thoralf

Direktlänk till inlägg 14 juli 2013

ÖKA ANDELEN UTRIKES FÖDDA DEL1

Av Thoralf Alfsson - 14 juli 2013 00:38

För ca en månad sedan skrev jag om det dokument som landshövdingen Stefan Carlsson och Länsstyrelsen fått bland annat alla ks-ordförande i Kalmar län att skriva på. Dessutom ett antal chefer för myndigheter och organisationer där det övergripande målet är att öka andelen utrikesfödda i Kalmar län. Läs mitt blogginlägg.  


Jag skickade efter midsommar ett mejl till dessa chefer, ej ks-ordförande för att de skulle förklara varför deras myndighet eller organisation ansåg sig tvungna att skriva på detta dokument med detta mål.

Målet kan ju uppnås på två sätt! Antingen genom en ökad invandring eller genom att förmå etniska svenskar att flytta bort från Kalmar län.


I mitt mejl ställde jag följande 3 frågor.


Som chef för en myndighet undrar jag på vilka grunder du skrev på detta dokument?

Hur anser din myndighet att målet skall uppnås?

Var finns detta mål i det regleringsbrev som styr din myndighet eller var finns detta mål formulerat i din myndighets uppdrag?


Följande har fått mitt mejl


Lena Sjögren, Försäkringskassan

Alf Jönsson, Landstinget Kalmar län

Stephen Hwang, Linneuniversitetet

Inger Schroeder, Arbetsförmedlingen

Arben Doroci, Arbetsförmedlingen

Lars Borgemo, Migrationsverket

Lena Bengtsson, Skatteverket

Henrik Malmquist, Polismyndigheten

Lars Limseth, ALMI

Per-Olov Larsson, Företagarna

Kicki Svensson, LRF Sydost

Mats Halling, Hushållningssällskapet

Christina Fosnes, Svenskt näringsliv


Nu har några svarat men vissa har uppenbarligen avstått från att svara. Svaren på mina frågor är dock av det lite märkligare slaget. Jag tänkte återge några av svaren på bloggen.


Detta svar kommer från Försäkringskassan.


Hej Thoralf!

 

Försäkringskassan har ett övergripande uppdrag att främja att boende i landet deltar i arbetslivet. Detta uppdrag finns både i sjukförsäkringen och i arbetet med funktionshindrade. Vi har även i samband med ny politik för nyanländas etablering i Sverige ett uppdrag att tillsammans med andra myndigheter arbeta för positiv integration. Jag bifogar faktablad utgivet av integrations- och jämställdhetsdepartementet.

 

Med vänlig hälsning

Åsa Andersson

Verksamhetsområdeschef Syd, Försäkringskassan

 

Jag var inte nöjd med detta svar från Åsa Andersson och begärde faktiskt ett bättre svar. Vilket kom ganska raskt.


Hej Thoralf!

Jag ska försöka att förtydliga vårt ställningstagande. Försäkringskassan är en av landets största myndigheter som ansvarar för en stor del av vårt lands sociala trygghetssystem genom socialförsäkringen. Vår utgångspunkt är alla människors lika värde precis som det beskrivs i Sveriges grundlag (RF 2 §): ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”.

Sverige har skrivit under samtliga konventioner om mänskliga rättigheter och har ett ansvar att ta emot nyanlända och ensamkommande barn.  Den 1 december 2010 trädde en ny reform kring nyanländas etablering i Sverige i kraft. I den har Arbetsförmedlingen samordningsansvaret, men även länsstyrelserna, Försäkringskassan och Migrationsverket har fått förändrade eller nya ansvarsområden.

Försäkringskassan är viktig del av de nyanländas första möte med det svenska samhället.  Vi erbjuder information på olika språk om de rättigheter och skyldigheter som finns inom socialförsäkringen och betalar bland annat ut etableringsersättning till nyanlända.

Som en viktig samhällsaktör i Kalmar län ställer vi oss också bakom de visioner som uttrycks i integrationsstrategin. Denna har vår myndighet varit med att utveckla tillsammans med 25 andra myndigheter, kommuner och organisationer.

Visionen är att gemensamt skapa förutsättningar för ett län med ett inkluderande mottagande där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till individens, lokalsamhällets och regionens utveckling.

Länet har idag en sviktande befolkningsmängd samtidigt som vi och många myndigheter med oss i står inför en stor generationsväxling. Kalmar läns befolkningsmängd är idag lika stor som i slutet på 1800-talet. Länet har plats för och behöver fler invånare som kan bidra till länets utveckling! Detta är inte minst viktigt om vi ska kunna behålla den goda samhällsservice som idag finns i länets olika orter.

Kalmar län ska vara ett län där utrikes födda ges samma möjligheter som inrikes födda och därmed väljer att bosätta sig och stanna kvar i länet. 

För att uppnå visionen krävs att attityder förändras och att mångfald synliggörs som en viktig del av regionens utveckling.

