thoralf

Direktlänk till inlägg 11 maj 2018

VARFÖR SAKNAS VIKTIG STATISTIK

Av Thoralf Alfsson - 11 maj 2018 08:35

För en tid sedan började leta och eftersöka statistik angående koldioxidutsläpp för den svenska elproduktionen men till min förvåning kunde jag inte hitta någon statistik där enbart elproduktion ingick. Elproduktion är alltid hopslagen med fjärrvärmeproduktion i statistiken. Varför? Jag har min egen teori varför SCB och andra aktörer som Naturvårdsverket gör på det här sättet.


Med tanke på hur vi satsar enorma summor på att subventionera förnyelsebar energi borde det ju vara väldigt adekvat information att följa hur koldioxidutsläppen förändras över tid. Inte minst för aktörerna på elmarknaden och framförallt för regering och riksdag. För att se att satsningar som görs verkligen också får effekt i minskade koldioxidutsläpp. Men tyvärr så kan jag inte hitta någon sådan statistik.


Personligen tror jag att man inte vill visa denna statistik då effekten inte är den som svenska folket eller åtminstone den delen av befolkningen som litar på partierna inom 7-klövern förväntar sig.


Jag har därför gjort några egna beräkningar av koldioxidutsläppen per energislag som utgår från producerad elenergi under åren 1995-2016 (Källa SCB).


Under dessa år har den totala elproduktionen pendlat mellan ca 140-160 Twh och el producerat vid vindkraftverk ökat från ca 0,1 Twh under 1995 till att vara ca 15,5 Twh under 2016. Solenergi är bara ca 0,1 TWh under 2016. Statistiken för 2017 saknades fortfarande hos SCB.


Med tanke på den starka utvecklingen för vindkraften som helt grundar sig på subventioner som betalas av elkonsumenterna borde vi kunna förvänta oss en minskning av koldioxidutsläppen totalt sett enligt alla klimatalarmister.


I beräkningen har jag utgått från de livscykelanalyser som finns för respektive energislag. Där t.ex svenska Vattenfall uppger följande siffror för koldioxidutsläpp.


Vattenkraft,  ca 7gr/kWh

Kärnkraft, ca 4gr/kWh

Värmekraft,  ca 16gr/kWh

Vindkraft,   ca 12gr/kWh

Solkraft,  ca 28gr/kWh

Fossil,  ca 700gr/kWh


Jag har även utgått från organisationen SKGS siffror och de uppgifter som även Luleå Energi redovisar för koldioxidutsläpp för respektive energislag. Men effekten blir detsamma, vilket jag redovisar i diagrammet. Så här skriver SKGS på sin webbsida.


"En livscykelanalys tar hänsyn till hela kedjan från byggande till rivande av kraftverket, framtagande av bränsle samt själva driften. En sådan analys visar att kärnkraften släpper ut knappt 3 gram koldioxid per kWh, vattenkraften drygt 5 gram, vindkraften drygt 10 gram och ett biobränsleeldat kraftverk knappt 16 gram. I jämförelse släpper ett kolkraftverk över sin livscykel ut ungefär 700 gram koldioxid per kWh."


Först redovisar jag dock ett diagram över elproduktionen under dessa drygt 20 år. Som ni kan se pendlar elproduktionen mellan 140-160 TWh/år.

 


Men sedan blir det riktigt intressant att se ett diagram över det totala koldioxidutsläppet för Sveriges elproduktion.

 

 

 

Trenden är helt klar! Det totala koldioxidutsläppet har tvärtemot alla syften ökat! Trots investeringar och subventioner i förnyelsebar energi.

 

I diagrammet finns givetvis också svaret på varför inte denna statistik förs av SCB och Naturvårdsverket. Utan istället ”bakas” ihop med fjärrvärme.


