thoralf

Direktlänk till inlägg 15 september 2013

SÄRLAGSTIFTNING VID GÖTA HOVRÄTT?

Av Thoralf Alfsson - 15 september 2013 10:16

Nyligen kom en dom från Göta hovrätt som med all rätt uppmärksammades av Östran. Kollegorna på Barometern var dock helt tysta, något som är minst sagt häpnadsväckande med tanke på domen.


Artikeln i Östran gjorde att jag ville fördjupa mig i fallet då jag vet att media gärna utelämnar vissa detaljer. Det faktum att Barometern inte ens skrev om fallet gjorde det än mer obehagligt.


I pappersupplagan illustrerar Östran artikeln med en blondhårig liten pojke i en soffa. Vilket är mycket missvisande! Jag kan ändå inte kritisera Östran då man trots allt skriver om den märkliga domen från Göta hovrätt, till skillnad från Barometern som tiger i pk-tystnad.


Läs först artikeln i Östran.


Min första reaktion var att Göta hovrätt uppenbarligen ser upprepad barnaga som en helt ok uppfostringsmetod i Sverige om den utförs av en person med utländsk bakgrund. Göta hovrätt kommenterar misshandeln av den åttaåriga pojken med att barnets beteende ”kan ha motiverat någon form av tillrättavisning”.


Ur domen kan även följande läsas.


”N N, som varit barnens lärare/mentor, har uppgett att alla barnen visat tydliga tecken på att må dåligt. S har uppvisat stor oro och gråtit mycket och ofta varit arg. H har varit inblandad i mycket konflikter och även A har haft svårigheter.”


Jag är minst sagt förvånad över att alla personer som är så snabba ut och kritisera domar som inte ser till barnets bästa och barnperspektiv nu är fullständigt tysta. Inte en stavelse från dessa individer, som oftast är kvinnor. Vi vet alla vad det beror på! Det är tabu att kritisera en invandrare eller asylsökande.


Kalmar Tingsrätt valde att döma mannen till 10 månaders fängelse och 4 års utvisning. Domen överklagades till Göta Hovrätt som nu ogillar flera åtalspunkter och istället dömer mannen till enbart 2 månaders fängelse, ingen utvisning!


Göta Hovrätt går mer eller mindre helt på mannens vittnesmål och ogillar därmed kvinnans och barnens vittnesmål. Den enda nya bevisningen i hovrätten var följande.


”Som ny bevisning i hovrätten har Ali åberopat fotografier (aktbil. 34), brev (aktbil. 15 och 33) och tre videosekvenser av familjesamvaro (aktbil. 39). Dessutom har på hans begäran tilläggsförhör hållits med N.N (hustrun), N.N (dottern) och honom själv angående de brev som skickats till honom i häktet.”

 

Vilken idiot som helst kan ju räkna ut att det förekommit påtryckningar mot familjen från mannen och anhöriga efter att mannen häktats.


När mannen greps hotade han hustrun enligt följande.


”Det är däremot utrett att Ali, som han erkänt, gjort ett tecken – en rörelse med

handen mot halsen eller hakan – i samband med polisingripandet mot honom den 8

maj 2013. Det råder heller inget tvivel om att tecknet haft en fientlig innebörd, men

dess närmare betydelse måste anses oklar. Enligt åtalet har innebörden varit att Ali

skulle döda N.N” 

 

”I Libanon betyder det tecken Ali gjorde att ”jag skall döda eller mörda dig”. Alla i det

samhälle de kommer från känner till tecknets betydelse.”


”Hovrätten finner mot den angivna bakgrunden att det inte kan anses styrkt att Ali genom sin

handrörelse hotat med en brottslig gärning och i vart fall inte att döda N.N Han kan därför inte anses ha gjort sig skyldig till ett sådant olaga hot som påstås av åklagaren.”

 

Som vanligt brukar ju media inte uppge alla fakta i sina artiklar men här kommer några detaljer/citat från domen som Östran inte ansåg relevanta eller inte tog med av utrymmesskäl.


”N.N och Ali är kusiner och gifta sedan 1998.”

