thoralf

Direktlänk till inlägg 7 maj 2018

INFOBLAD RIKTAD TILL TORSÅS MED FRÅGOR OCH SVAR

Av Thoralf Alfsson - 7 maj 2018 22:28

Då var det dags att köra ut lite personvalskampanjmateriel till Torsås kommuns invånare. Det blir åkturer i rena sommarvädret under tisdagen och onsdagen med trehjulingen hoppas jag. Som vanligt kommer mina 16 frågor om invandring och klimatförändringar ingå som en del av infobladet. 


Jag hoppas på nya läsare av min blogg från Torsås och att det skall leda till att jag kan få en del kryss på riksdagsvalsedeln den 9:e september. Varje kryss kommer vara väldigt viktigt!


Vill du stödja min kampanj ekonomiskt så finns uppgifterna vid min presentation i högermarginalen på bloggen.

 

Här kommer då frågorna i mitt infoblad och med utförliga svar med referenser och källor. Ett par frågor riktar sig direkt mot Torsås kommun.

 

 

1. Vilken av följande växthusgaser tror du har störst inverkan på jordens temperatur?

   1   Ozon O3       X  Koldioxid  CO2    Vattenånga H2O


Rätt svar är 2. Vattenånga.


När Demoskop ställde samma fråga för några år sedan till över tusen personer svarade endast 3 procent rätt. I gruppen akademiker svarade bara 4 procent rätt medan de med enbart Grundskola svarade hela 11 procent rätt ;-)


”Vattenångan står för grovt räknat hälften av den nutida växthuseffekten på jorden. Även molnen, det vill säga vatten i form av droppar eller iskristaller, har en påtaglig växthusverkan – de ger upphov till ungefär en fjärdedel av den totala växthuseffekten. Koldioxiden svarar för uppåt 20 % och övriga växthusgaser (främst ozonlustgas och metan) tillsammans för ca 7 % av den nutida växthuseffekten.”

Wikipedia, växthuseffekten


”Det finns flera växthusgaser. Den viktigaste är vattenångan och näst störst effekt har koldioxiden. Eftersom de olika växthusgaserna delvis påverkar samma våglängder av strålningen är det svårt att säga exakt hur mycket respektive gas bidrar med. Men vattenångan står för storleksordningen 40-70 %, medan koldioxiden står för 10-25 %. Av övriga växthusgaser bidrar metan (CH4) och dikväveoxid (N2O), dvs lustgas med cirka 5 procent var.” 

Pär Holmgrens klimatskola.


2. Hur tror du att utsläppen av koldioxid per person har förändrats i Sverige sedan 1980?

   1  Minskat          X  Oförändrad           2  Ökat


Rätt svar är 1. Minskat.


En stor orsak till att utsläppen av koldioxid minskat i Sverige är 70-80-talets utbyggnad av kärnkraften. Den som är lite äldre minns säkert oljekrisen på tidigt 70-tal vilket innebar att omställningen till kärnkraften startade. När sedan kärnkraftverken började komma igång skulle alla oljepannor i villorna kastas ut och ersättas med elpannor och i många nybyggda hus installerades även direktverkande elelement.


  


http://ekonomihandboken.se/klimatkrisen/vem-ar-klimatboven/3. Hur stor andel av Sveriges elproduktion är fri från koldioxidutsläpp?

   1  Mindre än 50 %   X  80 %     Mer än 95 %


Rätt svar är 2. Mer än 95 procent.


Vattenkraft och kärnkraft är de två stora energikällorna i Sverige. Vindkraften har även vuxit de senaste åren tack vare stora subventioner men står ändå enbart för ca 10 procent av elproduktionen. Enligt energiföretagen var 98 procent av elenergin under 2016 koldioxidfri. Att fortsätta bygga vindkraftverk och solparker har med andra ord mycket liten inverkan på koldioxidutsläppen, den kan i vissa fall till och med ha motsatt effekt.


https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/4. Tror du att antalet stormar i Sverige under de senaste hundra åren har?

