thoralf

Direktlänk till inlägg 20 juni 2017

KSRR KÖPER DEL AV SOLCELLSPARK

Av Thoralf Alfsson - 20 juni 2017 10:07

Kommunalförbundet KalmarSunds Regionens Renhållare har beslutat köpa en andel av Törnebys solcellspark vid Kalmar flygplats. Den andel som KSRR köper förväntas producera ca 50 000 kWh/år.


Jag och Sverigedemokraterna anser att KSRR inte skall leka elkraftsproducent, då det finns ekonomiska risker med detta. Flera kommuner i länet äger idag vindkraftverk som idag går med stora förluster vilket är ett exempel på den hybris som vissa politiker drabbats av under de senaste mandatperioderna. Låt de stora elkraftföretagen som Vattenfall, Eon och Kalmar Energi ägna sig åt denna verksamhet och ta riskerna på energimarknaden, de är experterna.


Frågan är om den gällande förbundsordningen ens tillåter att KSRR köper in sig i en solcellspark och blir elkraftproducent. Vid gårdagens KF-möte skulle köpet godkännas av Kalmar kommunfullmäktige.


Det mest anmärkningsvärda i handlingarna till detta ärende är dock investeringskalkylen.


 


Vi skall titta lite närmare på siffrorna och hur KSRR kommer fram till att det skulle vara en lönande affär för KSRR. Vi tittar på år 1.


 


Intäkterna från elpriset beräknas till 14 000 kronor, vilket innebär 28 öre/kWh vilket i stort sett ligger i linje med det elpris vi har haft under sommarmånaderna det senaste åren.

Men när det gäller elcertifikatsersättningen räknar KSRR med en intäkt på 8 500 kronor, vilket innebär 17 öre/kWh. Elcertifikatsersättningen har sjunkit dramatiskt under det senaste året och pendlar i dagsläget runt 7 öre/kWh. Det innebär att ersättningen istället ligger på ca 3 500 kronor. En försvagning av den liggande kalkylen med 5 000 kronor. Vilket på sista raden för totala intäkter istället skulle bli 20 000 kronor.


Driftkostnaderna beräknas till låga 1 500 kronor.


Det skulle i så fall ge ett resultat på 18 500 kronor med min korrigering av elcertifikatsersättningen. Till skillnad mot KSRR beräknade resultat på 23 500 kronor.


Men nu kommer det riktigt sjuka i KSRR:s investeringskalkyl. Man skriver att avkastning eget kapital är 4,27 procent det första året. Men då ingår inte kapitalkostnader och avskrivningar i de redovisade kostnader!

 

Enligt avskrivningsplanen skall investeringen skrivas av på 30 år, vilket ger en årlig avskrivning på 18 333 kronor. Frågan är om inte avskrivningstiden dessutom är för lång och borde sättas till 20 eller 25 år istället.


Dessutom skall KSRR uppta ett lån för investeringen som med en ränta på 1 procent skull ge en räntekostnad på ca 5 500 kronor under det första året. Dessa kostnader tar inte KSRR med i sin investeringskalkyl när man beräknar avkastningen. Helt sjukt!


Enligt mitt sätt och det normala sättet som man beräknar en investeringskalkyl skull resultatet för investeringen under det första året landa på – 5 333 kronor eller -0,97 procent.


Det som förvånar mig allra mest är att ingen av övriga partier i Kalmar kommunfullmäktige reagerar på investeringskalkylen som medföljer ärendet. Ingen annan ledamot i kommunfullmäktige vågade ifrågasätta den felaktiga investeringskalkylen. En ledande moderat uttryckte dock mellan fyra ögon att han var besviken på att partidisciplinen inom moderaterna var så hård. Med andra ord man ”instämde” i min kritik men moderaterna fick inte visa ett öppet stöd för SD i frågan. Bedrövligt och riktigt ynkligt!


I debatten uttryckte jag också att det hade varit betydligt hederligare om KSRR inte ”fuskat” med sin investeringskalkyl och sagt att man ville investera i solcellsparken för att använda det i sin marknadsföring som miljömedvetna och verka för förnyelsebar energi och samtidigt erkänna att det inte är en investering som är ekonomiskt lönsam. Jag fick dock inget svar från Steve Sjögren som är ordförande för KSRR.