 

Med vänlig hälsning

Åsa Andersson

Verksamhetsområdeschef Syd, Försäkringskassan


Ja, nu vet vi var Försäkringskassan står i denna fråga. Till detta finns det uppenbarligen hur mycket pengar och resurser som helst. Tänk om alla dessa resurser istället användes för att skapa riktiga arbetstillfällen istället.


Igår stängde Orrefors glasbruk, ännu en genuin gammal arbetsplats som går i graven och många arbetstillfällen som försvinner.

 
ANNONS
 
Ingen bild

stockholm

14 juli 2013 01:35

Bra jobbat thoralf, håller på att bli deprimerad av de styrande i landet. Jag skulle vilja att du ta upp pensionerna i framtiden. Sd-2014.

 
Ingen bild

Fale Hin Unge

14 juli 2013 02:58


ENKELT THORALF!

ALLA DE HÄR OGANISATIONERNA L E V E R PÅ ATT DET VÄLLER IN FOLK. Dessa har alltså ett egenintresse.

Man ger helt enkelt tusan i hur det går för både medborgarna, skattepengarna och invandrarna BARA DE FÅR IN PENGAR!!! ...Deras karriärer, löner och arvoden -och makt hänger på invandrarna, Som bara är b r ä n s l e i maskineriet.

 
Ingen bild

Fale Hin Unge

14 juli 2013 03:07

Vad ni Sverigedemokrater behöver göra n ä r ni kommer till makten, är, att ta bort egenintresset för dessa organisationer kopplade till invandrarna! -Det skall inte gå att få in stålar på att det kommer in fler!!!
Som det är nu, har småkommuner och hotade organisationer i alla skikt gripit tag i detta "sista halmstrå" för att säkerställa penninginflödet till den egna organisationen.

...Tyvärr är det bara en rejäl "Byx-Pinkning" -Som värmer för stunden.

 
Ingen bild

Fale Hin Unge

14 juli 2013 03:19

Slutligen. ...varför har dessa organisationer, småkommuner mf använt sig av invandrarna som sista halmstrå för att sälerställa penninginflödet?

.....Jo, för att det inte går, eller tillåts ifrågasättas! Alltså ett idiotsäkert sätt att erhålla medel på.

MEDIA är bundsförvanten i detta spel, som ser till att ett effektivt ifrågasättande blir totalt omöjligt. OCH därför behöver även mediabranchen r e g l e r a s.

D å först kan samhället fungera som det var tänkt. För så är det ju uppenbarligen inte idag, som vi vet.
Media hoppar då in och tar över eran yrkesroll så som politiker!
Ni måste ta tillbaks makten över erat jobb helt enkelt.

 
Ingen bild

Fale Hin Unge

14 juli 2013 03:32

Ursäkta Thoralf för flerpostning av inlägg, men detta är så viktigt.

Hon säger:
"För att uppnå visionen krävs att attityder förändras och att mångfald synliggörs som en viktig del av regionens utveckling."

GÖR KLART FÖR HENNE:
Att Sverigedemokraterna har inte någon "vision" det brukar bara onyktra ha -Ni jobbar i VERKLIGHETEN och istället för "attityder" skall hon däremot få se på lagändringar som gör att hon inte kan räkna med mera medel till sina projekt rörande "mångfald" -Är hon ändå angelägen -Be henne betala den själv!

 
Ingen bild

Gubben o Gumman

14 juli 2013 05:45

Måste kännas lustigt att sitta på försäkringskassan och dela ut Kalmarbornas skattepengar till icke svenskar varav 50 % ev kommer i arbete under sin levnad.

All försäkringsverksamhet bygger på att premieinbetalarna får ut ersättning i form av inbetalade premier vilket är friskt och framförallt rättvist.

Om två bilar tex krockar i den trafikschizofrena korsningen vid Galggatan där alla har stopplikt från 4 håll.
Då betalar ju inte försäkringsbolagen ut ersättning till 2 Islänningar om båda förarna bor i Vassmolösa.

Det förstår barnen till och med på daghemmet Folkhemmet, men inte en hög chef på försäkringskassan.
Vad allas lika värde har att göra med svenska skattepengar och socialförsäkringssystem är en gåta.
Pengar in pengar ut plus minus våra pensionsräddare kostar mellan 100-400 miljarder netto om året

Vi får väl se om PK gänget som säljer ut sitt land för höga månadslöner är lika muntra när SD passerar 40 %

Sedan hoppas vi att flera av våra nya Kalmarbor/svenskar som trafikerar Norra vägen får jobb snarast inom försäkringskassan bla
Analfabetism el annat får inte stå i vägen för alla konventioner svenska oikofober skrivit på för penningar

Det skall bli intressant att se vad Försäkringskassan säger när åldersbestämning på dom så kallade ensamkommande barnen blir möjligt
Då kommer folk att utkräva ansvar av bla chefer på denna myndighet

Ingen skugga bör falla på dom som tar sej till Sverige vi skulle alla göra likadant om vi hade chansen till ett bättre liv.
Däremot är svenskar dom som deltar i detta vidriga

 
Ingen bild

S-E Karlsson

14 juli 2013 05:55

Åker mycket ofta förbi Migrationsverkets lokaler i Högsby och kan genom att räkna alla deras lyxvarianter av fordon räkna ut att invandringen växer katastrofalt ,det tillkommer lyxfordon så gott som varje månad . Bara bilparken kostar enorma summor räknar man också att alla dessa fordon står still från fredag em till måndag fm så är ju bara det en stor kostnad !