 

”För två år sedan reste N.N med barnen från Libanon till Sverige. Enligt vad N.N uppgett var orsaken att Ali hade hotat henne till livet och misshandlat henne. I februari 2012 kom Ali,

utan att N.N eller barnen visste om att så skulle ske, till den övriga familjens hem i Sverige.”

 

”Ali har vid två tillfällen sökt asyl men fått avslag. Ali har inte haft tillstånd att resa in i Sverige och stanna här. Hos polismyndigheten har begärts att utvisning av Ali skall verkställas.”

 

”Han kom till Sverige och familjen den 2 februari 2012. Vid inresan uppgav han inte sitt rätta namn beroende på att han var hotad till livet av personer i hemlandet. Det var på grund av att han ville vara nära sin familj som han bröt upp från sitt liv i Libanon och en tjänst som polisman.”

 

Den första frågan jag ställer mig är varför Ali släpptes ur häktet den 23 augusti på order från Göta hovrätt. Varför tog inte polismyndigheten över och utvisade honom omgående till Libanon eftersom han fått avslag på sina asylansökningar två gånger och ett utvisningsbeslut redan funnits. Min tilltro till svenska myndigheter blir inte bättre av detta.


När jag sedan läser Göta hovrätts resonemang kring utvisning blir jag beklämd.


”För utvisning på grund av brott krävs att utlänningen döms till svårare påföljd än böter

och – såvitt nu är aktuellt – att det kan antas att han kommer att göra sig skyldig till

fortsatt brottslighet här i landet (8 kap. 8 § utlänningslagen [2005:716]).

 

Vid övervägandet av om utvisning bör ske, ska hänsyn tas till utlänningens anknytning till det

svenska samhället. Domstolen ska särskilt beakta bl.a om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas (8 kap. 11 § utlänningslagen).

 

Ali ska dömas till fängelse och det kan, av skäl som anförts ovan, antas finnas en viss risk för återfall i brottslighet. Ali har svag anknytning till det svenska samhället men han har tre minderåriga barn här i landet. Socialnämnden har i yttrande till hovrätten anfört att N.N och N.N i samtal uppgett att de saknar sin pappa och vill träffa honom. Även den utredning som lagts fram i hovrätten ger stöd för att barnen, trots de handgripligheter och konflikter som har förekommit i familjen, har en tillgiven relation till Ali.

 

Socialnämnden har, mot bakgrund av det våld som konstaterats från Ali, gjort bedömningen att barnens säkerhet och skydd inte skulle vara tillgodosett om Ali inte skulle utvisas.

 

Det våld som hovrätten funnit utrett är emellertid av mer begränsad omfattning. Som socialnämnden också anför har Ali barn, liksom andra barn, behov av en nära och god kontaktmed sin far. Möjligheterna att upprätthålla en sådan kontakt skulle försämras om Ali utvisades. Enligt hovrättens mening får barnperspektivet anses tala mot utvisning. Mot den bakgrunden och då brottslighetens allvar och risken för återfall inte med särskild styrka talar för utvisning, finner hovrätten vid en samlad bedömning att det inte föreligger tillräckliga skäl för att utvisa Ali. Utvisningsbeslutet ska därför upphävas.”


När jag läst hela domen och hur Göta hovrätt negligerar vittnesmålen från Kalmar Tingsrätt och Socialnämndens utlåtande infinner sig känslan av om den så kallade Sharialagstiftningen redan vunnit fäste i det svenska rättsystemet, Göta hovrätt. Sharialagstiftningen innebär att kvinnans vittnesmål bara har halva värdet emot mannens vittnesmål. Är det ett första tecken på särlagstiftning vi ser exempel på i denna dom.


Om inte polismannen Ali utvisas gissar jag att vi snart får höra mer om honom i det svenska rättssystemet. Vi får hoppas att han inte sätter sina hotelser mot familjen i verket! Om så skulle ske har det svenska rättssystemet ett stort ansvar.


Tyvärr tror jag att svenska myndigheter belönar Ali med ett permanent uppehållstillstånd, istället för utvisning!