När det gäller fjärrvärme så vet vi ju att man under de senaste decennierna övergått från fossila bränslen till biomassa/avfall i väldigt stor utsträckning vilket medfört minskade koldioxidutsläpp. En minskning som överstiger ökningen av koldioxidutsläpp för elproduktionen. Vilket då är praktiskt att slå samman dessa för att det skall se bra ut rent statistiskt.

 

Vilket lurendrejeri från SCB och Naturvårdsverket!


Men så här går det när man ersätter kärnkraft och vattenkraft som är de absolut effektivaste elproduktionsslagen med extremt låga koldioxidutsläpp och ersätter dem med vindkraft och solkraft som har högre koldioxidutsläpp i livstidcykelvärde.


Så går det när klimatalarmister tillåts styra regeringen! Den 9:e september kan du ändra på detta!


PS

Jag kommer ställa frågor till SCB och Naturvårdsverket angående detta.


UPPDATERING


Det har kommit en del synpunkter i kommentarerna gällande att elproduktionen ökar av olika anledningar över tiden. Så är faktiskt inte fallet riktigt men för att alla skall vara nöjda har jag även gjort en graf över CO2-utsläpp i ton/GWh. Även den för alla tre definitioner av CO2-utsläpp för de olika energislagen som jag hittat.


 

Det råder ingen tvekan om hur trenden ser ut trots att de investerats enorma summor i vindkraft de senaste tio åren.


 
ANNONS
 
Ingen bild

Ölandsbonde

11 maj 2018 08:59

Det skulle vara uppfriskande om Jimmie fräste ifrån med att fråga C, MP och V varför de vill satsa på energislag som ökar på koldioxidutsläppen med 2-7 ggr?
S är det ingen idé att fråga då stasiministern anser att LAS ska gälla när det gäller utsläpp.

(Är det idé att fråga honom någonting överhuvudataget? Han tar ju inget ansvar för någonting utan lägger alltid skulden på andra. Själv framställer han sig som helt maktlös. Varför ska ha då vara statisminister, kan man fråga sig. (inte honom - liksom ingen idé)

 
Ingen bild

Pretty Boy Floyd

11 maj 2018 09:43

Tänker på en annan sak.

Löfven säger att vi har tagit emot för många invandrare de senaste åren.
(Det gäller enl. SD de senaste 4 decennierna enl. mig med)
Han har inte gjort något åt det under senaste tiden och tänker inte göra något fram till valet.
Bara om svenskarna röstar fram honom säger han att han ska ta tag i problemet.
Vi har en statsminister som är helt oförmögen att ta beslut och han erkänner det själv.
Han säger mycket denna olämpliga statsminister.
För en förändring på det största samhällsproblemet rösta på SD.

 
Ingen bild

Kurtan

11 maj 2018 10:09

Bra jobbat Thoralf!

Mycket intressant som visar hur Sveriges "Deep State" jobbar för att föra folket bakom ljuset... igen...

Värt att poängtera är att koldioxid inte är en förorening eller ett skadligt ämne. Tvärtom, om koldioxid halten understiger en viss nivå så dör allt liv på jorden, samt desto högre halt koldioxid i luften desto bättre växer allt!

En annan liten upplysning är att iskärnor från Grönlandsisen som går tillbaka många 10 000 tals år visar att efter en ökning av temperaturen cirka 800 år senare kommer en ökning av koldioxidhalten...

Alltså tvärtom vad klimatalarmisterna bedyrar!
Detta är århundradets bluff!

 
Ingen bild

valentin

11 maj 2018 10:22

Kanske fråga hans svåger?

 
Ingen bild

SM811

11 maj 2018 10:35

Företrädare Lövin för extrempartiet Mp stod i partiledardebatten och påstod att CO2 har minskat medan Björklund sa det motsatta.
Nu vet vi vem som ljög och inte förvånande.