 
Ingen bild

Putte

14 juli 2013 07:23

Vad menar damen med detta? "vi och många myndigheter med oss i står inför en stor generationsväxling." Skulle detta vara 40-tallisterna? Där är ju bara en årskull kvar, för 49-orna går ju i pension nästa år och de är inte alls så många som de födda i mitten på 40-talet. Den stora generationsväxlingen är i praktiken redan avklarad och vi har ändå rekordstor arbetslöshet. 50-talisterna däremot är väldigt få, så när de går i pension bör det inte vara några problem att fylla hålen, med tanke på nuvarande arbetslöshetssiffror. Konstigt att en myndighetschef är så van att spotta ur sig floskler att hon inte har lyckats räkna ut på att den stora generationsväxlingen redan är avklarad.

 
Svensson

Svensson

14 juli 2013 07:36

Lönedumpningen har ökat i takt,nu när även våra myndigheter tycks vara inblandade i det,skrämmande.

http://svenssonsfunderingar.wordpress.com

 
Ingen bild

World Traveller

14 juli 2013 08:14

Pa nyheterna i tv under Husbykravallerna saa forsokte en reporter intervjua Mulla Reinfeldt. Vad hans sida gick en figur som saag ut att vara arab. Det saag dessutom ut som om det var han som bestamde vad Reinfeldt skulle saeja eller inte saeja. Ar det nagon som vet vem denna ''radgivare'' till Reinfeldt ar?

 
Ingen bild

Sven Dacke

14 juli 2013 08:30

Genom att jag bor i Växjö och har läst en del om utvandringen från Sverige där som mest över 1 miljon av en befolkning på 4-5 miljoner utvandrade framförallt till det stora landet i Väster där guld och lycka fanns, och i Sverige enbart svält och fattigdom.

Det är många som forskat i ämnet och tidigare fanns både museum och forskning på Emigrantinstitutet, något som den Moderata partitoppen lyckades bryta sönder genom diverse finter.

Men det jag vill med detta inlägg är att jag påstår att utvandringen är i själva verket ett svek mot dom som stannade kvar och fortsätta bygga upp Sverige till den framgångssaga vi var tidigare.

Jag vill inte läsa flera glorifierade skildringar av hur en del rymde från landet och sökte lyckan i Nya Världen.

Jag vill att alla dom som byggde upp landet med kommunikationer el vatten försvar med mera är dom som bör hyllas på alla sätt. både i bild text och film, och deras verk som vi dagligen ser ser och använder.
Det är en del av Svenska kulturen, den som inte finns enligt vissa så kallade politiker.

 
Ingen bild

Calle

14 juli 2013 08:53

Nu förstår jag bättre när Reinfeldt upprepar mantrat att " invandringen berikar ", det är personer typ Bert Karlsson, Jan Emanuel med många flera, samt anställda inom FK,AF, MV,kriminalvården, polisen,socialen, advokater, tolkar med många,många flera som berikas.Ingen av dessa verksamheter är dock närande, utan är endast tärande på moder Sveas kassa.

 
Ingen bild

Sven Dacke

14 juli 2013 09:02

Alla dessa olika personer antingen politiker eller högre befattningshavare samt underlydande till dessa.

Har dom inga barn eller barnbarn som skall leva i den värld dom håller på och skapar, eller är dom helt hjärntvättade trots alla signaler från hela Europa att det mångkuturella samhället går åt helvete för oss på samma sätt som för Indianerna i Nordamerika

 
Stefan K

Stefan K

14 juli 2013 09:04

Som någon redan skrivit.
Många myndigheter kan fortleva och t.o.m utöka sin verksamhet med hjälp av en stor invandring och pengar från staten (vi skattebetalare).

Vi ser samma ställningstagande hos campingägare, hotellägare, entreprenörer och storkapitalister som årligen tjänar mångmiljonbelopp på sina asylboenden.
Detta gäller också många kommuner till vilka statliga miljarder pumpas in för att understödja den stora flyktingmottagningen.
Självklart strider därför myndigheter, politiska företrädare och olika intressenter för att locka till sig så många nyanlända de bara kan, så att miljonerna kan fortsätta att ramla in på deras konton.

