thoralf

Inlägg publicerade under kategorin Arbetsmarknad

Av Thoralf Alfsson - 11 augusti 2014 08:48


Jag har lyssnat till debatten om arbetsmarknaden i efterhand. Det var det vanliga käbblet mellan Alliansen och de rödgröna men det var ändå en uppfriskande debatt då det inte var partiledarna som debatterade. Centerpartiet skickade ingen minister, inte ens en riksdagsledamot till debatten. Det tyder på att man inte är nöjda med de personer som hanterar frågorna i riksdagen.


Den absolut vassaste repliken stod Mattias Karlsson för i ett replikskifte med Erik Ullenhag.


”Vi skyller inte på att invandrarna, vi skyller på dig Erik Ullenhag. Du är betydligt bättre på att vara desinformationsminister än integrationsminister. Ni har inte löst några som helst problem, ändå fortsätter ni med samma vansinniga politik.”


Idag är det svårt att hitta artikeln med citatet i Aftonbladet

 

Som vanligt gör Mattias Karlsson ett kanonjobb i debatten. Samma gamla Mattias som lugnt och sakligt står tryggt i vår ideologiska mylla.


Det som förvånade mig ännu en gång att de sakliga attackerna mot Sverigedemokraterna mer eller mindre uteblev under hela debatten. Det är minst sagt märkligt men som Sverigedemokrat är det bara att tacka och ta emot. Den som hade det betydligt jobbigare var miljöpartiets Per Bolund.


Debattens mest motsägelsefulla debattinlägg stod Ali Esbati för när han ville avveckla RUT och i nästa mening säger sig istället kunna öka valfriheten för äldre. Jag är förvånad att ingen tog den straffsparken!


Mattias Karlsson kan vara nöjd med sin debatt.Inte minst när han ser hur man röstade på SVT under och efter debatten.


   


Dagens opinionsundersökning från United Minds var ju också en trevlig läsning med 11,6 procent för SD. Sverigedemokraterna är tredje största parti med god marginal. Det tyder på att Sverigedemokraterna kommer stärka sin ställning som vågmästare i riksdagen rejält och dubblera antalet riksdagsledamöter!Under stadsfesten i Kalmar erbjöds en ledande person informationsmaterial från Sverigedemokraterna. Han yttrade då följande.

  

”Jag begår hellre självmord än att jag tar emot infomaterial från er (SD)!”

 

Ni får gärna gissa från vem det yttrandet kom. Jag tycker att det är beklämmande av en person som avlönas av oss skattebetalare. Personen är inte politiker och i den befattning han har så bör han inte ta politisk ställning.

Undrar hur han reagerar om personen får information från SD i sin brevlåda?

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 21 juni 2014 20:41

Arbetsförmedlingens kostnader i Kalmar län ökade dramatiskt mellan 2012 och 2013.


Med anledning av de stora kostnaderna för Arbetsförmedlingen och de olika programåtgärderna har jag begärt att få ut kostnaderna för de olika grupperna som Arbetsförmedlingen bygger sin statistik på. Nämligen totalt, 18-24 år och utrikes födda.


I torsdags fick jag dock följande mail från ekonomiavdelningen på Arbetsförmedlingen.


 


Antingen är det så att man har ett undermåligt ekonomisystem med begränsade möjligheter till ekonomisk uppföljning. Eller är det ett rent politiskt beslut då det är valtider.


Under 2012 kostade de olika programen inom Arbetsförmedlingen 782 miljoner kronor i Kalmar län. För 2013 blev kostnaden hela 922 miljoner kronor. En ökning med hela 140 miljoner kronor eller närmare 20 procent.


 


När jag studerar siffrorna från kommunerna för försörjningsstöd och etableringsersättning så öker de inte i den takt de borde göra med tanke på den stora invandringen som sker till länet. Givetvis så döljer man lite av sanningen genom etableringsreformen som ständigt ökar i kostnad.

