thoralf

Direktlänk till inlägg 29 januari 2014

OKG INLEDER PROCESS FÖR AVSTÄLLNING AV O1

Av Thoralf Alfsson - 29 januari 2014 20:45

    

OKG, Simpevarp                                Foto OKG


OKG skickade i måndags ut ett pressmeddelande om att man förbereder ansökan om miljöprövning för avställning och servicedrift för deras reaktor O1. Läs pressmeddelande.


För något år sedan ställde jag en fråga till riksdagens utredningstjänst om antalet snabbstopp på de olika reaktorerna i Sverige. Anledningen var uppgifter om att just O1 haft många snabbstopp vilket i sin tur påverkar reaktortankens livslängd. I svaret från RUT fanns följande.

 

”I Sveriges äldsta kärnkraftsaggregat, Oskarshamn 1 (O1), som togs i drift 1972, har det fram till årsskiftet 2010/2011 inträffat 356 snabbstopp. Det totala antalet tillåtna snabbstopp i O1 enligt den för närvarande gällande transientbudgeten är 470.”


Det innebär att det inträffar ca 10 snabbstopp/år. Vilket i sin tur skulle antyda att O1 borde kunna vara i drift fram till ca 2022.


I och med gårdagens pressmeddelande kommer frågan om ersättningsproduktion än mer i fokus för regering och riksdag. Diskussionen om att bygga nya kärnkraftverk kommer säkert intensifieras ju närmare vi kommer dagen för stopp av ett kärnkraftverk. Om vi får en rödgrön regering efter valet i september så ser situationen mörk ut för kärnkraften och vi kommer förmodligen förlora mängder av jobb inom den elintensiva industrisektorn då investeringar lär flytta utomlands när Fridolin och Romson får bestämma.


O1:an har idag en effekt på 492MW enligt OKG:s webbsida.


Om nu dessa 492MW skall ersättas med vindkraftverk kommer det behövas ett hiskeligt stort antal.


 

Från norsk vindkraftsutbyggnad.


Den som vill göra det lätt för sig i debatten säger antagligen bara att vi skall ersätta O1:an med förnyelsebar el. Vilket i praktiken innebär vindkraft, bioenergi och kanske lite solkraft. Ett litet räkneexempel kanske vore på sin plats. Om vi antar att vi räknar på den storlek av vindkraftsverk som installeras mest på land idag, vilket är 2MW, då skulle det kunna se ut så här.


Den som vill göra det lätt för sig räknar kanske så här 492/2 = 246st. För att få samma märkeffekt behövs det alltså 246st vindkraftverk men då krävs det att det konstant blåser minst 13m/s men inte mer än ca 25 m/s så att vindkraftverken kan leverera maxproduktion kontinuerligt.


Nu vet vi ju alla att dygn med den vindstyrkan är ganska ovanliga, under sommaren eller när vi har högtrycksläge under vintern har vi aldrig dessa vindförhållanden. Faktum är den att vindkraftverk i bästa fall har en verkningsgrad på ca 30 procent som medel värde under ett år.


Enligt vindstat.com låg verkningsgraden under december 2013 på under 25 procent. Under juni och juli 2013 låg den till och med under 10 procent (för juni installerad effekt 3996MW, medeleffekt 373MW = 9,3 procent verkningsgrad).


Om vi antar att vi har en verkningsgrad på 25 procent innebär det att ett 2MW vindkraftverk reduceras till ett 0,5MW vindkraftsverk. Då får vi istället följande beräkning 492/0,5 = 984st Vi behöver allts ca 1000st vindkraftverk för att ersätta den elenergi som O1:an producerar vid full drift.


Nu har givetvis också ett kärnkraftverk inte en verkningsgrad på 100 procent men där planeras givetvis det stora underhållsstoppen till sommarhalvåret då behovet av elenergi är lägre. Givetvis förekommer också störningar i produktionen.