Jag yrkade på avslag på beslutet och krävde en votering. Voteringen slutade med

54 JA

6 Nej (samtliga Sverigedemokrater)

1 Avstod (en ledamot från Liberalerna)


Det som också är riktigt bedrövligt är att vare sig Barometern eller Östra Småland skriver en enda rad om ärendet, vare sig i papperstidningen eller på sina webbsidor. Jag kan ju bara spekulera i orsakerna till varför tidningarna väljer att mörka debatten, bristerna och beslutet.


I Barometern finns dock idag två insändare som berör KSRR:s köp av en andel av solcellsparken.

http://www.barometern.se/insandare/ksrr-ska-inte-leka-kraftproducenter/

http://www.barometern.se/insandare/agna-er-at-avfallet-i-stallet-ksrr/


UPPDATERING

Efter mitt blogginlägg dröjde det ca 3 timmar så kom Barometern med en artikel. Det tackar jag för!

http://www.barometern.se/kalmar/sd-forlorade-votering-om-andel-i-ny-solcellspark/PS

Ett tips till kommunstyrelsens ordförande och socialdemokraten Johan Persson är ju att anamma partikamraten och ordförande för KSRR, Steve Sjögrens metod för investeringskalkyl då Kalmar kommun skall överta Guldfågeln arena från Kalmar FF till en kostnad av 244,5 miljoner kronor. Räntekostnader och avskrivningar kan man ju strunta i!

 

Då blir köpet av arenan en mycket bra affär för Kalmar kommun

 

 
ANNONS
 
Ingen bild

M-son

20 juni 2017 11:47

Ungefär samma 'matematik' som efter franska valet. Ungefär 50% röstade, av dessa fick Macron 39%. Av totala andelen blev det 16% drygt som röstade på Macron, trots det får Macron(La République En Marche) 63% av platserna i parlamentet.
Sverige borde införa att röstar 60% i valet så blir 60% av riksdagsplatserna tillsatta och 40% kommer att vara tomma. Sedan fördelas platserna inom andelen 60%, behövs ingen 4% spärr.
Dessutom borde 40% av platserna övertäckas som en påminnelse om röstresultatet.

 
Ingen bild

Lars Cornell

20 juni 2017 13:41

30 år avskrivningstid är på tok för lång.
Jag tror att 15 år kan vara rimligt för den tekniken, och då är det ekonomisk livslängd som vi måste räkna med. Den kommer att sjunka när svenskarna inte längre är lika villiga att bidra till tokhöga subventioner.

Thoralf Alfsson

20 juni 2017 14:00

Med 20-årig avskrivningstid som är betydligt vanligare skulle den årliga avskrivningen vara 27 500 kronor/år.

 
Ingen bild

Niklas R

20 juni 2017 13:46

För svenska förhållanden så finns det tre bra, säkra, alternativ för elproduktion. Vatten, flis, atomklyvning.
Vattenproduktionen är den mest miljövänliga, skapar våtmarker, reglerar vattenflöden och fungerar i princip året om.
Flis är inte lika miljövänligt, skapar utsläpp och har transporter att ta hänsyn till.
Kärnreaktorer är driftsäkra, pålitliga, fungerar året om, har dock farligt avfall som måste hanteras.

Två mindre bra lösningar för kommersiell elproduktion i Sverige är solceller och vindkraftverk. Vi har inte tillräckligt med soltimmar för att på ett effektivt sätt producera el via solceller. Även om de är effektivare och billigare idag så är det fortfarande inte värt det. De producerar bara till 100% när det är molnfritt. Med moln på himlen faller produktionen snabbt ända ner till noll. Och Sverige brukar ha rätt så mycket moln större delen av året. Det kan fungera som ett alternativ för privatpersoner eller enklare applikationer.
Vindkraftverk fungerar bara 50% av tiden.

Thoralf Alfsson

20 juni 2017 13:58

Du glömde nämna att på vintern har vi inte så mycket sol, i synnerhet på natten ;-)

Men då sover ju de flesta så då behövs nog ingen el enligt Miljöpartiet.

 
Ingen bild

Pepparholm

20 juni 2017 14:43

Det borde kännas genant för räknekunniga moderater, att deras valda ombud inte ens får/törs rösta mot en lögnaktig kalkyl som drabbar väljarna.

