thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Expo

Av Thoralf Alfsson - 26 oktober 2013 11:22

Mitt blogginlägg för några dagar sedan om hur jag upplever journalister och Expo har väckt en del uppmärksamhet. Nu har det även översatts till engelska och finns på Gates of Vienna.


Jag tycker att det är bra att det får lite större spridning.


Jag vet att många av mina läsare är intresserade av vad som händer angående kravet på kassaregister för torg och marknadshandel. Regeringen vill ju undanta utländska företag från lagkravet, något som väckt ilska inom branschen. När beslutet togs i riksdagen i maj riktade SD tillsammans med S, MP och V ett tillkännagivande till regeringen att återkomma med ett förslag som även omfattar utländska företag utan fast driftställe i Sverige.


Frågan har börjat lyftas i media och jag gissar att den kommer få mer mediautrymme under de kommande månaderna.


I Skatteutskottet begärde jag för någon vecka sedan att ansvarigt statsråd, Anders Borg skulle komma och redovisa vad regeringen gjort i frågan sedan beslutet i maj. Men vid veckans utskottsmöte fick jag beskedet att jag inte fick gehör för min begäran.


Nu föll det sig så väl att vi även hade besök av Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson vid tisdagens utskottsmöte. Jag ställde då fråga direkt till Ingemar Hansson om Skatteverket fått något uppdrag från regeringen att utreda frågan om att även utländska företag skall omfattas av samma lagkrav. Frågan var uppenbarligen besvärlig för Ingemar Hansson som hade lite svårt att besvara frågan med hänsyn till regeringen och Skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow. Men efter en viss tvekan kom svaret att Skatteverket ännu inte fått något uppdrag från regeringen.  


Jag har nu istället ställt en skriftlig fråga till finansminister Anders Borg.


 


UPPDATERING!

Om någon skulle missat hur Kent Ekeroth smular sönder Billström.


ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 17 april 2013 22:43

Under den senaste tiden har många medlemmar hört av sig till mig angående uteslutningar inom partiet. Alla är bekymrade över detta! En del är bekymrade över att våra företrädare uppträder på ett vårdslöst sätt i debatten och då framförallt på nätet. Men de allra flesta är bekymrade över hur dessa ärenden hanteras av ansvariga inom partiet.


Den nolltolerans som införts i partiet var befogad för att alla skulle förstå allvaret i hur man som förtroendevald agerar offentligt, vilket även innebär på nätet och i synnerhet på facebook och twitter.

När jag gjorde FN-tjänst i Sinai 1978 var diciplinen stenhård de första veckorna och de som t.ex söp sig fulla på mässen skickades omedelbart hem till Sverige. Detta gjordes för att statuera exempel, därmed visste alla vad som gällde och alla tog ett personligt ansvar även om diciplinen senare blev mer tillåtande.


Detsamma borde gälla när det gäller vår nolltolerans annars är risken stor att det blir EXPO eller andra sajter som ”hatar” SD som styr hur nolltoleransen tolkas. Det har ju höjts röster på dessa sajter att jag borde uteslutas från partiet på grund av min raka kritik av islam, inte minst på bloggen IRM. Det är vi som parti som bestämmer vad nolltolerans innebär i praktiken, ingen annan.


Jag anser att uteslutningar skall vara absolut den sista åtgärden och bara användas i undantagsfall. Att en medlem länkat till ”fel” sida på nätet och råkat gilla ”fel” grupp på facebook kan inte vara tillräckligt underlag för en uteslutning. Det kan säkert hända att man länkar till en artikel på nätet som man tycker är bra utan att man tänker på vem som författat den eller att man inte har någon kunskap och kännedom om webbplatsen. Detsamma gäller att ”gilla” något på facebook. Det bästa och säkraste är givetvis att endast ”gilla” det som man känner till.


En aktuell jämförelse är ju Omar Mustafa och socialdemokraterna. Någon uteslutning av Omar Mustafa har aldrig varit aktuell trots att han företräder Islamiska förbundet som är Muslimska brödraskapets förlängda arm i Sverige.


En person som har varit en eldsjäl förSD och partiet och varit en klippa på den lokala nivån med stort engagemang och sedan gör några misstag i ”stridens hetta” på nätet skall inte kunna bli föremål för en uteslutning. I synnerhet om dessa misstag inte upprepas och personen är medveten om sina misstag. Det är mänskligt att göra misstag och det gör vi alla. Det har vi sett exempel på bland annat twitter.


Med tanke på att vi driver tabubelagda politiska frågor kommer vi alltid i pk-medias ögon göra övertramp men det är inte pk-journalister som avgör detta utan vi och vårt parti.