   1  Minskat           Oförändrad            2  Ökat


Rätt svar är 1. Minskat


Enligt statistik från SMHI har antalet stormar minskat och medelvinden har visat på en sjunkande långsiktig trend.


”Medelvindhastigheten har minskat i åtta av nio trianglar under perioden 1951-2010. Det har alltså blivit mindre blåsigt i genomsnitt. Sammantaget för Sverige har även antalet stormar liksom vindenergipotentialen minskat.”


https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.16896!/webbFaktablad_51.pdf5. Hur stor andel av Grönlands glaciärer tror du har försvunnit/smält bort under de senaste trettio åren?

   1  Mindre än 1 %   X  5-10 %     Mer än 10 %


Rätt svar 1. Mindre än 1 procent.


När Demoskop ställde den här frågan var det också bara 3 procent som svarade rätt, precis som i fråga nummer 1. Media har ett stort ansvar för att okunskapen är så stor hos den breda allmänheten.


Enligt uppgifter har inlandsisen på Grönland en volym på 2 800 000 km3. Om en procent skall smälta så måste alltså 28 000 km3 eller ca 1 000 km3 smält varje år under de senaste 30 åren. 

Men när klimatalarmisterna beräknar hur mycket inlandsis som försvunnit använder de inte enheten kubikkilometer! Nej, då pratar man istället antalet ton is som smält. Allt för att det skall bli mer obegripligt och låta betydligt värre och dramatiskt än vad de faktiskt är. En kubikkilometer inlandsis väger ca 900 000 000 ton eller nästan 1 miljard ton.


Det blir mer alarmistiskt och prata om att si och så många miljarder ton inlandsis smält bort än något hundratal kubikkilometer.


Under 2017 ser det faktiskt ut som att ingen avsmältning kommer ske överhuvudtaget! Utan att det blir en tillväxt av inlandsisen.


http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/6. Hur tror du att Östersjöns vattenstånd har förändrats i Stockholm sedan mätningarna startade 1774?

   1  Sänkts ca 75cm  Oförändrad  Ökat ca 100cm


Rätt svar är 1. Sänkts ca 75 cm.


I själva verket har havsnivån sjunkit med närmare 1 meter sedan 1774. Förr i tiden kallade man detta för "vattuminskningen" innan man förstod att det hade med landhöjningen att göra.


  

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/stockholms-havsvattenstandsserie-1.13499


Jag hoppas att alla förstår att klimatalarmisterna som pratar/skriker om höjda havsnivåer och översvämningar längs Sveriges kuster helt har "glömt" bort landhöjningen. Personligen tror jag att man medvetet nonchalerar landhöjning bara för att skrämma upp befolkningen! Ett i mina ögon högst bedrägligt beteende från klimatalarmisterna.

Dessutom blir det helt tokigt när Länsstyrelserna runt om i Sverige ställer helt nya krav på kustnära bostadsbyggande och på grund av riskerna för framtida havsnivåhöjningar. 


Den enda kustremsa i Sverige där det noterats en väldigt liten havsnivå höjning är Skånes sydkust där landhöjningen är som minst i hela vårt land.


Läs även min egen lilla upptäcktsfärd och letande efter ett så kallat ”vattumärke” i Kalmarsund.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/07/19/11462073-en-fantastisk-historia/
7. Tror du antalet isbjörnar under de senaste trettio åren har?

   1  Minskat           Oförändrat            2  Ökat


Rätt svar är X. Oförändrat.


”Världens isbjörnar tycks må bra. 1993 beräknades det finnas cirka 25.000 isbjörnar världen över. En beräkning gjord under 2013 landar på samma antal, cirka 25.000.”


http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/forskare-samma-antal-isbjornar-i-dag-som-1993/8. Öland och delar av fastlandet har problem med grundvattennivåerna. Hur tror du att årsnederbörden har förändrats sedan 1860-talet i Kalmar?

