt, att vi är grundlurade kände jag redan till.

 
Ingen bild

Molle

24 april 2016 19:43

@IBBE. Verken ska ligga i ett annonsläge. För vad?

Tja..de kanske tänkt sig sälja annonsplats på pelarna!!
Neonskyltar...ström att driva dem finns ju :-)

Politiker idag är fullkomligt urspårade... Thoralf undantagen.

 
Ingen bild

pierre

24 april 2016 19:46

Jag börjar mer och mer fundera på vad det är för fel på folk som röstar fram den ene idioten efter den andre i de svenska partierna, de som är vettiga puttas bort av de som inget begriper .

Att ens fundera på vindkraft nära en vattentäkt är vansinne likt idioterna rent ut sagt inte sade ett skit om problemen som kan uppstå då de ska provborra efter gas på Öland.

Min kommun har hybris gällande pengar skattebetalarna tvingats ge för asylmottagningen så nu spelar det ingen roll att en renovering där ensamkommande män ska bo får kosta dubbelt och då över 9 miljoner. Hur länge dröjer det innan hela ön är körd så inga turister längre vill spendera sina pengar och vem fan rent ut sagt vågar bo i en stuga där asylsökare bott vilka inte blivit kontrollerade för smittsamma sjukdomar för TBC finns ju redan i Kalmar län.

Lägg ner vindkraften och lägg pengarna på forskning gällande nästa generation reaktorer för kärnkraft.

 
Ingen bild

Onkel Sven

24 april 2016 19:51

I Fågelfors samhälle var man tvungen att borra ett
130 meter djupt borrhål för att se till att vattnet räcker till i samhället , hundratals nysvenskar måste ju ha vatten !

 
Ingen bild

Skämt åsido

24 april 2016 21:49


Anledningen till att muslimer dras till Miljöpartiet är att muslimer gillar Miljöpartiets HBT-politik.

 
Ingen bild

RobertSt

24 april 2016 22:49

Är det någon mer än jag som funderar runt den kommande rivningskostnaden för alla dessa vindsnurror. Eller låter vi bara 'arvet' gå vidare till nästa generation och låter bli att ta betalt av de som uppför dessa snurror. Det kommer en dag imorgon också!

 
Ingen bild

Lasse

25 april 2016 18:36

Det är inte bara på Öland som man bygger nära samhället, vi bor i Skäppentorpsparkens vindkraft (Mönsterås Kommun) ca 800m från närmaste verk och jag håller fullkomligt med om att det är ett fruktansvärt oljud när vinden ligger mot oss. Ströva i naturen kan man glömma det är ju 500m säkerhetsavstånd till verken (pga isbildning på vingarna, det var nån som hade hittat en stort isblock 400m från ett verk) och ljud som inte går av för hacker varje gång som en vinge passerar pelaren. Ta hänsyn till boende är inte aktuellt, det verkar som dom fått regeringsdirektiv att köra över alla som klagar även bildade miljöföreningar som den i Skälleryd.

 
Ingen bild

S-E Karlsson

27 april 2016 21:23

Såg UG ikväll hemska berättelser om de personer som öppnat asylboenden och stjäl våra pengar ! Något måste göras !

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4
5
6 7 8
9
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21
22 23 24
25 26 27 28 29
30
<<< April 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se