El från kärnkraftverk betecknas dock som baskraft då den inte är beroende av några yttre faktorer som vind eller sol. Av just den anledningen betecknas vindkraft och solkraft som intermittenta kraftkällor.


 

Mikael Odenberg.   Foto Thoralf Alfsson


Svensk Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg sa i ett föredrag under Almedalsveckan 2013 att endast 6 procent av vindkraftens märkeffekt kan räknas som baskraft. Efter att ha tittat på siffrorna från Vindstat har jag full förståelse för hans påstående. Det innebär i praktiken att om vi skall tillförsäkra oss samma energi som O1 genom vindkraft även när det blåser väldigt lite måste vi installera mer än 1000st vindkraftverk.


Med 6 procent som riktvärde får vi alltså räkna ner ett 2MW vindkraftverk till 0,12MW. Vilket då skulle ge följande beräkning 492/0,12 = 4100st. Över 4000 vindkraftverk på 2MW.


Alla förstår nog vad effekten skulle bli när det blåser 15m/s vid alla 4000 vindkraftverk och där produktionen då skulle motsvara ca 8000MW. Eller vad ca 16st kärnkraftverk av O1:ans storlek skulle producera. Effekterna på det svenska kraftnätet och reglerkraften (vattenkraft) skulle bli enorma med dessa svängningar i elproduktion med minst sagt märkliga konsekvenser där vi kommer tvingas släppa stora mängder vatten förbi turbinerna vid vattenkraftverken. Med stora förluster för ägarna av vattenkraftverken som följd.


Jag gissar att elkonsumenterna och skattebetalarna i en sådan situation tvingas ersätta ägarna till vattenkraftverken för dessa ”ekonomiska förluster” förorsakade av vindkraften.


Vi kommer dessutom få ett elpris som kommer fluktuera något enormt beroende på om det blåser eller inte. Något som vi redan sett effekter av under 2013 då elpriset varierat mellan 1,2 öre/kwh och 91 öre/kwh.


Tyskland håller ju på med sin så kallade "energiwende" där förnyelsebar energi i form av vindkraftverk och solceller ingår. Där har dessa effekter redan blivit minst sagt märkbara. Vilket lett till helt okontrollerbara elpriser. Under 2013 har priset varierat mellan minus 90 öre/kwh och 120 öre/kwh enligt Svensk energi.


Är det detta vi vill ha även i Sverige?


PS

På söndag 2 februari medverkar jag på ett möte i Nybro klockan 16:00 som SD Södermöre arrangerar.


Mötet är öppet för alla sympatisörer till Sverigedemokraterna. Är du intresserad skall du kontakta SD Södermöre på mejl för närmare upplysningar om plats.


sodermore@sverigedemokraterna.se

 
ANNONS
 
Ingen bild

fd kollega

29 januari 2014 21:48

Glöm inte kostnaden för anslutningspunkterna av vindkraften.
Där det blåser finns ofta inget nät och inga fördelningsstationer så det görs enorma investeringar i näten.
Det är dessutom inte särskilt miljövänligt att behöva göra ingrepp i naturen med byggnader i storlek med en större villa (inomhusstvk) eller fotbollsplan (utomhusstvk).

Vad "kostar" det miljön att utöka med 1-2 "onödiga" transformatorer med mängder av metall och olja, räkna hem det för slutkunderna.

Tips till SD: Kolla stamnätstavgifterna för Sverige och jämför med Danmark... Danmark har byggt ut sin vindkraft med hjälp av avgifter på stamnätet om jag inte är felinformerad...

 
Ingen bild

Robban

29 januari 2014 22:22

Hej Thoralf!