 
Ingen bild

SM811

11 maj 2018 10:40

OT:
Här är ytterligare något som sas.
Stefan slog sig för bröstet och deklarerade att de hade åstramat invandringen. Här har vi resultatet av den lögnen.
Över 40.000 nya uppehållstillstånd hittills under 2018.
Fortsätter trenden kommer drygt 120.000 uppehållstillstånd ha
delats ut under 2018.
http://www.friatider.se/ver-40000-nya-uppeh-llstillst-nd-hittills-under-2018

Det gigantiska massinvandringskostnaden bara ökar och ökar.

 
Ingen bild

Robban

11 maj 2018 10:54

Bra gräv Thoralf!
Så här är det tyvärr inom en massa områden!
Börjar man syna saker lite närmare, så visar det sig snart att det oftast förhåller sig på ett helt annat vis!
Jag tar två ex!
"Vi har nu bland Europas hårdaste regler för asyl! Se bara på hur få som sökt asyl i år ca7000. Nu kan vi snart återgå till en mer generös politik!"

I verkligheten, under samma tid, så har det i år sammanlagt beviljats omkring 120 000 uppehållstillstånd. Varav merparten är s.k anhöriga! Massinvandringen fortgår således, med snarast ökad kraft, inte förminskad!

Ex två:

Sossarna har som vallöfte lovat att dra in bidrag till icke-demokratiska relegiösa samfund!
I verkligheten så leds utredningen av sossekommunisten Ulf Bjereld, som sitter med i sossarnas förbund Tro, Hopp & Solidaritet, aktiv i "ship to Gaza" och uttryckligen emot en begränsning av massinvandring. I samma sfär återfinns Rashid Musa ordförande för Sveriges unga muslimer och sossen som lämnade S styrelse pga att han fick välja mellan styrelsen eller islamism!
Hur ska sossarna kunna lova något sådant med någon som helst form av trovärdighet?

 
Ingen bild

förbättringsförslag

11 maj 2018 10:54

Hej Toralf.
Elproduktionen verkar ha en stigande trend vilket är del av ökningen i utsläpp. Det vore mer rättvisande att räkna fram utsläpp per GWh och göra en graf på det.

Thoralf Alfsson

11 maj 2018 11:37

Nej, det stämmer inte. Jämför t.ex år 1998 med 2016 där elproduktion varit likvärdig men utsläppen av koldioxid är betydligt högre 2016.

Men för att bevisa det kan jag givetvis även göra en graf på ton/GWh

 
Ingen bild

Göta

11 maj 2018 11:57

Mycket intressanta siffror Thoralf!

På din bilaga från Luleå Energi noterar jag följande tänkvärda information, som dessutom bekräftar det som jag alltid har hävdat, att vår fantastiska vattenkraft är den bästa energikällan:

"Jämfört med Tyskland genererar svensk stålproduktion 85 procent lägre koldioxidutsläpp.
El måste produceras i samma ögonblick som den används. Mer oplanerbar el från vind och sol ökar därför behovet av reglerbar kraft, exempelvis vattenkraft, som kan 'skruvas upp eller ner' allt eftersom vädret skiftar."

 
Ingen bild

Göta

11 maj 2018 12:09

Off Topic men...

ELEVER TVINGAS BLI HJÄRNTVÄTTADE I KOMMUNALA GYMNASIER!
I en av kommentarerna under Patrik Engellau's mycket läsvärda inlägg om
Enoch Powell (8/5) på bloggen Det Goda Samhället ger signaturen 'Moa' (13:56) information om hur våra kommunala gymnasier TVINGAR eleverna att lyssna på #jagärhär-propagandisten och nätaktivisten Mina Dennert.