Tyvärr har allt en baksida.
Baksidan i detta fall är att många andra ställs åt sidan och detta kan vi se hos de arbetslösa som inte ges de chanser de förtjänar när både projekt och lediga jobb viks till de nyanlända, hos de som söker bostad men hela tiden förpassas allt längre ned i kön när Migrationsverket och kommunerna viker lediga bostäder till de nyanlända, hos de äldre som ser sin vardag förvandlas allt mer när kommunerna väljer att prioritera välfärden för de nyanlända, på frustrationen hos de unga som varken får jobb, bostad eller har råd med körkort men samtidigt läser att 18-åriga afghaner får egna lägenheter helt gratis, när 18-åriga irakier får sina körkort betalda av kommunerna och när 18-åriga somalier prioriteras in på arbetsmarknaden med hjälp av instegsjobb.

En annan och ständigt återkommande fråga är ekonomin. Inte ens i lilla Sverige har vi en bottenlös kassakista och jag tror att det redan börjat märkas.
Varför tvingas regeringen ta 10% från biståndet för att finansiera asylmottagandet i Sverige? Varför satsar inte regeringen mer på arbetsskapande projekt för att sänka arbetslösheten? Varför tvingas man sälja aktier i Nordea? Varför har man inte råd att ge kommunerna mer pengar så att de kan bibehålla sin verksamhet utan att behöva stänga skolor, stänga sjukhussalar, stänga vårdcentraler och säga upp personal när de som jobbar inom vården redan går på knäna? Varför klarar inte landet som i decennier tillhört högskatteländerna att bibehålla samma välfärd som liknande länder i Europa?

Därför är frågan hur länge staten kan fortsätta med denna miljardrullning? Regeringen har gått till val både 2006 och 2010 på bl.a en skattesänkarlinje, men nu har vi sett hur flera landsting höjt sina skatter, ett antal kommuner står på tur och hur länge dröjer det innan de statliga skatterna börjar klättra uppåt igen? Sverige har inte råd med denna politik i all evighet och vad händer när regeringen, både nuvarande och den nya efter 2014, inser att staten inte har råd med alla miljardrullningar till myndigheter, kommuner och entreprenörer? Sitter kommuner som Kalmar på en tickande bomb för att politiker och myndigheter vill säkra sin existens?

Jag är säker på att svaret kommer i sinom tid.

http://petterssonsblogg.se

 
Ingen bild

Medborgaren

14 juli 2013 09:22

Statens lånebehov 2013 landar på 183 Miljarder enligt Riksgälden!!!
Hur kan vi då ha en urstark ekonomi, Europas starkaste ekonomi enligt Reinfel?
Frågan är inte om Sveriges kassa tar slut, frågan är när våra stålar är borta, kastade i ett stort svart hål av skurkar som Reinfel o Borg!
Jomenvisst måste vi prioritera de nya svenskarna eller hur? Vilka ska annars finansiera vårt land i framtiden.........skrämmande tanke!

 
Ingen bild

Fia

14 juli 2013 09:27

Vadå lika för alla? Känner flera ungdomar födda på 90-talet som får svaret på arbetsförmedlingen - bo hemma hos dina föräldrar, dom får försörja dig. Vi har inget att hjälpa dig med, du ska försörja dig själv. Tror knappast detta svaret ges till invandrare. Om det nu skulle hända blir dom snabbt nyhetsstoft i våra tidningar med ordet Rasism i fet stil. Börjar bli så trött på vårt land, älskar Sverige men våra politiker leker farligt med elden. Dessutom känner man sig som Svensk ganska hatad och illa behandlad. Våra skatteslantar är det enda som duger.

 
Ingen bild

S-E Karlsson

14 juli 2013 09:47

Skickar man efter från "Ratsit" utdrag ur taxeringskalendern på sin egen kommun och postnummer så kan man där se att det är många ungdomar runt 18-20 år som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar och man kan även se hur många som nolltaxerar och där är det en mycket stor del som är invandrare ,mycket stor del !

 
Ingen bild

Lotta

14 juli 2013 09:49

"Sverige har skrivit under samtliga konventioner om mänskliga rättigheter och har ett ansvar att ta emot nyanlända och ensamkommande barn." Jag kräver att få veta vilka dessa konventioner är. Finland torde skrivit på samma konventioner men tar endast emot en bråkdel av de som tar sig till Norden, varför? Informationen som ges till nyanlända vad det gäller skyldigheter och rättigheter är det nog lite si och så med eftersom många inbillar sig att det är FN som betalar åt dem.