Men sedan finns det också personer som helt enkelt inte är lämpliga att företräda vårt parti. Personer som inte själva begriper och inser var gränserna går. Dessa personer är helt enkelt inte lämpliga som företrädare för partiet men det innebär inte att de måste uteslutas från partiet. De kanske brinner för vårt parti och kan göra väldigt mycket nytta för partiet i andra roller som t.ex vid utdelningar av flygblad och informationsmaterial.


Idag har det tyvärr infunnit sig en olustig känsla av osäkerhet över vad man får skriva eller göra utan att riskera att bli föremål för ett ärende hos medlemsutskottet om EXPO eller IRM slår på ”stora trumman”. Många klagar på att företrädare för partiet är osynliga i debatten och frågan som måste ställas är givetvis om det är osäkerheten över vad nolltoleransen innebär som får medlemmar att hellre avstå från att synas i debatten än att istället skriva de artiklar som utmanar etablissemanget i de tabubelagda frågorna.


I de kontakter jag har med medlemmar och sympatisörer förstår jag att många anser att det är EXPO och IRM som har tolkningsrätten över nolltoleransen. Idag har vi kunnat läsa ett blogginlägg på IRM med rubriken ”Rasist nummer tio utslängd tack vare IRM:s granskning”. Blogginlägget gör väldigt många partimedlemmar irriterade!


De är hög tid att partiet tar tillbaka taktpinnen från EXPO och IRM. Det är dags att partiet bemöter EXPO och IRM!

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 2 februari 2013 18:05

Svenska kyrkan utökar sitt samarbete med EXPO! Under 2013 storsatsar man på såkallade ambassadörsutbildningar runt om i landet. Svenska kyrkan gör detta i samarbete med stiftelsen Expo. Jag gissar att det är samma typ av ambassadörsutbildningar som sker i samarbete med LO-facken.

Läs artikel.


"På förmiddagen finns chansen att lyssna till en fantastisk pedagog som arbetar tillsammans med stiftelsen EXPO: Christer Mattsson, lärare och  författare som utvecklat den s.k Kungälvsmodellen för arbete mot rasism och främlingsfientlighet."

Läs artikel.


 

Christer Mattsson


Jag har tidigare skrivit om Christer Mattsson i ett blogginlägg


En närstående person till mig har nyligen gått igenom denna utbildning och han liknade den vid 3 timmars enkelspårig smutskastning av Sverigedemokraterna och partiets företrädare. Det är minst sagt obehagligt att vänstern och LO-fackförbunden köper in denna vänsterpropaganda och svenskfientliga budskap till sina medlemmar. Men dessa fackförbund står ju trots allt nära Expo:s marxist-leninister utbildare.


När nu Svenska kyrkan börjar köpa dessa utbildningar så är jag glad att jag lämnat Svenska kyrkan så att inte mina skattepengar kan användas på detta omdömeslösa sätt av Svenska kyrkan. Jag ställer mig frågan vad Svenska kyrkan har gemensamt med kommunisterna i Expo, inte minst Robert Aschberg.


En som reagerat på Svenska kyrkans samarbeta med Expo är prästen Dag Sandahl.


 

Dag Sandahl håller "bergspredikan" under Ölands skördefest.  Foto Thoralf AlfssonHan går till hårt angrepp på Seglora smedja då han anser att de kampanjat för att Svenska kyrkan skall samarbeta med Expo. Dag Sandahl skräder inte på orden i sitt blogginlägg där han anklagar Seglora för att inte acceptera vårt demokratiska valsystem.


”Jag undrar också, förstås, över Dagens Seglora där Ewa Lindqvist Hotz skriver: "Folkkyrkan har tyvärr alltför länge utgjort en parlamentarisk plattform för Sverigedemokraterna. Därför har vi ett särskilt ansvar för att bilda motkraft." Vilka vi? Ansvar därför att vi har kyrkoval där medlemmar kan rösta in sina representanter och SD fick plats i kyrkomöte och stiftsfullmäktige? Den enkla slutsatsen är förstås att Dagens Seglora inte är demokratiskt pålitlig. Vi, vilket vi det nu är, har intet som helst ansvar att bilda motkraft därför att vi har ett demokratiskt valsystem.”


"Det är hög tid att kyrkan låter sig inspireras", skriver Ewa. Vore det inte vettigare att fråga hur Kyrkans erfarenhet kan inspirera - profetiskt? Varje kyrka har ett budskap, sitt eget eller någon annans. Nu blir det Expos. Hur klokt är det på en skala till 2?”


Dag Sandahl tar även upp en motion från Margareta Sandstedt numera Larsson till Kyrkomötet i sitt blogginlägg och anklagar kyrkostyrelsen för falskhet eller rent utav lögner under kyrkomötet.