 
 
Ingen bild

Hacke

15 september 2013 11:03

I den pågående islamiseringen av det svenska samhället väger barnkonventioner, jämlikhetssträvanden och allt annat vi byggt upp i den svenska välfärds- och rättsstaten under senare århundraden lätt.
Om detta tycks 7-klöverpolitiker, myndigheter och media vara fullständigt överens.
Tack Thoralf för ditt idoga arbete med att gång på gång avslöja exempel på landsförräderiet.

 
Karlskronabloggen

Karlskronabloggen

15 september 2013 11:34

Ypperlig grävande journalistik Thoralf och mycket bra skrivet! Tänk om svenska "journalister" kunde jobba på det sättet och skriva om verkligheten i sina tidningar.

http://www.karlskronabloggen.se

 
Ingen bild

OH

15 september 2013 11:42

Ännu ett bevis för att rättsväsendet i landet är korrumperat.

 
Ingen bild

Kalle

15 september 2013 12:18

Tack Thoralf du har än en gång visat att det går åt helsicke för Sverige.

Kan bara i all stillhet konstatera att klockan är slagen för Sveriges del.

Nu är den fem över tolv med råge!!!

Rösta på SD om det inte redan är försent.

 
Lassekolja

Lassekolja

15 september 2013 12:27

TACK Thoralf för att Du här faktiskt slår två flugor, ja, t.o.m spyflugor, i en smäll! Att redan innan brottet begås ha två avvisningsbeslut på sig och med brottet slippa ett tredje dito, är det nå´n slags omvänd tolkning av "tredje gången gilt" eller är det ännu en bekräftelse på det rättmätiga i att kalla "Det nya Sverige för Absurdistan?
Domen visar även hur (PK-)politiskt korrumperat Sv....Absurdistan har blivit!
Hela det politiska och mediala etablissemanget borde ställas inför skranket. Anklagelsen lyder: Landsförräderi - att med avsikt förpassat Välfärdssverige ned i ett både bildligt och bokstavligt svart avgrundshål!
Enda möjigheten att försöka återskapa ett krackelerande Välfärdssverige är en SD-majoritet, gärna redan 2014 men absolut senast 2018, men det kräver att Reinfeldt´s "sovande folk" vaknar ur sin politiska slummer. Tyvärr får verkligheten mig att tro att det redan är för sent men var och en av oss sanna Sverigevänner måste göra vårt allra yttersta!

http://www.youtube.com/watch?v=JFAyFBD5u0A

 
Ingen bild

Da Capo

15 september 2013 13:35

MISSA INTE SÖNDAGSKRÖNIKAN! Ej heller Angelas kommentarer.

http://snaphanen.dk/2013/09/14/ondska-forkladd-till-godhet/

----------------------------------------------------------
Jag hittade härförleden av en slump en för mig tidigae (oförlåtligt slarv) okänd, invandringskritisk och antimuslimistisk blogg, som jag enbart hunnit skumma hittills - men imponerats!.

Innehavaren, som benämner sig ‘FreedomOfSpeech’ och som är värd allt beröm för hittills utförd gärning, anger att ämnet nu börjar bli övermäktigt och ‘hotar’ 2013-09-14 tyvärr med att det kan vara slutbloggat.

citat:
“Jag har bloggat extremt aktivt i drygt ett års tid nu, inte så överdrivet många inlägg, men tiden bakom varje inlägg är betydande. Det enda jag känner att jag inte riktigt täckt in, beträffande de av invandringens många negativa konsekvenser som jag tänkt, är väl egentligen islamiseringen.
Har börjat skriva om den vid flera tillfällen men ämnet har blivit mig övermäktigt, eftersom min ambition är att skapa en så komplett översikt som möjligt. I brist på en sådan översikt rekommenderar jag en läsning av Flashback-tråden ”Tråden där vi kartlägger svensk islamism”, förslagsvis från slutet och bakåt, för att få det mest aktuella först. Per Gudmundsons blogg är också obligatorisk läsning för den som vill ha ett bredare perspektiv än media normalt erbjuder.”

http://freedomofspeech2014.blogspot.se

ALLA UPPMANAS ATT BESÖKA DENNA BLOGG!