 
Ingen bild

Lotta

14 juli 2013 09:57

Nu är jag så förbannad att jag kan skrika rätt ut över dessa förbannade 7-klövernpolitiker och deras djupt orättvisa behandling av våra gamla. Samtidigt vill man nu i samtliga kommuner öppna äldreboenden för parasiter som inte lyft ett finger för Sverige och den svenska välfärden: http://avpixlat.info/2013/07/13/aldreboenden-ska-anpassas-efter-sprakliga-och-kulturella-skillnader/

 
Ingen bild

Lotta

14 juli 2013 10:07

Det jag försökte skriva var att vi alla känner till hur dålig åldringsvården för våra gamla är med ständiga neddragningar och försämringar. Nu vill äldreminister Maria Larsson som knappt ville betala 10 öre för de vanvårdade barnen se till att alla utländska åldringar som ofta inte bidragit med en enda skattekrona skall ha tillgång till egna äldreboenden specialdesignade för dem med deras mat, personal som talar deras språk osv, osv i varje kommun. Svenska åldringar får hålla tillgodo med personal som knappt kan prata svenska men det gör ju inget de skall ju förhoppningsvis snart dö ändå. Man mår illa, djävligt illa.

 
Ingen bild

Hulda mk1

14 juli 2013 10:56

Lotta...
ja, man kan verkligen fundera över de avtal som ska styra både Finlands och Sveriges Migrationslagar. Är de så töjbara att Sverige tolkar dem på ett sätt och Finland på ett annat?
Det är lite av "Kejsarens nya kläder" över Svenskt mottagande av invandrare.
Alla myndigheter och organisationer hyllar Mångkulturen och spottar på SD. Företrädarna solar sig i glansen, men bländas av den glans som är faktiskt är falsk.
Ögonöppnaren är SD och endast SD.
För alla är dock den mest kraftfulla ögonöppnaren när någon av de nära och kära drabbas av ett allvarligt brott kopplat till mångkulturen.
Den dagen när tex. en ung kvinna/flicka hamnar på sjukhus efter en gruppvåldtäkt, då kommer många ögon att öppnas på vid gavel.
Men behöver det gå så långt?

Tänk på detta, ni som fått mail från Thoralf och funderar över ett politiskt korrekt svar...

 
Ingen bild

Hacke

14 juli 2013 11:06

Thoralf, du är en förebild för folkets kamp. Vi ska aldrig låta oss nöja med floskler och till intet förpliktigande slagord kring den historiska invällningen till och nedbrytningen av vårt land. Invandringsindustrin sträcker idag sina skattefinansierade tentakler in i varje vrå av vårt alltmer sargade samhälle och suger ut ursprungsbefolkningen.
I samhällspyramidens topp sitter dessa myndighetschefer och gottar sig med fantasilöner och sänder ut de sanktionerade "godhetsdirektiven" till undersåtarna.
Folkets resning måste komma snart innan vi svenskar blir en minoritet i vårt eget land, förrådda av våra egna, med benäget bistånd av det nya frälset.
Hur länge ska detta tabberas på det svenska folkhemmet få pågå?

 
Ingen bild

Magentan

14 juli 2013 11:11

@ Thoralf
Detta blogginlägg är så sensationellt att det bör få stå kvar som första inlägg åtminstone ett par dagar för att så många som möjligt ska få ögonen på vansinnigheterna i det mångkulturella Sverige. Tack för allt du gräver fram ur det stinkande bottenslammet.

Även kommentarerna är värda en eloge.

 
Ingen bild

sarak

14 juli 2013 11:16

Tack Lotta! Som vanligt har du bra kommentarer

 
Ingen bild

Caroline

14 juli 2013 11:46

"Den offentliga makten ska utföras med respekt, för alla människors lika värde. Och för den enskilda människans frihet och värdighet."
Vad är det för likhet inför lagen, vad är det för frihet och värdighet, som avses?! Här finns inget lika värde, över att ge människor utifrån, bättre villkor än svenskar! Här finns ingen frihet, här finns åsiktsförtryck! Här finns ingen värdighet, när äldre får stå tillbaka i vårdinsatser!
Här har vi denna dubbelmoral, som genomsyrar allt i Sverige idag!
Dessa "godhetsapostlar" som kör Sverige, rätt ner i avgrunden!

 
Ingen bild

S-E Karlsson

14 juli 2013 13:00

"Caroline" 100% sanning !

 
Ingen bild

Nemo saltat sobrius

14 juli 2013 13:01

Det finns väl ingen poäng med att utöka befolkningsmängden, oavsett om det är invandrare eller infödda, om det är så att det är samma skara som skall försörja dem?

Så länge vi har arbetslöshet är det ett minusresultat. Möjligtvis om dessa invandrare hade med sig kapital eller kunskap för att starta upp ny verksamhet, men så är inte fallet i 99% av fallen.

Det behöver man inte vara nationalekonom för att förstå.

Det som inte går ihop är att vi måste öka invandringen, när vi har arbetslöshet? Det går inte ihop att statsministern säger att vi måste jobba till 75 års ålder, när vi har arbetslöshet? Det går inte ihop att man skall tvinga ut svårt sjuka människor i arbetslivet, när vi har arbetslöshet?

Det skulle vara mycket intressant om statsministern eller alliansen kunde förklara detta för mig?

 
Ingen bild

Vad är rasism

14 juli 2013 13:03


Craig Bodekers anmärkningsvärda och hyllade dokumentär om den allmänna föreställningen av rasismen i samhället. Textad på svenska.