Citat från Moas kommentar:
"ALLA elever i Kungsbacka kommuns tre (3) gymnasieskolor var TVINGADE att gå och lyssna på en föreläsning av Mina Dennert.
Om de INTE närvarade vid propagandan så skulle eleverna skrivas upp för olovlig frånvaro…
Att sedan Kungsbacka kommun i bästa maffia-stil heller inte vågade tacka nej till att betala Dennert 6000–8000 för en ”föreläsning” (propaganda) är en helt annan sida av saken."
(Slut på citatet)
https://detgodasamhallet.com/2018/05/08/enoch-powell/

På länken nedan till Katerina Magasin finns info om hur nätaktivisten
Mina Dennert tillsammans med sin SVT-anställda make har lagt upp sin propagandaverksamhet med hjälp av vår s.k "neutrala statstelevision".

http://katerinamagasin.se/sang-med-svt/

 
Ingen bild

Mt

11 maj 2018 12:13

Apropå böne utrop i Växjö
Katolska kyrkan fick inte ringa i klockan

http://www.smp.se/vaxjo/katolska-kyrkan-nekades-klockringning-kunde-stora-villaomrade/

 
Ingen bild

C Andersson

11 maj 2018 12:14

Omfattande strömavbrott i Karlskrona. Radio och TV-sändarna på Bryggarberget utslagna. sydöstran.se informerade bakom betalvägg.

Man tar sig för pannan!

 
Ingen bild

Tony

11 maj 2018 13:14

Ölandsbonde.@

Löfven Svar på allt är osammanhängande svammel.

 
Ingen bild

Niklas R

11 maj 2018 13:24

Mycket intressant information.
Du borde lägga snabblänkar till denna och den angående havsnivå förändringarna i högerspalten så man snabbt kan hitta den vid behov.

Thoralf Alfsson

11 maj 2018 14:35

En god tanke. Jag skall ordna en meny med rubriken "Populära blogginlägg" och så får mina läsare föreslå vilka blogginlägg som det skall finnas länkar till.

 
Ingen bild

jaså

11 maj 2018 14:12

Ölandsbonde: Du talar mycket men kanske du också skulle nämna den övergödning som är konstaterad av Länsstyrelsen när det gäller Ölands kustvatten? Den övergödningen står bönderna för vilket är åt helskotta! Alla dom specifika biotoper,bl.a. dom unika våtmarker som finns på Öland och det unika djur och fågellivet drabbas ju hårt och detta har vi själva konstaterat när vi besökt Öland dom senaste 10 åren.

Thoralf Alfsson

11 maj 2018 14:38

Det gäller väl inte bara Öland utan de flesta kustlandskap med mycket odlingsmark. Jag tror inte övergödningen är större på Öland än någon annastans

 
Ingen bild

Gubben o Gumman

11 maj 2018 15:03

Ölandsbonde : Tro att Jimmie slutar efter valet

 
Ingen bild

Pretty Boy Floyd

11 maj 2018 15:26

Eftersom sveriges befolkning har ökat med 20% p.g.a invandring har väl elproduktionen och utsläppen ökat i motsvarande grad.
Det är en parameter att ta häsyn till.

Thoralf Alfsson

11 maj 2018 15:36

Du har ju diagrammet för elproduktionen.

 
Ingen bild

Ölandsbonde

11 maj 2018 15:52

jaså

Du är uppenbarligen inte lantbrukare. När det gäller Öland så är det länsstyrelsen och inte bönderna som bestämmer över marken. Ölands hela areal är till ca 140% intecknad av ln som skyddat område. Och över sådana bestämmer ln.

De enda markbitar ln inte bestämmer över är tomtmark, industrimark och länsväg 136. Ja, plus enskilda vägar.

 
Ingen bild

Tony

11 maj 2018 17:20

@Jaså.
Har Östersjön bara en strand, menar du att all skit kommer
från böndernas utsläpp här i Sverige. Hur är det med reningen
i länderna på den Östra stranden?Det får väl vara någon måtta
på enögdheten även för en PK figur som du?

 
Ingen bild

Björn

11 maj 2018 17:50

Länge gick jag och trodde att vi i Sverige var världsledande när det gällde statistik. På jobbet var statistiken något av de viktigaste. Men de senaste decennierna har jag kunnat konstatera att så fel jag hade. Tror att jag nog har samma teori som du Toralf varför det är som det är.