Men min tolkning av det hela är att man genom arbetsförmedlingen och de olika sätten med aktivitetsstöd, lönebidrag, instegsjobb, nystartsjobb o.s.v döljer konsekvenserna av massinvandringen.


På bara ca 17 månader har andelen utrikesfödda hos arbetsförmedlingen ökat från ca 23 procent till närmare 30 procent i Kalmar län och ökningstakten är accelererande.


I Kalmar kommun fanns ca 600 utrikes födda i något program i januari 2013. I maj månad 2014 var det ca 700 utrikes födda. En ökning med ca 17 procent! Man skall då komma ihåg att det bara är de utrikes födda, inte de med utländsk bakgrund. Då skulle siffrorna vara betydligt högre.


Sannolikt är kostnaderna för dessa 700 utrikes födda bara inom Kalmar kommun någonstans mellan 7-10 miljoner kronor/månad och då är inte några administrativa kostnader inräknade hos Arbetsförmedlingen.


Det är en tickande ekonomisk bomb!


Dessutom innebär dessa bidragsjobb en snedvridning av arbetsmarknaden. Det finns ett antal företag som satt i system att utnyttja anställda med lönebidrag, instegsjobb eller nystartsjobb. Som därmed kan konkurrera ut seriös företagare som betalar sin anställda hela lönen.


Erik Ullenhag har även en stor del av ansvaret i detta misslyckande! Ändå skryter Ullenhag med sina siffror i debatterna. Helt makalöst enligt mitt synsätt!

ANNONS
Av Thoralf Alfsson - 12 juni 2014 00:05

För en vecka sedan kom Riksrevisionens granskning av etablering och integration med rubriken ”Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens”. Rapporten har varit sparsamt citerad i svensk media. Men några artiklar finns trots allt. TT har skapat några artiklar som flera tidningar publicerat på nätet. Men de stora medierna har varit väldigt frånvarande.


Norra Skåne, SvD


Jag hade faktiskt förväntat mig att DN hade tagit upp rapporten men jag får ingen träff när jag googlar efter DN.


Jag bestämde mig för att titta igenom rapporten och därmed bilda mig en egen uppfattning om rapporten och inte nöja mig med vad TT skriver.


Efter att jag studerat rapporten kan man bara sammanfatta läget som rent katastrofalt och en allvarlig varningsklocka till politikerna i riksdag och framförallt i regeringen. Granskningen är ett kraftigt underkännande av Erik Ullenhags politik på integrationsområdet.


Kort och gott ett totalt misslyckande för Sveriges invandringspolitik!

 

Den borde i sanningens namn få 7-klöverns politiker att inse att vi inte kan ha den massinvandring som just nu pågår till vårt land.


I TT:s artiklar försöker man ändå ”försköna” situationen genom t.ex följande mening.


”Av dem som lämnat insatsen arbetar eller studerar bara en dryg fjärdedel, visar en granskning från Riksrevisionen.”

 

Svårt att tro att detta citat i verkligheten är en försköning av sanningen i förtäckta ordalag.


Sanningen finns i rapporten från Riksrevisionen och är den att bara 5 procent har ett arbete utan stöd. Ytterligare 5 procent har jobb med stöd och 10 procent har nystartsjobb. Ungefär 7 procent studerar men då kan det handla om komvux på grundskolenivå.


TT låter med andra ord på ett bedrägligt sätt låta oss tro att en fjärdedel klarar sin egen försörjning när det i själva verket endast handlar 5 procent som efter över 2 år i Sverige och i etableringsreformen klarar sin egen försörjning. Hur många av dessa 5 procent som jobbar i familjens eller släktens pizzeria eller restaurang förtäljer inte rapporten. Rena katastrofsiffror enligt min mening. 95 procent försörjs genom olika former av bidrag.


Rapporten pekar också på skillnaderna mellan män och kvinnor. Där kvinnorna har betydligt svårare att komma ut på arbetsmarknaden.