   1  Minskat 75 mm   X  Oförändrad    Ökat 75 mm


Rätt svar är 2. Ökat mer än 75 mm/år


Enligt statistik från SMHI så har årsnederbörden ökat kraftigt sedan man började göra mätningar i Kalmar. Jag har sammanställt statistiken i ett diagram. När mätningarna började var årsnederbörden betydligt mindre än 400mm/år men under det senaste decenniet har årsnederbörden varit över 500 mm/år, förutom under 2015.


Tänk om årsnederbörden under de kommande åren blir ”normal” med mellan 500-700 mm/år. Kommer då alla investeringar med avsaltningsverk och vattenledning från fastlandet till Öland varit onödiga investeringar på många hundra miljoner kronor?


    
9. Hur många miljarder kronor kostade Migrationsverkets verksamhet de svenska skattebetalare under 2016?

   1  Ca 25 mdr.kr    X  Ca 54 mdr.kr   Ca 78 mdr.kr


Rätt svar är X. Ca 54 miljarder kronor


Enligt Migrationsverkets årsredovisning för 2017 var utfallet ca 54 miljarder kronor. Den totala kostnaden för statens utgiftsområde 8 Migration och utgiftsområde 13 Integration uppgick under 2017 till drygt 60 miljarder kronor. Det finns dock siffror som gör gällande att den verkliga kostnaden är över 70 miljarder kronor, om allt räknas in men vi får hålla oss till Migrationsverkets årsredovisning.


Som jämförelse kan nämnas att Rättsväsendet kostade drygt 40 miljarder kronor under 2016 (Polismyndigheten, Säpo, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar, Kriminalvården med fängelser mm.)10. Hur många miljarder kronor fick Sverige (Migrationsverket) i bidrag från EU för migration under 2017?

   1  Ca 0,5 mdr.kr    X  Ca 5 mdr.kr   Ca 10 mdr.kr


Rätt svar är 1. Mindre än 0,5 miljarder kronor.


Följande kan läsas i Migrationsverkets årsredovisning.


”Migrationsverkets anslag från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar uppgick till 186 miljoner kronor för år 2016 men endast 31 procent, 57 miljoner kronor, har nyttjats. Det låga utfallet beror på att den nya fonden Asyl-, migrations och integrationsfonden, som avser åren 2014–2020 försenades i starten.”  

 

Det innebär att ca en promille av Migrationsverkets kostnader täcktes av bidrag från EU. Det vill säga en tusendel! I princip noll och ingenting.

Tyvärr finns det människor inom vänsterrörelserna som sprider lögner om att EU betalar stora delar av Sveriges flyktingkostnader. Det är en myt på riktigt!
11. Hur många miljoner kronor fick Torsås kommun i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2017?

   1  20 milj.kr    X  45 milj.kr   60 milj.kr


Rätt svar är 2. Ca 60 miljoner kronor.


Enligt statistik från Migrationsverket betalades följande ersättningar ut till Torsås kommun under 2017.

       12. Hur många miljoner kronor fick Kalmar läns landsting i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2017?

   1  50 milj.kr    X  110 milj.kr   280 milj.kr


Rätt svar är X. Ca 110 miljoner kronor


Kalmar län har en befolkning på drygt 240 000 människor. Om man betänker svaret i fråga 10 så täcker knappast bidraget från EU kostnaden för enbart det Kalmar läns landsting får i ersättning från Migrationsverket.

 

Källa Migrationsverket.13. Hur många miljoner kronor fick de 12 kommunerna i Kalmar län i bidrag/ersättning från Migrationsverket under 2017?

    450 milj.kr    X  940 milj.kr   1 450 milj.kr


Rätt svar är 2. Nästan 1 450 miljoner kronor eller 1,45 miljarder kronor enbart till Kalmar läns 12 kommuner. I Sverige finns det 290 kommuner.