DEN ÄR SUVERÄN.

Några titlar:

Invandrares brottslighet – Norden
Invandrares brottslighet – Muslimerna
Invandringens kostnader – del 2
Malmö – Ett fönster mot framtidens Sverige
IQ och ras – Del 1
IQ och ras – Del 2
Ras
IQ och ras – Inaveln – Del 1
IQ och ras – Inaveln – Del 2
Brott, ras och IQ – Del 4

se vidare:

http://freedomofspeech2014.blogspot.se

 
Ingen bild

Lotta

15 september 2013 14:14

Så har man då gjort sin plikt och varit och röstat för första gången i kyrkvalet. En fråga, det stod socialdemokraterna på lapparna, det var de vi skulle ta va?

 
Ingen bild

Lotta

15 september 2013 15:48

Skämt åsido, naturligtvis gjorde jag min plikt och la min röst på SD något annat vore otänkbart. Ställer förresten inte SD upp i kyrkofullmäktigevalet? Blev rätt ställd när jag fick tre kuvert och endast hade två valsedlar med mig. Men jag kan även rapportera att det fanns valsedlar från SD utom till kyrkofullmäktige. Jag tog en blank vit och skrev SD på den:). Lite märkligt var det att en dam dök på mig och frågade med ansträngd ton på rösten: "saknas det något".

 
Ingen bild

Gubben o Gumman

15 september 2013 16:14

Lotta : Du skulle ha svarat : Ja tro hopp och kärlek (Klein Klein på dej )

 
Ingen bild

Ronny

15 september 2013 16:57

Kan rapportera att minst 2 församlingar i Kronobergs län INTE har haft SD valsedlar, på ställen där det gått att poströsta. Är anmält till SD-distriktet. Hur många liknande församlingar i hela Sverige?

 
Ingen bild

Lotta

15 september 2013 17:21

@Gubben o Gumman:-)

 
Ingen bild

Tony

15 september 2013 18:02

Varför inte börja måndagen med att ta kontakt med
tidningen Barometern och säga upp kontakterna med
denna uppenbarligen genomfalska tidning. Lögnaktig
Sverigefientlig Media har inte på marknaden att göra,
men framför allt ska man inte göda Quislingar med dyra
prenumerationer, och ekonomin är deras svagaste länk!

 
Lotta

Lotta

15 september 2013 18:12

@Tony funderar skarpt på att säga upp mun prenumeration av Östran som är precis lika odemokratisk.

Länk där man kan följa rösträkningen i kyrkovalet bifogas härmed.

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=581917

 
Ingen bild

Hasse

15 september 2013 19:41

Vad i hela friden sysslar Stellan Bojerud med? Importerad thaifru och skriver sådär? Intervjun med Aftonbladet var ju ingen höjdare direkt, är det bara jag eller verkar karln kraftigt berusad när Aftonbladet ringer upp?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17474299.ab

 
Ingen bild

Lärare

15 september 2013 19:43

Säger bara; Inga fler uteslutningar nu!
Ignorera media, de är hela tiden ute för att skapa skandalrubriker för SD. Gör en höna av en fjäder, lägger till och drar i från som det passar dom.

 
Ingen bild

von Moltke

15 september 2013 20:28

Saknades röstsedlar till kyrkomötet där jag röstade. Till stiftsfullmäktige fanns det dock. Jag antar att SD inte ställer upp i fullmäktige, men det blev 3 röster ändå, två handskrivna och en förtryckt.

 
Ingen bild

Lotta

15 september 2013 20:29

Jag tänker varken kommentera det Bojerud skrev eller sa men SD måste gå ut med att alla måste lära sig att inte ge något till slaskpressen. Enklast är att säga ingen kommentar och sedan direkt lägga på luren när de ringer. Det behöver inte vara svårare än så.

 
Ingen bild

Hulda mk1

15 september 2013 20:36

Så har då jag också varit iväg för att rösta. Jag har nu gjort det jag kan för att stoppa förfallet av Svenska Kyrkan.
Alla valsedlar fanns på plats och stämningen var god. Så till min vallokal nådde inte Vänsterns sk-tiga fingrar...