”Personer med Afrika och Asien som ursprungsregion har en lägre sannolikhet att få ett arbete.”

 

I och för sig ingen nyhet men det står svart på vitt i rapporten! Nästan lite rasistiskt av Riksrevisionen! Eller har man bara fördomar?


Men det allra värsta/bästa har jag sparat till sist!


”Enligt arbetsförmedlare och företrädare för komvux är många av de nyanlända mycket tveksamma till att ta lån, ibland av religiösa skäl.”

 

I detta fall antar jag att man syftar på studielån. Var och en förstår säkert vilken grupp Riksrevisionen avser. Man skriver det dock inte i klartext av politiskt korrekta skäl. Det kanske också förväntar sig att det svenska samhället skall bekosta hela deras utbildning.


I rapporten finns även en information som jag tror många är ovetande om när det gäller ”nyanlända” och vilka förmåner dessa får av det svenska samhället.


”Dagens regler medger att man kan läsa till årskurs 6 utan att skuldsätta sig. Om man läser på komvux och sedan går vidare till högskolan så avskrivs hälften av lånen. En av arbetsförmedlarna menar dock att det hela tiden är en avvägning, så att andra inte ifrågasätter varför de inte får samma förmåner.”


Hälften av studielånen avskrivs! Vem tar den kostnaden? Är det andra studenter, svenska studenter som får bära den kostnaden genom högre avgifter och räntor?

 

Hur många svenska studenter önskar sig inte samma förmån från det svenska samhället!


UPPDATERING!

 

Blogginlägget har tydligen väckt uppmärksamhet i regeringskansliet. Strax före dagens votering blev jag uppringd av en sakkunnig hos ministern Maria Arnholm. Han ville informera mig om att någon avskrivning av lån inte förekommer.

Jag hänvisade honom till Riksrevisionen! Jag har bara citerat från Riksrevisionens granskningsrapport och då är det lämpligare att prata med ansvariga där. Sedan får de om de inte har ”på fötterna” i sin rapport gå ut med en rättelse.


Men eftersom en arbetsförmedlare uttalar sig om att man måste göra avvägningar så är det ju även en bekräftelse på att det uppenbarligen praktiseras inom en myndighet. Man kan ju fråga sig vad det är för typ av avvägning som man gör på arbetsförmedlingen.


Rapporten handlar ju dessutom om just nyanlända.


I kommentarerna bekräftar ju faktiskt en person att dessa avskrivningar faktiskt sker och att även svenskar kan få dem. Men om jag förstår hans kommentar rätt så kommer i princip inte svenskar ifråga utan bara de som kommit till Sverige och är äldre än grundskoleåldern. I så fall stämmer ju Riksrevisionens text i granskningsrapporten.

Av Thoralf Alfsson - 9 juni 2014 23:35

I min jakt efter kostnadsuppgifter som rör invandringen i Kalmar kommun men även för hela Kalmar län har jag kontaktat Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar i sin statistik hur många av de som är utrikes födda och är arbetslösa eller i något program. Därmed antog jag också att Arbetsförmedlingen skulle kunna redovisa kostnaden för denna grupp och för de åtgärder/program  som är aktuella. En högst relevant fråga då jag anser att det inte är självklart att denna grupp har samma kostnad som födda i Sverige.


Arbetsförmedlingen svarade att man behövde göra en datakörning för att få fram uppgifterna så det kunde dröja några dagar. Nu har jag väntat i snart 1,5 månad. Trots påstötningar kommer inga uppgifter. Hur många påstötningar skall man behöva göra till en myndighet?


Var uppgiften för komplicerad för Arbetsförmedlingens datasystem eller är Arbetsförmedlingens registreringar så bristfälliga att någon utvärderingar inte går att göra. Eller är det så att uppgifterna skall mörkas?

Av Thoralf Alfsson - 8 maj 2014 13:47

Landstingsstyrelsen i Kalmar län underkänner uppenbarligen Arbetsförmedlingens arbete och regeringens etableringsreform. På något annat sätt går inte att tolka landstingsstyrelsen beslut att starta ett projekt för att hitta invandrare med sjukvårdskompetens.