Här nedan finner du en sammanställning över hur stora bidrag/ersättningar som Migrationsverket betalat ut under 2017 till Kalmar läns tolv kommuner. 

    


Källa Migrationsverket14. Alliansregeringen införde 2011 etableringsreformen. Enligt regeringens proposition beräknades kostnaden till 1,2 miljarder kronor per år vid full utbyggnad.  Hur stor var kostnaden under 2017?

   1  1,5 mdr.kr    X  Ca 3,5 mdr.kr   Ca 6,5 mdr.kr


Rätt svar är 2. Ca 6,5 miljarder kronor


Det vill säga att kostnaden som Alliansregeringen och integrationsminister Erik Ullenhag beräknade är idag närmare 500 procent högre. Dessa 6,5 miljarder kronor skall alltså läggas till Migrationsverkets dryga 52 miljarder kronor. Här kommer också ett diagram över kostnadsutvecklingen för Etableringsreformen. Tack Fredrik Reinfeldt och Erik Ullenhag!


  

Källa: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
15. Hur stor andel av de arbetssökande i Torsås kommun under augusti månad var födda i något annat land än Sverige?

   1  Ca 25 %       X  Ca 50 %           Ca 70 %


 Rätt svar är 2. Ca 50 procent.


I januari 139 personer av 278 födda i något annat land än Sverige. Det innebär att 50 procent av de arbetssökande var födda i något annat land.

Men med tanke på att av de 139 personer som var födda i Sverige har sannolikt ett antal av dessa föräldrar där båda är födda utomlands. Därmed gissar jag att kanske 50-60 procent av de arbetssökande i Torsås kommun har utländsk bakgrund. En skrämmande siffra som politikerna borde vara mycket oroade över med tanke på att den stigit fort de senaste åren.


Det visar på en fullständigt misslyckad migration och integrationspolitik!

 

 

16. Hur många miljoner kronor omsätter den svarta handeln årligen i Malmö?

   1  1 250 milj.kr    X  3 600 milj.kr   5 500 milj.kr


Rätt svar är 2. Ca 5 500 miljoner kronor


Under min tid i Riksdagen och Skatteutskottet gjorde vi ett besök i Malmö och träffade kommunledningen. Ett av kommunalråden berättade då att man gjort en utredning om den svarta marknaden i Malmö och att den omsatte ca 5,7 miljarder kronor, vilket även medförde att Malmö stad förlorade skatteintäkter på ca 2,2 miljarder kronor. Hur många rätt hade du?


Läser du enbart pk-media så gissar jag att du inte hade mer än 2-5 rätt. Läser du även alternativ media kanske du hade mellan 5-10 rätt eller fler rätt.


Läser du min blogg regelbundet och har ett bra minne kan du kanske fått mellan 10-15 rätt ;-)


Om vi i Sverige hade en journalistkår som berättade sanningen/fakta och som granskade invandringspolitiken och dess konsekvenser men även alla klimatalarmister och Miljöpartister så hade du med stor säkerhet haft bättre kunskaper och fler rätt på frågorna bara genom att följa public service.


Tyvärr lever inte public service upp till sitt sändningstillstånd!.


Så vad skall du läsa i fortsättningen?

 

 
ANNONS
 
Ingen bild

Laglydig

8 maj 2018 01:15

Får väl hyfsat godkänt (13 rätt). Det var några kryss (isbjörnar är väl inte min grej...) som jag gjorde bort mig på...
Men man får ju hoppas att SD väljarna i Kalmar län inte missar på kryssen utan kryssar in #63!

Kryzza lugnt!

 
Ingen bild

Cosmik Debris

8 maj 2018 01:33

All heder åt dig och dina enträgna försök att trumma in fakta och sanning, men jag tror att det är lönlöst. Hoppas innerligt att jag har fel. Svenskarna måste tydligen få det in på bara skinnet för att fatta. Det måste göra ont. Någons dotter måste först hamna på akuten med söndertrasat underliv eller att ett moskébygge planeras i grannskapet. Kanske en mormor som vanvårdas på äldreboendet eller en son som blivit misshandlad och rånad av ett muslimskt invandrargäng.