 
Ingen bild

Christer

20 juni 2017 15:53

Om social tillit. Lite OT, men ändå.
Nordiska Rådets generalsekreterare berättade i dag i SR:s Ekot om den unika tillit som råder i den Nordiska länderna. Dels mellan medborgarna, men även mellan medborgarna och civilsamhället. Detta är unikt, och en kollossal tillgång för ett samhälle, och detta saknas i stora delar av världen. Denna tillit hotas av en för stor invandring av medborgare som inte kompatibla med grundvärderingarna i vårt samhälle. Detta har påtalats vid otaliga tillfällen, av många företrädare för den Sverigevänliga delen av befolkningen. "Tar man hit Mellanöstern får man också den tillit som råder i Mellanöstern". Tilliten brukar värnas från vårt håll, medan den allt oftast förtigs av etablissemanget. Börjar man prata om att tilliten är hotad, så gynnar man bara SD, tycks man mena.
Men för att röra till det så sägs det i inslaget också att de grupper som saknar tillit idag är - Sverigedemokrater och folk födda utanför Europa! Även här vill man försöka kasta skit på de som värnar den svenska tilliten. Sverigevänner känner tillit med det land som våra föräldrar skapade, men inte av det etablissemang som idag gör sitt yttersta för att förstöra det.

 
Ingen bild

Martin

20 juni 2017 17:01

Vad säger övriga kommuner som ingår i ksrr om frågan? För Kalmar kommun är väl bara en av flera delägare?

Thoralf Alfsson

20 juni 2017 17:04

7-klövern styr i alla inblandade kommuner. Räcker det som svar?

 
Ingen bild

Pepparholm

20 juni 2017 18:04

#Martin. Reinfeldts anda ligger uppenbarligen fortfarande tung över alla folkvalda moderater. Ända ut i kommunerna. Han har lyckats att skrämma upp alla.

 
Ingen bild

Mr T

20 juni 2017 18:11

En sak som SD måste tänka på.

Sverige har ett unikt förflutet. Efter att ha varit ett fattigt land, började välfärdsstaten ta form på 60-talet. Europa skrek efter produkter och Sverige, som hade intelligenta politiker, kunde dra nytta av det, men man hade ont om arbetskraft. Man undersökte vilken arbetskraft som behövdes i landet och hämtade in den från utlandet. Man visste precis vilka personer som man behövde hämta utifrån och de hade sina arbetsplatser innan de passerade Sveriges gränser.

Efter Tage Erlander kom Olof Palme med sina idéer om att reformera skolan, inga realskolor och annat skräp. Här skulle alla elever gå i en enda skola och den sämsta eleven fick bestämma studietakten. Till Olof Palmes barn dög inte den svenska skola, men den var ju inte tänkt att den skulle bli en elitskola. Troligtvis var tanken med skolreformen -69 att man skulle få medgörliga människor som skulle rösta på sossarna framöver, och det gjorde väljarna också. Den kravlösa skolan, där man mest pratade med varandra om sina känslor och om världsproblemen, gav vuxna människor som hade mycket låg utbildningsnivå och styrdes enbart av deras känslor. Eftersom folket inte kunde skriva riktigt, skrevs allt färre brev. Alla äldre minns nog postens reklam, för att få igång brevskrivandet: ”Skriv som du pratar”. Det var uppenbart att folk hade mycket bristfällig utbildning.

För att ha vissa människor som kunde utveckla produkter och tillhandahålla avancerade tjänster fick man hämta in kunskaper i de eftergymnasiala högskolorna, som hade en enorm studietakt för att få ut en arbetskraft som kunde konkurrera med omvärlden.

Så länge de politiska partierna hade erfarna, välutbildade politiker, utvecklades den trygga välfärdsstaten vidare och landet konkurrerade med de rikaste länderna i världen.

Det blåste nya vindar i Sverige och det kom förslag om att även den unga befolkningen skulle ta del av politiken. Vi fick politiker som blev partiledare innan de blev 30 år, hade gått känslosörjan i den svenska grundskolan och hade i princip ingen utbildning alls annat än att avge känsloyttringar. Nu har vi kommit till dagens kaos med att följa våra känslor och att vi ska rädda världen från flyktingar, med pensionärer, som har jobbat hela deras liv och får en svältlön, polisstationer och vårdinrättningar som stänger p.g.a personal- och penningbrist.

Nu behöver Sverige någon slags utväg från detta kaos: Att skicka hem alla flyktingar går inte, att låta svenska befolkningen betala notan för välfärdsstaten är också en omöjlighet, eftersom så mycket skatt som skulle behövas betalas in för att uppehålla välfärden har Svensson inte i lön.