I min enfald trodde jag att det var just detta som etableringsreformen gick ut på. Att skapa en etableringsplan för varje ny invandrare efter de kunskaper som han/hon besitter med hjälp av så kallade etableringslotsar. Dessutom är det ju Arbetsförmedlingens grunduppdrag att få människor i sysselsättning.


Arbetsmarknadsåtgärder beräknas kosta närmare 70 miljarder kronor under 2014 enligt statsbudgeten.


Har Kalmar läns landsting inget förtroende för Arbetsförmedlingen och etableringsreformen?


Läs artikel i Östran med rubriken ”Landstinget söker invandrare”.


Jag tror nog att Arbetsförmedlingen och etableringslotsarna försöker men problemet kanske är att utbildningsnivån är så pass låg att det bara är någon enstaka invandrare som har den kompetens som efterfrågas. Landstingsstyrelsen i Kalmar län kanske faller på ”eget grepp” när de så att säga tror på alla ”experter” som påstår att ”alla” invandrare är välutbildade läkare och ingenjörer.


Kanske är det dags att komma ner på jorden och se sanningen i vitögat även för landstingspolitikerna i 7-klövern.


Det finns dessutom väldigt många arbetslösa svenskar som nog gärna också vill ha ett jobb inom vårdsektorn men de har uppenbarligen inte samma värde för landstingsstyrelsen i Kalmar län.


PS

Barometern har inte en rad om detta i dagens tidning.


 

Av Thoralf Alfsson - 8 april 2014 22:42

Idag hade följande personer tagit plats i åsiktsförtryckarsoffan och hatsoffan hos SVT i programmet Gomorron.


 


BETALA INGEN SKATT ELLER MAX 50 KRONOR I PATIENTAVGIFT! MÄNNISKOVÄRDESPRINCIPEN GÄLLER I SVERIGE SEDAN DEN 1 JULI 2013.


Så kan man sammanfatta fackliga företrädares diskussion i Gomorron soffan i SVT . Alla människor skall få samma vård oavsett om man betalar för sig eller inte. Det innebär uppenbarligen enligt denna trio att ingen behöver betala för sitt vårdbesök. Det har nämligen beslutats i Sverige riksdag och den lagen trädde ikraft den 1 juli 2013 enligt ordföranden för vårdfacken och kommunal.


Ett hett tips till alla fattigpensionärer som har det svårt med ekonomin. Jag hoppas att ni förstod vad som sas i soffan under Gomorron Sverige.


Jag har tittat på klippet ikväll och det orsakade vinfläckar på mina byxor när mitt glas tippade omkull. Vilket hyckleri! Och så många lögner och beskyllningar mot Sverigedemokraterna!


Det är beklämmande att det får passera utan att programledaren reagerar kraftfullt mot dessa huvudlösa påståenden.


Mitt hopp är numera fullständigt borta om en seriös valrörelse. Det är dags att Sverigedemokraterna bemöter dessa lögnare, det borde vara slut med att vända andra kinden till.


Sverige blir bara mer och mer absurt!


Vill du se klippet är det säkrast att du tar något lugnande innan. Det gjorde inte jag!


http://www.svtplay.se/klipp/1954478/protester-mot-sd-besok


UPPDATERING!!


Per Ramhorn benmöter Vårdförbundet och Kommunal i en artikel i Aftonbladet idag. Synd att inte även Jimmie Åkesson skrivit under.


http://www.aftonbladet.se/debatt/article18690906.ab


Av Thoralf Alfsson - 15 februari 2014 14:22

Lyssnat på Anders Borg i lördagsintervjun och jag måste säga att han svänger ganska rejält från att för bara några månader sedan förespråka jobbskatteavdrag till att idag säga att varje krona måste finansieras. Vi inom SD kan vara lugna med våra satsningar som grundar finansieringen på begränsad invandring. 7-klövern måste däremot finansiera sina satsningar med höjda skatter. Något som även Anders Borg nu insett.