Tobias Billström 6 februari 2013:

Billström: "Vi måste diskutera volymerna"
https://www.expressen.se/nyheter/billstrom-vi-maste-diskutera-volymerna/

Katerina Janouch 7 maj 2018:
”Det finns stor anledning att frukta flockar av utomeuropeiska män. Båda dag- o nattetid.”

”flockar”

https://twitter.com/katjanouch/status/993558095547850752

Det är svårt att ta in, att det faktiskt är samma land - och inte en bisarr Monty Python-sketch. Det finns en enda person från Alliansen som har heder och respekt i behåll. Det är Tobias Billström.

Han försökte.

 
Ingen bild

Nisse

8 maj 2018 06:24

Fantastisk jobb du lagt ner.
Frågan är därför:
Hur kan detta spridas ut inte bara till dina läsare utan inom hela Sverige ?
Detta måste folk få reda på.
Vi som läser din blogg kan naturligtvis hjälpa till så mycket vi kan, men räcker det ?
Sånt här borde SD's ledning jubla över at få, nåt som dom kan påvisa direkt från ett län av många.
Men är dom intresserade av det ?

 
Ingen bild

Robban

8 maj 2018 06:34

Du är en klippa Thoralf!
Bara tanken på att få se dig i riksdagen, debattera klimatet med valfri klimatalarmist, ex Lövin eller Frigolit, får mig att le!
De kommer bokstavligen att gråta av vanmakt, när det går upp för dom att de just fått byxorna neddragna till knäna!

 
Ingen bild

Pretty Boy Floyd

8 maj 2018 06:37

Ang. Ulf Kristersson och hans "vuxenprat" om att han tycker "vi ska prata med SD".
Om han menar allvar med det,så är det bara att han sätter igång med det.

Eller är det bara en uppmaning till dom andra att börja med det.

Som han uppför sig nu är denne smilfink med och gräver i sandlådan.

Riksdagens arbete innebär överläggningar med andra partier för att få igenom reformer och lagändringar. Det är grundläggande demokrati.

Stefan Löfven fattar inte detta !
Ulf Kristersson pratar likt Batra om att tala med Jimmy,men törs inte heller verkställa sitt snack.
Att Moderaterna har blivit så fega !!

 
Ingen bild

Pretty Boy Floyd

8 maj 2018 06:47

@ Cosmik Debris
Det finns ytterligare någon som har försökt inom Alliansen.
Lars Lejonborg ville knyta kunskap i svenska till medborgarskap.
Men Reinfeldt var så förblindad av att förstöra Sverige att han kördes över.
Det hedrar Lejonborg.

 
Ingen bild

Bo

8 maj 2018 07:46

I en artikel som lobbar för högre skatt på bensin och diesel, kallas CO2 för luftförorening. Jag kallar CO2 för livets gas eftersom den tilsammans med vatten och solens strålar får jorden att grönska. Leta på ordet "fotosyntes".

 
Ingen bild

Ölandsbonde

8 maj 2018 10:33

Bo
CO2 luftförorening? Ja, det verkar som många mentala barn tycker så.

Påminner mig om ett reportage jag såg från USA. Några studenter var ute på gator och torg med plakat och infotavlor där de krävde ett stopp för H2O. De samlade in namnunderskrifter för ett sådant stopp.
Nu kan ju reportage vinklas hur som helst, som vi alla vet som tittat på SVT, men det var väldigt många som skrev under i alla fall.
Studenterna gjorde aktionen för att testa hur lätt/svårt det är att få folk med på rena stollerier.

Man undrar lite svagt om hur en kampanj för att förbjuda CO2 och H2O skulle falla ut i detta land. Kamouflerad i skinande muppgrönt tror jag att väldigt många skulle skriva under.