Att jag ens behövde kolla att SD,s valsedlar fanns tillsammans med de andra är bedrövligt. Det finns tyvärr rapporter om missförhållanden mot SD,s valsedlar, i delar av landet.
Det ger ytterligare funderingar om hur EU-valet och riksdagsvalet nästa år ska bli. Då måste i god tid innan allvarligt övervägas om Sverige behöver internationella valobservatörer eller inte.

Brott mot ett val borde straffas hårt!

 
Ingen bild

Observer

15 september 2013 20:37

Märkligt.Skickar i em. en kommentar ang. domen i Göta hovrätt och får besked att den är sparad,men den dyker aldrig upp!

 
Ingen bild

Lotta

15 september 2013 21:12

@Observer
Det har hänt mig också. Måste bara kommentera de smutsiga metoder slaskmedia använder. Så fort det är en SD-politiker som misstänks för brott eller skriver något som inte faller pk på läppen hängs de omedelbart ut med partitillhörighet och namn. När det gäller politiker från 7-klövern tas det sällan upp. Om det mot förmodan tas upp saknas ofta partitillhörighet och namn publiceras i princip aldrig. Senaste exemplet är nämndemannen som filmades av GT när han köpte oralsex i skogen av en prostituerad vilket han enligt artikeln gjort flera gånger. Trots att det nämndemannen ägnar sig åt är brottsligt publiceras varken namn eller ens partitillhörighet. Massmedia har återigen lärt oss läsa mellan raderna, står det inget namn eller partitillhörighet är det inte en SD-politiker. Vi känner igen beteendet sedan förr.

 
Ingen bild

Gute

15 september 2013 21:49

Thoralf, kommentarerna kommer inte upp.

Meddelar igen att alla valsedlar har funnits på plats i Visby under dagen!

 
Ingen bild

Magentan

15 september 2013 21:52

Nu har drygt hälften av rösterna för kyrkovalet redovisats. SD har fått 6,22 procent. En ganska bra siffra tycker jag med tanke på att VÄLDIGT många SD:are har gått ur Svenska Kyrkan och inte kan rösta.

Sossarna har fått 29,45%
Borgerligt alternativ 12,44%
Centerpartiet 13% !?!
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 15%
Därefter kom alltså SD på plats nr 5 med 6,22%

Efter SD kommer 9 andra deltagare i valet.


 
Ingen bild

lundabo58

15 september 2013 21:56

@Hasse

Ännu ett s k scoop från Aftonbladet, Big deal. Nu är jag ingen svp:are, men i själva sakfrågan ser jag inget problem, svp är betydligt mer svenskvänligt än de flesta utav 7-klöverpartierna.

Det enda riktigt irriterande är att han lät sig intervjuas av Aftonbladet efteråt. 
Ingen bild

Lotta

15 september 2013 22:25

@Magentan
Härliga nyheter. Ser ut som SD ökar från 7 till 15 mandat om inte fler tillkommer när de sista 1000 distrikten räknats. Undrar hur alla odemokratiska individer känner nu när deras fula knep att försöka stoppa SD totalt misslyckades?

 
Ingen bild

Hacke

15 september 2013 22:44

Apropå kyrkovalet. Har man inget att rösta för kan man ju alltid rösta mot något.
7-klövern/fulmedia har verkligen visat att man är vuxna i sina roller.

 
Ingen bild

Stefan A

15 september 2013 22:44

SD ökar mest av alla, en riktig käftsmäll på aftonbladet, som storsatsat för att stäng SD ute som de brukar säga....

 
Ingen bild

Göran

15 september 2013 23:01

@Hulda mk 1,

Jag har sagt det förr och säger det gärna igen. Svensk demokrati fungerar inte ens en dag vart fjärde år. Så illa är det. Att de vänsterorienterade totalitära krafterna är som de är, vet vi, men ändå. Upplever det som att vi går en farlig tid till mötes.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - 1 januari 2019 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
<<< September 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se