Du lyfter ofta problemen med vindkraft (vilket jag har full förståelse för efter att ha studerat vindkraftsfrågan närmare) men jag tycker att alternativen inte lyfts fram tillräckligt. Skulle gärna vilja veta lite mer om hur du och SD i stort ställer sig till vågkraft? Har sedan en tid tillbaka tagit del av företaget Seabased (www.seabased.com/sv/)framsteg inom detta område med väldigt goda resultat i pilotprojekt & fördelarna med att utnyttja vågorna som energiförsörjare (krävs inte mycket vågkraft för att kunna generera och havet är aldrig stilla, dvs. outsinlig källa varje dag). Förhoppningen är vad jag förstår att snart dra igång en fullskalig produktionsanläggning och personligen tror jag detta är ett mycket bra komplement till kärnkraftsproduktion för att bidra till god & uthållig energiförsörjning. Några tankar om detta?

 
Ingen bild

Thoralf A

29 januari 2014 22:28

Robban

Följer utveckling men än så länge är det precis som du säger på forskningsstadiet. Tyvärr blåser det inte alltid heller utan ibland har vi bleke eller väldigt lite vågrörelse. Vi får se vad framtiden kan ge.

 
Ingen bild

q

29 januari 2014 23:00

Man skulle kunna bygga ett par kärnkraftverk i Finland och sedan dra kraftledningar under Bottenhavet. Eller i Norge för den delen, där ska de mig veterligen forska på användandet av Torium i kärnkraft, vilket bland annat eliminerar behovet av slutförvar av "utbränt" kärnbränsle.

 
Lassekolja

Lassekolja

29 januari 2014 23:45

Jag tycker (och har alltid tyckt att) det är ynkedom att nästa generation reaktorer, åtminstone någon reaktor, inte "redan" är under byggnad. När vi röstade om kärnkraften 1980 fanns endast tre olika avvecklings-"alternativ". "Mitt" alternativ, utbyggnadsalternativet, saknades helt. Nu står vi snart med, visserligen moderniserade, men dock snart slutkörda reaktorer och "våra" politiker har inte ens bestämt sig för vad vi skall ha i framtiden. YNKEDOM!!! Vad skall vi med så handlingsförlamade politiker till? När Välfärdssverige krackelerar p.g.a massinvandring + krympt industriell verksamhet borde vi åtminstone kunna exportera ren el till ex.-vis Tyskland, som kompenserar avstängd kärnkraft men brunkolkraft!
I min dröm tar SD över Regering och Riksdag och återskapar Folkhemmet, sätter svenskars och svenska intressen i första rummet. Innebär bl.mycket a. utbyggd kärnkraft med senaste teknik! Svensk industri och sjöfart ges nytt hopp o.s.v.
SD 2014!!!

http://www.status.st

 
Ingen bild

Stefan A

30 januari 2014 06:54

Undrar hur det går nu med det av energimyndighetens(tror jag att det var) utlovade jättelika elöverskott när man börjar planera för stängning av de gamla kärnkraftverken, och fram för allt finns det när det som mest behövs? tror det är blowing with the wind...

 
Ingen bild

Perfekt

30 januari 2014 12:08

Tack Thoralf!

Energipolitiken är faktiskt en lika stor katastrof som invandringspolitiken. Tyvärr finns det fortfarande människor som tror att klimatet blir varmare och att enorma uppoffringar på något sätt skulle påverka detta.

 
Ingen bild

Lars Cornell

30 januari 2014 12:25


http://www.vt.se/opinion/torget/?articleid=7376297

 
Ingen bild

OH

30 januari 2014 13:38

Jag undrar vad vi just idag ersätter den el som den avstängda reaktorn emellanåt producerar.Någon som vet?