Som vanligt handlade det om vinster i välfärden men utan att nämna sektorn för invandring och de enorma vinster som nu lockat även Bert Karlsson. Där det finns pengar att tjäna finns också Bert Karlsson.


Att kostnaderna för invandringen och andra märkliga reformer som subventionerad sjukvård till människor som befinner sig illegalt i Sverige eller att de som befinner sig i etableringsreformen skall få behålla bidragen även om de erhåller en lön nämndes givetvis inte under intervjun.


Jag har nyligen begärt ut statistik från Migrationsverket som sträcker sig lite längre tillbaka i tiden, ända till 1980. Döm om min förvåning blev minst sagt stor efter följande svar från Migrationsverket.


 ”Migrationsverket uppger att denna statistik inte finns tillgänglig längre tillbaka i tiden än 1998.”

 

Migrationsverket har alltså idag ingen kunskap/statistik över vilka nationaliteter som fått uppehållstillstånd före 1998!!! Det är minst sagt anmärkningsvärt eller sensationellt. Hur kan en myndighet så fullständigt missköta sitt uppdrag. Eller har man städat undan dessa uppgifter?


Mellan 1980 och 1997 fick ca 560 000 människor uppehållstillstånd i Sverige och Migrationsverket vet idag inte vilka nationaliteter det rör sig om.


I varje fall har Migrationsverket ingen sådan statistik tillgänglig. Sanslöst!


Sedan 1980 har hela 1 758 000 människor fått uppehållstillstånd i Sverige. I siffran ingår alla kategorier som flyktingar, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och studerande. Studerande utgör dock mindre ä 7 procent av det totala antalet. Det som skrämmer mig allra mest är den katastrofala utvecklingen. Inte minst utvecklingen sedan Alliansen tog över regeringsmakten 2006.


 


Den som inbillar sig att det skulle bli bättre med en Socialdemokratisk regering med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan nog inte vara riktigt realistisk. Jag befarar att trenden istället kommer fortsätta med ökande antal uppehållstillstånd. Där anhöriginvandringen är en stark bidragande orsak.


Antalet utanförskapsområden kommer oundvikligen öka i vårt land med flera upplopp likt det i Husby. Situationen på arbetsmarknaden kommer bestå eller bara ändra sig marginellt vid en förbättrad konjunktur för att sedan bli än värre vid nästa lågkonjunktur.


Idag gäller det att vara väldigt mån om sig själv och att ha ett eget sparande för framtiden och framförallt inför sin pension. Att lita på samhällets resurser i det framtida Sverige är fullständigt ologiskt!


Det finns bara ett sätt att vända utvecklingen! Rösta på SD den 25 maj och den 14 september!

 

PS

Jag kommer återkomma med mer statistik.

 

Av Thoralf Alfsson - 3 februari 2014 17:33

Att taxirörelsen idag inte har samma goda rykte som den hade för bara 10-15 år sedan är nog en sanning för många svenskar. Det finns naturligtvis flera orsaker till detta men regeringens bidragspolitik med framförallt nystartsjobb är utan tvekan en orsak. Genuina svenska små taxiföretag har slagits ut av taxiföretag som passat på att utnyttja alliansregeringens bidragspolitik. Nyligen såg vi ett exempel på detta när ett taxiföretag med ca 5 anställda i Mörbylånga slogs ut vid den offentliga upphandlingen där enbart priset styr hur myndigheter upphandlaR, inte trygghet och kvalitet.


Att skriva om detta och att det i många fall rör sig om personer med utländsk bakgrund som får dessa bidrag är tabubelagd. Om man dessutom nämner att många känner sig otrygga när man får en chaufför med ett ”osvenskt” utseende är det än mer tabubelagd och man får ett antal nätpoliser efter sig. Och som vanligt hänger Nyheter24, Aftonbladet och lokal media på.