 
Ingen bild

Pepparholm

11 maj 2018 18:01

Här visar du Thoralf på hur våra styrande ljuger om vår energiförsörjning och därför orsakar onödiga kostnader för alla förbrukare och ökade risker för elavbrott som är särskilt allvarligt för processindustrin.

I dag läser jag i GT att man avskedar ett antal specialåklagare som lyckats sätta dit storskurkar genom att följa pengarna. Lönsamt för staten och skönt för laglydiga. Men nu har man slut på lönepengar. Således slut med att jaga skurkar. Ingen reaktion har märkts från Morgan.

Här har vi två typexempel på vilka töntar som styr landet.

 
Ingen bild

Hasse Pannband

11 maj 2018 18:29

När hade man i Sverige en statsman av Löfvens kaliber sist?
Skulle föreslå honom som stjärngosse vid nästa Lucia.

 
Ingen bild

Styrbord

11 maj 2018 18:46

Tack, Thoralf!

 
Ingen bild

Pretty Boy Floyd

11 maj 2018 19:53

Vi måste erkänna att det finns ett stort systemfel inom styrningen av landet Sverige.
Invandringen är en sak,men jag tänker på moskebyggen och böneutrop.
Som bekant ligger religion bakom många krig i världen.
Här bifalls båda delarna fast dom som har röstat igenom detta är fullt medvetna om vilken risk som tas.
Demokrati i kombination med feghet hos oerfarna politiker är mycket farligt.
Deras beteende kommer att medföra att folket kommer att resa sig mot idiotin.
Böneutropen måste förbjudas direkt.
Inga mer moskeer får byggas.
Demokrati med felaktiga beslut är minst lika farlig som diktatur !

 
Ingen bild

Pretty Boy Floyd

12 maj 2018 08:12

Vad menar Moderaterna med "Lika för alla" ?
Ulf Kristersson måste få problem att förklara vad han menar.
Gäller det förhållandet till Sverigedemokraterna med ?
"Lika velig som tidigare partiledare" skulle vara en mer sann slogan.

Mer än 40 000 har fått asyl hittills i år.
Troligen över 120 000 i år.
När ska idiotin upphöra ?

 
Ingen bild

Bo

12 maj 2018 08:51

Det är lätt att gå vilse. Glöm inte bort att koldioxid är livets gas! Växterna skapar med koldioxid, vatten och solljus den grönska som ger liv åt Jorden. Växterna producerar syret som vi andas, som fordonen behöver för förbränningen. Inandningsluften består av 21% syre och 0,04% koldioxid, medan utandningsluften består av 16% syre och 4% koldioxid.
Det som bekymrar mig är inte ifall koldioxidhalten ökar utan att Afrikas folkmängd beräknas fördubblas fram till 2

 
Ingen bild

Lotta_1

12 maj 2018 09:38

Nu har det väl verkligen slagit slint och fullständigt runnit över för FN. Sverige är enligt ”rapporten” ett rasistiskt inferno. Man blir mörkrädd när man tar sig igenom drivorna av lögner. Till råga på allt har tydligen regeringen godkänt ”rapporten”. En regering där flera av partiernas ledare säger att man inte vet varför exempelvis våldtäkterna ökat explosionsartat.

http://www.friatider.se/fn-m-lar-upp-sverige-som-ett-rasistiskt-inferno-d-r-invandrare-uts-tts-f-r-pl-gsamt-mycket-rasism

 
Ingen bild

Lotta_1

12 maj 2018 12:13

En artikel som förklarar hur det ligger till med den sk FN-rapporten som visade sig vara Fake News av allra värsta sorten.

http://katerinamagasin.se/en-falsk-paverkansoperation-om-svensk-rasism-signerad-svenska-dagbladet/

 
Ingen bild

Peter L

12 maj 2018 15:17

Läs:Julia Caesar
"Den ofrivillige statsministern"

https://juliacaesar.blog/2018/05/12/den-ofrivillige-statsministern/#more-5048

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2
3
4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 31
<<< Maj 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se