 
Ingen bild

C Andersson

8 maj 2018 14:13

@lotta 8 maj 07:52

"Hur är det med källkritiken eller går du bara på ett rykte?"

Jag tror inte du har förstått det här med källangivelser och källkritik. Thoralf har en källa för uppgiften han delger oss. Han bedömer uppgiften som trovärdig och ser därför inget hinder att publicera den. Thoralf har ingen skyldighet att avslöja sin källa och du har ingen rätt att kräva att han röjer källan. Det är upp till dig att tror på det Thoralf skriver. Men vidarebefordrar du han påstående ska du ange honom som källa. Sanningar är inte samma sak som rykten.

 
Ingen bild

C Andersson

8 maj 2018 14:27

@Robban 8 maj 06:34

Ska Lövin och Fridolin vara kvar i riksdagen???

 
Ingen bild

Robban

8 maj 2018 17:17

@C Andersson Naturligtvis inte! :)
Personligen så skulle jag vilja se de inackorderade på ex Säter!
Men min kristallkula kunde inte se vilka klimatalarmister som finns kvar/tillkommer efter valet!

 
Ingen bild

Björn

8 maj 2018 18:09

Skulle vara kul att få veta vad klimatalarmisterna egentligen tror om klimatet och de faror som finns. Liksom, säkert, de flesta här anser även jag att co2 är ett nödvändigt ämne för livets fortbestånd.
C=kol. Det fjärde vanligaste atomslaget i universum. En människokropp består av ca 18 % kol.
O=syre, Ja vad vore livet utan syre. En människokropp består av ca 65 % syre. (allt enl illustrerad vetenskap)
CO2=1 kolatom och 2 syreatomer. Koldioxid och i löst form även kallad kolsyra.

Förr i tiden, innan någon av oss fanns, levde dinosaurerna. Syrehalten i luften på den tiden har man beräknat till ca 60 %. Idag är syrehalten strax över 20%. Troligen därför djuren då blev så stora och träden så höga.

Co2 halten i atmosfären mäts konternuerligt tillsammans med andra gaser, tex metangas och lustgas. Den mätstation som har mätt dessa växthusgaser under längst tid finns på Hawaii. Under 2015 uppnåddes den högsta nivån av Co2 och som sen höll i sig under 2016. Nivån uppmättes till 400 ppm (miljondelar). Nivån metangas ligger på ca 1,8 ppm. En orsak till att nivån steg till rekordnivåer tror man kan bero på El Ninö, ett väderfenomen som härjar i stilla havet, men som påverkar klimatet globalt.El Nino var tydligen extra kraftig då. Under 2017 har man uppmätt nivåer på 405 ppm.

På dinosaurernas tid uppskattar man att koldioxidhalterna var 5 gånger så höga som idag.
Vissa forskare tror att vi kommer att uppnå dessa nivåer om ca 250 år om ökningen fortsätter som den har gjort de senaste decenierna.

Men var det co2 halterna i atmosfären som tog kål på dinosaurerna? För ett par veckor sedan hade man ett program på vetenskapens värld (tv2) som handlade om dessa djurs utplånande och teorin idag är att det var en stor meteorit som landade på jorden som orsakade utplåningen av alla dessa djur.

Co2 binds till viss del av våra skogar och hav, men vissa farhågor finns att skogarna och haven kan mättas, vilket då kommer att göra att halterna kommer att öka i atmosfären.

Våra politiker är snabba på att skatte och avgiftsbelägga i klimatets namn, men hur mycket har vi egentligen hört dessa protestera mot all avverkning av regnskogarna som har skett och som fortfarande sker. Tvivlar på att alla dessa miljöskatter/avgifter går till att plantera nya träd.

Har bara hört 1 politiker prata om att det är ett globalt problem. J.Åkesson
Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2
3
4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
<<< Maj 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se