Hur många hade reagerat om jag istället skrivit en "tatuerad skinnskalle-liknande" taxichaufför? Sannolikt ingen! Definitivt inte bloggen Inte rasist men!


Att föräldrar idag hämtar sina döttrar på stan istället för att de åker buss eller taxi hem på natten är inte ovanligt. Har till och med hört att kvinnor som kommer med flyget till Kalmar avstår taxi trots att deras företag betalar taxiresan hem. De ber istället anhöriga hämta dem vid flyget då de känner sig otrygga med de taxitjänster som erbjuds. Vad beror denna otrygghet på? Den som lyfter den frågan riskerar att bli beskylld för både det ena och det andra.

 

Jag googlade bara på ” Taxibolag bidrag nystartsjobb” så hittade jag raskt flera artiklar och jag citerar några korta stycken.


”På tre år har Arbetsförmedlingen beviljat 6000 lönebidrag och nystartsjobb i taxinäringen. I hela branschen finns omkring 15 500 taxibilar. Det innebär att i snitt fyra av tio bilar bemannats med bidragsanställda förare, kortare eller längre tid.

 

- Det är sjukt. Staten håller en hel bransch under armarna, säger en ombudsman i Transport.”

 

 ”Bolaget Taxi Star i Västerås har fem förare. Alla är nystartsjobbare. I en artikel i morgontidningen VLT säger åkaren, Mostafa, att verksamheten inte skulle gå runt utan bidragen från staten.”

 

 

 

Listan är skrämmande men jag ställer mig dock tveksam till antalet taxibilar i Kalmar län. Det borde utan tvekan vara fler.


http://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Bidragsjobb-haller-taxi-rullande/”I Borås har Taxi Kurir-åkeriet Milslukarna satt i system att utnyttja bidragsanställningar. Förra året var 25–30 procent av personalen nystartsjobbare. För dem kvitterade bolaget ut 1,9 miljoner kronor i statligt stöd.

 

– Det snedvrider konkurrensen i hela branschen, säger Sven-Erik Neergaard-Möller, vd i Taxi Borås.”

 

”Milslukarna har 30 bilar och kör för Taxi Kurir i Borås. Nyligen vann man en upphandling av sjukresor. AV 43 bolag som lämnade anbud låg Milslukarna allra lägst.

 

Läser man företagets årsredovisning för 2010–2011 framgår att Milslukarna omsätter över 22 miljoner. Vinsten är blygsam, bara 120 000 kronor.

 

Lönekostnaden uppges vara 11,5 miljoner.


Samtidigt har Milslukarna fått drygt 1,9 miljoner i bidrag för så kallade nystartsjobb. Utan det skulle företaget alltså gjort brakförlust.


Bidrag till ett nystartsjobb kan utgå i ända upp till tio år. Stödet innebär att arbetsgivaren får en bidragssumma som motsvarar arbetsgivaravgiften multiplicerat med två. Inom taxi handlar det om 12 000–13 000 kronor för en chaufför.


För Milslukarnas del innebär det att minst 12–13 förare och telefonister, av omkring 40 anställda, varit nystartsjobbare.

http://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Taxi-Kurir-bolag-i-Boras-lever-pa-nystartsjobbare/


Ytterligare kommentarer överflödiga. Detta vill media dock inte skriva om och lägga upp fakta på bordet. Man fastnar för en mening i mitt blogginlägg och struntar i resten!

Presentation


Thoralf Alfsson
fd. Sverigedemokrat, Kalmar

Riksdagsledamot 2010-2014.
Kommunfullmäktige 2006- Kommunstyrelsen 2014-2018
Regionfullmäktige 2018-

Kontaktinfo 072-5179099, thoralf.alfsson@telia.com

Vill du stödja bloggen Swish till 072-5179099

Fråga mig

1 159 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Gästbok

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ thoralf med Blogkeen
Följ thoralf med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se