 
Ingen bild

OH

30 januari 2014 13:40

ersätter den el med skall det vara

 
Ingen bild

Skånepåg

30 januari 2014 17:02

@ OH

Har sett en karta någonstans som visar hur hela elnätets stora stamledningar är ihopkopplade så det "flyter" el fram och tillbaka åtminstone mellan Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och vet inte om yttrligare länder är med i detta elsamarbete. Där anges även statistik på hur mycket de olika länderna importerar och exporterar och möjligtvis även vilka priser som gäller.
, ram och tillbaka

 
Ingen bild

Perfekt

30 januari 2014 18:12

Här ser man nästan i realtid vad som produceras och var det tar vägen:
http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Aktuell-situation/Kraftsystemet/

 
Ingen bild

Osynlige Mannen

30 januari 2014 18:17

Med tanke på att O1 är landets effektklenaste reaktor är det väl vettigt att den ersätts med en biffigare O4 så småningom. Allra vettigast vore förstås att starta B1 och B2 igen, men det är nog politiskt omöjligt ett bra tag till. Det vore trevligt om nästa reaktor blir en 4G som kan äta "avfallet", men det lär nog dröja så länge som uranpriset är så lågt. Jag vill minnas siffran 2 öre per kWh i bränslekostnad för traditionell kärnkraft.

 
Ingen bild

Janne

30 januari 2014 19:44

Vi behöver inte mera kärnavfall. Det är inte en present vi kan ge till våra barn och de som kommer efter oss. Det enda kloka är att lägga ner kärnkraften allteftersom det blir ekonomiskt möjligt. Och om vi för en ansvarsfull politik kommer det att bli enkelt att avveckla den. Fr.a skall vi se till att stoppa den befolkningsexplosion i vårt land som den vansinniga invandringspolitiken skapat. Gör vi det lär det också visa sig att vi (precis som tyskarna, danskarna och österrikarna) klarar oss utmärkt utan att producera radioaktivt avfall till våra barn och efterkommande.

Det enda som kan få mig att inte rösta på SD 2014 är om ni fortsätter vara för kärnkraft och fortsatt produktion av radioaktivt avfall.

 
Ingen bild

pg

30 januari 2014 19:59

Janne Torsdag 30 jan 19:44

"Vi behöver inte mera kärnavfall."

Nej, med ny teknik blir det du kallar för avfall återanvänt som nytt bränsle!
Finns inget alternativ till kärnkraft, med vatten som reglerkraft.
Men det behövs snarast en förnyelse och modern teknik.
Svenska kärnkraftsverk är ombyggda och håller 30 till 40 år framöver.
Under tiden finns utrymme för forskning, nu när "Tankeförbudslagen" är upphävd! Hur kan politiken införa en tankeförbudslag för något som avgörande för Sverige?
Så jag hoppas att SD fortsätter att tänka klokt, även om SD missar en stjärna som dig!

 
Ingen bild

Thoralf A

30 januari 2014 23:22

Janne

I grunden håller jag med dig. Ingen vill ha kärnkraft! Men vad är alternativen idag? Det fanns ju en anledning till varför man började bygga kärnkraft i Sverige till skillnad från t.ex Danmark.

Vår basindustri var minst sagt elintensiv. Idag gäller i stort sätt samma situation. Antingen skall vi bygga ut vattenkraften eller börja elda gas och kol. Vilket alternativ föredrar du?

 
Lassekolja

Lassekolja

30 januari 2014 23:26

@pg & @Janne, bra pg att Du bemöter Janne, jag tänkte precis så. Så vitt jag vet är tekniken inte färdig än men man kommer att kunna återanvända det Janne kallar "kärnavfall" tillräckligt för att kunna upphöra med uranbrytning under en väldigt lång tid.
Jag tror man kan gå in på www.mfk.com eller se på slutet.
(mfk = Miljövänner för kärnkraft)

http://www.status.st

 
Lassekolja

Lassekolja

30 januari 2014 23:32

Det blev fel i föreg. mail. Här är rätt webbadress till Miljövänner för kärnkraft: www.mfk.nu !

http://www.status.st

 
Ingen bild

Leon

31 januari 2014 07:08

@ Thoralf

Ett alternativ som faktiskt är i bruk mer än vad man kanske tänker på är att energiintensiv industri producerar sin "egen" energi. I dagsläget produceras omkring 4 % (enligt statistik från "Svensk energi")av den elektriska energin i industriella mottrycksanläggningar. Det är väl framför allt inom skogsindustrin som större sådana anläggningar är i bruk för produktion av el och "processvärme". Bränslet utgörs till övervägande delen av det som brukar betecknas som "biobränsle", vanligen "tillverningsrester" och "oanvändbara" delar av skogsråvaran. En satsning på att öka industrins "självförsörjningsgrad" torde ju inte vara särskilt politiskt kontroversiellt.