För att leva i den fungerande svenska välfärdsstaten behöver man inte få ut mycket pengar efter skatt. Du får din lön och den ska räcka till nästa månad. Allt annat behöver du inte bekymra dig om. Dina föräldrar blir omhändertagna av åldringsvården, dina barn får studiebidrag, du själv får pension etc. Nu har vi en situation, där välfärdssystemet inte fungerar, men du betalar för den och detta resulterar i att du inte klarar av att samla pengar till din pension, betala för att ge dina föräldrar en mänskligt slut på deras liv, barns utbildning och så vidare.

I detta läge är det bara att acceptera verkligheten och lägga ner välfärdssamhället och låta människorna ta hand om deras egna utgifter och sänka skatten till åtminstone en tredjedel av dagens skatt för att befolkningen ska ha ett drägligt liv. Men frågan är om dagens politiker över huvud taget fattar vad som händer, ännu mindre fattar de beslut som måste tas för att säkerställa folks behov och möjliggöra betalningar av dem.

Svenskarna har räddat en stor del av flyktingarna, frågan är: vem ska rädda svenskarna?

 
Ingen bild

Gustaf

20 juni 2017 19:53

Christer. Bra att viktiga frågor-synpunkter om landet framförs här tycker jag.

 
Ingen bild

Stefan A

20 juni 2017 20:06

Och där kom den ja..genom SVT, batteritillverkningen till elbilar visar sig skita ned oerhört mycket.. på etanolhögen med skräpet...

 
Ingen bild

Fredde

20 juni 2017 20:20

Ständigt denna Steve Sjögren! Hur kan han få fortsätta? Hans historia är lång och våldsam, något som tyder på inkompetens och brist på lyhördhet.

Är det så enkelt att han är marionett åt (S)...?

 
Ingen bild

Observer

20 juni 2017 22:02

Socialister kan ekonomi lika bra som en orm är på att springa.

 
Ingen bild

Observer

20 juni 2017 22:04

Stefan Löfven i Polen för att tvinga fram migrantmottagande.

-Är det vårt lands ledares arbete?
-Varför jobbar han inte med det han är ålagd att göra?
.....nämligen företräda oss!!!

Sparka eländet!

 
Ingen bild

Lasse

20 juni 2017 22:31

Bra jobbat Thoralf.
Det är ju så enkelt att många av de andra ledamöter inte är räknekunniga och fattar inte ett dugg av resonemanget. De förstår helt enkelt inte vad investeringskalkyl betyder. Kalmar har de politiker vi förtjänar.

 
Ingen bild

Ölandsbonde

21 juni 2017 00:59

Till M-son
I Frankrike har de enpersonsvalkretsar. Den som fått flest röster i sin valkrets får en stol. Även om bara en person röstar så har vinnaren sin stol.

Alltså: Ditt resonemnag haltar. Tillämpligt i Sverige men inte i Frankrike eller UK.

Till Mr. T
Det var faktiskt Tage Erlander och Stellan Arvidsson som drog upp riktlinjerna för Enhetsskolan. Inte Palme. Där har du fel. Annars har du rätt.

 
Ingen bild

Bo

21 juni 2017 08:05

För att avgöra om det är lönsamt eller ej behövs två typer av människor:
- teknikern som direkt säger ifrån att man inte kan skriva av anläggningen på 30 år, produktionen minskar redan efter 20 år.
- matematikern (som du Thoralf) som gör en riktig ekonomisk analys.

Politiken tänker inte långsiktigt, det handlar bara om att bli omvald. Ekonomin är ointressant eftersom det är skattebetalarna som betalar kalaset.

I USA har man tecknat ett avtal att med solpaneler och batterier producera el under 20 år, dag och natt för 35 öre/kWh. En kombinerad tekniker och matematiker har granskat avtalet och kommer fram till att lönsamt först när anläggningen körs i 437 år.

http://euanmearns.com/a-highly-misleading-article-on-solar-power/

 
Ingen bild

Onkel Sven

21 juni 2017 09:18

Om jag inte har allt fel så var det Palme som bestämde att Sverige skull bli mångkulturellt med alla problem det har fört med sej !Det han bestämde passar absolut inte mitt tankesätt ! Passade tydligen inte heller den/de som mördade honom !

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6 7 8 9
10
11
12 13 14 15
16
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
<<< Juni 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se