Filmen består till stor del av korta intervjuer med rasismens trosbekännare; vanliga människor som tror på rasismen som fenomen ungefär såsom de styrande definierat det.

Genom dessa intervjuer påvisar Craig Bodeker alla de motsägelser, den dubbelmoral och det hyckleri som genomsyrar hela föreställningen om det rasistiska vita samhället.

Filmen är inte speciellt "radikal" eller kontroversiell bortom det faktum att han så effektivt demaskerar rasismföreställningen för vad den är -- ett konstruerat instrument för att förtrycka och tysta majoritetsbefolkningen.


http://www.youtube.com/watch?v=mj8v3ukgkv0&feature=player_embedded

 
Ingen bild

Kalle

14 juli 2013 13:35

Ser att hjulet uppfinns igen när det gäller invandring.
Det har pågått i 35 år utan att någon höjde på ögonbrynen eller protesterade. Raggarbråken mellan raggare, uppbackade av raggare från stockholm visade assyrier och det svenska folket med sitt stora bråk, raggarbråket i södertälje 1977, att raggarna var emot invandringen i södertälje.

Ingen politiker brydde sig.

En av raggarna fick 8år i fängelse för att ha uttryckt sitt motstånd mot invandringen på ett våldsamt sätt. En assyrier fick en månad. Redan här för 35 år sedan ser man vad myndigheterna tyckte om svenska raggare, motoburen ungdom, som protesterade mot invandringen.

Likadant merd ålderdomshem för invandrare är inget nytt. Det verkar som så på edra skrivirier. Redan för ungefär 20 år sedan öppnades ett äldreboende på Slåttervägen, Ronna i Södertälje. Så det är inget nytt för sverige. Södertäljeborna protesterade då också men politikerna brydde sig inte. (Det kommer de inte att göra nu heller!!!)

Så har det rullat på i många lååånga år.

Södertälje har tagit emot 35 invandrare per capita (per tusen innevånnare) mellan 2008-2012

Södertälje 35 st per capita. Så klart att Södertäljes politiker protesterar i högan sky. Regeringen bryr sig inte som vanligt. Så har det rullat på i 35 låånga år.

Kalmar län tar emot 10 per capita. Nu har ni kalmar vaknat och protesterar. Tänk på att Södertälje har tagit emot 35 stycken på samma tidsperiod. Ledsen att göra er besvikna men politikerna kommer inte att bry sig om man ser på dessa 35 år som gått sedan södertälje började protestera. Ge inte upp fortsätt i 35 år till så får ni se vart ni hammnar.

Botkyrka med sin moske och minaretutrop tar emot 8 invandrare per capita som jämnförelse.

Vellinge i skåne där det var sådant bråk i media för några årsedan för att de vägrade ta emot flyktingar. Den moderata ledningen var ute med sin skarpaste partipiska. Vellinge tar emot knappt en (1) per capita under 2008-2012.

Klicka på den interaktiva kartan som SvD publicerade för någon vecka sedan.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/minst-flyktingar-i-m-kommuner_8307510.svd

I hela 35 år och inget är nytt under solen när det gäller invandrarpolitik i sverige.

Välkommna til verkligheten i Kalmar. Ni är endast i början av eder invandrarpolitiska karriär.

Heder åt Thoralf för allt han gör för eder.
Önskar verkligen att han lyckas där andra politiker inte brytt sig. Nu kan vi se facit efter 35 års vanstyrning av invandrarpolitiken.

Politikerna bryr sig inte.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Slagsm%C3%A5let_mellan_assyrier_och_raggare_i_S%C3%B6dert%C3%A4lje_1977

 
Ingen bild

Hulda mk1

14 juli 2013 13:41

Asylstafetten startar tydligen idag. En långpromenad från Malmö till Stockholm. En okritisk reporter intervjuade några medverkande nu i SR,s P4 Extra Helg.
Men Sverige har väl Europas mest invandrarvänliga politik, ELLER?
Troligen finns en önskan att ALLA som tar sig innanför EU,s gränser SKALL till Sverige och leva långa lyckliga och ekonomiskt oberoende liv...
De som inte kan ta sig in i EU, vill säkert deltagarna ge flygbiljetter för enkel resa till Sverige...
På organisationens hemsida (asylstafetten.se) finns en sida med stödjande organisationers logga. De skall jag om möjligt bojkotta med kraft!

 
Ingen bild

Kalle

14 juli 2013 13:49

Se om det går bättre med denna länk till SvD:s interaktiva karta som visar på invandrartäta kommuner per capita.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_8307558.svd

 
Ingen bild

Fale Hin Unge

14 juli 2013 13:53

Svar till de flesta här inne:

Visst ser ni att det rör sig sanktionerad MÄNNISKOHANDEL !