Idag ingår "industriella mottrycksanläggningar" i elcertfikatssystemet och tilldelas elcertifikat för den elproduktion som sker med "förnybara energikällor" d v s "biobränlse". Men i detta system har "energiintensiv industri" vanligen s k kvotplikt, d v s de måste "visa" att en viss kvotandel av produktionen sker med förnybara energikällor. Vanligen räcker inte anläggningarnas tilldelning till att uppfylla kvoten utan industrin är vanligen "köpare" på "elcertifikatsbörsen" CESAR. Och detta innebär alltså att de genom systemet med elcertifikat till del subventionerar "förlustmaskinen" svensk vindkraft.

Som jag tidigare skrivit har ju dessutom staten/myndigheter en ytterst njugg inställning till den småskaliga vattenkraften. Tidigare "subventioner" genom tilldelning av elcertifikat drogs ju till stora delar in vid årskiftet 2012-2013. Dessutom sker beskattning av den småskaliga vattenkraften enligt samma kriterier som gäller sådana "bjässar" som Harsprånget.

Svensk energipolitik är onekligen något som är i behov av en omfattande och grundlig översyn.

Leon d´O.....

 
Ingen bild

OH

31 januari 2014 12:10

Den nya tekniken ?Finns det någon någonstans i världen som i praktiken med fungerande verk kan visa oss den. Medan vi väntar på dessa verk vore det en god ide att iaktta stor försiktighet vid fortsatt drift av skrotningsfärdiga anläggningar

 
Ingen bild

kalle008

22 mars 2014 08:20

Tack Thoralf för din kamp.

Och i Tyskland litar man väl fortfarande till att kunna elda brunkol?

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Thoralf Alfsson - Tisdag 1 jan 10:34


På årets första dag blir detta blogginlägg det sista på bloggplatsen. Från och med idag finns bloggen enbart på Wordpress.   https://thoralfsblogg.com/   Jag har skrivit exakt 3 000 blogginlägg och fått drygt 108 300 kommentarer sedan det för...

Av Thoralf Alfsson - 31 december 2018 10:53

När jag går igenom alla blogginlägg som jag skrivit under 2018 blir jag faktiskt både upprörd och deprimerad. Jag blir även förbannad och undrar vad som hänt med SD och vad det blivit för ett parti, om jag utesluts för vad jag skrivit på min blogg, h...

Av Thoralf Alfsson - 30 december 2018 12:36

När jag idag funderade på om jag skulle skriva en liten nyårskrönika med länkar till ett intressant blogginlägg för varje månad under 2018 så hittade jag ett blogginlägg jag skrev i samband med Jimmie Åkessons besök i Kalmar under mars månad. Jimmie ...

Av Thoralf Alfsson - 29 december 2018 21:33


Då är jag hemma igen efter en rundtur till mina barn och barnbarn under några dagar. Hockey igår kväll i Linköping. Bra match med lite nerv i slutet då LHC straffade Färjestad med 5-4.   Idag släpps de ”svenska” terroristerna efter at...

Av Thoralf Alfsson - 28 december 2018 09:39

”De egentliga skälen till att Alfsson uteslöts är, enligt den övergripande information vi fått ta del av i ärendet, att han vid upprepade tillfällen de senaste åren agerat på ett sätt som allvarlig skadat partiets anseende, att han gett uttryck...

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3 4 5
6
7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26
27 28 29 30 31
<<< Januari 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se