”Det finns för den som setat i kyrkomötet ytterligare ett litet problem. När Margareta Sandstedt skrev en motion 2011 om att kyrkostyrelsen skulle avbryta samarbetet med Expo, avvisades motionen med motiveringen att "kyrkostyrelsen inte har något kontinuerligt samarbete med Expo, vilket därför inte kan avbrytas." Lägg märke till det försåtliga ordet "kontinuerligt" - men samarbete var det och blev det fast den saken uppenbarligen skulle mörkas. "Storsatsningen 2013" - Projeketet Människovärdes egna ord - är 10-12 regionala utbildningar i samarbete med stiftelsen Expo. Den omutliga sakligheten i utskottsarbetet är A och O i kyrkomötet. Ledamöterna ska få veta hur det verkligen är och inte bluffas.  Här finns sannerligen frågor att ställa om utskottsarbetet. Ordförande i utskotett är Carina Etander Rimborg, POSK.”


Dag Sandahl sparar minsann inte på krutet i detta blogginlägg och det gör han alldeles rätt i! Svenska kyrkan och dess företrädare behöver nog höra sanningen en och annan gång också. Han avslutar sitt blogginlägg med följande känga till Svenska kyrkan.


”Frågar man Expo är dess arbete en idog kamp mot fascism och rasism. Svenska kyrkan står i ledet. Faascinerande.”

 

Nu uppmanar jag alla mina ”fotsoldater” att ge Dag Sandahl allt stöd han kan få. Jag gissar nämligen att detta blogginlägg kan få stora rubriker när det väl sprider sig i pk-media. Nu har ju jag uppmärksammat Dag Sandahls blogginlägg så det kommer säkert leda till att tusentals kommer läsa BloggarDags blogginlägg.


Nyligen kritiserades Dag Sandahl för att ha skrivit i Dispatch International, det är det som Dag kallar för "sandahlskandalen" i sitt blogginlägg. Läs artikel från Expo 


Ge Dag Sandahl ditt stöd på hans blogg med en kommentar och några vänliga ord. Det kanske kan bli 600 vänliga och trevliga kommentarer!


UPPDATERING!


Julia Caesar är delvis inne på samma ämne i sin söndagskrönika! Hon skräder heller inte på orden när hon skriver om "Hatets prästinnor".


"Helle Klein har profilerat sig som en Hatets prästinna. Tillsammans med prästkollegan Eva Lindqvist Hotz startade hon nätsajten Seglora smedja som uppges vara ”mötesplatsen för andlighet, kultur och samhälle” men i själva verket är en mötesplats för hat, mobbing, islampropaganda och totalitär mångkulturalism. Här är Guds kärlek mycket långt borta. Seglora smedja har alltsedan starten har drivit en extremt islamflirtande linje och konsekvent slagit ner på alla försök att nyansera debatten om islam som “antimuslimska” eller “muslimfientliga”. En av Helle Kleins tidiga insatser var att bereda utrymme på Seglora smedja åt terroristen Munir Awads svärmor Helena Benaouda att skriva om hur fantastisk den muslimske mannen är. Jag antar att hon inkluderar sin svärson i “de fantastiska muslimska männen”. Domen mot Munir Awad på tolv års fängelse för ett planerat terrordåd mot Jyllands-Postens redaktion i Köpenhamn fastställdes nyligen av hovrätten."

Av Thoralf Alfsson - 1 februari 2013 20:11

Idag skriver Östran om Elektrikerförbundet som kritiserats av Deloitte som granskat förbundet. Det finns en hel rad av tveksamheter i förbundets redovisning. Kryssningar, leasingbilar, datorer och stora pensionsavsättningar är några saker som Deloitte tar upp. Det är märkligt att inga andra medier tagit upp denna granskning av Elektrikerförbundet. Läs artikel 1 och artikel 2 i Östran.


Elektrikerförbundet är ett av de fackförbund som driver kampanj mot Sverigedemokraterna med hjälp av Expo.


”I samarbete med stiftelsen Expo har förbundets 26 000 medlemmar, varav omkring 4 000 finns i Stockholm, genomgått en utbildning.

– Det handlar om myten kring Sverigedemokraterna. Jag har ställt som krav att alla ska gå den, från vaktmästaren till ordföranden, säger Göran Söderlund, som arbetat med diskrimineringsfrågor sedan 1995.”


Elektrikerförbundet kanske behöver en hel del annan utbildning än den antidemokratiska utbildningen som Expo erbjuder alla fackförbund.


 


Om jag varit medlem i ett fackförbund som använder sina medlemmars pengar till att smutskasta ett demokratiskt invalt parti i Sveriges riksdag skulle jag utan tvekan lämna detta fackförbund. Inte en krona till från min plånbok. Personligen tror jag det är enda sättet att bryta fackets dominans och politiska indoktrinering. Vem vill betala till ett fackförbund som dessutom är svenskfientligt?


Det är bara medlemmarna som kan påverka fackpamparna!

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se