Invandringen har kommit att bli "födkrok" åt allt från giriga flyktingförläggnings-ägare ända upp till myndigheter -På alla nivåer. Min åsikt.

 
Ingen bild

Kalle

14 juli 2013 14:11

Verkar vara understreckaren _ som gör att länkarna inte funka. Var likadant har jag för mig på Thoralfs förra bloggadress.

 
Ingen bild

Bättre länk?

14 juli 2013 14:16

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel/8307558.svd

 
Ingen bild

Bättre länk?

14 juli 2013 14:18

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel8307558.svd

 
Ingen bild

Fale Hin Unge

14 juli 2013 14:19


*** THE BIG GREAT IDEA. ***

(Tänk er ett gäng bestående av 17st beslutshavare på internationell nivå -Problemet är bara att dessa INTE är Nobelpristagare utan är snarare på "Svinarps Starke man"'s nivå)

".....Åh vi få konkurens från Asien framöver -Vad gör vi?"
"....Media gör att om vi vägrar globalisera så kallar dom oss för rasister å då är karriären över!"
"....Vad säger finansministrarna?"
".......Ja, detta kräver ständig tillväxt!"
"....Hur löser vi det utan nya produkter att sälja och med riksbanker som bara får ge ut en begränsad mängd valuta?"
"..........JAAA, Vi låter privatbankerna s k a p a dessa nya pengar!!!
De får ju för varje människa låna ut ca 90% av ett grundkrav -På så sätt fylls det PÅ med pengar ute i samhället SÅ LÄNGE BEFOLKNINGARNA Ö K A R!!!"
"......Räcker barnafödandet tro?"
".............Hum, Nä, men ring FN för fan, så tar vi in flyktingar -JA A L L A SOM VILL KOMMA !!! "

PÅ DEN VÄGEN BLEV DET

 
Ingen bild

Fale Hin Unge

14 juli 2013 14:31

Thoralf

H ä l s a Anders Borg och de övriga "Crupiererna" inom ECB a t t Sverigedemokraterna inte s y s s l a r med vare sig pyramidspel eller människohandel för att skapa välstånd!

 
Lassekolja

Lassekolja

14 juli 2013 14:42

Man bör ju vara så positiv som det bara går! Här tycker jag det är positivt att det svenska rättsväsendet inte får en chans att slumra till!

http://www.status.st

 
Ingen bild

Fale Hin Unge

14 juli 2013 15:13


SÅ FÅR SD EGEN MAJORITET

*Visa för folk hur 7-klövern och kaviarvänstern SKOR sig på flyktingströmmarna. Fråga väljarna om det är ETISKT?
*Fråga väljarna om det är HUMANT? Om de inte tycker att det är CYNISKT!
*Rada upp o VISA VÄLJARNA alla ur motståndarlaget SOM BLIVIT MILJONÄRER på "Handeln" med flyktingarna!
(Sådant ses inte med blida ögon av Svenskar)
*Visa upp MISSLYCKANDET, -Husby mf SOM BEVIS för att man inte bryr sig om hur det går för dessa stackars flyktingar SOM FÅTT AGERA PENGA-BULVAN. (Klipp här in en scen på när någon Socialdemokrat hoppar in i sin Ferrari eller Lamborghini!).

 
Ingen bild

Fale Hin Unge

14 juli 2013 15:34

Några roliga förslag till valaffischer inför 2014

". ...ÄR DU TRÖTT PÅ SYLTBURKSPOLITIKER?" (Bild på en tjubbig kille med handen i syltburken)

" ...GYNNA SVENSK INDUSTRI O LANTBRUK ISTÄLLET" (Bild på ett vacket Sverige på ena halvan av affischen och på andra halvan en multi-bild (Liknande de ur tidningen MAD) på motståndarlaget som föser en skock utlänningar utklädda till cowboys och istället för hästar kör de Lamborghinis -Genom flyktingboenden, o alla instanser som sitter med var sin kassaapparat och har pratbubblor ovanför sina huvuden med ferrarris o porschar o Rolexklockor.

GÖR ÄVEN REKLAMFILMER på liknande tema! O C H SNÅLA I. N. T. E

 
Ingen bild

sarak

14 juli 2013 15:55

Till "Kalle"
Södertälje har lite mer jobbchanser än Kalmar

 
Ingen bild

Kurtan

14 juli 2013 16:00

Vad jag gärna skulle vilja veta är på vilka grunder tar sig regeringen och övriga i 7-klövern rättigheten eller mandatet att göra om Sverige till något som liknar Gazaremsan eller annat valfritt MENA-land?!

Har de detta mandatet, eller har de frågat det svenska folket om detta agerande/politik som oundvikligen i slutändan leder till Sveriges förfall och de etniska svenskarnas utrotning?

Svaret är NEJ på båda frågorna och de måste konfronteras med detta på högsta nivå av SD-toppen i direktsändning!

Detta är ingen högerextrem "konspirationsteori" utan ren matematik grundat på massinvandringen, nativitet invandrare kontra etniska svenskar samt de etniska svenskarna som har/kommer att få nog av detta vanstyre!

Ställ dem mot väggen och konfrontera dem med detta SNARAST!!!
MVH


 
Ingen bild

lundabo58

14 juli 2013 16:21

testar att länka svd-artikeln

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel8307558.svd 
Ingen bild

Nemo saltat sobrius

14 juli 2013 16:33

@sarak

Om man tar hänsyn till att Södertälje som arbetsplats har i stort sett större delen av Stockholmsregionen som upptagningsområde plus Nyköping så har din invändning ingen som helst betydelse.

 
Ingen bild

Lotta

14 juli 2013 16:38

Tacka Magentan och Sarek

Passar på att ta upp Aldrbes kravlista från valet 2006. Intressant att jämföra kravlistan mot hur det ser ut i Sverige idag:
http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/Isidor/files/83/2113.pdf

 
Lotta

Lotta

14 juli 2013 16:39

Testar att lägga ut länken igen.

http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/Isidor/fil

 
Ingen bild

Hulda mk1

14 juli 2013 16:41

Kurtan...
ja, inför Högertrafikomläggningen fick Svenskarna välja i en folkomröstning. Resultatet blev nej till högertrafik, men det blev så ändå.
Att vi fick högertrafik mot valresultatet var nog rätt, då det bättre harmoniserade med våra grannländer.
Men att göra om vårt land till ett multikulturellt land, det skedde över våra huvuden och beslutet togs nästan i smyg.
Där hade ALDRIG "De Sju Partierna" vågat låta oss rösta...

 
Ingen bild

Lotta

14 juli 2013 16:59

Konstigt klistrar man in länken i rutan för URL kommer inte hela länken med. Testar att lägga ut den direkt i inlägget igen:

http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/Isidor/files/83/2113.pdf

Hittade även en artikel på Thoralfs gamla blogg om detta:

http://thoralfalfsson.webblogg.se/2009/october/mamoud-aldebe.html

Funkar det inte nu heller kan man hitta kraven om man söker på muslimska krav 2006

 
Ingen bild

Hulda mk1

14 juli 2013 17:24

Jippot Asylstafetten som startade idag har en intressant text på hermsidans framsida.

"Vad handlar Asylstafetten om?
Asylstafetten handlar om att lyssna på de som drabbats av den nuvarande flyktingpolitiken - och att ta deras berättelser på allvar.
"
Det är många som drabbats av den nuvarande flyktingpolitiken.
Våldtäktsoffer, rånoffer, misshandelsoffer, anhöriga till mordoffer, osv, osv.
Ni som tyvärr hör till de drabbade, låt dem höra eran berättelse...

 
Svensson

Svensson

14 juli 2013 20:16

Det här bevisar att Sverigedemokraterna behövs mer än någonsin,man stjäl svenskarnas skattepengar och ger dessa skattepengar till andra folkgrupper.

http://svenssonsfunderingar.wordpress.com

 
Ingen bild

OECD:s rapport och invandringens ekonomi

14 juli 2013 20:33

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och många andra media presenterade OECD rapporten ”International Migration Outlook 2013” den 13 juni.

Artikelrubriken i DN var ”Invandrare betalar mer till samhället än vad de får tillbaka”. Artikeln i SvD rubricerades ”Invandring en ekonomisk vinst”. Den som läser dessa presentationer av rapporten får intrycket att invandringen ger ett litet plus.

Det finns anledning att korrigera den bilden.
Varken Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter har varit villiga att publicera detta inlägg.

Bör läsas i sin helhet här:
http://www.skanskan.se/article/20130702/OPINION/130709602/

 
Ingen bild

Odalbonde

15 juli 2013 07:04

Ut och prata med folk. En del har redan insett att kejsaren är naken, andra sover djupt i sin Törnrosasömn. Jag har lyckats väcka flera stycken. Stort tack till Thoralfs blogg som med saklighet och förnuft belyser den svåra situation vi står mitt i. De kritiska hemsidorna på nätet bekräftar enbart det man redan själv kan se i sin vardag - det gäller bara ge en fingervisning. Agendan att Sverige ska förintas till vilket pris som helst är fruktansvärd. Man undrar vilka som hyser hat egentligen? Inte är det vi som värnar om våra förfäders och förmödrars land. Yrvaket ser vi oss omkring och upptäcker att några - våra folkvalda i Riksdagen med anhang, samt journalister och andra - inte vill oss väl. Återstår att modigt rösta SD 2014. Allt annat är självmord på det svenska folket och dess kultur, som vi hela tiden får höra inte finns.

 
Sven Dacke

Sven Dacke

15 juli 2013 09:46

Alliansen har nu upptäckt att "Landsbygden" finns

http://tinyurl.com/nlbu6yk

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11
12 13 14
15 16 17
18
19 20 21
22
23 24
25
26
27
28
29 30 31
<<< Juli 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se